Инкруз® Эллипта®

МНН: Умеклидиния бромид
Производитель: Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед. Глаксо Вэллком Оперэйшенс, Великобритания
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Умеклидиния бромид
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№121756
Информация о регистрации в РК: 30.10.2015 - 30.10.2020
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Предельная цена закупа в РК: 14 127 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Инкруз® Эллипта®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Умеклидиний бромиді

Дәрілік түрі

Дозаланған ингаляцияға арналған ұнтақ, 55 мкг

Құрамы

1 дозаның құрамында1

белсенді зат: микрондалған умеклидиний бромиді 74.2 мкг

(умеклидинийге шаққанда2 – 62.5 мкг)

қосымша заттар: магний стеараты, лактоза моногидраты.

Сипаттамасы

Ылғал сіңіргіш пакеті бар, фольгадан жасалған контейнерге салынған ашық сұр түсті корпусы, ашық жасыл қақпақты мүштігі және доза есептегіші бар пластик ингалятор. Контейнер жеңіл ашылатын фольгамен баспаланған. Ингаляторда әрқайсысында ақ түсті ұнтақ бар бiркелкi бөлінген 30 ұяшықтан тұратын стрип болады.

Фармакотерапиялық тобы

Тыныс алу жолдарының обструкциялық ауруларын емдеуге арналған препараттар. Тыныс алу жолдарының обструкциялық ауруларын емдеуге арналған басқа ингаляциялық препараттар. Холиноблокаторлар. Умеклидиний бромиді.

АТХ коды R03ВВ07

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сіңуі

Дені сау еріктілерде ингаляциядан кейін умеклидиний Cmax мәніне 5-15 минут өткенде жеткен. Ингаляциялық умеклидинийдің абсолютті биожетімділігі, орта есеппен, заттың ауыз қуысынан тым мардымсыз сіңуін есептегенде 13 % құрады. Қайталанған умеклидиний ингаляциясынан кейін 7-10 күннен соң 1,5-2 есе жиналумен тепе-тең жағдайға жеткен.

Таралуы

Дені сау еріктілерге умеклидиний көктамыр ішіне енгізілген соң орташа таралу көлемі 86 л құрайды. Адамның қан плазмасы ақуыздарымен in vitro байланысуы, орта есеппен, 89 % тең.

Метаболизмі

In vitro зерттеулері умеклидинийдің, ең алдымен, P450 цитохромы жүйесінің CYP2D6 изоферментінің әсер етуімен метаболизденетінін және оның P-gp тасымалдағышының субстраты екенін көрсетті. Умеклидиний метаболизмінің негізгі жолы тотығу (гидроксилдену, О-деалкилдену) болып табылады, ол фармакологиялық белсенділігі төмендеу метаболиттер қатарының немесе фармакологиялық белсенділігі айқындалмаған метаболиттердің түзілуіне әкелетін конъюгациялануға (глюкурондану және т.б.) ұласады. Ондай метаболиттердің жүйелік экспозициясы төмен.

Умеклидиний P-gp субстраты болып табылады. Дені сау еріктілерде P-gp верапамил (тәулігіне бір рет 240 мг) тасымалдағышы орташа тежегішінің тепе-тең жағдайда умеклидиний фармакокинетикасына ықпалы айқындалды. Верапамилдің умеклидиний Cmax мәніне әсері байқалмады. Умеклидиний AUC шамамен 1,4 есе ұлғаюы білінді.

Шығарылуы

Көктамыр ішіне енгізуден кейін умеклидиний плазмалық клиренсі 151 л/сағат құрады. Көктамыр ішіне енгізуден кейін 192 сағаттан соң радиобелсенді изотоппен таңбаланған зат дозасының 58 % (немесе бөлінген радиобелсенді заттың 73 %) жуығы ішекпен шығарылды, бұл осы қосылыстың өтте секрециялануын көрсетеді. Радиобелсенді изотоппен таңбаланған заттың 22 % (бөлінген радиобелсенді заттың 27 %) дозасы 168 сағаттан соң бүйрекпен шығарылды. Дені сау ерлер препаратты ішу арқылы қабылдаған соң 168 сағат өткенде радиобелсенді заттың негізгі бөлігі (радиобелсенді изотоппен таңбаланған заттың қабылданған дозасынан 92 % немесе бөлінген радиобелсенді заттан 99 %), ең алдымен, ішекпен шығарылды. Ішу арқылы қабылдағанда зат дозасының 1 %-дан азы (бөлінген радиобелсенді заттан 1 %) бүйрекпен шығарылады, бұл препараттың осы жолмен енгізгенде аса болымсыз сіңуін көрсетеді. Умеклидинийдің қайталанған ингаляциясынан кейін 10 күн ішінде плазмадан жартылай шығарылу кезеңі, орта есеппен, 19 сағат құрайды, бұл орайда 3-тен 4 % дейін өзгермеген зат тепе-тең жағдайда бүйрекпен шығарылған.

Пациенттердің ерекше топтары Егде жастағы пациенттер

Қауымдық фармакокинетика талдауы 65 жасқа толған және одан асқан топта және 65 жасқа толмаған топта ӨСОА бар пациенттерде анықталған умеклидиний фармакокинетикасының ұқсас екенін көрсетті.

Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттер Бүйрек функциясының бұзылуы ауыр (креатинин клиренсі <30 мл/мин) пациенттерді зерттегенде умеклидиний жүйелік экспозициясының (Cmax және AUC) ұлғаюын көрсететін деректер алынбаған. Дені сау еріктілермен салыстырғанда, бүйрек функциясы бұзылған пациенттерде ақуыздармен байланысудың өзгеріс белгілері жоқ. Бауыр функциясының бұзылуы Бауыр функциясының бұзылуы орташа пациенттерді зерттегенде умеклидинийдің жүйелік экспозициясының (Cmax және AUC) ұлғаюын көрсететін деректер алынбаған. Дені сау еріктілермен салыстырғанда, бауыр функциясы бұзылған пациенттерде ақуыздармен байланысудың өзгеріс белгілері жоқ. Пациенттердің басқа топтары

Қауымдық фармакокинетика талдауының деректері жас, нәсіл және жыныс ерекшеліктеріне, ингаляциялық глюкокортикостероидтар қолдануға немесе дене салмағына қарай умеклидиний дозасын түзету қажет емес екенін көрсетті. CYP2D6 изоферментінің метаболизм белсенділігі әлсіз пациенттер зерттеуінде CYP2D6 изоферменті генетикалық полиморфизмінің умеклидиний жүйелік экспозициясына клиникалық мәнді әсерін көрсететін деректер алынбаған.

Фармакодинамикасы

Әсер ету механизмі

Умеклидиний бромиді ұзақ әсер етуші мускаринді рецепторлар антагонисі болып табылады. Ол әртүрлі қосалқы типті мускаринді холинергиялық рецепторларға әсер ететін мускаринді рецепторлар антагонисі болып табылатын хинуклидин туындысы түрінде болады. Умеклидиний ацетилхолиннің тыныс алу жолдарының тегіс бұлшықеттерінің мускаринді холинорецепторларымен байланысуын бәсекелі тежеу жолымен бронх кеңейту әсерін көрсетеді. In vitro үлгілерінде клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізілгенде осы қосылыс М3 қосалқы типті адам мускаринді рецепторларына әсерінің баяу қайтымдылығын көріністейді, ал in vivo үлгілерінде тікелей өкпеге енгізуден кейінгі препараттың әсер ету ұзақтығы көріністелген.

Фармакодинамикалық әсерлері

Плацебо-бақыланатын 6 айлық клиникалық зерттеудің III фазасында Инкруз® Эллипта® алғашқы дозадан кейінгі бірінші күні 24 сағат ішінде өкпе функциясының клиникалық мәнді жақсаруын (1 секундтағы жеделдетілген дем шығару көлемінің [ЖДК1] артуын) көрсетті. Осы көрсеткіш препаратты алғаш қолданудан кейін 30 минуттан соң 102 мл (р<0.001) жоғарылаған. Препаратты қолданудан кейін алғашқы 6 сағат ішінде анықталған ЖДК1 орташа жоғары шектік жақсаруы 24 аптадағы плацебоға қатысты 130 мл (р<0.001) құрады. Уақыт өте келе Инкруз® Эллипта® препаратының әсеріне тахифилаксияның даму белгілері байқалмаған.

QT аралығы ұзақтығына 500 мкг умеклидиний әсері плацебо- және моксифлоксацин-бақыланатын зерттеуде бағаланған. Дені сау 103 ерікті 10 күн бойы тәулігіне бір рет 500 мкг дозада умеклидиний қолданған. Аталған препаратты көп рет қолданудан кейін QT аралығы ұзақтығына (Фредерик әдісі бойынша түзетілген) клиникалық мәнді әсері байқалмаған.

Клиникалық тиімділігі

ӨСОА клиникалық диагнозы бар 904 ересек пациенттегі плацебо-бақыланатын екі клиникалық зерттеудің III фазасында күніне бір рет қабылданған Инкруз® Эллипта® препаратының клиникалық тиімділігіне талдау жасалған; 12-апталық зерттеу (АС47115408) және 24-апталық зерттеу (DB2113373).

Өкпе функциясына әсері

Екі зерттеуде де Инкруз® Эллипта® препараты, плацебомен салыстырғанда, өкпе функциясының статистикалық нақты және клиникалық мәнді жақсаруын (әр зерттеудегі тиімділіктің бірінші критерийі болған, тиісінше, 12 аптада және 24 аптада ЖДК1 бастапқы ең төмен мәнінен өзгеруіне сай) көрсетті (1 кестені қараңыз). Плацебомен салыстырғанда, Инкруз® Эллипта® препаратының бронх кеңейтуші әсері екі зерттеуде де бірінші күн емделуден кейін айқын болды және емнің 12 апталық және 24 апталық кезеңдерінде сақталды.

Уақыт өте келе бронх кеңейту әсерінің нашарлауы болмады.

1 кесте: 12 аптадағы және 24 аптадағы ең төмен ЖДК1 [мл] (тиімділіктің бірінші критерийі)

55 мкг Инкруз® Эллипта® препаратымен емдеу

12-апталық зерттеу

Емдеудің айырмашылық көрсеткіші1

95% Сенімді аралық, р мәні

24-апталық зерттеу

Емдеудің айырмашылық көрсеткіші1

95% Сенімді аралық, р мәні

Плацебомен салыстырғанда

127

(52, 202)

<0,001

115

(76, 155)

<0,001

мкг = микрограмм

1орташа шегі (95% Сенімді аралық)

Инкруз® Эллипта®, 12-апталық зерттеудегі плацебомен (166 мл, р<0,001) салыстырғанда, 12 аптада дозаны енгізуден кейін 0-6 сағатта орташа өлшенген ЖДК1 бастапқы мәнінің статистикалық мәнді көп жақсаруын көрсетті. 24-апталық зерттеуде Инкруз® Эллипта®, плацебомен салыстырғанда (150 мл; р <0,001), 24 аптада дозаны енгізуден кейін 0-6 сағат ішінде бастапқы орташа өлшенген ЖДК1 мәнімен салыстырғанда, статистикалық мәнді көп жақсаруын көріністеді (150 мл; р <0,001).

Симптоматикалық нәтижелері

Ентігу: 12-апталық зерттеуде Инкруз® Эллипта® препараты қолданылғанда, 12 аптадағы ентігудің транзиторлық индексі (ТDI) мәніне қатысты плацебомен салыстырғанда, статистикалық мәнді жақсару көріністелмеген (1,0 бірлік; р = 0,05). 24-апталық зерттеуде, 24 аптада ентігудің транзиторлық индексі мәніне қатысты плацебомен салыстырғанда, статистикалық мәнді жақсару көріністелген (1,0 бірлік; р =<0,001) .

Инкруз® Эллипта® Әулие Георгий Госпиталі Респираторлық Сауалнамасын (ӘГРС) пайдаланумен өлшеніп, 12-апталық зерттеудегі плацебомен салыстырғанда (-7,90 балл, р<0,001) 12 аптадағы ӘГРС жалпы балл төмендеуімен өмір сапасының да статистикалық мәнді жақсаруын көрсетті.

ӨСОА асқынуы

24-апталық зерттеуде Инкруз® Эллипта®, плацебомен салыстырғанда, ӨСАО өршу қаупін төмендеткен (бірінші өршуге дейінгі уақыт талдауы: Қауіптер Арақатынасы 0,6; р=0,035). Инкруз® Эллипта® алған пациенттерде өршудің даму ықтималдығы 24 аптада плацебо үшін 13,7%-бен салыстырғанда 8,9% құрады. Бұл зерттеулер ӨСОА өршуіне емнің әсерін бағалау үшін арнайы әзірленбегендіктен, пациенттер өршу туындаған жағдайда зерттеуден шеттетілді.

Шұғыл емнің дәрілік заттарын пайдалану

12-апталық зерттеуде Инкруз® Эллипта®, плацебомен салыстырғанда, шұғыл ем дәрілері - сальбутамолдың пайдаланылуын статистикалық мәнді төмендетті (орта есеппен, 1-12 аптада күніне 0,7 бүркуге азаюы, р=0,025) және плацебомен салыстырғанда (орта есеппен, 35,2%; осы соңғы нүкте бойынша ешқандай ресми статистикалық талдаулар орындалмаған) шұғыл ем дәрілері (орта есеппен, 46,3%) талап етілмеген күндердің едәуір жоғары пайыздық арақатынасын көрсеткен.

Балалар

Еуропалық Дәрілік Заттар Агенттігі ӨСОА бар балалардың барлық қосалқы топтарында Инкруз® Эллипта® зерттеулерінің нәтижелерін ұсыну міндеттемелерінен бас тартты («Қолдану тәсілі және дозалары» бөлімін қараңыз).

Қолданылуы

- ересектердегі өкпенің созылмалы обструкциялық ауруы (ӨСОА) симптомдарын жеңілдетуге бағытталған демеуші бронх кеңейтуші ем

Қолдану тәсілі және дозалары

Инкруз® Эллипта® препараты ересектерге ингаляциялық қолдануға ғана арналған.

Инкруз® Эллипта® препаратын тәулiгіне бiр рет бір ғана мезгілде қолдану керек.

Инкруз® Эллипта® препаратының ұсынылатын дозасы: тәулiгіне бiр рет 55 мкг/доза бір ингаляция.

Ең жоғары дозасы тәулiгіне бiр рет Инкруз® Эллипта® препаратының бір ингаляциясын құрайды.

Егде жастағы пациенттер

65 жастан асқан пациенттерге дозаны түзету қажет емес («Фармакокинетикасын» қараңыз).

Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттер Бүйрек функциясы бұзылған пациенттерге дозаны түзету қажет емес.

(«Фармакокинетикасы» бөлімін қараңыз).

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттер

Бауыр функциясының бұзылу ауырлығы жеңiл немесе орташа дәрежедегі пациенттерге дозаны түзету қажет емес. Бауыр функциясының бұзылуы ауыр пациенттерде умеклидиний қолдану бойынша зерттеу жүргізілмеген («Фармакокинетикасы» бөлімін қараңыз).

Балалар

Аталған препарат, оның тағайындау көрсетілімдерінің ескерілуімен, ӨСОА бар 18 жасқа толмаған пациенттерді емдеуге қолданылмайды.

Қолдану бойынша нұсқаулар

Эллипта® ингаляторында алдын ала өлшенген және пайдалануға дайын дозалар бар.

Эллипта® ингаляторын алғаш пайдаланғанда оның дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеру қажеттілігі жоқ. Ингалятор пайдалануға дайын.

Эллипта® ингаляторы тамақтануға немесе ингаляцияға арналмаған силикагельмен ылғал сіңіргіш пакеті бар контейнерге салынған. Аталған пакетті жойып жіберген жөн.

Сіз алдымен контейнерден ингаляторды алғанда оның қақпағы жабық күйде болады. Өзіңіз препаратты қабылдауға дайын болатын сәтке дейiн оны ашпаңыз.

Эллипта® ингаляторы заттаңбасындағы сол үшін белгіленген «...дейін пайдалану» деген тұсқа препаратты қолданудың аяқталу күнін жазу қажет. Контейнер ашылған сәттен бастап «...дейін пайдалану» күні 6 апта құрайды. Осы күннен кейін Эллипта® ингаляторы пайдаланылмауы тиіс, контейнерді жоюға болады.

Төменде Эллипта® ингаляторын пайдаланудың толық нұсқаулықтары берiлген:

Пайдаланар алдында келесi ақпаратты оқып шығыңыз

Эллипта® ингаляторының қақпағын ашқанда және жапқанда дәрiлiк препаратты қабылдаусыз бiр доза жоғалады. Бұл доза ингалятор iшiнде жабық күйде қалады, бiрақ оны қабылдау мүмкін болмайды. Бiр ингаляцияда үлкен дозаны немесе екі есе дозасын кездейсоқ алу мүмкiн емес.

 • Дозаны дайындау

  Сiз препарат қабылдауға дайын болғанша

  қақпақты ашпаңыз. Ингаляторды сiлкiмеңiз.

 • Қақпақты сырт еткенше төмен түсiрiңiз.

   

   

   

 • Препарат дозасы ингаляцияға дайын, оны доза есептегіштің дозалар санын бір бiрлiкке азайтуы растайды.

 • Егер доза есептегіш Сiз сыртылды естiгеннен кейін дозалар санын азайтпаса, онда ингалятор дәрiлiк препараттың дозасын беруге дайын емес. Бұл жағдайда «Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдар қабылдайтын ұйымның мекенжайы» қосалқы бөлiмінде көрсетілген телефон немесе мекенжай бойынша хабарласу керек.

 • Ингаляторды ешқашан сiлкiмеңiз.

  ІІ. Дәрiлiк препарат ингаляциясы

 • Ингаляторды ауыздан бiраз қашықтықта ұстап, барынша

  терең дем шығарыңыз. Ингаляторға дем шығармаңыз.

 • Ерiндер арасына мүштікті қойып, оны ерiндермен тығыз көмкеріңіз. Желдеткіш саңылауын саусақтармен жаппаңыз.

 • Бiр рет терең, ұзақ, бiрқалыпты дем алыңыз. Деміңізді мүмкін болғанша (кем дегенде, 3-4 секундқа) iркіңіз.

 • Ингаляторды ауыздан алыңыз.

 • Баяу және баппен дем шығарыңыз.

   

   

   

  Ингаляторды дұрыс пайдалансаңыз, Сiз дәрiлiк препараттың дәмін сезбеуiңiз немесе келіп түскенін сезінбеуiңіз мүмкiн.

  III. Ингаляторды жабу

  Егер Сiз қақпақты жаппас бұрын мүштікті сүрткіңіз келсе, құрғақ қағаз сүрткіні пайдаланыңыз.

  Мүштікті толық жауып болған соң қақпақты тiрелгенше көтеріңіз.

Прикрепленные файлы

291695481477976412_ru.doc 329 кб
644300081477977623_kz.doc 470.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники