Амлоцим (5 мг)

МНН: Амлодипин
Производитель: Acino Pharma AG
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Amlodipine
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№122143
Информация о регистрации в РК: 06.04.2016 - 06.04.2021

Инструкция

Саудалық атауы

Амлоцим

Халықаралық патенттелмеген атауы

Амлодипин

Дәрілік түрі

5мг және 10 мг таблеткалар

Құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат: 7,0 мг немесе 14,0 мг амлодипин бесилат (5 мг немесе 10 мг амлодипин негізіне баламалы)

қосымша заттар: повидон K30, микрокристалды целлюлоза, сусыз кальций гидрофосфаты, кросповидон, магний стеараты.

Сипаттамасы

Дөңгелек пішінді, екі беті дөңес, екі жағы тегіс, ақ түсті қабықсыз таблеткалар (5 мг доза үшін).

Дөңгелек пішінді, екі беті дөңес, екі жағында да сындыруға арналған сызығы бар, ақ түсті қабықсыз таблеткалар (10 мг доза үшін).

Фармакотерапиялық тобы

Кальций өзекшелерінің «баяу» селективті блокаторлары. Дигидропиридин туындылары. Амлодипин.

АТХ коды С08СА01

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Амлодипин ас ішуге байланыссыз емдік дозаларда ішке қабылдаудан кейін жақсы сіңеді, ол плазмадағы жоғары шекті концентрацияларына ішу арқылы қабылдаудан кейін 6-12 сағаттан соң жетеді. Таралу көлемі шамамен 21 л/кг құрайды. Плазмадан соңғы жартылай шығарылу кезеңі 35-50 сағат құрап, препаратты күніне бір рет қолдануға мүмкіндік береді. Плазмадағы тепе-тең концентрациясына 78 күн қолданудан соң жетеді.

Амлодипин метаболизмі, ең алдымен, P450 (CYP) цитохромының 3A4 изоферменттері арқылы (метаболизмнің басты жолы) жүзеге асады. Амлодипин клиренсі төмен, әрі CYP3A4 орташа тежегіштерімен (дилтиазем) немесе CYP3A4 арқылы метаболизм индукциялайтын заттармен клиникалық мәнді өзара әрекеттесуі көріністелмеген. CYP3A4 күшті тежегіштерімен (мысалы, кетоконазолмен, итраконазолмен немесе ритонавирмен) немесе CYP3A4 күшті индукторларымен (мысалы, рифампицинмен) өзара әрекеттесуіне зерттеулері жүргізілмеген.

Амлодипиннің басым бөлігі белсенді емес метаболиттерге дейін метаболизденеді. Несеппен 10 % зат өзгеріссіз күйде, ал 60 % метаболиттер түрінде шығарылады.

In vitro зерттеулері айналымдағы қанда шамамен 97,5 % амлодипиннің плазма ақуыздарымен байланысатынын көрсетеді.

Дені сау еріктілерде амлодипин протромбин уақытына қатысты бірге қолданылған варфариннің әсеріне елеулі ықпалын тигізбеген. Осылайша, варфаринмен жүргізілген емнің оған амлодипиннің қосылуы салдарынан модификациялауды талап етпейтінін күтуге болады.

Адамдағы абсолютті биожетімділігі 64-80 % құрайды.

Егде жастағы пациенттерде қолдану

Егде және жас пациенттерде плазмадағы жоғары шекті концентрацияларға жетуге дейінгі уақыт бірдей. Егде жастағы пациенттерде амлодипин клиренсі ықтималды түрде төмен, бұл AUC және жартылай шығару кезеңінің артуына алып келеді. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде AUC және жартылай шығару кезеңінің артуы зерттеуге алынған осы жас тобында күтілуіне сәйкес келеді («Айрықша нұсқаулар» бөлімін қараңыз).

Фармакодинамикасы

Әсер ету механизмі/тәжірибелік деректер (in vitro)

Амлоцим кальций иондарының миокард жасушаларына және тамырлардың тегіс бұлшықет жасушаларына жарғақша аралық инфлюксінен сақтандырады, яғни амлоцим баяу өзекшелердің блокаторы түрінде болады және кальций антагонисі ретінде әрекет етеді.

Амлоцимнің гипотензиялық әсері тамырлардың тегіс бұлшықет жасушаларына тікелей босаңсыту әсеріне негізделген.

Клиникалық тиімділігі

Артериялық гипертензиясы бар пациенттерде тәулігіне бір рет қолдану жатқан қалыпта да, тік тұрған күйде де артериялық қысымның 24 сағат бойы клиникалық мәнді төмендеуіне алып келеді. Әсері баяу басталады.

Тәжірибелік деректер

Ишемияға қарсы әсерінің нақты механизмі толық зерттелмеген. Амлоцимнің стенокардия ұстамаларынан келесі екі тәсілмен сақтандыратыны белгілі:

1. Амлоцим шеткергі артериолаларды кеңейтіп, осылайша жүрек қарсы жұмыс істейтін жалпы шеткергі кедергіні («кейінгі жүктеме») төмендетеді. Жүректің жиырылу жиілігі өзгеріссіз күйде қалатындықтан, жүктеменің осы төмендеуі миокардтың энергияны тұтынуын және оттегіге қажеттілікті азайтады.

2. Амлоцимнің әсер ету механизмі өзінде, ықтималды түрде, сау аймақтардағы да, ишемияланған аймақтардағы да ірі коронарлық тамырлардың және коронарлық артериолалардың кеңеюін қамтиды. Мұндай вазодилатация коронарлық артериялар түйілуі (Принцметал стенокардиясы немесе вазоспазмдық стенокардия) бар пациенттерде оттегімен қамтылудың жақсаруына әкеледі және шылым шегуден туындайтын коронарлық вазоконстрикцияны азайтады.

Стенокардиясы бар пациенттерде амлодипиннің бір реттік тәуліктік дозасы рұқсатты жүктеме деңгейін арттырады және ұстаманың басталуына дейінгі уақытты, сондай-ақ ST сегменті депрессиясы басталуына дейінгі уақытты 1 мм ұзартады. Ол ұстамалар жиілігін және нитроглицеринге қажеттілікті де азайтады.

Жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде қолдану

NYHA жіктемесі бойынша II-IV класты жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттердегі гемодинамикалық зерттеулер және дене жүктемесінің қолданылуымен бақыланатын клиникалық зерттеулер амлодипин қолданудың клиникалық нашарлауға әкелмейтінін көрсетеді, бұл дене жүктемесінің көтерімділігі, сол жақ қарыншаның лықсыту фракциясы және клиникалық симптомдар бойынша бағаланады («Айрықша нұсқаулар» бөлімін де қараңыз).

Қолданылуы

1. Артериялық гипертензия

Амлоцим гипертензияны базалық емдеуге көрсетілген. Біріктірілген ем монотерапияға жауабы жеткіліксіз пациенттерге пайдалы болуы мүмкін. Амлоцим тиазидті диуретиктермен, альфа-блокаторлармен, бета-блокаторлармен немесе АӨФ тежегіштерімен бірге қолданылады.

2. Коронарлық артериялардың бекітілген стенозынан туындайтын тұрақты стенокардия кезіндегі ұстамалар профилактикасы.

3. Коронарлық тамырлардың түйілуі туындататын Принцметал стенокардиясы немесе вазоспазмдық стенокардия.

Амлоцимді клиникалық көрінісінде түпкілікті расталмаған түйілу вазоконстрикциясы ретіндегі компонент болуы жорамалданатын жағдайларда ғана қолдануға болады. Амлоцимді нитраттар және/немесе бета-блокаторлардың талапқа сай дозаларын қолдануға жеткіліксіз жауап беретін стенокардиясы бар пациенттерге монотерапия ретінде де немесе басқа да баспаға қарсы препараттармен біріктіріп те қолдануға болады.

Ескертпе: амлоцим өз әсерінің баяу басталуы салдарынан жедел стенокардия ұстамасын емдеуге (ұстаманы басуға) жарамсыз.

Қолдану тәсілі және дозалары

Гипертензия және стенокардия көрсетілімдерінің кез келгенінде, әдетте, емдеу күніне бір рет 5 мг Амлоцим препаратын қабылдаудан басталады. Пациенттің жеке сезімталдығына қарай, Амлоцим препаратының дозасын күніне бір рет 10 мг дейін арттыруға болады.

Тиазидті диуретиктермен, бета-блокаторлармен немесе ангиотензин өзгертуші фермент (АӨФ) тежегіштерімен бірге қолданғанда Амлоцим препаратының дозасын түзету керек емес.

Дозалануына қатысты айрықша нұсқаулар

Егде жастағы пациенттер

Егде және жас тұлғаларда амлодипин плазмадағы жоғары шекті концентрацияларына белгілі бір уақытта жетеді.

Егде жастағы пациенттерде амлодипин клиренсі төмендеген, орта есеппен, бұл концентрация-уақыт қисығы астындағы ауданның (AUC) шамамен 50 % ұлғаюына және соңғы жартылай шығарылу кезеңінің ұзаруына алып келеді. Жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде AUC және соңғы жартылай шығарылу кезеңінің артуы зерттеуге алынған осы жас тобында күтілуіндей болды. Салыстырмалы дозаларда амлодипинді егде және жас пациенттер бірдей үлгіде жақсы көтереді.

Сондықтан егде жастағы пациенттерге едәуір төмен бастапқы доза керек болуы мүмкін.

Балалар

Балалар мен 18 жасқа толмаған жасөспірімдерде амлодипиннің қауіпсіздігі мен тиімділігі туралы деректер жоқ.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Бүйрек жеткіліксіздігі жағдайларында амлоцим, ең алдымен, белсенді емес метаболиттердің түзілуіне дейін метаболизденеді, ал дәрілік препараттың 10 % ғана өзгеріссіз күйде несеппен шығарылады. Плазмадағы амлодипин концентрацияларының ауытқуы бүйрек функциясының бұзылу дәрежесімен өзара байланысты емес. Сондықтан бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер амлоцимді әдеттегі дозаларда қолдана алады. Амлоцим диализ арқылы шығарылмайды.

Бауыр жеткіліксіздігі

Кальций антагонистерінің бәрін қолдану кезіндегідей, бауыр жеткіліксіздігінде амлоцимнің жартылай шығарылу кезеңі ұзарады. Осындай пациенттерде дозалануына қатысты нұсқаулар жоқ болғандықтан, бауыр жеткіліксіздігінде амлоцимді абайлап қолдану керек.

Жағымсыз әсерлері

Амлодипин жақсы көтерімді. Жағымсыз әсерлері жүйе-ағза кластарына және пайда болу жиілігіне сәйкес былайша жіктеледі: өте жиі (≥ 1/10), жиі (≥ 1/100-ден < 1/10 дейін), жиі емес (≥ 1/1 000-нан < 1/100 дейін); сирек (1/10 000-нан < 1/1 000 дейін), өте сирек (< 1/10 000).

Қан жүйесі және лимфа жүйесі тарапынан бұзылулар

Өте сирек: лейкопения, тромбоцитопения.

Иммундық жүйе тарапынан бұзылулар

Өте сирек: аллергиялық реакциялар.

Метаболизм және зат алмасу бұзылулары

Өте сирек: гипергликемия.

Психикалық бұзылулар

Жиі емес: ұйқысыздық, көңіл-күйдің өзгеруі.

Жүйке жүйесі тарапынан бұзылулар

Жиі: бас айналу, бас ауыру, ұйқышылдық.

Жиі емес: тремор, дәм сезудің бұзылуы, естен тану, гипестезия, парестезия.

Өте сирек: бұлшықет тонусының көтерілуі, шеткергі невропатия.

Көру мүшесі тарапынан бұзылулар

Жиі емес: көрудің бұзылуы.

Есту ағзасы және вестибулярлық аппарат тарапынан бұзылулар

Жиі емес: құлақтың шуылдауы.

Кардиальді бұзылулар

Жиі: жүректің соғуын сезіну.

Өте сирек: миокард инфарктіcі, аритмия (соның ішінде брадикардия, қарыншалық тахикардия және жүрекшелер фибрилляциясы), дегенмен де, негізгі аурудың табиғи ағымынан дифференциациялау мүмкін емес түрлері.

Тамыр бұзылулары

Жиі: бет гиперемиясы.

Жиі емес: артериялық гипотония.

Өте сирек: васкулит.

Тыныс алу жүйесі, кеуде қуысы және көкірек ортасы ағзалары тарапынан бұзылулар

Жиі емес: ентігу, ринит.

Өте сирек: жөтел.

Асқазан-ішек бұзылулары

Жиі: іштің ауыруы, жүрек айну.

Жиі емес: құсу, диспепсия, дефекация ырғағының өзгеруі, ауыздың кеберсуі.

Өте сирек: панкреатит, гастрит, қызыл иектер гиперплазиясы.

Гепатобилиарлы бұзылулар

Өте сирек: гепатит, сарғаю, бауыр ферменттері деңгейлерінің жоғарылауы (әдетте, холестазбен қатар жүретін).

Тері тарапынан өзгерістер

Жиі емес: алопеция, пурпура, тері түсінің өзгеруі, гипергидроз, қышыну, бөртпе, жарыққа сезімталдық.

Өте сирек: ангионевроздық ісіну, көп формалы эритема, есекжем, эксфолиативті дерматит, Стивенс-Джонсон синдромы.

Тірек-қимыл аппараты тарапынан бұзылулар

Жиі емес: артралгия, миалгия, бұлшықеттердің құрысуы, арқаның ауыруы.

Несеп бөлу жүйесі тарапынан бұзылулар

Жиі емес: несеп шығарудың бұзылуы, никтурия, поллакиурия.

Ұрпақ өрбіту жүйесі және сүт бездері тарапынан бұзылулар

Жиі емес: эректильді дисфункция, гинекомастия.

Жалпы бұзылулар

Өте жиі: ісіну (11,1 %).

Жиі: қажу.

Жиі емес: астения, ауыру, дімкәстану, кеуденің ауыруы, дене салмағының артуы, дене салмағының кемуі.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

-​ амлодипинге және дигидропиридиннің басқа туындыларына, сондай-ақ препарат құрамына кіретін қосымша заттарға жоғары сезімталдық

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Басқа да гипотензиялық препараттар

Амлоцимді тиазидті диуретиктермен, альфа-блокаторлармен, бета-блокаторлармен, АӨФ тежегіштерімен, ұзақ әсер ететін нитраттармен, тіл астына салатын нитроглицеринмен, қабынуға қарсы стероидты емес препараттармен, антибиотиктермен және диабетке қарсы ішуге арналған препараттармен бірге қолдануға болады.

Біріктірілген ем амлодипин мен басқа да гипотензиялық препараттардың синергиялық әсері салдарынан артериялық қысымның айқын төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Теофиллин, эрготамин

Кальций антагонистері теофиллин мен эрготаминнің P450 цитохромына тәуелді метаболизмін бұзуы мүмкін. Қазіргі таңда теофиллиннің немесе эрготаминнің амлодипинмен өзара әрекеттесуінің in vitro да, in vivo да зерттеулері жүргізілмеген, оларды бірге қолданудың басында қандағы теофиллин немесе эрготамин концентрацияларына жүйелі мониторинг жасау ұсынылады.

Симвастатин

Симвастатиннің бір өзін қолданумен салыстырғанда, 10 мг амлодипинді 80 мг симвастатинмен біріктіріп қайта қолдану плазмадағы симвастатин концентрациясының 77 % артуына алып келді. Амлодипин қолданатын пациенттерге симвастатин дозасын тәулігіне 20 мг дейін шектеу керек.

Грейпфрут (грейпфрут шырыны)

Жалпы, амлодипинді грейпфрутпен немесе грейпфрут шырынымен бірге қолдану ұсынылмайды, өйткені кейбір пациенттерде бұл амлодипин биожетімділігін арттырып, демек, оның гипотензиялық әсерін күшейтуі мүмкін. Оған амлодипин метаболизміне жауапты басты фермент - CYP34A изоферментінің генетикалық полиморфизмі себеп болуы мүмкін. Дені сау 20 еріктінің қатысуымен жүргізілген зерттеуде грейпфрут шырынының амлодипин фармакокинетикасына қандай да бір елеулі ықпалы анықталмаған.

Амлодипинге басқа да әсер етуші заттардың ықпалы

Циметидин:

Амлодипин мен циметидинді біріктіріп қолдану амлодипин фармакокинетикасына нұқсан келтірмейді.

Алюминий/магний (антацидтер):

Алюминий/магний негізіндегі антацидтерді амлодипиннің бір реттік дозасымен бірге қолдану амлодипин фармакокинетикасына елеулі ықпалын тигізбеген.

Силденафил:

Гипертонияға шалдыққан пациенттер қолданатын силденафилдің бір реттік дозасы (100 мг) амлодипиннің фармакокинетикалық параметрлеріне ықпал етпеген. Амлодипин мен силденафилді біріктіріп қолданғанда әрбір әсер етуші зат өзіндік гипотензиялық әсерін дербес көріністейді.

Силденафил мен амлодипинді бірге қолданғанда әр препарат өз бетінше қан қысымын төмендету әсерін көрсетті.

CYP3A4 тежегіштері: Дилтиазем:

Артериялық гипертониясы бар егде жастағы пациенттерде (69-дан 87 жасқа дейін) тәулігіне 180 мг препаратты 5 мг амлодипинмен бірге қолдану амлодипиннің жүйелі жетімділігінің 57 % артуына алып келді. Дені сау еріктілерде (18-ден 43 жасқа дейінгі) эритромицинді бірге қолдану амлодипиннің жүйелі жетімділігінің елеулі өзгеруіне (AUC 22 % ұлғаюы) әкелмеген. CYP3A4 күшті тежегіштері (мысалы, кетоконазол, итраконазол, ритонавир) плазмадағы амлодипин концентрациясын, дилтиаземге қарағанда, көп дәрежеде арттыруы мүмкін. Жоғарыда аталған бақылаулардың клиникалық мәні анық емес. Алайда, амлодипинді CYP3A4 тежегіштерімен біріктірілімде, әсіресе, егде жастағы пациенттерге ерекше сақтықпен қолдану керек.

CYP3A4 индукторлары:

CYP3A4 индукторларының амлодипинге ықпалына қатысты деректер жоқ. CYP3A4 индукторларын (мысалы, рифампицин, шайқурай (Hypericum perforatum)) біріктіріп қолдану плазмадағы амлодипин концентрациясының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан амлодипинді CYP3A4 индукторларымен бірге абайлап қолдану керек.

Амлодипиннің басқа да әсер етуші заттарға ықпалы

Аторвастатин:

Амлодипиннің бірнеше реттік дозаларын (10 мг) аторвастатинмен (80 мг) бірге қолдану тепе-тең күйдегі аторвастатиннің фармакокинетикалық параметрлерінің елеулі өзгерістеріне алып келеді.

Дигоксин:

Дені сау еріктілердегі зерттеулер амлодипин мен дигоксинді бірге қолданудың плазмадағы дигоксин концентрацияларының немесе дигоксиннің бүйректік клиренсінің қандай да бір өзгерістерін туындатпайтынын көрсетті.

Этанол (спирт):

Амлодипиннің (10 мг) бір реттік және бірнеше реттік дозалары этанол фармакокинетикасына елеулі ықпал етпеген.

Варфарин:

Ер жынысты дені сау еріктілерде амлодипин мен варфаринді бірге қолдану варфариннің протромбин уақытына қатысты әсеріне нұқсан келтірмеген.

Басқа да: Адам плазмасы пайдаланылатын іn vitro зерттеулері амлодипиннің дигоксин, фенитоин, кумарин, варфарин немесе индометациннің ақуыздармен байланысуына ықпал етпейтінін көрсетті.

Иммунодепрессанттар: Циклоспорин:

Циклоспориннің фармакокинетикалық зерттеулері амлодипиннің циклоспорин фармакокинетикасын елеулі өзгертпейтінін көрсетті.

Айрықша нұсқаулар

Жасы 18-ге толмаған пациенттердің амлоцим қолдануға қатысты клиникалық деректер саны жеткіліксіз.

Басқа кальций антагонистерін қолдану кезіндегідей, бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде амлоцимнің жартылай шығарылу кезеңі ұзарған. Ондай пациенттерге арналған дозалануына қатысты нұсқаулар жоқ болғандықтан, бауыр жеткіліксіздігінде амлоцим абайлап қолданылу керек.

Әсер етуі тез басталатын 1,4-дигидропиридин типті кальций антагонистері өлімге көп ұшырататындықтан жедел миокард инфарктісінде және инфарктіден кейінгі 30 күн ішінде қарсы көрсетілімді. Оны қазіргі таңда қолда бар деректер негізінде әсері баяу басталатын ұзақ әсер ететін дигидропиридиндерге қолдану мүмкіндігі талас тудырады. Сондықтан осы кезең ішінде дәрігер емдің бастау шешімін өзі қабылдап, емнің басында пациенттерді ерекше мұқият қадағалап отыруы тиіс.

Жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде қолдану

NYHA жіктемесі бойынша III және IV класты жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде (клиникалық симптомдарсыз немесе негізгі ишемиялық бұзылудың бар екенін білдіретін объективті белгілерсіз) ұзақ мерзімді плацебо-бақыланатын зерттеу аясында амлодипин АӨФ тежегіштерінің, оймақгүл препараттарының және диуретиктердің тұрақты дозаларымен қолданғанда жалпы өлімге немесе жүрек-қантамырлық өлімге ұшырау көрсеткішіне ықпалын тигізбеген. Сол қауымда өкпе ісінуі, плацебомен салыстырғанда, жүрек жеткіліксіздігінің өршу жиілігінде елеулі айырмашылық байқалмаса да, амлодипин қолдану кезінде жиірек дамыды.

Жүктілік және лактация кезеңі

Жануарларға жүргізілген зерттеулер аясында адамға ұсынылған ең жоғары дозасынан 50 есе асып кететін дозаны алған егеуқұйрықтарда амлодипин қолданылғанда туудың басталу кідірісі және олардың ұзақтығының артуы байқалды. Дегенмен де, қазіргі уақытқа дейін жүкті және бала емізетін әйелдерде амлоцим қолдану қауіпсіздігіне зерттеу жүргізілмеген. Амлоцимді, толық қажеттілік жағдайларын қоспағанда, жүктілік кезінде қолдануға болмайды.

Егер амлоцимді бала емізу кезеңінде қолдану қажет болса, емшекпен қоректендіруді тоқтату керек. Көлік құралдарын немесе басқа механизмдермен жұмыс істеу қабілетіне әсері Қолайсыз әсерлерінің дамуы мүмкін екеніне байланысты, амлоцим шапшаң реакция беру қабілетіне және көлік құралдарын басқару немесе басқа аспаптармен және механизмдермен жұмыс істеу қабілетіне нұқсан келтіруі мүмкін.

Артық дозалануы

Қолда бар деректер ауыр артық дозаланудың айқын шеткергі вазодилатацияға және болжамды рефлекторлы тахикардияға әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Өліммен аяқталатын, шокқа дейін апаратын елеулі және ұзаққа созылатын жүйелі гипотония туралы хабарланды.

Дені сау еріктілерде амлодипиннің сіңуі 10 мг амлодипинді ішке қабылдауға дейінгі 2 сағат шегінде немесе одан кейін бірден белсендірілген көмір қолданумен едәуір төмендеді.

Кейбір жағдайларда әдеттегі қауіпсіздік шараларының бірі ретінде ұсынылатын асқазанды шаю мақсатқа сай болып табылады.

Амлоцимнің артық дозалануы салдарынан болатын клиникалық мәнді гипотония жүрек-қантамыр қызметін қолдауға шұғыл шаралар жасалуын: жүрек және тыныс алу функциясына, айналымдағы қан көлеміне және бүйрек экскрециясына жиі мониторинг жасауды, сондай-ақ аяқты сәл көтеріп қоюды талап етеді. Тамыр тарылтатын препараттар қолдану оларды қолдануға қарсы көрсетілімдер болмаған жағдайда тамыр тонусын және артериялық қысымды қалыпқа келтіруге көмектесе алады. Кальций глюконатын көктамыр ішіне енгізу кальций антагонистерінің әсерін басуға көмектесуі мүмкін.

Амлоцим ақуыздармен жоғары дәрежеде байланысатындықтан, диализ қолданудың пайдасы тез арада күтілмейді.

Шығарылу түрі және қаптамасы

ПВХ/ПВДХ үлбірінен және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаларға 10 таблеткадан салады.

Медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге пішінді 3 қаптамадан картон қорапшаға салынады.

Сақтау шарттары

25°С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

4 жыл

Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші және қаптаушы

Ацино Фарма АГ, Бирсвег 2, 4253 Лисберг, Швейцария

Тіркеу куәлігінің иесі

Ацино Фарма АГ, Лисберг, Швейцария

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдар қабылдайтын ұйымның мекенжайы:

ҚР өкілдігі: «Медиал Ди энд Пи ЛТД»

Мекенжайы:  050050 Алматы қ., Табачнозаводская к-сі, 20

тел. +77273307552/13, факс +77273307512, e-mail: medial.office@gmail.com.

 

Прикрепленные файлы

789815201477976246_ru.doc 90.5 кб
883794021477977510_kz.doc 124 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники