Пирамил® Экстра (10 мг/5 мг)

МНН: Амлодипин, Рамиприл
Производитель: Фармацевтический завод Адамед Фарма С.А.
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Рамиприл и амлодипин
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№022239
Информация о регистрации в РК: 07.06.2021 - 07.06.2031

Инструкция

Саудалық атауы

Пирамил® Экстра

Халықаралық патенттелмеген атауы

Жоқ

Дәрілік түрі

5 мг/5 мг, 5 мг/10 мг, 10 мг/5 мг, 10 мг/10 мг капсулалар

Құрамы

Бір 5 мг/5 мг капсуланың құрамында

белсенді заттар: 5.000 мг рамиприл және 5.000 мг амлодипин

(6.934 мг амлодипин бесилатына баламалы),

Бір 5 мг/10 мг капсуланың құрамында

белсенді заттар: 5.000 мг рамиприл және 10.000 мг амлодипин

(13.868 мг амлодипин бесилатына баламалы)

Бір 10 мг/5 мг капсуланың құрамында

белсенді заттар: 10.000 мг рамиприл және 5.000 мг амлодипин

(6.934 мг амлодипин бесилатына баламалы),

Бір 10 мг/10 мг капсуланың құрамында

белсенді заттар: 10.000 мг рамиприл және 10.000 мг амлодипин

(13.868 мг амлодипин бесилатына баламалы).

қосымша заттар: микрокристалды целлюлоза, сусыз кальций гидрофосфаты, желатинденген жүгері крахмалы, ылғалдылығы төмен желатинденген жүгері крахмалы, натрий крахмал гликоляты (А типі), натрий стеарил фумараты.

Капсула корпусы мен қақпақшасының құрамы (5 мг/5 мг, 5 мг/10 мг, 10 мг/5 мг дозалары үшін): титанның қостотығы (Е171), желатин, темірдің қызыл тотығы (E 172).

Капсула корпусы мен қақпақшасының құрамы (10 мг/10 мг дозасы үшін): титанның қостотығы (Е171), желатин, темірдің сары тотығы (Е 172), темірдің қара тотығы (Е 172), темірдің қызыл тотығы (E 172).

Сипаттамасы

Ақ түсті мөлдір емес корпусы және қызғылт түсті мөлдір емес қақпақшасы бар қатты желатинді капсулалар (өлшемі 1). Капсула ішінде: ақ немесе ақ дерлік түсті ұнтақ (5 мг/5 мг доза үшін).

Ақ түсті мөлдір емес корпусы және қызыл-қоңыр түсті мөлдір емес қақпақшасы бар қатты желатинді капсулалар (өлшемі 1). Капсула ішінде: ақ немесе ақ дерлік түсті ұнтақ (5 мг/10 мг доза үшін).

Ақ түсті мөлдір емес корпусы және күңгірт-қызғылт түсті мөлдір емес қақпақшасы бар қатты желатинді капсулалар (өлшемі 1). Капсула ішінде: ақ немесе ақ дерлік түсті ұнтақ (10 мг/5 мг доза үшін).

Ақ түсті мөлдір емес корпусы және қоңыр түсті мөлдір емес қақпақшасы бар қатты желатинді капсулалар (өлшемі 1). Капсула ішінде: ақ немесе ақ дерлік түсті ұнтақ (10 мг/10 мг доза үшін).

Фармакотерапиялық тобы

Ренин-ангиотензин жүйесіне әсер ететін препараттар. «Баяу» кальций өзекшелері блокаторларымен біріктірілген АКФ тежегіштері. Рамиприл және амлодипин.

АТХ коды C09BB07

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

РамиприлСіңірілуі

Ішке қабылдаудан кейін рамиприл асқазан-ішек жолынан тез сіңеді: қан плазмасында рамиприл Cmax мәніне 1 сағат ішінде жетеді. Рамиприлдің несеппен шығарылуын есептегенде, сіңірілу деңгейі кемінде 56% құрайды және ас ішуге байланысты емес. Ішке 2,5 мг және 5 мг рамиприл қабылдаудан кейінгі рамиприлаттың белсенді метаболитінің биожетімділігі 45% құрайды.

Рамиприлдің бірден бір белсенді метаболиті – рамиприлат қан плазмасындағы Cmax мәніне рамиприл қабылдаудан кейін 2-4 сағаттан соң жетеді. Қан плазмасында рамиприлат тепе-тең концентрациясына әдеттегі дозаларын қолданған (тәулігіне 1 рет) жағдайларда емдеудің 4-ші күні жетеді.

Таралуы. Рамиприлдің қан ақуыздарымен байланысуы 73% жуық, ал рамиприлаттікі 56% жуық құрайды.

Метаболизмі. Рамиприл рамиприлатқа және дикетопиперазин эфиріне, дикетопиперазин қышқылына және рамиприл мен рамиприлат глюкуронидтеріне толық дерлік метаболизденеді.

Шығарылуы. Метаболиттер экскрециясы көбінесе бүйрекпен жүзеге асады. Қан плазмасында рамиприлат концентрациясының төмендеуі бірнеше фазаларда жүреді. Өзінің АКФ-пен қуатты қаныққан байналысуына және ферментпен баяу диссоциациялануына орай, рамиприлат қан плазмасындағы өте төмен концентрацияларында элиминациясының ұзаққа созылатын терминалдық фазасымен сипатталады.

Рамиприлдің көп реттік дозаларын қабылдаудан кейін рамиприлаттың тиімді T½ мәні 5-10 мг дозаларын қабылдаудан кейін 13-17 сағат және 1,25-2,5 мг төменірек дозаларын қабылдаудан кейін одан да ұзақ уақыт құрайды. Айырмашылығын ферменттің рамиприлатпен байланысуын қанықтыру қабілеті көрсетеді.

Рамиприл дозаларын бір рет қабылдаудан кейін рамиприл мен оның метаболиттерінің емшек сүтіндегі мөлшер белгілері анықталмаған. Алайда препарат дозаларын көп рет енгізгенде рамиприлдің емшек сүтіне әсері түсініксіз күйде қалады.

Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттер. Рамиприлаттың бүйректік экскрециясы бүйрек функциясы бұзылған пациенттерде төмендейді, ал рамиприлаттың бүйректік клиренсі рамиприлаттың креатинин клиренсіне пропорционалды түрде тәуелді. Бұл бүйрек функциясы қалыпты пациенттердегіден баяуырақ азаятын плазмалық концентрациялар жоғарылауына алып келеді.

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттер. Бауыр функциясының бұзылулары бар пациенттерде рамиприлдің рамиприлатқа метаболизмдік айналуы бауыр эстеразалары белсенділігінің төмендеу салдарынан баяулайды, ал осы пациенттерде рамиприлдің плазмалық деңгейлері жоғарылайды. Алайда бұл пациенттерде рамиприлат Cmax бауыр функциясы қалыпты тұлғалардағы осындай мәннен ерекшеленбеген.

АмлодипинСіңірілуі

Ішке қабылдаудан кейін амлодипин толық дерлік сіңіп, қабылдаудан кейін 6-12 сағаттан соң қан плазмасында Cmax мәніне жетеді. Ас ішу препарат биожетімділігіне ықпал етпейді. Абсолютті биожетімділігі 64-80% құрайды.

Таралуы. Таралу көлемі дене салмағына 21 л/кг құрайды. Іn vitro зерттеулерінде қанда айналатын амлодипиннің 97.5% шамасы қан плазмасы ақуыздарымен байланысатыны анықталған.

Метаболизмі және шығарылуы. Амлодипин белсенді емес метаболиттер түзілуімен бауырда белсенді метаболизденеді. Несеппен 10% бастапқы қосылысы және 60% белсенді емес метаболиті, нәжіспен 20-25% шығарылады. Қан плазмасынан соңғы жартылай шығарылу кезеңі (T½) препараттың тәулігіне 1 рет қабылдану есебімен 35-50 сағатқа жуық құрайды.

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттер

Бауыр функциясы бұзылған пациенттерде амлодипин клиренсі төмендеп, ұзағырақ жартылай шығарылу кезеңіне және шамамен 40-60% AUC артуына алып келеді.

Егде жастағы тұлғаларда қолдану. Қан плазмасында амлодипиннің Cmax мәніне жетуіне қажетті уақыт егде жастағы тұлғаларда да, жасырақ пациенттерде де бірдей. Егде жастағы тұлғаларда амлодипин клиренсінің төмендеу үрдісі білінеді, бұл AUC және T½ артуына алып келеді. Іркілісті жүрек жеткіліксіздігі бар науқастарда препараттың AUC және T½ артуы тіркелген.

Фармакодинамикасы

Пирамил Экстра құрамына АКФ тежегіші (рамиприл) және баяу кальций өзекшелерінің блокаторы (амлодипин) кіретін гипертензияға қарсы біріктірілген препарат.

Рамиприл

Рамиприлат, рамиприлдің белсенді метаболиті, дипептидил-карбоксипептидаза (синонимдері: АКФ, кининаза II) ферментін тежейді. Қан плазмасында және тіндерде бұл фермент ангиотензин I-дің тамыр тарылтатын белсенді зат – ангиотензин II-ге айналуын катализдейді, сондай-ақ белсенді вазодилататор – брадикининнің ыдырауына ықпал етеді. Ангиотензин II түзілуінің төмендеуі және брадикинин ыдырауының тежелісі тамырлардың кеңеюіне әкеледі.

Ангиотензин II альдостеронның босап шығуын да көтермелейтіндіктен, рамиприлат альдостерон секрециясының төмендеуіне ықпал етеді.

Фармакодинамикалық әсері

Гипертензияға қарсы әсері

Рамиприлді қолдану артериялардың шеткергі кедергісінің едәуір азаюын туындатады. Жалпы бүйректік плазма ағынының және шумақтық сүзіліс жылдамдығының елеулі өзгерістері білінбеген. АГ бар пациенттерде рамиприл қолдану ЖЖЖ компенсаторлық артуынсыз жатқан және тік тұрған күйде АҚ деңгейінің төмендеуіне әкеледі.

Гипертензияға қарсы әсері препараттың бір реттік дозасын ішке қабылдаудан кейін 1-2 сағаттан соң басталады, ең жоғары әсері қабылдаудан кейін 3-6 сағаттан соң дамиды және 24 сағат бойы сақталады. Күнделікті қолдану кезінде гипотензиялық белсенділігі 3-4 апта ішінде біртіндеп артады және ұзақ уақыт емделгенде сақталады. Қысқа мерзімге тоқтатқанда артериялық қысымның айқын көтерілуі байқалмайды (тоқтату синдромы болмайды).

Амлодипин

Амлодипин жүрек жасушаларында және тамырлардың тегіс бұлшықеттерінде кальций иондарының жарғақша арқылы ағынын бәсеңдетеді (кальций өзекшелерінің баяу блокаторы немесе кальций иондарының антагонисі).

Гипертензияға қарсы әсер ету механизмі амлодипиннің тамырлардың тегіс бұлшықеттерін тікелей босаңсыту әсерімен жүзеге асады, бұл жүйелі шеткергі тамыр кедергісінің төмендеуіне ықпал етеді.

Амлодипиннің стенокардияны басуына көмектесетін нақты механизмі соңына дейін анықталмаған, бірақ ол келесі екі әсерді көрсетуі мүмкін:

1) амлодипин шеткергі артериолаларды кеңейтіп, осылайша жалпы шеткергі кедергіні (кейінгі жүктемені) төмендетеді. Өйткені бұл рефлекторлы тахикардияға әкелмейді, миокардтың энергия жұмсауы және оттегіні қажетсінуі төмендейді.

2) негізгі коронарлық артериялар мен артериолалар кеңеюі есебінен, әрі қалыпты, әрі ишемияланған аумақтарда оттегі жеткізілуі жақсарады. Соның есебінен, тіпті коронарлық артериялар түйілуі жағдайында (нұсқалық стенокардия немесе Принцметалл стенокардиясы) миокардқа оттегінің жеткізілуі артады.

Артериялық гипертензиясы бар пациенттерде амлодипиннің бір реттік дозасы жатқан қалыпта да, тік тұрған күйде де 24 сағат бойы АҚ клиникалық мәнді төмендеуін қамтамасыз етеді. Әсерінің баяу басталуына орай, амлодипин жедел гипотензияны туындатпайды.

Амлодипин қан плазмасы липидтеріне және зат алмасуға қолайсыз ықпал етеді, сондықтан да ол бронх демікпесі, қант диабеті және подаграсы бар пациенттерде емдеуге көрсетілімді.

Қолданылуы

- артериялық гипертензияда, орын басу емінің препараты ретінде, рамиприл мен амлодипинді емдік дозаларда бір мезгілде қолдану біріктірілгенде де, жекелей де талапқа сай әсерін көрсететін пациенттер үшін.

Қолдану тәсілі және дозалары

Пирамил Экстра препараты қатаң түрде дәрігердің тағайындауымен қолданылады!

Доза пациенттің жасына, ауру бейініне және артериялық қысым деңгейіне қарай әркімге жеке таңдалу керек.

Егер дозаларын түзету қажеттілігі туындаса, дозалау режимі алдымен рамиприл мен амлодипиннің жекелеген компоненттерінің көмегімен әркімге жеке белгіленеді, ал ол белгіленген соң Пирамил Экстра препаратына ауысуға болады.

Ұсынылатын тәуліктік дозасы - белгілі бір дозадағы 1 капсула.

Тәуліктік дозасын ең жоғары 10 мг/10 мг дейін ауыстыруға болады (тәулігіне 1 рет 1 капсула Пирамил Экстра 10 мг/10 мг).

Пирамил Экстра емдеу курсы бойына күн сайын тәуліктің белгілі бір мезгілінде ас ішуге байланыссыз қабылдану керек. Капсуланы жаншуға немесе шайнауға болмайды.

Препарат емнің бастапқы сатысына сай келмейді.

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттер

Бауыр функциясы бұзылған пациенттерде препаратпен емді дәрігердің қадағалауымен ғана бастау керек. Ең жоғары тәуліктік доза 2,5 мг рамиприлді құрауы тиіс.

Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттер

Бүйрек функциясының бұзылулары бар пациенттерде бастапқы және демеуші дозаның ұтымды біріктірілімін анықтау үшін препарат дозасы рамиприл мен амлодипин дозаларын әркімге жеке белгілеу арқылы таңдалады.

Рамиприл диализ арқылы аздап шығарылады. Гемодиализ емшарасынан өтетін пациенттер препаратты гемодиализ жүргізілген соң бірнеше сағат өткенде қабылдауы тиіс.

Амлодипин диализ үдерісінде шығарылмайды. Диализ емшарасынан өтетін пациенттерге амлодипин ерекше сақтықпен тағайындалу керек.

Пирамил Экстра препаратымен емделу кезеңінде бүйректің функционалдық қабілетін және қан сарысуындағы калий мөлшерін бақылау талап етіледі. Бүйрек функциясы нашарлаған жағдайда Пирамил Экстра препаратын қолдану тоқтатылуы тиіс, ал оның компоненттері талапқа сай түзетілген дозаларда тағайындалу керек.

Егде жастағы пациенттерде қолдану

Егде жастағы пациенттерге препаратты қолдануды төмен дозадан бастау ұсынылады және дозаны арттырғанда сақ болу керек.

Жағымсыз әсерлері

Рамиприлге қатысты:

Жиі (≥ 1/100-ден < 1/10 дейін)

- бас ауыру, бас айналу, шаршау

- гиперкалиемия

- артериялық гипотензия, ортостатикалық қан қысымының төмендеуі, естен танулар

- құрғақ тітіркендіргіш жөтел, бронхит, синусит, ентігу

- асқазан-ішек жолының қабынуы, ас қорытудың бұзылуы, іш аумағының жайсыздануын сезіну, диспепсия, диарея, жүрек айну, құсу

- бөртпе, атап айтқанда, макулопапулёзді дерматит

- бұлшықеттердің түйілуі, миалгиялар

- кеуденің ауыруы

Жиі емес (≥ 1/1000-нан < 1/100 дейін)

- эозинофилия

- көңіл-күйдің жабырқауы, үрей, күйгелектік, мазасыздық, ұйқының бұзылуы, ұйқышылдықты қоса

- анорексия, тәбеттің төмендеуі

- вертиго, парестезиялар, дәм сезбей қалу, дәм сезудің бұрмалануы

- көрудің нашарлауы, бұлыңғыр көруді қоса

- миокард ишемиясы, стенокардия немесе миокард инфарктісін қоса, тахикардия, аритмия, жүрек қағу, шеткергі ісінулер

- бетке қан тебу

- бронх түйілуі, демікпе ағымының өршуін қоса, мұрын бітелуі

- панкреатит (АӨФ тежегіштерін қолданумен байланысты өліммен аяқталған өте сирек жағдайлар хабарланған), ұйқы безі ферменттері деңгейінің жоғарылауы, ішектің болымсыз ангионевроздық ісінуі, іштің жоғарғы бөлігінің ауыруы, гастритті қоса, іш қатулар, ауыздың кеберсуі

- бауыр ферменттері және/немесе конъюгацияланған билирубин деңгейінің жоғарылауы

- айрықша жағдайларда, өліммен аяқталуға ұласатын тыныс алу жолдары өткізгіштігінің бұзылуын туындататын ангионевроздық ісіну, қышыну, тершеңдік

- артралгия

- бүйрек жеткіліксіздігі, соның ішінде, жедел бүйрек жеткіліксіздігі, жиі несеп шығару, протеинурияның ауыр түрі, қандағы мочевина деңгейінің жоғарылауы, қан креатинині деңгейінің жоғарылауы

- либидоның төмендеуі, өтпелі эректильді импотенция

- гипертермия

Сирек (≥ 1/10000-нан < 1/1000 дейін)

- лейкопения (соның ішінде, нейтропения немесе агранулоцитоз), эритроциттер санының азаюы, гемоглобин деңгейінің төмендеуі, тромбоциттер санының азаюы

- сананың шатасуы

- тремор, тепе-теңдіктің бұзылуы

- конъюнктивит

- естудің нашарлауы, құлақтың шуылдауы

- глоссит

- тамыр стенозы, гипоперфузия, васкулит

- холестаздық сарғаю, гепатоцеллюлярлы зақымданулар

- эксфолиативті дерматит, есекжем, онихолизис

- астения

Өте сирек (< 1/10000)

- фотосезімталдық реакциялары

Жиілігі белгісіз

- сүйек кемігінің зақымдануы, панцитопения, гемолиздік анемия

- анафилаксиялық немесе анафилактоидтық реакциялар, антинуклеарлы антиденелер деңгейінің жоғарылауы

- қандағы натрий деңгейінің төмендеуі

- зейін шоғырландыру қабілетінің бұзылуы

- ми ишемиясы, ишемиялық инсульт пен транзиторлы ишемияларды қоса, психомоторлық реакциялар бұзылулары, ашытуды сезіну, паросмия

- Рейно синдромы

- афтозды стоматит

- жедел бауыр жеткіліксіздігі, холестаздық немесе цитолиздік гепатит (айрықша жағдайларда өліммен аяқталу байқалды)

- уытты эпидермалық некролиз, Стивенс-Джонсон синдромы, мультиформалы эритема, сулы бөртпе, ауыр дәрежедегі псориаз, псориаз тәрізді дерматит, пемфигоидты немесе лихеноидты экзантема және энантема, алопеция

- гинекомастия

Амлодипинге қатысты:

Жиі (≥ 1/100-ден < 1/10 дейін)

- бас ауыру, бас айналу, ұйқышылдық (әсіресе, емдеудің басында), шаршау

- жүрек қағу

- бетке қан тебу

- жүрек айну, іштің ауыруы

- ісінулер, тобық буынының ісінуге бейімділігі

Жиі емес (≥ 1/1000-нан < 1/100 дейін)

- көңіл-күйдің өзгеруі (үрейді қоса), ұйқысыздық, депрессия

- тремор, дәм сезудің бұрмалануы, естен тану, гипестезия, парестезиялар

- көрудің нашарлауы (соның ішінде, диплопия)

- құлақтың шыңылдауы

- артериялық гипотензия

- ентігу, ринит

- құсу, диспепсия, ішек моторикасының өзгеруі (диарея мен іш қатуларды қоса), ауыздың кеберсуін сезіну

- алопеция, пурпура, тері түсінің өзгеруі, қатты тершеңдік, қышыну, бөртпе, экзантема

- артралгиялар, миалгиялар, бұлшықеттердің түйілуі, арқаның ауыруы

- несеп шығару бұзылысы, никтурия, несеп шығару жиілігінің артуы

- импотенция, гинекомастия

- кеуденің ауыруы, әлсіздік, ауыру, дімкәстану

- дене салмағының артуы немесе төмендеуі

Сирек (≥ 1/10000-нан < 1/1000 дейін)

- сананың шатасуы

Өте сирек (< 1/10000)

- лейкопения, тромбоцитопения

- аллергиялық реакциялар

- гипергликемия

- артериялық гипертензия, шеткергі нейропатия

- миокард инфарктісі, аритмиялар (соның ішінде, брадикардия, қарыншалық тахикардия және жүрекшелер фибрилляциясы)

- васкулит

- жөтел

- панкреатит, гастрит, қызылиектер гиперплазиясы

- сарғаю*, гепатит*

- ангионевроздық ісіну, мультиформалы эритема, есекжем, эксфолиативті дерматит, Стивенс-Джонсон синдромы, Квинке ісінуі, фотосенсибилизация

- бауыр ферменттері деңгейінің жоғарылауы*

* көпшілік жағдайларда холестазбен

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- рамиприлге (немесе АӨФ тежегіштеріне), амлодипинге, дигидропиридин туындыларына және/немесе қосымша заттардың кез келгеніне жоғары сезімталдық

- балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерге

рамиприлге қатысты

- қант диабетіне шалдыққан немесе бүйрек жеткіліксіздігі орташа немесе ауыр (шумақтық сүзіліс жылдамдығы 60 мл/мин/1,73 м2 аз) пациенттерде алискиренмен бірге қолдану

- сыртартқыда ангионевроздық ісінудің (тұқым қуалайтын, идиопатиялық немесе АӨФ тежегіштерін немесе ангиотензин II рецепторлары антагонистерін (AТРА II) қолданудан болатын алдыңғы ангионевроздық ісіну негізінде туындаған) болуы

- қанның теріс зарядталған беткейлермен жанасуымен қатар жүргізілетін экстракорпоральді емдеу

- бүйрек артерияларының айқын екі жақты стенозы немесе жұмыс істеп тұрған жалғыз бүйректің бүйректік артерия стенозы

- жүктілік және лактация кезеңі

- рамиприлді гипотензиялық немесе гемодинамикалық тұрақсыз жағдайлары бар пациенттерге тағайындауға болмайды

амлодипинге қатысты

- гипотензияның ауыр түрі

- шок (соның ішінде, кардиогенді шок)

- сол жақ қарыншадан қанның ағып шығуын кедергілейтін тамырлардың тарылуы (мысалы, ауыр дәрежедегі қолқа стенозы)

- бастан өткерген жедел миокард инфарктісінен кейінгі гемодинамикалық тұрақсыз жүрек жеткіліксіздігі

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Рамиприл

Қарсы көрсетілімді біріктірілімдер

Құрамында алискирен бар препараттар: Пирамил Экстра препаратын құрамында алискирен бар дәрілік препараттармен бірге қолдану қант диабеті немесе орташа - ауыр бүйрек жеткіліксіздігі (ШСЖ <60 мл/мин/ 1,73 м2) бар пациенттерге қарсы көрсетілімді және басқа пациенттерге ұсынылмайды.

Ауыр анафилаксиялық реакциялардың жоғары даму қаупіне орай, диализ немесе гидравликалық өткізгіштігі жоғары белгілі бір жарғақшалармен (мысалы, полиакрилонитрилді) гемофильтрация, сондай-ақ декстран сульфатымен ТТЛП аферезі сияқты қанның теріс зарядталған беткейлермен жанасуымен қатар жүргізілетін экстракорпоральлі емдеу. Егер осындай емдеу қажет болса, диализге арналған басқа типті жарғақшаларды немесе гипертензияға қарсы басқа санатты дәрілерді пайдалану мәселесін қарастыру керек.

Сақтықпен қолдану

Калий препараттарымен, калий жинақтаушы диуретиктермен және плазмалық калий деңгейлерін арттыратын басқа белсенді заттармен (соның ішінде, ангиотензин II рецепторлары антагонистерімен, триметоприм, такролимус, циклоспоринмен) бір мезгілде қабылдағанда гиперкалиемия дамуы мүмкін, сондықтан қан сарысуындағы калий деңгейіне мұқият мониторинг қажет.

Гипертензияға қарсы препараттармен (мысалы, диуретиктермен) және артериялық қысымды түсіре алатын басқа препараттармен (мысалы, нитраттармен, үш циклды антидепрессанттармен, анестетиктермен, алкоголь, баклофен, альфузозин, доксазозин, празозин, тамсулозин, теразозинмен) бір мезгілде қабылдағанда артериялық гипотензия қаупі күшеюі мүмкін.

Вазопрессорлық симпатомиметиктермен және басқа препараттармен (мысалы, изопротеренол, добутамин, допамин, адреналинмен) бір мезгілде қабылдағанда, рамиприлдің гипертензияға қарсы әсері төмендеуі мүмкін, сондықтан артериялық қысымға мониторинг өткізу ұсынылады.

Аллопуринол, иммунодепрессанттармен, кортикостероидтармен, прокаинамид, цитостатиктермен және қан жасушаларының санын өзгерте алатын басқа препараттармен бір мезгілде қабылдағанда гематологиялық реакциялардың даму ықтималдығы артады.

Литий тұздары: АӨФ тежегіштерін литий препараттарымен бір мезгілде қабылдағанда оның аз бөлінуі, соған сәйкес, уыттылығының артуына ұласатын қандағы литий концентрациясының жоғарылауы мүмкін. Литий деңгейін жүйелі бақылау қажет.

Диабетке қарсы дәрілермен (инсулинді қоса) бір мезгілде қабылдағанда гипогликемиялық реакциялар дамуы мүмкін. Қандағы глюкоза деңгейін қатаң бақылау ұсынылады.

Қабынуға қарсы стероидты емес препараттармен және ацетилсалицил қышқылымен бір мезгілде қабылдағанда рамиприлдің гипертензияға қарсы әсері төмендеуі мүмкін. Бұдан бөлек, ҚҚСД және АӨФ тежегіштерін біріктіріп қолдану гиперкалиемияны дамытуы және бүйрек функциясының бұзылу қаупін арттыруы мүмкін.

Амлодипин

Басқа дәрілік заттардың амлодипинге әсері

CYP 3A4 тежегіштері: CYP 3A4 тежегіштерімен біріктіріп қолдану (протеаза тежегіштері, азолды фунгицидтер, эритромицин немесе кларитромицин, верапамил немесе дилтиазем сияқты макролидтер) амлодипин әсерін едәуір арттыруы мүмкін. Клиникалық тұрғыда фармакокинетиканың осы өзгерістері егде жастағы адамдарда айқын білінуі мүмкін. Осы орайда, клиникалық бақылау жүргізу және дозаны түзету қажет болады.

CYP 3A4 индукторлары: CYP 3A4 индукторларының амлодипинге әсер ету деректері жоқ. CYP 3A4 индукторларымен (мысалы, рифампицинмен немесе шайқурай препараттарымен) бір мезгілде қолдану қан плазмасында амлодипин концентрациясын төмендетуі мүмкін. Амлодипинді CYP 3A4 индукторларымен бірге сақтықпен қолдану керек.

Амлодипинді грейпфрутпен немесе грейпфрут шырынымен бірге қолдану ұсынылмайды, өйткені кейбір пациенттерде биожетімділігі артуы мүмкін, бұл препараттың гипотензиялық әсерінің күшеюіне әкеледі.

Амлодипиннің басқа дәрілік заттарға әсері

Амлодипин гипертензияға қарсы басқа препараттар әсерін күшейтуі мүмкін. Өзара әрекеттесуінің клиникалық зерттеулері амлодипиннің аторвастатин, дигоксин, этанол, варфарин немесе циклоспорин фармакокинетикасына ықпалын көрсетпеген. Амлодипин зертханалық көрсеткіштерге ықпал етпейді.

Айрықша нұсқаулар

Диуретиктер қабылдайтын пациенттерде, су-электролит теңгерімінің бұзылу қаупіне орай, препарат сақтықпен тағайындау керек. Бұл пациенттерде бүйрек функциясын және қан сарысуындағы калий деңгейін бақылап отыру керек.

Рамиприл

Ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесін (РААЖ) қосарлы бөгеу

Гипотензия мен гиперкалиемияның жоғары даму қаупіне және бүйрек функциясының өзгеруіне орай, Пирамил Экстра мен алискиренді біріктіріп қабылдау арқылы РААЖ қосарлы бөгелісі ұсынылмайды.

Қант диабеті бар немесе бүйрек жеткіліксіздігі орташа немесе ауыр (шумақтық сүзіліс жылдамдығы 60 мл/мин/1,73 м2 аз) пациенттерде Пирамил Экстра препаратын алискиренмен бірге қолдану ұсынылмайды.

Гипотензияның пайда болу қаупі жоғары пациенттер:

- ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесі (РААЖ) аса жоғары белсенділенген пациенттер, әсіресе, АӨФ тежегіштері немесе қатарлас несеп айдағыш дәрілер алғаш рет тағайындалғанда немесе олардың дозаларын арттыру алғаш жүргізілгенде АӨФ тежелісі салдарынан артериялық қысымды жедел түсіретін және бүйрек функциясын нашарлататын елеулі қауіпке ұшырайды. Егер ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесінің аса жоғары белсенділенуінің көрініс беруі мүмкін болса, қажет болғанда, медициналық бақылау, соның ішінде, артериялық қысымға мониторинг ұйымдастырылу керек:

  • ауыр гипертензиясы бар пациенттерде;

  • декомпенсацияланған іркілісті жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде;

  • сол жақ қарыншаға гемодинамикалық тұрғыда ағып келуі айқын немесе одан ағып шығуы қиындаған пациенттерде (мысалы, қолқа немесе митральді клапан стенозы);

  • жұмыс істеп тұрған жалғыз бүйректің бүйректік артериясының біржақты стенозы бар пациенттерде;

  • су-электролит теңгерімінің бұзылулары бұрыннан бар (немесе болуы мүмкін) пациенттерде (несеп айдағыш дәрілер қабылдайтын пациенттерді қоса);

  • бауыр циррозы және/немесе асциті бар пациенттерде

  • күрделі хирургиялық операцияны өткерген немесе гипотензияны туындататын препараттар қолданумен анестезия жасалған пациенттерде

Жалпы, емдеу басталғанша сусыздану, гиповолемия немесе тұз тапшылығы жағдайларын түзету ұсынылады (жүрек жеткіліксіздігі бар науқастарда, алайда, көлемді артық жүктеме қаупі ескеріліп, ондай шаралардың артық және кем жақтарының бәрі мұқият саралануы тиіс).

  • миокард инфарктісін бастан өткеруден кейінгі транзиторлы (өтпелі) немесе тұрақты жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде

  • кардиальді немесе церебральді ишемияның даму қаупі бар пациенттерде немесе жедел гипотензия жағдайларында.

Бастапқы ем сатысында мұқият медициналық қадағалау талап етіледі.

Хирургиялық араласу

Егер бұл мүмкін болса, рамиприл сияқты АӨФ тежегіштерімен емдеуді хирургиялық араласудан 1 күн бұрын тоқтату керек.

Бүйрек функциясын бақылау

Бүйрек функциясын емдеуге дейін және ем кезінде, әсіресе, емдеудің алғашқы апталарында бағалау және дозаны түзету керек. Бүйрек функциясы бұзылған пациенттерге ерекше мұқият бақылау қажет. Бүйрек функциясының нашарлау қаупі, әсіресе, іркілісті жүрек жеткіліксіздігі бар немесе бүйрегін ауыстырып салудан кейінгі пациенттерде болады.

Ангионевроздық ісіну

Рамиприлді қоса, АӨФ тежегіштерін қабылдаған пациенттерде ангионевроздық ісіну білінген. Ангионевроздық ісіну дамыған жағдайда Пирамил Экстра препаратын қабылдауды тоқтату керек. Шұғыл емдеу кідіріссіз басталу керек. Пациент кем дегенде 12-24 сағат бойы медициналық қадағалауда болуы тиіс және симптомдар толық басылған соң ауруханадан шығаруға болады. Рамиприлді қоса, АӨФ тежегіштерін алған пациенттерде ішектің ангионевроздық ісінуі анықталды. Бұл пациенттер іштің ауыруына (жүрек айнумен/құсумен немесе оларсыз) шағынды.

Десенсибилизация кезіндегі анафилаксиялық реакциялар

АӨФ тежегіштерін қолданғанда жәндіктер уына және басқа аллергендерге анафилаксиялық және анафилактоидтық реакциялардың туындау және ауырлық ықтималдығы артады. Десенсибилизация жүргізер алдында рамиприл қабылдауды уақытша тоқтату керек.

Гиперкалиемия

Рамиприлді қоса, АӨФ тежегіштерін қабылдаған кейбір пациенттерде гиперкалиемия туындауы білінді. Гиперкалиемияның даму қаупі жоғары пациенттер тобына бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер, егде жастағы (70 жастан асқан) пациенттер, қант диабеті бақыланбайтын пациенттер немесе калий тұздарын, калий жинақтаушы диуретиктер, сондай-ақ қан плазмасында калий деңгейінің жоғарылауына ықпал ететін басқа белсенді заттар қабылдайтын пациенттер, сондай-ақ сусыздану, жедел жүрек жеткіліксіздігі немесе метаболизмдік ацидоз сияқты жағдайлармен пациенттер. Егер жоғарыда аталған дәрілік заттарды бір мезгілде қолдану мақсатқа сай болып табылса, қан сарысуында калий деңгейін жүйелі бақылап отыру ұсынылады.

Нейтропения/агранулоцитоз

Нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения және сүйек кемігі функциясының бәсеңдеу жағдайлары жөнінде сирек хабарламалар келіп түскен. Болжамды лейкопенияны анықтау мақсатында қандағы лейкоциттер санын бақылау ұсынылады. Емдеудің бастапқы сатысында және бүйрек функциясы бұзылған пациенттерде, сондай-ақ қатарлас коллагеноздары (мысалы, жүйелі қызыл жегісі немесе склеродермиясы) бар пациенттерде және қан көрінісін өзгертуі мүмкін басқа дәрілік заттар қабылдаған пациенттерде жиірек бақылау ұсынылады.

Этникалық айырмашылықтар

АӨФ тежегіштері, басқа нәсіл өкілдеріне қарағанда, қара нәсілді пациенттерде ангионевроздық ісінудің пайда болу жиілігінің артуына ықпал етеді. Басқа да АӨФ тежегіштері сияқты, рамиприл басқа нәсіл пациенттерімен салыстырғанда, қара нәсілді пациенттерде қан қысымын төмендетуде аз тиімділік танытуы мүмкін. Бұл қара нәсілді пациенттерде ренин деңгейі төмен артериялық гипертензияның кең таралуынан болуы мүмкін.

Жөтел

АӨФ тежегіштерін қабылдаудан кейін жөтелдің пайда болуы жөнінде хабарламалар бар. Жөтелдің сипатты ерекшелігі оның құрғақтығы мен тұрақтылығы, сондай-ақ емді тоқтатудан кейін көріністерінің жоғалуы болып табылады. Жөтелдің дифференциациялық диагностикасы аясында АӨФ тежегіштерін қабылдаудан болатын жөтел қарастырылу керек.

Амлодипин

Гипертониялық кризде амлодипиннің қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталмаған.

Жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде қолдану

Жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге препаратты сақтықпен тағайындау керек. Жүрек жеткіліксіздігі ауыр (NYHA бойынша III және IV класы) пациенттердің қатысуымен ұзақ уақыт жүргізілген плацебо-бақыланатын зерттеу барысында амлодипин тағайындалған топта пайда болу жиілігі плацебо тобымен салыстырғанда жоғары болған өкпе ісінуі жағдайлары тіркелген, бірақ бұл аса ауыр жүрек жеткіліксіздігімен қатар жүрмеген.

Іркілісті жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге кальций өзекшелерінің блокаторларын, соның ішінде амлодипинді сақтықпен тағайындау керек, өйткені басқаша жағдайда аталған препараттар келешек жүрек-қантамыр асқынулары мен өлімге ұшырау қаупін арттыруы мүмкін.

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттерде қолдану

Бауыр функциясының бұзылулары бар пациенттерде амлодипиннің жартылай шығарылу кезеңі ұзағырақ, ал AUC мәндері жоғары; дозалануы бойынша нұсқаулар анықталмаған. Сондықтан амлодипин емдеудің бастапқы сатысында да, дозаны арттыру кезінде де сақтық шарасын қадағалаумен төмен деңгейдегі дозалау диапазонынан басталу керек. Бауыр жеткіліксіздігі ауыр пациенттерге жүргізілгенде дозаны баяу өзгерту және мұқият мониторинг қажет болуы мүмкін.

Егде жастағы пациенттерде қолдану

Егде жастағы пациенттер амлодипинді абайлап қабылдауы тиіс.

Жүктілік және лактация кезеңі

Рамиприл

Бала емізу кезінде препаратты қолдану ұсынылмайды. Бала емізуді ұзарту/тоқтату немесе препаратпен емдеуді жалғастыру/тоқтату шешімі сәби ге емшекпен қоректендірудің пайдасы мен ананың препаратты қолдану пайдасының ескерілуімен қабылдануы тиіс.

Жүктіліктің I триместрінде АӨФ тежегіштерінің әсерінен кейінгі тератогенділік қаупін айғақтайтын эпидемиологиялық деректердің сенімділігі жеткілікті емес, алайда ондай қауіптің болымсыз артуын жоққа шығаруға болмайды.

Егер АӨФ тежегіштерін қолданумен емді жалғастыру қажет болса, жүктілікті жоспарлайтын пациент әйелдер ем режимін ол жүктілік кезінде тағайындалғанда қауіпсіздік талаптарына жауап беретін гипертензияға қарсы баламалы емдеуге өзгертуі тиіс. Жүктілік расталғанда АӨФ тежегіштері қолданылатын ем дереу тоқтатылуы тиіс, қажет болса, баламалы ем қолдану басталуы тиіс.

Жүктіліктің II және III триместрлерінде АӨФ тежегіштерінің экспозициясы, белгілі болғандай, адамдарда фетоуыттануды (шаранада бүйрек дамуының бұзылуы, олигогидрамнион, бассүйектің баяу сүйектенуі) және неонатальді уыттануды (бүйрек жеткіліксіздігі, гипотензия, гиперкалиемия) туындатады. Егер АӨФ тежегіштерінің экспозициясы жүктіліктің II триместрінде жүрсе, бүйрек функциясына және бассүйек сүйектерінің дамуына УДЗ жүргізу ұсынылады. Аналары АӨФ тежегіштерін қабылдаған жаңа туған нәрестелер гипотензия, олигурия және гиперкалиемияның болжамды дамуы тұрғысынан мұқият қадағалануы тиіс.

Амлодипин

Амлодипиннің жүктілік кезіндегі қауіпсіздігі әйелдерде анықталмаған. Жүктілік кезеңінде қолдану одан да қауіпсіз балама болмаса және аурудың өзі ана мен шаранаға үлкен қауіп төндірсе ғана ұсынылады.

Лактация кезеңі

Рамиприл

Бала емізу кезеңінде рамиприлдің қолданылуы туралы жеткілікті ақпарат болмағандықтан, әсіресе, жаңа туған нәресте немесе мерзімінен бұрын туылған сәби жағдайында қауіпсіздік бейіндері жете анықталған баламалы емдеу әдістері дұрыс болады және оларды қолдану ұсынылады.

Амлодипин

Амлодипиннің емшек сүтіне бөлініп шығуы белгісіз. Бала емізуді ұзарту/тоқтату немесе амлодипинмен емдеуді жалғастыру/тоқтату шешімі сәбиге емшекпен қоректенудің пайдасы мен ананың амлодипинді қолдану пайдасының ескерілуімен қабылдануы тиіс.

Дәрілік заттың көлік құралдарын және қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Препарат көлік құралдарын және машиналарды басқару кезінде реакция шапшаңдығына мардымсыз немесе орташа ықпал етуі мүмкін. Кейбір жағымсыз әсерлері (мысалы, бас айналу, бас ауыру, шаршау сияқты артериялық қысымның төмендеу симптомдары) зейін шоғырландыру және реакция беру қабілетін бұзуы мүмкін, сондықтан бұл көлік құралдарын басқару немесе басқа механизмдермен жұмыс істеу кезінде реакция шапшаңдығына ықпал етуі мүмкін. Бұл, әсіресе, емнің басында немесе басқа препараттарды қабылдаудан ауысқанда болуы мүмкін. Әсіресе, емнің басында сақтық танытуға кеңес беріледі.

Артық дозалануы

Рамиприл. АӨФ тежегіштерінің артық дозалануы тудырған симптомдар шектен тыс шеткергі вазодилатацияны (айқын артериялық гипотензиямен, шокпен), брадикардия, электролиттік теңгерім бұзылуын, бүйрек жеткіліксіздігін қамтуы мүмкін. Пациенттің жай-күйі мұқият бақылану керек.

Емі. Ұсынылған шараларға бастапқы уытсыздандыру (асқазанды шаю, сорбенттер тағайындау) және α1-адренорецепторларының немесе ангиотензин II агонистерін (ангиотензинамид) тағайындауды қоса, гемодинамикалық тұрақтылықты қалыпқа келтіретін дәрілер жатады. Рамиприлат, рамиприлдің белсенді метаболиті, жалпы қан айналымынан гемодиализ арқылы нашар шығарылады. Амлодипин. Адамдарда әдейі артық дозалану жағдайлары шектеулі.

Симптомдары. Қолда бар деректер негізінде қатты артық дозаланудың шектен тыс шеткергі вазодилатацияға және, ықтималды түрде, рефлекторлы тахикардияға әкелуі мүмкін. Өліммен аяқталатын кардиогенді шокты қоса, айқын және ұзаққа созылатын жүйелі артериялық гипотензия тіркелмеген.

Емі. Амлодипиннің артық дозалануынан болатын клиникалық мәнді артериялық гипотензия жүрек және тыныс алу функциясы көрсеткіштерін жиі бақылау, аяқ-қолды көтеріп қою, АҚК және диурезді бақылау қамтылатын белсенді емдеу шараларын талап етеді. Тамыр тонусын және артериялық қысымды қалыпқа келтіру мақсатында, қарсы көрсетілімдері болмаса (сақтықпен), тамыр тарылтатын дәрілерді қолдануға болады. Кальций өзекшелері бөгелісінің зардаптарын жою мақсатында кальций глюконатын к/і енгізу тиімді болуы мүмкін.

Кейбір жағдайларда асқазанды шаю тиімді болуы мүмкін. Дені сау еріктілердің қатысуымен жүргізілген зерттеуде 10 мг амлодипин қабылдаудан кейін 2 сағат ішінде белсендірілген көмір қолданудың оның сіңірілуін едәуір азайтуы көрсетілген. Амлодипин ақуыздармен тығыз байланысатындықтан гемодиализ жүргізу тиімділігі аз.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Полиамид/алюминий/поливинилхлорид ламинатынан және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада 6 капсуладан.

Пішінді ұяшықты 5 қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Сақтау шарттары

30 °C-ден аспайтын температурада, түпнұсқалық қаптамада, жарықтан қорғалған жерде, сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

3 жыл

Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.

Өндіруші/Қаптаушы

Адамед Фарма С.А фармацевтикалық зауыты, Польша

Szkolna 33 str, 95-054 Ksawerow, Poland

Тіркеу куәлігінің иесі

Лек Фармасьютикалс д.д., Словения

Verovskova 57, 1526 Ljubljana Slovenia

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдар қабылдайтын және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның мекенжайы

Қазақстан Республикасындағы «Сандоз Фармасьютикалс д.д.» АҚ өкілдігі

Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Луганский к-сі 96

Тел. +7 (727) 2581048   Факс: +7 (727) 2581047,

e-mail: kzsdz.drugsafety@sandoz.com

8 800 080 0066 – Қазақстан бойынша тегін қоңырау шалу нөмірі

 

Прикрепленные файлы

189293951477976213_ru.doc 67.24 кб
277452801477977475_kz.doc 86.63 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники