Брайдан®

МНН: Сугаммадекс
Производитель: Н.В. Органон
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Sugammadex
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№017632
Информация о регистрации в РК: 05.04.2016 - бессрочно
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора
ЕД (Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора)

Инструкция

Саудалық атауы

Брайдан®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Сугаммадекс

Дәрілік түрі

Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 мг/мл

Құрамы

1 мл ерітіндінің құрамында

белсенді зат - 100 мг сугаммадекс (натрий тұзы түрінде) бар,

қосымша заттар: хлорсутек қышқылы, натрий гидроксиді, инъекцияға арналған су.

Сипаттамасы

Түссізден ақшыл-сары түске дейінгі мөлдір ерітінді.

Фармакотерапиялық тобы

Басқа да препараттар. Басқа емдік өнімдер. У қайтарғылар. Сугаммадекс.

АТХ коды V03AB35

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сугаммадекстің фармакокинетикалық параметрлері бос сугаммадекс пен «сугаммадекс-миорелаксант» кешені құрамындағы сугаммадекс концентрацияларын жиынтықтауға негізделіп есептеледі. Клиренс (С1) және таралу көлемі (V) сияқты фармакокинетикалық параметрлері кешеннен тыс болатын сугаммадекс пен миорелаксантпен кешен құрамындағы сугаммадекс үшін бірдей болып саналады.

Таралуы. Сугаммадекстің тұрақты жағдайдағы таралу көлемі бүйрек функциясы қалыпты ересек пациенттерде 11-14 л құрайды (блоктық емес стандартты фармакокинетикалық талдау нәтижелеріне сүйеніп). Сугаммадекс те, сугаммадекс-рокуроний кешені де қан плазмасы ақуыздарымен немесе эритроциттермен байланыспайды. Сугаммадексті 1-ден 16 мг/кг дейінгі дозаларда көктамыр ішіне болюстік енгізу кезінде оның фармакокинетикасы дозаға тәуелді сипатта болады.

Метаболизмі. Сугаммадекс бүйрекпен өзгеріссіз күйде шығарылады. Қазіргі кезде сугаммадекстің метаболиттері анықталған жоқ.

Шығарылуы. Бүйрек функциясы қалыпты ересек пациенттерде сугаммадекстің жартылай шығарылу кезеңі (t1/2) 2 сағатқа жуықты, ал плазмалық клиренсі - шамамен 88 мл/минутты құрайды. Дозасының 90%-дан көбі 24 сағат ішінде шығарылады. Дозасының 96%-ы несеппен шығарылады, олардың 95%-ын өзгермеген сугаммадекс құрайды. Сугаммадекстің 0.02%-дан азы нәжіспен және ішке тартылған ауамен шығарылады.

Пациенттердің ерекше топтары

Бүйрек функциясының бұзылуы және жас шамасы. Бүйрек функциясы бұзылуының түрлі дәрежелері бар пациенттерді бүйрек функциясы қалыпты пациенттермен салыстыру сугаммадекстің қан плазмасындағы деңгейлері, дозасын енгізгеннен кейін кемінде алғашқы сағатта ұқсас болғандығын, содан соң мөлшерінің деңгейлері бақылау тобында жылдамырақ төмендегенін көрсетті. Сугаммадекстің жалпы экспозициясы бүйректің күрделі бұзылулары бар пациенттерде 17 есе артуына алып келе отырып ұзаққа созылды. Бүйректің ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде сугаммадекстің төмен концентрациялары қолданғаннан кейін 48 сағат ішінде анықталады.

Орташа немесе ауыр бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде сугаммадекстің клиренсі біртіндеп төмендеді, ал t1/2 бүйрек функциясы қалыпты пациенттермен салыстырғанда, бүйрек функциясының нашарлауына қарай біртіндеп артты. Сугаммадекстің әсері орташа немесе ауыр бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде сәйкесінше 2 және 5 есе жоғары болды. Бүйректің ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде сугаммадекс препаратты енгізгеннен кейін 7 күннен соң анықталмады. Сугаммадекстің жас шамасы мен бүйрек функциясына байланысты фармакокинетикасы 1 кестеде келтірілген.

1 кесте

Салыстырылатын сипаттамалары

Фармакокинетикасының болжамды параметрлері (ӨК*%)

Демографиялық көрсеткіштер

Бүйрек функциясы

(креатинин клиренсі, мл/мин)

Клиренс, мл/мин (ӨК)

Тұрақты күйдегі таралу көлемі (л)

Жартылай шығарылу кезеңі (сағат)

Ересектер

Қалыпты

 

100

88 (22)

12

2 (21)

40 жас

Төмен

Жеңіл

50

51 (22)

13

4 (22)

75 кг

 

Орташа

30

31 (23)

14

6 (23)

 

 

Ауыр

10

9 (22)

14

19 (24)

Егде жастағылар

Қалыпты

 

80

75 (23)

12

2 (21)

75 жас

Төмен

Жеңіл

50

51 (24)

13

3 (22)

75 кг

 

Орташа

30

31 (23)

14

6 (23)

 

 

Ауыр

10

9 (22)

14

19 (23)

Жасөспірімдер

Қалыпты

95

77 (23)

9

2 (22)

15 жас

Төмен

Жеңіл

48

44 (23)

10

3 (22)

56 кг

Орташа

29

27 (22)

10

5 (23)

Ауыр

10

8 (21)

11

17 (23)

Балалар

Қалыпты

51

37 (22)

4

2 (20)

7 жас

Төмен

Жеңіл

26

19 (22)

4

3 (22)

23 кг

Орташа

15

11 (22)

4

5 (22)

Ауыр

5

3 (22)

5

20 (25)

*ӨКөзгеру коэффициенті

Фармакодинамикасы

Брайдан® препаратының белсенді заты - сугаммадекс – миорелаксанттарды селективті байланыстыратын препарат болып табылатын түрлендірілген гамма-циклодекстрин. Ол қан плазмасында миорелаксанттармен - рокуроний бромидімен және векуроний бромидімен кешен қалыптастырады, бұл нейробұлшықеттік синапста никотин рецепторларымен байланысатын миорелаксант молекулалары санының азаюына алып келеді. Бұл рокуроний бромидінен немесе векуроний бромидінен туындаған нейробұлшықеттік блокаданың қайтарылуына алып келеді.

Фармакодинамикалық әсерлері. Нейробұлшықеттік өткізгіштік блогының түрлі уақыт кезеңдерінде және тереңдігі әр түрлі болған кезде енгізілген сугаммадекстің дозасына әсерінің анық тәуелділігі байқалды. Брайдан® препараты рокуроний бромидін 0.6, 0.9, 1.0 және 1.2 мг/кг дозаларда немесе векуроний бромидін 0.1 мг/кг дозада енгізгеннен кейін де, және осы миорелаксанттардың демеуші дозаларын енгізгеннен кейін де 0.5-тен 16 мг/кг дейінгі дозаларда енгізілді.

Бүйрек жеткіліксіздігі (сугаммадекстің бүйректің ауыр жеткіліксіздігі бар/жоқ хирургиялық пациенттер үшін тиімділігі мен қауіпсіздігі). Екі ашық зерттеудің нәтижелері бойынша, блокададан кейін қалпына келу бүйрек аурулары жоқ пациенттермен салыстырғанда, бүйректің ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде ұзағырақ болды. Бүйректің ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде нейробұлшықеттік блокаданың қалдықтық белгілері болған жоқ.

QT аралығының ұзаруы. Клиникалық зерттеулер барысында (n = 287) пациенттердің үш тобы зерттелді:

- тек сугаммадексті қабылдағандар;

- сугаммадексті рокуроний бромидімен бірге қабылдағандар;

- сугаммадексті пропофолмен немесе севофлуранмен бірге қабылдағандар. Зерттеліп отырған топтарда QT/QTc клиникалық тұрғыдан маңызды ұзаруы анықталған жоқ, бұл ЭКГ нәтижелері және жағымсыз әсерлерін зерттеулер арқылы расталды.

Қолданылуы

Мыналардан:

  • ересектерде рокуроний бромидінен немесе векуроний бромидінен туындаған

  • 2 жастан асқан балалар мен жасөспірімдерде рокуроний бромидінен туындаған нейробұлшықеттік блокаданы қайтару үшін.

Қолдану тәсілі және дозалары

Брайдан® препараты тек анестезиолог енгізуі немесе оның басшылық етуімен енгізілуі тиіс. Нейробұлшықеттік блокада дәрежесі мен нейробұлшықеттік өткізгіштіктің қалпына келуін қадағалау үшін мониторингілеудің сәйкесінше әдісін қолдану ұсынылады. Брайдан® препаратының ұсынылатын дозасы қайтарылуы қажет нейробұлшықеттік блокаданың дәрежесіне тәуелді. Ұсынылатын дозасы анестезия сызбасына тәуелді емес.

Ересектер. Брайдан® препараты рокуроний бромидінен немесе векуроний бромидінен туындаған нейробұлшықеттік өткізгіштіктік түрлі тереңдіктегі блокадасын қайтару үшін пайдаланылады.

Стандартты клиникалық жағдайларда нейробұлшықеттік блокаданы қайтару (нейробұлшықеттік өткізгіштіктің қалдықтық блокадасы). Брайдан® препараты 4.0 мг/кг дозада рокуроний бромидінен немесе векуроний бромидінен туындаған блокададан кейін нейробұлшықеттік өткізгіштіктің қалпына келуі 1-2-ші тетаниядан кейінгі жиырылулар деңгейіне жеткен кезде енгізу ұсынылады (ТКЖ тетаниядан кейінгі есептеу режимінде). Нейробұлшықеттік өткізгіштіктің қалпына келуіне дейінгі орташа уақыт (T4/T1 арақатынасы 0.9 дейін) шамамен 3 минутты құрайды.

Брайдан® препаратын 2.0 мг/кг дозада рокуроний бромидінен немесе векуроний бромидінен туындаған нейробұлшықеттік өткізгіштіктің блокададан кейін өздігінен қалпына келуі төрт разрядты стимуляциялау (TOF) режимінде кемінде 2 жауапқа жеткен кезде енгізу ұсынылады. T4/T1 арақатынасының 0.9 дейін қалпына келуіне дейінгі орташа уақыт 2 минутқа жуықты құрайды.

Стандартты клиникалық жағдайларда нейробұлшықеттік өткізгіштікті қалпына келтіру үшін Брайдан® препаратының ұсынылған дозаларын пайдаланған кезде нейробұлшықеттік блокада векуроний бромидімен салыстырғанда, рокуроний бромидінен туындаған жағдайда T4/T1 аралығының 0.9 дейін жылдам қалпына келуі жүреді.

Рокуроний бромидінен туындаған нейробұлшықеттік блокаданы шұғыл қайтару. Рокуроний бромидінен туындаған блокада кезінде нейробұлшықеттік өткізгіштікті дереу қалпына келтіру қажеттілігі туындаған жағдайда Брайдан® препаратының ұсынылатын дозасы 16.0 мг/кг құрайды. 16.0 мг/кг Брайдан® препаратын рокуроний бромидінің 1.2 мг/кг болюстік дозасын енгізгеннен кейін 3 минуттан соң енгізген кезде T4/T1 арақатынасының 0.9 дейін қалпына келуіне дейінгі орташа уақыт 1.5 минутқа жуықты құрайды.

Брайдан® препаратын векуроний бромидінен туындаған блокада кезінде нейробұлшықеттік өткізгіштікті шұғыл қалпына келтіру үшін қолдану жөніндегі деректер жоқ.

Брайдан® препаратын қайталап енгізу. Жекелеген жағдайларда операциядан кейінгі кезеңде нейробұлшықеттік блокада қайталанған кезде, Брайдан® препаратын 2 мг/кг немесе 4 мг/кг дозада енгізгеннен кейін Брайдан® препаратының ұсынылатын қайталанатын дозасы 4 мг/кг құрайды. Брайдан® препаратының қайталанған дозасын енгізгеннен кейін нейробұлшықеттік функция толығымен қалпына келген сәтке дейін нейробұлшықеттік өткізгіштіктің мониторингін жүзеге асыру қажет.

Айрықша нұсқаулар

Препаратты пациенттердің ерекше топтарында қолдану

Бүйрек жеткіліксіздігі. Бүйрек функциясының ауырлығы жеңіл және орташа дәрежелі бұзылуы бар препараттың бүйрек патологиясы жоқ (креатинин клиренсі ≥30 және <80 мл/мин) ересек пациенттер үшін ұсынылған дозаларын қолдану керек.

Брайдан® препаратын бағдарламалық гемодиализдегі (креатинин клиренсі <30 мл/мин) пациенттерді қоса, бүйрек функциясының ауыр бұзылулары бар пациенттерде қолдану ұсынылмайды. Бүйректің ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттердегі зерттеулер сугаммадексті пациенттердің аталған тобында қолданудың қауіпсіздігі жөнінде нақты ақпарат бермейді.

Егде жастағы пациенттер. Брайдан® препаратын рокуроний бромидінен туындаған блокада аясындағы TOF стимуляциялау режимінде 2 жауап бар кезде енгізгеннен кейін нейробұлшықеттік өткізгіштіктің қалпына келуінің толық уақыты (T4/T1 арақатынасы 0.9 дейін) ересек пациенттерде (18-64 жас) орташа алғанда 2.2 минутты, егде жастағы пациенттерде (65-74 жас) - 2.6 минутты және егде пациенттерде (75 жас және одан үлкен) - 3.6 минутты құрайды. Нейробұлшықеттік өткізгіштіктің қалпына келу уақыты егде жастағы пациенттерде біраз ұзақ екендігіне қарамастан, сугаммадекстің әдеттегі жас топтарындағы ересек пациенттерге арналғандай дозалары ұсынылады.

Семіздікке шалдыққан пациенттер. Семіздіктен зардап шегіп жүрген пациенттерде Брайдан® препаратының дозасын есептеу нақты дене салмағына байланысты жүеге асырылуы тиіс. Ересек пациенттер үшін ұсынылатын дозаларын басшылыққа алу керек.

Бауыр функциясының бұзылуы. Бауыр функциясының ауырлығы жеңіл және орташа дәрежелі бұзылулары кезінде, препараттың ұсынылатын дозалары ересек пациенттердегідей болып қала береді, өйткені сугаммадекс негізінен бүйрекпен шығарылады. Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде зерттеулер жүргізілген жоқ. Брайдан® препаратын бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде немесе бауыр бұзылулары коагулопатиямен қатар жүрген кезде ерекше сақтықпен қолдану ұсынылады.

Препараттың балаларда қолданылуы. Сугаммадекстің балаларда қолданылуы жөніндегі деректер шектеулі. Препаратты рокуроний бромидінен туындаған нейробұлшықеттік блокаданы қайтару үшін, TOF-стимуляциялау режимінде 2 жауап пайда болған кезде енгізуге болады.

2 жастан асқан балалар мен жасөспірімдер. Балалар мен жасөспірімдердегі (2-17 жас) күнделікті практикада рокуроний бромидінен туындаған нейробұлшықеттік блокаданы қайтару үшін Брайдан® препаратын 2 мг/кг дозада (TOF-стимуляциялау режимінде 2 жауап бар кезде) енгізу ұсынылады. Нейробұлшықеттік өткізгіштіктің қалпына келуінің стандартты практикада кездесетін басқа жағдайлары, зерттелген жоқ, сондықтан бұл жағдайларда Брайдан® препаратын жаңартылған мәліметтер алынғанға дейін қолдану ұсынылмайды.

Брайдан® препаратын 2 жастан асқан балалар мен жасөспірімдерге енгізген кезде нейробұлшықеттік өткізгіштіктің шұғыл қалпына келтірілуі зерттелген жоқ, сондықтан бұл жағдайларда препаратты жаңартылған мәліметтер алынғанша пайдалану ұсынылмайды. 100 мг/мл Брайдан® препаратын балаларда дозалау дәлдігін арттыру үшін, 10 мг/мл дейін сұйылтуға болады.

Жаңа туған нәрестелер мен сәбилер. Сугаммадекстің сәбилерде (30 күннен 2 жасқа дейінгі) қолданылуына жүргізілген зерттеулер тым аз, ал жаңа туған нәрестерелерде (30 күнге толмаған) жүргізілген жоқ, сондықтан сугаммадексті жаңа туған нәрестелер мен сәбилерде жаңартылған мәліметтер алынғанға дейін қолдану ұсынылмайды.

Қолдану тәсілі. Брайдан® көктамыр ішіне енгізуге арналған жүйеге 10 с ішінде енгізілетін бір реттік болюстік инъекция түрінде көктамыр ішіне сорғалатып қолданылады.

Брайдан® препаратын мына инфузиялық ерітінділермен көктамыр ішіне құюға арналған бір жүйеге енгізуге болады: 0.9% (9 мг/мл) натрий хлориді ерітіндісімен; 5% (50 мг/мл) глюкоза ерітіндісімен; 0.45% (4.5 мг/мл) натрий хлориді ерітіндісімен және 2.5% (25 мг/мл) глюкоза ерітіндісімен; сүт қышқылы қосылған Рингер ерітіндісімен; Рингер ерітіндісімен; 0.9% натрий хлориді ерітіндісіндегі 5% глюкоза ерітіндісімен.

Брайдан® препараты мен басқа препараттарды енгізудің арасында инфузиялық жүйені мұқият, мысалы, натрий хлоридінің 0.9% ерітіндісімен жуып-шаю керек.

Балаларда қолданғанда анағұрлым дәлірек дозалау үшін, Брайдан® препаратын 0.9% натрий хлоридінің ерітіндісімен 10 мг/мл концентрацияға дейін сұйылтуға болады.

Физикалық-химиялық тұрақтылығы 2 ºC-ден 25 ºC-ге дейінгі температурада 48 сағат бойы сақталады. Микробтық контаминациялануды болдырмас үшін, ерітілген препаратты кідіртпей пайдалану қажет. Егер препарат дереу пайдаланылмаса, қаптамасы ашылғаннан кейін пайдаланғанға дейінгі сақтау мерзімі мен шарттары тұтынушының жауапкершілігінде болады, және 2 ºC-ден 8 ºC-ге дейінгі температурада 24 сағаттан аспауы тиіс.

Жағымсыз әсерлері

Сугаммадекстің қауіпсіздігі бағаланған клиникалық зерттеулердің I-III фазасына 3 519 пациент қатысты. Біріктірілген плацебо бақыланатын зерттеулердің, пациенттер анестезия және/немесе нейробұлшықеттік блокаторларды қабылдаған қосалқы тобында (n=1 078 сугаммадекс, n=544 плацебо) жағымсыз реакциялар сугаммадексті қабылдаған пациенттердің 2%-ының көбінде және плацебо тобымен салыстырғанда 2 есе жиі туындады:

- жарақаттар, уыттанулар және емшараларды жүргізу кезіндегі асқынулар: тыныс алу тарапынан болатын анестезиямен байланысты асқынулар (4% сугаммадекс, 0% плацебо); анестезия жүргізу кезіндегі асқынулар (3% сугаммадекс, <1% плацебо); гипотензия (3% сугаммадекс, 2% плацебо); емшараларды жүргізу кезіндегі асқынулар (2% сугаммадекс, 1% плацебо)

- тыныс алу жүйесі, кеуде қуысы және көкірекорта ағзалары тарапынан болатын бұзылулар: жөтел (5% сугаммадекс, 2% плацебо)

Кейбір жағымсыз реакцияларының сипаттамасы

Препаратқа аса жоғары сезімталдық реакциялары. Анафилаксияны қоса, аса жоғары сезімталдық реакциялары кейбір пациенттер мен еріктілерде туындады (дені сау еріктілер жөніндегі ақпаратты төменнен қараңыз). Хирургиялық пациенттерге жүргізілген клиникалық зерттеулерде аталған реакциялар жиі кездескен жоқ, және постмаркетингтік асынулардың жиілігі де белгісіз.

Аталған реакцялар терінің оқшау зақымдануларынан күрделі жүйелік реакцияларға дейін ауытқып отырды (мысалы, анафилаксия және анафилаксиялық шок) және бұрын сугаммадексті қабылдамаған пациенттерде туындады.

Осыған ұқсас реакциялармен байланысты симптомдарға мыналар кіруі мүмкін: қан кернеулері, есекжем, эритемалық бөртпе, қысымның күрт төмендеуі, тіл мен көмейдің ісінуі, бронх түйілуі және өкпе обструкциясы жағдайлары. Аса жоғары сезімталдықтың жедел реакциялары өлімге соқтыруы мүмкін.

Төменде клиникалық зерттеулер барысында, анестезия және хирургиялық араласулар кезінде анықталған асқынулар келтіріліп отыр.

Тыныс алу жүйесі тарапынан болатын, анестезиямен байланысты асқынулар: эндотрахеальді түтікті өткізу кезіндегі қимыл-қозғалыс реакциялары (мысалы, аздап қимылдау), жөтел (мысалы, анестезия немесе хирургиялық араласулар кезінде жөтелу), пациенттің операциялық араласу кезінде оянып кетуі, немесе анестезия жүргізумен байланысты өз бетінше тыныс алу.

Анестезиологиялық асқынулар. Анестезия кезіндегі, нейробұлшықеттік функцияның қалпына келуін білдіретін асқынуларға аяқ-қолдардың немесе дененің қимылдауы, анестезия емшарасы кезінде немесе операция кезінде жөтелу, бет-аузын қисайту немесе эндотрахеальді түтікті сору жатады.

Емшараны жүргізумен байланысты асқынулар: жөтел, тахикардия, брадикардия, жүрек ырғағының қозғалуы немесе артуы.

Айқын брадикардия. Сугаммадексті енгізгеннен кейін бірнеше минут ішінде дамыған айқын брадикардия және жүректің тоқтап қалуымен жүретін брадикардияның бірен-саран жағдайлары туралы постмаркетингтік деректер бар.

Нейробұлшықеттік блокаданың қалпына келуі. Рокуроний бромиді мен векуроний бромидінің қолданылуын клиникалық зерттеулерде, сугаммадекс терең нейробұлшықеттік блокадаға арналған белгіленген дозаларда (n=2 022) қолданылған кезде, нейробұлшықеттік блокаданың 0.2 % қайталанғаны байқалды (мониторингке немесе клиникалық тәжірибеге сәйкес).

Дені сау еріктілер жөніндегі ақпарат. Рандомизацияланған, салыстырмалы жасырын клиникалық зерттеуде плацебоның қайталанатын 3 дозасы (n=76), немесе сугаммадекс 4 мг/кг (n=151) дозада немесе 16 мг/кг (n=148) дозада енгізілген дені сау еріктілерде аса жоғары сезімталдық реакциялары зерттелді. Болуы мүмкін аса жоғары сезімталдық туралы хабарламалар жөніндегі қорытындыларды емдеу әдісі айтылмаған комиссия шығарды. Аса жоғары сезімталдық реакцияларының жиілігі плацебо, 4 мг/кг және 16 мг/кг сугаммадекс топтарында сәйкесінше 1.3%, 6.6% және 9.5% құрады. Плацебо немесе 4 мг/кг сугаммадексті қолданғаннан кейін анафилаксиялық реакция туралы хабарламалар болған жоқ. Сугаммадексті 16 мг/кг (0.7%) дозада енгізуге анафилаксиялық реакцияның дамығаны туралы жалғыз ғана расталған хабарлама болды. Сугаммадексті қайта тағайындаған кезде аса жоғары сезімталдық реакцияларының жиілігі немесе ауырлық дәрежесінің жоғарылаулары анықталған жоқ.

Басқа клиникалық зерттеуде сугаммадексті 16 мг/кг дозада (2%) енгізген кезде анафилаксиялық реакциялардың 3 жағдайы тіркелді.

Дені сау еріктілердегі ең көп таралған жағымсыз реакциялар дисгевзия (10.1%), бас ауыруы (6.7%), жүрек айнуы (5.6%), есекжем (1.7%), қышыну (1.7%), бас айналуы (1.6%), құсу (1.2%), және іштің ауыруы (1.0%) болды.

Өкпе аурулары бар пациенттер. Сыртартқысында өкпе асқынулары бар пациенттердегі постмаркетингтік және клиникалық зерттеулер бронх түйілуі сияқты жағымсыз реакцияның туындауы мүмкіндігін көрсетеді.

Постмаркетингтік деректер. Сугаммадексті енгізгеннен кейін бірнеше минут ішінде брадикардия мен жүректің тоқтап қалуының бірен-саран жағдайлары байқалды.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

  • компоненттерінің кез келгеніне жоғары сезімталдық

  • 2 жасқа дейінгі балалар

  • бүйректің (креатинин клиренсі <30 мл/мин) және/немесе бауырдың ауыр жеткіліксіздігі

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Рокуроний бромидінің немесе векуроний бромидінің ұзақ әсер етуі есебінен болатын өзара әрекеттесулері. Егер нейробұлшықеттік блокаданы күшейтетін дәрілік заттар операциядан кейінгі кезеңде де пайдаланылса, нейробұлшықеттік блокаданың қайта туындауы мүмкіндігіне назар аудару керек. Нейробұлшықеттік блокада қайталанған жағдайда механикалық жолмен желдету және сугаммадексті қайтадан енгізу қажет болуы мүмкін.

Өзара әрекеттесулерінің болуы мүмкін типтері:

- байланысу типі бойынша өзара әрекеттестіктер

Брайдан® препаратын енгізудің салдарынан кейбір дәрілік препараттардың тиімділігі олардың плазмалық (бос) концентрациясының төмендеуіне байланысты төмендеуі мүмкін. Мұндай жағдайда бұл дәрілік препаратты қайтадан енгізу, не болмаса емдік баламалы дәрілік затты тағайындау (дұрысы басқа химиялық класынан) және/немесе талап етілуі бойынша фармакологиялық емес араласуларды қайта жүргізу қажет.

- ығыстыру типі бойынша өзара әрекеттестіктер

Брайдан® препаратын қолданғаннан кейін кейбір дәрілік препараттардың енгізілуі салдарынан теориялық тұрғыдан рокуроний бромиді мен векуроний бромиді сугаммадекспен кешеннен шығарылуы мүмкін, соның нәтижесінде нейробұлшықеттік блокаданың қайта басталуы байқалуы мүмкін. Ығыстыру типі бойынша өзара әрекеттестіктер торемифен мен фузид қышқылын енгізген кезде болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда өкпенің жасанды желдетуді қолдануды қайта бастау қажет. Рокуроний бромидінің немесе векуроний бромидінің сугаммадекспен кешенен ығыстырылып шығарылуына алып келетін препаратты инфузиялық енгізу тоқтатылуы тиіс. Егер басқа дәрілік препаратты парентеральді енгізгеннен кейін ығыстырылу типі бойынша өзара әрекеттестіктің дамуы болжанса (Брайдан® препаратын қолданғаннан кейін 7.5 сағат ішінде енгізілген), блокаданың қайта дамуы белгілерін анықтау үшін нейробұлшықеттік өткізгіштіктің деңгейіне тұрақты бақылау жүргізу қажет.

Байланысу типі бойынша өзара әрекеттесулер гормональді контрацептивтерді қолданған кезде болуы мүмкін (ығыстыру типті бойынша клиникалық елеулі өзара әрекеттесу күтілмейді).

Сугаммадекстің тиімділігіне әсер ету әлеуеті бар өзара әрекеттесулер

Торемифен. Сугаммадекспен байланысу константасы салыстырмалы түрде жоғары және плазмалық концентрациялары салыстырмалы түрде жоғары торемифен, векуроний бромидін немесе рокуроний бромидін сугаммадекспен кешеннен біршама дәрежеде ығыстырып шығаруға қабілетті. Сондықтан T4/T1 арақатынасының 0.9-ға дейін қалпына келуі торемифенді операция күні қабылдаған пациенттерде баяулауы мүмкін.

Фузид қышқылы. Фузид қышқылын операция алдындағы кезеңде көктамыр ішіне енгізу T4/T1 арақатынасының 0.9-ға дейін қалпына келуінің кідіруіне алып келуі мүмкін. Алайда операциядан кейінгі кезеңде нейробұлшықеттік блокаданың қайталануы күтілмейді, өйткені фузид қышқылы инфузиясының дәрежесі/жылдамдығы бірнеше сағаттан артықты, ал оның қандағы құрамының жинақталатын деңгейі — 2–3 күннен артығырақты құрайды.

Басқа препараттардың тиімділігіне әсер ету әлеуеті бар өзара әрекеттесулер

Гормональді контрацептивтер. 4 мг/кг Брайдан® препараты мен прогестерон арасында өзара әрекеттесу прогестаген экспозициясының төмендеуіне (34% AUC) алып келуі мүмкін деп шамаланады, бұл пероральді контрацептивтің тәуліктік дозасын 12 сағатқа кеш қабылдауға ұқсас жағдайды еске түсіреді және препарат тиімділігінің төмендеуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан Брайдан® препаратының болюстік дозасын енгізу стероидты пероральді контрацептивтердің (біріктірілген немесе құрамында тек прогестаген бар) өткізіліп алынған бір тәуліктік дозасына баламалы деп қарастырылады. Егер пероральді контрацептив Брайдан® препаратын қолданылған күні қабылданса, пероральді контрацептивтерді қолдану жөніндегі нұсқаулықтың дозасын өткізіп алған кездегі әрекеттерді сипаттайтын бөлімін қарау қажет.

Енгізу тәсілі пероральді енгізу тәсілінен өзгешеленетін гормональді контрацептивтер қолданылған жағдайда, пациент келесі 7 күн бойы қосымша гормоналдық емес контрацепция әдісін пайдалануы және аталған контрацептивті қолдану жөніндегі нұсқаулықтан ақпарат алуы тиіс.

Зертханалық көрсеткіштерге әсері. Тұтас алғанда сугаммадекс қан сарысуындағы прогестеронды сандық анықтауға арналған тестіден басқа, зертханалық тестілерге әсер етпейді.

Фармацевтикалық үйлесімсіздігі. Брайдан® препараты "Қолдану тәсілі және дозалары" бөлімінде көрсетілгендерді қоспағанда, кез келген препараттармен және ерітінділермен араластырылмауы тиіс.

Сугаммадекстің верапамилмен, ондансетронмен және ранитидинмен физикалық үйлесімсіздігі байқалды.

Айрықша нұсқаулар

Нейробұлшықеттік өткізгіштікті қалпына келтіру кезінде тыныс алу функциясына мониторинг жүргізу. Өкпені жасанды желдетуді нейробұлшықеттік блокада қайтарылғаннан кейін өздігінен талапқа сай тыныс алу толығымен қалпына келгенше жүргізу керек. Егер тіпті нейробұлшықеттік өткізгіштіктің толық қалпына келуі орын алса да, операция алдындағы және кейінгі кезеңдерде пайдаланылған басқа дәрілік препараттар тыныс алу функциясын бәсеңдетуі мүмкін және сондықтан да ұзаққа созылатын өкпені жасанды желдету қажет болуы мүмкін. Егер экстубациядан кейін нейробұлшықеттік блокада қайта дамыса, өкпенің талапқа сай желдетілуін дер кезінде қамтамасыз ету қажет.

Нейробұлшықеттік блокаданың қайта дамуы. Сугаммадексті рокуроний бромидінен немесе векуроний бромидінен туындаған нейробұлшықеттік өткізгіштікті қайтару үшін қабылдаған пациенттерге (n=2 022) жүргізілген клиникалық зерттеулерден нейробұлшықеттік блоктың қайта туындауы 0.2% жағдайда байқалғаны анықталды. Нейробұлшықеттік блоктың қайта даму қаупін азайту мақсатында препараттың ұсынылған дозасы пайдаланылуы тиіс.

Нейробұлшықеттік өткізгіштік сугаммадекспен қалпына келтіргеннен кейін нейробұлшықеттік блокаторларды қайта енгізу

Нейробұлшықеттік өткізгіштік қалпына келтірілгеннен кейін рокуроний бромидін немесе векуроний бромидін қайталап енгізу (4 мг/кг сугаммадекске дейін). Бүйрек функциясы қалыпты пациенттер үшін 2 кестеде келтірілген күту кезеңдері ұсынылады: сугаммадексті тоқтатқаннан кейін 0.6 мг/кг рокуроний бромидін немесе 0.1 мг/кг векуроний бромидін қайта қолдану үшін ұсынылатын күту кезеңі 4 сағатты құрайды. 5 минут ішінде нейробұлшықеттік блокада қажет болса, рокуроний бромидінің дозасы 1.2 мг/кг құрауы тиіс.

2 кесте

Бүйрек функциясы қалыпты пациенттер үшін ең аз күту кезеңі

Миорелаксант, енгізілетін дозасы

5 мин

1.2 мг/кг рокуроний бромиді

4 сағат

0.6 мг/кг рокуроний бромиді немесе

0.1 мг/кг векуроний бромиді

Егер рокуроний бромиді нейробұлшықеттік блокада Брайдан® препаратының көмегімен қайтарылғаннан кейін 30 минут ішінде 1.2 мг/кг дозада тағайындалса, онда келесі нейробұлшықеттік блокаданың басталуы 4 минутқа дейін кідіруі, ал блокада ұзақтығы 15 минутқа дейін қысқаруы мүмкін.

Фармакокинетикалық модельдеудің негізінде, ауырлығы жеңіл немесе орташа дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде сугаммадексті тоқтатқаннан кейін 0.6 мг/кг рокуроний бромидін немесе 0.1 мг/кг векуроний бромидін қайта қолдану үшін ұсынылатын күту кезеңі 24 сағатты құрайды. Егер осы уақыт (24 сағат) өткенге дейін нейробұлшықеттік блокада қажеттілігі туындаса, рокуроний бромидінің жаңа нейробұлшықеттік блокадаға арналған дозасы 1.2 мг/кг құрауы тиіс (3 кесте).

3 кесте

Ауырлығы жеңіл немесе орташа дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер үшін күту кезеңі

Миорелаксант, енгізілетін дозасы

24 сағат

0.6 мг/кг рокуроний бромиді немесе

0.1 мг/кг векуроний бромиді

24 сағаттан аз

1.2 мг/кг рокуроний бромиді

Нейробұлшықеттік өткізгіштікті шұғыл қалпына келтіргеннен кейін (16 мг/кг сугаммадекс) рокуроний бромидін немесе векуроний бромидін қайталап енгізу. Аса сирек жағдайларда, бұл қажет болуы мүмкін кездерде 24 сағаттық күту кезеңі ұсынылады.

Егер осы уақыт (24 сағат) өткенге дейін нейробұлшықеттік блокада қажеттілігі туындаса, стероидты емес миорелаксанттарды пайдалану керек.

Деполяризациялаушы миорелаксанттың әсерінің басталуы күтілгеннен баяуырақ болуы мүмкін, өйткені постсинапстық никотин рецепторларының едәуір бөлігінде әлі де миорелаксант болуы мүмкін.

Бүйрек функциясының бұзылуы. Брайдан® препаратын диализді қажет ететін пациенттерді қоса, бүйрек функцисының ауыр бұзылуы бар пациенттерге пайдалану ұсынылмайды.

Беткейлік анестезия. Егер нейробұлшықеттік өткізгіштіктің қалпына келтіру анестезия барысында әдейі жүргізілсе, онда бірлі-жарым беткейлік анестезия белгілері (қимылдау, жөтел, бет-аузын қисайту және эндотрахеальді түтікті сору) байқалды. Егер нейробұлшықет блокадасы алынып тасталған, ал анестезияның әсері жалғасып жатқан жағдайда, клиникалық көрсетілімдерге сәйкес пациентке анестетиктердің және/немесе апиындардың қосымша дозаларын енгізу керек.

Дәріге аса жоғары сезімталдық реакциялары. Клиницистер дәріге аса жоғары сезімталдық реакцияларының (анафилаксиялық реакцияларды қоса) туындау мүмкіндігіне дайын болуы және сәйкесінше сақтық шараларын қолға алуы тиіс.

Брадикардия. Сугаммадексті бірнеше минут ішінде енгізгеннен кейін сирек жағдайларда брадикардия/жүректің тоқтап қалуымен жүретін брадикардия байқалды. Нейробұлшықеттік блокаданың қалпына келуі кезінде және қалпына келгеннен кейін мұқият мониторинг қажет. Айқын брадикардия жағдайында антихолинергиялық препараттарды, мысалы, атропинді пайдалану қажет.

Бауыр функциясының бұзылуы. Сугаммадекс бауырда метаболизденбейді, сондықтан бауыр функциясы бұзылған пациенттерге зерттеулер жүргізілген жоқ. Препаратты бауыр функциясының ауыр бұзылулары бар пациенттерде пайдаланғанда ерекше сақтық таныту керек. Бауыр жағдайының коагулопатиямен жүретін нашарлауы жағдайында гемостаздың әсері туралы ақпаратты қараңыз.

Сугаммадексті қарқынды емдеу жағдайларында пайдалану. Сугаммадекстің рокуроний бромидін немесе векуроний бромидін қарқынды емдеу бөлімшелері жағдайларында қабылдаған пациенттерде қолданылуы зерттелген жоқ.

Сугаммадексті басқа миорелаксанттардан (рокуроний бромидінен немесе векуроний бромидінен емес) туындаған нейробұлшықеттік блокаданы басу үшін пайдалану. Брайдан® препараты суксаметоний немесе бензилизохинолин қатарының қосылыстары сияқты стероидты емес миорелаксанттардан туындаған нейробұлшықеттік блокаданы басу үшін пайдаланылмауы тиіс. Брайдан® препараты векуроний бромиді мен рокуроний бромидінен өзге басқа стероидты миорелаксанттардан туындаған нейробұлшықеттік блокаданы басу үшін пайдаланылмауы тиіс, өйткені мұндай қолданылуының тиімділігі мен қауіпсіздігі жөнінде деректер жоқ. Панкуронийден туындаған нейробұлшықеттік блокаданы басу жөніндегі аздаған мәліметтер бар, алайда олардың санының жеткіліксіздігі осы миорелаксант қолданылған жағдайда, Брайдан® препаратын нейробұлшықеттік өткізгіштікті қалпына келтіру үшін ұсынуға мүмкіндік бермейді.

Баяу қалпына келуі. Айналым уақытының ұзаруымен байланысты жағдайлар кезінде (жүрек-қантамыр аурулары, егде жастағылар, бүйрек және ауыр бауыр жеткіліксіздігі), нейробұлшықеттік өткізгіштіктің қалпына келу уақыты артуы мүмкін.

Натрий тұтынылуы бақыланатын диета ұстанып жүрген пациенттер. Әр мл ерітіндінің құрамында 9.7 мг натрий бар. Натрийдің 23 мг тең дозасын "құрамында натрий жоқ" доза ретінде қарастыруға болады. Егер 2.4 мл-ден артық ерітіндіні енгізу керек болса, онда мұны натрий тұтынылуы шектелген диета ұстанып жүрген пациенттерде ескеру керек.

Гемостазға әсері. Еріктілерге жүргізілген зерттеудің нәтижесінде сугаммадекстің 4 мг/кг-ден 16 мг/кг дейінгі дозалары тромбопластиндік уақыттың сәйкесінше 17-ден 22%-ға дейін, және протромбиндік уақыттың сәйкесінше 11-ден 22%-ға дейін ең жоғарғы ұзару мәндерін берді. Аталған көрсеткіштердің жоғарылауы қысқа мерзімді (30 минутқа дейін) сипатта болды.

Клиникалық зерттеулердің мәліметтері (n=3 519) сугаммадекстің (монотерапия түріндегі немесе антикоагулянттармен біріктірілген) операция аралық кезіндегі немесе операциядан кейінгі қан кетумен байланысты асқынулардың жиілігіне елеулі әсер еткенін көрсеткен жоқ.

Антикоагулянттармен қатарлас емделген 1 184 хирургиялық пациенттегі арнайы зерттеу, 4 мг/кг дозадағы сугаммадекстен туындаған ішінара белсенділенген тромбопластиндік уақыт пен протромбиндік уақыттың аздаған өтпелі ұзаруын анықтап берді, ол стандартты емдеумен салыстырғанда қан кету қаупінің жоғарылауына алып келген жоқ. In vitro эксперименттерден сугаммадексті К витаминінің антагонистерімен, фракцияланбаған гепаринмен, төмен молекулалы гепариндермен, ривароксабанмен және дабигатранмен қолданған кезде, ішінара белсенділенген тромбопластиндік және протромбиндік уақыттың артқаны анықталды.

Сугаммадекстен (монотерапия түрінде немесе жоғарыда аталған антикоагулянттармен біріктіріп) туындаған ішінара белсенділенген тромбопластиндік уақыт пен протромбиндік уақыттың ұзаруының қысқа мерзімді сипатын ескерсек, сугаммадекстің қан кетулер қаупін арттыру ықтималдығы аз.

Өйткені қазіргі кезде коагулопатиялары бар пациенттерде сугаммадекстің 4 мг/кг жоғары дозаларын пайдаланған кезде немесе сугаммадексті 16 мг/кг дозада қабылдаған пациенттердегі антикоагулянттармен емдеу кезінде қан кетулердің даму қаупі жөнінде жеткілікті ақпарат жоқ, коагуляция параметрлерін мұқият қадағалау қажет.

Жүктілік және лактация кезеңі

Жүктілік. Сугаммадекстің жүктілік ағымына әсері туралы деректер жоқ. Эмбрионның/ұрықтың дамуына, босанулардың ағымы мен постнатальді дамуға (жануарларға жүргізілген зерттеулерге сәйкес) тікелей немесе жанама зияны анықталған жоқ.

Лактация кезеңі. Сугаммадекстің адамда сүтпен бөлініп шығатын-шықпайтындығы белгісіз, бірақ жануарларға жүргізілген зерттеулер нәтижелерінен, сугаммадекстің емшек сүтімен бөлініп шығатындығы көрсетілді. Сугаммадексті бала емізетін әйелдерге бір реттік дозада енгізгеннен кейін циклодекстриндердің пероральді сіңірілу деңгейі балаларда төмен болды және әсер берген жоқ. Сугаммадексті бала емізетін әйелдерге тағайындағанда сақтық таныту керек.

Балалар мен жасөспірімдер. Сугаммадекс тек стандартты клиникалық жағдайларда (нейробұлшықеттік өткізгіштіктің қалдықтық блокадасы) рокуроний бромидінен туындаған нейробұлшықеттік блокаданы қайтару үшін ұсынылған. Балалар мен жасөспірімдерде (2-17 жас) T2 қайта білінген жағдайда сугаммадекстің 2 мг/кг дозасы ұсынылады. Брайдан® препаратын балаларда нейробұлшықеттік өткізгіштікті қалпына келтіру үшін қолдануға қатысты басқа да жағдайлар (шұғыл немесе қайталап енгізу) зерттелген жоқ, және сәйкесінше препаратты жаңартылған деректер алынғанша қолдану ұсынылмайды.

Мәліметтердің шектеулілігі, сугаммадекстің (4 мг/кг дейін) бала жастағы пациенттердегі қауіпсіздік бейіні ересектердегі осындайға ұқсас деген болжам жасауға мүмкіндік береді.

Утилизация. Пайдаланылмаған препарат немесе қалдықтары жергілікті талаптарға сәйкес жойылуы тиіс.

Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Препарат стационар жағдайларында қолданылады. Брайдан® препаратының көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсері анықталған жоқ.

Артық дозалануы

Брайдан® препараты 96 мг/кг дейінгі дозаларында дозаға тәуелді, соның ішінде күрделі жағымсыз реакциялардың дамуынсыз жақсы көтерімді.

Сугаммадекс организмнен өткізгіштігі жоғары сүзгілерді пайдалана отырып гемодиализдің көмегімен шығаруға болады. Сугаммадекстің қан плазмасындағы концентрациясы 3-6 сағат диализден соң 70%-ға дейін азаяды.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді 100 мг/мл

2 мл немесе 5 мл-ден резеңке тығынмен тығындалған және қаусырмалы қалпақшалары бар түссіз шыныдан жасалған құтыларға құйылады.

10 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынады.

Сақтау шарттары

2 ºC-ден 30 ºC-ге дейінгі температурада сақтау керек.

Жарықтан қорғау үшін түпнұсқалық қаптамасында сақтау керек.

Мұздатып қатыруға болмайды!

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

Сақтау мерзімі

3 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

Н.В. Органон, Нидерланды

Тіркеу куәлігінің иесі

Шеринг-Плау Сентрал Ист АГ, Швейцария

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы:

Қазақстандағы Шеринг-Плау Сентрал Ист АГ,

Алматы қ, Достық д-лы, 38, «Кең Дала» бизнес орталығы, 3 қабат

Тел. +7 (727) 330-42-66, 259-80-84

Факс +7 (727) 259-80-84

e-mail: dpoccis2@merck.com, pharmacovigilance.ukraine&cis@merck.com

S-CCDS-MK8616-SOi-062015

Прикрепленные файлы

331548891477976247_ru.doc 165 кб
181623771477977512_kz.doc 95.44 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники