ЛИНОЗИД

МНН: Линезолид
Производитель: Мефар Илач Санаи А.Ш.
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Linezolid
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№022209
Информация о регистрации в РК: 15.06.2016 - 15.06.2021

Инструкция

Саудалық атауы

Линозид

Халықаралық патенттелмеген атауы

Линезолид

Дәрілік түрі

Инфузияға арналған ерітінді 2 мг/мл

Сипаттамасы

Мөлдір түссіз ерітінді

Құрамы

300 мл ерітіндінің құрамында

белсенді зат - 600 мг линезолид бар,

қосымша заттар: декстроза моногидраты, натрий цитраты, сусыз лимон қышқылы, натрий гидроксиді, сұйылтылған хлорсутек қышқылы, инъекцияға арналған су.

Фармакотерапиялық тобы

Жүйелі пайдалануға арналған бактерияға қарсы дәрілер.

Басқа да бактерияға қарсы препараттар. Линезолид.

АТX коды J01XХ08

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сіңуі

Препаратты тәулігіне 2 рет 600 мг дозада енгізгеннен кейінгі линезолидтің тепе-теңдік жағдайындағы қан плазмасындағы орташа ең жоғарғы концентрациясы мен орташа ең төменгі концентрациясы сәйкесінше 15,1 мг/л және 3,68 мг/л құрады. Тепе-теңдік концентрациясына препаратты қабылдаудың екінші күніне қарай жетеді.

Таралуы

Тепе-теңдік жағдайындағы таралу көлемі дені сау еріктілерде орташа алғанда 40-50 л құрады, бұл шамамен судың организдегі жалпы мөлшеріне сәйкес келеді. Қан плазмасы ақуыздарымен байланысу дәрежесі шамамен 31% құрайды және линезолидтің қан плазмасындағы концентрациясына тәуелді емес.

Метаболизмі

Линезолид көбінесе морфолиндік сақинаның карбон қышқылының белсенді емес тұйықталмаған сақиналы екі туындысын: метаболит аминоэтоксисірке қышқылы (PNU-142300) және гидроксиэтилглицин метаболитін (PNU-142586) түзе отырып тотығуы арқылы метаболизденеді. Гидроксиэтилглицин метаболиті (PNU-142586) адамдағы негізгі метаболит болып табылады, ол ферментативтік емес үдеріс жолымен түзіледі деп шамаланады.

Шығарылуы

Бүйрек функциясы қалыпты немесе бүйрек жеткіліксіздігінің айқындығы елеусіз немесе орташа пациенттерде линезолид тепе-теңдік жағдайында көбінесе несеппен PNU-142586 метаболит түрінде (40%), өзгеріссіз күйде (30%) және PNU-142300 метаболит түрінде (10%) шығарылады. Препарат өзгеріссіз күйде нәжісте мүлдем анықталмайды деуге болады, ал сол кезде негізгі метаболиттерінің, PNU-142586 мен PNU-142300 әрқайсысының үлесі, сәйкесінше 6% және 3% құрайды. Линезолидтің жартылай шығарылу кезеңі орташа алғанда 5-7 сағатты құрайды.

Бүйректік емес клиренсі линезолидтің жалпы клиренсінің 65%-ға жуығын құрайды. Клиренсінің дозаға тәуелділігінің елеусіз дәрежесі линезолидтің дозасын арттырған кезде байқалады. Мұның линезолидтің жоғары концентрациялары кезіндегі бүйректік және бүйректік емес клиренсінің төмендеу болуының салдары болып табылатындығы сөзсіз. Алайда клиренсіндегі бұл айырмашылық елеусіз және жартылай шығарылу кезеңіне әсер етпейді.

Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер

600 мг дозасын бір рет қабылдағаннан кейін айқын бүйрек жеткіліксіздігі бар (креатинин клиренсі ˂30 мл/мин) пациенттерде линезолидтің қан плазмасындағы екі бастапқы метаболитінің әсерінің 7-8 есе артқаны байқалды. Алайда бастапқы препараттың «концентрация-уақыт» қисығы астындағы ауданының артуы (AUC) байқалған жоқ. Дозасының 30%-ға жуығы диализ кезінде 3 сағат ішінде шығарылады.

Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттер

Ауыр бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде линезолидтің фармакокинетикасы зерттелген жоқ. Бірақ линезолид ферментативтік емес үдерістің нәтижесінде метаболизденетін болғандықтан, бауыр функциясының бұзылуы препараттың метаболизміне елеулі әсер етпеуі тиіс.

Балалар мен жасөспірімдер

1 аптадан 12 жасқа дейінгі балаларда линезолидті күн сайын әр 8 сағат сайын 10 мг/кг дозада қолдану тура ересектердегі тәулігіне 2 рет 600 мг линезолидті қолданғандағыдай экспозициясына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Жаңа туған сәбилерде линезолидтің жүйелік клиренсі өмірінің алғашы аптасы ішінде артады.

12 жастан 17 жасқа дейінгі жасөспірімдерде 600 мг дозада қабылданған линезолид фармакокинетикасының ересектердегі кинетикасынан айырмашылығы жоқ.

Егде жастағы адамдар

65 жастан асқан пациенттерде фармакокинетикасы айтарлықтай өзгермейді.

Фармакодинамикасы

Линезолид микробқа қарсы препараттардың жаңа класына – оксазолидинондарға жататын бактерияға қарсы синтетикалық дәрі болып табылады. Аэробты грамоң, кейбір грамтеріс бактериялар мен анаэробты микроорганизмдерге қатысты іn vitro белсенді. Линезолид бактериялық рибосомадағы бөлікпен (50S бар 23S-суббірлік) байланыстыру арқылы бактериялық жасушалардағы ақуыздар синтезін селективті тежейді және ақуыз синтезі кезіндегі трансляция үдерісінің маңызды компоненті болып табылатын функционалдық 70S-бастамалаушы кешеннің түзілуіне кедергі келтіреді.

Линезолидке мына микроорганизмдер сезімтал: грамоң аэробтар Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus; коагулазатеріс стафилококктар Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, C тобының стрептококктары, G тобының стрептококктары; грамоң анаэробтар Clostridium perfringens, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus spp.

Резистентті микроорганизмдер: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria species, Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp.

Линезолидтің әсер ету механизмі басқа кластардың микробқа қарсы препараттарының (мысалы, аминогликозидтердің бета-лактамдардың, фолий қышқылының антагонистерінің, гликопептидтердің, линкозамидтердің, хинолондардың, рифамициндердің, стрептограминдердің, тетрациклиндер мен хлорамфениколдың) әсер ету механизмінен өзгеше, сондықтан линезолид пен аталған препараттар арасында айқаспалы резистенттілік жоқ. Линезолид сезімтал және аталған препараттарға төзімді патогендік микроорганизмдерге қатысты белсенді. Линезолидке төзімділік баяу дамиды.

Қолданылуы

- линезолидке сезімтал анаэробты және аэробты грамоң микроорганизмдерден туындаған (бактериемиямен қатар жүретін инфекцияларды қоса) инфекциялық-қабыну ауруларын емдеу үшін:

- бактериемиямен қатар жүретін жағдайларды немесе Staphylococcus aureus қоса (тек метициллин-сезімтал штаммдар), Streptococcus pneumoniae-ден туындаған (полирезистентті штаммдарды қоса) ауруханадан тыс пневмонияда,

- Staphylococcus aureus-тен (метициллин-сезімтал және метициллин-төзімді штаммдарды қоса) немесе Streptococcus pneumoniae-ден туындаған (полирезистентті штаммдарды қоса) ауруханалық пневмонияда

- диабеттік табан синдромы кезіндегі, остеомиелитпен қатар жүрмейтін, Staphylococcus aureus-тен (метициллин-сезімтал және метициллин-төзімді штаммдарды қоса), Streptococcus pyogenes немесе Streptococcus agalactiae-ден туындаған инфекцияларды қоса, тері мен жұмсақ тіндердің асқынбаған және асқынған инфекцияларында

- Enterococcus faecium-ден туындаған, соның ішінде бактериемиямен қатар жүретін ванкомицинге төзімді инфекцияларда.

Қолдану тәсілі және дозалары

Линозид көктамыр ішіне тамшылатып қолданылады. Препараттың көктамырішілік инфузиясы 30-120 минут ішінде жүргізіледі. Инфузияға арналған ерітіндіге басқа препараттарды қосуға тыйым салынады. Егер Линозид препаратының инфузиясы басқа дәрілік заттармен бір мезгілде тағайындалса, онда әр препарат ұсынылған дозалау режимі мен енгізу тәсіліне сәйкес бөлек-бөлек енгізілуі тиіс.

Линозид фармацевтикалық тұрғыдан келесі препараттармен үйлесімсіз: амфотерицин В, хлорпромазин гидрохлориді, диазепам, пентамидин изотионаты, фенитоин натрий, эритромицин лактобионаты, триметопримсульфаметоксазол, цефтриаксон.

Инфузияға арналған ерітінділермен үйлесімді: 5% декстроза ерітіндісі, 0,9% натрий хлоридінің ерітіндісі, дің инъекцияға арналған Рингер лактат ерітіндісі.

Препараттың дозасын инфекцияның орналасу мен ағымының ауырлығына, сондай-ақ микроорганизмдердің сезімталдығына, пациенттің жалпы жағдайына байланысты жекелей таңдайды.

Ересектер мен 12 жастан асқан балалар үшін ұсынылатын дозалары: ауруханалық пневмония (бактериемиямен қатар жүретін түрлерін қоса); ауруханадан тыс пневмония (бактериемиямен қатар жүретін түрлерін қоса); тер мен жұмсақ тіндердің инфекциялары (бактериемиямен қатар жүретін түрлерін қоса) - әр 12 сағат сайын 600 мг. Емдеу ұзақтығы: 10-14 күн.

Энтерококктық инфекциялар (ванкомицинге резистентті штаммдардан туындаған инфекцияларды және бактериемиямен қатар жүретін түрлерін қоса) – әр 12 сағат сайын 600 мг. Емдеу ұзақтығы: 14-28 күн.

Балалар үшін ұсынылатын дозалары (туғаннан бастап 11 жасқа дейін қоса алғанда): ауруханалық пневмония (бактериемиямен қатар жүретін түрлерін қоса); ауруханадан тыс пневмония (бактериемиямен қатар жүретін түрлерін қоса); тері мен жұмсақ тіндердің инфекциялары - әр 8 сайын кг дене салмағына 10 мг. Емдеу ұзақтығы: 10-14 күн.

Тері мен жұмсақ тіндердің асқынбаған инфекциялары: 5 жасқа толмаған балаларға - әр 8 сағат сайын кг дене салмағына 10 мг; 5 жастан 11 жасқа дейінгі балаларға - әр 12 сағат сайын кг дене салмағына 10 мг. Емдеу ұзақтығы: 10-14 күн.

Энтерококктық инфекциялар (ванкомицинге резистентті штаммдардан туындаған инфекциялар мен бактериемиямен қатар жүретін түрлерін қоса) – әр 8 сағат сайын кг дене салмағына 10 мг. Емдеу ұзақтығы: 14-28 күн.

Егде жастағы пациенттер: дозасын түзету қажет емес.

Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер: дозасын түзету қажет емес.

Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттер: дозасын түзету қажет емес.

Жағымсыз әсерлері

Жиі

- кандидоз, ұйқысыздық, бас ауыруы, дәм сезудің бұрмалануы (ауыздың темір татуы), бас айналуы, гипертония, диарея, жүрек айнуы, құсу, іштің ауыруы, іштің қатуы, диспепсия, аспартатаминотрансфераза (АСТ) аланинаминотрансфераза (АЛТ) жоғарылауы, ЛДГ, креатинкиназа, липаза, амилаза, глюкоза артуы, жалпы ақуыз, альбумин, натрий немесе кальций мөлшерінің төмендеуі, калий немесе натрий мөлшерінің өзгеруі, анемия, нейтрофилия немесе эозинофилия, тромбоцитопения, лейкоцитопения, қышыну, бөртпе, температура жоғарылауы.

Сирек

- лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, эозинофилия, құрысулар, парестезиялар, транзиторлық ишемиялық шабуылдар, флебит, тромбофлебит, аритмия (тахикардия), панкреатит, гастрит, іштің кебуі, ауыздың құрғауы, глоссит, сұйық нәжістің жиілеуі, стоматит, есекжем, дерматит, бүйрек жеткіліксіздігі, креатинин деңгейінің жоғарылауы, полиурия, қалтырау, шаршау, инъекция орнының ауыруы, қанның зертханалық көрсеткіштерінің өзгеруі.

Өте сирек

- миелосупрессия, сидеробластты анемия, анафилаксиялық реакциялар, оптикалық нейропатия, көру жүйкесінің невриті, көрмей қалу, көру жітілігінің өзгеруі, түсті ажыратудың өзгеруі, Стивенс-Джонсон синдромы және уытты эпидермальді некролиз, ангионевроздық ісіну, алопеция

Қолдануға болмайтын жағдайлар

Линезолидке немесе препараттың кез келген басқа компонентіне жоғары сезімталдық.

Препарат моноаминоксидаза А немесе В тежегіштерімен бір мезгілде және қабылдағаннан кейін екі апта бойы (фенелзин, изокарбоксазид, селегилин, моклобемид) қолданылмауы тиіс.

Артериялық қысымды мұқият қадағалау және мониторинг жүргізуге мүмкіндік бар жағдайларды қоспағанда, Линозидті келесі қатарлас клиникалық жағдайлары бар пациенттерге тағайындамаған дұрыс: бақыланбайтын артериялық гипертензия, феохромоцитома, карциноид, тиреотоксикоз, биполярлық депрессия, шизоаффективтік бұзылыс, қатты бас айналуы көріністері. Сонымен қатар Линозидті келесі дәрілік препараттарды бір мезгілде қабылдап қолдануға болмайды: серотонинді кері қармаудың тежегіштері, үшциклдық антидепрессанттар, серотониннің 5-НТ1-рецепторларының агонистері (триптандар), симпатомиметиктер (адренергиялық бронходилататорларды қоса, псевдоэфедрин, фенилпропаноламин), вазопрессорлар (эпинефрин, норэпинефрин), дофаминергиялық қосылыстар (допамин, добутамин), петидин немесе буспирон.

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Линезолид моноаминоксидазаның әлсіз қайтымды селективті емес тежегіші болып табылады. Сондықтан да Линозидті қабылдап жүрген кейбір пациенттерде псевдоэфедрин гидрохлоридінен немесе фенилпропаноламин гидрохлоридінен туындаған прессорлық әсерінің орташа қайтымды күшеюі дамуы мүмкін. Допамин немесе допамин агонистері сияқты адренергиялық препараттардың бастапқы дозаларын төмендету, және ары қарай күтілген реакцияға қол жеткізу үшін, дозасын титрлеуді жүзеге асыру ұсынылады.

Линозид пен антидепрессанттарды – серотонинді кері қармаудың селективті тежегіштерін бір мезгілде қолданғанда серотониндік синдром жағдайлары туралы өте сирек хабарланды.

Препаратты азтреонаммен немесе гентамицинмен бірге қабылдаған кезде, Линозидтің фармакокинетикасы өзгерген жоқ.

Рифампицин линезолидтің ең жоғарғы концентрациясы мен AUC орташа алғанда, сәйкесінше 21% және 32%-ға төмендеуін туғызды.

Айрықша нұсқаулар

Қатарлас грамтеріс микроорганизмдерден туындаған инфекция анықталған жағдайда (немесе инфекцияға күдіктенген жағдайда), грамтеріс флораға әсер ететін дәрілерді қосымша қолдану көрсетіледі.

Линезолидті қабылдаған кейбір пациенттерде айқындығы емнің дозасы мен ұзақтығына байланысты болуы мүмкін қайтымды миелосупрессия (анемия, тромбоцитопения, лейкопения және панцитопения) туралы хабарланды. Тромбоцитопения пациентке диализ жүргізілетін-жүргізілмейтініне байланыссыз, ауыр бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде жиірек туындауы мүмкін. Сондықтан, бұрыннан анемиясы, гранулоцитопениясы, тромбоцитопениясы бар; гемоглобин деңгейін немесе шеткергі қандағы тромбоциттер санын төмендетуге немесе олардың функциясын бәсеңдетуге қабілетті препараттарды қабылдап жүрген; ауыр бүйрек жеткіліксіздігі бар; қан кетулердің туындау қаупі жоғары; бұрыннан анықталған миелосупрессиясы бар, немесе линезолидті 2 аптадан артық қабылдап жүрген пациенттерге қанның толық клиникалық талдауын бақылауды жүзеге асыру керек.

Линезолидті қоса, бактерияға қарсы препараттарды қабылдап жүрген пациенттерде ауырлық дәрежесі әр түрлі жалғанжарғақшалы колиттің даму қаупін ескеру керек. Clostridium difficile-мен байланысты диарея жағдайлары туралы, линезолидті қоса, микробқа қарсы дәрілердің барлығын дерлік қолданған кезде, оның ауырлық дәрежесі елеусіз диареядан өліммен аяқталатын колитке дейін ауытқығаны хабарланған. Антибиотиктерді қолданғаннан кейінгі диареясы бар пациенттердің барлығында C. difficile-мен байланысты диареяға күдік туындауы тиіс.

Көру жітілігінің өзгеруі, түстерді ажыратудың өзгеруі, көрудің бұлыңғырлануы, көру аясының ақаулары сияқты, көру функциясының нашарлау симптомдары пайда болған жағдайда, шұғыл офтальмологиялық тексеру ұсынылады. Көру функциясын, линезолидті ұзақ уақыт бойы (3 ай және одан ұзақ) қабылдап жүрген барлық пациенттерде және көру мүшесі тарапынан болатын симптомдарға шағымдар туындаған барлық пациенттерде, линезолидпен емдеудің ұзақтығына байланыссыз, бақылап отыру ұсынылады. Шеткергі невропатия немесе көру жүйкесінің невропатиясы дамыған жағдайда, линезолидті ары қарай қолданудың талапқа сайлығын және сонымен байланысты әлеуетті қауіпке баға беру керек.

Линезолидті қолданған кезде лактаттық ацидоздың дамығаны туралы хабарланды. Жүрек айнуы немесе құсу, себептері белгісіз ацидоз немесе қандағы бикарбонаттар деңгейінің төмендеуі қайта байқалған, линезолидті қабылдап жүрген пациенттерге кідіртпей медициналық тексеру жүргізу керек.

Негізінен сыртартқысында құрысулар немесе олардың дамуының қауіп факторлары болған жағдайда, линезолидті қабылдаған пациенттерде құрысулар туындаған жағдайлар туралы сирек хабарланды.

Линозид препаратын серотонинді кері қармаудың селективті тежегіштерімен үйлестіріп қолдану қажет болса, когнитивтік функцияның бұзылуы, гиперпирексия, гиперрефлексия және қимыл-қозғалыс үйлесімінің бұзылуы сияқты серотониндік синдромның белгілері мен симптомдарын анықтау мақсатында пациенттерді тұрақты түрде қадағалап отыру керек. Аталған белгілер мен симптомдар туындаған жағдайда, дәрігер екі препараттың біреуін немесе екеуін де тоқтату қажеттілігі туралы мәселені қарастыруы тиіс. Серотонинергиялық препаратты тоқтатқаннан кейін аталған симптоматика жоғалуы мүмкін.

Линозид препаратының әр мл құрамында 50,24 мг (15,072 г/300 мл) декстроза моногидраты бар. Мұны қант диабеті немесе глюкозаға төзімділіктің бұзылуымен сипатталатын басқа да жағдайлары бар пациенттерде ескеру қажет. Сонымен қатар Линозид препаратының әр мл құрамында 0,38 мг (114 мг/300 мл) натрий бар. Бұған натрий тұтынылуы бақыланатын диета ұстанып жүрген пациенттер назар аударуы қажет.

Педиатрияда қолданылуы

Линозидті балаларда өмірінің алғашқы күндерінен бастап қолдануға рұқсат етілген.

Жүктілік және лактация кезеңі

Линозидті жүктілік кезінде тек анасы үшін болжалды пайдасы ұрық үшін ықтимал қауіптен асып түсетін жағдайларда ғана қолдануға болады.

Препаратпен емдеу кезінде бала емізуді тоқтату керек.

Дәрілік заттың автокөлік немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Емдеу кезеңінде автокөлік жүргізгенде немесе жоғары зейін шоғырландыру мен психомоторлық реакциялардың жылдамдығын қажет ететін басқа қауіптілігі зор қызмет түрлерімен шұғылданғанда сақтық таныту қажет.

Артық дозалануы

Симптомдары: жағымсыз әсерлері айқындығының күшеюі.

Емі: симптоматикалық емдеу және шумақтық сүзілістің талапқа сай деңгейін демеп отыру. Гемодиализ жүргізген кезде организмнен линезолидтің қабылданған дозасының 30%-ға жуығы шығарылады.

Шығарылу түрі және қаптамасы

300 мл препараттан ішінен силиконданған, тефлон жабынды резеңке тығыны және біріктірілген Flip off типті алюминий қалпақшасы бар түссіз шыны құтыға құяды. Құтыға заттаңба жапсырылады.

1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынады.

Сақтау шарттары

25ºС-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Мұздатып қатыруға болмайды!

Инфузияға арналған ерітіндіні құтысын ашқаннан кейін бірден пайдалану керек.

Сақтау мерзімі

2 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Тіркеу куәлігінің иесі

Өндіруші

«Мефар Илач Санайии А.Ш.», Түркия

(Рамазанолу Мах. Энсар Джад. №: 20, 34906 Курткёй-Пэндик/Стамбул)

"Mefar İlaç Sanayii A.Ş.", Turkey

(Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No: 20, 34906 Kurtköy-Pendik/İstanbul).

Сауда белгісі мен тіркеу сертификатының иесі «УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.», ТҮРКИЯ компаниясы болып табылады

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы

ҚР, «РИН фарм» ЖШС, Алматы, Түріксіб ауданы, Сүйінбай д-лы, 222 б Тел/факс: 8(7272) 529090

Дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның мекенжайы

«TROKA-S PHARMA» ЖШС Төлеуішева Сандугаштың атынан, Алматы, Сүйінбай д-лы 222-б

тел: 8+7 727 251 99 35, +7 727 251 99 45. Ұялы тел +7 701 786 33 98, (24 сағаттық байланыс).

е-mail: pvpharma@worldmedicine.kz

 

 

 

Прикрепленные файлы

921421511477976209_ru.doc 80 кб
356173981477977456_kz.doc 109 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники