Цисплатин-Келун Казфарм

МНН: Цисплатин
Производитель: Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм) ТОО
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Cisplatin
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№022276
Информация о регистрации в РК: 15.07.2016 - 15.07.2021
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора
ЕД (Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора)
Предельная цена закупа в РК: 2 308.43 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Цисплатин - Келун Казфарм

Халықаралық патенттелмеген атауы

Цисплатин

Дәрілік түрі

Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған 50 мг/50 мл концентрат

Құрамы

1 мл препарат құрамында

белсенді зат - цисплатин 1.0 мг

қосымша заттар: натрий хлориді 9.0 мг, инъекцияға арналған су 1.0 мл-ге дейін

Сипаттамасы

Түссіз немесе бозғылт-сары түсті сұйықтық

Фармакотерапиялық тобы

Ісікке қарсы басқа да препараттар. Құрамында платина бар препараттар.

Цисплатин.

АТХ коды L01XA01

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Цисплатин вена ішіне енгізгеннен кейін барлық тіндерге тез таралады, орталық жүйке жүйесіне нашар өтеді. Цисплатиннің 20-дан 120 мг/м2 дейінгі дозасын енгізгеннен кейін платина концентрациясының жоғарырақ мәніне бауырда, қуық асты безінде және бүйректе, сәл төмендеу мәніне қуықта, бұлшықеттерде, аталық безінде, ұйқы безінде және көкбауырда және өте төменірек мәніне ішекте, бүйрекүсті бездерінде, жүректе, өкпеде, мидың жарты шарларында және мишықта жетеді. Енгізуден кейін 2 сағаттан соң цисплатиннің плазмадағы 90%-дан астамы ақуыздармен байланыста болып табылады. Бұл үдеріс қайтымсыз болуы мүмкін. Ақуызбен байланысқан препараттың ісікке қарсы белсенділігі болмайды. Цисплатин фармакокинетикасы дозаға байланыссыз ережені ұстанады. Цисплатин ферменттік емес үдеріс арқылы бір немесе бірнеше метаболитке айналады. Плазмадан элиминациясы 50-100 мг/м2 цисплатинді вена ішіне болюстік инъекциялаудан соң екі фазада жүреді.

Цисплатинді вена ішіне енгізгеннен кейін цисплатиннің фармакокинетикалық параметрлері екі фазалық фармакокинетикалық қисықпен сипатталады:

t ½ (бастапқы): 10-20 минут

t ½ (терминальді): 32-53 минут

Платинаның толық шығарылуы үш фазалық фармакокинетикалық қисықпен сипатталады:

t ½ - 14 минут

t ½ - 274 минут

t ½ - 53 күн

Жалпы платинаның ақуыздарымен елеулі байланысуы 84-тен 120 сағатқа дейінгі кезеңде енгізілген дозаның 27-ден 43 %-ға дейін жинақталған несептік экскрециясымен ұзартылған немесе аяқталмаған экскреция фазасына әкеледі, несепте емдегеннен кейін алғашқы 5 күн ішінде қалпына келеді. Ұзартылған инфузия несепке дозаның үлкен бөлігінің секрециялануына алып келеді. Нәжіспен шығарылуы өте аз, сондай-ақ платинаның аздаған мөлшері өтте және тоқ ішекте анықталған. Бүйрек дисфункциясында препараттың плазмадағы жартылай ыдырау кезеңі артады, бұл арада теория тұрғысынан алғанда цисплатиннің жоғары протеин байланыстырушы белсенділігінен туындаған асцит болғанда артуы мүмкін.

Фармакодинамикасы

Цисплатин- құрамында ауыр металл [цис-диаминдихлорплатин(II)] бар органикалық емес зат болып табылады. Цисплатин дезоксирибонуклеинді қышқылдың (ДНҚ) синтезін ДНҚ өз тізбегінде және көршілес тізбектер арасында айқаспалы байланыстар негіздеу жолымен тежейді. Ақуыздық синтез және рибонуклеинді қышқыл (РНҚ) синтезі аз дәрежеде тежелген.

Цисплатиннің біріншілік белсенділігі ДНҚ синтезін тежеуге бағытталса да, сондай-ақ ісікке қарсы әсері де ісіктің иммуногенділігін күшейту есебінен жүзеге асырылады. Цисплатиннің онколитикалық әсері дәл осындай алкилдейтін заттарға әсерімен салыстырылуы мүмкін.

Цисплатин сондай-ақ иммуносупрессиялық, радиосенсибилизациялаушы және бактерияға қарсы әсер етеді.

Цисплатин жасушалық цикл фазаларына спецификалық емес.

Цисплатиннің цитоуыттылық белсенділігі ДНҚ барлық негіздерінің байланысуы есебінен, дұрысы гуанин және аденозиннің N-7 қалпында жүзеге асады.

Қолданылуы

Асқынған немесе метастаздаушы ісіктерде монотерапия немесе химиотерапияның бөлігі ретінде қолдану үшін:

- аталық без карциномасында (паллиативті және емдік полихимиотерапия)

- аналық без карциномасында(III және IV сатысында)

- бас және мойынның жалпақ жасушалы эпителиомасында (паллиативті терапияда)

Қолдану тәсілі және дозалары

Цисплатин асқынған немесе метастаздалатын ісіктерде монотерапия ретінде де, химиялық емдеудің құрамдас бөлігі ретінде де қолданылуы мүмкін.

Цисплатин – Келун Казфарм, инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентратты дәл пайдаланар алдында сұйылту керек. Сұйылтылған ерітіндіні тек венаішілік инфузия жолымен ғана енгізу керек.

Енгізу кезінде цисплатинмен жанасуы мүмкін құрамында алюминий бар кез келген затқа тигізуден аулақ болу керек (венаішілік инфузияға арналған жинақ, инелер, катетерлер, шприцтер).

Балаларда және ересектерде

Цисплатин монотерапия ретінде де және басқа да химиялық препараттармен бірге де әдетте 50-120 мг/м² дозада әрбір 3-4 апта сайын венаішілік инфузия түрінде немесе 15-20 мг/м² дозада әрбір 3-4 апта сайын 5 күн бойы күн сайын вена ішіне тамшылатып енгізіледі.

Цисплатиннің дозасы біріншілік ауруға, күтілетін реакцияға және цисплатиннің монотерапия ретінде немесе үйлестірілген химиотерапия компоненті ретінде пайдаланылуына байланысты.

Цисплатинді біріктірілген химиотерапияда пайдаланғанда оның дозасын төмендету керек. Оның әрбір 3-4 апта сайын әдеттегі дозасы 20 мг/м2 немесе одан көбірек болып табылады.

Жатыр мойны обырын емдеу үшін цисплатин сәулелік еммен бірге пайдаланылады. Әдеттегі дозасы 6 апта бойы апта сайын 40 мг/м2 құрайды.

Бүйрек функциясы бұзылуы немесе сүйек кемігінің депрессиясы бар пациенттерге препарат дозасын талапқа сәйкес төмендету керек.

Нұсқаулыққа сай дайындалған, инъекцияға арналған цисплатин ерітіндісі 6-8 сағат бойына венаішілік инфузия жолымен енгізілуі тиіс. Цисплатинді қабылдар алдында және енгізген соң ең кемі 6 сағаттан кейін сұйықтықты талапқа сай қабылдауды 2-ден 12 сағатқа дейін ұстап тұру керек. Жоғалған сұйықтықтың орнын толтыру цисплатинмен ем уақытында және емнен кейін жеткілікті диурезді демеу үшін қажет болып табылады. Ол төмендегі ерітінділердің біреуімен венаішілік инфузия жолымен жүзеге асырылады:

 • Натрий хлоридінің ерітіндісі 0,9%;

 • Натрий хлориді 0,9% ерітіндісінің және глюкоза 5% ерітіндісінің қоспасы (1:1).

Цисплатинмен ем алдындағы сұйықтықтың орнын толтыру: 6-дан 12 сағатқа дейін 100-ден 200 мл/сағ дейінгі 1 литрге дейін венаішілік инфузия.

Цисплатинді енгізуді тоқтатқаннан кейінгі сұйықтықтың орнын толтыру:

6-12 сағат бойына 100-ден 200 мл/сағ дейінгі жылдамдықпен 2 литрге дейін венаішілік инфузия.

Егер жоғалған сұйықтықтың орнын толтырғаннан кейін несеп секрециясы 10-200 мл/сағ құраса, бұл жағдайда жеделдетілген диурез қажет.

Егер бүйрек функциясы қалыпты болса жеделдетілген диурезді 37,5 г маннитолды 10% ерітінді түрінде (375 мл маннитол ерітіндісі 10%) венаішілік енгізу жолымен немесе диуретиктер қабылдау жолымен жүргізуге болады

Сондай-ақ цисплатиннің енгізілген дозасы дене беткейінің 60 мг/м2 астам болса маннитол немесе диуретик енгізу де керек.

Цисплатин инфузиясынан кейін пациент 24 сағат ішінде талапқа сай несеп секрециясы болуы үшін сұйықтықтың көп мөлшерін ішуі керек.

Венаішілік инфузияға арналған ерітінділерді дайындау және енгізу жөніндегі нұсқаулар.

Инфузияға арналған ерітінділерді дайындау асептикалық жағдайларда жүруі тиіс. Концентратты еріту үшін төмендегі ерітінділердің біреуі пайдаланылуы тиіс:

 • Натрий хлоридінің ерітіндісі 0,9%;

 • Натрий хлориді 0,9% ерітіндісінің және глюкоза 5% ерітіндісінің қоспасы (1:1) (ақырғы концентрациясы: Натрий хлориді 0.45% ерітіндісі, глюкоза 2,5%).

Егер пациент цисплатинмен емдеудің емшарасы алдында судың елеулі мөлшерін қабылдамаса, концентратты натрий хлориді 0,9% ерітіндісінің және маннитол ерітіндісінің 5% қоспасымен (1:1) (ақырғы концентрациясы: натрий хлориді 0.45% ерітіндісі, маннитол 2,5%) сұйылтуға болады.

Цисплатиннің инфузияға арналған ерітінділерін дайындау: цисплатин концентратының қажетті мөлшерін (доза) 0,5 мг/мл/1 мг/мл, жоғарыда көрсетілген ерітінділердің 1-2 литрімен сұйылту керек.

Препараттың сұйылтылған ерітінділері 25°С-ден аспайтын температурада, жарықтан қорғалған жерде 6-8 сағат бойы тұрақты.

Сұйылтылған ерітіндіні тек венаішілік инфузия жолымен енгізу керек.

Мөлдір түссіз, көрінетін бос бөлшектері жоқ ерітінділерді ғана пайдалануға болады және тек бір рет. Цисплатин тек венаішілік 1 мг/мин аспайтын жылдамдықпен тамшылатып енгізіледі.

Ескерту: Алюминий цисплатинмен әрекеттесетін және оның белсенділігін төмендететін, сондай-ақ қара тұнба түзетін болғандықтан, цисплатинді дайындағанда және енгізгенде құрамында алюминий бар инелерді және басқа да құралдарды пайдаланбау өте маңызды.

Жағымсыз әсерлері

Жағымсыз әсерлері

Цисплатиннің жиірек байқалған (>10%) жағымсыз әсерлері гематологиялық бұзылулар (лейкопения, тромбоцитопения және анемия), асқазан-ішек жолдарының бұзылулары (анорексия, жүрек айнуы, құсу және диарея), есту бұзылуы, бүйрек функциясы бұзылуы (бүйрек жеткіліксіздігі, нефроуыттылығы, гиперурикемия) және температура жоғарылауы болды.

Цисплатинның бір реттік дозасынан кейін бүйрекке, сүйек кемігіне және құлаққа ауыр уыттылық әсері пациентлердің 1/3 анықталды; әсері дозаға тәуелді және жинақталу сипатта болды. Отоуыттылығы балаларда ауырлау болуы мүмкін.

Өте жиі

 • сүйек кемігі функциясы бұзылуы, тромбоцитопения, лейкопения, анемия

 • гипонатриемия

 • гипертермия

Жиі

 • аритмия, брадикардия, тахикардия

 • сепсис

Жиі емес

 • сперматогенез бұзылуы

 • жедел лейкемия

 • анафилактоидты реакциялар (бет ісінуі, тыныс алудағы қырыл, бронх түйілуі, тахикардия, гипотензия сияқты)

 • гипомагнезиемия

 • отоуыттылық

Сирек

 • құрысулар, шеткері нейропатия, лейкоэнцефалопатия, қайтымды артқы лейкоэнцефалопатиялық синдром

 • стоматит

 • миокард инфарктісі

Өте сирек

 • жүректің тоқтап қалуы

Белгісіз

 • инфекциялар (кейбір пациенттердегі өлімге соқтыратын фатальді инфекциялық асқынулар)

 • оң Кумбс гемолиздік анемиясы

 • қандағы амилаза деңгейі жоғарылауы, диурезге қарсы гормонның талапқа сай емес секрециясы синдромы

 • сусыздану, гипокалиемия, гипофосфатемия, гиперурикемия, гипокальциемия

 • цереброваскулярлық жарақат, геморрагиялық салдану, ишемиялық салдану, церебральді артериит, Лермитт синдромы, миелопатия, вегетативті нейропатия

 • көрудің анық болмауы, жүре пайда болған дальтонизм, кортикальді соқырлық, көру жүйкесінің невриті, көру жүйкесінің ісінуі, тор қабықтың пигментациясы

 • құлақтағы шуыл, кереңдік

 • жүрек жүйесі тарапынан бұзылулар

 • тромбоциттік микроангиопатия (гемолиздік уремиялық синдром), Рейно феномені

 • құсу, жүрек айнуы, анорексия, ықылық ату, диарея

 • бауыр ферменттері деңгейінің артуы, қандағы билирубин деңгейінің артуы

 • өкпе эмболиясы

 • бөртпе, алопеция

 • бұлшықет түйілуі

 • жедел бүйрек жеткіліксіздігі, бүйрек жеткіліксіздігі (қандағы мочевина азотының (АМҚ), креатининнің, қан сарысуының несеп қышқылының жоғарылауын қоса және/немесе креатинин клиренсінің төмендеуі), бүйрек шумақтары тарапынан бұзылулар

 • астения, жайсыздық, инъекция орнының экстравазациясы (фиброз және некроз, ауыру, ісіну және эритемаға, целлюлитті қоса, жергілікті жұмсақ тіндердің уыттануына алып келетін)

Қолдануға болмайтын жағдайлар

Цисплатин-Келун-Казфарм препаратын төмендегі пациенттерге қолдануға болмайды:

- цисплатинге немесе құрамында платина бар басқа заттарға, немесе препараттың кез келген ингредиентіне аллергиялық реакциялар;

 • бүйрек функциясы бұзылуы бар

 • сусыздану жай-күйінде (жоғалған сұйықтықтың орнын алдында және соңынан толтыру бүйрек функциясының ауыр бұзылуын болдырмас үшін қажет)

 • сүйек кемігі функциясы бәсеңдеуі бар

 • естуі бұзылған;

 • цисплатиннен туындаған нейропатиясы бар

 • жүкті және бала емізетін әйелдерге

 • сары қызба вакцинасымен және фенитоинмен үйлесімде профилактикалық пайдалану үшін

Сақтықпен:

- естудің нашарлауы

- полиневрит

- жедел инфекциялық аурулар, желшешек (соның ішінде жуырда өткерген немесе науқаспен жақын арада қарым-қатынаста болғанда)

- белдеулі теміреткі

- анамнездегі подагра

- нефролитиаз

- анамнездегі сәулелік ем немесе химиялық емдеу.

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Сүйек кемігінің функциясын бәсеңдететін басқа препараттарды немесе сәулелік емді бір мезгілде қолданғанда цисплатиннің миелосупрессиялық әсері күшейеді.

Цисплатиннің нефроуытты әсері құрамында фуросемид, гидралазин, диазоксид және пропранолол бар гипотензиялық дәрілермен параллель қолданғанда күшеюі мүмкін.

Нефроуытты заттар

Нефроуытты (мысалы, цефалоспориндер, аминогликозидтер, В амфотерицин немесе контрастылы орта) немесе отоуытты (мысалы, аминогликозидтер) дәрілік заттарды қатарлас енгізу цисплатиннің бүйрекке уытты әсерін күшейтеді. Цисплатинмен ем кезінде немесе емнен кейін негізінен бүйрек арқылы шығарылатын препараттарды, мысалы блеомицин және метотрексат сияқты цитостатиктерді тағайындағанда сақ болу керек, өйткені цисплатин бүйрекпен шығарылуды төмендетуі мүмкін.

Цисплатинді блеомицин және винбластинмен біріктіріп қолданғанда Рейно феноменің дамуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Ифосфамид пен цисплатинді біріктіріп қолданғанда ақуыздың күшейтілген экскрециясы байқалады және нефроуыттылық күшейеді. Ифосфамид, сондай-ақ цисплатиннің ото әсерін күшейтеді, бірақ ифосфамид өзі отоуытты ЕМЕС.

Қандағы литий концентрациясының төмендеуі цисплатинді блеомицинмен және этопозидпен үйлесімде емдегеннен кейін бірнеше жағдайларда анықталды. Сондықтан литий мәнінің мониторингі ұсынылады.

Аллопуринолды, колхицинді, пробенецидті немесе сульфинпиразонды бір мезгілде қолданғанда бұл препараттардың дозасын кейде түзету қажет болады, өйткені цисплатин қандағы несеп қышқылының концентрациясының жоғарылауын туғызады.

Метастаздық немесе кең таралған ісіктері бар пациенттерде доцетаксел цисплатинмен біріктірілімде осындай дозада монотерапия ретінде екі әсер етуші затқа қарағанда барынша ауыр нейроуытты әсер (дозаға тәуелді және сенсорлық) туғызды.

Хелатирлеуші қосылыстар, атап айтқанда пеницилламин цисплатинмен емдеу тиімділігін төмендетуі мүмкін.

Цисплатин мен циклоспоринді бір мезгілде қолданғанда лимфопролиферация даму қаупімен иммундық жүйенің шамадан тыс бәсеңдеуін ескеру керек.

Отоуытты заттар

Отоуытты дәрілік заттарды (мысалы, аминогликозидтер, ілмектік диуретиктер) қатарлас енгізу цисплатиннің есту функциясына уытты әсерін күшейтеді. Цисплатиннің 60 мг/м2 асатын дозасын қабылдаушы, несеп шығаруы тәулігіне 1000 мл азды құрайтын пациенттерді қоспағанда, ілмекті диуретиктермен қарқындатылған диурез бауыр жолдарының болуы мүмкін зақымдануына және отоуыттануына байланысты тағайындалмауы тиіс.

Ифосфамид цисплатиннен болатын естімей қалуды күшейтуі мүмкін.

Аттенуирленген тірі вакциналар

Өлімге соқтыратын жүйелік вакциналық ауруы даму қаупіне байланысты сары қызбаға қарсы вакцинаны қатаң түрде қолдануға болмайды. Жайылған аурулар қаупін ескере отырып, егер ондай болса, белсенділігі жойылған вакцина пайдалану ұсынылады.

Пероральді антикоагулянттар

Пероральді антикоагулянттарды бір мезгілде пайдаланған жағдайда ХҚҚ (халықаралық қалыптасқан қатынас) ұдайы анықтау ұсынылады.

Антигистаминдер, фенотиазидтер және басқалар

Антигистаминдерді, буклизин, циклизин, локсапин, меклозин, фенотиазиндерді, тиоксантендер немесе триметобензимидтерді бір мезгілде пайдалану отоуыттылық симптомдарын (бас айналуы және құлақтағы шуыл сияқты) тұмшалауы мүмкін.

Құрысуға қарсы заттар

Құрысуға қарсы дәрілік заттардың сарысулық концентрациясы цисплатинмен емдегенде емдік деңгейден төмен болып қалуы мүмкін.

Цисплатин фенитоиннің сіңірілуін төмендетуі мүмкін және осылайша эпилепсияға қарсы емнің тиімділігін төмендетуі мүмкін. Цисплатинмен емдеу кезеңі бойына фенитоинмен эпилепсияға қарсы жаңа емді бастауға болмайды.

Пиридоксин+альтретамин үйлесімі

Асқынған аналық без обырын емдеуде рандомизацияланған зерттеу жүргізу кезінде, пиридоксинді альтретаминмен (гексаметилмеланин) және цисплатинмен үйлесімде пайдаланғанда жауаптың реакция уақыты (ремиссия ұзақтығы қысқаруы) қолайсыз өзгерістерге ұшыраған.

Паклитаксел

Паклитаксел инфузиясы алдында цисплатинмен ем жүргізу паклитаксел клиренсін 33%-ға төмендетуі мүмкін, сондықтан нейроуыттылығын күшейтуі мүмкін.

Цисплатин металлдық алюминиймен реакцияға түседі, бұл қара платиналық шөгіндінің түзілуіне әкеледі. Құрамында алюминий бар вена ішіне инфузия жасауға арналған жинақтарды, инелерді, катетерлерді және шприцтерді пайдаланудан аулақ болу керек.

Концентратты 5% глюкоза ерітіндісімен немесе 5% маннитол ерітіндісімен сұйылтуға болмайды, тек олардың натрий хлоридінің 0,9% ерітіндісі бар қоспасымен сұйылту керек. Антиоксиданттар (мысалы, метабисульфит натрий), бикарбонаттар (натрий бикарбонаты), сульфаттар, фторурацил және паклитаксел инфузиялық жүйелерде цисплатиннің белсенділігін жоюы мүмкін.

Айрықша нұсқаулар

Цисплатин платинаның қара шөгіндісі түзілуіне алып келетін металлдық алюминийге реакция береді. Құрамында алюминий бар вена ішіне инфузияға арналған жинақты, инені, катетер мен шприцті пайдаланудан аулақ болу керек. Препаратты ісікке қарсы препараттарды қолдану тәжірибесі бар дәрігердің мұқият бақылауымен енгізу керек. Қажетті мониторинг және емге әрі оның асқынуларына жасалатын бақылау тек талапқа сай диагноз қойылғанда және дәл емдеу жағдайында ғана мүмкін болып табылады.

Емдеу алдында аудиометрия жүргізу керек және есту мүшесінің зақымдалу симптомы пайда болғанда немесе естудің клиникалық бұзылулары анықталған жағдайда қайта аудиометрия жасау көрсетілген. Естудің клиникалық маңызды бұзылулары кезінде дозаны түзету немесе емдеуді тоқтату қажет болуы мүмкін.

Цисплатинмен емдеу үдерісінде қан сарысуында лейкоциттер, тромбоциттер, гемоглобин мөлшерінің, бүйрек және бауырдың функциялық тестілерін, сондай-ақ электролиттер концентрациясын (кальций, натрий, калий, магний) анықтай отырып, қанның жалпы талдауын жүйелі түрде жүргізіп отыру керек:

- сарысудағы креатинин < 130 мкмоль/л (1.5 мг/дл)

- мочевина < 25 мг/дл

- лейкоциттер > 4,000 мкл( >4,0 х 109/л)

- тромбоциттер > 100000/мкл (>100 х 109/л)

- аудиометрия: нәтижелері қалып шегінде болуы тиіс

Нефроуыттылығы

Цисплатин ауыр жинақталған нефроуыттылық туындатады. 100 мл/сағ немесе одан астам диурез цисплатин нефроуыттылығын төмендетуге ықпалды. Бұған қажетті венаішілік ерітіндінің 2 литрін алдын ала енгізумен және цисплатин емінен кейін сұйықты осыған ұқсас енгізумен (2500 мл/м2/24 сағат ұсынылады) қол жеткізуге болады. Егер сұйықты белсенді енгізу талапқа сай диурезді демеу үшін жеткіліксіз болса, осмостық диуретик енгізілуі мүмкін (мысалы, маннитол).

Нейропатия

Ауыр нейропатия дамуы туралы мәлімдемелер бар. Бұл нейропатиялар қайтымсыз болуы мүмкін, парестезиялармен, арефлексиямен, проприоцептивті жойылулармен және вибрация сезінумен білінуі мүмкін.

Сондай-ақ моторлық функция жойылғаны белгілі болды. Цисплатинмен ем аясындағы науқастар мезгіл-мезгіл неврологқа қаралуы тиіс. Орталық жүйке жүйесіне (ОЖЖ) уыттылық әсерінің анық симптомдарында цисплатинмен емдеуді тоқтату керек.

Отоуыттылығы

Отоуыттылығы цисплатиннің 50 мг/м2 бір реттік дозасын қабылдаған пациенттердің 31%-да байқалған, және құлақтағы шумен және/немесе жоғары жиілік диапазонындағы (4000 - 8000 Гц дейін) есту қабілетін жоғалтумен білінген. Кейде әңгімелесу дыбысын естуі де төмендейді. Отоуыттылық әсері цисплатин қабылдаушы балаларда айқындау болуы мүмкін. Естудің жойылуы бір жақты немесе екі жақты болуы да мүмкін және көбіне қайталаған дозаларда дамиды; алайда, цисплатинді бір рет қабылдаудан кейін кереңдік дамуының сирек жағдайлары болған. Отоуыттылық осының алдындағы бір мезгілде краниальді сәулеленумен күшейтілуі мүмкін және плазмада цисплатин концентрациясының шыңына жетуімен байланысты болуы мүмкін. Цисплатиннен туындаған отоуыттылықтың қайтымдылығы белгісіз. Цисплатинмен ем бастар алдында және кейінгі дозаларын енгізер алдында есту қабілетіне аудиометрия құралы арқылы мұқият мониторинг жүргізу керек.

Есту мүшелерінің зақымдану симптомдары пайда болған жағдайда естудің клиникалық бұзылуы анықталады, аудиометрияны қайталап жүргізу көрсетілген. Естудің клиникалық елеулі бұзылуы дозасын түзетуді немесе емді тоқтатуды талап етілуі мүмкін. Сондай-ақ вестибулярлық уыттылық анықталды.

Аллергиялық феномендер

Платина негізді басқа да препараттар жағдайындағы сияқты, көп жағдайларда перфузия уақытында дамитын аса жоғары сезімталдық реакциялары перфузияны үзуге және қажетті симптоматикалық ем жүргізуге алып келуі мүмкін. Кейде өліммен аяқталатын айқаспалы реакциялар платинаның барлық қосылыстарында байқалды.

Бет ісінуі, бронх түйілуі, тахикардия және гипотензия түріндегі аллергиялық реакциялар дамуында адреналин, кортикостероидтар және гистаминге қарсы препараттар қолдану керек.

Бауыр функциясы және гематологиялық құрамы

Гематологиялық құрамы және бауыр функциясы ұдайы бақылауда болуы тиіс. Цисплатинмен ем барысында қанға мезгіл-мезгіл талдау керек, лейкоциттердің, тромбоциттердің, гемоглобиннің мөлшерін анықтау керек, қанның формалық элементтеріне бүйрек және бауыр функциялық тесттерін, сондай-ақ қан сарысуындағы электролиттер деңгейін анықтау керек. Қан сарысуындағы креатинин құрамы 1,5 мг/100 мл және одан азға және/немесе қандағы мочевина азоты 25 мг/100 мл және одан азға дейін төмендемейінше; қандағы тромбоциттер мөлшері 100000/мм3 лейкоциттер - 4000/мм3 аз емес болғанша препаратты қайта тағайындамау керек.

Карциногендік потенциалы

Адамдарда цисплатин қолдану жедел лейкемия дамуымен сирек жағдайларда тұстас келді, бұл жалпы басқа лейкемогендік препараттармен байланысты болды.

Цисплатин –бұл бактериялық мутаген және ол жануарлар жасушаларында бактерия өсірінділерінің хромосомдық аберрациясын туындатады. Карциногенді болуы ықтимал, бірақ ол көріністелмеді. Цисплатин тышқандарда тератогенді және эмбриоуытты болып табылады.

Енгізу орнындағы реакциялар

Инъекция орнындағы реакциялар цисплатин енгізу уақытында дамуы мүмкін. Экстравазация мүмкіндігін ескере отырып, препаратты енгізу уақытында енгізу орнында болуы мүмкін инфильтрацияға мұқият бақылау ұсынылады. Қазіргі уақытта экстравазация реакциясын емдеудің спецификалық әдісі белгісіз.

Назар аударыңыз

Бұл цитостатикалық препарат дәл осындай антинеопластикалық химиотерапияға арналған препараттар тобымен салыстырғанда айқын уыттылыққа ие.

Көбірек жинақталатын бүйрек уыттылығы ауыр болып табылады және препаратты енгізу кезінде ерекше сақтық шарларын талап етеді.

Жүрек айнуы және құсу күшеюі мүмкін және дұрыс ем жүргізуді талап етуі мүмкін.

Сондай-ақ отоуыттылық әсеріне, миелодепрессия және анафилаксиялық реакцияларға қатысты мұқият бақылау жүргізілуі тиіс.

Сақтық шаралары

Венаішілік ерітіндіні дайындау

Потенциалды түрде уытты басқа да препараттар сияқты, цисплатин ерітіндісімен жұмыс жүргізуде де сақтық шараларын ұстану керек. Дәрілік заттардың кездейсоқ өзара әрекеттесуінде тері зақымдануы мүмкін. Қолғап кию ұсынылады. Цисплатин ерітіндісінің теріге немесе шырышты қабықтарға тиіп кету жағдайларында теріні немесе шырышты қабықтарды сабынмен және сумен қатты жуып-шаю керек.

Цитостатикалық заттарды тұтыну және утилизацилау бойынша емшараларды сақтау ұсынылады.

Ерітіндіні енгізу алдында пациент ерітіндінің мөлдірлігін және бөлшектер жоқтығын тексеруі керек.

Бактериялық немесе вирустық инфекциялары бар пациенттерге препаратты енгізгенде емшараларды орындау ұсынылады

Жүктілік және лактация кезеңі

Цисплатинді жүкті әйелдерде пайдалану бойынша талапқа сәйкес деректер жоқ, бірақ өзінің фармакологиялық қасиеттері негізінде цисплатин ауыр ақаулардың дамуын туындатуы мүмкін. Жануарларға зерттеу жүргізу тұқым өрбітуде уыттылығын және трансплацентарлық канцерогендігін көрсетті. Цисплатинді жүктілік уақытында қолдануға болмайды.

Цисплатин емшек сүтімен бөлінеді. Емдеу уақытында бала емізуге болмайды.

Еркектер сияқты, әйелдер де цисплатинмен емдеу уақытында және емнен кейін ең кемі 6 ай бойы ұрықтануды және/немесе бала туылуын болдырмас үшін контрацепцияның сенімді әдістерін пайдалануы тиіс. Егер пациент ем аяқталған соң балалы болғысы келсе, генетикалық кеңес жүргізілуі тиіс. Цисплатинмен емдеу қайтымсыз бедеулік туындатуы мүмкін болғандықтан, болашақта балалы болғысы келетін еркектерге ем бастар алдында сперманы криоконсервациялау ұсынылады.

Дәрілік заттың көлікті және қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері

Автомобиль басқаруға және механизмдермен жұмыс жүргізуге қабілетіне әсері туралы зерттеулер жүргізілмеген.

Алайда, жағымсыз әсерлер (орталық жүйке жүйесі және сезім мүшелері тарапынан) автокөлік құралдарын және қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне елеусіз немесе елеулі әсер етуге алып келуі мүмкін.

Осы әсерлерден зардап шегуші пациенттер (мысалы, ұйқышылдық сезімі немесе құсу), автомобиль жүргізуден және механизмдермен жұмыс істеуден аулақ болуы тиіс.

Артық дозалануы

Абайсыз артық дозалануын болдырмау үшін сақ болу керек.

Гематоэнцефалдық бөгет арқылы өтуі салдарынан артық дозаланған жағдайда (дене ауданы > 200 мг/м2) өмірге қауіп төндіретін өкпені желдету және қышқыл-сілтілік теңгерімнің бұзылулары дамуымен тыныс алу орталығы зақымдалуы мүмкін.

Симптомдары: цисплатинмен жедел артық дозалану бүйрек, бауыр функциясының бұзылуына, кереңдікке, көру мүшелері тарапынан болатын уытты әсерге (торлы қабықтың ажырауын қоса), емдеуге көнбейтін елеулі миелосупрессияға, жүрек айнуы мен құсуға, және/немесе невритке алып келуі мүмкін. Артық дозалану өліммен аяқталуы мүмкін.

Емі: цисплатинмен артық дозалану жағдайында белгілі бір антидоты жоқ. Ішінара болса да әсерге, платина плазма ақуыздарымен тез байланысатындықтан, егер ол артық дозаланудан кейін алғашқы үш сағат ішінде қолданылса тек гемодиализ көмегімен ғана қол жеткізуге болады. Тіпті егер гемодиализ артық дозаланудан кейін 4 сағатта басталса да оның

цисплатиннің организмнен шығарылуына әсері елеусіз болады.

Артық дозалану жағдайындағы ем жалпы демеуші шаралардан тұрады.

Цисплатиннің уыттылығы төмендеуіне тиімді гидратация және осмостық диурез, тек бұл шараларды артық дозаланудан кейін дереу жүргізген жағдайда ғана ықпал етуі мүмкін.

Шығарылу түрі және қаптамасы

50 мл концентраттан көк түсті алмалы-салмалы пластмасса қақпағымен алюминий қалпақшаның көмегімен бекітілген резеңке тығыны бар жарықтан қорғайтын шыныдан жасалған құтыларға құйылған.

1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салады.

Картон қорапшалар медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынады.

Сақтау шарттары

Жарықтан қорғалған жерде, 25 0С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! Мұздатып қатыруға болмайды!  

Сақтау мерзімі

2 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші/қаптаушы

«Kelun-Kazpharm» ЖШС (Келун-Казфарм), Алматы облысы, Қарасай ауданы, Елтай а/о, Көкөзек ауылы

Тіркеу куәлігінің иесі

«Kelun-Kazpharm» ЖШС (Келун-Казфарм), Қазақстан

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнімнің (тауардың) сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның мекенжайы:

«Kelun-Kazpharm» ЖШС (Келун-Казфарм), Алматы облысы, Қарасай ауданы, Елтай а/о, Көкөзек ауылы, тел/факс: 8 (727) 312-14-01

e-mail: kelun-kazpharm@mail.ru

 

Прикрепленные файлы

151915241477976208_ru.doc 142 кб
541803101477977466_kz.doc 118.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники