Соматулин® Аутожель® (60 мг)

МНН: Ланреотид
Производитель: ИПСЕН Фарма Биотек
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Lanreotide
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№000349
Информация о регистрации в РК: 27.01.2016 - 27.01.2021
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Предельная цена закупа в РК: 330 000 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Соматулин® Аутожель®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Ланреотид

Дәрілік түрі

Босатылуы ұзартылған инъекцияға арналған ерітінді, 60 мг, 90 мг, 120 мг

Құрамы

Алдын ала толтырыған 1 еккіштің ішінде:

60 мг:

белсенді зат – ланреотид ацетаты (ланреотид негізіне баламалы) - 77,9 (65,4)* мг,

қосымша заттар: мұзды сірке қышқылы**, инъекцияға арналған су

90 мг:

белсенді зат – ланреотид ацетаты (ланреотид негізіне баламалы) - 113,6 (95,4)* мг,

қосымша заттар: мұзды сірке қышқылы**, инъекцияға арналған су

120 мг:

белсенді зат – ланреотид ацетаты (ланреотид негізіне баламалы) - 149,4 (125,5)* мг,

қосымша заттар: мұзды сірке қышқылы**, инъекцияға арналған су

*- бұл тиісінше 60 мг, 90 мг және 120 мг ланреотид инъекциясын қамтамасыз етеді

**- белсенді субстанциядағы сусыз ацетат мөлшеріне байланысты мұзды сірке қышқылы қосылады немесе қосылмайды

Сипаттамасы

Жылтырайтын өте тұтқыр сұйықтық

Фармакотерапеялық тобы

Гипоталамус-гипофизарлық гормондар және олардың аналогтары. Гипоталамус гормондары. Өсуді баяулататын гормондар. Ланреотид

АТХ коды Н01СВ03

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Дені сау еріктілерге көктамыр ішіне енгізгеннен кейін ланреотидтің ішкі фармакокинетикалық параметрлері таралуының 16.1 л тепе-тең көлемімен, шектелген қантамырлардан тыс таралуының болатындығын көрсетті. Жалпы клиренсі сағатына 23.7 л құрайды, терминальді жартылай шығарылу кезеңі 1.14 сағат және қан плазмасында болатын орташа уақыты 0.68 сағат.

Экскрециясына баға беруге жүргізілген зерттеулерде ланреотидтің 5%-дан азы несеппен бірге шығарылды және 0,5%-дан азы өзгермеген күйінде нәжістерден табылды, бұл өтпен бірге біршама экскрецияланатынын көрсетеді. Соматулин® Аутожель® 60, 90 және 120 мг препаратын дені сау ерікті адамдарға тері астына терең етіп енгізгеннен кейін, ланреотидтің концентрациясы сарысудағы орташа ең жоғары концентрациясына тиісінше 4.25, 8.39 және 6.79 нг/мл жеткенше артты. Плазмада ең жоғары концентрациядағы осы деңгейлеріне препаратты енгізгеннен кейін тиісінше 8, 12 және 7 сағаттан соң (орташа мәні) жетті. Деңгейі ең жоғары шегіне жеткеннен кейін сарысудағы ланреотид концентрациясы, терминальді жартылай шығарылу кезеңі тиісінше 23.3, 27.4 және 30.1 күн болатын алғашқы реттегі кинетикадан кейін, біртіндеп төмендеді және енгізгеннен кейін 4 аптадан соң сарысудағы ланреотидтің орташа деңгейі тиісінше 0.9, 1.11 және 1.69 нг/мл құрады. Абсолютті биожетімділігі тиісінше 73.4, 69.0 және 78.4% болды. Акромегалиясы бар пациенттерге Соматулин® Аутожель® 60, 90 және 120 мг препаратын тері астына терең етіп енгізгеннен кейін ланреотидтің концентрациясы сарысуда ең жоғары орташа 1.6, 3.5 және 3.1 нг/мл концентрацияларға жеткенше артты. Плазмадағы осы ең жоғары концентрация көлеміне препаратты енгізгеннен кейінгі алғашқы күні тиісінше 6, 6 және 24 сағатта жетті.

Деңгейі ең жоғары шегіне жеткеннен кейін сарысудағы ланреотид концентрациясы біртіндеп төмендеді және енгізгеннен кейін 4 аптадан соң ланреотидтің орташа сарысулық деңгейі тиісінше 0.7, 1.0 және 1.4 нг/мл құрады.

Ланреотид сарысуда тұрақты деңгейіне орта есеппен әрбір 4 апта сайын 4 инъекциядан кейін жетті. Әрбір 4 апта сайын 60, 90 және 120 мг қайталап енгізгеннен кейін плазмадағы ең жоғары концентрациясының орташа көлемі тұрақты деңгейде тиісінше 3.8, 5.7 және 7.7 нг/мл-ге тең болды, алынған көлемнің плазмадағы ең төмен орташа концентрациясы 1.8, 2.5 және 3.8 нг/мл құрады. Ең жоғары шектегі ауытқу көлемі 81%-дан 108%-ға дейінгі шекте болды. Акромегалиясы бар пациенттерде босап шығудың дозаға байланысты фармакокинетикалық бейіні тері астына Соматулин® Аутожель® 60, 90 және 120 мг препаратымен терең үш инъекция жасағаннан кейін байқалды. Соматулин® Аутожель® 60, 90 немесе 120 мг препаратымен әрбір 28 күн сайын теріастылық терең үш инъекция жасағаннан кейін қан сарысуында анықталған ланреотидтің ең төмен тұрақты концентрациясы бұған дейін Соматулин® 30 мг препаратымен әрбір 14, 10 немесе 7 күн сайын бұлшықетішілік инъекция арқылы ем қабылдаған, акромегалиясы бар пациенттердің сарысуында анықталған ланреотидтің тұрақты деңгейіне сәйкес келеді.

Қан сарысуындағы ланреотидтің 1 нг/мл деңгейі 60 % астам тексерілгендерде өсу гормонын (ӨР) < 5 нг/мл дейін бәсеңдетуге қабілетті. Ланреотидтің қан сарысуындағы 2,5 нг/мл деңгейі 90 %-дан астам тексерілгендерде (ӨР) < 5 нг/мл дейін бәсеңдетуге қабілетті.

Бүйрек/бауыр функциясының жеткіліксіздігі:

Бүйрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде, жартылай шығарылу кезеңінің және фармакокинетикалық қисық астындағы ауданның (AUC) тиісінше артуына сай, сарысудағы ланреотидтің жалпы клиренсінің шамамен 2 есе төмендегенін көрсетті.

Бауыр функциясының орташа және ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде клиренстің төмендегені байқалды (30%). Препараттың таралу көлемі және анықталуының орташа уақыты бауыр функциясының барлық дәрежелі жеткіліксіздігі бар пациенттерде ұлғайды.

Бүйрек немесе бауыр функциясының жеткіліксіздігі бар пациенттерде бастапқы дозаны өзгерту қажеттілігі жоқ, өйткені адамдардың осы тобының сарысуындағы ланреотид концентрациясы, күтілгендей, жағымдылығы жақсы болған дені сау адамдардағы сарысу концентрацияларының диапазоны шегінде болады.

Егде жастағы пациенттер

Егде жастағы пациенттерде жартылай шығарылу кезеңінің және плазмада ланреотидтің анықталуының орташа уақытының дені сау жас субъектілермен салыстырғанда артқаны байқалды. Егде жастағы пациенттерде бастапқы дозаны өзгертудің қажеттілігі жоқ, өйткені тұрғындардың осы тобының сарысуындағы ланреотид концентрациясы, күтілгендей, жағымдылығы жақсы болған дені сау адамдардағы сарысу концентрацияларының диапазоны шегінде болады.

Фармакодинамикасы

Ланреотид табиғи соматостатиннің октапептидтік аналогы болып табылады. Соматостатин тәрізді, ланреотид бірқатар эндокриндік, нейроэндокриндік, экзокриндік және паракриндік механизмдердің тежегіші болып табылады. Ланреотидтің адамның соматостатиндік 2 және 5 рецепторларына (SSTR) троптылығы жоғары, және адамның 1, 3 және 4 SSTR троптылығы төмен. Адамның 2 және 5 SSTR белсенділігі алғашқы механизм болып табылады, оның негізінде өсу гормоны (ӨГ) секрециясының бәсеңдеуі жатыр. Ланреотидтің табиғи соматостатинмен салыстырғанда, бірталай өте айқын және өте ұзақ әсері бар. Ланреотид, соматостатинге ұқсас, жалпы экзокриндік антисекреторлы әсер береді. Ол мотилиннің базальді секрециясын, асқазанның тежегіш пептидін және панкреатиттік полипептидті басады, бірақ ашқарында секретин немесе гастрин секрециясына елеулі әсерін тигізбейді.

Одан басқа, ланреотид ГЭП-НЭО пациенттерде хромогранин А-ның плазмадағы және 5 гидроксииндолсірке қышқылының несептегі деңгейін және осы ісіктер маркерлерінің жоғары деңгейін азайтады.

Ланреотид жоғарғы мезентериальді артерияларда және қақпа көктамырында аспен индукцияланатын қан ағысының күшеюін едәуір төмендетеді. Ланреотид Е1 простагландинмен стимуляцияланатын ашішектік су-электролиттік секрецияны (су, натрий, калий және хлорид) едәуір азайтады. Ланреотид акромегалияға ұшыраған, ұзақ уақыт ем қабылдап жүрген пациенттерде пролактин деңгейін азайтады. Ланреотидтің ішектің экзокриндік секрециясын, ас қорыту гормондарын және жасушалық пролиферация механизмдерін тежейтін әсері оны ас қорыту жүйесінің эндокриндік ісіктері симптомдарын, әсіресе карциноидты ісіктерді емдеуге қолдану үшін ерекше назар аудартады.

Қолданылуы

- акромегалияда: операциямен емдегеннен және/немесе сәулемен емдегеннен кейін өсу гормоны (ӨГ) және/немесе инсулин тәрізді өсу факторы-1 (ИӨФ-1) жоғары деңгейде қалатын; немесе дәрі-дәрмекпен ем жүргізу қолданылатын пациенттерде

- нейроэндокриндік ісіктердің клинкалық симптомдарында.

Қолдану тәсілі және дозалары

Акромегалия:

Ұсынылатын бастапқы доза әрбір 28 күн сайын 60 мг-нан 120 мг-ға дейінді құрайды.

Мысалы, бұрын әрбір 14 күн сайын 30 мг дозада Соматулинмен® ем қабылдаған пациенттерде Соматулин® Аутожельдің® бастапқы дозасы әрбір 28 күн сайын 60 мг құрауы тиіс. Бұрын әрбір 10 күн сайын 30 мг доза Соматулинмен® ем қабылдаған пациенттерде Соматулин® Аутожель® препаратының бастапқы дозасы әрбір 28 күн сайын 90 мг құрауы тиіс. Бұрын әрбір 7 күн сайын 30 мг доза Соматулинмен® ем қабылдаған пациенттерде Соматулин® Аутожель® препаратының бастапқы дозасы әрбір 28 күн сайын 120 мг құрауы тиіс.

Әрі қарай доза пациенттің жауап реакциясына байланысты жекелей таңдап алынуы тиіс (ол қан плазмасында ӨГ және ИӨФ-1 деңгейінің өзгерулері және ауру симптомдары айқындылығындағы өзгерулері негізінде бағаланды).

Егер күтілген әсерге жетпесе (ӨГ деңгейі 2.5 нг/мл-ден жоғары), доза арттырылуы мүмкін.

Егер ӨГ деңгейі (1 нг/мл-ден төмен) және ИФР-1 қалыпты күйге жетсе және/немесе клиникалық симптомдар жоғалса, доза азайтылуы мүмкін.

ӨГ 2.5 нг/мл және 1 нг/мл арасындағы деңгейде болғанда дозаны бұрынғыша қалдыру керек.

Соматулин® Аутожель® препаратымен емделгенде жақсы бақыланатын пациенттер Соматулин® Аутожель® 120 мг инъекциясын әрбір 42 немесе 56 күн сайын қабылдай алады.

Нейроэндокриндік ісіктердің клиникалық симптомдары:

Ұсынылатын бастапқы доза әр 28 күн сайын 60-тан 120 мг дейінді құрайды. Әрі қарай доза симптомдардың азаюына байланысты таңдап алынуы тиіс.

Препаратты дайындау және енгізу жөнінде нұсқаулық

инъекциЯ ЖАСАУҒА КІРІСПЕС БҰРЫН ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒУЫҢЫЗДЫ ӨТІНЕМІЗ.

Соматулин® Аутожель® инъекция жасағаннан кейін инені автоматты түрде жабатын, осылайша, пайдаланып болғаннан кейін инені байқамай шаншып алуға жол бермеуге жәрдемдесетін қорғаныш құрылғымен жабдықталған, алдын ала толтырылған еккіш түрінде жеткізіледі.

Е

Прикрепленные файлы

685408491477976287_ru.doc 958.5 кб
231556691477977534_kz.doc 1030 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники