ПегАльтевир® (100 мкг)

МНН: Пэгинтерферон альфа 2b
Производитель: ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА"
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Peginterferon alfa-2b
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№022268
Информация о регистрации в РК: 14.07.2016 - 14.07.2021

Инструкция

Саудалық атауы

ПегАльтевир®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Пэгинтерферон альфа-2b

Дәрілік түрі

Тері астына енгізу үшін ерітіндіні дайындауға арналған лиофилизат, 100мкг, 120 мкг, еріткішімен - инъекцияға арналған су, 0.7 мл

Құрамы

Құрамында (0,5 мл қалпына келтірілген ерітіндіде*)

белсенді зат: пэгинтерферон альфа-2b –100 мкг, 120 мкг. қосымша заттар: натрий гидрофосфаты (сусыз затқа шаққанда), натрий дигидрофосфат дигидраты (сусыз затқа шаққанда), сахароза, полисорбат 80, еріткіш: инъекцияға арналған су, 0,5 мл дейін

* бірінші қаптаманың құрамында лиофилизатты еріту кезіндегі шығынды қалпына келтіру үшін 0,2 мл артық препарат бар .

Сипаттамасы

Ақ немесе дерлік ақ түсті лиофильді кептірілген масса. Инъекцияға арналған су (еріткіш)–иіссіз және дәмсіз, мөлдір түссіз сұйықтық. Фармакотераиялық тобы

Иммуностимуляторлар. Интерферондар. Пэгинтерферон альфа-2b.

ATХ коды L03АВ10

Фармакологиялық қасиеттері

ПегАльтевир® рекомбинантты интерферон альфа-2b мен монометоксиполиэтиленгликольдің ковалентті конъюгациясы жолымен алынатын пэгилирленген интерферон альфа-2b препараты болып табылады.

Фармакокинетикасы

Интерферон альфа-2b молекуласын пегилирлеу таралу көлемінің ұлғаюына және клиренстің азаюына әкеледі. Клиренстің азаюы модификацияланбаған интерферон альфа-2b салыстырғанда, жартылай шығарылу кезеңінің 10 есе артуына әкеледі.

ПегАльтевир® препаратының фармакокинетикасы ПегИнтрон® препаратымен салыстырғанда зерттелді. Клиникаға дейінгі зерттеулерде статистикалық мәнді ерекшеліктер анықталмады. Сау еріктілерге 1,5 мкг/кг дозаны бір реттік тері астына енгізу кезінде негізгі фармакокинетикалық параметрлер салыстырмалы. ПегАльтевир® препаратын бір реттік тері астына енгізгеннен кейін, пэгинтерферон альфа-2b ең жоғары концентрациясына (Сmax) орташа, 16,5 сағаттан соң жетті және 579 нг/мл-ге жуық құрады. Таралу көлемі (Vd) орташа, 2,84 л/кг құрады. Жартылай шығарылу кезеңі (T1/2) орташа, 26,9 сағат құрады; элиминация константы (Kel) – 0,03 сағат-1; клиренсі (Cl) (пэгинтерферон альфа-2b қанды тазарту жылдамдығы), орта есеппен , 90,43 мл/сағ/кг.

Бүйрек функциясы бұзылуымен науқастардағы фармакокинетикасы

Бүйрек клиренсі пэгинтерферон альфа-2b жалпы клиренсінің 30%-ын құрайды. Бір рет (1,0 мкг/кг) енгізумен зерттеу деректері бойынша бүйрек жеткіліксіздігімен пациенттерде Сmax жоғарылауы байқалады, AUC, T1/2 бүйрек жеткіліксіздігінің дәрежесіне пропорциональді.

Көп рет (төрт апта бойы аптасына бір рет тері астына 1,0 мкг/кг) енгізу кезінде, пэгинтерферон альфа-2b клиренсі өзгермеген бүйрек функциясымен пациенттермен салыстырғанда, орташа дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігі (креатинин клиренсі 30-49 мл/мин) кезінде орташа есеппен 17%-ға және ауыр дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігі (креатинин клиренсі 15-29 мл/мин) кезінде орташа есеппен 44%-ға төмендейді. Ауыр дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігімен пациенттерде гемодиализ пэгинтерферон альфа-2b клиренсіне әсер етпейді. Осыған байланысты, орташа және ауыр дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігімен науқастарда ПегАльтевир® препаратының дозасы монотерапия түрінде тағайындаған кезде төмендетілуі тиіс.

Креатинин клиренсі < 50 мл/мин кезінде ПегАльтевир® және рибавирин препараттарымен біріктірілген терапияға тыйым салынады.Интерферонның фармакокинетикасының жеке ауытқымалығына байланысты, ПегАльтевир® қабылдайтын ауыр дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігімен пациенттер мұқият бақылауда болуы тиіс.

Бауыр функциясы бұзылуымен науқастардағы фармакокинетикасы

Бауыр функциясының ауыр бұзылуымен науқастарда пэгинтерферон альфа-2b фармакокинетикасы зерделенбеді.

Егде адамдардағы фармакокинетикасы

Пэгинтерферон альфа-2b фармакокинетикасы жасына байланысты емес, сондықтан егде адамдарда ПегАльтевир® препаратының дозасын өзгерту талап етілмейді. 70 жастан асқан пациенттердегі фармакокинетикасы зерттелмеген.

Балалардағы фармакокинетикасы

Дозасы аптасына 60 мкг/м2 пэгинтерферон альфа-2b қабылдайтын балалар мен жасөспірімдерде экспозициясының логарифмдік өзгеруі арақатынасының дозалау аралығы уақытында дозасы аптасына 1,5 мкг/кг пэгинтерферон альфа-2b қабылдайтын ересектерге қарағанда, 58%-ға жоғары болады деп күтілуде (90% сенімді аралығы: 141-177%).

Фармакодинамикасы

ПегАльтевир® препаратының биологиялық белсенділігі интерферон альфа-2b негізделген. Рекомбинанттық интерферон альфа-2b адам лейкоциттерінің пэгинтерферон альфа-2b кодтайтын, құрамында гендік-инженерлік плазмидті гибрид бар Escherichia coli клонынан алынады. Пэгинтерферон альфа-2b вирусқа қарсы, иммунтүрлендіруші және антипролиферативті әсерге ие. Вирусқа қарсы әсері жасушалардың беткейіндегі спецификалық рецепторлармен байланысуына және белгілі бір ферменттердің (R протеинкиназасы, 2'-5' олигоаденилатсинтетаза, Мх ақуыздары) индукциясын қамтитын, жасушаішілік реакциялардың бірізділігі инициациясына негізделген. Бұл вирустық геномның транскрипциясын басуға және вирустық ақуыздардың түзілісін тежеуге әкеледі. Иммунтүрлендіруші әсері Т-лимфоциттері мен табиғи киллерлер цитоуыттығының және макрофагтардың фагоцитарлық белсенділігінің ұлғаюына байланысты. Сонымен қатар, пэгинтерферон альфа-2b Т-хелперлерді дифференциациялауға ықпал етеді, Т-жасушаларын апоптоздан қорғайды және бірқатар цитокиндердің (интерлейкиндердің, гамма интерферонының) өндірілуіне әсер етеді. Барлық осы әсерлер интерферонның терапиялық белсенділігін білдіруі мүмкін. ПегАльтевир® препаратының фармакодинамикасын адамның жасушалық иммунитеті белсенділігінің маркері болып табылатын неоптериннің эффекторлық ақуызының қандағы концентрация бойынша зерделеді. Сау еріктілерге дозасы 1,5 мкг/кг дене салмағына ПегАльтевир® препаратын және ПегИнтрон® препаратын тері астына бір рет енгізгеннен кейін, қандағы неоптерин концентрациясының салыстырмалы динамикасы байқалды, оның ең жоғары мәніне (Смах) 48 сағаттан соң қол жетті. ПегАльтевир® және ПегИнтрон® препараттарының жануарлардың релевалентті топтарындағы биологиялық белсенділігін клиникаға дейін салыстырмалы зерттеу кезінде салыстырмалы нәтижелер алынған.

Интерферонға бейтараптағыш антиденелер Интерферонға бейтараптағыш антиденелерді клиникалық зерттеуде ПегАльтевир® препаратын қабылдаған науқастарда сарысу сынамаларында талдады. Бұл антиденелер интерферонның вирусқа қарсы белсенділігін бейтараптандырады. Дозасы 1,5 мкг/кг ПегАльтевир® препаратын қабылдаған науқастарда бейтараптағыш антиденелерді анықтау жиілігі 1,9%-ды құрады.

Қолданылуы

Созылмалы С гепатиті

Ересектер (үштік терапия)

Бұрын вирусқа қарсы терапия қабылдамаған немесе вирусқа қарсы терапияның сәтсіз тәжірибесімен, компенсацияланған бауыр ауруымен ересек пациенттерде рибавирин және NS3/4A протеаза тежегішімен біріктіріп, ПегАльтевир® препаратымен созылмалы С гепатиті генотип 1 емдеуде.

Ересектер (қос терапия және монотерапия) С гепатитінің вирусы РНҚ -на серопозитивті ересек пациенттерде созылмалы С гепатитін ПегАльтевир® препаратымен емдеуде.

Бұрын вирусқа қарсы терапия қабылдамаған ересек пациенттерде және рибавирин мен интерферон альфа (пегилирленген немесе пегилирленбеген) біріктірілімімен немесе альфа интерферонымен монотерапияда бұрын вирусқа қарсы терапияның сәтсіз тәжірибесімен ересек пациенттерде рибавиринмен біріктірімдегі ПегАльтевир® препаратымен С созылмалы гепатитін емдеуде.

Созылмалы С гепатиті кезінде ПегАльтевир® препаратымен монотерапия көтере алмаушылық жағдайында немесе рибавиринді тағайындау үшін қарсы көрсетілімдер болса ғана көрсетілген.

Балалар (қос терапия)

Компенсацияланған бауыр ауруымен бұрын вирусқа қарсы терапия қабылдамаған және С гепатитінің вирусы РНҚ -на серопозитивті жасы 3-те және одан асқан балаларда рибавиринмен біріктірімде ПегАльтевир® препаратымен созылмалы С гепатитін емдеуде.

Егер шешім қабылданса, емді ересек жасқа дейін қалдыруға болмайды, біріктірілген терапия өсуін кідіртуі мүмкін екендігін ескеру қажет. Өсуінің кідіруінің қайтымдылығы белгісіз. Емді тағайындау туралы шешім жекелей қабылдануы тиіс.

Қолдану тәсілі және дозалары

Созылмалы С гепатиті

ПегАльтевир® препаратымен терапия С гепатитімен науқастарды емдеу тәжірибесі бар дәрігермен басталуы, бұдан әрі оның бақылауымен жүргізілуі тиіс. ПегАльтевир® препараты аптасына бір рет тері астына инъекция түрінде тағайындалады.

Ересектерде препараттың дозасы, ол біріктірілген (қос немесе үштік) терапия құрамында немесе монотерапияда тағайындалғандығына байланысты.ПегАльтевир® препаратымен біріктірілген (қос немесе үштік) терапия

Қос терапия (рибавиринмен ПегАльтевир® препараты): ересек пациенттерге және 3 жастағы және одан астам балаларға тағайындалады.Үштік терапия (рибавиринмен және NS3/4A протеаза тежегішімен ПегАльтевир® препараты): С гепатиті генотип 1 вирусын жұқтырған ересек пациенттерге тағайындалады.

Ересектердегі дозалау режимі Рибавиринмен біріктірілген терапия кезінде ПегАльтевир® препараты 1 кг дене салмағына дозасы 1,5 мкг теріастына инъекция түрінде аптасына бір рет тағайындалады. Инъекциялар орнын алмастыру ұсынылады. Рибавиринді күн сайын ішке қабылдау керек. Рибавиринді аспен бірге қабылдау керек. Біріктірілген терапия кезінде рибавириннің тәуліктік дозасы дене салмағына қарай есептеледі. Біріктірілген терапия кезінде ПегАльтевир® және рибавирин препараттарын дозалау бойынша мына біріктірілген кестені басшылыққа алуға болады:

Дене салмағы (кг)

ПегАльтевир®

рибавирин

Концентрациясы

(мкг/0,5 мл)

Аптасына көлемі (мл)

Тәуліктік доза

(мг)

Капсула/таблетка мөлшері

(200 мг-дан)

< 40

50

0,5

800 мг/тәул. л

40-50

80

0,4

800 мг/тәул. л

51-64

80

0,5

800 мг/тәул. л

65-75

100

0,5

1000 мг/тәул. л

76-80

120

0,5

1000 мг/тәул. л

81-85

120

0,5

1200 мг/тәул. л

86-105

150

0,5

1200 мг/тәул. л

>105

150

0,5

1400 мг/тәул. л

а: 2 ертеңгілік+ 2 кешкілік

б: 2 ертеңгілік + 3 кешкілік

в: 3 ертеңгілік + 3 кешкілік

г: 3 ертеңгілік + 4 кешкілік

Үштік терапия құрамында ПегАльтевир®препаратын тағайындаған кезде, NS3/4A протеаза тежегішінің медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулығымен танысу қажет.Ем қабылдамаған ересектерді емдеу ұзақтығы

Үштік терапия: NS3/4A протеаза тежегішінің медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулығымен танысу қажет.Қос терапия: 4 немесе 12 апта вирусқа қарсы терапиядан кейін вирустық РНҚ немесе барабар вирусологиялық жауаптың анықталмаған деңгейіне жетуге сәті келмейтін С гепатиті генотип 1 вирусын жұқтырған пациенттерде тұрақты вирусологиялық жауапқа жету ықтималдығы өте аз және оларда емді жалғастырудың орындылығын бағалау керек.

Генотип 1:

 • 12 апта вирусқа қарсы терапиядан кейін вирустық РНҚ-ның анықталмаған деңгейімен пациенттерде емді тағы да 9 ай бойы жалғастыру керек (курстың жалпы ұзақтығы - 48 апта).

 • Вирустық РНҚ 12 апта вирусқа қарсы терапиядан кейін анықталатын, бірақ бұл ретте оның деңгейі бастапқы мәннен ≥ 2 log төмендеген пациенттерде 24 апта терапиядан кейін емдеу тиімділігін қайта бағалауды өткізу қажет. Егер вирустық РНҚ 24 апта вирусқа қарсы терапиядан кейін, анықталмаса, толық емдеу курсын жалғастыру қажет (курстың жалпы ұзақтығы - 48 апта); егер вирустық РНҚ анықталуы жалғастырылса, емдеуді тоқтату орындылығын қарастыру керек.

 • Вирустың төмен концентрациясымен (< 600 000 ХБ/мл), 4 апта емнен кейін вирустың элиминациясы болған және 24 апта терапиядан кейін вирус РНҚ-сы анықталмаған пациенттерде емдеу 24 аптадан кейін тоқтатылуы мүмкін (курстың жалпы ұзақтығы - 24 апта) немесе тағы да 24 аптаға жалғастырылуы мүмкін (курстың жалпы ұзақтығы - 48 апта). Алайда, рецидив қаупі 48 апталық емделу курсынан кейінге қарағанда, 24 апталық емделу курсынан кейін жоғары екендігін ескеру керек.

Генотип 2 немесе 3:

 • Бұл топтың барлық пациенттеріне ұсынылатын емдеу ұзақтығы - 24 апта.

Генотип 4:

 • Жалпы алғанда бұл топтың пациенттерінде ем қиын жүретіні атап өтілді. Бұл топтың пациенттерінде генотип 1 вирусын жұқтырған пациенттер тобындағы емдеу тактикасын қолдануға болады.

Емделуге жауап бермеген ересектерде емдеу ұзақтығы (қайталау курсы)Үштік терапия: NS3/4A протеаза тежегішінің медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулығымен танысу қажет.

Қос терапия: гентипіне байланыссыз, 12 апта терапиядан кейін вирустық РНҚ анықталмаған деңгейіне жеткен барлық пациенттерде емдеу 48 аптаға созылуы тиіс. 12 апта терапиядан кейін вирусологиялық жауап болмаған жағдайда, 48 апта терапиядан кейін тұрақты вирусологиялық жауапқа жету ықтималдығы - төмен.

Жауапқа қол жеткізілмеген, С гепатиті генотип 1 вирусымен пациенттерде 48 аптадан астам уақыт бойы пэгинтерферон альфа-2b және рибавиринмен қайталау терапиясының ұзақтығы зерделенбеді.Балаларда дозалау режимі (қос терапия ғана)

3 жастағы және одан асқан балаларда және жасөспірімдерде дозалау режимі ПегАльтевир® препараты үшін дене беткейінің ауданымен және рибавирин үшін дене салмағымен анықталады.

ПегАльтевир® препаратының ұсынылатын дозасы аптасына 60 мг/м2 тері астына тәулігіне 15 мг/кг дозадағы, ішке аспен бірге (ертеңгілік и кешкілік) екі қабылдауға бөлінген рибавиринмен біріктірімді құрайды.

Балаларда емдеу ұзақтығы (қос терапия ғана)

Генотип 1:

 • Ұсынылатын емдеу ұзақтығы-48 апта.

 • Балаларда стандартты интерферонды қамтитын, біріктірілген терапияның клиникалық зерттеулерінің деректерін экстраполирлеу кезінде (теріс болжам индексі интерферон альфа-2b/рибавирин біріктірімі үшін 96%-ды құрады) 12 аптадан кейін вирусологиялық жауапқа қол жеткізбеген пациенттерде тұрақты вирусологиялық жауапқа қол жеткізу ықтималдығы өте аз деп болжауға болады. Осылайша, рибавирин және ПегАльтевир® препаратымен біріктірілген терапия қабылдайтын балалар мен жасөспірімдерде, егер 12 аптадан кейін вирустық РНҚ деңгейінің төмендеуі бастапқы мәнімен салыстырғанда немесе 24 апта емнен кейін вирустық РНҚ қанында анықталған кезде < 2 log құраса, емді тоқтату ұсынылады.

Генотип 2 немесе 3:

 • Ұсынылатын емдеу ұзақтығы 24 аптаны құрайды.

Генотип 4:

 • Ұсынылатын емдеу ұзақтығы 48 аптаны құрайды. Рибавирин және ПегАльтевир® препаратымен біріктірілген терапия қабылдайтын балалар мен жасөспірімдерде, егер 12 аптадан кейін вирустық РНҚ деңгейінің төмендеуі бастапқы деңгейімен немесе 24 апта емнен кейін вирустық РНҚ қанында анықталған кезде < 2 log құраса, емді тоқтату ұсынылады.

ПегАльтевир® препаратымен монотерапия (ересектер)

Дозалау режиміДозасы 0,5 немесе 1,0 мкг/кг ПегАльтевир® препаратын аптасына 1 рет тері астына енгізеді:

Дене салмағы (кг)

0,5 мкг/кг

1,0 мкг/кг

Құты дозасы (мкг/0,5 мл)

Аптасына 1 рет енгізу үшін дозасы (мл)

Құты дозасы (мкг/0,5 мл)

Аптасына 1 рет енгізу үшін дозасы (мл)

30-35

50

0,15

80

0,2

36-45

50

0,2

50

0,4

46-56

50

0,25

50

0,5

57-72

80

0,2

80

0,4

73-88

50

0,4

80

0,5

89-106

50

0,5

100

0,5

107-120*

80

0,4

120

0,5

* Дене салмағы > 120 кг пациенттерде ПегАльтевир® дозасы дене салмағы бойынша есептеледі.Емдеу ұзақтығы

12 аптадан кейін вирусологиялық жауабы бар пациенттерде тағы 3 ай ішінде

емді жалғастыру керек (курстың жалпы ұзақтығы - 6 ай). Терапияны 1 жылға (48 аптаға) ұзарту болжамдық факторларға (вирустың гентипі, жасы > 40 жыл, жынысы-ер, көпір тәрізді фиброздың болуына) негізделуі мүмкін.

Барлық пациенттерде дозаны түзету (монотерапия және біріктірілген терапия)Монотерапия немесе ПегАльтевир® препаратын қамтитын біріктірілген терапия аясында ауыр жағымсыз құбылыстар немесе зертханалық көрсеткіштерде ауытқулар туындаған кезде, жағымсыз құбылыстар тоқтатылғанға дейін ПегАльтевир® және/немесе рибавириннің дозасын түзету қажет. NS3/4A протеаза тежегішінің дозасын төмендету ұсынылмайды. NS3/4A тежегіші ПегАльтевир® препаратынсыз және рибавиринсіз тағайындалмауы тиіс. Өйткені ПегАльтевир® препаратының және рибавириннің дозалары емдеу нәтижесіне әсер етеді, олар мүмкіндігінше, ұсынылатын стандартты дозаларға жақын қалуы керек.Біріктірілген терапия кезінде дозаны түзету бойынша ұсынымдар

Зертханалық көрсеткіштер

Рибавириннің ғана дозасын төмендету, егер1:

Пэгинтерферон альфа-2b ғана дозасын төмендету, егер2:

Терапияны тоқтату, егер:

Гемоглобин мөлшері

≥ 85 г/л и < 100 г/л

-

< 85 г/л

Ересектер: тұрақты түрде жүрек ауыруымен науқастарда гемоглобиннің мөлшері

Гемоглобин мөлшері емделу барысындағы кез келген 4 апта ішінде >20 г/л төмендеді (төмен дозаны тұрақты пайдалану)

< 120 г/л 4 аптадан кейін дозаны төмендеткен соң

Балалар: гемоглобин мөлшері

Қолдануға болмайды ("Айрықша нұсқауларды"қараңыз)

Лейкоциттер саны

-

≥ 1,0 ×109/л және < 1,5×109/л

< 1,0×109/л

Нейтрофилдер саны

-

≥ 0,5 ×109/л және <0,75×109/л

< 0,5×109/л

Тромбоциттер саны

-

Ересектер:

≥ 25 ×109/л және <50х109/л

Балалар мен жасөспірімдер:

≥ 50×109/л және <70х109/л

Ересектер:

<25×109/л

Балалар мен жасөспірімдер:

<50х109/л

Байланысқан билирубиннің мөлшері

-

-

2,5×ВГН*

Бос билирубиннің мөлшері

> 0,05 г/л

-

>0,04 г/л

(> 4 апта ішінде)

Сарысудағы креатининнің мөлшері

-

-

> 0,02 г/л

Креатинин клиренсі

-

-

егер <50 мл/мин болса, рибавиринді тоқтату

АЛТ / АСТ**

-

-

2×(базалық мәні) және >10× ҚЖШ *

Ескертпелер: 1Ересектерде рибавириннің дозасын тәулігіне 200 мг бірінші төмендету жүзеге асырылады (1400 мг қабылдағандарда - тәулігіне 400 мг). Егер қажет болса, рибавириннің дозасын тәулігіне тағы 200 мг екінші төмендету жүзеге асырылады. Рибавириннің дозасы тәулігіне 600 мг дейін төмендетілген пациенттер ертеңгілік препараттың бір капсула/таблеткасын (200 мг) және кешкілік екі капсула/таблеткасын (200 мг) қабылдауы қажет. Балалар мен жасөспірімдерде рибавириннің дозасын тәулігіне 12 мг/кг дейін бірінші төмендету жүргізіледі, рибавириннің дозасын тәулігіне 8 мг/кг екінші төмендету жүргізіледі. 2Ересектерде ПегАльтевир® дозасын аптасына 1,0 мкг/кг дейін бірінші төмендету жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда, ПегАльтевир® дозасын аптасына 0,5 мкг/кг/ дейін екінші төмендету жүзеге асырылады.

Балалар мен жасөспірімдерде ПегАльтевир® дозасын аптасына 40 мг/м2 дейін бірінші төмендету жүргізіледі, ПегАльтевир® дозасын аптасына 20 мкг/м2 дейін екінші төмендету жүргізіледі.* - қалыптың жоғарғы шегі.

** - Аланинаминотрансфераза / Аспартатаминотрансфераза.

Ересектерде ПегАльтевир® препаратының дозасын төмендетуге енгізілетін ерітіндінің көлемін төмендету жолымен немесе аз дозамен препаратты қолданумен қол жеткізуге болады. Балалар мен жасөспірімдерде - ұсынылатын дозаны екі кезеңдік түзету жолымен: бастапқы дозасы аптасына 60 мг/м2–дан аптасына 40 мг/м2 дейін, содан кейін, қажет болған кезде, аптасына 20 мкг/м2 дейін.

Ересектерде біріктірілген терапия кезінде ПегАльтевир® препаратының дозасын екі кезеңде төмендету бойынша ұсынымдар

ПегАльтевир® дозасын 1 мкг/кг-ға дейін бірінші төмендету

ПегАльтевир® дозасын 0,5 мкг/ кг-ға дейін екінші төмендету

Дене салмағы (кг)

Құты дозасы (мкг/0,5 мл)

ПегАльтевир мөлшері (мкг)

ПегАльтевир көлемі (мл)

Дене салмағы (кг)

Құты дозасы (мкг/0,5 мл)

ПегАльтевир мөлшері (мкг)

ПегАльтевир көлемі (мл)

< 40

50

35

0,35

< 40

50

20

0,2

40-50

120

48

0,2

40-50

50

25

0.25

51-64

80

56

0,35

51-64

80

32

0,2

65-75

100

70

0,35

65-75

50

35

0,35

76-85

80

80

0,5

76-85

120

48

0,2

86-105

120

96

0,4

86-105

50

50

0,5

>105

150

105

0,35

>105

80

64

0,4

Ересектерде монотерапия кезінде ПегАльтевир® препаратының дозасын төмендету бойынша ұсынымдар

Зертханалық көрсеткіштер

Терапиялық дозаның жартысына дейін пэгинтерферон альфа-2b дозасын төмендету, егер

Пэгинтерферон альфа-2b инъекцияларын тоқтату, егер

Нейтрофилдер саны

≥ 0,5 × 109/л и < 0,75 × 109/л

< 0,5 × 109/л

Тромбоциттер саны

≥ 25 × 109/л и < 50 × 109/л

< 25 × 109/л

Дозасы 0,5 мкг/кг ПегАльтевир® препаратымен монотерапия қабылдайтын ересектерде, дозаны төмендетуге енгізілетін препарат ерітіндісінің көлемін жартылай төмендетумен қол жеткізу мүмкін:

Дене салмағы (кг)

Құты дозасы

(мкг/0,5 мл)

ПегАльтевир мөлшері (мкг)

ПегАльтевир көлемі (мл)

30-35

50

8

0,08

36-45

50

10

0.1

46-56

50

13

0,13

57-72

80

16

0,1

73-88

50

20

0,2

89-106

50

25

0,25

107-120*

80

32

0,2

* Дене салмағы > 120 кг пациенттерде ПегАльтевир® дозасы дене салмағы бойынша есептеледі. Бұл препараттың әр түрлі көлемдерінің және дозаларының біріктірімдерін талап етуі мүмкін.Дозасы 1,0 мкг/кг ПегАльтевир® препаратымен монотерапия қабылдайтын ересектерде дозаны төмендетуге препараттың енгізілетін ерітіндісінің көлемін жартылай төмендетумен немесе оның концентрациясын төмендетумен қол жеткізу мүмкін:

Дене салмағы(кг)

Құты дозасы

(мкг/0,5 мл)

ПегАльтевир мөлшері (мкг)

ПегАльтевир көлемі

(мл)

30-35

50

15

0,15

36-45

50

20

0.20

46-56

50

25

0,25

57-72

80

32

0,2

73-88

50

40

0,4

89-106

50

50

0,5

107-120*

80

64

0,4

* Дене салмағы > 120 кг пациенттерде, ПегАльтевир® препаратының дозасы дене салмағы бойынша есептеледі. Бұл препараттың әр түрлі көлемдері және дозаларының біріктірімдерін талап етуі мүмкін.Пациенттердің ерекше қауымдалыстары

Бүйрек жеткіліксіздігі кезінде дозаны түзету

Монотерапия:

ПегАльтевир® препаратын орташа және ауыр дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігімен пациенттерде сақтықпен қолдану керек.Ауырлығы орташа дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігінен (креатинин клиренсі 30-50 мл/мин) зардап шегетін пациенттерде, ПегАльтевир® препаратының бастапқы дозасы 25%-ға төмендеуі мүмкін. Гемодиализ жүргізілетін пациенттерді қоса, ауыр дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігімен (креатинин клиренсі 15-29 мл/мин) пациенттерде ПегАльтевир® препаратының бастапқы дозасы 50%-ға төмендеуі тиіс. Креатинин клиренсі < 15 мл/мин пациенттерде пэгилирленген интерферон альфа-2b қолдану туралы деректер жоқ. Гемодиализде жүргендерді қоса, орташа және ауыр дәрежелі бүйрек жеткіліксіздігімен пациенттер мұқият бақылануы тиіс. Егер емдеу кезінде бүйрек функциясының төмендеуі байқалса, ПегАльтевир® препаратымен терапияны тоқтату қажет.

Біріктірілген терапия:Креатинин клиренсі < 50 мл/мин пациенттерге рибавиринмен біріктірімдегі ПегАльтевир® препаратын тағайындауға тыйым салынады. Бүйрек жеткіліксіздігімен пациенттерге біріктірілген терапия тағайындау кезінде анемияның дамуына қатысты мұқият бақылау жүргізу керек.

Бауыр жеткіліксіздігіБауыр функциясының ауыр бұзылуымен науқастарды ПегАльтевир® препаратымен емдеу қауіпсіздігі мен тиімділігі зерделенбеген, сондықтан мұндай науқастарда ПегАльтевир®препаратын қолданбаған жөн.

Егде жастағы науқастар (65 жастағы және одан асқан)Жасына байланысты пэгинтерферон альфа-2b фармакокинетикасы анықталған жоқ. Пэгинтерферон альфа-2b препаратын бір рет тері астына енгізгеннен кейін, егде адамдарда фармакокинетикасын зерттеу нәтижелері туралы деректер препарат дозасын жасын ескере таңдау талап етілмейтіндігін дәлелдейді. 70 жастан асқан науқастарда пэгинтерферон альфа-2b фармакокинетикасы зерделенбеген.

БалаларРибавиринмен біріктірімдегі ПегАльтевир® препараты 3 жастағы және одан асқан балаларға тағайындалуы мүмкін.

Инъекцияға арналған ерітіндіні дайындау бойынша нұсқаулық

ПегАльтевир® препаратының Лиофилизатын қоса берілген еріткішпен ғана сұйылту керек. ПегАльтевир® препаратын басқа да медициналық препараттармен араластыруға болмайды. Стерильді шприцтің көмегімен 0,7 мл инъекцияға арналған суды ПегАльтевир® препаратымен құтыға енгізеді. Құтыны ұнтақ толық ерігенге дейін абайлап шайқайды. Еру уақыты 10 минуттан аспауы керек; әдетте, ұнтақ тез ериді. Қажетті дозасын стерильді шприцке жинайды. Енгізу үшін 0,5 мл-ге дейін ерітіндіні пайдаланады. Парентеральді қолдануға арналған кез келген басқа да препараттар сияқты дайын ерітіндіні енгізер алдында қарап тексерген жөн. Ерітінді мөлдір, түссіз болуы және онда көрінетін бөлшектер болмауы тиіс. Түсі өзгерген немесе көрінетін бөлшектер пайда болған жағдайда, ерітіндіні пайдалануға болмайды.

Жағымсыз әсерлері

ЕресектерҮштік терапия NS3/4A протеаза тежегішінің медициналық қолдануы жөніндегі нұсқаулығымен танысу қажет.Қос терапия және монотерапияҚауіпсіздік бейіні туралы жалпы мәліметтер:

Ең жиі (клиникалық зерттеулер нәтижелері бойынша пациенттердің жартысынан астамында) пэгинтерферон альфа-2b және рибавирин препаратымен біріктірілген терапияның жағымсыз әсерлері әлсіздік, бас ауыруы және инъекция орнындағы реакция болып табылады. 25%-дан астам жағдайда жүрек айну, қалтырау, ұйқысыздық, анемия, қызба, миалгия, астения, ауыру, алопеция, анорексия, дене салмағының төмендеуі, депрессия, бөртпе және ашушаңдық байқалды. Әдетте, жағымсыз әсерлер жеңіл немесе орташа ауырлық дәрежеде болды, жақсы бақыланатын болып табылды және препараттардың дозасын төмендету немесе терапияны тоқтату талап етілмеді. Әлсіздік, алопеция, қышыну, жүрек айнуы, анорексия, дене салмағының төмендеуі, ашушаңдық және ұйқысыздық біріктірілген емдеуге қарағанда, пэгинтерферон альфа-2b препаратымен монотерапия кезінде сирек кездескен.

Жағымсыз әсерлері:

Төменде келтірілген, пэгинтерферон альфа-2b препаратын қолдану кезінде белгіленген жағымсыз әсерлер, мынадай градацияға сәйкес, жүйелі-органды кластар мен жиілікке сәйкес келтірілген: өте жиі - ≥ 1/10, жиі - ≥ 1/100 және < 1/10, жиі емес - ≥ 1/1000 және < 1/100, сирек - ≥ 1/10 000 және < 1/1000, өте сирек - < 1/10 000, анықталмаған жиілігі (қолда бар деректер бойынша анықтау мүмкін емес). Әрбір жиілік тобының ішінде жағымсыз әсерлері олардың клиникалық мәнінің кему тәртібімен орналасқан.

Инфекциялар және инвазиялар

Өте жиі

вирустық инфекция*, фарингит*

Жиі

бактериялық инфекция, тұмау, жоғары тыныс алу жолдарының инфекциялары, бронхит, қарапайым герпес вирусымен туындаған инфекция, синусит, ортаңғы отит, ринит, зеңдік инфекция

Жиі емес

инъекция орнындағы инфекция, төменгі тыныс жолдарының инфекциясы

Қан жүйесі және лимфа жүйесі тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

анемия, нейтропения

Жиі

лимфоаденопатия, гемолизді анемия, лейкопения, тромбоцитопения

Өте сирек

апластикалық анемия

Анықталмаған жиілік Анықталмаған жиілігі

шынайы эритроцитарлық аплазия

Иммундық жүйе тарапынан бұзылыстар

Жиі емес

аса жоғары сезімталдық реакциялары

Сирек

саркоидоз

Анықталмаған жиілік

ангионевроздық ісінуді қоса, дереу типті аса жоғары сезімталдық реакциялары, анафилаксия және анафилаксиялық шокты қоса, анафилаксиялық реакциялар, идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура, тромбоздық тромбоцитопениялық пурпура, жүйелі қызыл жегі

Эндокринді жүйе тарапынан бұзылыстар

Жиі

гипотиреоз, гипертиреоз

Метаболизм және тамақтану бұзылыстары

Өте жиі

анорексия

Жиі

гипокалиемия, гиперурикемия, дегидратация, тәбеттің жоғарылауы

Жиі емес

қант диабеті, гипертриглицеридемия

Сирек

диабеттік кетоацидоз

Психика тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

депрессия, мазасыздану*, эмоционалды құбылмалылық*, зейін шоғырландырудың бұзылуы, ұйқысыздық

Жиі

агрессивті мінез-құлық, қозу, ашу-ыза, көңіл-күйдің өзгеруі, мінез-құлық бұзылуы, ашуланшақтық, ұйқының бұзылуы, либидоның төмендеуі, апатия, патологиялық армандар, жылау

Жиі емес

өзін-өзі өлтіру туралы ойлар, өзін-өзі өлтіру әрекеттері, өзін өзі өлтіру, психоз, елестеулер, үрейленудің өршуі

Сирек

биполярлық бұзылу

Анықталмаған жиілік

өзін-өзі өлтіру туралы ойлар, мания

Жүйке жүйесі тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

Бас ауыруы, бас айналу

Жиі

амнезия, жадының бұзылуы, естен тану, бас сақинасы, атаксия, сананың шатасуы, невралгия, парестезия, гипестезия, гиперестезия, гипертония, ұйқышылдық, назардың төмендеуі, діріл, дисгевзия

Жиі емес

нейропатия, шеткері нейропатия

Сирек

құрысу

Өте сирек

цереброваскулярлық ишемия, ми-тамырлық қан кету, энцефалопатия

Анықталмаған жиілік

бет жүйкесі парезі, мононейропатиялар

Көру органдары тарапынан бұзылыстар

Жиі

жас ағудың бұзылуы, көрудің бұзылуы, анық емес көру, жарықтан қорқу, конъюнктивит, көздің тітіркенуі, көз ауыруы, көздің шырышты қабығының құрғауы

Жиі емес

көздің тор қабығындағы эксcудаттар

Сирек

көру өткірлігінің төмендеуі немесе көру өрістерін жоғалту, торқабыққа қан құйылуы, ретинопатия, торқабық артериясының бітелуі, торқабық көктамырының бітелуі, көру жүйкесінің невриті, көру жүйкесі дискісінің ісінуі, макуланың ісінуі

Анықталмаған жиілік

торқабықтың серозды ажырауы

Есту және тепе-теңдік ағзалары тарапынан бұзылыстар

Жиі

естудің бұзылуы/жоғалуы, құлақ шуылы, бас айналуы

Жиі емес

құлақ ауыруы

Жүрек тарапынан бұзылыстар

Жиі

тахикардия, жүрек қағуы

Жиі емес

миокард инфарктісі

Сирек

іркілген жүрек жеткіліксіздігі, кардиомиопатия, аритмия, перикардит

Өте сирек

жүрек ишемиясы

Анықталмаған жиілік

перикардтық жалқық

Тамыр тарапынан бұзылыстар

Жиі

гипотензия, гипертензия, кернеулер

Сирек

васкулит

Тыныс алу, кеуде қуысы және көкірекорта ағзалары тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

ентігу*, жөтел*

Жиі

дисфония, мұрыннан қан кету, респираторлық бұзылыстар, тыныс алу жеткіліксіздігі, мұрын маңы қойнауларының бітелуі, мұрынның бітелуі, ринорея, жоғарғы тыныс алу жолдары секрециясының артуы, жұтқыншақ және көмей ауыруы

Өте сирек

интерстициальді өкпе ауруы

Ас қорыту ағзалары жүйесі тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

жүрек айнуы*, құсу, іш ауыруы, ауыз қуысының құрғауы *

Жиі

диспепсия, гастроэзофагальді рефлюксті ауру, стоматит, глоссит, глоссодиния, қызыл иектің қанағыштығы, іш қату, метеоризм, геморрой, хейлит, іш кебуі, гингивит, тістер тарапынан бұзылыстар

Жиі емес

панкреатит, ауыз қуысы ауыруы

Сирек

ишемиялық колит

Өте сирек

жаралы колит

Гепато-билиарлық жүйе тарапынан бұзылыстар

Жиі

гипербилирубинемия, гепатомегалия

Тері және тері асты шелмайы тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

алопеция, қышыну*, терінің құрғауы*, бөртпе*

Жиі

псориаз, фотосенсебилизация, макула-папулезді бөртпе, дерматит, эритематозды бөртпе, экзема, түнгі тершеңдік, гипергидроз, безеу, фурункулез, эритема, есекжем, шаш құрылымының бұзылуы, тырнақ тарапынан бұзылыстар

Сирек

Тері саркоидозы

Өте сирек

Стивенс-Джонсон синдромы, уытты эпидермальді некролиз, экссудативті эритема

Сүйек-бұлшықет жүйесі мен дәнекер тіндер тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

артралгия, миалгия, бұлшықет-қаңқа ауыруы

Жиі

артрит, арқа ауыруы, бұлшықет спазмы, аяқ-қолдар ауыруы

Жиі емес

сүйек ауыруы, бұлшық ет әлсіздігі

Сирек

рабдомиолиз, миозит, ревматоидты артрит

Несеп шығару жүйесі тарапынан бұзылыстар

Жиі

несеп шығарудың жиілеуі, полиурия, несеп көрсеткіштері тарапынан бұзылыстар

Сирек

бүйрек функциясының бұзылуы, бүйрек жеткіліксіздігі

Репродуктивті жүйе және сүт бездері тарапынан бұзылыстар

Жиі

аменорея, кеуденің ауыруы, меноррагия, етеккір оралымының бұзылуы, ана бездер дисфункциясы, қынаптық дисфункция, сексуальді дисфункция, простатит, эректильді дисфункция

Жалпы бұзылыстар және жергілікті реакциялар

Өте жиі

Енгізілген жердегі реакция*, енгізілген жердегі қабыну, қатты шаршағыштық, астения, ашуланшақтық, қалтырау, қызба, тұмауға ұқсайтын синдром, ауыру

Жиі

кеуденің ауыруы, кеудедегі жайсыздық, енгізілген жердің ауыруы, дімкәстік, беттің ісінуі, шеткері ісіну, жайсыздық сезімі, шөлдеу

Сирек

енгізілген жердің некрозы

Зертханалық және құралдармен зерттеу деректері

Өте жиі

Дене салмағының төмендеуі

* Пэгинтерферон альфа-2b-мен монотерапияда жиі (≥ 1/100 и < 1/10) кездесетін жағымсыз әсерлері.

Ересектердегі жекелеген жағымсыз әсерлердің сипаттамасы:

Көптеген жағдайларда нейтропения және тромбоцитопения орташа сипат иеленген (1 немесе 2 дәрежедегі (ВОЗ)). Пэгинтерферон альфа-2b және рибавириннің ұсынылған дозасын қабылдаған пациенттерде ауыр нейтропенияның бірнеше жағдайлары сипатталған.

Пэгинтерферон альфа-2b немесе интерферон альфа-2b рибавиринмен біріктірілімде қабылдаған шамамен 1,2% пациенттерде өзіне қол жұмсау және өзін өлтіруге әрекет секілді өмірге қауіп төндіретін психикалық бұзылыстар байқалды.

Жүрек-қантамыры жүйесі (ЖҚЖ) тарапынан жағымсыз әсерлер, атап айтқанда аритмия, ЖҚЖ осыған дейін болған ауруларымен және кардиоуытты әсер иеленген дәрілермен бұрын жүргізілген еммен байланысты деп болжамданады. Сирек анамнезінде ЖҚЖ аурулары болмаған пациенттерде интерферон альфамен емді тоқтатқаннан кейін қайтымды болуы мүмкін кардиомиопатия байқалады.

Ретинопатияны (макула ісінуін қоса), тор қабыққа қан құйылуын, тор қабық артериялары немесе венасының окклюзиясын, тор қабық экссудаттарын, көру жітілігінің төмендеуін немесе көру аумағы тарапынан бұзылыстарды, көру жүйкесінің невритін және көру жүйкесі дискісінің ісінуін қамтитын офтальмологиялық бұзылыстар пэгинтерферон альфа-2b аясында сирек кездеседі.

Пэгинтерферон альфа-2b аясында қалқанша без патологиясын, жүйелі қызыл жегіні, ревматоидты артритті (алғаш рет анықталған немесе өршуі), идиопатиялық және тромбоздық тромбоцитопениялық пурпураны, васкулитті, мононейропатияны қоса, нейропатияларды және Фогта-Коянаги-Харада синдромын қамтитын көптеген аутоиммундік және иммундық бұзылыстар тіркелген.

Клиникалық зерттеулердің деректері бойынша, ПегАльтевир® және рибавирин препараттарымен емдеу аясында тіркелген жағымсыз құбылыстар спектрі, ПегИнтрон® және рибавирин препараттарымен емдеуден, сондай-ақ әдеби деректерден өзгешеленген жоқ.

Балалар мен жасөспірімдерде созылмалы С гепатитін рибавиринмен біріктіріп емдеу

Қауіпсіздік бейіні туралы жалпы деректер

Балалар мен жасөспірімдерде пэгинтерферон альфа және рибавиринмен біріктірілген ем аясында дозаны түзету 25% жағдайда талап етіледі. Анемия, нейтропения және дене салмағының төмендеуі негізгі себептері болып табылады. Жалпы балалар мен жасөспірімдердегі жағымсыз әсерлер бейіні тек балаларда ғана анықталатын бойдың өсуінің бәсеңдеуін қоспағанда ересектердегіге ұқсайды.

Кеңірек таралған жағымсыз әсерлер дене температурасының жоғарылауы (80%), бас ауыруы (62%), нейтропения (33%), әлсіздік (30%), анорексия (29%) және инъекция орнындағы эритема (29%) болып табылады. Әдетте, жағымсыз әсерлер жеңіл немесе орташа дәрежедегі ауырлық иеленген.

Жағымсыз әсерлері

Пэгинтерферон альфа-2b препаратын қолданғанда байқалған, төменде аталған жағымсыз әсерлер, жүйе-ағзалық класына сәйкес және келесі градацияға сәйкес жиілікпен аталған: өте жиі - ≥ 1/10, жиі - ≥ 1/100 және < 1/10, жиі емес - ≥ 1/1000 және < 1/100, сирек- ≥ 1/10 000 және < 1/1000, өте сирек - < 1/10 000, анықталмаған жиілікпен (бар деректер бойынша есептеу мүмкін емес). Әрбір жиілік тобының ішінде жағымсыз әсерлері олардың клиникалық мәнінің азаю ретімен орналасқан.

Инфекциялар мен инвазиялар

Жиі

зеңдік инфекция, тұмау, қарапайым герпес вирусымен туындаған инфекция, ортаңғы отит, стрептококкты фарингит, назофарингит, синусит

Жиі емес

пневмония, аскаридоз, энтеробиоз, белдемелі теміреткі, целлюлит, несеп шығару жүйесінің инфекциялары, гастроэнтерит

Қан жүйесі мен лимфа жүйесі тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

анемия, лейкопения, нейтропения

Жиі

тромбоцитопения, лимфаденопатия

Эндокринді жүйе тарапынан бұзылыстар

Жиі

гипотиреоз

Метаболизм және тамақтанудағы бұзылыстар

Өте жиі

анорексия, тәбеттің төмендеуі

Психика тарапынан бұзылыстар

Жиі

суицидальді ойлар, өзін-өзі өлтіруге әрекеттену, депрессия, озбыр мінез-құлық, эмоциональді құбылмалылық, ызалану, ажитация, үрейлену, көңіл күйдің бұзылуы, мазасыздық, ашуланшақтық, ұйқысыздық

Жиі емес

мінез-құлықтың бұзылуы, көңіл-күйдің болмауы, эмоциялық бұзылыстар, қорқу, қорқынышты түстер

Жүйке жүйесі тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

бас ауыруы, бас айналуы

Жиі

дисгевзия, естен тану, зейінді жұмылдырудың бұзылуы, ұйқышылдық, нашар ұйықтау

Жиі емес

невралгия, летаргия, парестезиялар, гипестезия, психомоторлық қозу, тремор

Көру ағзалары тарапынан бұзылыстар

Жиі

көздің ауыруы

Жиі емес

конъюнктиваға қан құйылу, көздің қышуы, кератит, анық көрмеу, жарықтан қорқу

Есту ағзалары және қимыл тепе-теңдігі тарапынан бұзылыстар

Жиі

вертиго

Жүрек тарапынан бұзылыстар

Жиі

жүректің қағуы, тахикардия

Қан тамырлары тарапынан бұзылыстар

Жиі

қан кернеулері

Жиі емес

артериялық қысымның төмендеуі, терінің бозаруы

Тыныс алу, кеуде қуысы және көкірек ортасы ағзалары тарапынан бұзылыстар

Жиі

жөтел, жұтқыншақ пен көмейдің ауыруы

Жиі емес

тыныс алудың қиындауы, мұрындағы жайсыздық, ринорея

Ас қорыту ағзалары жүйесі тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

іштің ауыруы, іштің жоғары бөлігінің ауыруы, құсу, жүректің айнуы

Жиі

диарея, афтозды стоматит, хейлоз, ойық жаралы стоматит, асқазандағы жайсыздық, ауыз қуысының ауыруы

Жиі емес

диспепсия, гингивит

Гепато-билиарлық жүйе тарапынан бұзылыстар

Жиі емес

гепатомегалия

Тері және тері асты шелмайы тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

алопеция, терінің құрғақтығы

Жиі

қышыну, бөртпе, эритематозды бөртпе, экзема, акне, эритема

Жиі емес

фотосезімталдық реакциясы, макулопапулезді бөртпе, терінің түлеуі, патологиялық пигментация, атопиялық дерматит, терінің түсінің өзгеруі

Сүйек-бұлшықет жүйесі және дәнекер тіндер тарапынан бұзылыстар

Өте жиі

миалгия, артралгия

Жиі

бұлшықеттер мен сүйектердің ауыруы, аяқ-қолдың ауыруы, арқаның ауыруы

Жиі емес

бұлшықет контрактуралары, бұлшықеттің тартуы

Несеп шығару жүйесі тарапынан бұзылыстар

Жиі емес

протеинурия

Репродуктивті жүйе және сүт бездері тарапынан бұзылыстар

Жиі емес

әйелдер: дисменорея

Жалпы бұзылыстар және жергілікті реакциялар

Өте жиі

инъекция орнының эритемасы, шаршағыштық, қызба, қалтырау, тұмауға ұқсайтын симптомдар, астения, ауыру, дімкәстік, ашушаңдық

Жиі

инъекция орнының ауыруы, инъекция орнының қышуы, инъекция орнының құрғақтығы, инъекция орнының ауыруы, суықты сезіну

Жиі емес

кеуде қуысының ауыруы, кеуде қуысындағы жайсыздық, беттің ауыруы

Зертханалық және құралдармен тексеру деректері

Өте жиі

Өсу жылдамдығының баяулауы (жасына байланысты норма шегінде бойдың және/немесе дене салмағының)

Жиі

тиреотропты гормон концентрациясының жоғарылауы, тиреоглобулин концентрациясының жоғарылауы

Жиі емес

антитиреоидты антиденелердің пайда болуы

Жарақаттар және улану

Жиі емес

есеңгіру

Балалар мен жасөспірімдердегі жекелеген жағымсыз әсерлердің сипаттамасы

Зертханалық көрсеткіштердің ауытқуы көптеген жағдайларда жеңіл және орташа сипат иеленген. Гемоглобин деңгейінің, лейкоциттер, тромбоциттер және нейтрофилдер санының төмендеуі, билирубин деңгейінің жоғарылауы дозаны төмендету немесе емді тоқтатуды талап етуі мүмкін («Қолдану тәсілі және дозалары» қара). Клиникалық зерттеулерде анықталған рибавирин және пэгинтерферон альфа-2b қабылдаған пациенттерде зертханалық көрсеткіштерінің өзгеруі ем аяқталғаннан кейін бірнеше апта ішінде бастапқы мәніне оралды.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- интерферонға немесе препараттың кез келген компонентіне жоғары сезімталдық;

- соңғы 6 ай ішінде тұрақсыз немесе бақыланбайтын ағымымен ауруларды қоса, анамнезінде жүрек-қантамыр жүйесінің ауыр аурулары;

- ауыр қажытатын аурулармен пациенттер;

- аутоиммунды гепатит немесе анамнезінде басқа да аутоиммунды аурулар;

- бауыр функциясының ауыр бұзылуы немесе бауырдың декомпенсацияланған циррозы;

- дәрілермен емдеу жолымен қалыпты деңгейін демеп тұру мүмкін емес қалқанша без функциясының бұзылуы;

- эпилепсия және/немесе орталық жүйке жүйесі функциясының бұзылуы;

- ХГС/АИТВ коинфекциясымен науқастарда бауыр жеткіліксіздігімен бауыр циррозы (Чайлд-Пью индексі ≥6) ;

- ПегАльтевир® препаратын телбивудинмен бір мезгілде қолдану;

- ауыр психикалық аурулар немесе айқын психикалық бұзылыстар, оның ішінде анамнезінде, атап айтсақ ауыр депрессия, бала жасындағы пациенттерде суицидальді ойлар немесе өзіне қол жұмсауға әрекет;

- емшекпен қоректендіру кезеңі;

- 3 жасқа дейінгі балалар (созылмалы С гепатитінде қосарланған ем);

- жүктілік, оның ішінде жұптасы ер адамға ПегАльтевирмен ем тағайындау болжамданған әйелдегі жүктілік (монотерапия, қос немесе үштік терапия);

- сирек кездесетін тұқым қуалайтын аурулар - фруктозаның жағымсыздығы, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы, сахараза-изомальтаза жетіспеушілігі

(препарат құрамында сахароза болуына байланысты);

- бүйрек функциясының бұзылуы – креатинин клиренсі 50 мл/мин кем ( рибавиринмен біріктірілімде қолданғанда).

ПегАльтевир® препаратын рибавиринмен және NS3/4A протеаза тежегішімен біріктірілімде тағайындағанда осы препараттардың медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтарымен танысу керек.

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Пэгинтерферон альфа-2b метаболизмі ПегАльтевир® препаратын және осы изоферменттердің қатысуымен метаболизденетін дәрілік препараттармен бір мезгілде тағайындағанда Р450 цитохромының CYP2D6 және CYP2C8/9 изоферменттері белсенділігінің артуымен қатар жүретін болғандықтан сақтық шараларын сақтау керек. Әсіресе варфарин, фенитоин (CYP2C9) және флекаинид (CYP2D6) секілді тар емдік «тереземен» дәрілік препараттарды тағайындалғанда.

Бұл пэгинтерферон альфа-2b-мен емдеу аясында қабыну үдерісін бәсеңдетумен өзара байланысты метаболизмдік функциясының жақсаруымен байланысты болуы мүмкін. Осылайша, пэгинтерферон альфа-2b-ні метаболизмі бауырдың орташа бұзылуында өзгеруі мүмкін тар емдік «тереземен» дәрілік препараттарды қабылдайтын пациенттерге тағайындағанда сақтық шараларын сақтау керек.

ПегАльтевир® препараты мен рибавиринді бірнеше рет бірге қабылдағанда олардың арасында фармакокинетикалық өзара әрекеттесу белгілері анықталған жоқ.

Метадон

1,5 мкг/кг дозадағы пэгинтерферон альфа-2b бірінші рет тағайындалған, метадонмен демеуші ем алатын ХГС-мен пациенттерде 4 аптадан кейін AUC шамамен 15%-ға жоғарылауы байқалды. Осы әсердің клиникалық мәні белгісіз. Әйтсе де, ПегАльтевир® препаратын тағайындағанда осындай пациенттерге седативті әсерін, тыныс алудың бәсеңдеуін және QT аралығының ұзаруын мониторингілеу талап етіледі.

Телбивудин

Телбивудинді пэгинтерферон альфа-2а бір мезгілде тағайындау шеткері нейропатия қаупінің жоғарылауымен байланысты. Бұл әсердің механизмі белгісіз. ПегАльтевир® препаратының телбивудинмен біріктірілімі қарсы көрсетілімде.

Айрықша нұсқаулар

Жүктілік және лактация кезеңі Репродуктивті жастағы әйелдер/әйелдер мен ерлердегі контрацепция

ПегАльтевир® препаратын репродуктивті жастағы әйелдерге тек емделу кезінде тиімді контрацепция қолданған жағдайда тағайындауға болады.

Рибавиринмен біріктірілген ем:

ПегАльтевир® препаратын рибоваринмен біріктірілімде қабылдайтын әйел жынысты пациенттерге немесе еркек жынысты пациент жұптасы қабылдайтын әйелдерге жүкті болып қалудың алдын алу үшін айрықша сақтық шараларын сақтау керек. Репродуктивті жастағы әйелдер емнің барлық кезеңі бойы және ем аяқталғаннан кейін 4 ай ішінде контрацепцияның тиімді әдісін қолдануы керек. Пациент-ерлер немесе олардың жұптастары-әйелдер емнің барлық кезеңі бойы және ем аяқталғаннан кейін 7 ай ішінде контрацепцияның тиімді әдісін қолдануы керек.

Жүктілік

Интерферон альфа-2b жүкті әйелдерге қолдануға қатысты деректер жеткіліксіз. Жануарларда оның репродуктивті уыттылығы анықталған. Приматтарда оның абортивті әсері анықталған. ПегАльтевир® препаратының да осындай әсерге ие болу мүмкіндігі бар.

Адам үшін әлеуетті қаупі белгісіз. ПегАльтевир® препаратын жүктілік кезінде қолдануға болмайды.

Рибавиринмен біріктірілген ем:

Рибавирин жүктілік кезінде тағайындағанда елеулі даму ақауларын туындатады. Осылайша, рибавиринді жүкті әйелдерге тағайындауға болмайды.

Емшекпен қоректендіру

Пэгинтерферон альфа-2b компоненттерінің емшек сүтімен бөлінуі-бөлінбеуі белгісіз. Емшекпен қоректендірілетін балаларда жағымсыз әсерлерінің қаупі зор болғандықтан, емді бастағанға дейін емшекпен қоректендіруді тоқтату керек.

Репродуктивті функция

Пэгинтерферон альфа-2b–нің ерлер мен әйелдердің репродуктивті функциясына әсері туралы деректер жоқ.

Психикалық сфера және орталық жүйке жүйесі (ОЖЖ).

Кейбір науқастарда пэгинтерферон альфа-2b препаратымен емдеу кезінде және оны тоқтатқаннан кейін 6 ай ішінде депрессия, суицидальді ойлар және өзіне қол жұмсауға әрекеттер секілді орталық жүйке жүйесі тарапынан ауыр бұзылыстар байқалуы мүмкін.

Сондай-ақ орталық жүйке жүйесі тарапынан басқа да бұзылыстар кездесуі мүмкін, оның ішінде озбыр мінез (кейде өлтіру туралы ойлар), биполярлық бұзылыстар, мания, сананың шатасуы және өзгеруі. Пациенттерде психикалық бұзылыстар симптомдарына мұқият мониторинг жүргізілуі керек. Осы жағымсыз әсерлер дамығанда, олардың потенциальді маңыздылығын ескеріп, емді түзетудің қажеттігін бағалау керек. Егер психикалық симптомдар сақталса немесе күшейсе, немесе суицидальдік ниеттер пайда болса, ПегАльтевир® препаратымен емдеуді тоқтату және уақытылы психиатрдың кеңесін қамтамасыз ету керек.

Ауыр психикалық бұзылыстармен пациенттер, оның ішінде анамнезінде.

ПегАльтевир® препаратын ауыр психикалық бұзылыстармен пациенттерге тағайындау (оның ішінде анамнезінде осындай бұзылыстары бар пациенттерге) қажет болған жағдайда, емдеуді психикалық бұзылысты мұқият тексергеннен және сәйкес емнен кейін бастауға болады.

Қазіргі кезде немесе анамнезінде ауыр психикалық бұзылыстармен балалар мен жасөспірімдерге рибавиринді пэгинтерферон альфа-2b-мен біріктірілімде тағайындауға болмайды. Балалар мен жасөспірімдерді интерферон альфа-2b-мен біріктірілген емде ересектермен салыстырғанда емдеу кезінде де, сондай-ақ кейінгі 6 ай ішінде де суицидальдік ойлар мен өзіне қол жұмсауға әрекеттену жиірек байқалды. Сондай-ақ ересектердегідей балалар мен жасөспірімдерде психикасы тарапынан басқа да жағымсыз әсерлер ( депрессия, эмоцияның ауытқушылығы, ұйқышылдық секілді) байқалуы мүмкін.

Әртүрлі заттарға құмарлықпен пациенттер

С гепатиті вирусын жұқтырған, кейбір заттарға құмарлықпен (алкогольмен, марихуанамен немесе басқа заттармен) пациенттерде интерферон альфамен емдеу аясында психикалық бұзылыстардың даму/немесе асқыну қаупі жоғары. Интерферонмен емді осындай пациенттерге тағайындау қажет болған жағдайда емді тағайындағанға дейін психикалық бұзылыстар мен басқа заттарға құмарлықтың барына тексеру, сондай-ақ емдеу кезінде және одан кейін мұқият бақылау көрсетілімде.

Психикалық бұзылыстар мен басқа заттарға құмарлықтың бірінші рет немесе қайтадан дамуында, психикалық бұзылыстар мен есірткі қабылдаудың дамуы немесе қайта пайда болуының алдын алу үшін ертерек араласу ұсынылады.

Өсуі және дамуы (балалар мен жасөспірімдер)

Біріктірілген ем қайтымдылығы белгісіз өсудің іркілуін туындатады.

Пайда қауіп арақатынасын бағалау аурудың өршуі (әсіресе фиброз дәрежелері), қатар жүретін аурулардың болуы (мысалы, АИТВ коинфекциясы), сондай-ақ вирусологиялық жауап предикторлары (вирус генотипі және вирусты жүктеме) туралы деректерді ескеріп әрбір жағдайда жекелей жүргізілуі керек.

Балалар өсудің пубертатты қарқынынан кейін бұл мүмкін болғанда ем алуы керек. Жыныстық дамуына ұзақ уақыт әсері туралы деректер жоқ.

Энцефалопатия жағдайларын қоса, сананың шатасуы мен команың жиірек жағдайлары әдетте онкологиялық көрсетілімдері бойынша, интерферон альфаның жоғары дозаларын қабылдайтын егде жастағы кейбір пациенттерде байқалуы мүмкін.

Осы әсерлер негізінен қайтымды болғанымен, кейде толық қалпына келу үшін 3 аптаға дейін қажет болуы мүмкін. Өте сирек интерферон альфаның жоғары дозалары аясында құрысулар байқалуы мүмкін.

Дереу типтегі аса жоғары сезімталдық

Сирек жағдайларда интерферон альфа-2b-мен емдеу дереу типтегі аса жоғары сезімталдық реакцияларымен (есекжем, ангионевроздық ісіну, бронхтүйілуі, анафилаксиямен) асқынды. Осындай реакциялар пайда болған жағдайда ПегАльтевир® препаратын қабылдауды тоқтату және дереу адекватты симптомдарына қарай ем тағайындау керек. Транзиторлы бөртпеде емді тоқтату талап етілмейді.

Жүрек-қантамыры жүйесі

Жүрек жеткіліксіздігімен, миокард инфарктісімен және/немесе аритмиялармен науқастар, оның ішінде анамнезінде ПегАльтевир® препаратымен емдеуде ұдайы бақылауда болуы керек. Жүрек ауруымен науқастарда емнің басында және емделу кезінде электрокардиография жасау ұсынылады. Аритмиялар (негізінен қарынша үстілік), әдетте, әдеттегідей емделеді, бірақ ПегАльтевир® препаратын қабылдауды тоқтатуды талап етуі мүмкін. Жүрек-қантамыр жүйесі ауруларымен балалар және жасөспірімдер туралы деректер жоқ.

Бауыр функциясы

Бауыр ауруларының декомпенсациясы белгілері пайда болғанда ПегАльтевир® препаратымен емді тоқтату керек.

Дене температурасының жоғарылауы

Дене температурасының жоғарылауы интерферонмен емдегенде жиі тіркелетін тұмауға ұқсайтын синдромның біліністері болуы мүмкін болғанымен, дене температурасының тұрақты жоғарылауының басқа себептерін жоққа шығару керек.

Гидратация

ПегАльтевир® препаратымен ем қабылдайтын науқастарды адекватты гидратациямен қамтамасыз ету керек, өйткені пэгинтерферон альфа қабылдайтын кейбір пациенттерде организмдегі сұйықтық көлемінің азаюымен байланысты гипотония байқалды. Осындай жағдайларда орын басу үшін сұйықтықты енгізу талап етілуі мүмкін.

Өкпедегі өзгерістер

Сирек жағдайларда интерферон альфа қабылдаған науқастардың өкпесінде кейде өліммен аяқталатын, этиологиясы белгісіз инфильтраттар, пневмониттер немесе пневмониялар дамыды. Қызба, жөтел, ентігу және басқа да респираторлық симптомдар пайда болғанда барлық науқастарға кеуде қуысының рентгенографиясын жасау керек. Өкпенің рентгенограммасында инфильтраттар немесе өкпе функциясының бұзылу белгілері пайда болғанда осындай науқастарды мұқият бақылауға алу керек және қажет болғанда интерферон альфаны қабылдауды тоқтату керек.

Интерферон альфаны дереу тоқтату және глюкокортикостероидтармен емдеу өкпе тарапынан жағымсыз әсерлердің жоғалуына әкеледі.

Аутоиммундық аурулар

Интерферон альфа препараттарымен емдеуде аутоантиденелердің пайда болуы және аутоиммундық аурулардың туындауы байқалды. Аутоиммундық аурулардың клиникалық біліністері аутоиммундық бұзылыстардың дамуына бейім науқастарды интерферонмен емдеуде жиі пайда болады деп болжамданады. Аутоиммундық ауруларға күдік тудыратын аурулардың симптомдарымен пациенттерді мұқият бақылау және интерферонмен емдеудің пайда/қаупіне бағалау жүргізу керек.

Интерферонмен ем қабылдаған ХГС науқастарда, Фогта-Каянаги-Харада синдромының жағдайлары тіркелген. Синдромның негізінде көздің, есту ағзасының, ми қабығының және терінің гранулематозды қабынуы жатыр.

Фогта-Каянаги-Харада синдромына күдік туындағанда вирусқа қарсы емді тоқтату және глюкокортикостероидтарды тағайындау туралы шешім қабылдау керек.

Көру тарапынан өзгерістер

Торқабыққа қан құйылуды қамтитын офтальмологиялық бұзылыстар, торқабықтағы экссудаттар, интерферон альфа аясында торқабық артериялары мен веналарының окклюзиясы сирек кездеседі. Барлық пациенттерге емді бастағанға дейін офтальмологиялық тексерулер жүргізу керек. Көру жітілігінің төмендеуін немесе көру өрісінің өзгеруін қоса, қандай-да болмасын симптомдар анықталғанда толық офтальмологиялық тексеру қажет.

ПегАльтевир® препаратымен емделу аясында әсіресе ретинопатия дамуымен байланысты қант диабеті немесе артериялық гипертензия секілді аурулармен пациенттерде кезеңдік офтальмологиялық тексерулер жүргізу ұсынылады. Осыған дейін болған офтальмологиялық бұзылыстардың ағымының нашарлауында немесе жаңалары дамығанда ПегАльтевир® препаратын қабылдауды тоқтату керек.

Қалқанша безі тарапынан өзгерістер

Кейде интерферон альфа қабылдайтын ХГС-пен пациенттерде гипотиреоз немесе гипертиреоз дамиды. ПегАльтевир® препаратымен емді бастағанға дейін тиреотропты гормон (ТТГ) концентрациясын анықтау, қалқанша без функциясының кез келген ауытқуында сәйкес ем тағайындау керек.

Қалқанша без дисфункциясының болжамданған симптомдары пайда болғанда ТТГ концентрациясын анықтайды. Қалқанша без функциясының бұзылуында ПегАльтевир® препаратымен біріктірілген емді жалғастыру, егер мүмкіндік болса ТТГ концентрациясын дәрілермен қалыпты деңгей шамасында демеп тұру керек. Әрбір 3 ай сайын балалар мен жасөспірімдерде қалқанша без функциясын тексеру керек (мысалы, ТТГ концентрациясын анықтау).

Метаболизмдік бұзылыстар

Гипертриглицеридемия байқалуы және ол үдеуі мүмкін. Липидтік бейінді мониторингілеу ұсынылады.

Тістердің және периодонт тарапынан өзгерістер

Пэгинтерферон альфа-2b және рибавиринмен біріктірілген ем қабылдаған пациенттерде, тістер және тіс маңайы тіндері тарапынан тістің түсіп қалуына әкелетін патологиялық өзгерістер байқалды.

Пэгинтерферон альфа-2b және рибавиринмен ұзақ уақыт біріктірілген емде ауыз қуысының құрғақтығы тістердің және ауыз қуысының шырышты қабатының зақымдануына ықпал етуі мүмкін.

Пациенттер күніне 2 рет тістерін щеткамен тазалуы және мезгіл-мезгіл стоматологқа қаралуы керек. Егер пациенттерде құсу байқалса, осыдан кейін олар ауыздарын сумен мұқият шаюы керек.

Ағзалардың реципиенттері

Ағзалардың реципиенттерінде ПегАльтевир® препаратын қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігі зерттелген жоқ. Алдын ала алынған деректер көрсеткендей интерферон альфа препаратымен ем бауыр және бүйрек трансплантанттарының ажырап кету жағдайларының жиілеуіне ықпал етуі мүмкін.

Псориаз және саркоидоз

Интерферон альфамен емдеу аясында псориаз бен саркоидоздың асқыну жағдайлары сипатталуына байланысты ПегАльтевир® препаратын осындай пациенттерге тағайындау егер зор пайдасы зор қаупінен басым болса ғана мүмкін.

Зертханалық тексерулер

Барлық науқастарға ПегАльтевир® препаратымен емді бастағанға дейін қанның жалпы және биохимиялық талдауларын жүргізу, сондай-ақ қалқанша без функциясын тексеру ұсынылады.

Қанның көрсеткіштерінің келесі бастапқы мәндеріне жол беріледі:

 • Тромбоциттер ≥100×109/л

 • Нейтрофилдер ≥1,5×109/л

 • Тиреотропты гормон қалып шегінде

Келесі зертханалық зерттеулерді емнің 2-ші және 4-ші апталарында және ары қарай қажеттілігіне қарай мезгіл-мезгіл жүргізу ұсынылады. Емделу аясында мезгіл-мезгіл С гепатиті вирусының РНҚ деңгейін анықтау керек.

Ұзаққа созылған демеуші ем

Пэгинтерферон альфа-2b препаратының клиникалық зерттеулерінің сәйкес деректері болмауына байланысты, ПегАльтевир® препаратын ұзаққа созылған демеуші монотерапия үшін қолдануға болмайды.

Сирек кездесетін тұқым қуалаған аурулар

Фруктоза жақпаушылығымен, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы немесе сахараза-изомальтаза жеткіліксіздігімен пациенттерге ПегАльтевир® препаратын қабылдауға болмайды.

Дәрілік заттың көлік құралдарын және қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

ПегАльтевир® препаратымен емдеу аясында шаршағыштық, ұйқышылдық немесе сананың шатасуы пайда болған жағдайда көлік немесе техниканы басқаруға болмайды.

Сақтықпен

ПегАльтевир® препаратын пациенттердің келесі санатында сақтықпен қолдану керек:

 • Репродуктивті жастағы әйелдер;

 • Репродуктивті жастағы әйелдердің жұптасы ерлер;

 • 3 жастан асқан балалар мен жасөспірімдер (қос терапия);

 • Р450 цитохромы CYP2D6 және CYP2C8/9 изоферменттерінің қатысуымен метаболизденетін, әсіресе тар емдік «тереземен» дәрілік препараттар қабылдайтын пациенттер;

 • Метадон қабылдайтын пациенттер;

 • Психикалық бұзылыстармен ересек пациенттер;

 • Алкогольге, марихуана немесе басқа да заттарға құмарлықпен пациенттер;

 • Жүрек-қантамыр жүйесінің компенсацияланған ауруларымен пациенттер;

 • Аутоиммундық бұзылыстарға бейім пациенттер;

 • Көз ауруларымен пациенттер;

 • Қалқанша бездің компенсацияланған ауруларымен пациенттер;

 • Метаболизмдік бұзылыстармен пациенттер;

 • Ағзалар трансплантациясын өткерген пациенттер;

 • Псориазбен пациенттер;

 • Саркоидозбен пациенттер;

 • Автомобиль немесе техника басқаратын пациенттер;

Артық дозалануы

ПегАльтевир® препаратын тағайындағанда артық дозалану жағдайлары болған жоқ. Пэгинтерферон альфа-2b препаратының ұсынылған дозасын 10,5 еседен артық жоғарылату жағдайлары сипатталған. Хабарланған ең жоғары тәуліктік доза – 1 200 мкг. Жалпы артық дозаланған жағдайларда жағымсыз әсерлері пэгилирленген интерферон альфа-2b препаратының қауіпсіздік бейіні туралы бар деректерге сәйкес, әйтсе де олардың айқындығы жоғары болуы мүмкін. Препараттың элиминациясын жеделдету үшін қолданылатын стандартты әдістері пайдаланылмайды. Арнайы антидоты жоқ. Артық дозаланғанда симптоматикалық ем және пациентті толық тексеру ұсынылады.

Шығарылу түрі және қаптамасы Тері астына енгізу үшін ерітіндіні дайындауға арналған лиофилизат еріткіші – инъекцияға арналған сумен.

100 мкг, 120 мкг препараттан бромбутил резеңкеден жасалған тығынмен тығыз тығындалған және алюминий-пластмасса қалпақшалармен қаусырылған шыны құтыларда.

Еріткіш – инъекцияға арналған су - 0,7* мл-ден тығыз дәнекерленген түссіз шыны ампулаларда.

Әрбір құтыға және ампулаға өздігінен жапсырылатын заттаңба жапсырылған. Препаратпен бір құты және еріткішпен бір ампула поливинилхлоридті үлбірден жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салынған.

Бір пішінді ұяшықты қаптама медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картоннан жасалған қорапшаға салынған.

*Ескертпе. Еріткіш лиофилизатты еріту және дайындалған ерітіндіні енгізу кезіндегі шығынды қалпына келтіру үшін артық мөлшерде болады.

Сақтау шарттары

2 °С -ден 8 °С-ге дейінгі температурада. Мұздатып қатыруға болмайды!

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

3 жыл.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды!

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы.

Тіркеу куәлігінің иесі

«ФАРМАПАРК» ЖШҚ

117246, Ресей, Мәскеу, Ғылыми өткел, 8 үй, 1 құр.

Өндіруші

«Фармстандарт-УфаВИТА» ААҚ

450077, Ресей, Уфа қ-сы, Худайбердин к-сі, 28 үй,

тел./факс: (347) 272 92 85.

www.pharmstd.ru

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттың сапасына қатысты шағымдар (ұсынымдар) қабылдайтын және дәрілік заттың қауіпсіздігін тіркеуден кейінгі бақылауға жауапты ұйымның мекенжайы:

«Фармстандарт-УфаВИТА» ААҚ

450077, Ресей, Уфа қ-сы, Худайбердин к-сі, 28 үй,

тел./факс: (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru

Қазақстан Республикасы аумағында - «Қарағанды фармацевтикалық кешені» ЖШС, 100009, Қарағанды қ-сы, Ботаническая к-сі, 12 үй, тел. 7212-43-70-12, 7212-90-80-47, www.kphk@kphk.kz

26

Прикрепленные файлы

437218411477976199_ru.doc 363.5 кб
618482051477977445_kz.doc 429 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники