Эменд (80 мг)

МНН: Апрепитант
Производитель: Алкермес Фарма Ирландия Лтд
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Aprepitant
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№015508
Информация о регистрации в РК: 19.06.2019 - 19.06.2029
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора
ЕД (Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора)
Предельная цена закупа в РК: 7 017.11 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Эменд

Халықаралық патенттелмеген атауы

Апрепитант

Дәрілік түрі

Капсулалар, 80 мг, 125 мг

Құрамы

Бір капсуланың құрамында

белсенді зат –80 мг немесе 125 мг апрепитант,

қосымша заттар: гидроксипропилцеллюлоза SL, натрий лаурилсульфаты, сахароза, микрокристалды целлюлоза (түйіршіктері), натрийдің микронизделген лаурилсульфаты,

қатты желатинді капсуланың құрамы: титанның қостотығы Е171, желатин, темірдің сары тотығы Е172 (125 мг үшін), темірдің қызыл тотығы Е172 (125 мг үшін), қара сия SW-9008/9009.

Сипаттамасы

80 мг капсулалар: ақ түсті мөлдір емес қақпағы және ақ түсті мөлдір емес корпусы бар, ондағы «461» және «80 mg» белгілері қара сиямен жазылған, қатты желатинді капсулалар.

125 мг капсулалар: қызғылт түсті мөлдір емес қақпағы және ақ түсті мөлдір емес корпусы бар, ондағы «462» және «125 mg» белгілері қара сиямен жазылған, қатты желатинді капсулалар.

Капсуланың ішіндегісі – ақ түстен ақ дерлік түске дейінгі түйіршіктер.

Фармакотерапиялық тобы

Құсуға қарсы препараттар. Құсуға қарсы басқа да препараттар. Апрепитант.

АТХ коды A04A D12.

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Апрепитант фармакокинетикасы клиникалық дозалар ауқымында қолданғанда дозаға байланысты болмайды. Дозаны арттырған кезде клиренсі де, сондай-ақ абсолюттік биожетімділігі де төмендейді.

Сіңуі Пероральді түрде қолданған кездегі апрепитанттың орташа абсолютті биожетімділігі 80 мг капсулалар үшін 67% және 125 мг капсулалар үшін 59% құрайды. Қан плазмасында апрепитант орташа ең жоғары концентрацияға (Cmax) шамамен 4 сағаттан кейін (Tmax) жетеді. Капсуланы стандартты (шамамен 800 ккал) таңертеңгілік аспен бірге ішу арқылы қолдану апрепитанттың AUC («концентрация-уақыт» қисығы астындағы аудан) көрсеткішін 40%-ға арттырады. Мұндай жоғарылау клиникалық тұрғыдан маңызды деп есептелмейді.

Клиникалық дозалар ауқымында қолданылған кезде апрепитанттың фармакокинетикасы дозаға байланысты болмайды. Дені сау жастау ересектерде AUC0-∞ жоғарылауы тамақтан кейін бір реттік 80 мг және 125 мг дозаларды қолданғандағы дозаға пропорционалдыдан 26%-ға үлкен болды.

Эменд препаратын 1-ші Күні 125 мг бір реттік дозада және 2-ші және 3-ші Күндері тәулігіне 1 рет 80 мг дозада пероральді түрде қабылдағаннан кейін AUC0-24 сағ. көрсеткіші 1-ші және 3-ші Күндері, сәйкесінше, шамамен 19.6±2.5 мкг•сағ./мл және 21.2±6.3 мкг•сағ./мл құрады. Cmax көрсеткіші 1-ші және 3-ші Күндері, сәйкесінше, 1.6±0.36 мкг/мл-ге және 1.4±0.22 мкг/мл-ге тең болды.

Таралуы Апрепитант қан ақуыздарымен белсенді түрде, орта есеппен 97 % байланысады. Тепе-тең жағдайда таралу көлемі (Vdss) шамамен 66 литрді құрайды.

Биотрансформациясы Апрепитант экстенсивті метаболизмге ұшырайды. Дені сау жастау ересектерде 14С-таңбалы фосапрепитантты (апрепитант пропрепараты) 100 мг дозада бір рет көктамыр ішіне енгізгеннен кейін 72 сағаттан соң қан плазмасында радиоактивтіліктің шамамен 19%-ын құрайды, ол қан плазмасындағы метаболиттердің елеулі мөлшерінің бар екендігін айғақтайды. Адамның қан плазмасында апрепитанттың 12 метаболиті идентификацияланды. Апрепитантың метаболизмі, негізінен, морфолинді сақинада және оның бүйір тізбектерінде тотығуы арқылы жүреді, ал түзілген метаболиттердің әлсіз ғана белсенділігі бар. Адамның бауыр микросомаларын пайдалана отырып жүргізілген in vitro зерттеулер апрепитант көбіне CYP3A4 арқылы метаболизденетінін, CYP1A2 және CYP2C19 арқылы метаболизмі елеусіз болатындығын көрсетеді.

Шығарылуы Апрепитант өзгермеген күйінде несеппен бірге шығарылмайды. Апрепитант метаболиттер түрінде несеппен және нәжіспен бірге шығарылады (билиарлы секреция арқылы). Дені сау адамдарға 14С-таңбалы фосапрепитанттың 100 мг дозасын бір рет көктамыр ішіне енгізгеннен кейін препараттың 57%-ы несеппен бірге және 45%-ы нәжіспен бірге шығарылды.

Апрепитанттың плазмалық клиренсі дозаға байланысты болады, дозаны арттырған кезде төмендейді және емдік ауқымындағы дозаларын қолданған кезде минутына шамамен 60-72 мл құрайды. Ақырғы жартылай шығарылу кезеңі шамамен 9-13 сағатты құрайды.

Емделушілердің жекелеген топтарындағы фармакокинетикасы

Егде жас Егде жастағы адамдарда (>65 жас) апрепитантты 1-ші Күні бір реттік 125 мг дозада және 2-ші Күннен бастап 5-ші Күнге дейін тәулігіне 1 рет 80 мг дозаны пероральді түрде қолданғаннан кейін апрепитанттың AUC0-24сағ. көрсеткіші, жастау ересектермен салыстырғанда, 1-ші Күні 21%-ға үлкен және 5-ші Күні 36%-ға үлкен болды. Егде жастағы адамдарда Cmax көрсеткіші, жасырақ ересектермен салыстырғанда, 1-ші Күні 10%-ға және 5-ші Күні 24%-ға үлкен болды. Алайда мұндай айырмашылықтар клиникалық тұрғыдан маңызды деп саналмайды. Егде жастағы емделушілер үшін дозаны түзетудің қажеті жоқ.

Жынысы Эменд препаратын бір реттік мг дозада пероральді түрде қолданғаннан кейін апрепитанттың AUC0-24сағ. және Cmax көрсеткіштері әйелдерде, еркектерге қарағанда, шамамен 9 және 17% жоғары болды. Әйелдерде апрепитанттың жартылай шығарылу кезеңі, еркектердегіге қарағанда, 25%-ға төмен болды, ал Tmax көрсеткішіне шамамен бірдей уақыттан кейін жетеді. Мұндай айырмашылықтар клиникалық тұрғыдан маңызды деп саналмайды. Дозаны жынысына байланысты түзетудің қажеті жоқ.

Нәсілі Эмендтің бір реттік дозасын пероральді түрде қолданғаннан кейін апрепитанттың AUC24ч көрсеткіші латынамерикандықтарда еуропалық және негроидты нәсілдерге қарағанда, сәйкесінше, шамамен 27%-ға және 31%-ға жоғары болды. Cmax көрсеткіші латынамерикандықтарда еуропалық және негроидты нәсілдерге қарағанда, сәйкесінше, шамамен 19%-ға және 29%-ға жоғары болды. Пероральді апрепитанттың бір реттік дозасын қабылдау азиялықтарда, еуропалық нәсілді адамдармен салыстырғанда, AUC24ч және Cmax көрсеткіштерінің сәйкесінше 74%-ға және 47%-ға артуына әкелді. Мұндай айырмашылықтар клиникалық тұрғыдан маңызды деп қарастырылмайды. Нәсілге байланысты дозаны түзету қажеттілігі жоқ.

Дене салмағының индексі Дене салмағының индексі апрепитанттың фармакокинетикасына клиникалық тұрғыдан маңызды дәрежеде ықпал етпейді.

Бауыр функциясының бұзылуы Бауыр функциясының ауырлығы жеңіл дәрежелі (Чайлд-Пью бойынша А тобы) бұзылуы апрепитанттың фармакокинетикасына клиникалық тұрғыдан маңызды дәрежеде ықпалын тигізбейді. Бауыр функциясының ауырлығы жеңіл дәрежелі бұзылуы бар емделушілер үшін дозаны түзетудің қажеті жоқ. Қолда бар деректер бойынша бауыр функциясының ауырлығы орташа дәрежелі (Чайлд-Пью бойынша В тобы) болуы апрепитанттың фармакокинетикасына біршама ықпал етеді деп қорытынды жасау мүмкін емес. Бауыр функциясының бұзылуы ауыр түрде (Чайлд-Пью бойынша С тобы) болатын емделушілерге қатысты клиникалық және фармакокинетикалық деректер жоқ.

Бүйрек функциясының бұзылуы Апрепитант бір реттік 240 мг дозада бүйрек функциясының бұзылуы ауыр түрде болатын (креатинин клиренсі минутына <30 мл) емделушілерге, сондай-ақ гемодиализ жүргізілген, бүйрек ауруы терминальді сатыда болатын емделушілерге де тағайындалды. Бүйрек функциясының бұзылуы ауыр түрдегі емделушілерде, дені сау адамдарға қарағанда, жалпы апрепитанттың AUC0-∞ көрсеткіші (ақуыздармен байланыспаған және байланысқан) 21%-ға төмендеді, ал Cmax көрсеткіші 32%-ға төмендеді.

Гемодиализ жүргізіліп жатқан, бүйрек ауруы терминальді сатыда болатын емделушілерде жалпы апрепитанттың AUC0-∞ көрсеткіші 42%-ға, ал Cmax көрсеткіші 32%-ға төмендеді. Апрепитанттың ақуыздармен байланысуының аздап төмендеуі салдарынан, бүйрек функциясы бұзылған емделушілерде, дені сау адамдардағымен салыстырғанда, фармакологиялық тұрғыдан байланыспаған белсенді препараттың AUC көрсеткіші елеулі дәрежеде бұзылған жоқ. Препаратты қолданғаннан кейін 4 немесе 48 сағат өткеннен кейін гемодиализ апрепитанттың фармакокинетикасына елеулі дәрежеде ықпал еткен жоқ; дозаның 0,2%-дан азы диализатпен бірге шығарылды.

Бүйрек функциясы бұзылған емделушілер үшін немесе гемодилаз жүргізілетін, бүйрек ауруының терминальді сатысындағы емделушілер үшін Эменд препаратының дозасын түзетудің қажеті жоқ.

Концентрациясы мен әсерінің арасындағы өзара байланыс NK1-рецепторлардың (адамның нейрокинин-1 рецепторлары) өзіне тән ерекшелігі жоғары белгісін қолдана отырып, позитронды-эмиссионды томографияға дені сау жас еркектердің қатыстырылуымен жүргізілген зерттеулер апрепитанттың миға өтетіндігін және NK1-рецепторларды дозаға байланысты, сондай-ақ оның қан плазмасындағы концентрациясына байланысты толтыратынын көрсетті. Болжаммен алғанда, апрепитантты үш күндік сызбасын қолданумен жететін апрепитанттың қан плазмасындағы концентрациясы мидағы NK1-рецепторларының 95% толтырылуын қамтамасыз етеді.

Фармакодинамикасы

Апрепитант адамдағы Р субстанциясының нейрокинин-1 (NK1) рецепторларына ұқсастығы жоғары болатын селективті антагонист болып табылады.

Қолданылуы

  • ересек емделушілерде эметогенділігі жоғары дәрежелі ісікке қарсы препараттармен, цисплатинді қоса, химиялық емдеуден туындайтын жедел және кейін пайда болатын жүректің айнуы мен құсуға жол бермеу

  • ересек емделушілерде эметогенділігі орташа дәрежелі ісікке қарсы препараттармен химиялық емдеуден туындайтын жедел және кейін пайда болатын жүректің айнуы мен құсуға жол бермеу үшін

Қолдану тәсілі және дозалары

Дозалау

Эмендті кортикостероидпен және 5-HT3 антагонисімен бірге қолданады.

Эмендпен емдеу ұзақтығы 3 күн. Эмендтің ұсынылған дозасы 1-ші Күні химиялық емдеуді жүргізуден 1 сағат бұрын, тәулігіне 1 рет пероральді түрде қолданылатын 125 мг және 2-ші және 3-ші Күндері тәулігіне 1 рет таңертең пероральді түрде қолданылатын 80 мг құрайды.

Клиникалық зерттеулерде ісікке қарсы эметогендік химиялық ем жүргізумен байланысты жүректің айнуы мен құсудың пайда болуына жол бермеу үшін емдеудің келесі сызбалары қолданылды.

1 кесте. Жоғары эметогендік химиялық емдеу кезінде туындайтын жүректің айнуы мен құсуға жол бермеуге арналған емдеу сызбасы

 

1-ші Күн

2-ші Күн

3-ші Күн

4-ші Күн

Эменд

125 мг

пероральді

80 мг

пероральді

80 мг

пероральді

-

Дексаметазон

12 мг

пероральді

8 мг

пероральді

8 мг

пероральді

8 мг

пероральді

5-HT3 антагонистері

5-HT3 антагонистерінің стандартты дозасы. 5-HT3 антагонист-препаратын қолдану жөніндегі нұсқаулықты қараңыз

-

-

-

Дексаметазон 1-ші Күні химиялық емдеуден 30 минут бұрын және 2-ші және 4-ші Күндері таңертең қабылданады. Дексаметазон дозасы, басқа препараттармен өзара әрекеттесуі ескеріле отырып, таңдап алынады.

2 кесте. Эметогендік дәрежесі орташа химиялық емдеу кезінде туындайтын жүректің айнуы мен құсуға жол бермеуге арналған емдеу сызбасы

 

1-ші Күн

2-ші Күн

3-ші Күн

Эменд

125 мг пероральді

80 мг пероральді

80 мг пероральді

Дексаметазон

12 мг пероральді

-

-

5-HT3 антагонисі

5-HT3 антагонистерінің стандартты дозасы. 5-HT3 антагонист-препаратын қолдану жөніндегі нұсқаулықты қараңыз

применению антагониста 5-HT3

-

-

Дексаметазонды 1-ші Күні химиялық емдеуден 30 минут бұрын қолданды. Дексаметазон дозасы, басқа препараттармен өзара әрекеттесуін ескеріле отырып, таңдап алынды.

Басқа кортикостероидтармен біріктірудің тиімділігі жөнінде деректер шектеулі, қосымша ақпаратты «Басқа дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі» тарауынан қараңыз.

Жекелеген топтар

Жасы, жынысы, нәсілі, дене салмағының индексі Жасына, жынысына, нәсіліне және дене салмағының индексіне байланысты дозаны түзетудің қажеті жоқ.

Бүйрек функциясының бұзылуы. Бүйрек функциясы бұзылған емделушілер үшін және бүйрек ауруы терминальді сатысында болатын, гемодиализ жүргізіліп жатқан емделушілер үшін дозаны түзетудің қажеті жоқ.

Бауыр функциясының бұзылуы. Бауыр функциясының бұзылуы ауырлығы жеңіл болатын емделушілер үшін дозаны түзетудің қажеті жоқ. Препаратты бауыр функциясының бұзылуы орташа және ауыр түрде болатын емделушілерге қолдану жөнінде клиникалық деректер жоқ.

Балалар және жасөспірімдер Эменд препаратын 18 жасқа дейінгі балаларға және жасөспірімдерге қолдануға болмайды, өйткені оның қауіпсіздігі және тиімділігі жөнінде деректер жеткіліксіз.

Қолдану тәсілі

Қатты капсулаларды тұтастай жұтқан жөн. Эмендті ас қабылдауға қарамай-ақ қолдануға болады.

Жағымсыз әсерлері

Апрепитантты тағайындағаннан кейін емделушілерде эметогенділігі жоғары дәрежелі ісікке қарсы препараттармен химиялық емдеу жүргізгенде стандартты еммен салыстырғанда көбіне мыналар жиі байқалды: ықылық (2.9% -бен салыстырғанда 4.6%), аланинаминотрансфераза (АЛТ) деңгейінің жоғарылауы (1.1%-бен салыстырғанда 2.8%), диспепсия (2.0%-бен салыстырғанда 2.6%), іш қату (2.0 %-бен салыстырғанда 2.4 %), бас ауыру (1.8 %-бен салыстырғанда 2.0%) және тәбеттің нашарлауы (0.5%-бен салыстырғанда 2.0%). Апрепитантпен ем қабылдаған емделушілерде эметогенділігі орташа дәрежелі ісікке қарсы препараттармен химиялық емдеу жүргізгенде стандартты еммен салыстырғанда жиірек байқалған жағымсыз әсер шаршау болды (0.9%-бен салыстырғанда 1.4%).

Келесі жағымсыз әсерлер апрепитант қабылдаған емделушілерде, стандартты еммен салыстырғанда, эметогенділігі жоғары немесе орташа дәрежелі химиялық емдегенде де, сондай-ақ постмаркетингтік бақылау барысында да үлкен жиілікпен кездесті.

Жағымсыз әсерлердің туындау жиілігі мынадай топтар бойынша берілген: өте жиі (≥1/10); жиі (≥1/100, <1/10); жиі емес (≥1/1,000, <1/100); сирек (≥1/10,000, <1/1,000) өте сирек (<1/10,000), белгісіз (қолда бар деректер бойынша анықталуы мүмкін емес).

Жұқпалы асқынулар: сирек - кандидоз, стафилококктік жұқпалар

Қан және лимфа жүйесі тарапынан бұзылулар: жиі емес - фебрильді нейтропения, анемия

Иммундық жүйе тарапынан бұзылулар: белгісіз – аса жоғары сезімталдық реакциялары, анафилактикалық реакцияларды қоса

Метаболикалық бұзылыстар: жиі – тәбеттің жоғалуы, сирек - полидипсия

Психикалық бұзылыстар: жиі емес – үрейленушілік, сирек – бағдардан адасу, эйфория

Жүйке жүйесі тарапынан бұзылыстар: жиі – бас ауыру, жиі емес – бас айналу, ұйқышылдық, сирек – когнитивтік бұзылулар, летаргия, дәмнің бұзылуы

Көру бұзылыстары: сирек - конъюнктивит

Есту және вестибулярлы бұзылыстар: сирек – құлақтың шыңылдауы

Жүрек-қантамыр аурулары: жиі емес – жүректің қағуы, ысынулар, сирек - брадикардия, жүрек-қантамыр бұзылулары

Тыныс алу жүйесі және көкірек қуысы ағзалары тарапынан бұзылыстар: жиі - ықылық, сирек – тамақтың ауыруы, түшкіру, жөтелу, артқы ринит, фарингит

Асқазан-ішектік бұзылыстар: жиі – іш қату, диспепсия, жиі емес – кекіру, жүректің айнуы, құсу, гастро-эзофагеальді рефлюкс, іштің ауыруы, ауыз кеберсуі, метеоризм, сирек - перфоративті дуоденальді ойық жара, стоматит, іштің кебуі, тұрақты іш қату, нейтропениялық колит

Тері және теріасты шел майы тарапынан бұзылулар: жиі емес - бөртпе, акне, сирек – фотосезімталдық, тершеңдік, себорея, терінің зақымдануы, қышитын бөртпе, Стивенс-Джонсон синдромы/уытты эпидермальді некролиз, белгісіз – қышыну, есекжем

Қаңқа-бұлшықет жүйесінің және дәнекер тіннің бұзылулары: сирек – бұлшықет әлсіздігі, бұлшықет түйілулері

Бүйрек функциясының және несеп шығару жолдарының бұзылулары: жиі емес - дизурия, сирек – несептің бөлініп шығуының жиілеу

Жалпы бұзылыстар және енгізген жердегі реакциялар: жиі - шаршау, жиі емес - астения, дімкәстік, сирек - ісіну, кеудеде жайсыздық, жүріс мәнерінің бұзылуы

Зертханалық тест көрсеткіштерінің ауытқулары: жиі - АЛТ жоғарылауы, жиі емес - АСТ жоғарылауы, сілтілік фосфатазаның жоғарылауы, сирек - нейтропения, несепте эритроциттердің болуы, несепте глюкозаның болуы, гипонатриемия, диурездің ұлғаюы

*Жүректің айнуы мен құсу химиялық емдеуден кейін емнің алғашқы 5 күнінде тиімділік параметрлері болды және осы кезеңнен кейін ғана жағымсыз құбылыстар ретінде мәлімделді.

Кейбір жағымсыз реакциялардың сипаттамасы

Эметогенділігі жоғары немесе орташа дәрежелі ісікке қарсы препараттармен химиялық ем тағайындағанда ұзақтығы 6 курсқа дейін созылған жағымсыз реакциялар бейіні химиялық емдеудің 1 курсын тағайындаған кезде байқалғанға ұқсас болды.

Клиникалық зерттеулерде апрепитант қабылдаған 1169 емделушіде эметогенділігі жоғары дәрежелі ісікке қарсы препараттармен химиялық емдеу кезінде жағымсыз реакциялардың бейіні басқа клиникалық зерттеулерде байқалғандарға жалпы ұқсас болды.

Операциядан кейінгі жүректің айнуы мен құсуды емдеу үшін апрепитантты қолданғанда келесі жағымсыз реакциялар ондансетронды қолданған кездегіге қарағанда үлкен жиілікте байқалды: іштің жоғарғы бөлігінің ауыруы, ішекте әдеттен тыс дыбыстар, іш қату*, дизартрия, диспноэ, гипестезия, ұйқысыздық, миоз, жүректің айнуы, сезімталдықтың бұзылулары, асқазанда жайсыздық, ішінара ішек бітелісі*, көру жітілігінің нашарлауы, сырылдар.

*Бұл жағымсыз реакциялар апрепитантты жоғары дозаларда қабылдап жүрген емделушілерде байқалды.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

  • препараттың кез келген белсенді компонентіне немесе қосымша заттарының кез келгеніне жоғары сезімталдық

  • пимозидпен, терфенадинмен, астемизолмен, цизапридпен, шайқурай өсімдігінің (Hypericum perforatum) препараттарымен бір мезгілде қабылдау

  • бауыр қызметінің ауыр жеткіліксіздігі (Чайлд-Пью бойынша ≥ 9 балл)

  • жүктілік және лактация кезеңі

  • 18 жасқа дейінгі балаларға және жасөспірімдерге

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Апрепитант CYP3A4 субстраты, орташа тежегіші және индукторы, сондай-ақ CYP2C9 индукторы болып табылады. CYP3A4 Эмендпен емдеу кезінде тежеледі. Емдеу аяқталғаннан кейін Эменд CYP2C9, CYP3A4 өткінші жеңіл индукциялануына және глюкурондануына себепші болып табылады. Апрепитант, сірә, Р-гликопротеин транспортерлерімен өзара әрекеттеспейді, бұған апрепитанттың дигоксинмен өзара әрекеттеспейтіндігін көрсетеді.

Апрепитанттың басқа препараттардың фармакокинетикасына ықпал етуі

CYP3A4 өзара әрекеттесуі

Орташа CYP3A4 тежегіші ретінде, апрепитант CYP3A4 арқылы метаболизденетін препараттардың плазмалық концентрацияларын арттыруы мүмкін. Пероральді түрде қолданылатын CYP3A4 субстраттарының жалпы экспозициясы Эмендпен 3 күндік емдеу барысында шамамен 3 есе артуы мүмкін; CYP3A4 арқылы метаболизденетін, инфузиялық препараттардың плазмалық концентрациялары аз дәрежеде артады. Эмендті пимозидпен, терфенадинмен, астемизолмен немесе цизапридпен бір мезгілде қолдануға болмайды, өйткені қан плазмасында осы препараттардың концентрацияларының жоғарылауына және соның салдары ретінде өмір үшін ауыр немесе қауіпті реакциялардың пайда болуына әкеп соғуы мүмкін. Эмендті көбіне CYP3A4 арқылы метаболизденетін пероральді препараттармен, сондай-ақ емдік диапазоны қысқа (циклоспорин, такролимус, сиролимус, эверолимус, алфентанил, диэрготамин, эрготамин, фентанил және хинидин) препараттармен бір мезгілде қабылдайтын емделушілерге сақтықпен тағайындаған жөн.

Кортикостероидтер

Дексаметазон Пероральді дексаметазонның әдеттегі дозасы Эменд препаратымен (125 мг/80 мг) бір мезгілде қолданған кезде шамамен 50%-ға төмендетілуі тиіс. Эменд препаратымен бірге қолданылған дексаметазон дозасы клиникалық зерттеулерде химиялық емдеуден индукцияланған жүректің айнуы мен құсуға жол бермеу үшін, препараттардың өзара әрекеттесулерін есепке ала отырып, таңдап алынды. 125 мг доза Эменд 1-ші Күні 20 мг дексаметазонмен бір мезгілде пероральді қолданылған кезде, сондай-ақ тәулігіне 80 мг доза Эменд 2-ші Күннен бастап 5-ші Күні 8 мг доза дексаметазонмен бір мезгілде пероральді түрде қолданылған кезде дексаметазонның (CYP3A4 субстратының) AUC көрсеткішін 1-ші және 5-ші Күндері 2№2 есеге арттырды.

Метилпреднизолон Егер Эменд препараты 125 мг/80 мг сызбасы бойынша бір мезгілде қолданылса, көктамыр ішіне енгізуге арналған метилпреднизолонның әдеттегі дозасы шамамен 25%-ға төмендетілуі, ал пероральді түрде қолдануға арналған метилпреднизолонның әдеттегі дозасы шамамен 50%-ға төмендетілуі тиіс. Эменд, 1-ші Күні 125 мг және 2-ші және 3-ші Күндері тәулігіне 80 мг доза болатын сызба бойынша қолданылған кезде, метилпреднизолонды 1-ші Күні 125 мг дозада көктамыр ішіне және 2-ші және 3-ші Күндері 40 мг дозада пероральді түрін бір мезгілде қолданғанда метилпреднизолонның (CYP3A4 субстратының) AUC көрсеткішін 1-ші Күні 1.3 есеге және 3-ші Күні 2.5 есеге арттырды.

Метилпреднизолонды ұзақ уақыт қолданған кезде, апрепитанттың CYP3A4-ке индукциялаушы әсер етуіне байланысты, Эменд препаратын қолданғаннан кейін 2 аптадан соң метилпреднизолонның AUC көрсеткіші төмендеуі мүмкін. Бұл әсер метилпреднизолонды пероральді түрде қолданған кезде өте айқын болуы мүмкін деп күтіледі.

Химиотерапиялық препараттар

Айрықша нұсқаулар

Иммуносупрессорлар

Химиялық емдеумен индукцияланған жүректің айнуы мен құсуды емдеудің 3 күндік сызбасы кезінде CYP3A4 метаболизденетін иммуносупрессорлардың (мысалы, циклоспориннің, такролимустың, эверолимустың және сиролимустың) экспозициясының өткінші орташа жоғарылауы, ал содан кейін төмендеуі күтіледі. Емдеудің қысқа 3 күндік сызбасын және уақытқа байланысты экспозицияның шектеулі өзгерулерін ескеріп, Эменд препаратымен бір мезгілде қолданылатын 3 күн ішінде иммуносупрессорлардың дозасын төмендетуге болмайды.

Мидазолам Эмендті (125 мг/80 мг) бір мезгілде қолданған кезде мидазоламның немесе CYP3A4 арқылы метаболизденетін басқа да бензодиазепиндердің (алпразолам, триазолам) жоғары плазмалық концентрацияларының потенциалды ықпалына назар аударған жөн. Эменд, мидазоламды 1-ші Күні пероральді түрде бір реттік 2 мг дозада және 5-ші Күні Эмендпен бір мезгілде сызба бойынша 1-ші Күні 125 мг және 2-ші Күннен бастап 5-ші Күні тәулігіне 80 мг қолданған кезде, мидазоламның (сезімтал CYP3A4 субстраты) AUC көрсеткішін 1-ші Күні 2.3 есеге және 5-ші Күні 3.3 есеге арттырды. Мидазоламды көктамыр ішіне қолданған басқа да зерттеулерде Эменд 1-ші Күні 125 мг және 2-ші және 3-ші Күндері тәулігіне 80 мг дозада қабылданды, ал 2 мг доза мидазоламды Эменд препаратын қолданудың 3 күндік сызбасы алдында және 4-ші, 8-ші және 15-ші Күндері көктамыр ішіне енгізілді. Эменд мидазоламның AUC көрсеткішін 4-ші Күні 25%-ға арттырды және мидазоламның AUC көрсеткішін 8-ші Күні 19%-ға, сондай-ақ 15-ші Күні 4%-ға төмендетті. Бұл әсерлер клиникалық тұрғыдан маңызды деп есептелмейді. Мидазоламды пероральді түрде және көктамыр ішіне қолдануға жүргізілген үшінші зерттеуде 1-ші Күні 125 мг және 2-ші және 3-ші Күндері тәулігіне 80 мг доза Эменд 1-ші Күні 32 мг доза ондансетронмен, 1-ші Күні 12 мг доза және 2-4-ші Күндері 8 мг доза дексаметазонмен бір мезгілде қолданылды. Бұлай біріктіру (Эменд, ондансетрон және дексаметазон) пероральді түрдегі мидазоламның AUC көрсеткішін 6-шы Күні 16%-ға, 8-ші Күні 9%-ға, 15-ші Күні 7%-ға және 22-ші Күні 17%-ға төмендетті. Бұл әсерлер клиникалық тұрғыдан маңызды деп саналмайды. Көктамыр ішіне мидазоламды және Эмендті қолдануға қосымша зерттеулер жүргізілді. Эменд препаратын бір реттік 125 мг дозада пероральді түрде қолданғаннан кейін 1 сағаттан соң мидазоламды көктамыр ішіне 2 мг дозада енгізді. Қан плазмасында мидазоламның AUC көрсеткіші 1.5 есе артты. Бұл әсері клиникалық тұрғыдан маңызды деп саналмайды.

Индукциясы

Емді бастағаннан кейін 2 апта ішінде апрепитант, CYP2C9, CYP3A4 және глюкуронидация жеңіл индукторлары ретінде, осы жолмен шығарылатын субстраттардың плазмалық концентрацияларын төмендетуі мүмкін. Бұл әсері Эмендпен 3 күн емдеудің соңында ғана білінуі мүмкін. CYP2C9 және CYP3A4 субстраттары үшін индукция өткінші сипатқа ие болып, Эмендпен 3 күндік емді аяқтағаннан кейін 3-5 күннен соң ең жоғары әсерге жетеді. Әсері бірнеше күн бойы сақталады, содан кейін баяу бәсеңдейді және Эмендпен емдеуді аяқтағаннан кейін 2 аптадан соң клиникалық тұрғыдан маңызы жоқ болып қалады. Сондай-ақ 7 күн бойы 80 мг доза апрепитантты пероральді түрде қолданған кезде глюкурондаудың жеңіл индукциясы байқалады. CYP2C8 және CYP2C19-ға ықпал етуі жөнінде деректер жеткіліксіз. Варфаринді, аценокумарды, толбутамидті, фенитоинді немесе CYP2C9 арқылы метаболизденетін басқа да субстраттарды сақтықпен қолдану керек.

Варфарин Варфаринді ұдайы қабылдап жүрген емделушілерде Эмендпен емдеу кезінде, сондай-ақ химиялық емдеумен индукцияланған жүректің айнуы мен құсуға жол бермеу үшін Эмендпен емдеудің 3 күндік курсынан кейін 2 апта бойы протромбин уақыты (ПТУ) көрсеткішін жиі тексерген жөн. Жағдайлары варфаринді ұдайы қабылдаумен тұрақтандырылған дені сау волонтерлерге Эмендтің бір реттік дозасы 1 Күні 125 мг және 2 және 3 Күндері тәулігіне 80 мг тағайындалды. Эменд қан плазмасында варфариннің AUC R(+) немесе S(-) көрсеткіштеріне ықпалын тигізбейтіндігі 3 Күні анықталса да, Эмендпен емдеуді аяқтағаннан кейін 5 күннен соң варфариннің ең төмен концентрациясының S(-) (CYP2C9 субстратының) 34%-ға төмендегені және ХҚҚ-ның 14%-ға төмендегені байқалды.

Толбутамид Эменд CYP2C9 субстраты болып табылатын толбутамидтің «концентрация-уақыт» қисығы астындағы ауданды 4-ші Күні 23%-ға, 8-ші Күні 28%-ға және 15-ші Күні 15%-ға азайтады. Мұндайда бір реттік 500 мг доза толбутамид Эмендпен емдеудің 3 күндік сызбасын бастар алдында, сондай-ақ 4-ші, 8-ші және 15-ші күндері қабылданды.

Гормональді контрацептивтер

Гормональді контрацептивтердің тиімділігі Эмендті қолданғаннан кейін 28 күн ішінде төмендеуі мүмкін. Эмендпен емдеу барысында және Эмендтің соңғы дозасын қабылдағаннан кейін 2 ай бойы контрацепцияның баламалы немесе қосымша әдістерін қолданған жөн.

Клиникалық зерттеулерде құрамында этинилэстрадиол және норэтиндон бар пероральді контрацептивтің бір реттік дозасы, сызба бойынша 8-ші Күні 125 мг және 9-ші және 10-шы Күндері тәулігіне 80 мг тағайындалған Эмендпен, 8-ші Күні к/і қолданылатын 32 мг ондансетронмен бірге және 8-ші Күні 12 мг және 9-шы, 10-шы және 11-ші Күндері тәулігіне 8 мг пероральді түрдегі дексаметазонмен бірге қолданылды. Осы зерттеулерде 9-шы күннен бастап 21-ші күн кезеңі ішінде этинилэстрадиолдың ең төменгі концентрациялары 64%-ға, ал норэтиндронның ең төменгі концентрациялары 60%-ға төмендетілді.

5-HT3 антагонистері

Өзара әрекеттесулерге жүргізілген клиникалық зерттеулерде апрепитант ондансетронның, гранисетронның немесе гидродоласетронның (доласетронның белсенді метаболиті) фармакокинетикасына клиникалық тұрғыдан маңызды ықпал еткен жоқ.

Апрепитанттың фармакокинетикасына басқа препараттардың ықпалы

Эмендті CYP3A4 белсенділігін тежейтін препараттармен (мысалы, кетоконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол, кларитромицин, телитромицин, нефазодон және протеаза тежегіштері) бірге қолданған кезде сақ болған жөн, өйткені мұндай біріктіру қан плазмасында апрепитант концентрациясының жоғарылауына әкелуі мүмкін.

Эмендті CYP3A4 белсенділігін күшті индукциялайтын препараттармен (мысалы, рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал сияқты) бір мезгілде қолданбаған жөн, өйткені мұндай біріктіру қан плазмасында апрепитант концентрациясының төмендеуіне әкеледі, бұл Эмендтің тиімділігінің төмендеуімен қатар жүруі мүмкін.

Эменд препаратын құрамында шайқурай (Hypericum perforatum) бар дәрілік заттармен бір мезгілде қолдануға болмайды.

Кетоконазол Тәулігіне 400 мг доза кетоконазолмен (CYP3A4-тің күшті тежегіші) емдеудің 10 күндік емдеу сызбасының 5-ші Күні апрепитанттың бір реттік 125 мг дозасын қолданған кезде апрепитанттың AUC көрсеткіші шамамен 5 есе жоғарылады, ал апрепитанттың жартылай шығарылуының орташа соңғы кезеңі шамамен 3 есеге артты.

Эмендті CYP3A4-тің күшті тежегіштерімен (мысалы, рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал сияқты) бір мезгілде қолданбаған жөн, өйткені мұндай біріктірілім қан плазмасында апрепитант концентрациясының төмендеуіне әкеледі, бұл Эмендтің тиімділігінің төмендеуімен қатар жүруі мүмкін.

Рифампицин Тәулігіне 600 мг доза рифампицинмен (CYP3A4-тің күшті индукторы) емдеудің 14 күндік емдеу сызбасының 9-шы Күні апрепитанттың бір реттік 375 мг дозасын қолданған кезде апрепитанттың AUC көрсеткіші шамамен 91%-ға төмендеді, ал апрепитанттың жартылай шығарылуының орташа соңғы кезеңі шамамен 68%-ға төмендеді.

Айрықша нұсқаулар

Бауыр функциясының орташа және ауыр түрдегі бұзылулары бар емделушілер

Бауыр функциясының ауырлығы орташа дәрежелі бұзылулары бар емделушілерге қатысты деректер шектеулі; бауыр функциясының ауыр дәрежелі бұзылулары бар емделушілерге қатысты деректер жоқ. Мұндай емделушілерде Эмендті сақтықпен қолданған жөн.

CYP3A4 өзара әрекеттесулері

Эменд препаратын көбіне CYP3A4 арқылы метаболизденетін пероральді түрде қолданылатын препараттармен, сондай-ақ циклоспорин, такролимус, сиролимус, эверолимус, алфентанил, диэрготамин, эрготамин, фентанил және хинидин сияқты емдік диапазоны қысқа препараттармен бір мезгілде қабылдайтын емделушілерге сақтықпен қолданған жөн.

Иринотеканды бір мезгілде қолданғанда аса сақ болған жөн, өйткені мұндай біріктіру уыттылықтың күшеюіне әкеп соғуы мүмкін.

Эмендті CYP3A4 субстраты болып табылатын қастауыш алкалоидтары туындыларымен бір мезгілде қолдану қан плазмасында белсенді заттардың концентрацияларының артуына әкелуі мүмкін. Қастауыш препаратының уыттылық қаупіне байланысты, сақтық таныту керек.

Эмендті CYP3A4 белсенділігін күшті индукциялайтын препараттармен (мысалы, рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал) бір мезгілде қолданбаған жөн, өйткені мұндай біріктірілім қан плазмасында апрепитант концентрациясының төмендеуіне әкеледі. Эмендті құрамында шайқурай (Hypericum perforatum) бар дәрілік заттармен бір мезгілде қолдануға ұсыныс жасалмайды.

Эмендті және CYP3A4 белсенділігін тежейтін препараттарды (мысалы, кетоконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол, кларитромицин, телитромицин, нефазодон және протеаза тежегіштері) бір мезгілде абайлап тағайындаған жөн, өйткені мұндай біріктірілім қан плазмасында апрепитант концентрациясының жоғарылауына әкелуі мүмкін.

Варфаринмен (CYP2С9 субстратымен) бір мезгілде қолдану

Эменд препаратын варфаринмен бір мезгілде қолдану халықаралық қалыпты қатынаста (ХҚҚ) айқындалған протромбин индексінің азаюына әкеледі. Варфаринді ұдайы қабылдап жүрген емделушілерде Эменд препаратымен емделу кезінде, сондай-ақ химиялық емдеумен индукцияланған жүректің айнуы мен құсуға жол бермеу үшін Эменд препаратымен емдеудің әрбір 3 күндік курсынан кейін 2 апта бойы да ПТВ көрсеткішін жиі тексерген жөн.

Гормональді контрацептивтермен бір мезгілде қолдану

Гормональді контрацептивтердің тиімділігі Эмендті қолдану барысында және оны қолданғаннан кейін 28 күн ішінде төмендеуі мүмкін. Эменд препаратымен емдеу барысында және Эмендтің соңғы дозасын қабылдағаннан кейін 2 ай ішінде баламалы немесе қосымша әдістерді пайдаланған жөн.

Эмендтің құрамында сахароза бар. Фруктоза жақпаушылығы, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы немесе сахараза-изомальтаза жеткіліксіздігі сияқты тұқым қуалаған аурулары бар емделушілер бұл препаратты қабылдамағаны жөн.

Еркектер мен әйелдердегі контрацепция

Гормональді контрацептивтердің тиімділігі Эмендті қолдану барысында және оны қолданғаннан кейін 28 күн бойы төмендеуі мүмкін. Эмендпен емделу барысында және Эмендтің соңғы дозасын қабылдағаннан кейін 2 ай бойы контрацепцияның баламалы немесе қосымша әдістерін пайдаланған жөн.

Фертильділік, жүктілік және лактация кезеңі

Жүктілік Жүктілік кезеңінде апрепитантты қолдану жөнінде клиникалық деректер жоқ. Апрепитанттың репродуктивті уыттылығының ықтималдылығы толық анықталған жоқ, өйткені адамда 125 мг/80 мг дозаны қолданғанда емдік экспозициядан асатын дейгейдегі экспозиция жануарларға жүргізілген зерттеулерде қолданылған жоқ. Зерттеулерде жүктілік барысына, эмбрион/ұрықтың дамуына, босануға немесе постнатальді дамуға тікелей немесе жанама зиянды ықпалы көрінген жоқ. Ұрпақ өрбіту функциясының нейрокининдік реттелуіне апрепитанттың ықпалы белгісіз. Эмендті жүктілік кезеңінде, айқын қажеттілік жағдайынан басқасында, қолданбаған жөн.

Лактация кезеңі Апрепитант лактациядағы егеуқұйрықтардың сүтіне енеді. Препараттың әйелдердің емшек сүтіне енетін-енбейтіні белгісіз; сондықтан Эмендпен емделу кезеңінде бала емізуге болмайды.

Жануарларға жүргізілген зерттеулерде экспозиция деңгейінің адамдағы емдік экспозициядан асатын деңгейге жетуі мүмкін болмағандықтан, апрепитанттың фертильділікке ықпалы толық зерттелген жоқ. Зерттеулерде фертильділікке тікелей немесе жанама әсерлері білінбеді, эмбрион мен ұрықтың дамуына, сондай-ақ сперматогенезге ықпалы байқалмады.

Дәрілік заттың көлік құралдарын немесе қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері

Көлікті және механизмдерді басқарған кезде Эмендті қолданғаннан кейін бас айналудың және шаршаудың пайда болғаны жөнінде мәлімделгендігіне мән берген жөн.

Артық дозалануы

Артық дозаланған жағдайда Эмендті қабылдауды тоқтату, жалпы демеуші ем жүргізу және емделушінің жағдайын бақылауды қамтамасыз ету қажет. Апрепитанттың құсуға қарсы әсері болғандықтан, құстыратын дәрілердің жәрдемімен құстыруға әрекет ету тиімсіз болуы мүмкін. Апрепитант организмнен гемодиализ арқылы шығаруға келмейді.

Шығарылу түрі және қаптамасы

80 мг-дық 2 капсула алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада. Пішінді ұяшықты бір қаптама картон мұқабаға дәнекерленген. Картон мұқаба медицинада қолданылуы жөнінде мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.

125 мг-дық 1 капсула алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада. Пішінді ұяшықты бір қаптама медицинада қолданылуы жөнінде мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.

Сақтау шарттары

25 °С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

4 жыл

Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханадан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

Алкермес Фарма Ирландия Лтд, Уэстмит, Ирландия

Қаптаушы

Мерк Шарп және Доум Б.В., Нидерланды

Тіркеу куәлігінің иесі

Шеринг -Плау Сентрал Ист АГ, Швейцария

Тұтынушылардан өнім сапасы өнінде шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның мекенжайы

«Шеринг-Плау Сентрал Ист АГ» компаниясының Қазақстандағы өкілдігі

Қазақстан Республикасы, 050010,

Алматы, Достық д-лы 38, Кең Дала бизнес орталығы, 5-ші қабат

тел. +7 (727) 330-42-67

факс +7 (727) 259-80-90

e-mail: dpoccis2@merck.com

 

S-WPC-MK0869-C-062013& EU SmPC Emend-H-C-0527-PSU-036_PI-en

Прикрепленные файлы

194863651477976680_ru.doc 142 кб
280408441477977835_kz.doc 184.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники