Ультибро™ Бризхалер®

МНН: Гликопиррония бромид, Индакатерол
Производитель: Новартис Фарма Штейн АГ
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Индакатерол и гликопиррония бромид
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№121800
Информация о регистрации в РК: 26.03.2020 - бессрочно
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Предельная цена закупа в РК: 706.25 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Ультибро™ Бризхалер®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Жоқ

Дәрілік түрі

Капсулалардағы ингаляцияға арналған ұнтақ, 110/50 мкг

Құрамы

Бір капсуланың құрамында

белсенді заттар: 0,143 мг индакатерол малеаты (капсуладағы 110 мкг индакатерол негізіне және қабылданатын дозадағы 85 мкг сәйкес келеді), 0,063 мг гликопирроний бромиді (капсуладағы 50 мкг гликопирроний негізіне және қабылданатын дозадағы 43 мкг сәйкес келеді),

қосымша заттар: лактоза моногидраты/ лактоза гидраты, магний стеараты,

капсуланың қабығы: гипромеллоза, тазартылған су, каррагинан, калий хлориді, FD&C сары 5 / тартразин (Е 102), қара бояу (қақпақшасы), көк бояу (корпус).

Қара бояудың құрамында: шеллак, сусыз этанол, 2-пропанол, пропиленгликоль, бутанол, концентрацияланған аммиак ерітіндісі, калий гидроксиді, тазартылған су, темірдің қара тотығы (E 172) бар.

Көк бояудың құрамында: шеллак, сусыз этанол, FD&C көк 2 / индигокармин алюминий лагы (E 132), бутанол, титанның қостотығы, пропиленгликоль, 2-пропанол бар.

Сипаттамасы

Гипромеллозадан жасалған, өлшемі 3, корпусы табиғи мөлдір және қақпақшасы сары түсті, қақпақшасында қара түсті «» таңбасы және капсулы корпусының екі көк жолағының астында «IGP110.50» жазуы бар қатты капсулалар.

Капсулалардың ішіндегісі - ақтан ақ дерлік түске дейінгі, көзге көрінетін механикалық қосылыстарсыз ұнтақ.

Фармакотерапиялық тобы

Бронхты дилатациялаушы біріктірілген дәрі (бета2-адреномиметик селективті+м-холиноблокатор). Индакатерол және гликопирроний бромиді

АТХ коды R03AL04

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сіңірілуі

Ультибро™ Бризхалер® препаратының ингаляциясынан кейін қан плазмасындағы индакатерол мен гликопирроний бромидінің ең жоғарғы концентрацияларына жету уақыты (Cmax) шамамен, сәйкесінше 15 минут және 5 минутты құрайды. Ингаляцияның тиімділігі зерттелген in vitro зерттеулердің мәліметтері бойынша, Ультибро™ Бризхалер® 110/50 мкг препаратын қолданғанда индакатеролдың өкпеге жеткізілетін дозасы, 150 мкг индакатеролды бөлек қолданғанға сәйкес келеді. Ультибро™ Бризхалер® 110/50 мкг препаратын қолданғандағы индакатеролдың тұрақты әсері 150 мкг индакатеролдың жеке ингаляциясы кезіндегі осындайға сәйкес келеді немесе аздап төмен болуы мүмкін. Ультибро™ Бризхалер® 110/50 мкг препаратын қолданғандағы индакатеролдың абсолюттік биожетімділігі 47%-дан 66%-ға дейінді, гликопирроний бромидінің абсолюттік биожетімділігі - 40%-ға жуықты құрайды. Ультибро™ Бризхалер® 110/50 мкг препаратын қолданғандағы гликопирроний бромидінің тепе-тең әсері 50 мкг гликопирроний бромидінің жеке ингаляциясы кезіндегі осындайға сәйкес келеді.

Индакатерол

Қан сарысуындағы индакатеролдың Cmax жетуінің орташа уақыты бір реттік немесе қайталанған ингаляциялардан кейін 15 минутқа жуықты құрайды. Индакатеролдың қан сарысуындағы концентрациясы препаратты қайталап қолданған кезде артады. Заттың қандағы тепе-теңдік концентрациясына (Css) препаратты қолданған 12–15 күн ішінде жетеді. Препараттың 75-тен 600 мкг дейінгі дозадағы (өкпеге жеткізілетін дозасы) жиілігі тәулігіне 1 реттік 14 күндік ингаляциясы кезінде индакатеролдың, препараттың 1-ші және 14-ші немесе 15-ші күндердегі «концентрация-уақыт» қисығы астындағы ауданының (AUC) мәні бойынша бағаланған жинақталу коэффициенті 2,9-дан 3,8-ге дейінді құрайды.

Гликопирроний бромиді

Ингаляциядан кейін гликопирроний бромиді жылдам сіңіріледі және қан плазмасындағы Cmax 5 минуттан соң жетеді. Гликопирроний бромидінің жүйелі экспозициясының 90%-ға жуығы өкпеге сіңірілуінің, және 10%-ы – асқазан-ішек жолында сіңірілуінің үлесінде. Гликопирроний бромидінің ингаляциядан кейінгі абсолюттік биожетімділігі жеткізілген дозасының 5%-ына бағаланады. Жүйелі ингаляциялары (тәулігіне 1 рет) аясында гликопирроний бромидінің Css 1 апта ішінде жетеді. Гликопирроний бромидінің 100 және 200 мкг дозалары кезінде AUC алғашқы ингаляциясына қарағанда 1,4-1,7 есе жоғары болды. Гликопирроний бромидінің тепе-теңдік жағдайындағы Cmax (ұсынылатын 50 мкг дозасының күніне 1 реттік ингаляциясы кезінде) және гликопирроний бромидінің қан плазмасындағы концентрациясы дозалау кезеңінің соңында сәйкесінше 166 пг/мл және 8 пг/мл-ге тең. 100 және 200 микрограмм дозаларын күніне бір рет қолданғанда, гликопирронийдің тұрақты концентрациясы (дозалау аралығындағы несептегі орташа концентрациясы) алғашқы дозасын қолданғаннан кейінгіге қарағанда 1.4- 1.7-есе жоғары болған. Препараттың алғашқы дозасымен салыстырғанда тұрақты күйде несеппен шығарылуы жөніндегі мәліметтер, жүйелі түрде жинақталуының 25-тен 200 микрограммға дейінгі шектегі дозасына тәуелсіздігін көрсетеді.

Таралуы

Индакатерол

К/і енгізгеннен кейін индакатеролдың терминалды фазадағы (Vz) таралу көлемі 2557 л дейінді құрады, бұл препараттың едәуір таралуын көрсетеді. in vitro зерттеулер, плазма ақуыздарының адам сарысуымен байланысуы 94,1 – 95,3% және 95,1 – 96,2%-ды құрағанын көрсетті.

Гликопирроний бромиді

К/і енгізгеннен кейін гликопирроний бромидінің тепе-теңдік жағдайындағы таралу көлемі (Vss) 83 л және Vz - 376 л құраған. Ингаляциядан кейінгі терминалды фазадағы (Vz/F) болжамды таралу көлемі 7310 л құрады, бұл препараттың ингаляциядан кейін баяуырақ шығарылатындығын көрсетеді. Гликопирроний бромидінің адам қаны плазмасының ақуыздарымен іn vitro байланысуы 1-10 нг/мл концентрациясы кезінде 38-41% құрады. Ол концентрациялары 50 микрограмм дозасын күніне бір рет қолданғаннан кейінгі плазмадағы тұрақты концентрациясына қарағанда кемінде 6 есе жоғары болды.

Метаболизмі

Индакатерол

Радиоактивті изотоппен таңбаланған индакатеролды ішке қабылдағаннан кейін, өзгеріссіз индакатерол сарысудың негізгі компоненті болып табылады және препараттың тәуліктік AUC 1/3-іне жуығын құрайды. Индакатеролдын қан сарысуындағы метаболиттерінің ішінен гидроксилденген индакатерол туындысы елеулі дәрежеде анықталады. Азғантай мөлшерде индакатеролдың фенолдық О-глюкурониді және гидроксилденген индакатерол анықталады. Бұдан өзге, гидроксилденген туындысының диастереомерлері, индакатеролдың N-глюкурониді және С- және N-дезалкилдену өнімдері анықталады.

UGT1А1 изоферменті индакатеролды фенолдық О-глюкуронидке дейін метаболиздейтін бірден-бір изофермент болып табылады. Индакатеролдың гидроксилденуі негізінен CYP3A4 изоферментінің көмегімен жүреді. Сонымен қатар, индакатеролдың Р-гликопротеин (P-gp) молекулаларының жарғақшалық тасымалдағышы үшін төмен афинді субстрат болып табылатындығы анықталды.

Гликопирроний бромиді

In vitro, гликопирроний бромидінің гидроксилденуі түрлі моно- және бис-гидроксилденген метаболиттердің түзілуіне алып келеді, ал тікелей гидролизі карбон қышқылы туындыларының (M9) түзілуіне алып келеді. In vitro зерттеулер, CYP изоферменттері гликопирроний бромидінің тотықтырғыш биотрансформациясына өз үлесін қосатынын көрсетті. M9 дейінгі гидролизін, холинэстераза тектес ферменттер катализдеуі ықтимал. Іn vitro зерттеулер әсер етуші затының өкпедегі метаболизмін анықтап бермегендіктен, және М9 көктамыр ішіне енгізгеннен кейін айналымға (гликопирроний бромидінің Сmax және AUC 4%-ы) үлесі аз болғандықтан, М9 жүйеалдылық гидролиз жолымен және/немесе бауыр арқылы бастапқы өтуі кезінде АІЖ (ингаляциядан кейін) әсер етуші затының фракциясынан сіңірілуінен түзіледі. Ингаляциядан немесе көктамыр ішіне енгізгеннен кейін М9 тек азғантай мөлшері ғана (енгізілген дозасының ≤0,5%-ы) несепте анықталды. Гликопирроний бромидінің глюкурондық және/немесе сульфаттық конъюгаттары жеткізілетін дозасының 3%-ға жуық мөлшердегі қайталанған ингаляцияларынан кейін адам несебінде анықталды. In vitro тежеуін зерттеулер, гликопирроний бромиді CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 немесе CYP3A4/5 изоферменттерінің, MDR1, MRP1 немесе дәрілік препараттардың жасушалардан шығарылуына түрткі болатын MXR тасымалдағыш ақуыздарының, сондай-ақ OCT1 немесе OCT2 тасымалдағыш ақуыздардың белсенділігін бәсеңдетуге айтарлықтай қабілетті емес екендігін көрсетті. Ферменттердің индукциясын in vitro зерттеулер гликопирроний бромидінің P450 цитохромы изоферменттерін, UGT1A1 ферменті мен MDR1және MRP2 тасымалдағыш ақуыздарды индуциялайтын клиникалық маңызды қабілетін анықтаған жоқ.

Шығарылуы

Индакатерол

Бүйрекпен экскрецияланатын өзгеріссіз индакатерол мөлшері жеткізілетін дозасының 2%-дан азын құрайды. Индакатеролдың бүйректік клиренсі орташа алғанда 0,46–1,2 л/сағатты құрады. Индакатеролдың сарысудағы клиренсі 18,8-23,3 л/сағатты құрайтынын ескере отырып, препараттың бүйрек арқылы шығарылуы елеусіз екені белгілі болды (жүйелік клиренсінің 2–6%-ға жуығы). Ішке қабылдаған кезде индакатерол негізінен ішек арқылы: өзгеріссіз күйде (дозасының 54%-ы) және гидроксилденген метаболиттер (дозасының 23%-ы) түрінде шығарылады.

Индакатеролдың қан сарысуындағы концентрациясы жартылай шығарылуының ақырғы кезеңінің (T1/2) 45,5-тен 126 сағатқа дейінгі диапазондағы орташа мәнімен көп фазалы төмендейді. Қайталап қолданғаннан кейін индакатеролдың жинақталуының негізінде есептелген тиімді T1/2, 40-тан 56 сағатқа дейін ауытқып тұрды, бұл тепе теңдік жағдайына жетуінің белгіленген уақытына (12–15 күн) сәйкес келеді.

Гликопирроний бромиді

[3H]-таңбалы гликопирроний бромидін көктамыр ішіне енгізгеннен кейін адамдарда радиоактивтілігінің 48 сағат ішінде несеппен орташа шығарылуы дозасының 85%-ын құрады. Дозасының тағы 5 %-ы өтте анықталды. Осылайша, салмақтық теңгерімі іс жүзінде толық болды.

Гликопирроний бромидінің бүйрекпен шығарылуы жалпы плазмалық клиренсінің 60-70%-ына құрайды, 30-40%-ы басқа жолдармен – өтпен немесе метаболизмінің есебінен шығарылады. Гликопирронийді тәулігіне 1 рет 50-ден 200 мкг дейінгі дозаларда және бір- және бірнеше рет қабылдаған дені сау еріктілер мен ӨСОА бар пациенттерде, гликопирронийдің орташа бүйректік клиренсі 17,4-тен 24,4 л/сағатқа дейінді құрады. Гликопирроний бромидінің бүйрек арқылы шығарылуы белсенді өзекшелі сөлінісіне негізделеді. Дозасының 20%-ы несепте өзгеріссіз күйде анықталады. Гликопирроний бромидінің қан плазмасындағы концентрациясы көп фазалы төмендейді. Жартылай шығарылуының орташа ақырғы кезеңі, к/і (6,2 сағ) немесе пероральді енгізуге (2,8 сағ) қарағанда, ингаляциядан кейін ұзағырақ (33-57 сағ). Элиминациясының сипаты гликопирроний бромидінің өкпедегі сіңірілуінің ұзақ екендігіне және/немесе ингаляциядан кейін жүйелі қан ағымына енуі 24 сағатты құрайды деп болжам жасауға мүмкіндік береді.

Дозаға тәуелділігі/дозаға тәуелсіздігі Индакатерол

Индакатеролдың жүйелі әсері 150 мкг-ден 600 мкг дейінгі дозалар диапазонында арттырылған дозасына пропорциональді артты. Жүйелі әсер етуі өкпе мен АІЖ біріктіріп сіңіруінің нәтижесінде жүреді.

Гликопирроний бромиді

ӨСОА бар пациенттерде жүйелі экспозициясы, гликопироний бромидінің фармакокинетикалық тепе теңдік жағдайындағы көрсеткіштері кезіндегі жалпы шығарылуы сияқты 50–200 мкг дозалары диапазонында дозасына пропорциональді артты.

Пациенттердің ерекше топтарындағы фармакокинетикасы.

Ультибро™ Бризхалер®

Жас шамасы, жыныс пен дене салмағы ӨСОА бар пациенттерде Ультибро™ Бризхалер® препаратының фармакокинетикасына елеулі әсер етпейді. AUC пен майсыз дене салмағы (немесе дене салмағы) арасында теріс корреляция бары анықталды, алайда, AUC мардымсыз өзгергендіктен, ал майсыз дене салмағының болжамдық құндылығы зор болмағандықтан, осы параметрге байланысты дозасын түзету ұсынылмайды. Шылым шегу мен бастапқы ҚДК1, көрсеткіштері Ультибро™ Бризхалер® препаратының ингаляциясынан кейін индакатерол мен гликопирроний бромидінің AUC елеулі әсер етпейді.

Индакатерол

ӨСОА бар пациенттердегі популяциялық фармакокинетикалық талдауда жас шамасының, жыныс пен салмақтың индакатеролдың ингаляциясынан кейінгі жүйелі әсеріне клиникалық тұрғыдан маңызды әсер ететіндігі анықталмаған. Индакатеролды жынысқа байланыссыз және кез келген жас және салмақ тобында ұсынылатын дозасында пайдалануға болады.

Индакатеролдың фармакокинетикасы уридин-ди-фосфат-глюкоронилтрансферазаның екі түрлі генотиптерінде, 1A1 (UGT1A1) изоформасы – толығымен функционалды [(TA)6, (TA)6] генотипінде және төмен функциональді [(TA)7, (TA)7] генотипінде (Жильбер синдромының генотипі) зерттелді. Зерттеу индакатеролдың несептегі тепе теңдік жағдайындағы орташа концентрациясы мен индакатеролдың ең жоғарғы концентрациясы [(TA)7, (TA)7] генотиптердегіге қарағанда 1,2 есе жоғары болғанын, индакатеролдың жүйелік әсері UGT1A1 генотиптерінің ауытқуына елеусіз әсер ететіндігін көрсетті.

Гликопирроний бромиді

Жас шамасы мен дене салмағы препараттың AUC түраралық айырмашылықтарына әсер ететін факторлар болып табылады. Гликопирроний бромидінің ұсынылатын 50 мкг дозасын кез келген жас тобындағыларға және кез келген дене салмағында қауіпсіз қолдануға болады. Жыныс, шылым шегу және ҚДК1 бастапқы көрсеткіштері гликопирроний бромидінің AUC елеулі әсер етпейді.

Бауыр функциясының бұзылулары бар науқастар.

Ультибро™ Бризхалер®

Жекелей қолданылатын компоненттерінің әрқайсысының фармакокинетикалық қасиеттеріне байланысты, Ультибро™ Бризхалер® препаратын бауыр функциясының жеңіл және орташа дәрежелі бұзылулары бар пациенттерге ұсынылатын дозасында қолдануға болады. Препараттың бауыр функциясының ауыр бұзылулары бар пациенттерде қолданылуы жөнінде мәліметтер жоқ.

Индакатерол

Индакатеролдың фармакокинетикасы бауыр функциясының ауырлығы жеңіл және орташа дәрежелі бұзылулары бар пациенттерде айтарлықтай өзгерген жоқ. Препараттың бауыр функциясының ауыр бұзылулары бар пациенттерде қолданылуы зерттелген жоқ.

Гликопирроний бромиді

Бауыр функциясының бұзылулары бар пациенттерде клиникалық зерттеулер жүргізілген жоқ. Гликопирроний бромидінің шығарылуы негізінен бүйрек экскрециясының есебінен жүреді. Гликопирроний бромидінің бауырдағы метаболизмінің нашарлауы AUC клиникалық елеулі артуына алып келмейді деп күтіледі.

Бүйрек функциясының бұзылулары бар науқастар

Ультибро™ Бризхалер®

Жекелей қолданылатын компоненттерінің әрқайсысының фармакокинетикалық қасиеттеріне байланысты, Ультибро™ Бризхалер® препаратын бүйрек функциясының ауырлық дәрежесі жеңіл және орташа пациенттерге ұсынылатын дозада қолдануға болады. Бүйрек функциясының ауыр бұзылулары бар немесе бүйректің созылмалы ауруының (БСА) гемодиализді қажет ететін терминалды сатысы бар пациенттерде, Ультибро™ Бризхалер® препаратын тек, егер күтілетін пайдасы ықтимал қаупінен асып түсетін жағдайда ғана қолдану керек.

Индакатерол

Индакатерол бүйрекпен азғантай дәрежеде шығарылатындықтан, бүйрек функциясының бұзылулары бар пациенттерде препараттың фармакокинетикасы зерттелмеген.

Гликопирроний бромиді

Бүйрек жеткіліксіздігі гликопирроний бромидінің жүйелі әсеріне ықпал етеді. Жалпы жүйелі әсерінің 1,4 есеге дейін орташа жоғарылауы бүйрек функциясының ауырлық дәрежесі жеңіл және орташа бұзылуы бар пациенттерде және 2,2 есеге дейін жоғарылауы бүйрек функциясының ауыр дәрежелі бұзылуы және БСА терминалды сатысы бар пациенттерде байқалды. Популяциялық фармакокинетикалық талдауды пайдалану бүйрек функциясының ауырлық дәрежесі жеңіл және орташа бұзылуымен қатарлас жүретін (шумақтық сүзіліс жылдамдығы бойынша бағаланатын (ШСЖ) ≥30 мл/мин/1,73 м2) ӨСОА бар пациенттерде гликопирроний бромидін ұсынылған дозаларда қолдануға болады деген тұжырым жасауға мүмкіндік берді.

Этникалық ерекшелік

Ультибро™ Бризхалер®

Этникалық ерекшеліктің екі компоненттің де AUC статистикалық тұрғыдан маңызды әсері анықталмаған.

Индакатерол

Этникалық қосалқы топтар арасында ешқандай айырмашылық анықталмаған. Препараттың негроид нәсілдң тұлғаларда қолданылу тәжірибесі шектеулі.

Гликопиррония бромид

Жапондық және еуропалық тұлғалар арасында жалпы жүйелік әсерінде (AUC) ешқандай елеулі айырмашылықтар анықталмаған. Басқа ұлттар немесе нәсілдер үшін фармакокинетикалық мәліметтер жеткіліксіз.

Фармакодинамикасы

Ультибро™ Бризхалер® – ұзақ әсер ететін біріктірілген ингаляциялық препарат. Оның құрамына кіретін индакатерол мен гликопирроний бромиді бронхтардың тегіс бұлшықеттерінің босаңсуын туғызады, бронхдилатациялаушы әсерін әсер ету механизмінің әр түрлілігі есебінен өзара күшейтеді.

Индакатерол ультра-ұзақ әсері бар (бір рет қабылдаған кезде 24 сағат ішінде) селективті бета2-адреномиметик болып табылады. Индакатеролды қоса, бета2-адреномиметиктердің фармакологиялық әсері, АТФ циклдық 3',5'-АМФ-ға (циклдық АМФ) айналуын катализдейтін жасушаішілік аденилатциклаза ферментінің стимуляциясымен байланысты. Циклдық АМФ мөлшерінің жоғарылауы бронхтардың тегіс бұлшықеттерінің босаңсуына алып келеді. Индакатерол бета2-адренорецепторлардың іс жүзінде толық агонисі болып табылады; ол препараттың бета1-адренорецепторларға қарағанда, бета2-адренорецепторларға әсерін 24 есе көп, және бета3-адренорецепторларға қарағанда 20 есе көп стимуляциялайды. Ингаляциядан кейін индакатерол жылдам және ұзақ бронхдилатациялаушы әсер береді.

Гликопирроний бромиді – бұл өкпенің созылмалы обструкциялық ауруы (ӨСОА) бар пациенттерде бронхты кеңейтетін демеуші емге арналған ұзақ әсер ететін ингаляциялық м-холиноблокатор. Оның әсер ету механизмі ацетилхолиннің тыныс жолдарының тегісбұлшықетті жасушаларына бронхоконстрикторлық әсерін бөгеуіне негізделген, бұл бронхты дилатациялаушы әсеріне алып келеді. Адам организмінде мускариндік рецепторлардың (М1-5) 5 қосалқы түрі анықталды. Тыныс алу жүйесінің физиологиялық функциясына М1-3 қосалқы түрлері ғана қатысатыны белгілі. Гликопирроний бромидінің рецепторлардың М2 қосалқы түрімен салыстырғанда, рецепторлардың М1 және М3 қосалқы түріне қатысты селективтілігі 4-5 есе жоғары. Бұл препарат ингаляциясынан кейін емдік әсерінің жылдам туындауына алып келеді, бұл клиникалық зерттеулерде дәлелденген. Гликопирроний бромидінің ингаляциядан кейінгі бронхты дилатациялаушы әсері 24 сағаттан артық сақталады. Препараттың ингаляциядан кейінгі әсерінің ұзақтығына препараттың өкпедегі емдік концентрациясын ұзақ уақыт ұстап тұруы түрткі болады, бұл препараттың ингаляциялық қолданудан кейінгі жартылай шығарылу кезеңінің көктамыр ішіне енгізумен салыстырғанда ұзақтығымен расталады.

Орталық және шеткергі тыныс жолдарындағы бета2-адренорецепторлар мен M3-холинорецепторлардың тығыздығы әр түрлі болатындықтан, бета2-адреномиметиктер шеткергі тыныс жолдарын жақсы босаңсытады, бұл кезде M-холиноблокаторлар орталық тыныс жолдарына қатысты елеулі әсер береді. Осылайша, бета2-адреномиметик пен M3-холиноблокатордың біріктірілімі адамның төменгі тыныс жолдарының ұзына бойына бронхтардың оңтайлы кеңеюіне ықпал етеді.

Ультибро™ Бризхалер® препаратының әсері ингаляциядан кейін 5 минуттан соң басталады және 24 сағат бойы тұрақты деңгейінде сақталады, өкпе функциясының айтарлықтай тұрақты жақсаруын: емдеудің 26 аптасында алғашқы секундта қарқынды дем шығару көлемінің (ҚДК1) плацебо қабылдағандармен салыстырғанда орташа алғанда 0,32 л-ге, және индакатеролды, гликопирроний бромидін немесе тиотропиум бромидін бөлк-бөлек қабылдап жүрген пациенттермен салыстырғанда 0,11 л-ге артуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар өкпенің функционалдық қалдықтық сыйымдылығының және өкпенің қалдықтық көлемінің плацебомен салыстырғанда бірінші күні қабылдағаннан кейін 60 минуттан соң 350 мл және 380 мл-ге азайғаны (р<0.001) және 21 күн емдеуден кейінгі плацебомен салыстырғанда сәйкесінше 520 мл және 520 мл-ге (р<0.001) азайғаны байқалды. Препаратты қолданған кезде ентігудің азайғаны, дене жүктемелеріне көтерімділіктің жақсарғаны білінеді. Сонымен қатар ӨСОА өршулері қаупінің айтарлықтай азайғаны (келесі өршуіне дейінгі уақыттың ұзаруы), қысқа әсерлі ингаляциялық бета2-адреномиметиктерге қажеттіліктің азайғаны және, науқастардың өмір сапасының жақсарғаны байқалады (Әулие Георгий госпиталінің сертификатталған сауалнамасының көмегімен бағалау).

Жүргізілген клиникалық зерттеулердің негізінде, Ультибро™ Бризхалер® препараты емдік және супратерапиялық дозаларда жүректің жиырылу жиілігіне (ЖЖЖ), QT аралығы ұзындығының қысқаруына, калий мөлшеріне және қан сарысуындағы глюкоза концентрациясына клиникалық маңызды әсер етпейтіндігі көрсетілді.

Қолданылуы

- өкпенің созылмалы обструкциялық ауруы бар пациенттерде аурудың симптомдарын жеңілдету және өршуін азайту үшін тыныс жолдарының обструкциясын бронхты дилатациялаушы демеуші емде.

Қолдану тәсілі және дозалары

Тек қана ингаляция үшін қолдануға арналған!

Препарат ішінде ингаляцияларға арналған ұнтағы бар капсулалар түрінде берілген, оны жиынтыққа кіретін, ингаляцияға арналған арнайы құрылғының (бризхалер) көмегімен ауыз арқылы ингаляция жасау үшін ғана қолдану керек. Препаратты ішке қабылдауға болмайды. Ішінде ингаляцияларға арналған ұнтағы бар капсулалар блистерде сақталуы және одан тікелей қолданар алдында шығарылып алынуы тиіс.

Ультибро™ Бризхалер® препаратының ұсынылатын дозасы тәулігіне 1 рет 110 мкг + 50 мкг (1 капсуланың ішіндегісі) құрайды. Препараттың ингаляциясын күн сайын тәулігіне бір рет белгілі бір уақытта жүргізеді. Дозасын өткізіп алған жағдайда, оны барынша жылдамырақ қабылдау қажет. Пациенттерге препараттың тәулігіне 1 дозасынан артық қабылдамауы жөнінде нұсқау берілуі тиіс.

Ультибро™ Бризхалер® препаратын тағайындаған кезде пациенттерге ингаляцияларға арналған құрылғыны дұрыс пайдалану жөнінде нұсқау берілуі тиіс.

Тыныс алу функциясының жақсаруы болмаған жағдайда, пациенттің препаратты дұрыс қолданып отырғандығына көз жеткізу керек. Препаратты жұтпай, деммен ішке тарту керек.

Пациенттердің ерекше топтарында дозалау режимі

Бүйрек функциясының бұзылу бар пациенттерде қолданылуы

Препаратты бүйрек функциясының жеңіл немесе орташа дәрежелі бұзылулары бар пациенттерде қолданған кезде дозасын түзету қажет емес. Ауыр дәрежелі немесе терминалды сатыдағы, гемодиализді қажет ететін БСА бар пациенттерде, Ультибро™ Бризхалер® препаратын ұсынылған дозасында тек, егер күтілетін пайдасы ықтимал қаупінен асып түсетін жағдайда ғана қолданылуы тиіс.

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттерде қолданылуы

Препаратты бауыр функциясының ауырлық дәрежесі жеңіл және орташа бұзылулары бар пациенттерде қолданғанда, дозасын түзету қажет емес. Препараттың бауыр функциясының ауыр бұзылулары бар пациенттерде қолданылуы зерттелмеген.

Балаларда қолданылуы

Препарат 18 жасқа толмаған балаларда қолданылмауы тиіс.

75 жастан асқан пациенттерде қолданылуы

75 жас шамасындағы және одан үлкен пациенттерде препараттың дозасын түзету қажет емес.

Ингаляцияларға арналған құрылғыны қолдану жөніндегі нұсқаулар

Ультибро™ Бризхалер® препаратының әр қаптамасының ішінде:

- Ингаляцияға арналған бір құрылғы – бризхалер;

- Ішінде ингаляцияға арналған ұнтағы бар капсулалар салынған блистерлер.

 

Қақпақ

Мүштік

Экран

Тетік

Капсулаға арналған камера

Ингаляцияға арналған құрылғының негізі

Ингаляцияға арналған құрылғы

Блистер қаптама

Блистерлер

Негізгі бөлік

 

Ингаляцияларға арналған ұнтағы бар капсулаларды ішке қабылдауға болмайды!

Қаптамадағы ингаляцияға арналған құрылғы, тек препарат капсулаларымен бірге пайдалануға ғана арналған.

Қаптамадағы капсулалардың ингаляциясы үшін тек бризхалер пайдаланылады.

Препарат капсулаларын ингаляцияға арналған қандай-да бір басқа құрылғымен пайдаланбаңыз, өз кезегінде, бризхалерді басқа препараттардың ингаляциясы үшін пайдаланбаңыз.

30 күн пайдаланғаннан кейін бризхалерді лақтырып тастау керек.

Ингаляцияларға арналған құрылғыны қалай пайдалану керек

 
 

Қақпағын ашыңыз.

 

Ингаляцияға арналған құрылғыны ашыңыз.

Бризхалерді ашу үшін, оны негізінен мықтап ұстаңыз және мүштікті еңкейтіңіз.

 

Капсуланы дайындаңыз:

Блистер қаптамадан бір блистерді тесілген жерінен ажыратып бөліп алыңыз.

Бір блистерді алыңыз және капсуланы босатып алу үшін оның қорғағыш үлбірін алып тастаңыз.

 

Капсуланы суырып алыңыз:

Капсулаларды блистерде сақтау және тек тікелей қолданар алдында ғана суырып алу керек.

Қолыңызды құрғатып сүртіңіз және капсуланы блистерден суырып алыңыз.

Капсуланы жұтпаңыз

 

Капсуланы бризхалерге салыңыз:

Капсуланы капсулаларға арналған камераға салыңыз.

Капсуланы ешқашан тікелей мүштікке салмаңыз.

 

Ингаляцияға арналған құрылғыны жабыңыз:

Бризхалерді мықтап жабыңыз. Ол түбіне дейін жабылған кезде, «сырт» еткен дыбыс шығуы тиіс.

 

Капсуланы итеріп салыңыз:

Бризхалерді тік қалыпта, мүштігі жоғары қарап тұратындай етіп ұстаңыз.

Екі тетігін де бір мезгілде түбіне дейін басыңыз. Капсуланы тескен кезде «сырт» еткен дыбыс шығуы тиіс.

Капсуланы тесуге арналған тетіктерді бір реттен артық баспаңыз.

 

Бризхалердің тетігін екі жағынан да толықтай босатыңыз.

 

Дем шығарыңыз:

Мүштікті аузыңызға салар алдында, толығымен дем шығарыңыз.

Ешқашан мүштікті үрлемеңіз.

 

Дәрілік препаратты деммен ішке тартыңыз.

Бризхалер мүштігін аузыңызға салыңыз және оның айналасын ерніңізбен мықтап қысыңыз.

Бризхалерді қолмен ұстап тұрып, барынша терең жылдам біркелкі дем алыңыз. Тескіш құрылғының тетігін баспаңыз.

 

Назар аударыңыз:

Сіз ингаляцияға арналған құрылғы арқылы демді ішке тартқан кезде, Сіз капсуланың камерада айналуынан және ұнтақтың бүркілуінен туындайтын өзіне тән зыңылдаған дыбысты естуіңіз тиіс. Сіз аузыңыздағы препараттың тәттілеу дәмін сезе аласыз.

Егер Сіз зыңылдаған дыбысты естімесеңіз, бұл капсуланың бризхалер камерасында тұрып қалғанын білдіруі мүмкін. Бұл жағдайда бризхалерді ашыңыз және құрылғының негізін түрте отырып капсуланы мұқият босатыңыз. Капсуланы босату үшін, капсуланы тесуге арналған тетікті баспаңыз. Қажет болса 9 және 10 сатыларды қайталаңыз.

 

Тынысыңызды тежеңіз:

Егер демді ішке тартқан кезде сіз белгілі бір дыбысты естісеңіз, тынысыңызды барынша ұзақ тежеңіз (жағымсыз сезімдерді бастан өткермес үшін), және дәл осы кезде мүштікті аузыңыздан суырып алыңыз. Содан кейін дем шығарыңыз.

Бризхалерді ашыңыз және капсулада ұнтақ қалған-қалмағанын қарап шығыңыз. Егер капсулада ұнтақ қалса, бризхалерді жабыңыз және 9-12 сатыларды қайталаңыз. Адамдардың көпшілігі капсуланы бір немесе екі ингаляция кезінде босатып тастауы мүмкін.

Кейбір адамдарда дәрілік препараттың ингаляциясынан кейін азғантай уақыт ішінде жөтел байқалады. Егер сіз жөтелсеңіз, мазасызданбаңыз. Егер капсулада ұнтақ қалмаса, демек Сіз препараттың толық дозасын қабылдағансыз.

 

Капсуланы суырып алыңыз:

Сіз Ультибро™ Бризхалер® препаратының тәуліктік дозасын қабылдағаннан кейін, мүштігін қайырып, ингаляцияға арналған құрылғыны түрте отырып, босаған капсуланы суырып алыңыз, және оны лақтырып тастаңыз. Бризхалер мүштігін жабыңыз және оны қақпақпен жабыңыз.

Капсулаларды бризхалерде сақтамаңыз.

Есте сақтаңыз:

Ішінде ингаляцияға арналған ұнтағы бар капсулаларды жұтпаңыз.

Тек қаптамада тұрған бризхалерді ғана пайдаланыңыз.

Капсулалар блистерде сақталуы және тікелей пайдаланар алдында шығарылып алынуы тиіс.

Капсуланы ешқашан бризхалер мүштегіне салмаңыз.

Тескіш құрылғыны бір реттен артық баспаңыз.

Бризхалер мүштегін ешқашан үрлемеңіз.

Капсуланы үнемі ингаляцияға дейін тесіңіз.

Бризхалерді жумаңыз. Оны құрғақ күйінде сақтаңыз. Төмендегі «Бризхалерді қалай тазалау керек» бөлімін қараңыз.

Бризхалерді бөлшектемеңіз.

Препараттың, ингаляцияға арналған капсулалардың жаңа қаптамасын бастай отырып, үнемі қаптамада тұрған жаңа бризхалерді пайдаланыңыз.

Капсулаларды бризхалерде сақтамаңыз.

Капсулалары бар блистерлер мен бризхалерді үнемі құрғақ жерде сақтаңыз.

Қосымша ақпарат

Өте сирек жағдайларда капсулалардың ішіндегісі азғантай мөлшерде ауызға түсіп кетуі мүмкін. Егер Сіз оны деммен ішке тартып қойсаңыз немесе жұтып қойсаңыз мазасызданбаңыз.

Назар аударыңыз, егер Сіз капсуланы бір реттен артық тессеңіз, оның сынып кету қаупі артады.

Бризхалерді қалай тазалау керек

Бризхалерді аптасына бір рет тазалаңыз. Мүштектің сыртын және ішін таза құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Бризхалерді тазалау үшін ешқашан суды пайдаланбаңыз. Оны құрғақ күйінде сақтаңыз.

Жағымсыз әсерлері

Ультибро™ Бризхалер® препаратының қауіпсіздік бейіні, монотерапияда қолданылатын M-холиноблокаторларға және бета2-адреномиметиктерге тән, симптомдармен сипатталады. Басқа анағұрлым жиі аталған дәрілік препаратпен байланысты (Ультибро™ Бризхалер® препаратын қабылдаған пациенттердің кемінде 3%-ында байқалған, және жиілігі, плацебо қолдану аясындағыға қарағанда жоғары болған) жағымсыз құбылыстардың (ЖҚ) қатарына жөтел және ауызжұтқыншақтағы ауыру (тамақтың жыбырлауын қоса) жатады.

ӨСОА бар пациенттерде ұсынылған дозалардағы ингаляциясы кезінде препарат клиникалық маңызды жүйелі бета2-адреномиметиктік әсер бермейді. ЖЖЖ орташа алғанда минутына 1 соғудан артыққа өзгерді, ал тахикардия плацебо тобындағыға қарағанда сирек және азғантай жиілікпен дамыды. QTc аралығының елеулі ұзаруының (>450 мс) даму жиілігі мен гипокалиемия плацебо қолданған топтағы осындаймен ұқсас болды.

Төменде препаратты тіркеу кезіндегі клиникалық зерттеулер (6 және 12 айға созылатын) барысында қолданған кезде байқалатын ЖҚ келтірілген, препарат ӨСОА бар пациенттерде тәулігіне 1 рет қолданылған. ЖҚ туындау жиілігіне сәйкес бөлінген. Жиілігін бағалау үшін келесі критерийлер пайдаланылды: өте жиі (≥1/10); жиі (≥1/100, <1/10); жиі емес (≥1/1000, <1/100); сирек (≥1/10000, <1/1000); өте сирек (<1/10000), жекелеген хабарламаларды қоса.

Өте жиі (≥1/10)

 • жоғарғы тыныс жолдарының инфекциясы

Жиі (≥1/100, <1/10)

 • назофарингит, синусит, ринит

 • бас айналуы, бас ауыруы

 • жөтел, ауыз жұтқыншақтың ауыруы, тамақтың жыбырлауы

 • диспепсия, тістегі кариес

 • бұлшықеттер мен сүйектердің ауыруы

 • кеуде қуысының ауыруы

 • несеп шығару жолдарының инфекциясы

Жиі емес (≥1/1000, <1/100)

 • аса жоғары сезімталдық

 • қант диабеті және гипергликемия

 • ұйқысыздық

 • парестезия

 • жүректің ишемиялық ауруы, жыпылықтағыш аритмия, тахикардия, жүрек соғуының жиілеуі

 • мұрыннан қан кету

 • ауыздың шырышты қабығының құрғауы

 • тері бөртпесі/қышыну

 • бұлшықет түйілуі, миалгия

 • қуық обструкциясы, несептің іркілуі

 • шеткергі ісіну, қажығыштық

Ультибро™ Бризхалер® біріктірілген препаратын қолдану аясында байқалған және компоненттерінің әрқайсысын қолданған кезде байқалмаған жаңа ЖҚ:

Жиі (≥1/100, <1/10)

 • қызба

 • Жиі емес (≥1/1000, <1/100)

 • глаукома

Индакатеролды немесе гликопирроний бромидін монотерапия ретінде қолдану аясында да төмендегі ЖҚ байқалған:

Жиі (≥1/100, <1/10)

 • гастроэнтерит

Жиі емес (≥1/1000, <1/100)

 • парадоксальді бронх түйілуі

 • аяқ-қолдардың ауыруы

Жекелеген қолайсыз жағымсыз реакциялардың сипаттамасы

M-холиноблокаторларға тән ЖҚ ішінен ауыздың құрғауы айтарлықтай жиі байқалды (плацебо қолданған топтағы 0,3%-ға қарсы Ультибро™ Бризхалер® препаратын қолданған топта 0,6%); сонымен қатар, Ультибро™ Бризхалер® препаратын қолдану аясында бұл ЖҚ, гликопирроний бромидін монотерапия ретінде қолдану аясындағыға қарағанда сирек байқалды. Көп жағдайда ауыздың құрғауы препаратты қолданумен байланысты болды және айқындық дәрежесі жеңіл болды; айқындық дәрежесі ауыр ауыз құрғауы байқалмаған.

Жөтел жиі білінді, бірақ әдетте айқындық дәрежесі жеңіл болды.

Аса жоғары сезімталдық реакциялары мен жүректің ишемиялық ауруын қоса, кейбір күрделі ЖҚ, индакатеролды монотерапия ретінде қолдану аясындағы ЖҚ ретінде байқалды. Ультибро™ Бризхалер® препаратын қолданған топтағы пациенттерде аса жоғары сезімталдық реакциялары және жүректің ишемиялық ауруы сәйкесінше 0,1%, (плацебо қолданған топта 0%) және 0,4% (плацебо қолданған топта 0,3%) жиілікпен байқалған.

75 жастан асқан, Ультибро™ Бризхалер® препаратын қабылдаған пациенттерде несеп шығару жолдарының инфекциясы 3,5% жиілікпен байқалған (плацебо қолданған топта 2,8%).

Қолдануға болмайтын жағдайлар

 • индакатеролға, гликопирроний бромидіне немесе препарат құрамына кіретін кез келген басқа компоненттерге жоғары сезімталдық

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Индакатерол мен гликопирроний бромидін тепе-теңдік жағдайларында ингаляция жолымен біріктіріп қолданған кезде, екі препараттың да фармакокинетикалық қасиеттері өзгерген жоқ.

Ультибро™ Бризхалер® препаратының басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесулеріне арнайы зерттеулер жүргізілген жоқ. Ультибро™ Бризхалер® препаратының потенциалды өзара әрекеттесулері жөніндегі ақпарат оның компоненттерінің әрқайсысының болуы мүмкін өзара әрекеттесулерінің мәліметтеріне негізделген.

Индакатеролмен байланысты дәрілік өзара әрекеттесулері

Бета-адреноблокаторлар

Бета-адреноблокаторлар бета2-адреномиметиктердің әсерін әлсіретуіне немесе әсеріне кедергі жасауы мүмкін болғандықтан, олардың бірге қолданылуы үшін дәлелді себеп болмаса, Ультибро™ Бризхалер® препаратын бета-адреноблокаторлармен (көз тамшыларын қоса) бір мезгілде қолдану ұсынылмайды.

Препараттардың екі класын да қолдану қажет болған жағдайда, кардиоселективті бета-адреноблокаторларды пайдаланған дұрыс, алайда оларды сақтықпен қолдану қажет.

QT аралығын ұзартатын препараттар

Басқа бета2-адреномиметиктерді қолданғандағы сияқты, моноаминооксидаза тежегіштерін, үшциклдық антидепрессанттарды немесе QT аралығын ұзартуға қабілетті басқа препараттарды қабылдап жүрген пациенттерде Ультибро™ Бризхалер® препаратын қолданғанда сақтық таныту керек, өйткені бұл олардың QT аралығының ұзындығына әсерін күшейтуі мүмкін. QT аралығын ұзартуға қабілетті препараттарды қолданғанда қарыншалық аритмиялардың даму қаупі артады.

Симпатомиметиктік препараттар

Индакатеролды симпатомиметиктермен бір мезгілде қолдану (бөлек және біріктірілген ем құрамында) жағымсыз құбылыстардың даму қаупі артуы мүмкін. Құрамында басқа ұзақ әсер ететін бета2-адреномиметиктер бар дәрілік препараттармен бір мезгілде қабылдау ұсынылмайды.

Гипокалиемиялық дәрілік заттар

Метилксантин туындыларымен, глюкокортикостероидтармен немесе гипокалиемия тудыратын диуретиктермен бір мезгілде қолдану, бета2-адреномиметиктерден туындауы мүмкін гипокалиемияны күшейтуі мүмкін.

CYP3A4 изоферменті және Р-гликопротеиннің жарғақшалық тасымалдағышы деңгейінде өзара әрекеттесуі

Индакатеролдың кетоконазол, эритромицин, верапамил және ритонавир сияқты CYP3A4 изоферменті мен Р-гликопротеиннің спецификалық тежегіштерімен өзара әрекеттесуі зерттелді. Индакатеролды верапамилмен бір мезгілде қолдану AUC 1,4-2 есе артуына және Cmax 1,5 есе артуына алып келді. Индакатеролды эритромицинмен қолданған кезде AUC 1,4 – 1,6 есе және Cmax 1,2 есе артқаны байқалды. Индакатеролмен және кетоконазолмен біріктіріп емдеу AUC пен Cmax сәйкесінше 2-есе және 1,4-есе жоғарылауы анықталды. Индакатеролды ритонавирмен (CYP3A4 изоферментінің және P-гликопротеин тежегішімен) бір мезгілде қолданғанда, AUC 1.6-1.8 есе артқаны байқалды, алайда Cmax өзгеріссіз қалған. Дәрілермен өзара әрекеттесуі салдарынан бұл AUC жоғарылауы қауіпсіздік бейінінің өзгеруіне алып келген жоқ.

Индакатеролды басқа препараттармен қолданғанда дәрілік өзара әрекеттесуі байқалмаған. In vitro зерттеулер, индакатеролдың метаболизм деңгейінде немесе, емдік дозаларын тағайындаған кезде қол жеткізілетін AUC кезіндегі жарғақшалық тасымалдағыштарының деңгейінде ферменттермен өзара әрекеттесу потенциалының елеусіз болатынын көрсетті.

Гликопирроний бромидімен байланысты дәрілік өзара әрекеттесулер

In vitro зерттеулер, гликопирроний бромидінің, басқа дәрілік заттардың метаболизміне әсер етпеуі мүмкіндігін көрсетті. Гликопирроний бромиді метаболизмінің тежелуі немесе индукциясы препарат AUC елеулі өзгерістеріне алып келмейді. Түрлі ферменттердің қатысуымен жүретін метаболизмдік өзгерістер гликопирроний бромидінің шығарылуында айтарлықтай рөл атқармайды.

Циметидин немесе катиондар тасымалдағыштарының басқа тежегіштері

Дені сау еріктілерге жүргізілген клиникалық зерттеулер кезінде, гликопирроний бромидінің бүйректік клиренсіне әсер ететін органикалық катиондар тасымалдағыштарының тежегіші циметидин, гликопирроний бромидінің AUC 22%-ға арттырды және бүйректік клиренсін 23%-ға төмендетті. Аталған көрсеткіштерді негізге ала отырып, гликопирроний бромидін циметидинмен немесе катиондар тасымалдағыштарының басқа тежегіштерімен бір мезгілде қолданғанда клиникалық маңызды өзара әрекеттесуі күтілмейді.

М-холиноблокаторлары

Ультибро™ Бризхалер® препаратының құрамында м-холиноблокаторлар бар басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесулеріне арнайы зерттеулер жүргізілген жоқ. Құрамында ұзақ әсер ететін м-холиноблокаторлық бар дәрілік препараттармен бір мезгілде қабылдау ұсынылмайды.

Айрықша нұсқаулар

Ультибро™ Бризхалер® препараты бронх түйілуінің жедел көріністерін басу үшін ұсынылмайды.

Ультибро™ Бризхалер® препараты ӨСОА-мен науқастарда демеуші ем жүргізуге арналған. ӨСОА жалпы популяциясында 40 жастан асқан науқастардың айтарлықтай басым болуына байланысты, препаратты 40 жасқа дейінгі пациенттерге тағайындағанда ӨСОА диагнозын спирометриялық жолмен растау қажет.

Аса жоғары сезімталдық реакциялары

Ультибро™ Бризхалер® препараты компоненттерінің бірі индакатеролды қолдану аясында, шұғыл типті аса жоғары сезімталдық реакциялары дамыған жағдайлар тіркелген. Егер аллергиялық реакцияның дамығанын білдіретін белгілер болса (атап айтқанда, тыныстың тарылуы немесе жұтынудың қиындауы, тілдің, ерін мен беттің ісінуі, есекжем, тері бөртпесі), препаратты тоқтату және баламалы емін таңдау қажет.

Бронх демікпесі

Ультибро™ Бризхалер® препаратының бронх демікпесі бар науқастарда қолданылуы жөніндегі мәліметтердің жоқтығына байланысты, препаратты бронх демікпесін емдеу үшін пайдаланбау керек.

Ұзақ әсер ететін бета2-адреномиметиктерді бронх демікпесін емдеу үшін қолданғанда, демікпесімен байланысты күрделі, соның ішінде өліммен аяқталған жағымсыз құбылыстардың туындау қаупі артады.

Парадоксальді бронх түйілуі

Клиникалық зерттеулерде Ультибро™ Бризхалер® препаратын қолданғанда, парадоксальді бронх түйілуі жағдайлары байқалған жоқ. Алайда, басқа ингаляциялық препараттарды қолданған кезде өмірге қауіп төндіруі мүмкін парадоксальді бронх түйілуі жағдайлары байқалған. Парадоксальді бронх түйілуі туындаған жағдайда, Ультибро™ Бризхалер® препаратын қолдану дереу тоқтатылуы және баламалы ем тағайындалуы тиіс.

М-холиноблокаторлық әсері

Ультибро™ Бризхалер® препаратының жабықбұрышты глаукомасы немесе несептің іркілуі бар пациенттерде қолданылуы жөніндегі мәліметтердің жоқтығына байланысты, препаратты пациенттердің аталған тобында қолданған кезде сақтық таныту керек.

Пациенттер жедел жабықбұрышты глаукома ұстамасының белгілер мен симптомдары және Ультибро™ Бризхалер® препаратын қолдануды дереу тоқтату, сондай-ақ осы белгілер немесе симптомдардың кез келгені туындаған жағдайда, өз дәрігеріне кідіртпей хабарлау қажеттілігі туралы хабардар болуы тиіс.

Бүйректің жедел жеткіліксіздігі бар пациенттер

Бүйрек жеткіліксіздігінің терминалды сатысы бар пациенттерді қоса, бүйректің жедел жеткіліксіздігі бар (есептелген шумақтық сүзіліс жылдамдығы 30 мл/мин/1,73 м2 төмен) пациенттер үшін, Ультибро™ Бризхалер®препаратын тек, егер күтілетін пайдасы ықтимал қаупінен асып түсетін жағдайда ғана пайдалану қажет. Ондай пациенттер жағымсыз әсерлерінің дамуы мүмкіндігіне байланысты, тұрақты қадағалауда болуы тиіс.

Бета2-адреномиметиктердің жүрек-қантамыр жүйесіне әсері

Бета2-адренорецепторлар негізінен бронхтардың тегіс бұлшықеттеріндегі, ал бета1-адренорецепторлар адам жүрегіндегі негізгі рецептор болып табылса да дегенмен, адам жүрегіндегі бета2-адренорецепторлардың үлесіне барлық адренорецепторлардың 10%-дан 50%-ға дейінгісі келеді. Бета2-адренорецепторлар жүректе нақты қандай функция атқаратындығы анықталған жоқ, алайда олардың жүректе болуы, тіпті жоғары селективті бета2-адреномиметиктердің өзі жүрекке әсер етеді деп болжауға мүмкіндік береді.

Бета2-адреномиметиктер жүрек-қантамыр жүйесіне (ЖЖЖ артуы, АҚ жоғарылауы және т.б.) клиникалық тұрғыдан елеулі әсер етуі мүмкін. Ультибро™ Бризхалер® препаратын қолданған кезде ЖҚ туындаған жағдайда, препаратпен емдеуді тоқтату қажет болуы мүмкін. Бұдан өзге, бета2-адреномиметиктерді қолданған кезде электрокардиографиялық өзгерістер: Т тісшесінің тегістелуі, QT аралығының ұзаруы және ST сегментінің депрессиясы (алайда бұл өзгерістердің клиникалық маңыздылығы анықталмаған) байқалуы мүмкін. Клиникалық зерттеулерде препаратты ұсынылған емдік дозаларында қолданғанда, QT аралығының плацебомен салыстырғанда айтарлықтай ұзарғаны байқалмаған.

Гипокалиемия

Кейбір пациенттерде бета2-адреномиметиктерді қолданған кезде жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан ЖҚ дамуына алып келетін елеулі гипокалиемия байқалуы мүмкін. Қан сарысуындағы калий концентрациясының төмендеуі әдетте өтпелі болады және түзету қажет емес. Ауыр дәрежелі ӨСОА бар пациенттерде гипокалиемия гипоксиядан және қатарлас емнен туындауы мүмкін, бұл өз кезегінде, аритмиялардың даму ықтималдығын арттыруы мүмкін. Клиникалық зерттеулерде препаратты ұсынылатын емдік дозаларында қолданғанда гипокалиемияның клиникалық маңызды әсерлері байқалмаған.

Гипергликемия

Бета2-адреномиметиктердің жоғары дозаларының ингаляциясы кезінде қан плазмасындағы глюкоза деңгейі жоғарылауы мүмкін. Препаратты қант диабеті бар пациенттерде қолданған кезде қан плазмасындағы глюкоза концентрациясын жүйелі түрде бақылап отыру керек. Препаратты қабылдаған (ұсынылған дозаларында) пациенттерге жүргізілген клиникалық зерттеулерде клиникалық елеулі гипергликемияның даму жиілігінің плацебо тобындағы 2,3%-бен салыстырғанда 4,1%-ға артқаны байқалды. Препаратты компенсацияланбаған қант диабеті бар пациенттерде қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігі зерттелмеген.

Препаратты қатарлас жүрек-қантамыр аурулары (жүректің ишемиялық ауруы (соның ішінде тұрақсыз стенокардия) бар пациенттерде, жедел миокард инфарктісі (соның ішінде сыртартқыдағы), артериялық гипертензия, жүрек ырғағының бұзылуы, QTc аралығының ұзаруы (түзетілген Q-T > 0,44 с)), құрысу бұзылуларымен, тиреотоксикозы, қант диабеті, туа біткен QT аралығының ұзару синдромы бар; QT аралығын ұзартатын дәрілік заттарды бір мезгілде қабылдап жүрген (IA және III класты аритмияға қарсы препараттар, үшциклдық және тетрациклдық антидепрессанттар, нейролептиктер, макролидтер, зеңге қарсы препараттар, имидазол туындылары, кейбір антигистаминдік препараттар, соның ішінде астемизол, терфенадин, эбастин), жалпы анестезияға арналған барбитураттар тобына жататын препараттарды бір мезгілде қабылдап жүрген пациенттерде, сондай-ақ сыртартқысында бета2-адреномиметиктердің әсеріне жауап талапқа сай болмаған пациенттерде қолданғанда сақтық таныту керек.

Сонымен қатар препаратты жабықбұрышты глаукомасы, бауыр функциясының ауыр бұзылулары, несептің іркілуімен қатар жүретін аурулары бар, бүйрек жеткіліксіздігінің гемодиализ жүргізуді қажет ететін терминалды сатысын қоса, бүйрек функциясының ауыр дәрежелі бұзылуы бар пациенттерде (ШСЖ 30 мл/мин/1,73 м2 төмен) қолданғанда сақтық таныту керек (Ультибро™ Бризхалер® препараты тек, егер күтілетін пайдасы ықтимал қаупінен асып түсетін жағдайда ғана қолданылуы тиіс).

Жүктілік және лактация кезеңі

Ультибро™ Бризхалер® препаратының жүкті әйелдерде қолданылуы туралы мәліметтер жоқ. Индакатерол немесе гликопирроний бромидінің жүкті әйелдерде қолданылуы туралы мәліметтер де жоқ.

Ультибро™ Бризхалер® препаратының жүкті әйелдерде қолданылуы жөніндегі клиникалық мәліметтердің жоқтығына байланысты, препаратты жүктілік кезінде тек, егер қолданудың анасы үшін күтілетін пайдасы ұрық үшін ықтимал қауіптен асып түсетін жағдайда ғана қолдануға болады.

Индакатеролдың және/немесе гликопирроний бромидінің әйелдерде емшек сүтіне өтетін-өтпейтіндігі белгісіз. Ультибро™ Бризхалер® препаратын бала емізетін әйелдерде тек, егер анасы үшін күтілетін пайдасы ұрық үшін ықтимал қауіптен асып түсетін болса ғана қолдануға жол беріледі.

Индакатерол жатырдың тегіс бұлшықеттеріне босаңсытқыш әсер беруі салдарынан, босану үдерістерін баяулатуы мүмкін.

Фертильділік

Ұрпақ өрбітуге уыттылығын зерттеулер де, жануарларға жүргізілген басқа зерттеулер де, препараттың ерлердегі немесе әйелдердегі фертильділікке әсер етуі мүмкін деп болжауға негіз болмайды.

Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Ультибро™ Бризхалер® препараты көлік құралдарын және қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер етпейді немесе елеусіз әсер етеді. Дегенмен, бас айналуының пайда болуы көлік құралдарын және қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер етуі мүмкін.

Артық дозалануы

Ультибро™ Бризхалер® ингаляциясын 600/100 мкг дейінгі дозаларда 2 апта бойы қабылдаған, ӨСОА бар пациенттерде ЖЖЖ, QT аралығына, қандағы қант немесе плазмадағы калий мөлшеріне әсері байқалмаған. ӨСОА бар пациенттерде Ультибро™ Бризхалер® препаратын емдік дозаларынан артық (300/100 және 600/100 мкг) дозаларда 14 күн қолданғаннан кейін эктопиялық қарыншалық ырғақ байқалған, бірақ көрсетілу төмендігі мен пациенттер санының аздығы (600/100 үшін 49 пациент және 300/100 мкг Ультибро™ Бризхалер® үшін 51 пациент) нақты талдауды жоққа шығарды. Тұтас алғанда, тұрақсыз қарыншалық тахикардия төрт пациентте байқалған, бұл кезде айтарлықтай ұзаққа созылған көрінісінің ұзақтығы 4 секундты (9 жиырылу) құрады.

Ультибро™ Бризхалер® препаратының артық дозалануы, тахикардия, тремор, жүректің қағу сезімі, бас ауыруы, жүрек айнуы, құсу, ұйқышылдық, қарыншалық аритмия, метаболизмдік ацидоз, гипокалиемия және гипергликемия сияқты бета2-адреномиметиктердің артық дозалануына тән симптомдармен, сондай-ақ, көзішілік қысымның жоғарылауы (көздің ауыруымен, көрудің бұзылуымен немесе көздің қызаруымен қатар жүретін), іштің қатуы немесе несеп шығарудың қиындауы сияқты м-холиноблокаторлардың артық дозалануына тән симптомдармен сипатталады деп болжанады.

Индакатеролдың артық дозалануы жөніндегі ақпарат

Индакатеролды ӨСОА бар пациенттерде ең жоғарғы емдік дозасынан 10 есе артық дозада бір рет қолданғаннан кейін, ЖЖЖ орташа артуы, систолалық артериялық қысымның (САҚ) жоғарылауы және QTc аралығының ұзаруы байқалды.

Гликопирроний бромидінің артық дозалануы жөніндегі ақпарат

ӨСОА бар пациенттерде гликопирронийді 100 және 200 мкг жалпы дозада 4 апта бойы күніне 1 рет жүйелі түрде ингаляция арқылы енгізудің жағымдылығы жақсы болды.

Ішке қабылдаған кездегі (5%-ға жуық) гликопирроний бромидінің биожетімділігінің төмендігі салдарынан, гликопирроний бромидінің капсуласын байқаусызда жұтып қойған кездегі жедел уыттану ықтималдығы аз.

Дені сау еріктілерде 150 мкг гликопирроний бромидін көктамыр ішіне енгізгеннен кейінгі Cmax пен AUC шамамен, гликопирронийді ұсынылатын дозаларында ингаляция жолымен қолданғанда қол жететін тепе-теңдік жағдайындағы Cmax пен AUC қарағанда, сәйкесінше 50 және 6 есе жоғары болды. Бұл кезде артық дозалану белгілері анықталған жоқ.

Емі

Демеуші және симптоматикалық ем көрсетілген. Ауыр жағдайларда пациенттер ауруханаға жатқызылуы тиіс. Қажет болған жағдайда селективті бета-адреноблокаторларды қолдануға болады. Селективті бета-адреноблокаторларды сақтықпен, тек қатаң түрдегі медициналық қадағалаумен пайдалану керек, өйткені оларды қолдану бронх түйілуінің дамуын туындатуы мүмкін.

Шығарылу түрі және қаптамасы

6 капсуладан бағдарлы полиамид/алюминий/поливинилхлорид (OPA/ALU/PVC) үлбірден және алюминий баспалы лакталған (PET/AL/HS-lacquer) фольгадан жасалған пішінді қаптамаға салынады.

5 пішінді қаптама және ингаляцияға арналған құрылғы медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картоннан жасалған қорапшаға салынады.

Мультиқаптама: әрқайсысының ішінде 30 капсул, 1 ингалятор және медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулық бар 3 картон қорапшадан тұрады.

Сақтау шарттары

Ылғалдан қорғау үшін түпнұсқалық қаптамасында, 25С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

2 жыл

Препаратты жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші / Қаптаушы

Новартис Фарма Штейн АГ

Шаффхаузерштрассе

4332 Штейн , Швейцария

Тіркеу куәлігінің иесі

Новартис Фарма АГ, Базель, Швейцария

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын және тіркеуден кейін дәрілік заттың қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның мекенжайы

Қазақстандағы Филиал Новартис Фарма Сервисэз АГ

050051 Алматы қ., Луганский к-сі, 96

тел.: (727) 258-24-47  факс: (727) 244-26-51

e-mail: drugsafety.cis@novartis.com

CDS (2013-PSB/GLC-0661-s) от 14.03.2014

Прикрепленные файлы

070873491477976351_ru.doc 643.5 кб
299427581477977547_kz.doc 721.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники