Темозоломид-Тева (140 мг)

МНН: Темозоломид
Производитель: Нaupt Pharma Amareg GmbH
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Temozolomide
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№020805
Информация о регистрации в РК: 04.05.2019 - бессрочно
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Включено в Список бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения
АЛО (Включено в Список бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения)
Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора
ЕД (Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора)
Предельная цена закупа в РК: 15 564.15 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Темозоломид-Тева

Халықаралық патенттелмеген атауы

Темозоломид

Дәрілік түрі

20 мг, 100 мг, 140 мг, 180 мг және 250 мг капсулалар

Құрамы

Бір капсуланың құрамында

белсенді зат - 20 мг,100 мг, 140 мг, 180 мг немесе 250 мг темозоломид бар,

қосымша заттар: сусыз лактоза, натрий гликолатының крахмалы (А типі), сусыз коллоидты кремний, шарап қышқылы (Е334), стеарин қышқылы.

Сипаттамасы

Қақпағында екі қызыл сары жолағы және корпусында қызыл сары түсті «T 20 mg» жазуы бар, өлшемі №2, ақ түсті, мөлдір емес желатинді қатты капсулалар (20 мг доза үшін).

Қақпағында екі қызғылт жолағы және корпусында қызғылт түсті «T 100 mg» жазуы бар, өлшемі №1, ақ түсті, мөлдір емес желатинді қатты капсулалар (100 мг доза үшін).

Қақпағында екі көгілдір жолағы және корпусында көгілдір түсті «T 140 mg» жазуы бар, өлшемі №0, ақ түсті, мөлдір емес желатинді қатты капсулалар (140 мг доза үшін).

Қақпағында екі қызыл жолағы және корпусында қызыл түсті «T 180 mg» жазуы бар, өлшемі №0, ақ түсті, мөлдір емес желатинді қатты капсулалар (180 мг доза үшін).

Қақпағында екі қара жолағы және корпусында қара түсті «T 250 mg» жазуы бар, өлшемі №0, мөлдір емес желатинді қатты капсулалар (250 мг доза үшін).

Капсуланың ішіндегісі – ақтан ақшыл-қоңырға немесе ақшыл-қызғылт түске дейінгі ұнтақ

Фармакотерапиялық тобы

Ісікке қарсы препараттар. Алкилдеуші препараттар. Алкилдеуші басқа да препараттар. Темозоломид.

АТХ коды L01AХ03

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Темозоломид физиологиялық рН-та бастапқыда белсенді зат 3-метил-(триазен-1-ил) имидазол-4-карбоксамидке (МТИК) өздігінен гидролизденеді. МТИК пуриндер мен нуклеин қышқылдарының биосинтезінде кездесетін белгілі аралық зат 5-амино-имидазол-4-карбоксамидке (АИК) дейін және белсенді алкилдеуші түр деп саналатын метилгидразинге өздігінен гидролизденеді.

Сіңуі. Темозоломид ішке қабылдағаннан кейін тез сіңеді, ең жоғары шектегі концентрациялар енгізгеннен кейін 20 минуттан соң басталады (орташа уақыты 0.5-тен 1.5 сағатқа дейін). 14С-таңбаланған темозоломидті пероральді түрде енгізген соң 14С орташа шығу көрсеткіші дозаны енгізгеннен кейін 7 күн ішінде 0.8% құрады, бұл оның толық сіңгенін көрсетеді.

Таралуы. Қандағы темозоломидтің концентрациясы дозаға байланысты ұлғаяды. Ересек емделушілер мен балаларда орташа таралу көлемі темозоломидтің бір дозасын енгізгеннен кейін тиісінше 0.35-0.63 л/кг және 0.35-0.41 л/кг арасында өзгеріп отырды. Плазмалық клиренсі, таралу көлемі және жартылай шығарылу кезеңі дозаға байланысты емес, болжамды және өндірілетін өзгергіштік коэффициенттері өте төмен. Темозоломид тез шығарылады және препарат дозасын күн сайын көп рет енгізгенде плазмада жиналмайды. Бала жасындағы емделушілерде дозалануын салыстырғанда, ересек емделушілерге қарағанда, өте жоғары концентрацияға ие.

Темозоломид ақуыздармен нашар байланысады (12-16 %). Қолда бар деректер препарат гематоэнцефалдық бөгеттер арқылы тез өтуге қабілетті және жұлын-ми сұйықтығында жиналады деп болжам жасауға мүмкіндік береді.

Шығарылуы. Плазмадан жартылай шығарылу кезеңі шамамен 1.8 сағатты құрайды. Клиренсі, плазмада таралу көлемі және жартылай шығарылу көлемі дозаға байланысты емес. Темозоломидтің негізгі шығарылу жолы – бүйректер арқылы. Пероральді түрде қабылдағаннан кейін 24 сағаттан соң дозаның шамамен 5-10%-ы өзгермеген күйінде несептен табылады; қалған бөлігі темозоломид қышқылы, 5-аминоимидазол-4-карбоксамид (АИК) түрінде немесе идентификацияланбаған полярлы метаболиттер түрінде шығарылады.

Препараттың плазмадағы клиренсі жасқа, бүйрек функциясына, бауыр функциясына, темекіні қолдануына немесе дексаметазонды, прохлорперазинді, фенитоинді, карбамазепинді, ондансетронды, Н2-рецепторларының антагонистерін, немесе фенобарбиталды пайдалануға байланысты емес. Ең жоғары жағымды доза (МЖД) балаларда және ересектерде – бірдей және емнің бір циклінде 1000 мг/м2 құрайды.

Фармакодинамикасы

Темозоломид - бұл ісікке қарсы, алкилдеуші, иммунодепрессивті әсер беретін имидазотетразинді алкилдеуші препарат. Жүйелік қан ағысына түскен кезде, физиологиялық рН мәнінде ол химиялық өзгеріске тез ұшырап, белсенді қосылыс – 3-метил-(триазен-1-ил)имидазол-4-карбоксамид (МТИК) түзеді. Осының салдарынан пайда болатын цитоуыттық зақымданулар метил қалдығының аберрантты қалпына келу механизмін қамтиды.

Қолданылуы

 • ересек емделушілерде алғаш анықталған мультиформалы глиобластоманы сәуле емімен және кейін адъювантты еммен біріктіріп

 • қатерлі глиомада (мультиформалы глиобластома немесе анапластикалық астроцитома), 3 жастан асқан балаларда, жасөспірімдерде және ересек емделушілерде стандартты емнен кейін ауру қайталанғанда немесе өршігенде

Қолдану тәсілі және дозалары

Темозоломид-Теваны ішке, ас қабылдаудан кем дегенде бір сағат бұрын ашқарынға қабылдайды. Капсулаларды ашпай, шайнамай, бір стақан сумен ішіп, тұтастай жұтқан жөн.

Дозаны қабылдағаннан кейін құсу пайда болған жағдайда сол күні екінші дозаны қабылдамаған жөн.

Тағайындалған дозаны капсуланың ең төмен ықтимал санын пайдаланып, қабылдау керек.

Ересек емделушілерде (18 жастан асқан) алғаш анықталған мультиформалы глиобластоманы емдеу. Алғашқы емді сәуле емімен бірге (біріктірілген ем этапы), содан кейін Темозоломид-Тева монотерапиясын 6 циклге дейін тағайындайды (адъюванттық ем).

Біріктірілген ем этапы. Темозоломид-Тева 42 күн бойы күн сайын 75 мг/м2 дозада тағайындалады – бір мезгілде сәуле емін жүргізумен (жиынтық дозасы 60 г 30 фракция). Дозаны төмендетпеу керек, алайда препарат қабылдау емделушіге емнің жағымдылығына қарай тоқтатылуы мүмкін. Препаратты қабылдауды қайта бастау біріктірілген емнің небары 42 күндік курсынан 49 күнге дейін болуы мүмкін, бірақ төменде берілген барлық шарттарды орындаған жағдайда ғана:

 • нейтрофилдердің абсолютті саны 1.5 х 109/л-ден төмен емес,

 • тромбоциттер саны - 100 х 109/л-ден кем емес,

 • жалпы уыттылық критерийлері (СТС) 1 дәрежеден жоғары емес (алопецияны, жүректің айнуын және құсуды қоспағанда).

Емдеу кезінде жасуша санын есептеумен апта сайын қанға зерттеу жүргізген жөн. Емнің біріктірілген фазасы кезінде Темозоломид-Тева дозасын төмендету немесе тоқтату жөніндегі нұсқаулар 1 кестеде берілген.

1 кесте. Сәуле емімен біріктірген кездегі Темозоломид-Тева дозасын төмендету немесе тоқтату жөніндегі нұсқаулар

Уыттылық критерийлері

Темозоломид-Теваны қабылдау үзілісі **

Темозоломид-Тева қабылдауды тоқтату

нейтрофилдердің абсолюттік саны

≥ 0.5 х 109/л және <1.5 х 109/л

< 0.5 х 109/л

тромбоциттер саны

≥10 х 109/л және <100 х 109/л

<10 х 109/л

СТС* гематологиялық емес уыттылық (алопецияны, жүректің айнуын және құсуды қоспағанда)

2 дәреже

3 немесе 4 дәреже

*СТС = Жалпы уыттылық критерийлері

**Темозоломид-Тева қабылдауды қайта бастау төменде берілген барлық шарттарды орындағанда мүмкін болады: нейтрофилдердің абсолютті саны 1.5 х 109/л-ден төмен емес, тромбоциттердің саны 100 х 109/л-ден төмен емес, жалпы уыттылық критерийі (СТС) 1 дәрежеден жоғары емес (алопецияны, жүректің айнуын және құсуды қоспағанда).

Адъювантты ем этапы біріктірілген емді аяқтағаннан кейін 4 аптадан соң басталады және бірінен кейін бірі келетін 6 цикл түрінде жүргізіледі.

1 цикл: Темозоломид-Тева 150 мг/м2 дозада 5 күн ішінде тағайындалып, әрі қарай емге 23 күндік үзіліс жасалады.

2-6 цикл: Темозоломид-Тева дозасы күніне 200 мг/м2 дейін арттырылуы мүмкін, мына шарттар орындалған жағдайда емнің алғашқы циклі ішінде гематологиялық емес уыттылықтың айқындылығы (СТС уыттылық шкаласына сәйкес) 2 дәрежеден асқан жоқ (алопецияны, жүректің айнуын, құсуды қоспағанда), мұндайда нейтрофилдердің абсолюттік саны 1.5 х 109/л-ден төмен емес, ал тромбоциттер саны – 100 х 109/л-ден төмен емес. Егер 2 циклде Темозоломид-Тева 2 дозадан арттырылмаса, оны кейінгі циклдерде де арттырмаған жөн. Егер 2 циклде доза 200 мг/м2 болса, онда кейінгі циклдерде препарат осындай тәуліктік дозада тағайындалады (гематологиялық емес уыттылық біліністері жоқ болғанда).

Әрбір циклді Темозоломид-Теваны 5 күн қатарынан қабылдаудан бастап, әрі қарай 23 күндік үзіліс жасайды. Емдеудің адъюванттық сатысында дозаны төмендету жөніндегі нұсқаулар 2 және 3 кестелерде берілген.

Емдеу барысында қанға толық талдама 22-ші күні жасалады (Темозоломид-Теваның алғашқы дозасын енгізгеннен кейін 21 күн өткен соң). Темозоломид-Теваны енгізуді үзу немесе тоқтату 3 кестеде келтірілген көрсетілімдер бойынша жүзеге асырылады.

2 кесте. Адъюванттық ем кезінде Темозоломид-Теваны дозалау сатысы

Дозалану деңгейі

Доза (мг/м2/күн)

Ескерту

- 1

100

Бұған дейінгі уыттылыққа байланысты доза азайтылады

 

150

1 цикл кезіндегі доза

1

200

2-6 циклдер кезіндегі доза

(уыттылық болмағанда)

3 кесте. Адъюванттық ем кезінде Темозоломид-Тева дозасын төмендету немесе тоқтату жөніндегі нұсқаулар

Уыттылық критерийлері

Темозоломид-Тева дозасын

1 сатығаа дейін төмендету

Темозоломид-Теваны қабылдауды тоқтату

нейтрофилдердің абсолюттік саны

< 1.0 х 109/л

Ескерту b

тромбоциттер саны

< 50 х 109/л

Ескертуb

СТС гематологиялық емес уыттылық (алопецияны, жүректің айнуын және құсуды қосқанда)

3 дәреже

4 дәрежелі

Ескертуb

а Темозоломид-Тева дозалау деңгейлері 2 кестеде берілген

b Темозоломид-Теваны енгізу үзіледі, егер:

 • дозалау деңгейі - 1 (күніне 100 мг/м2) бәрібір қабылдауға келмейтін уыттылықтың туындауына әкеп соғады

 • дозаны төмендеткеннен кейін гематологиялық емес 3 дәрежелі уыттылық қайтадан пайда болады (алопециядан, жүректің айнуынан және құсудан басқа)

Ересектерде және 3 жастан асқан балаларда өршитін немесе қайталанатын қатерлі глиоманы емдеу. Бұрын химиялық ем жасалмаған емделушілерге Темозоломид-Тева қатарынан 5 күн бойы күніне бір рет 200 мг/м2 дозада тағайындалып, әрі қарай препаратты қабылдауда 23 күн бойы үзіліс жасалады (емнің бір циклінің жалпы ұзақтығы 28 күнді құрайды). Бұрын химиялық емдеу курсынан өткен емделушілер үшін бастапқы доза күніне бір рет 150 мг/м2 құрайды; екінші циклде доза гематологиялық уыттылық болмағанда, нейтрофилдердің абсолюттік саны ≥ 1.5 x 109/л және тромбоциттер саны ≥ 100 x 109/л болғанда алғашқы 5 күн ішінде күніне 200 мг/м2 дейін арттырылуы мүмкін. Темозоломид-Тева дозасын өзгерту гематологиялық және гематологиялық емес уыттылық дәрежелерін есепке ала отырып жүргізілуі тиіс.

Жағымсыз әсерлері

4 кесте: Алғаш анықталған мультиформалы глиобластоманы сәуле емімен біріктіріп және әрі қарай Темозоломид-Тевамен адъюванттық ем (TMZ) + сәуле емімен емдегенде болуы мүмкін жағымсыз әсерлер:

Өте жиі (≥ 1/10); Жиі (> 1/100, < 1/10); Жиі емес (> 1/1,000, < 1/100)

 

TMZ сәуле емімен бірге n = 288*

Адъюванттық ем TMZ n = 224

Жұқпалы асқынулар

Жиі

Ауыз қуысының кандидозы, қарапайым ұшық, жұқпа, фарингит, жарақаттық жұқпа

Ауыз қуысының кандидозы, жұқпа

Жиі емес

 

Қарапайым ұшық, белдеулі ұшық, тұмауға ұқсас симптомдар

Қан мен лимфатикалық жүйенің бұзылулары

Жиі

Лейкопения, лимфопения, нейтропения, тромбоцитопения

Анемия, фебрильді нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения

Жиі емес

Анемия, фебрильді нейтропения

Лимфопения, нүктелі қанталаулар

Эндокриндік жүйенің бұзылулары

Жиі емес

Кушингоид

Кушингоид

Метаболизм мен тамақтанудың бұзылулары

Өте жиі

Анорексия

Анорексия

Жиі

Гипергликемия, салмақтың төмендеуі

Салмақтың төмендеуі

Жиі емес

Гипокалиемия, сілтілік фосфатазаның жоғарылауы, салмақтың артуы

Гипергликемия, салмақтың артуы

Психикалық бұзылулар

Жиі

Мазасыздық, эмоциональді құбылмалылық, ұйқысыздық

Мазасыздық, депрессия, эмоциональді құбылмалылық, ұйқысыздық

Жиі емес

Қозу, апатия, мінез-құлықтың бұзылуы, депрессия, елестеулер

Елестеулер, амнезия

Жүйке жүйесінің бұзылулары

Өте жиі

Бас ауыру

Бас ауыру, құрысулар

Жиі

Бас айналу, афазия, теңгерімнің бұзылуы, зейінді жұмылдырудың нашарлауы, сананың тежелуі, жадының нашарлауы, құрысулар, невропатия, парестезия, ұйқышылдық, сөйлеудің бұзылуы, тремор

Бас айналу, афазия, теңгерімнің бұзылуы, зейінді жұмылдырудың нашарлауы, сананың тежелуі, дисфазия, гемипарез, жадының нашарлауы, неврологиялық бұзылулар, невропатия, шеткергі невропатия, парестезия, ұйқышылдық, сөйлеудің бұзылуы, тремор

Жиі емес

Атаксия, когнитивті функцияның бұзылуы, дисфазия, экстрапирамидалық бұзылыстар, жүріс-тұрыстың бұзылуы, гемипарез, гиперестезия, гипестезия, шеткергі невропатия, неврологиялық бұзылу, эпилепсиялық статус

Атаксия, үйлесімнің бұзылуы, жүріс-тұрыстың бұзылуы, бір жақты салдану, гиперестезия, сенсорлы бұзылулар

Көру мүшелерінің бұзылулары

Жиі

Көздің бұлдырауы

Көздің бұлдырауы, диплопия, көру ауқымының кемістігі

Жиі емес

Көздің ауыруы, гемианопия, көрудің нашарлауы, көру өткірлігінің бұзылуы, көру аумағының кемістігі

Көздің ауыруы, көздің құрғауы, көру өткірлігінің нашарлауы

Есту мүшелерінің бұзылулары

Жиі

Естудің нашарлауы

Естудің нашарлауы, құлақтың шыңылдауы

Жиі емес

Құлақтың ауыруы, гиперакузия, құлақтың шыңылдауы, ортаңғы құлақ отиті

Кереңдік, құлақтың ауыруы, вестибулярлы бас айналу

Жүрек қызметінің бұзылулары

Жиі емес

Жүректің лүпілдеуі

 

Қантамырлық бұзылулар

Жиі

Ісіну, аяқтың ісінушілігі, қан кетулер

Аяқтың ісінушілігі, қан кетулер, көктамырлардың терең тромбозы

Жиі емес

Гипертония, церебральді қан кету

Ісіну, шеткергі ісінушілік, өкпе эмболиясы

Тыныс жүйесі, көкірек ортасы, көкірек қуысы тарапынан бұзылулар.

Жиі

Жөтел, диспноэ

Жөтел, диспноэ

Жиі емес

Пневмония, жоғарғы тыныс жолдарының жұқпасы, мұрынның бітелуі

Пневмония, синусит, жоғарғы тыныс жолдарының жұқпасы, бронхит

Асқазан-ішек бұзылулары

Өте жиі

Жүректің айнуы, құсу, іш қату

Жүректің айнуы, құсу, іш қату

Жиі

Іш тұсының ауыруы, диарея, диспепсия, дисфагия, стоматит

Диарея, диспепсия, дисфагия, ауыз ішінің құрғауы, стоматит

Жиі емес

 

Іштің желденуі, нәжісті ұстай алмаушылық, асқазан-ішек бұзылуы, гастроэнтерит, геморрой

Тері және теріасты тіндерінің аурулары

Өте жиі

Алопеция, бөртпе

Алопеция, бөртпе

Жиі

Дерматит, терінің құрғақтығы, эритема, қышыну

Терінің құрғақтығы, қышыну

Өте жиі

Жарыққа сезімталдық реакциясы, пигментацияның бұзылуы, терінің қабыршақтануы

Эритема, пигментацияның бұзылуы, қартты тершеңдік

Қаңқа-бұлшықет және дәнекер тіндердің аурулары

Жиі

Артралгия, бұлшықет әлсіздігі

Артралгия, сүйек-бұлшықет ауыруы, миалгия, бұлшықет әлсіздігі

Жиі емес

Арқаның ауыруы, сүйек-бұлшықет ауыруы, миалгия, миопатия

Арқаның ауыруы, миопатия

Бүйрек және несеп шығару жолдарының бұзылулары

Жиі

Несептің бөлініп шығуының жиілеуі, несепті ұстап тұра алмау

Несепті ұстап тұра алмау

Жиі емес

 

Дизурия

Ұрпақ өрбіту жүйесінің және сүт безінің бұзылулары

Жиі емес

Импотенция

Аменорея, сүт безінің ауыруы, меноррагия, қынаптық қан кетулер, вагинит

Жалпы сипатты бұзылулар және препаратты енгізген жердегі реакциялар

Өте жиі

Қажығыштық

Қажығыштық

Жиі

Ысыну, ауыру, аллергиялық реакция, радиациялық зақымдану, беттің ісінуі, дәм сезінудің бұзылуы

Ысыну, ауыру, аллергиялық реакция, радиациялық зақымдану, дәм сезінудің бұзылуы

Жиі емес

Гиперемия, ысынулар, астения, жай-күйдің нашарлауы, сіреспелік, тіл, депигментациясы, паросмия, шөлдеу

Астения, жай-күйдің нашарлауы, ауыру, сіреспелік, тіс кемістіктері, беттің ісінуі, дәм сезудің бұзылуы

Зерттеу нәтижелері

Жиі

АЛТ жоғарылауы

АЛТ жоғарылауы

Жиі емес

ГГТ жоғарылауы, бауыр ферменттері деңгейінің жоғарылауы, АСТ жоғарылауы

 

Зертханалық көрсеткіштер. Химиялық препараттарды, соның ішінде Темозоломид-Теваны қолданумен байланысты миелосупрессия (нейтропения және тромбоцитопения) дозаны лимиттеуші критерий болып табылады. Біріктірілген ем сатысында және Темозоломид-Тевамен монотерапия барысында 3-4 дәрежелі нейтропения емделушілердің 8%-да, 3-4 дәрежелі тромбоцитопения емделушілердің 14%-да білінді.

5 кесте: Өршіген немесе қайталанған қатерлі глиоманы емдегенде болуы ықтимал жағымсыз әсерлер

Жұқпалы асқынулар

Жиі

Оппортунистік жұқпалар, Pneumocystis carinii пневмониясын қоса

Қан және лимфатикалық жүйе бұзылулары

Жиі емес

Нейтропения немесе лимфопения (3-4 дәрежелі)

Тромбоцитопения (3-4 дәрежелі)

Жиі емес

Панцитопения, анемия (3-4 дәрежелі), лейкопения

Метаболизм мен тамақтанудың бұзылулары

Өте жиі

Анорексия

Жиі

Салмақтың төмендеуі

Жүйке жүйесінің бұзылулары

Өте жиі

Бас ауыру

Жиі

Ұйқышылдық, бас айналу, парестезия

Тыныс жүйесі, көкірек ортасы және көкірек қуысы тарапынан бұзылулар

Жиі

Диспноэ

Асқазан-ішек бұзылулары

Өте жиі

Жүректің айнуы, құсу, іш қату

Жиі

Іш тұсының ауыруы, диарея, диспепсия, дәм сезімінің бұзылуы

Тері мен теріасты тіндерінің аурулары

Жиі

Бөртпе, қышыну, алопеция

Өте сирек

Мультиформалы эритема,эритродермия, есекжем, экзантема

Жалпы сипатты бұзылулар және препаратты енгізген жердегі реакциялар

Өте жиі

Қажығыштық

Жиі

Қызба, астения, қалтырау, дімкәстік, ауыру

Өте сирек

Аллергиялық реакциялар, анафилаксияны және Квинке ісінуін қоса

Зертханалық көрсеткіштер. 3 немесе 4 дәрежелі тромбоцитопения және нейтропения қатерлі глиома көрсетілімі бойынша ем қабылдаған емделушілердің 19% және 17%-да білінді. Бұл ауруханаға жатқызуға (8% жағдайда) немесе Темозоломид-Тевамен емдеуді тоқтатуға әкелді (4% жағдай). Миелосупрессия ерте сатыларда, әдетте 22 және 28 күн арасында ең төмен шекке түсіп, әдеттегідей 1-2 апта ішінде тез қалпына келетін бірнеше бастапқы цикл ішінде болады деп шамаланады.

Постмаркетингтік зерттеу нәтижелері

Сирек < 1 %

 • опортунистік жұқпалар, Pneumocystis carinii пневмониясын қоса

 • ұзаққа созылатын панцитопения, апластикалық анемия, ол кейбір жағдайларда өліммен аяқталуға себеп болды

Өте сирек (< 0.01 %)

 • миелодиспластикалық синдромның пайда болуы

 • салдарлық қатерлі жаңа түзілімнің пайда болуы, миелоидты лейкемияны қоса

 • уытты эпидермальді некролиз және Стивенс-Джонсон синдромы

 • интерстициальді пневмонит/пневмонит, өкпелік фиброз

 • гепатоуыттылық, бауыр энзимдері деңгейінің жоғарылауын, гипербилирубинемияны қоса, холестаз, гепатит

 • мультиформалы эритема

 • аллергиялық және анафилактикалық реакциялар.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

 • темозоломидке немесе препараттың басқа да компоненттеріне жоғары сезімталдық

 • дакарбазинге жоғары сезімталдық

 • сүйек кемігі функциясының ауыр дәрежеде бәсеңдеуі

 • жүктілік және лактация кезеңі

 • 3 жасқа дейінгі (қайталанатын немесе өршитін қатерлі глиома) немесе 18 жасқа дейінгі (алғаш анықталған мультиформалы глиобластома немесе қатерлі меланома) балаларға

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Темозоломид-Теваны ранитидинмен бірге қабылдау темозоломидтің сіңу дәрежесінің клиникалық тұрғыдан маңызды өзгеруіне әкеп соқпайды.

Дексаметазонмен, прохлорперазинмен, дифенинмен (фенитоинмен), карбамазепинмен, ондансетронмен, Н2-рецепторлары антагонистерімен немесе фенобарбиталмен біріктіріп қабылдау темозоломид клиренсін өзгертпейді.

Вальпрой қышқылымен бірге қабылдау темозоломид клиренсінің айқындылығы әлсіз, бірақ статистикалық тұрғыдан маңызды төмендеуін қамтыды.

Темозоломидтің бауырда метаболизденбеуіне және ақуыздармен нашар байланысуына байланысты, оның басқа дәрілік заттың фармакокинетикасына әсер ету ықтималдылығы аз.

Темозоломид-Теваны сүйек кемігін басатын басқа заттармен бірге қолдану миелосупрессияның ықтималдылығын арттыруы мүмкін.

Айрықша нұсқаулар

Темозоломид-Тевамен емдеу ми ісіктерінде химиялық ем жүргізу тәжірибесі бар дәрігердің бақылауымен ғана жүргізілуі тиіс.

Балалар.

Үш жастан бастап және одан асқан балаларда Темозоломид-Тева қайталанатын немесе өршитін қатерлі глиома жағдайларында ғана тағайындалады. Үш жасқа толмаған балаларды емдеу үшін темозоломидті пайдаланудың клиникалық тәжірибесі қазіргі таңда жоқ.

Бүйрек және бауыр қызметінің жеткіліксіздігі бар емделушілер.

Темозоломидтің фармакокинетикалық қасиеттері бауыр функциясы қалыпты немесе бауыр функциясы аз ғана бұзылған емделушілерде ұқсас. Қазіргі таңда бауыр функциясы бұзылуларының ауыр түрлері бар немесе бүйрек функциясы бұзылған емделушілерге темозоломидті қолдану жөнінде деректер жоқ. Бауыр немесе бүйрек функциялары бұзылуларының ауыр түрлері бар емделушілерді емдегенде дозаны түзетуді қажет ету ықтималдылығы аз. Алайда Темозоломид-Теваны емделушілердің осы тобына абайлап тағайындаған жөн.

Гепатоуыттылық.

Темозоломид қабылдап жүрген емделушілерде, өліммен аяқталатын бауыр қызметінің жеткіліксіздігін қоса, бауырдың зақымдану жағдайлары жөнінде мәлімдемелер алынды. Бауыр функциясының көрсеткіштеріне баға берген жөн:

•емді бастағанға дейін. Егер зертханалық көрсеткіштер темозоломидпен емді бастағанға дейін қалыптан ауытқыса, темозоломидті тағайындаған кезде, өліммен аяқталатын бауыр қызметінің жеткіліксіздігінің пайда болу мүмкіндігін қоса, пайда-қаупініің арақатынасына мұқият баға берген жөн;

•темозоломидпен емдеудің 42 күндік курсын қабылдап жүрген емделушілерге, курс ортасында бауыр қызметінің көрсеткіштеріне бақылау жүргізу қажет;

•темозоломид қабылдап жүрген барлық емделушілерде емнің әрбір курсынан кейінгі көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу қажет.

•зертханалық тесттер көрсеткіштері едәуір ауытқыған емделушілерде, емдеуді жалғастырудың мақсатқа сәйкестігі жөнінде шешім қабылдау үшін пайда-қаупінің арақатынасына баға беру қажет.

Гепатоуыттылық темозоломидті соңғы қабылдаудан кейін бірнеше аптадан соң пайда болуы мүмкін.

Егде жастағы емделушілер.

Темозоломидтің шығарылуы жасқа байланысты еместігі анықталды. Дегенмен 70 жастан асқан егде емделушілерде нейтропенияның және тромбоцитопенияның пайда болу қаупі артады.

Еркектер.

Темозоломид-Тева емі тағайындалатын еркектерге препараттың соңғы дозасын алғаннан кейін 6 ай ішінде нәресте ұрықтандыруды тоқтата тұру қажеттілігін, сондай-ақ емді бастар алдында сперманы мұздатып қатыру мүмкіндігіне кеңес алу керектігін түсіндірген жөн.

Пневмоцисттік пневмония.

Темозоломид-Теваны және сәуле емін 42 апталық сызба бойынша (ең жоғары рұқсат етілген емдеу ұзақтығы 49 күн) пайдаланып, біріктірілген ем қабылдап жүрген барлық емделушілер, лимфоциттер санына байланыссыз, пневмоцистті пневмонияға жол бермеудің алдын алу шараларын керек етеді. Лимфопения пайда болған жағдайда алдын алу шараларын, лейкопения деңгейі 1 дәрежеден аспайынша, жалғастыра берген жөн.

Қатерлі жаңа түзілімдер.

Сирек жағдайларда миелодиспластикалық синдромның және миелоидты лейкопения сияқты салдарлы қатерлі жаңа түзілімдердің пайда болуы жөнінде мәлімделді.

Құсуға қарсы ем.

Құсуға қарсы ем Темозоломид-Теваны енгізер алдында да және енгізгеннен кейін де жүргізілуі мүмкін.

Құсуға қарсы алдын алу емін жүргізу біріктірілген емді (сәуле емімен) бастар алдында жүргізуге және алғаш анықталған мультиформалы глиобластоманы адъюванттық емдеу кезінде ұсынылады.

Егер Темозоломид-Тевамен емдеу аясында жүректің айнуы немесе құсу пайда болса, онда кейінгі қабылдаулар кезінде құсуға қарсы ем жүргізу керек. Құсуға қарсы препараттарды Темозоломид-Теваны қабылдағанға дейін де, сонымен қатар қабылдағаннан кейін де қолдануға болады. Егер құсу Темозоломид-Теваны қабылдағаннан кейін алғашқы 2 сағат ішінде пайда болса, препарат қабылдауды сол күні қайталамаған жөн.

Зертханалық көрсеткіштер.

Темозоломид-Теваны қабылдап жүрген емделушілерде ұзаққа созылатын панцитопениямен миелосупрессия пайда болуы мүмкін, бұл кейбір жағдайларда өлімге әкеп соғуы мүмкін. Препараттарды (карбамазепин, фенитоин, сульфаметоксазол/триметоприм) біріктіріп қолдану науқастың жай-күйіне баға беруді қиындатуы мүмкін. Темозоломид-Тевамен емдеуге кіріспес бұрын емделушінің зертханалық көрсеткіштерінің төменде берілген нормаларға сәйкес келетіндігіне көз жеткізу қажет:

 • нейтрофилдердің абсолюттік саны ≥ 1.5 х 109/л

 • тромбоциттер саны ≥ 100 х 109/л

Қанға толық талдама емнің 22-ші күнінде (алғашқы дозаны енгізгеннен кейін 21 күннен соң) немесе осы күннен бастап 48 сағат ішінде, сондай-ақ нейтрофилдер саны ≥ 1.5 х 109/л, тромбоциттер саны ≥ 100 х 109/л болғанша апта сайын жүгізіледі. Кез келген цикл ішінде нейтрофилдердің абсолюттік саны < 1.0 х 109/л-ге дейін, немесе тромбоциттер саны < 50 х 109/л-ге төмендеген жағдайларда, дозалау келесі циклде бір деңгейге төмендетілуі тиіс (3 табл.). Дозалау деңгейіне 100 мг/м², 150 мг/м², 200 мг/м² дозалар қамтылады. Ұсынылатын ең төмен доза 100 мг/м² құрайды.

Лактозаның жақпаушылығы және лактазаның жеткіліксіздігі.

Темозоломид-Тева құрамында лактоза бар, сондықтан ол галактоза жақпаушылығымен, лапландық лактаза жеткіліксіздігімен немесе глюкоза-галактоза сіңуінің бұзылуымен байланысты сирек тұқым қуалайтын аурулары бар емделушілерге тағайындалмауы тиіс.

Дәрілік заттың көлік құралдарын немесе қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері

Препараттың ұйқышылдық және шаршау сезімі сияқты жағымсыз әсерлері көлік құралдарын басқару немесе зейінді жұмылдыруды және психомоторлы реакциялардың шапшаңдығын қажет ететін қауіпті қызмет түрлерімен айналысу қабілетіне теріс ықпалын тигізуі мүмкін.

Артық дозалануы

Симптомдары: Темозоломид препаратын 500, 750, 1000, 1250 мг/м2 дозаларда (5 күндік емдеу циклінде алынған жиынтық доза) қолданудың клиникалық деректері бар. Дозолимиттеуші уыттылық гематологиялық уыттылық болды, ол кез келген дозаны қабылдаған кезде байқалды, бірақ өте жоғары дозаларда айқынырақ болды. Артық 10000 мг (5 күннен астам бір цикл ішіндегі жиынтық доза) дозаланудың жалғыз ғана жағдайы сипатталған, артық дозалану біліністері панцитопения, гипертермия, полиоргандық жеткіліксіздік және өліммен аяқталу болды. Сондай-ақ темозоломидті 5 күннен астам (64 күнге дейін) қабылдаған емделушілер жөнінде де деректер бар, бұл жұқпалы аурулар, сүйек кемігі қызметінің басылуы сияқты біліністерге әкелді, ол кейбір жағдайларда ауыр болды және ұзаққа созылды, бұл өлімге әкеп соқтырды.

Емі: гематологиялық бақылау, дозаны түзету немесе уытты зақымданудың ауырлық дәрежесіне байланысты емдеу курсын үзу, және қажет болғанда, симптоматикалық ем ұсынылады.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Алғаш ашылғаны бақыланатын, бұралатын полипропиленді қақпағы бар, янтар шыныдан жасалған құтыларға 5 немесе 20 капсуладан салынған.

1 құты медицинада қолданылуы жөнінде мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон пәшкеге салынған.

Сақтау шарттары

Түпнұсқалық қаптамасында, 30 0С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

3 жыл

Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін препаратты пайдалануға болмайды.

Дәріханадан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

«Haupt Pharma Amareg GmbH»,

Donaustaufer Straße 378

93055 Regensburg,

Германия

Тіркеу куәлігінің иесі

«TEVA Pharmaceuticals Industries Limited», Израиль

Тұтынушылардан өнім (тауар) сапасы жөніндегі шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның мекенжайы:

«ратиофарм Қазақстан» ЖШС

050000 Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Әл-Фараби даңғылы 19,

Нұрлы Тау бизнес орталығы , 1Б корпусы, 603 кеңсе

Телефон, факс (727) 311-09-15; 311-10-68

E-mail salimzhanova@teva.co.il

 

Прикрепленные файлы

769007001477976672_ru.doc 186 кб
269741151477977815_kz.doc 235 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники