Симпони® (50 мг/0,5 мл)

МНН: Голимумаб
Производитель: Бакстер Фармасьютикал Солюшнз ЛЛС
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Golimumab
Номер регистрации в РК: № РК-БП-5№020824
Информация о регистрации в РК: 05.08.2019 - бессрочно
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Включено в Список бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения
АЛО (Включено в Список бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения)
Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора
ЕД (Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора)
Предельная цена закупа в РК: 245 192.64 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Симпони ®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Голимумаб

Дәрілік түрі

Инъекцияға арналған 50 мг/0.5 мл ерітінді алдын ала толтырылған еккіште немесе SmartJect® құрылғысы бар автоинжекторда

Құрамы

Бір еккіштің немесе автоинжектордың ішінде

белсенді зат - 50 мг голимумаб,

қосымша заттар: сорбитол, L-гистидин, полисорбат 80, инъекцияға арналған су.

Сипаттамасы

Түссізден ашық сары түске дейінгі бозаңданатын сұйықтық.

Фармакотерапиялық тобы

Иммунодепрессанттар.

Альфа ісіктерінің некрозы факторының (TNF-alfa) тежегіштері. Голимумаб.

АТХ коды L04AB06

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Голимумабты дені сау адамдарға немесе ревматоидтық артриті бар пациенттерге бір рет тері астына енгізуден кейін сарысудағы ең жоғары концентрацияларына жету уақытының (Tmax) медианасы 2 күннен 6 күнге дейін құбылады. Дені сау адамдарға 50 мг дозада жасалған голимумабтың теріастылық инъекциясынан кейін сарысуда 3,1 ± 1,4 мкг/мл тең ең жоғары концентрациясы (Cmax, орташа мәні ± стандартты ауытқу) білінді.

Препаратты 100 мг дозада иық, іш және сан аумағына бір рет тері астына енгізгеннен кейін голимумабтың сіңірілуі ұқсас болды, бұл орайда орташа абсолюттік биожетімділігі 51% құрады. Голимумаб үшін тері астына енгізуден кейін шамамен дозаға пропорционалды фармакокинетикасы білінгендіктен, 50 мг немесе 200 мг дозада енгізгенде голимумабтың абсолютті биожетімділігі бірдей болуы мүмкін.

Таралуы

Препаратты бір рет к/і енгізуден кейін орташа таралу көлемі 115 ± 19 мл/кг

құрады.

Шығарылуы

Голимумаб жүйелі клиренсі 6.9±2.0 мл/ тәулік/кг құрады. Дені сау еріктілерде және ревматоидтық артриті, псориаздық артриті, шорбуынданатын спондилиті немесе ойық жаралы колиті бар пациенттерде Т1/2 12±3 тәулікті құрады.

Ревматоидтық артриті, псориаздық артриті немесе шорбуынданатын спондолиті бар пациенттерге әр 4 апта сайын тері астына 50 мг голимумаб енгізілгенде сарысудағы тепе-тең концентрациясы 12-ші аптада анықталады. Тері астына әр 4 апта сайын 50 мг дозада голимумабпен емдеу аясында метотрексат қатарлас қолданылғанда сарысуда орташа (± стандартты ауытқу) тепе-тең ең төмен концентрациясы білінді, олар метотрексатпен емге қарамастан, ревматоидтық артриттің белсенді түрі білінген ревматоидтық артриті бар пациенттерде 0,6 ± 0,4 мкг/мл және псориаздық артриттің белсенді түрі бар пациенттерде 0,5±0,4 мкг/мл, сондай-ақ шорбуынданатын спондилиті бар пациенттерде 0,8 ± 0,4 мкг/мл құрады.

Рентгенографиялық емес аксиальді спондилоартриті бар пациенттердегі голимумабтың ең төменгі орташа тепе-теңдік концентрациясы голимумабты әр 4 апта сайын 50 мг дозада тері астына қабылдаған шорбуынданатын спондилиті бар пациенттерде байқалғанмен салыстырмалы болды.

Метотрексатпен қатарлас ем алмаған ревматоидтық артриті, псориаздық артриті және шорбуынданатын спондолиті бар пациенттерде голимумабтың тепе-тең ең төмен концентрациясы, метотрексатпен біріктіріп голимумаб алған пациенттермен салыстырғанда, 30% төмен болды. Метотрексатты қатарлас қолдану аясында 6 ай бойы тері астына голимумаб алған ревматоидтық артриті бар пациенттердің шектеулі санында голимумаб клиренсінің шамамен 36% төмендеуі білінді. Сонда да, қауымдық фармакокинетикалық талдау деректері бойынша, ҚҚСД, ішуге арналған кортикостероидтар немесе сульфасалазинді қатарлас қолдану голимумаб клиренсіне ықпал етпейтіні көрсетілген.

Ойық жаралы колиті (ОЖК) бар пациенттерге 0-ші және 2-ші аптада 200 мг және 100 мг голимумабтың, тиісінше, әр 4 аптада 50 мг немесе 100 мг голимумабтың бастапқы дозаларын тері астына тағайындаудан кейін голимумабтың сарысулық деңгейлері тепе-тең жағдайға ем басталған соң шамамен 14 апта өткенде  жетті. Демеуші кезең ішінде әр 4 апта сайын 50 мг және 100 мг тері астылық дозаларымен емдеу, тиісінше, шамамен 0,9 ± 0,5 мкг/мл және 1,8±1,1 мкг/мл тепе-тең концентрациясының туындауына әкелді.

Әр 4 апта сайын тері астына 50 және 100 мг голимумаб алған ОЖК бар пациенттерде иммуномодуляторларды бір мезгілде қолдану голимумабтың тепе-тең деңгейлеріне елеулі ықпал етпеген.

Голимумабқа антиденелердің пайда болуы білінген пациенттерде сарысудағы голимумабтың төменірек ең аз тепе-тең концентрациялары байқалды («Фармакодинамикасы» бөлімін қараңыз).

Дозаға байланыстылығы

Ревматоидтық артриті бар пациенттерде 0,1-ден 10,0 мг/кг дейінгі дозалар диапазонында бір рет көктамыр ішіне енгізуден кейін голимумабқа тән шамамен дозаға пропорционалды фармакокинетикасы білінді. Дені сау адамдарға 50 мг-ден 400 мг дейінгі диапазонда бір рет тері астына енгізуден кейін шамамен дозаға пропорционалды ФК да байқалды.

Салмақтың фармакокинетикаға ықпалы

Дене салмағы жоғарылағанда голимумабтың аса жоғары клиренсіне бейімділік үрдісі білінді («Қолдану тәсілі және дозалары» бөлімін қараңыз).

Фармакодинамикасы

Әсер ету механизмі

Голимумаб адамның ІНФ-α (ісік некрозының факторы-α) еритін және трансжарғақшалық биобелсенді түрлерімен аффинділігі жоғары тұрақты кешендер түзетін адамның моноклональді антиденесі болып табылады, бұл рецепторлармен ІНФ-α байланысуына жол бермейді.

Фармакодинамикалық әсерлері

Адамның ісік некрозы факторының (ІНФ) голимумабпен байланысуы Е-селектин адгезиясы молекулаларының, тамырлық эндотелий адгезиясы (VCAM)-1 молекулаларының және жасушааралық адгезия (ICAM)-1 молекулаларының жасушалар беткейінде ІНФ­-α-индукцияланған экспрессиясының адамның эндотелий жасушаларымен бейтараптануына әкелуі көрсетілген. In vitro, адамның эндотелий жасушаларымен ИЛ-6, ИЛ-8 интерлейкинінің және гранулоцитарлы-макрофагтық-колониестимуляциялау факторының (GM-CSF) ІНФ-индукцияланған секрециясын голимумаб та тежейді.

Голимумабпен ем аясында С-реактивті ақуыз (СРА) деңгейінің азаюы білінді. Бұдан басқа, Симпони® препаратымен емдеу аясында сарысуда ИЛ-6, ICAM-1, матрикстік металлопротеиназа (MMP)-3 деңгейлерінің және тамырлар эндотелийінің өсу факторының (VEGF), бақылау тобымен салыстырғанда, бастапқы мәндерінен едәуір азаюы байқалды. Ревматоидтық артриті мен шорбуынданатын спондилиті бар пациенттерде ІНФ-α деңгейлерінің, сондай-ақ псориаздық артриті бар пациенттерде ИЛ-8 деңгейінің төмендеуі де білінді. Бұл өзгерістер Симпонимен® емді бастаудан кейінгі алғашқы тексеруде (4-ші апта) білінді және жалпы 24-ші аптаға дейін сақталды.

Балалар популяциясы

Еуропалық дәрілік заттар бойынша агенттік шорбуынданатын спондолит және ревматоидтық артриті бар балалар популяциясындағы қосалқы топтардың бәрінде бірдей Симпони® препаратына зерттеу жүргізбеуге рұқсат етті (балаларда қолдану жөнінде ақпаратты «Қолдану тәсілі және дозалары» бөлімінен қараңыз).

Еуропалық дәрілік заттар бойынша агенттік ювенильді идиопатиялық артриті, псориаздық артриті және ойық жаралы колиті бар балалар популяциясындағы қосалқы топтардың бәрінде бірдей Симпони® препаратына зерттеу жүргізбеуге рұқсат етті (балаларда қолдану жөнінде ақпаратты «Қолдану тәсілі және дозалары» бөлімінен қараңыз).

Қолданылуы

Ревматоидтық артрит (РA)

Симпони® метотрексатпен (МТ) біріктіріп қолдануға көрсетілімді:

 • метотрексатты қоса, ауруды модификациялайтын ревматизмге қарсы препараттармен (АМРҚП) емге қанағаттанарлықсыз жауап беретін ересектердегі белсенділігі орташа және ауыр ревматоидтық артрит емі ретінде

 • бұрын метотрексатпен ем алмаған ересектердегі ауыр, белсенді және үдемелі ревматоидтық артрит емінде

Симпониді® метотрексатпен біріктіру буындар патологиясының үдеу жиілігін төмендетуі көрсетілген, бұл рентгенография көмегімен көріністеледі және олардың функционалдық жағдайын жақсартады.

Псориаздық артрит (ПсА)

Бұрын ауруды модификациялайтын ревматизмге қарсы препараттармен (АМРҚП) емдеуге қанағаттанарлықсыз жауап берген ересектерде Симпони® монотерапия ретінде немесе метотрексатпен біріктіріліп белсенді және үдемелі псориаздық артритті емдеуге көрсетілген. Симпонидің® шеткергі буындар патологиясының үдеу жиілігін төмендететіні көрсетілген, бұл көптеген буындарды симметриялық қамтыған аурудың қосалқы типтері бар пациенттерде рентгенография арқылы көріністелді («Фармакодинамикасы» бөлімін қараңыз), сондай-ақ функционалдық жағдайды жақсартады.

Аксиальді спондилоартрит

Шорбуынданатын спондилит (ШС)

Симпони® дәстүрлі емге жауабы қанағаттанарлықсыз болған ересектердегі белсенді ауыр шорбуынданатын спондолитті емдеуге көрсетілген.

Рентгенографиялық емес аксиальді спондилоартрит (ре-АксСА)Симпони® препараты қабынуға қарсы стероидты емес препараттармен (ҚҚСП) емдеуге қанағаттанарлықсыз жауап білінген немесе ҚҚСП көтерімсіз болған ересек пациенттерде магнитті-резонансты томография (МРТ) кезінде байқалған С-реактивті ақуыз (СРА) концентрациясының жоғарылауы және/немесе сәйкесінше өзгерістері сияқты қабынудың объективті белгілері бар белсенді ауыр рентгенографиялық емес аксиальді спондилоартритті емдеу үшін көрсетілген.

Ойық жаралы колит (ОЖК)

Симпони® глюкокортикостероидтармен тұрақты емдеуді талап ететін немесе алдыңғы емдеуде көтере алмаушылығы немесе жеткіліксіз жауабы болған ересек пациенттерде ауырлығы орташа және ауыр дәрежелі ойық жаралы колитті емдеуге мына мақсатта көрсетілген:

- клиникалық жауапты индукциялау және демеу;

- индукция кезінде шырышты қабықтар жағдайының эндоскопиялық расталған жақсаруы;

- клиникалық ремиссияны индукциялау;

- сәтті индукциялау кезінде клиникалық ремиссияға жету және оны сақтап тұру.

Қолдану тәсілі және дозалары

Симпони® препаратымен емдеуді ревматоидтық артрит, псориаздық артрит, шорбуынданатын спондилит, рентгенографиялық емес аксиальді спондилоартрит және ойық жаралы колитті диагностикалау және емдеу тәжірибесі бар білікті дәрігерлердің бақылауымен бастау және жүргізу қажет.

Пациент болжамды жағымсыз әсерлер, зардаптар туралы хабардар болуы тиіс және қандай да бір жағымсыз құбылыстар білінгенде пациент дәрігерге қаралуы қажет.

Дозалануы

Ревматоидтық артрит (РА)

Симпони® 50 мг дозада айына бір рет, айдың белгілі бір күнінде тері астына енгізіледі.

Симпониді® метотрексатпен біріктіріп қолдану қажет.

Псориаздық артрит (ПсА), шорбуынданатын спондилит (ШС), рентгенографиялық емес аксиальді спондилоартрит (ре-АксСА)

Симпони® 50 мг дозада айына бір рет, айдың белгілі бір күнінде тері астына енгізіледі.

Қолда бар деректерге сай, барлық көрсетілімдер бойынша клиникалық жауапқа, әдетте, ем басталған соң (препараттың 3-4 дозасын енгізуден соң) 12-14 апта ішінде жетеді. Осы кезең ішінде емдегенде емдік әсер білінбеген пациенттерде емдеуді жалғастыру мәселесін қайта қарастыру қажет.

Дене салмағы 100 кг асатын пациенттер

РА, ПсА, ШС немесе ре-АксСА бар, дене салмағы 100 кг асатын, препараттың 3-4 дозасын енгізуден кейін қанағаттанарлық клиникалық жауапқа жетпеген пациенттерде барлық жоғарыда көрсетілген көрсетілімдер үшін голимумабтың дозасын айына 1 рет 100 мг дейін арттыру мәселесін қарастыруға болады. Бұл орайда дәрілік препаратты 100 мг дозада қолдану аясында анықталған күрделі жағымсыз реакциялар қаупінің 50 мг дозамен салыстырғанда жоғарылауын ескеру қажет («Жағымсыз әсерлері» бөлімін қараңыз). Препараттың 3-4 қосымша дозасын (100 мг-ден) енгізуден кейін емдік әсері білінбеген пациенттерде емді жалғастырудың мақсатқа сай болуын қарастыру керек.

Ойық жаралы колит

Дене салмағы 80 кг-ден аз пациенттер

Симпони® бастапқы 200 мг дозада (50 мг-ден 4 инъекция), содан соң 2-ші аптада 100 мг (50 мг-ден 2 инъекция), содан соң әр 4 апта сайын 50 мг-ден тағайындалады.

Дене салмағы 80 кг тең немесе асатын пациенттер

Симпони® бастапқы 200 мг дозада (50 мг-ден 4 инъекция), содан соң 2-ші аптада 100 мг (50 мг-ден 2 инъекция), содан соң әр 4 апта сайын 100 мг-ден (50 мг-ден 2 инъекция) тағайындалады.

Демеуші ем кезінде кортикостероидтардың дозасын клиникалық нұсқауларға сәйкес титрлеуге болады.

Қолжетімді деректер клиникалық жауапқа, әдетте, 12-14 апта емделуден кейін (4 дозадан соң) жетуге болатынын көрсетеді. Ұзақ емдеу сол уакыт кезеңінде ем артықшылығына дәлелі жоқ пациенттерде қарастырылуы тиіс.

Препарат енгізуді өткізіп алу

Егер пациент Симпони® препаратын жоспарланған күні енгізуді ұмытса, өткізіп алған дозаны пациент бұл жөнінде еске түсірген бойда бірден енгізу қажет. Өткізіп алған дозаның орнын толтыру үшін препараттың қосарлы дозасын енгізу керек емесін пациенттерге түсіндіру қажет.

Төменде берілген деректерге сай, препараттың келесі дозасын енгізу қажет:

 • егер препарат енгізуді өткізіп алудан кейін 2 аптадан аз уақыт өтсе, пациент препарат дозасын енгізіп, препаратты енгізудің бастапқы кестесін ұстануы тиіс

 • егер препаратты енгізуді өткізіп алудан кейін 2 аптадан көп уақыт өтсе, пациент препарат дозасын енгізіп, осы инъекция жасалған күннен бастап, ары қарай препаратты енгізудің ай сайынғы жаңа кестесін ұстануы тиіс.

Егде жастағы адамдар (≥ 65 жас)

Егде жастағы адамдарда дозаны түзету қажет емес.

Бүйрек және бауыр функциясының бұзылуы

Осы пациенттер қауымында Симпони® препаратының әсері зерттелмеген. Препаратты дозалауға қатысты нұсқаулар жоқ.

Балалар

18 жасқа дейінгі пациенттерде Симпони® препаратының қауіпсіздігі мен тиімділігі әзірге анықталмаған.

Енгізу әдісі

Тері астына қолдануға арналған. Емдеуші дәрігердің шешімі бойынша, теріастылық инъекциялар әдістемесін қажетті үйренуден кейін пациенттер Симпониді® өз бетінше, қажет болса, ары қарай дәрігерлік бақылаумен енгізе алады. Пациенттерге Симпони® препаратын, енгізу жөніндегі толық нұсқаулықтарға сай, толық көлемде енгізу керек екенін түсіндіру қажет.

Инъекция алдында алдын ала толтырылған еккіш-қаламды/бір реттік SmartJect® (Смарт Джект) автоинжекторын тоңазытқыштан шығарып алып, оны бөлме температурасында 30 минут бойы ұстау қажет. Сілкуге болмайды!

Ерітінді мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз немесе ашық-сары түсті болады және ішінде мөлдір немесе ақ ақуыз бөлшектерінің аздаған мөлшері болуы мүмкін. Ақуызы бар ерітінділер үшін ішінде олардың пайда болуына жол беріледі. Ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Егер ерітінді түсін өзгертсе, бұлыңғыр немесе ішінде көрінетін бөгде бөлшектері болса, Симпони® препаратын қолдануға болмайды.

Инъекция үшін ең ыңғайлы жерлер санның жоғарғы бөлігі немесе іштің кіндіктен шамамен 5 см төмен аумағы болып табылады. Сондай-ақ препаратты иыққа енгізуге болады. Препаратты ауырсыну бар, көгерген, қызарған, қабыршақтанған немесе тығызданған жерлер бар бөліктеріне енгізбеңіз. Тыртықтанған немесе созылған жерлері бар аумақтардан аулақ болыңыз. Егер бірнеше инъекция енгізу қажет болса, онда инъекцияларды дененің түрлі бөліктеріне енгізу керек.

Инъекция үшін ұсынылатын жерлер

 • Препаратты алдын-ала толтырылған еккіш-қаламмен енгізу

 • Ішінде препараты бар еккішті картон қорапшасынан, оны инесін сыртқа қарай ұстап суырып алыңыз. Еккішті корпусынан ұстаңыз. Поршеннің ұштығынан, поршеннен, иненің сақтандырғышының қанатшаларынан немесе иненің қорғағыш қалпақшасынанлы ұстамаңыз. Ешқашан поршенін ысырмаңыз. Алдын-ала толтырылған еккіштің инесінің қорғағыш қалпақшасын, Сіз препаратты енгізуге дайын болғанға дейін шешпеңіз. Сақтандырғыштың инені мерзімінен бұрын жауып қалуын болдырмас үшін, инені сақтандырғышты іске қосу клипсаларына қолыңызды тигізбеңіз. Еккіштің зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Қолыңызды әбден жуыңыз және инъекция орнын антисептикке малынған мақта тампонымен тазалап сүртіңіз. Теріні құрғатыңыз. Инъекция алдында сүртілген жерді үрлемеңіз және оған қолыңызды тигізбеңіз. Инъекция орнын анықтап алмайынша, ешқашан қорғағыш қалпақшасын шешпеңіз, өйткені препаратты қорғағыш қалпақшасы шешілгеннен кейін 5 минут ішінде енгізу қажет. Сіз инъекцияны орындауға дайын болған кезде, алдын-ала толтырылған еккішті бір қолыңызбен корпусынан ұстаңыз және екінші қолыңызбен бірден инесінің қорғағыш қалпақшасын шешіңіз, бұл кезде поршеньге қолыңызды тигізбеңіз. Инъекциядан кейін иненің қорғағыш қалпақшасын лақтырып тастаңыз. Сіз еккіштен ауа көпіршіктерін көруіңіз мүмкін. Мұндай болады, оны шығарып жіберуге тырыспаңыз. Сонымен қатар Сіз иненің ұшындағы сұйықтық тамшысын көруіңіз мүмкін. Бұған да жол беріледі. Иненің бөгде заттармен жанасуына жол бермеңіз.

  Алдын-ала толтырылған еккіштің корпусын бір қолыңызға, ортаңғы және сұқ саусақтың арасына ұстаңыз және бас бармағыңызды поршень ұштығының үстіне қойыңыз. Алдын-ала тазалап сүртілген теріні абайлап жиырып алу үшін екінші қолыңызды пайдаланыңыз. Оны мықтап қысып ұстаңыз.

  Бүкіл емшара бойына поршенді кері ысырмаңыз.

  Инені жиырылған теріге 45º бұрыштап орналастырыңыз. Бір жылдам қимылмен инені теріге ол қаншалықты енгенше тереңірек енгізіңіз.

  Поршеньді, поршеннің ұштығы инені сақтандырғыштың қанатшалары арасында орныққанша басып тұрып, препаратты түгелімен енгізіңіз.

Прикрепленные файлы

677790911477976694_ru.doc 1515.5 кб
430618651477977839_kz.doc 1568.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники