Силгам (100 мг)

МНН: Силденафил
Производитель: Генефарм С.А
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Sildenafil
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№122014
Информация о регистрации в РК: 21.01.2016 - 21.01.2021

Инструкция

Саудалық атауы

Силгам

Халықаралық патенттелмеген атауы

Силденафил

Дәрілік түрі

Шайнайтын таблеткалар, 50 мг, 100 мг

Құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат - 70,24 мг және 140,48 мг силденафил цитраты (50 мг және 100 мг силденафилге баламалы),

қосымша заттар: калий полакрилині, коллоидты кремнийдің қостотығы, аспартам, натрий кроскармелозасы, лактоза моногидраты, повидон К-30, «Мята» хош иістендіргіші, магний стеараты

Сипаттамасы

Ақ түсті, екі жақ беті дөңес, үш бұрыш формалы, бір жақ бетінде «50» (50 мг доза үшін) немесе «100» (100 мг доза үшін) өрнегі бар таблеткалар

Фармакотерапиялық тобы

Урологиялық ауруларды емдеуге арналған препараттар. Урологиялық ауруларды емдеуге арналған басқа да препараттар, спазмолитиктерді қоса. Эрекцияның бұзылуын емдеуге арналған препараттар. Силденафил.

ATХ коды G04BE03

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сіңірілуі

Силденафил тез сіңеді. Аш қарынға пероральді түрде қабылдағаннан кейін плазмада ең жоғары концентрацияға 30-дан 120 минутқа дейінгі кезең ішінде жетеді (медианасы 60 минут). Препаратты пероральді түрде қабылдағанда орташа абсолюттік биожетімділігі 41% құрайды (ауқымының мәні 25–63%). Силденафилді пероральді түрде қолданудан кейін AUC және Cmax мәндері ұсынылған дозалар ауқымында (25–100 мг) қабылданған дозаға тура пропорционалды түрде жоғарылайды.

Силденафилді құрамында май мөлшері жоғары тағаммен бірге қабылдағанда сіңірілу жылдамдығы төмендейді, Tmax медианасы шамамен 60 минутқа кідіреді және Cmax орташа мәндері шамамен 29%-ға азаяды.

Таралуы

Силденафилдің орташа тепе-тең таралу көлемі (Vd) 105 л құрайды, бұл препараттың организм тіндеріне тарағандығын айғақтайды. Силденафилді бір реттік 100 мг дозада пероральді түрде қабылдаудан кейін плазмада силденафилдің орташа ең жоғары жалпы концентрациясы шамамен 440 нг/мл құрайды (ауытқу коэффициенті 40%). Силденафилдің (және оның айналымдағы негізгі метаболиті – N-десметил-силденафил) плазма ақуыздарының 96%-мен байланысуына байланысты, бос силденафилдің плазмадағы орташа ең жоғары концентрациясы 18 нг/мл (38 нМ) құрайды. Ақуыздармен байланысу дәрежесі препараттың жалпы концентрациясына байланысты емес.

Силденафилді қабылдағаннан кейін 90 мин соң спермада оның 0,0002%-дан аз дозасы (орта есеппен 188 нг) анықталады.

Метаболизмі

Силденафилдің биотрансформациясы көбіне бауырда CYP3A4 (негізгі жолы) және CYP2C9 (қосымша жолы) микросомальді изоферменттердің қатысуымен жүзеге асырылады. Негізгі айналымдағы метаболит силденафилдің N-деметилдену жолымен түзіледі. Метаболит силденафилдегі осындаймен салыстырылатын фосфодиэстеразаға қатысты селективтілік бейінімен сипатталады, ал ФДЭ-5 қатысты метаболиттің in vitro белсенділігі препараттың бастапқы затының белсенділігінің шамамен 50%-ын құрайды. Осы метаболиттің қан плазмасындағы концетрациясы силденафилге тән концентрацияның шамамен 40%-ын құрайды. N-деметилденген метаболит шамамен 4 сағатты құрайтын ақырғы жартылай шығарылу кезеңімен бірге ары қарай метаболизмге ұшырайды.

Шығарылуы

Силденафилдің жалпы клиренсі, ұзақтығы 3-5 сағаттық қорытынды терминальді жартылай шығарылу кезеңімен бірге сағатына 41 л құрайды. Ішке қабылдағаннан кейін силденафил метаболиттер түрінде негізінен нәжіспен бірге (қабылданған дозаның шамамен 80%-ы) және аз дәрежеде несеппен бірге (қабылданған пероральді дозаны шамамен 13%-ы) шығарылады.

Пациенттердің ерекше топтарындағы фармакокинетикасы

Егде жастағы пациенттер

Егде жастағы (65 жастағы немесе одан үлкен) пациенттерде силденафил клиренсінің төмендеп, плазмада синденафилдің және оның белсенді N-деметилденген метаболиті концентрацияларының, жасы кіші (18–45 жас). пациенттердегі осындаймен салыстырғада, шамамен 90%-ға төмендегені білінді. Плазма ақуыздарымен байланысуында жас ерекшеліктеріне қарай айырмашылықтарға байланысты плазмада бос силденафил концентрациясының сәйкесінше жоғарылауы шамамен 40% құрады.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Бүйрек функциясының жеңіл және орташа дәрежедегі бұзылуларында (креатинин клиренсі 30-80 мл/мин) ішке 50 мг дозасын бір реттік қабылдаудан кейін силденафилдің фармакокинетикасы өзгермейді. N-деметилденген метаболиттің AUC және Cmax  орташа көрсеткіштері бүйрек функциясы бұзылмаған осындай жастағы адамдардағы осындай көрсеткіштермен салыстырғанда, сәйкесінше, 126%-ға және 73%-ға жоғарылады. Бүйрек функциясының ауыр жеткіліксіздігінде (креатинин клиренсі < 30 мл/мин) силденафил клиренсі төмендейді, бұл фармакокинетикалық қисық астындағы ауданның (AUC) және Cmax шамамен екі есе (88%) жоғарылауына әкеледі. Бұдан басқа, N-деметилденген метаболит үшін AUC және Cmax  мәндері айтарлықтай — сәйкесінше, 79 және 200%-ға жоғарылады.

Бауыр жеткіліксіздігі

Ауырлығы жеңіл және орташа дәрежедегі бауыр циррозы (Чайлд-Пью А және В) бар пациенттерде силденафилдің клиренсі төмендейді, ол AUC мәнінің 84%-ға және Cmax мәнінің 47%-ға жоғарылауына әкеледі. Бауыр функциясы ауыр дәрежеде бұзылған пациенттердегі силденафилдің фармакокинетикасы зерттелген жоқ.

Фармакодинамикасы

Силгам эректильді дисфункцияны емдеуге арналған пероральді дәрілік зат болып табылады. Табиғи жағдайларда, яғни сексуальді стимуляцияда, ол бұзылған эректильді дифункцияны пениске қанның ағып келуін арттыру жолымен қалпына келтіреді.

Силгам препаратының белсенді заты – силденафил циклогуанозинмонофосфат (цГМФ) - спецификалық фосфоди-эстеразаның 5 типінің (ФДЭ5) селективті тежегіші болып табылады.

Силденафил оқшауланған кавернозды денені тікелей босаңсытатын әсер бермейді. Силденафил кавернозды денеде цГМФ ыдырауына жауапты ФДЭ5 тежеу арқылы азот тотығының (NO) босаңсытатын әсерін күшейтеді.

Осының нәтижесінде тегіс бұлшықеттер босаңсиды және кавернозды денеге қанның ағып келуі күшейеді.

Сексуальді стимуляция кезіндегі сияқты NO/цГМФ дабыл жолын белсенділендіргенде, ФДЭ 5-тің силденафилмен тежелуі үңгірлі денедегі цГМФ деңгейінің жоғарылауына әкеледі. Сондықтан силденафил әсерінен қалаған емдік фармакологиялық әсерге қол жеткізу үшін сексуальді стимуляция қажет.

Іn vitro зерттеулер эрекция үдерісін реттеуге қатысатын ФДЭ 5-ке силденафилдің селективті түрде әсер ететіндігін көрсетті. Препараттың ФДЭ 5-ке әсері белгілі басқа фосфодиэстеразаға қарағанда күштірек. Препараттың осы әсері көздің торқабығында фототүзілу үдерістеріне қатысатын ФДЭ 6-ға әсеріне қарағанда 10 есе күштірек. Атап айтқанда, силденафилдің ФДЭ 5-ке қатысты селективтілігі жүректің жиырылуын реттеуге қатысатын фосфодиэстеразаның цАМФ-спецификалық изоформасы — ФДЭ 3-ке қарағанда, көп есе асып кетеді.

Силденафил артериялық қысымның аздаған және транзиторлық төмендеуіне әкеледі, оның көп жағдайларда клиникалық көріністері жоқ. Силденафилді 100 мг дозада пероральді түрде қабылдаудан кейін шалқадан жатқан кезде систолалық артериялық қысымның орташа ең жоғары төмендеуі 8,4 мм с. б. құрады. Шалқадан жатқан кезде диастолалық қысымның тиісінше өзгеруі 5,5 мм  с. б. құрады. Артериялық қысымның бұл төмендеулері силденафилдің қантамыларды кеңейтетін әсерімен, не қантамырлардың тегіс бұлшықеттерінде цГМФ деңгейінің жоғарылауымен байланысты болуы мүмкін деп мақұлданады.

Силденафилді бір реттік пероральді 100 мг дозада қабылдағаннан кейін препараттың сперматозоидтардың қозғалғыштығына немесе олардың морфологиясына ықпалы байқалған жоқ.

Қолданылуы

- жыныстық қатынасты қанағаттандыру үшін жыныс мүшесін эрекцияға жеткізуге немесе оны сақтауға қабілетсіз болуымен сипатталатын эректильді дисфункцияда.

Силгам сексуальді стимуляция бар болған жағдайда ғана тиімді.

Қолдану тәсілі және дозалары

Асқынуға жол бермеу үшін қатаң түрде дәрігердің тағайындауымен қолдану керек!

Силгамды қажетіне қарай жыныстық қатынастан бір сағат бұрын қабылдаған жөн. Препараттың ұсынылатын дозасы 50 мг құрайды және тамаққа дейін қабылданады.

Препараттың тиімділігіне және жағымдылығына қарай, оның дозасын 100 мг-ге дейін арттыруға немесе 25 мг-ге дейін төмендетуге болады.

Препараттың ұсынылатын ең жоғары дозасы — 100 мг.

Дәрілік затты қабылдаудың ұсынылған ең жоғары жиілігі — тәулігіне 1 рет.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Бүйрек функциясының жеңіл және орташа ауыр дәрежедегі жеткіліксіздігінде (креатинин клиренсі 30-80 мл/мин) ұсынылатын дозаны түзету қажет емес.

Бауыр функциясының ауыр бұзылуы бар пациенттерде (креатинин клиренсі < 30 мл/мин) силденафилдің клиренсі төмендейтін болғандықтан, мұндай жағдайларда дозаны 25 мг-ге дейін төмендету қажет.

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр функциясының жеткіліксіздігі бар пациенттерде Силгамның дозасын 25 мг-ге дейін төмендетуге болады.

Егде жастағы пациенттер

Егде жастағы пациенттерде препараттың дозасын түзету қажет емес.

Бала жасындағы пациенттер

Силгам 18 жасқа толмаған пациенттерге қолдану үшін көрсетілмеген.

Басқа дәрілік заттар қабылдап жүрген пациенттерге қолданылуы

Ритонавирмен бірге қолданғанда препараттың ең жоғары бір реттік дозасы 25 мг құрауы тиіс, 48 сағат ішінде 1 реттен жиі емес.

Р450 3А4 цитохромы тежегіштерімен (эритромицин, саквинавир, кетоконазол, итраконазол сияқты) бірге қолданғанда препараттың бастапқы дозасы 25 мг құрайды.

Альфа-адреноблокаторлармен емделіп жүрген пациенттерде постуральді артериялық гипотензияның даму қаупін төмендету мақсатында альфа-адреноблокаторлар қабылдап жүрген пациенттердің жағдайын тұрақтандырған жөн. Бұдан басқа, препаратты 25 мг дозадан бастап қолдану мүмкіндігін қарастырған жөн.

Жағымсыз әсерлері

Өте жиі (>1/10)

- бас ауыру

- вазодилатация (бетке «қан тебулер»)

Жиі (> 1/100, < 1/10)

- бас айналу

- көрудің өзгеруі (заттың бұлдырап көрінуі, жарыққа сезімталдықтың өзгеруі)

- хроматопсия (жеңіл және өткінші, негізінен түрлі түсті реңдерді қабылдаудың өзгеруі)

- жүрек қағуының жиілеуі

- ринит (мұрынның бітелуі)

- диспепсия

Жиі емес

-тері бөртпесі

-кеуденің ауыруы, миалгия, жалпы әлсіздік, ұйқышылдық

-гипостезия

Сирек

-естудің нашарлауы немесе жоғалуы

-миокард инфарктісі, жүрекшелер фибрилляциясы

-гипертензия, гипотензия

-мұрыннан қан кету

-артериялық емес алдыңғы ишемиялық оптикалық нейропатия салдарынан көрудің нашарлауы немесе жоғалуы

- құрысулар, құрысудың қайталануы

- күрделі кардиоваскулярлық оқиғалар, миокард инфарктісін, жүрекке байланысты кенеттен өліп кетуді, қарыншалық аритмияны, силденафилді қабылдаумен астасқан геморрагиялық және транзиторлық ишемиялық шабуылдар.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препараттың кез келген компонентіне жоғары сезімталдық

- азот оксидінің, органикалық нитраттардың немесе нитриттердің кез келген түрдегі донаторлары болып табылатын препараттарды бір мезгілде қабылдау

- бауыр функциясының ауыр жеткіліксіздігі

- көздің торқабығының тұқым қуалаған дегенеративті аурулары (мысалы, retinitis pigmentosa)

- бұл эпизод бұрын ФДЭ5 тежегішін қолданумен байланысты болуынан немесе байланысты болмауынан тыс, артериялардың қабынуымен байланысты емес, көру жүйкесінің алдыңғы ишемиялық нейропатиясы салдарынан бір көздің көрмей қалуы

Сақтықпен:

  • жыныс мүшесінің анатомиялық деформациясы (соның ішінде, ангуляция, кавернозды фиброз немесе Пейрони ауруы)

  • приапизмнің дамуына бейім аурулар (орақ – жасушалы анемия, көптеген миелома, лейкоз, тромбоцитемия сияқты)

  • қан кетумен қатар жүретін аурулар

  • ойық жара ауруының өршуі

  • тұқым қуалайтын пигментті ретинит

  • жүрек жеткіліксіздігі

  • тұрақсыз стенокардия, соңғы 6 ай ішінде бастан кешкен миокард инфарктісі немесе өмірге қауіп төндіретін аритмиялар

  • артериялық гипертензия (артериялық қысым (АҚ) > 170/100 мм с. б.) немесе гипотония (АҚ < 90/50 мм с. б.).

Тіркелген көрсетілімдер бойынша препарат 18 жасқа дейінгі балаларға және әйелдерге қолдануға арналмаған.

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Іn vitro зерттеулер

Силденафилдің метаболизмі негізіне P450 (CYP) цитохромының 3A4 (негізгі жолы) және 2C9 (қосымша жолы) изоформалары арқылы жүреді. Осы себепті силденафилдің клиренсін осы изоферменттердің тежегіштері төмендетуі, ал осы изоферменттердің индукторлары арттыруы мүмкін.

Іn vivo зерттеулер

Осы клиникалық зерттеулерді популяциялық фармакокинетикалық талдау CYP3A4 тежегіштерімен (кетоконазол, эритромицин және циметидин сияқты) бір мезгілде қабылдағанда силденафил клиренсінің төмендегенін айғақтайды.

Дені сау еріктілерде силденафилмен (50 мг дозада) бір мезгілде қолданғанда P450 цитохромының тежегіші және CYP3A4 спецификалық емес тежегіші болып табылатын циметидин (800 мг) плазмада силденафилдің концентрациясын 56%-ға арттырды.

Силденафилді бір реттік 100 мг дозада эритромицинмен, CYP3A4 спецификалық тежегішімен белгіленген режимде (5 күн бойы күніне екі рет 500 мг) қабылдағанда силденафилдің жүйелік әсерінің 182%-ға (AUC бойынша) артқаны байқалды. Бұдан басқа, CYP3A4 тежегіші болып табылатын АИТВ протеаза тежегіші саквинавирді белгіленген режимде (күніне үш рет 1200 мг) силденафилмен (бір реттік 100 мг дозада) бір мезгілде қабылдау силденафилдің Cmax мәнінің 140%-ға артуына, сондай-ақ силденафилдің AUC мәнінің 210%-ға артуына әкелді. Силденафил саквинавирдің фармакокинетикасына ықпалын тигізген жоқ. Бұл CYP3A4-тің өте күшті, мысалы, кетоконазол және итраконазол сияқты тежегіштерінің айқын әсерінен болды ма екен деп болжам жасалады.

P450 цитохромының күшті тежегіші болып табылатын АИТВ протеаза тежегіші ритонавирді белгіленген режимде (күніне екі рет 500 мг) силденафилмен (бір реттік 100 мг дозада) бір мезгілде қабылдау плазмада силденафилдің Cmax мәнінің 300%-ға (4-есе) артуына, сондай-ақ силденафилдің AUC мәнінің 1000%-ға (11-есе) артуына әкелді. 24 сағаттан кейін плазмадағы силденафилдің деңгейі, силденафилдің өзін ғана қабылдағаннан кейінгі шамамен 5 нг/мл-мен салыстырғанда, әлі де шамамен 200 нг/мл құрады. Бұл деректер ритонавирдің P450 субстраттарының кең ауқымына айқын әсері деп келісіледі. Силденафил ритонавирдің фармакокинетикасына ықпалын тигізген жоқ.

CYP3A4 күшті тежегіштерін қабылдап жүрген пациенттер силденафилді нұсқауларға сәйкес қабылдағанда, плазмада бос силденафилдің ең жоғары концентрациясы бірде-бір адамда 200 нМ-ден асқан жоқ, және препараттың жағымдылығы жақсы болды. Антацидтік дәрілерді (магний гидроксиді/алюминий гидроксиді) бір реттік қабылдау силденафилдің биожетімділігіне ықпалы тигізген жоқ.

Клиникалық зерттеулерден алынған фармакокинетикалық деректер, силденафилдің фармакокинетиксына CYP2C9 цитохромы изоферменттерінің (толбутамид, варфарин), CYP2D6 цитохромы изоферменттерінің (серотонинді кері қармап қалатын селективтік тежегіштер, үшциклдік антидепрессанттар), тиазидтік және тиазид тәрізді диуретиктердің, ангиотензин-өзгертуші фермент (АӨФ) тежегіштерінің және кальций антагонистерінің ықпалы жоқтығын көрсетеді.

Ақыл-есі дұрыс, дені сау ерікті ер кісілерге бірге қолданғанда силденафилдің және оның айналымдағы метаболитінің AUC, Cmax, Tmax көрсеткіштеріне, элиминация жылдамдығының константасына немесе кейінгі жартылай шығарылу кезеңіне азитромициннің (3 күн бойы тәулігіне 500 мг доза) ықпал ету белгілері байқалған жоқ.

Силденафилдің басқа дәрілік препараттарға ықпалы

Іn vitro зерттеулер

Силденафил P450 цитохромының 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 және 3A4 изоформаларының әлсіз тежегіші болып табылады (ТК50 > 150 мкМ).

Препаратты ұсынылған дозада қабылдағаннан кейін плазмада силденафилдің ең жоғары шектегі концентрациялары шамамен 1 мкМ құраған жағдайда, осы ферменттердің субстраттарының клиренсін силденафилдің өзгерте қоюы екіталай.

Іn vivo зерттеулер

Силденафилдің нитраттардың гипотензиялық әсерін, соңғысын ұзақ қолданғанда да, сонымен қатар жедел көрсетілімдері бойынша тағайындағанда да, күшейтетіні көрінді. Сондықтан оны азот тотығының донорларымен, органикалық нитраттармен немесе органикалық нитриттермен кез келген формада үнемі немесе үзіліспен ем қабылдап жүрген пациенттерге қолдануға болмайды.

Дәрілік препараттардың өзара әрекеттесуіне жүргізілген арнайы үш зерттеу барысында қуықасты безінің қатерсіз гиперплазиясы (ҚБКГ) бар пациенттерде альфа-адреноблокатор доксазозин (4 мг және 8 мг дозада) және силденафил (25 мг, 50 мг немесе 100 мг дозада) бір мезгілде қолданылды, оның барысы доксазозинмен емдеу жәрдемімен тұрақталды. Зерттелген пациенттердің осы тобында шалқадан жатқан кезде қан қысымының орташа 7/7 мм с. б., 9/5 мм с. б. және 8/4 мм с. б.-ге қосымша төмендегені байқалды, ал түрегеліп тұрған кезде қан қысымының орташа қосымша төмендеуі сәйкесінше, 6/6 мм с. б., 11/4 мм с. б. және 4/5 мм с. б. құрады. Доксазозинмен емдеу жәрдемімен тұрақтанған пациенттерде силденафил мен доксазозинді бір мезгілде қолданғанда симптоматикалық постуральді артериялық гипотензияның пайда болуының сирек жағдайлары мәлімделді. Бұл мәлімдемелерде бас айналу және естен тану алдындағы жағдайлар қамтылды, бірақ естен тану емес. Альфа-адреноблокаторлармен ем қабылдап жүрген пациенттерде силденафилді бір мезгілде қолдану кейбір сезімтал пациенттерде симптоматикалық артериялық гипотензияның дамуына әкеп соғуы мүмкін.

Силденафилді (50 мг дозада) толбутамидпен (250 мг дозада) немесе варфаринмен (40 мг дозада) бір мезгілде қолданғанда, олардың екеуі де CYP2C9-мен метаболизденеді, айтарлықтай өзара әрекеттесулер анықталған жоқ.

Силгам (100 мг дозада) стационарлық жағдайында АИТВ протеаза тежегіштерінің, екеуі де CYP3A4 субстраттары болып табылатын саквинавир мен ритонавирдің фамакокинетикасына ықпалын тигізген жоқ.

Силгам (50 мг дозада) аспирин (150 мг дозада) қабылдау әсерінен болған қан кетулер уақытының артуына мүмкіндік берген жоқ.

Силгам (50 мг дозада) дені сау еріктілерде қандағы алкогольдің орташа ең жоғары деңгейі 0,08 % (80 мг/дл) болғанда алкогольдің гипотензиялық әсерінің күшеюіне мүмкіндік берген жоқ.

Артериялық гипертензиясы бар науқастарда силденафилдің (100 мг) амлодипинмен өзара әрекеттесу белгілері байқалмады. Шалқадан жатқан кезде артериялық қысымның қосымша орташа төмендеуі систолалық үшін 8 мм с. б., диастолалық үшін 7 мм с. б. құрады. Қауіпсіздігі жөніндегі деректердің негізін талдау силденафилді гипертензияға қарсы дәрілермен үйлестіріп және онсыз қабылдап жүрген пациенттерде жағымсыз әсерлердің бейінінде айырмашылықтарды анықтаған жоқ.

Айрықша нұсқаулар

Эректильді дисфункцияны диагностикалау, оның ықтимал себептерін анықтау және талапқа сай ем таңдау үшін медициналық толық сыртартқы жинау және мұқият физикальді тексеру жүргізу қажет.

Сексуальді белсенділік жүрек аурулары бар кездегі белгілі бір қауіп болып табылады, сондықтан эректильді дисфункцияға байланысты кез келген емді бастар алдында дәрігер жүрек-қантамыр жүйесіне тексеру жүргізгені жөн.

Эректильді дисфункцияны емдеуге арналған препараттарды сексуальді белсенділікті қаламайтын еркектерге тағайындамаған жөн.

Тіркеуден кейінгі кезең барысында эректильді дисфункцияны емдеу үшін силденафилді қолдану кезінде миокард инфарктісін, жүректен кенет өлуді, қарыншалық аритмияны, цереброваскулярлық қан кетуді және транзиторлық ишемиялық шабуылды қоса, күрделі жүрек-қантамыр аурулары жағдайлары тіркелді. Осы пациенттердің көпшілігінде, бірақ бәрінде емес, бұрын жүрек-қантамыр ауруларының қауіпті факторлары болған. Осы құбылыстардың көбі жыныстық қатынас кезінде немесе жыныстық қатынасты аяқтағаннан кейін көп ұзамай тіркелген, сондай-ақ бірнеше құбылыстар силденафилді сексуальді белсенділіксіз қабылдағаннан кейін көп ұзамай тіркелген. Басқалары силденафилді қолданғаннан кейін және сексуальді белсенділіктен кейін бірнеше сағаттан немесе күннен соң орын алды. Осы құбылыстың силденафилді қабылдаумен, сексуальді белсенділікпен, бұрыннан бар жүрек-қантамыр ауруымен, осы факторлардың бірігуімен немесе басқа факторлармен тікелей байланысының бар-жоқтығын анықтау мүмкіндігі жоқ.

Клиникалық зерттеулер силденафилдің артериялық қысымның өткінші төмендеуіне әкеп соғатын жүйелік қантамырдың кеңеюіне әсер ететіндігін көрсетті. Пациенттердің көпшілігінде мұның аздаған зардаптары бар немесе зардаптары жоқ. Алайда силденафилді тағайындар алдында дәрігер белгілі бір фондық аурулары бар, әсіресе оларды сексуальді белсенділікпен үйлестірген пациенттердің жағдайына осы препараттың қантамырларды кеңейтетін жағымсыз әсерінің болуы мүмкін екендігін мұқият тексерген жөн. Қантамырларды кеңейтетін дәрілерге сезімталдығы жоғары топқа сол жақ қарыншаның шығыс бөлімінің тарылуы (мысалы, аортальді клапанның стенозы, гипертрофиялық обструктивтік кардиомиопатия) бар пациенттер, сондай-ақ вегетативтік жүйке жүйесі тарапынан АҚ реттеудің бұзылуы ауыр дәрежеде көрініс беретін көптеген жүйелік атрофияның сирек синдромы бар пациенттер жатады.

Сирек жағдайларда барлық ФДЭ-5 тежегіштерін, соның ішінде силденафилді тіркеуден кейін қолдану кезінде көру жүйкесінің артериялық емес алдыңғы ишемиялық оптикалық нейропатиясы (КЖААИП), көздің сирек ауруы және көрудің нашарлау немесе жоғалу себептері жөнінде мәлімделді. Осы пациенттердің көбісінде жасының 50 жастан асуы, көру жүйкесі дискісінің ісінуі («іркілген диск»), диабет, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, гиперлипидемия және темекі тарту сияқты қауіп факторлары болды. Бақыланатын зерттеулерде ФДЭ5 тежегіштері класындағы препараттарды жақын арада қолданудың КЖААИП жедел басталуымен байланысының бар-жоқтығына баға берілді. Нәтижелер ФДЭ5 тежегішінің жартылай шығарылуының 5 кезеңіне тең уақыт аралығы ішінде КЖААИП қаупінің шамамен 2 есе артқанын айғақтайды. Жарияланған әдеби деректерге сай, КЖААИП туындауының жылдық жиілігі жалпы популяцияда > 50 жастағы 100 000 еркекте 2,5-11,8 жағдайды құрайды. Көру күтпеген жерден нашарлаған немесе жоғалған жағдайда пациенттерге Силгамды қабылдауды тоқтату және дәрігерден кешікпей кеңес алу ұсынылады. КЖААИП жағдайы бұрын болған адамдарда КЖААИП қайталау қаупі жоғары болады. Сондықтан дәрігерлер мұндай пациенттермен осы қауіпті талқылауы, сондай-ақ олардың ФДЭ5 тежегіштерінің жағымсыз әсер етуі мүмкін екендігін талқылауы керек. Мұндай пациенттерде Силгамды қоса, ФДЭ5 тежегіштері ұсынылмайды.

Альфа-адреноблокаторлар тобының препаратын қабылдап жүрген пациенттерде силденафилді абайлап қолдану ұсынылады, өйткені оларды бір мезгілде пайдалану кейбір сезімтал пациенттерде симптоматикалық артериялық гипотензияға әкеп соғуы мүмкін. Постуральді артериялық гипотензияның даму қаупін төмендету үшін альфа-адреноблокатор қабылдап жүрген пациенттердің жағдайы силденафилмен емді бастағанға дейін тұрақты болуы тиіс. Силденафилдің төмен дозаларымен емдеуді бастаудың мақсатқа сай екендігін қарстырған жөн. Бұдан басқа, дәрігерлер постуральді гипотензия симптомдары пайда болған жағдайда пациенттердің не істеуі керектігіне нұсқау беру керек.

Тұқым қуалаған пигментті ретиниті бар пациенттердің аздаған санында көздің торқабығының фосфодиэстераза функциясының генетикалық тұрғыдан детерминирленген бұзылулары бар. Пигментті ретиниті бар науқастарда силденафилді қолданудың қауіпсіздігі жөнінде мәліметтер жоқ, сондықтан силденафилді абайлап қолданған жөн.

Адамның тромбоциттерін пайдаланып in vitro жүргізілген зерттеулер силденафилдің натрий нитропруссидінің (азот тотығының доноры) антиагрегациялық әсерін күшейтетінін айғақтайды. Қанның ұйығыштығы бұзылған немесе белсенді пептикалық ойық жарасы бар пациенттерде силденафилді қолданудың қауіпсіздігі жөніндегі мәліметтер жоқ, сондықтан силденафилді абайлап қолданған жөн.

Эректильді дисфункцияны емдеуге арналған дәрілік заттарды жыныс мүшесінің анатомиялық кемістіктері (ангуляция, каверналы фиброз немесе Пейрони ауруы сияқты) бар пациенттерде, сондай-ақ приапизмнің дамуына бейім аурулары (орақ-жасушалы анемия, көптеген миелома немесе лейкемия сияқы) бар пациенттерде абайлап қолдану керек.

Силденафилді эректильді дисфункцияны емдеудің басқа әдістерімен біріктіріп қолданудың қауіпсіздігі және тиімділігі зерттелген жоқ және препараттардың мұндай біріктірілімін пайдалану ұсынылмайды.

Силденафилді қоса, ФДЭ-5 барлық тежегіштерін пайдаланып жүргізілген кейбір постмаркетингтік және клиникалық зерттеулерде пациенттердің естуінің кенеттен нашарлағаны немесе жоғалғаны жөнінде мәлімделді. Осы науқастардың көпшілігінде осы патологияның даму қаупінің факторлары болды. ФДЭ-5 тежегіштерін пайдалану мен естудің кенеттен нашарлауы немесе жоғалуы арасында себеп-салдарлық байланыс анықталған жоқ. Кенеттен естуі нашарлаған немесе жоғалған пациентерге силденафилмен емдеуді тоқтатуға және дәрігерден дереу кеңес алуға нұсқау берген жөн.

Ұрпақ өрбіту функциясы, жүктілік және бала емізу

Силденафилді әйелдерге қолдану көрсетілмеген.

Пероральді түрде енгізгенде егеуқұйрықтардың және үй қояндарының ұрпақ өрбіту функциясына силденафилдің ықпалына жүргізілген зерттеулерде тератогендік әсерлер, фертильділіктің нашарлауы және пери- және постнатальді дамуға жағымсыз ықпалы байқалған жоқ.

Препаратты тиісінше және қатаң бақыланатын зерттеулер жүкті әйелдерге және бала емізетін әйелдерге жүргізілген жоқ.

Көлік құралын немесе қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне дәрілік заттың ықпал ету ерекшеліктері

Силгам препаратын қабылдау аясында автомобильді немесе басқа техникалық механизмдерді басқару қабілетіне қандай да болсын теріс ықпалы байқалған жоқ, алайда дәрілік заттың жағымсыз әсерлерін ескеріп, автокөлікті немесе басқа да қауіпті механизмдерді басқарған кезде сақтық танытқан жөн.

Артық дозалануы

Симптомдары: жағымсыз реакциялардың (бас ауыру, гиперемия, бас айналу, диспепсия, мұрынның бітелуі және көру сезімінің бұзылуы) жиілігі артады.

Емі: симптоматикалық. Гемодиализ тиімді емес.

Шығарылу түрі және қаптамасы

ПВХ/ПХТФЭ және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада 1 немесе 4 таблеткадан.

Пішінді ұяшықты 1 қаптама медициналық қолдану жөнінде мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.

Сақтау шарттары

Түпнұсқалық қаптамасында, 25°С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

3 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші және қаптаушы

Генефарм С.А., Греция

Тіркеу куәлігінің иесі

Алвоген ИПКо С.ар.л, Люксембург

Тұтынушылардан өнім (тауар) сапасы жөніндегі шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның мекенжайы

«Алвоген Фарма Трейдинг Юроп ЕООД» өкілдігі

050026, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі 241,

«Ордабасы» бизнес орталығы, 507 кеңсе,

тел: 378 22 82, факс: 378 21 55

Электронды поштасы: Sholpan.Yensebayeva@alvogen.com;

сайт: www.alvogen.com

 

Прикрепленные файлы

000856621477976303_ru.doc 105 кб
151541191477977547_kz.doc 151.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники