Ребетол® (40 мг/мл)

МНН: Рибавирин
Производитель: Шеринг-Плау Канада, Инк.
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Ribavirin
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№016876
Период регистрации: 30.10.2015 - 30.10.2020
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Предельная цена закупа в РК: 32 134.33 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Ребетол®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Рибавирин

Дәрілік түрі

Ішуге арналған ерітінді, 40 мг/мл

Құрамы

Бір миллилитр ерітіндінің құрамында

белсенді зат – 40 мг рибавирин бар,

қосымша заттар: сорбитол, натрий бензоаты, глицерин, сусыз лимон қышқылы, натрий цитратының дигидраты, сахароза, пропиленгликоль, табиғи хош иістендіргіш және шайнайтын резеңке дәмі бар жасанды хош иістендіргіш № 15864, тазартылған су

Сипаттамасы

Түссізден ашық-сары түске дейінгі мөлдір сұйықтық.

Фармакотерапиялық тобы

Жүйелі қолдануға арналған вирусқа қарсы перпараттар. Вирусқа қарсы тікелей әсер ететін препараттар. Нуклеозидтер мен нуклеотидтер. Рибавирин

АТХ коды J05А B04

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Рибавирин (RBV) препараттың бір реттік дозасын ішкеннен кейін оңай сіңіріледі, содан кейін организмде тез таралады. Организмнен шығарылу фазасы ұзақ уақытқа созылады. Бір реттік дозасының сіңірілуінің, таралуы мен шығарылуының жартылай кезеңдерінің шамалары, сәйкесінше, 0.05, 3.73 және 79 сағатты құрайды. Ішке қабылдағаннан кейін бауыр арқылы «біріншілік өту» әсерінен асқазан-ішек жолдарынан толық дерлік және тез сіңеді. Бұл кезде ең жоғары (Tmax) концентрациясына 1.5 сағаттан кейін жете отырып, биожетімділігі 44-64% құрайды. Таңбаланған RBV 10%-ға жуығы нәжіспен шығарылады. RBV 200-ден 1200 мг-ге дейінгі бір реттік дозаларда қабылдағанда дозасы мен «концентрация-уақыт» (AUCtf) қисығы астындағы аудан көрсеткіші арасында дозаға байланысты тәуелділік бар. Таралу көлемі 5000 л жуықты құрайды. RBV плазма ақуыздарымен байланыспайды.

RBV плазмадан тыс тасымалдануы әсіресе эритроциттер үшін ерекше егжей-тегжейлі зерттелді. Тасымалдануы негізінен es-типті теңдестіретін нуклеозидтік тасымалдаушының қатысуымен жүреді. Тасымалдаушының бұл түрі іс жүзінде жасушаның барлық түрлерінде болады және RBV үлкен көлемде таралуына негіз болатын фактор болуы мүмкін.

RBV концентрациясының «жаңа алынған қан/плазма» арақатынасы 60:1 жуықты құрайды; бұл жағдай RBV жаңа алынған қандағы артық мөлшері RBV эритроциттерде оқшауланған нуклеотидтері түрінде болуымен түсіндіріледі.

RBV метаболизмі екі жолмен жүзеге асырылады: 1) қайтымды фосфорилдену және 2) триазольді карбоксилді метаболиті түзілетін амидті гидролиз және дерибозилдену кіретін ыдырау өзгерістері. RBV өзі және оның метаболиттері – триазолкарбоксамид және триазолкарбон қышқылы - организмнен несеппен шығарылады.

Бірнеше реттік қабылдау кезінде RBV плазмада аса қарқынды жинақталады. Бірнеше реттік қабылдағанда және бір дүркіндік қабылдағанда «концентрация-уақыт» (AUC12сағ) қисығы астындағы аудан көрсеткішінің арақатынасы 6 тең. Ішу арқылы күніне екі рет 600 мг-ден қабылдағанда рибавириннің плазмадағы стационарлық концентрациясына 4 аптаның соңына қарай қол жеткізілді; бұл орайда ол шамамен 2200 нг/мл-ді құрады. Қабылдауды тоқтатқаннан кейін RBV жартылай шығарылу кезеңі 298 сағатқа жуық құрады, бұл көрініс оның плазмадан тыс құрылымдардан баяу шығарылатынын айғақтайды.

Ас ішудің әсері.

RBV бір реттік дозасының биожетімділігі майлы тағаммен бір мезгілде қабылдағанда жоғарылаған, «концентрация-уақыт» (AUC12сағ) қисығы астындағы ауданының және ең жоғары концентрациясының (Сmax) көрсеткіштері 70%-ға өскен. Бұл RBV тасымалының кідірісімен немесе рН өзгерісімен байланысты болуы мүмкін. Бұл зерттеулер нәтижелерінің клиникалық мәні белгісіз. Пациенттерге клиникалық зерттеулерде RBV қан плазмасындағы ең жоғары концентрациясына қол жеткізу үшін RBV тамақпен бірге қабылдау ұсынылады.

Бүйрек функциясына әсері.

Бүйректің дисфункциясы бар пациенттерде бүйрек функциясы қалыпты (креатинин клиренсі >90 мл/мин) еріктілермен салыстырғанда RBV фармакокинетикасы (AUCtf және Сmax жоғарылаған) өзгерген. Бұл өзгеріс бәрінен бұрын, бұндай ауруларда нағыз клиренстің төмендеуінен болады. Гемодиализ жағдайында плазмадағы RBV концентрациясы айтарлықтай өзгермейді.

Бауыр функциясына әсері.

Жеңіл, орташа немесе ауыр бауыр дисфункциясы (Чайлд-Пью A, B немесе С жіктемесі бойынша) бар пациенттерде RBV бір реттік дозасының фармакокинетикасы дені сау пациенттердегі фармакокинетикаға ұқсас.

Балалар және жасөспірімдер.

Балалар және жасөспірімдердегі RBV альфа-2b интерфероны/альфа-2b пегинтерферонымен (PegIFN) біріктіріліміндегі фармакокинетикасы (қалыптастырылған дозалар) ересек пациенттердегі осындаймен ұқсас болды.

Фармакодинамикасы

Әсер ету механизмі.

Ребетол® нуклеозидтердің синтетикалық аналогы болып табылады, in vitro зерттеулерінде оның кейбір РНҚ- және ДНҚ-вирустарына қатысты белсенділігі расталған. RBV PegIFN немесе интерферон альфа-2b біріктіріліміндегі С гепатиті вирусына (СГВ) қарсы әсер ету механизмі аяғына дейін зерттелмеген. RBV пероральді түрлерінің монотерапиясы бірнеше клиникалық зерттеуде зерттелді. Аталған клиникалық зерттеулердің нәтижелері RBV монотерапия кезіндегі тиімсіздігін, және ол С гепатиті вирусының РНҚ (СГВ-РНҚ) элиминациясына немесе 6-12 ай емдеу курсы аяқталғаннан соң дереу де, ем аяқталғаннан кейінгі 6 ай ішінде де бауырдың гистологиялық көрінісінің жақсаруына алып келмейтінін анықтады. Сондықтан С гепатитін PegIFN немесе интерферон альфа-2b үйлесімінде RBV біріктіріп емдеу ұсынылады.

Балалардағы тиімділігі мен қауіпсіздігі

Ребетол® пегинтерферон альфа-2b үйлесімі

3 жастан 17 жасқа дейінгі созылмалы С гепатиті (ССГ) бар балалар мен жасөспірімдердегі клиникалық зерттеулер Ребетол® препаратын PegIFN біріктірілімде емдеудің тиімділігі ССГ 2 генотипін 24 апталық емде 93%-ды құрайтынын, СГС 3 генотипте (төмен вирустық жүктемемен) - 100%-ды; ССГ 1 генотипті 48 апталық емде 53%-ды, ССГ 3 генотипті (жоғары вирустық жүктемемен) 67%, ССГ 4 генотипте - 80%-ды құрайтынын анықтады. Тиімділік критерийі ретінде тұрақты вирусологиялық жауаптың (ТВЖ) болуы саналды.

Ребетол® интерферон альфа-2b үйлесімі

RBV интерферон альфа-2b үйлесімінде 3 жастан 16 жасқа дейінгі ССГ компенсацияланған түрі бар балалар мен жасөспірімдердегі біріктірілген емнің клиникалық зерттеулері тиімділігін анықтады. Тиімділік критерийі ретінде емдік курс аяғында және бақылау кезеңі бойына СГВ-РНҚ анықталу деңгейінен төмен болуы саналды. ССГ 1 генотипінде біріктірілген емнің нәтижесінде тиімділігі 36%, ал ССГ 2, 3 және 4 генотиптерінде 81% құрайды.

Аталған пациенттер RBV альфа-2b интерферонымен үйлесімде біріктірілген емдеуі аяқталғаннан кейін 5 жыл бойы бақыланды. ССГ RBV альфа-2b интерферонымен біріктірілген емдеуі аяқталғаннан кейін күшті вирусологиялық жауап (КВЖ) анықталды, бұл гепатит инфекциясының шешімін және С созылмалы гепатитінен клиникалық сауығуды қамтамасыз ете отырып, вирустың ұзақ уақыт элиминациялануына алып келді

Қолданылуы

 • бұрын ем қабылдамаған, компенсацияланған бауыр ауруы және қан сарысуында СГВ-РНҚ бар 3 жастан бастап және одан асқан балалардағы және жасөспірімдердегі созылмалы С гепатитін пегинтерферон альфа-2b немесе интерферон альфа-2b біріктірілген ем құрамында.

Біріктірілген ем өсудің тежелуін тудырады, бұл кейбір пациенттерде қайтымсыз болуы мүмкін. Сондықтан шешім қабылдаған кезде емді жекелей негізде тағайындау туралы мәселені шешіп алу қажет.

Ребетол® препаратын монотерапия ретінде қолдану ұсынылмайды.

Қазіргі кезде Ребетол® препаратын интерферонның басқа түрлерімен (яғни альфа-2b емес) қолданудың қауіпсіздігі немесе тиімділігі туралы ақпарат жоқ.

Қолданылу тәсілі мен дозалары

Емді С гепатиті бар пациенттерді емдеу тәжірибесі бар дәрігер жүргізуі тиіс.

Ребетол® пероральді қабылданады және 40 мг/мл концентрацияда беріледі.

Ребетол® препаратының PegIFN немесе интерферон альфа-2b біріктірілімдегі емі

3 жастан асқан балалардағы және жасөспірімдердегі қолданылуы

Ребетол® күніне 2 рет (таңертең және кешкілік) тамақтану кезінде ішке қабылданады.

RBV балалар мен жасөспірімдерге арналған дозасы пациенттің дене салмағына байланысты (1 кесте). Ребетол® дәлелденген тиімділікпен PegIFN де, интерферон альфа-2b-мен де біріктіріліп қолданылуы мүмкін, олардың дозасы дене беткейінің ауқымына қарай анықталады.

RBV мен интерферон альфа-2b күніне 15 мг/кг дозаларда ішке және сәйкесінше 3 млн. ХБ/м2 аптасына 3 рет тері астына пайдаланылады.

1-кесте. Пациенттің дене салмағына байланысты Ребетол® ішуге арналған ерітінді препаратының ұсынылатын дозалары.

Пациенттің дене салмағы, кг

Ұсынылатын бір реттік дозасы күніне 2 рет (таңертең/кешкілік)

10-12

2 мл / 2 мл

13-14

3 мл / 2 мл

15-17

3 мл / 3 мл

18-20

4 мл / 3 мл

21-22

4 мл / 4 мл

23-25

5 мл / 4 мл

26-28

5 мл / 5 мл

29-31

6 мл / 5 мл

32-33

6 мл / 6 мл

34-36

7 мл / 6 мл

37-39

7 мл / 7 мл

40-41

8 мл / 7 мл

42-44

8 мл / 8 мл

45-47

9 мл / 8 мл

Салмағы 47 кг-ден асатын және капсулаларды жұтуға қабілетті пациенттер RBV 2 қабылдауға бөлінген 200 мг капсулалардағы баламалы дозаларын қолдана алады.

Ребетол® және PegIFN препараттарымен емдеу уақытында 18 жасқа толған пациенттер препаратты педиатриялық дозаларда қабылдауды жалғастырулары тиіс.

Емнің ұзақтығы

1 генотип. Ұсынылатын емдеу ұзақтығы 48 аптаны құрайды. Алайда интерферон альфа-2b (пегилирленген немесе пегилирленбеген) RBV біріктіріп қабылдайтын балалар мен жасөспірімдерде, егер емдеуге дейінгі бастапқы мөлшермен салыстырғанда СГВ-РНҚ мөлшері 12 аптаға қарай 2 log10–ға төмендемесе немесе, егер СГВ-РНҚ емдеудің 24 аптасында анықталатын болса, ем тоқтатылуға тиіс.

2 немесе 3 генотип. Ұсынылатын емдеу ұзақтығы 24 аптаны құрайды.

4 генотип. Ұсынылатын емдеу ұзақтығы 48 аптаны құрайды. Алайда альфа-2b интерферонын (пегилирленген немесе пегилирленбеген) RBV біріктіріп қабылдайтын балалар мен жасөспірімдерде, егер емдеуге дейінгі бастапқы мөлшермен салыстырғанда СГВ-РНҚ мөлшері 12 аптаға қарай 2 log10-ға төмендемесе немесе, егер СГВ-РНҚ емдеудің 24 аптасында анықталатын болса, ем тоқтатылуға тиіс.

Ішуге арналған ерітіндінің қажетті дозасын дозалағыш еккішпен өлшеу жөніндегі пациенттерге арналған ұсынымдар.

     

 

1 сурет

2 сурет

3 сурет

4 сурет

1.Дозалануы.

Пластик дозалаушы еккіш екі бөліктен – мөлдір емес цилиндрден және цилиндрге жақсы сай келетін еккіштің ақ поршенінен тұрады.

Еккіштің поршеніндегі цифрлар 0.5 мл аралықпен және 1.5 мл басталып (еккіштің поршенінің ең жоғарысында) 10 мл-ге дейін белгіленген.

А. Жинақталған дозалаушы еккішті ішке қабылдауға арналған RBV ерітіндісі бар құтыға орналастырыңыз (1 сурет).

B. Еккіштің ұшын ерітіндіде ұстап тұрып, еккіштің поршенін жоғарыға тартыңыз. Еккіш ерітіндіге толғанда, сіз еккіштің поршеніндегі 1.5 мл, 2.0 мл, 2.5 мл және т.с.с. төменнен жоғарыға қарай сандарды көресіз (2 сурет).

Пациенттердің есіне саламыз: сіздің емдеуші дәрігеріңіз препарат мөлшерін соңғы зертханалық тестілердің нәтижесі бойынша түзетуі мүмкін.

C. Еккіштің ұштығын өзіңізге қажетті доза миллилитрлерінің мөлшерінің дұрыстығына көз жеткізу үшін жоғары тартыңыз.

D. Еккішті құтыдан суырып алып және препараттың алынған дозасының дұрыстығын тексеріңіз. Егер доза қажеттіден көбірек немесе азырақ болса, препараттың қажетті дозасын жинағанша шара әрекетін тағы бір қайталаңыз. (2 сурет)

2. Препаратты науқастың ауызына жіберу.

Дозалағыш еккішті ауыз қуысына тигізбеуге тырысыңыз.

Еккішті ауыз қуысына апарыңыз және еккіштің поршенін басу арқылы препараттың жинап алынған дозасын ауызға (өзіңіздің немесе өзіңіз қарап жүрген пациенттің аузына) енгізіңіз. Дозаны жұтыңыз (3 сурет).

3. Жуып-шаю.

Егер еккіш ауызға жанасып кетсе, оны дәрілік препараты бар құтыға қайта малғанға дейін сумен жуып-шайыңыз. Еккіш әр пайдаланылған сайын жабысқақтық белгілерін болдырмас үшін сумен жуылып-шайылуы тиіс (4 сурет).

4. Препарат дозасын таңертең және кешкілік тамақтанған кезде қабылдаңыз.

Дозасын модификациялау

RBV және PegIFN немесе интерферон альфа-2b-мен емделу кезіндегі зертханалық көрсеткіштерде салмақты сипаттағы жағымсыз құбылыстар мен ауытқулар пайда болса, әрбір препараттың дозасын жағымсыз құбылыстар жоғалғанша немесе олардың айқындығы азайғанша түзету керек. Дозаны модификациялау бойынша нұсқаулық үшін 2-кестені қараңыз. Егер препараттардың жағымдылығы доза реттелгеннен кейін де жақсармаса, аталған дәрілік заттарды қолдануды тоқтату қажет.

2-кесте. Зертханалық көрсеткіштер негізінде балалар мен жасөспірімдерде RBV+PegIFN дозаларын өзгерту немесе емдеуді тоқтату

Зертханалық көрсеткіштер

RBV дозасын кеміту (1 ескертуді қараңыз), егер:

PegIFN немесе интерферон альфа-2b дозасын кеміту (2 ескертуді қараңыз), егер:

Біріктірілген емді тоқтату**

Гемоглобин

<100 г/л

-

<85 г/л

Лейкоциттер

-

<1.5 × 109/л

<1 × 109/л

Нейтрофилдер

-

<0.75 × 109/л

<0.5 × 109/л

Тромбоциттер

-

<70 × 109/л

<50 × 109/л

Тікелей билирубин

-

-

<2.5 × ҚЖШ*

Тікелей емес билирубин

>5 мг/дл

-

> 5 мг/дл (> 4 апталық интерферон альфа-2b-мен емделу үшін)

немесе

> 4 мг/дл (> 4 апталық PegIFN емделу үшін)

Қан сарысуы креатинині

-

-

>2 мг/дл

Креатинин

клиренсі (КК)

   

RBV қабылдауды тоқтату, егер КК<50 мл/мин

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) немесе Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

-

-

нормамен немесе

>10 × ЖҚШ*-мен салыстырғанда 2 есе арту немесе нормамен немесе >10 × ЖҚШ*-мен салыстырғанда 2 есе арту

1 ескерту

Дозасы тәулігіне 400 мг дейін төмендетілетін 1400 мг дозаға дейін қабылдаушы пациенттерді қоспағанда, ересек пациенттер үшін Ребетол® препаратының дозасын бірінші рет тәулігіне 200 мг төмендетеді. Қажет болғанда, Ребетол® препаратының дозасын екінші рет төмендету дәрігер қалауы бойынша тағы да тәулігіне 200 мг жүргізілуі мүмкін.

PegIFN біріктіріліміндегі Ребетол® препаратымен ем жүргізілетін балалар мен жасөспірімдерде бірінші рет дозасын тәулігіне дене салмағының әр кг-на 12 мг дейін төмендетеді, ал екінші рет - тәулігіне дене салмағының әр кг-на 8 мг дейін төмендетеді. Альфа-2b интерферонымен біріктірілімдегі Ребетол® препаратымен ем жүргізілетін балалар мен жасөспірімдерде Ребетол® препаратының дозасын дене салмағының әр кг-на 7.5 мг дейін төмендетеді.

2 ескерту

PegIFN біріктіріліміндегі Ребетол® препаратымен ем жүргізілетін ересектер үшін PegIFN дозасын бірінші рет аптасына дене салмағының әр кг-на 1 мкг дейін төмендетеді. Қажет болса, PegIFN дозасын аптасына әр кг дене салмағына 0.5 мкг дейін екінші рет төмендетеді.

PegIFN біріктіріліміндегі Ребетол® препаратымен ем жүргізілетін балалар мен жасөспірімдерде PegIFN дозасын бірінші рет аптасына дене салмағының әр кг-на 40 мкг/м2 дейін төмендетеді, ал екінші рет – аптасына 20 мкг/м2 дейін төмендетеді.

Ересек пациенттер үшін, сондай-ақ интерферон альфа-2b біріктіріліміндегі Ребетол® препаратымен ем жүргізілетін балалар мен жасөспірімдерде интерферон альфа-2b дозасын 2 есе төмендетеді.

* ЖҚШ – жоғарғы қалып шегі

** Дозаны өзгерту немесе альфа-2b интерферонын немесе пегилирленген альфа-2b интерферонын қолдануды тоқтатуды PegIFN немесе альфа-2b интерферонын медицинада қолдану бойынша нұсқаулықты басшылыққа алу керек.

Пациенттердің арнайы тобы

Бүйрек жеткіліксіздігінде қолданылуы. Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде RBV фармакокинетикасы өзгереді, сондықтан барлық пациенттерде бүйрек функциясы көрсеткіштерін емдеу курсы басталғанға дейін анықтау керек. Креатинин клиренсі <50 мл/мин пациенттерге Ребетол® тағайындауға болмайды. Емдеу уақытында анемия дамуы қаупі жоғары болуы салдарынан бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде жай-күйінің мұқият мониторингін жүргізу керек. Қан сарысуындағы креатинин деңгейі >2.0 мг/дл дейін жоғарылауында Ребетол® препаратының PegIFN немесе альфа-2b интерферонымен үйлесімде біріктірілген емін тоқтату керек.

Бауыр жеткіліксіздігінде қолданылуы.

Ребетол® препаратының бауыр функциясына тікелей әсері жоқ болғандықтан, жеңіл дәрежедегі бауыр жеткіліксіздігінде Ребетол® препаратының дозасын түзету талап етілмейді.

Ребетол® препаратын орташа немесе ауыр бауыр жеткіліксіздігі бар немесе декомпенсацияланған бауыр циррозы бар пациенттерге қолдануға болмайды.

Балаларда қолданылуы.

Ребетол® препаратын емдеу сызбасын жеке таңдай отырып, балаларға 3 жастан бастап және жасөспірімдерге PegIFN немесе интерферон альфа-2b үйлесімінде тағайындауға болады. Ребетол® препаратын балалар мен жасөспірімдерде интерферондардың басқа түрлерімен (стандарттық және пегилирленген альфа-2а интерфероны) пайдалану туралы ақпарат жоқ.

Утилизациялау.

Утилизациялау немесе тұтыну бойынша ешқандай ерекше сақтық шаралары талап етілмейді.

Жағымсыз әсерлері

Ребетол® препаратын PegIFN немесе интерферон альфа-2b біріктірілген емдеуде байқалатын жағымсыз әсерлер.

Ересектерде

Өте жиі (≥1/10)

 • қажығыштық, қалтырау, гипертермия, астения, тұмауға ұқсас синдром

 • артралгия, миалгия, бұлшықет-қаңқа ауыруы

 • вирустық инфекция, фарингит

 • бас ауыруы, бас айналуы, зейін қоюдың төмендеуі, депрессия, мазасыздық, ашушаңдық, эмоциональді тұрақсыздық, ұйқысыздық

 • ауыз құрғауы, іш аумағы ауыруы, жүрек айнуы, құсу, диарея

 • анорексия, дене салмағының төмендеуі

 • диспноэ, жөтел

 • алопеция, қышыну, тері құрғауы, бөртпе

 • анемия, нейтропения

 • инъекция орнының қабынуы және реакциясы

Жиі (≥1/100, <1/10)

 • өзін нашар сезіну, шөл

 • бактериялық инфекция (сепсисті қоса), зеңдік инфекция, тұмау, қарапайым герпес, несеп шығару жолдарының инфекциясы, респираторлық инфекциялар

 • суицидтік ойлар, психоз, озбыр мінез-құлық, сананың бұлыңғырлануы, үрейлі қозу, ызаланушылық, көңіл-күй өзгерістері, мінездің ауытқуы, күйгелектік, ұйқы бұзылысы, жыныстық елігудің төмендеуі, апатия, әдеттегіден тыс түстер көру, жылаңқылық, амнезия, есте сақтаудың бұзылуы, синкопе, бас сақинасы, атаксия, парестезия, дисфония, дәм сезінудің жойылуы, гипестезия, гиперестезия, гипертонус, ұйқышылдық, зейіннің бұзылуы, тремор, дисгевзия

 • тіс аурулары, қызыл иектің қанағыштығы және қабынуы, ойық жаралы-гангренозды стоматит, стоматит, ойық жаралы стоматит, глоссит, хейлит

 • мұрыннан қан кету, мұрын маңайы қойнаулары шырышты қабығының ісінуі, мұрын бітелуі, ринорея

 • вертиго, естудің бұзылу/естудің жойылуы, құлақтағы шуыл, құлақ ауыруы

 • көрудің бұзылуы және бұлыңғырлануы, конъюнктивит, көз тітіркенуі, көз ауыруы, көз жасы бездерінің функциясы бұзылуы, көз құрғауы

 • гипотиреоз, гипертиреоз

 • кеуде қуысы аумағындағы жайсыздық және ауыру, респираторлық бұзылулар, жоғарғы тыныс жолдарының секрециясы жоғарылауы, тамақтағы немесе көмейдегі ауырулар, өнімсіз жөтел, синусит, отит, ринит, бронхит

 • жүрек қағуы, тахикардия, жүректегі шуыл, гипотензия, гипертония, тері жабындысына қан тебулер

 • гепатомегалия, сарғаю, гипербилирубинемия*

 • іштің оң жақтағы жоғарғы шаршысының ауыруы, тәбет жоғарылауы, гастроэзофагеальді рефлюкс*, диспепсия, іштің кебуі, іш қатуы, метеоризм, нәжістің сұйықтығы, колит

 • артрит, бел ауыруы, бұлшықет түйілуі, аяқ-қолдардың ауыруы

 • әйелдерде: сүт бездері ауыруы, аналық без функциясы бұзылыстары, аменорея, меноррагия, етеккір оралымы бұзылуы, етеккір оралымы бұзылыстары, қынап аурулары; еркектерде: импотенция, простатит, эректильді дисфункция, жыныстық дисфункция*

 • несеп шығарудың жиілеуі, полиурия, несеп құрамының өзгерісі

 • гипергликемия, гиперурикемия, гипокальциемия, дегидратация, гемолитикалық анемия, лейкопения, тромбоцитопения, лимфаденопатия, лимфопения

 • псориаз, псориаздың асқынған түрі, экзема, жарыққа сезімталдық, макулопапулезді бөртпе, эритематозды бөртпе, түнгі тершеңдік, гипергидроз, дерматит, акне, фурункулдар, эритема, есекжем, тері қабынулары, көгерулер, қатты тершеңдік, шаш құрылымының бұзылуы, тырнақ құрылымының бұзылуы*

 • шығу тегі дәл анықталмаған жаңа түзілімдер

 • шеткергі ісіну, инъекция орнының ауыруы

Жиі емес (≥1/1000, < 1/100)

 • төменгі тыныс жолдарының инфекциялары

 • дәрілік препараттарға аса жоғары сезімталдық реакциялары

 • ауыз ауыруы, бет ісінуі

 • панкреатит

 • миокард инфарктісі

 • нейропатия, шеткергі нейропатия, суицид әрекеті, үрейлі шабуылдар, елестеулер

 • қант диабеті, гипертриглицеридемия*

 • сүйек ауыруы, бұлшықет әлсіздігі, инъекция орнының инфекциялануы

Сирек (≥1/10000, <1/1000)

 • торқабыққа қан құйылу*, ретинопатия (макулярлық ісінуді қоса)*, торқабық артериясының немесе көктамыры тромбозы*, көру жүйкесінің невриті*, көру жүйкесі дискісінің ісінуі*, көру өткірлігінің төмендеуі немесе көру аумағының шектелуі*

 • эпилепсиялық ұстамалар (конвульсиялар)*, биполярлық бұзылыстар*

 • кардиомиопатия, аритмия*, ревматоидты артрит (алғаш анықталған немесе асқынуы), васкулит

 • пневмония*

 • бүйрек жеткіліксіздігі*

 • ишемиялық колит

 • рабдомиолиз*, миозит*, тері саркоидозы, саркоидоз*, инъекция орнындағы некроз

Өте сирек (<1/10000)

 • цереброваскулярлық қан кету*, цереброваскулярлық ишемия*, энцефалопатия*, полинейропатия*

 • суицид*

 • жүрек ишемиясы*, шеткергі ишемия*

 • өкпе инфильтраттары*, пневмонит*, интерстициальді пневмонит*

 • нефроздық синдром*

 • гепатоуыттылық (өліммен аяқталуды қоса)*

 • спецификалық емес ойық жаралы колит*

 • Стивенс-Джонсон синдромы, уытты эпидермальді некролиз*, полиморфты эритема*

 • апластикалық анемия*

Белгісіз (қол жетімді деректер бойынша бағалау мүмкін емес)

 • нағыз эритроцитарлық аплазия, идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура, тромбоздық тромбоцитопениялық пурпура, Фогт-Койянаги-Харада синдромы (увео-энцефало-менингеальді синдром), жүйелік қызыл жегі, васкулит

 • есекжемді, Квинке ісінуін, бронх түйілуін, анафилаксияны қоса аса жоғары сезімталдық реакциялары

 • парадонтальдік бұзылулар, тіс аурулары

 • гомицидальдік идеялар*, маниялар*, психикалық жай-күй өзгерістері, бет жүйкесінің салдануы, мононейропатиялар

 • экссудативті перикардит, перикардит*

* Жиілігі RBV PegIFN, интерферон альфа-2b үйлесімдегі біріктірілген емінің клиникалық зерттеулері нәтижелері негізінде көрсетілген.

Балаларда

PegIFN немесе интерферон альфа-2b біріктірілімінде

Балалар мен жасөспірімдердегі қауіпсіздік бейіні дәл сондай ересектердегіге ұқсас болды. Алайда RBV+PegIFN біріктірілген емін 48 аптаға дейін тағайындағанда балаларда бой өсуінің баяулағаны анықталды, оның қайтымдылығы расталмаған. Балалар мен жасөспірімдерде суицидтік әрекеттер, депрессиялар, эмоционалдық тұрақсыздық, ұйқышылдық, инъекция енгізу орнының реакциялары, қызба, анорексия, құсу жиілігі жоғарырақ болғаны анықталды, және бұл ересек пациенттермен салыстырғанда емдеу уақытында және емдеуді аяқтаған соң 6 ай бойына анықталды.

Өте жиі (≥1/10)

 • дімкәстік, астения, қажығыштық, гипертермия, тұмауға ұқсас жай-күйлер

 • артралгия, миалгия, бұлшықет-қаңқа ауыруы

 • ашушаңдық, сіресулер, бас ауыруы, бас айналуы, депрессия, ұйқысыздық, эмоционалдық тұрақсыздық

 • вирустық инфекциялар, фарингит

 • гипотиреоз, бой өсуінің баяулауы (жасына бойының және/немесе салмағының сәйкес келмеуі)

 • құрсақ қуысындағы ауырулар, іштің жоғарғы бөлігіндегі ауыру, анорексия, жоғарылаған/төмендеген тәбет, жүрек айнуы, құсу, диарея

 • алопеция, бөртпе

 • анемия, нейтропения

 • қабыну реакциялары, инъекция орнының қызаруы және ауыруы

Жиі (≥1/100, <1/10)

 • тұмау, қалтырау, аяқ-қол ауыруы, бел ауыруы, бұлшықет түйілуі

 • зеңдік инфекциялар, бактериялық инфекциялар, өкпе инфекциялары, несеп жолдарының инфекциясы

 • суицидтік ойлар, озбырлық, сананың бұлыңғырлануы, аффективті мінез-құлық, мінез-құлық бұзылуы, үрейлі қозу, зейін қоюдың төмендеуі, назар аударудың бұзылуы, ұйқышылдық, сомнамбулизм, мазасыздану, көңіл-күйдің бәсеңдеуі, тынышсыздану, күйгелектік, ұйқы бұзылыстары, ұйқы сапасының нашарлығы, патологиялық түс көрулер, апатия, вертиго, гиперкинезия, тремор, дисфония, парестезия, гипестезия, гиперестезия

 • конъюнктивит, көздің ауыруы, көрудің бұзылуы, көз жасы бездерінің функциясы бұзылуы

 • мұрыннан қан кету, жөтел, мұрын бітелуі, мұрын шырышты қуысының тітіркенуі, ринорея, түшкіру, тамақ пен көмейдің ауыруы, назофарингит, стрептококкты фарингит, отит, синусит

 • ауыз қуысының ауыруы, тіс ауыруы, тіс аурулары, тіс абсцессі, ауыз қуысындағы герпес, қарапайым герпес, хейлит, глоссит, ойық жаралы стоматит, ойық жаралы-гангренозды стоматит, стоматит, афтозды стоматит

 • асқазан аумағындағы жайсыздық, асқазан-ішек бұзылыстары, гастроэзофагеальді рефлюкс, гастроэнтерит, диспепсия, іш қатуы, диарея, ректальді бұзылулар

 • гипертиреоз, вирилизм

 • кеудедегі ауыру, диспноэ, тахипноэ, тахикардия, пальпитация

 • бауыр функциясы көрсеткіштері бұзылуы

 • энурез, несеп шығаруының бұзылуы, еріксіз несеп бөлінуі, протеинурия

 • қыздарда: аменорея, меноррагия, етеккір оралымы бұзылуы, қынап ауруы, вагинит; жасөспірімдер: тестикулярлық ауырулар

 • тромбоцитопения, лимфаденопатия, қандағы тиреотроптық гормонның жоғары деңгейі, тиреоглобулиннің деңгейі жоғарылауы, гипертриглицеридемия, гиперурикемия

 • бозару, тері жабынының қызаруы

 • қышыну, жарыққа сезімталдық, макулопапулезді бөртпе, экзема, гипергидроз, акне, тері қабынуы, тырнақ зақымдануы, тері түсінің өзгеруі, тері жабынының құрғақтығы, эритема, қанталаулар, тері зақымдануына бейімділік

 • табиғаты дәл анықталмаған жаңа түзілім

 • инъекция орнының ісінуі, ауыруы, қышынуы, бөртуі, құрғауы

Жиі емес (≥1/1000, <1/100)

 • аскаридоз, энтеробиоз, белдемелі теміреткі

 • мінез-құлық ауытқуы, депрессиялық көңіл-күй, эмоционалдық бұзылулар, қорқыныш, түнгі шым-шытырықтар, невралгия, летаргия, психомоторлық аса жоғары белсенділік

 • бет аумағының ауыруы, гингивит

 • көз конъюктивасына қан құйылу, көз қышынуы, кератит, көрудің бұлыңғырлануы, көз қарығуы

 • кеуде қуысындағы жайсыздық, ысқырып тыныс алу, мұрын қуысындағы жайсыздық, пневмония

 • панникулит

 • гипотензия

 • гепатомегалия

 • қыздарда: дисменорея

 • антитиреоидты антиденелер пайда болуы

 • пигментация бұзылуы, атопиялық дерматит, тері түлеуі, соғылуларға бейімділік

 • инъекция орнының тығыздануы

Қолдануға болмайтын жағдайлар

 • рибавиринге немесе препараттың кез келген компонентіне аса жоғары сезімталдық

 • жүктілік (жүктілікті тестілеудің теріс нәтижесі туралы деректерді алғанға дейін емді бастамау керек)

 • бала емізу кезеңі

 • сыртартқыда жүректің ауыр сипатты ауруларының болуы, алдыңғы 6 айдағы жүректің тұрақты емес және бақыланбайтын ауруларын қоса

 • ұзақ уақытқа созылған ауыр аурулар

 • бүйректің созылмалы жеткіліксіздігі немесе креатин клиренсі 50 мл/мин төмен болатын және/немесе гемодиализ

 • бауыр функциясының орташа және ауыр бұзылуы (Чайлд-Пью жіктемесі бойынша В немесе С класы) немесе декомпенсацияланған бауыр циррозы

 • гемоглобинопатия (мысалы, талассемия, орақ-жасушалы анемия)

 • диданозинмен қоса енгізу

 • тұқым қуалайтын фруктоза жақпаушылығы немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы

 • балалар мен жасөспірімдердегі қазіргі кездегі немесе сыртартқысындағы ауыр депрессиямен, суицидтік ойлармен немесе суицидтік әрекеттермен қатар жүретін психикалық көңіл-күйлер

 • сыртартқыдағы аутоиммунды гепатит немесе аутоиммундық аурулар

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Р450 цитохромының ферменттері RBV метаболизмдік қайта түзілімдеріне қатыспайды. RBV Р450 цитохромы ферменттерін бәсеңдетпейді. RBV бауырдың ферменттік белсенділігін стимуляциялайды. Сондықтан Р450 цитохромымен өзара әрекеттесу ықтималдығы тіптен аз.

Азатиоприн. RBV, инозинмонофосфатдегидрогеназа әсерін төмендете отырып, азатиоприн метаболизміне кедергі келтіреді, және азатиоприн қабылдаушы пациенттерде миелоуыттылық дамуына ықпал ететін 6-метилтиоинозин монофосфаты (6-MTIMP) жинақталуына алып келеді. Пегилирленген альфа-интерфероны мен RBV азатиопринмен бір уақытта қолданудан аулақ болу керек. Ребетол® препаратын азатиопринмен бірге қабылдаудың артықшылығы миелоуыттылық даму қаупін ақтаған жағдайда да миелоуыттылық білінуінің симптомдарына абай болу ұсынылады. Бұндай симптомдар пайда болғанда Ребетол® препаратымен емдеуді тоқтату керек.

Пегинтерферон альфа-2b және интерферон альфа-2b. Ребетол® препаратымен және PegIFN немесе интерферон альфа-2b арасында өзара әрекеттесу белгілері анықталған жоқ.

Антацидтер.

600 мг дозадағы RBV биожетімділігі магний және алюминий немесе симетикон қосылыстары бар антацидті препаратпен бірге қабылдағанда төмендеген; RBV AUCtf көрсеткіші 14%-ға азайған. Бұл зерттеудегі биожетімділігі төмендеуі RBV транзиті баяулауынан немесе рН өзгеруінен туындаған болуы мүмкін. Бұл өзара әрекеттесулердің клиникалық мәні жоқ деп саналады.

Нуклеозидтер аналогтары. Нуклеозидтік аналогтарды басқа нуклеозидтермен жеке дара немесе біріктірілімде пайдалану лактоацидозға алып келуі мүмкін. Ребетол® in vitro пуриндік нуклеозидтердің фосфорланған метаболиттерінің құрамын арттырады. Бұл белсенділік пуриндік нуклеозидтардың аналогтарымен (мысалы, диданозинмен немесе абакавирмен) индукцияланған лактоацидоз қаупін күшейтуі мүмкін. Ребетол® препараты мен диданозинды бірге қолдану ұсынылмайды. Кейбіреуі өліммен аяқталған, әсіресе лактоацидоз және панкреатиттің, митохондриялық уыттылық жағдайлары анықталған.

Өзара әрекеттесуінің дәл механизмі әлі зерттеуді талап етсе де, егер зидовудин адам иммунитеті тапшылығы вирусы (АИТВ) емдеу сызбасының бір бөлігі болса, RBV байланысты анемия асқынуы жүреді. Сондықтан анемия дамуының жоғары қаупіне байланысты RBV мен зидовудинді бір уақытта пайдалану ұсынылмайды. Антиретровирустық емнің (АРВЕ) біріктірілген режимінде зидовудинді алмастыру мүмкіндігін қарастыру керек. Бұл сыртартқысында зидовудинмен индукцияланған анемия бар пациенттер үшін маңызды болуы мүмкін.

RBV жартылай шығарылуының ұзақтығы салдарынан RBV қолдануды тоқтатқаннан кейін дәрілермен өзара әрекеттесуінің мүмкіндігі 2 ай бойына сақталады (RBV жартылай шығарылуының 5 кезеңі). Ребетол® препаратының кері транскриптазаның нуклеозидті емес тежегіштерімен немесе протеаза тежегіштерімен өзара әрекеттесетіндігіне дәлелдер жоқ.

Айрықша нұсқаулар

RBV монотерапия ретінде қолдану тиімсіз, сондықтан Ребетол® С гепатитін емдегенде жекелей қолданылмауы тиіс. Біріктірілген емді қолданудың қауіпсіздігі мен тиімділігі тек PegIFN/интерферон альфа-2b-мен біріктірілген RBV үшін тұжырымдалған.

Психикалық бұзылулар және орталық жүйке жүйесі (ОЖЖ)

ОЖЖ тарапынан күрделі бұзылулар, ішінара депрессиялар, суицидтік ойлар және суицидтік әрекеттер Ребетол® препаратының PegIFN альфа-2b немесе альфа-2b интерферонымен біріктірілген емі кезінде кейбір пациенттерде және тіпті ем аяқталғаннан кейін 6 ай бойына байқалды. Ребетол® препаратын интерферон альфа-2b-мен біріктірілімде қабылдаған балалар мен жасөспірімдер арасында суицидтік ойлар және суицидтік әрекеттер ересек пациенттермен (1% қарсы 2.4%) салыстырғанда жиі байқалған. Ересек пациенттерде, балалар мен жасөспірімдерде, сондай-ақ, басқа да психикалық бұзылулар, мысалы, депрессия, эмоционалдық тұрақсыздық және ұйқышылдық байқалған.

Альфа интерферондармен емдегенде мінез-құлықтың озбырлануы (кейде басқа адамдарды өлтіргісі келген сияқты бағыттағы), биполярлық бұзылыстар, мания, сананың бұлыңғырлануы және менталдық статус өзгерісі байқалуы мүмкін. Бұндай жағдайларда пациенттерге психикалық аурулардың белгілері мен симптомдары білінуіне тұрақты бақылау болуы тиіс. Егер ондай симптомдар білінсе, емдеуші дәрігер бұндай қолайсыз жағымсыз әсерлердің күрделі потенциалын ескеруі тиіс және талапқа сай емдік күтімді қамтамасыз етуді қарастыруы керек. Егер психикалық симптомдары жойылмаса немесе күшейсе, суицидтік немесе гомицидтік ойлар туындаса, емдеуді тоқтату және сәйкесінше психиатриялық көмек көрсету ұсынылады.

Бұрыннан психикалық бұзылулары бар немесе сыртартқысында бұзылулары бар пациенттер

Бұрыннан психикалық бұзылулары бар немесе сыртартқысында бұзылулары бар балалар мен жасөспірімдерде Ребетол® препаратын PegIFN альфа-2b немесе интерферон альфа-2b біріктірілімінде пайдалануға болмайды.

Бұрыннан есірткілік және алкогольге тәуелділігі бар пациенттер

Егер бұрыннан психикалық бұзылулары бар немесе сыртартқысында бұзылулары бар, сондай-ақ алкогольге және есірткіге тәуелділігі бар пациенттер үшін интерферон альфа-2b-мен RBV емі қажет деген шешім қабылданса, оны тек тиісті жеке диагностикалау жүргізгеннен кейін ғана және психикалық жай-күйін тұрақты бақылаумен бастау керек.

Педиатрияда қолданылуы

Ребетол® интерферон альфа-2b/PegIFN біріктірілімінде 3 жастан бастап және одан үлкен балаларда қолданылады. Қабылдау түрі пациенттің жеке сипаттамасына қарай таңдалады. RBV интерферон альфа-2а-мен үйлесімде қолданудың қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелмеген.

Балалар мен жасөспірімдердің бойы өсуі мен дамуы

3 жастан 17 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерде Ребетол® препаратының PegIFN немесе интерферон альфа-2b мен біріктіріліміндегі 48 аптаға дейін созылатын емдеу курсы бойына салмақ жоғалту және бой өсуінің іркілуі әдеттегі құбылыс болып табылады. Қалыпты көрсеткіштермен салыстырғанда бой өсуінің кешеуілдеп (15%-дан көп) қалуы балалардың 21%-да анықталған, бұл тіпті ем 5 жыл бұрын аяқталып кеткен жағдайда да болған. Балалардың аздаған тобындағы ұзақ уақыт зерттеулер нәтижесінде бой өсуінің жасөспірімдік кезеңде тежелуі ересек адамның бойы аласа болуына алып келетіндігін көрсеткен.

Балалар үшін пайда/қаупінің арақатынасын жеке бағалау

Ем басталғанға дейін емнен күтілетін пайда клиникалық зерттеулерде балалар мен жасөспірімдер үшін алынған қауіпсіздік бойынша деректерге сәйкес мұқият салмақталуы тиіс. Емді тағайындағанда пайда/қаупінің арақатынасын бағалау керек. Біріктірілген емнің бой өсуі тежелуін туындататынын ескеру маңызды, оның қайтымдылығы әлі анықталмаған. Ауру барысына негативті әсер етуі мүмкін, сондай-ақ жауаптың болжамды факторларын (СГВ генотипі және вирустық жүктеме), бала ауруының сипатын, аурудың үдеуін (әсіресе фиброз дамуы мүмкіндігін), ко-инфекциясын (мысалы, АИТВ бар) бағалау керек. Болашақта бой тапалдығының қаупін азайту үшін мүмкіндігінше баланы бой өсуінің пубертаттық күрт өсуінен кейін емдеу керек. Емнің жыныстық пісіп-жетілуге ұзақ уақыттық әсері туралы деректер жоқ.

Қалқанша без функциясына бақылау

Ребетол® препаратының PegIFN немесе интерферон-альфа-2b-мен үйлескен емін қабылдаған балалардың 12%-21%-да тиреотропты гормондар (ТТГ) деңгейі жоғарылауы байқалған, балалардың 4%-да ТТГ транзиторлық төмендеуі анықталды. Ребетол® препаратын PegIFN немесе интерферон альфа-2b-мен біріктірілімде ем бастар алдында ТТГ деңгейін анықтау керек. Осы уақытта анықталған қалқанша без функциясының қандай да бір ауытқуы түзетілуі тиіс. Егер ТТГ құрамын дәрі-дәрмектік емдеумен қалыпты деңгейде ұстап тұруға мүмкін болса, емдеуді бастауға болады. Ребетол® препаратымен PegIFN немесе интерферон альфа-2b біріктіріп емдеу аясында қалқанша без функциясы бұзылуының симптомдары пайда болса, тиреоидты статусты анықтау және тиісті ем жүргізу керек. Балалар мен жасөспірімдерде қалқанша без функциясын әрбір 3 ай сайын (мысалы, ТТГ деңгейін анықтау керек) бақылау керек.

Гемолиз/анемия

Клиникалық зерттеулер Ребетол® препаратының PegIFN немесе интерферон альфа-2b біріктірілімімен ем қабылдаушы бақыланғандардың ішінде ересектердің 14%-ында және балалардың 7%-ында гемоглобин деңгейінің <100 г/л төмендегенін анықтады.

Ребетол® жүрек-қантамыр жүйесіне тікелей әсер етпесе де, Ребетол® препаратын қабылдауға байланысты анемия жүрек жеткіліксіздігінің үдеуін және/немесе коронарлық аурулар симптомдарының асқынуын туындатуы мүмкін. Сондықтан Ребетол® препаратымен емдеу жүрек ауруы бар пациенттерде сақтықпен тағайындалуы тиіс. Жүрек-қантамыр жүйесінің жай-күйін ем бастар алдында және емдеу уақытында бағалау керек. Жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан кез келген нашарлау белгілері анықталған жағдайда, вирусқа қарсы ем тоқтатылуы тиіс.

Жүрек-қантамыр жүйесі

Іркілісті жүрек жеткіліксіздігі, миокард инфарктісі және/немесе аритмия белгілері бар немесе олар сыртартқысында болған ересек пациенттер үнемі дәрігер бақылауын қажет етеді. Жүрек ауруы бар пациенттерде ем бастар алдында және емдеу уақытында электрокардиография жүргізу ұсынылады. Аритмия (негізінен, қарыншаүстілік), әдетте дәстүрлі емге көнеді, бірақ емді тоқтатуды талап етуі мүмкін. Сыртартқысында жүрек-қан тамырлары аурулары бар балалар мен жасөспірімдерде біріктірілген ем қолданылғаны туралы деректер жоқ.

Шұғыл типті аса жоғары сезімталдық

Аса жоғары сезімталдықтың жедел реакциялары дамуында (мысалы, есекжем, ангионевроздық ісіну, бронх түйілуі, анафилаксиялар), Ребетол® препаратын қолдануды дереу тоқтату және тиісті ем тағайындау керек. Өткінші бөртпелер емді тоқтатуға негіз бола алмайды.

Офтальмологиялық бұзылулар

Рибавириннің альфа-интерферондармен қолданылуы көрудің кемуіне немесе жоғалуына, макулярлық ісінумен қоса торқабық артериясының немесе көктамырының тромбозына, ретинальді қан құйылуына және «мақта тәріздес түйіндерге», көру жүйкесінің невритіне, көру жүйкесі дискісінің ісінуіне және торқабықтың ажырауына түрткі болуы мүмкін немесе ушығуы мүмкін. Емді бастар алдында барлық пациенттерге офтальмологиялық тексерулер жүргізу қажет. Көздің бұзылуы (диабеттік немесе гипертензиялық ретинопатия сияқты) бар пациенттер альфа интерферондарымен біріктірілген ем жүргізілген кезде офтальмологиялық тексерулерден ұдайы өтуі керек. Офтальмологиялық жаңа симптомдар білінген жағдайда немесе олардың ушығуында шұғыл түрде толық офтальмологиялық тексеру талап етіледі, және қажет болғанда біріктірілген емді тоқтату керек.

Бауыр функциясы бұзылуы кезінде қолданылуы

Ем барысында бауыр функциясының елеулі нашарлау нышандары бар барлық пациенттер мұқият дәрігерлік қадағалауды қажетсінеді. Бауыр функциясының бұзылуларының симптомдары мен белгілері үдеген жағдайда емді тоқтату керек. Бауыр функциясына Ребетол® препаратының тікелей әсері болмауы салдарынан, бауырдың жеңіл дәрежелі жеткіліксіздігінде Ребетол® препаратының дозасын түзету талап етілмейді.

Иммуносупрессия артуының ықтималдығы

PegIFN+RBV азатиопринмен біріктіріп емдеу басталған соң 3-7 апта ішінде туындайтын сүйек кемігі функциясы бәсеңдеуі және панцитопения жағдайлары сипатталған. Миелоуыттылық симптомдары азатиопринмен біріктірілген емді тоқтатқаннан кейін 4-6 апта ішінде толық жойылды және аталған препараттардың әрқайсысын қайта тағайындағанда қайталанбаған.

АИТВ және С гепатиті вирусымен ко-инфекциялану кезінде қолданылуы

Кері транскриптазаның нуклеозидті емес тежегіштерінің RBV және PegIFN немесе интерферон альфа-2b-мен кешенді ем қабылдаушы пациенттерде митохондриялық уыттылық, лактоацидоз және бауыр жеткіліксіздігі даму қаупі өсуі мүмкін. СГВ/АИТВ ко-инфекцияланған пациенттерді альфа-2b интерферонмен/ RBV емдегенде, және сонымен бір уақытта кері транскриптазаның нуклеозидты тежегіштерімен ем (КТНТ) (әсіресе ddI және d4T) қабылдаушыларда алдын ала ерекше сақтық шараларын қолдану керек. RBV ішке қабылдағанда митохондриялық уыттылық маркерін және лактоацидозды мұқият қадағалау керек. Атап айтқанда:

 • митохондриялық уыттылығының қаупіне байланысты, Ребетол® препараты мен диданозинды қоса қабылдау ұсынылмайды;

 • митохондриялық уыттылығының қаупін шектеу үшін Ребетол® препаратын және ставудинді бір мезгілде қабылдаудан аулақ болу керек.

СГВ/АИТВ ко-инфекцияланған үдемелі бауыр циррозы бар пациенттер арасындағы бауыр декомпенсациясы

Белсенділігі жоғары антиретровирусты терапия (БЖАРТ) қабылдаушы, үдемелі бауыр циррозы бар ко-инфекцияланған пациенттер бауыр декомпенсациясының жоғары қаупіне немесе өлім қаупіне ұшырауы мүмкін. Тек қана интерферон альфамен немесе Ребетол® препаратымен біріктіріліміндегі қосымша ем аталған қосалқы топтағы пациенттерге қауіпті арттырады; анемия даму қаупінің жоғарылығы салдарынан Ребетол® препаратын зидовудинмен бірге тағайындаудан аулақ болу керек.

Дентальді және пародонтальді бұзылулар

RBV интерферон альфа-2b/PegIFN біріктіріп емдеу кезінде дентальді және пародонтальді бұзылулар дамуы мүмкін. Оның үстіне, біріктірілген ем ұзаққа созылғанда ауыздың кебуі тістер мен ауыздың шырышты қабығына зақымдайтын әсерін тигізуі мүмкін. Ауыз қуысының мұқият гигиенасы ұсынылады, әрбір тамақ ішкен сайын тісті тазалау керек және ұдайы стоматологиялық тексеруден өту ұсынылады Құсу туындаған жағдайда ауыз қуысын мұқият шаю керек.

Зертханалық зерттеулер

Емді бастар алдында барлық пациенттерге стандартты гематологиялық тестілеу, қанның биохимиялық талдауын (гемоглобин деңгейін және нейтрофильді лейкоциттер және тромбоциттер мөлшерін анықтауды қоса) және қанның химиялық талдауын (АСТ, АЛТ, билирубин деңгейін және несеп қышқылын анықтауды қоса) жүргізу керек.

Ребетол® препаратымен емді бастағанға дейін рұқсат етілетін бастапқы гематологиялық көрсеткіштер:

Гемоглобин Ересектер: ≥120 г/л (әйелдер), ≥130 г/л (еркектер)

Балалар және жасөспірімдер: ≥110 г/л (әйел жынысты), ≥120 г/л (ер жынысты)

Тромбоциттер ≥100 × 109/л

Нейтрофилдер саны ≥1.5 × 109/л

Зертханалық бақылауды емдеу уақытында 2,4 аптасында, және одан әрі қарай клиникалық көрсеткіштер бойынша жүргізу қажет.

Емдеу уақытында клиникалық көрсеткіштер бойынша, мезгіл-мезгіл СГВ-РНҚ тексеру жүргізу қажет.

Тұқым қуалайтын жақпаушылық

Ребетол® құрамында сахароза және сорбитол бар, сондықтан тұқым қуалайтын фруктоза жақпаушылығы немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы бар пациенттерге қолдану ұсынылмайды.

Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер

Бүйрек дисфункциясы бар пациенттерге креатинин клиренсінің төмендеуінен RBV фармакокинетикасы елеулі бұзылады. RBV емдеу басталғанша барлық пациенттердің бүйрек функциясын бағалау керек. Креатинин клиренсі минутына 50 мл-ден төмен пациенттерге Ребетол® қолдануға болмайды. Қан плазмасындағы креатинин деңгейі ˃2 мг/дл ұлғаюында Ребетол® препаратының интерферон альфа-2b біріктірілген емін тоқтату керек.

Жүктілік, лактация кезеңі және фертильділігі.

Ребетол® препаратын жүктілік кезінде қолдануға болмайды. Пациенттердің жүкті болып қалуының алдын алу үшін ерекше шаралар қолдану керек. Ребетол® препаратымен емдеуді дәл ем бастар алдында жүктілікке теріс тест алынғанға дейін бастауға болмайды. Ұрпақ өрбітуге қабілетті жастағы әйелдер ем уақытында және ем аяқталғаннан кейін төрт ай бойына контрацепцияның тиімді құралдарын пайдалануы тиіс. Емдеу уақытында тұрақты негізде (айына бір рет) жүктілікке тест жүргізуі керек. Егер жүктілік емдеу уақытында немесе емді тоқтатқаннан кейін төрт ай ішінде басталып кетсе, пациентті Ребетол® препаратының ұрыққа тигізетін елеулі тератогендік әсері туралы хабардар ету керек.

Ребетол® қабылдаушы пациенттердің жұптарында жүктіліктіктің басталуын болдырмау үшін ерекше шаралар қолдану керек. RBV жасуша ішінде жиналып қалады және организмнен өте баяу шығарылады. Ұрық сұйықтығында болатын RBV адам эмбрионына/ұрығына потенциалды тератогенді немесе геноуытты әсер ететін-етпейтіні белгісіз.

RBV әкесіне әсер етуі бар шамамен 300 перспективалы бақыланған жүктілік барысында алынған деректер тұрғындардың жалпы жиынтығымен салыстырғанда даму ақауының жоғары қаупін көрсетпесе де, сондай-ақ ақау дамуының нақты жағдайы болмаса да, ұрпақ өрбітуге қабілетті жастағы пациенттерге немесе оның жұбына RBV ем уақытында немесе емдеу курсы аяқталғаннан кейін жеті ай бойына контрацепцияның тиімді құралдарын пайдалануды ұсыну керек. Жұбы жүкті еркектер ұрық сұйықтығы арқылы RBV олардың жұбына баруының алдын алу үшін мүшеқап пайдалану қажеттігі туралы хабардар болуы тиіс.

RBV PegIFN немесе интерферон альфа-2b біріктірілімімен емдеу кезінде емшек емізуді тоқтату ұсынылады.

Дәрілік препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері

Вирусқа қарсы емдеу аясында қажығыштық, ұйқышылдық немесе сананың шатасуы пайда болса, көлік құралын немесе күрделі техниканы басқарудан аулақ болу ұсынылады.

Артық дозалануы

Ұсынылған дозадан 10.5 есе асатын артық дозалануы туралы мәлімдемелер алынған. Артық дозаланудың ауыр симптомдары туралы деректер болмаған. Жағымсыз құбылыстар өздігінен басылған және емдеу курсын тоқтатуды қажет етпеген.

Артық дозаланған жағдайда симптоматикалық ем жүргізу және өмірлік маңызы бар ағзалардың функцияларына дәрігердің тұрақты бақылауымен мониторинг жүргізу керек.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Полипропилен қосымшасы бар және бірінші ашылуы бақыланатын қақпақтары бар янтарь түстес шыны құтыларда 100 мл-ден.

1 құтыдан полиэтилен барабаны бар көлемі 10 мл өлшеуіш еккішпен және қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынады.

Сақтау шарттары

25 °С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

Сақтау мерзімі

3 жыл

Құтыны алғаш ашқаннан кейінгі қолдану мерзімі - 30 күн.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

Шеринг-Плау Канада, Инк., Канада

Қаптаушы

Шеринг-Плау С.А., Франция

Тіркеу куәлігінің иесі

Шеринг-Плау Сентрал Ист АГ, Швейцария

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы:

Қазақстандағы Шеринг-Плау Сентрал Ист АГ компаниясының өкілдігі,

Алматы қ., Достық даңғылы, 38, «Кең Дала» бизнес орталығы, 5 қабат

Тел. +7 (727) 330-42-66, + 7 (727) 259-80-84

Факс +7 (727) 259-80-90

эл. поштасы: dpoccis2@merck.com, pharmacovigilance.ukraine&cis@merck.com

 

Прикрепленные файлы

175213881477976386_ru.doc 403 кб
293593131477977596_kz.doc 428.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники