Медомекси®

МНН: Этилметилгидроксипиридина сукцинат
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№022418
Период регистрации: 11.10.2016 - 11.10.2021

Инструкция

Саудалық атауы

Медомекси ®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Жоқ

Дәрілік түрі

Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 125 мг

Құрамы

Бір таблетка құрамында

белсенді зат – этилметилгидроксипиридин сукцинаты 125 мг,

қосымша заттар: микрокристалды целлюлоза, лактоза моногидраты (сүт қанты), картоп крахмалы, повидон (поливинилпирролидон), натрий кроскармеллозасы, магний стеараты,

қабықтың құрамы: гипромеллоза, макрогол, титанның қостотығы (Е171).

Сипаттамасы

Ақ немесе ақ дерлік түстегі қабықпен қапталған, цилиндрлік, екі жағы дөңес, сызығы жоқ таблеткалар. Көлденең қимасында екі қабат көрінеді: үлбірлі қабық және түсі ақ немесе сарғыш реңдегі ақ ядро.

Фармакотерапиялық тобы

Жүйке жүйесін емдеуге арналған препараттар, басқалары. Жүйке жүйесін емдеуге арналған препараттар.

АТХ коды N07XX

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сіңірілуі және таралуы. Ішке қабылдаған кезде тез сіңіріледі (жартылай сіңірілу кезеңі – 1 сағ. жуық). Ішке қабылдаған кездегі ең жоғары концентрациясына (ТСmах) жету уақыты – 0.5 сағ. Ішке қабылдаған кездегі ең жоғары концентрациясы (Сmах) – 50-100 нг/мл.

Ағзалар мен тіндерде жылдам таралады. Ішке қабылдаған кезде этилметилгидроксипиридин сукцинатын организмде ұстап тұрудың орташа уақыты – 5 сағ. жуық.

Метаболизмі. Глюкурондалу жолымен бауырда метаболизденеді. 5 метаболиты сәйкестендірілген: 3-оксипиридин фосфаты – бауырда түзіледі және сілтілік фосфатазаның қатысуымен фосфор қышқылына және 3-оксипиридинге ыдырайды: 2-ші метаболит — фармакологиялық белсенді, көп мөлшерде түзіледі және енгізілгеннен кейін несептен 1-2 тәулік ішінде анықталады; 3-ші – көп мөлшерде несеппен шығарылады: 4-ші және 5-ші — глюкуронконьюгаталар.

Шығарылуы. Ішке қабылдаған кезде жартылай шығарылу кезеңі (Т1/2) — 4-5 сағ. Негізінен метаболиттер түрінде несеппен жылдам шығарылады (12 сағатта 50%) және елеусіз мөлшерде – өзгермеген күйде (12 сағатта 0.3%). Препаратты қабылдағаннан кейін алғашқы 4 сағ. ішінде барынша қарқынды шығарылады. Өзгермеген препараттың және метаболиттердің несеппен шығарылу көрсеткіштерінің жеке ауытқымалығы бар.

Фармакодинамикасы

Медомекси ® бос радикалдық үдерістердің тежегіші, жарғақшапротектор болып табылады. Сондай-ақ антигипоксиялық, стресспротекторлық, ноотроптық, эпилепсияға қарсы және анксиолитикалық әсері бар. 3-оксипиридиндер класына жатады.

Медомексидің® әсер ету механизмі оның антиоксиданттық және жарғақшапротекторлық әсерінен туындайды. Препарат липидтердің асқын тотықтануын тежейді, супероксидоксидазаның белсенділігін арттырады, липид-ақуыз арақатынасын жоғарылатады, жасуша жарғақшасының құрылымы мен функциясын жақсартады.

Медомекси® жарғақшамен байланысқан ферменттердің (кальцийге тәуелсіз фосфодиэстеразаның, аденилатциклазаның, ацетилхолин-эстеразаның), рецепторлық кешендердің (бензодиазепиндік, ГАМҚ, ацетилхолиндік) белсенділігін модуляциялайды, бұл олардың лигандтармен байланысу қабылетін күшейтеді, биожарғақшалардың құрылымдық-функциялық ұйымдасуының сақталуына, нейромедиаторлардың тасымалдануына және синапстық берілуінің жақсаруына жағдай жасайды. Медомекси® мидағы дофаминнің құрамын арттырады. Аэробтық гликолиздің компенсаторлық белсенділігінің күшеюін және АТФ пен креатинфосфат құрамын ұлғайтатын гипоксия жағдайларында Кребс цикліндегі тотығу үдерістерінің бәсеңдеу дәрежесінің төмендеуін, митохондрияның энергия түзуші функцияларының белсенділігін тудырады.

Патологиялық ахуалдарда (гипоксия және ишемия, мидағы қанайналымның бұзылуы, этанолдан және психотроптық дәрілік заттардан улану) организмнің әртүрлі зақымдаушы факторлардың әсеріне резистенттілігін арттырады.

Коронарлық қан ағымының қатер шегіндегі төмендеу жағдайларында кардиомиоциттер жарғақшаларының құрылымдық-функциялық ұйымдасуының сақталуына жағдай жасайды, жарғақшалық ферменттердің – фосфодиэстеразаның, аденилатциклазаның, ацетилхолинэстеразаның белсенділігін ынталандырады. Жедел ишемия кезінде дамитын аэробтық гликолиздің белсенділігін қолдайды және гипоксия жағдайларында митохондриялық тотығу-тотықсыздану үдерістерінің қалпына келуіне жағдай жасайды, АТФ және креатинфосфат синтезін ұлғайтады. Морфологиялық құрылымдардың және ишемияланған миокардтың физиологиялық функцияларының тұтастығын қатамасыз етеді.

Миокард инфарктің клиникалық ағымын жақсартады, жүргізілетін емнің тиімділігін арттырады, аритмияның пайда болу жиілігін және жүрекішілік өткізгіштігінің бұзылуларын төмендетеді.

Ишемияланған миокардтағы метаболизмдік үдерістерді қалыпқа келтіреді, нитраттардың антиангиналдық белсенділігін көтереді, қанның реологиялық қасиеттерін жақсартады, жедел коронарлық жеткіліксіздік кезіндегі реперфузиялық синдромның салдарын азайтады.

Жедел панкреатит кезінде ферментациялық токсемияны және эндогендік улануды азайтады.

Мидың қанмен қамтамасыз етілуін және метаболизмді, қанның микроайналымын және реологиялық қасиеттерін жақсартады, тромбоциттердің агрегациясын азайтады. Гемолиздің даму ықтималдығын азайта отырып, қан жасушаларының жарғақшаларын (эритроциттер мен тромбоциттерді) тұрақтандырады. Гиполипидемиялық әсері бар, жалпы холестерин құрамын және тығыздығы төмен липопротеидтерді азайтады.

Қолданылуы

 • невроздық және неврозға ұқсас ахуалдар кезіндегі үрейлі күйлер

 • вегето-қантамырлық дистония

 • дисциркуляторлық энцефалопатия

 • атеросклероздық генездің жеңіл когнитивтік бұзылыстары

 • мидағы қанайналымның жедел бұзылуы (біріктірілген ем құрамында)

 • неврозға ұқсас және вегетативтік-қантамырлық бұзылулары басым маскүнемдік кезіндегі абстиненттік синдром

 • психотроптық дәрілік заттардан жедел уланудың кешенді емі құрамында

Қолдану тәсілі және дозалары

Препаратты тәулігіне 3 рет 125 - 250 мг-ден ішке қабылдауға тағайындайды. Бастапқы доза - емдік әсерге жеткенге дейін біртіндеп арттыра отырып тәулігіне 1-2 рет 125-250 мг (1-2 таб.) . Ең жоғары тәуліктік дозасы — 750 мг (6 таб.). Емдеу ұзақтығы - 2- 6 апта. Абстиненттік синдромды емдегендегі кешенді емде тәулігіне 3 рет ішке 250-500 мг. Дозаны 2-3 күн бойы азайта отырып, емдеуді біртіндеп тоқтатады.

Жағымсыз әсерлері

Асқорыту жүйесі тарапынан

- жүрегі айну, ауыз қуысының шырышты қабығының құрғауы, диарея

Басқалары

- аллергиялық реакциялар, ұйқышылдық

Қолдануға болмайтын жағдайлар

 • препаратқа жоғары сезімталдық

 • жедел бауыр жеткіліксіздігі

 • жедел бүйрек жеткіліксіздігі

 • жүктілік және лактация кезеңі

 • 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер жасы

 • лактоза көтерімсіздігі, лактаза тапшылығы және глюкоза-галактозалық мальабсорбция синдромы

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Бірге пайдалану кезінде Медомекси ® бензодиазепиндік анксиолитиктердің, эпилепсияға қарсы (карбамазепин), паркинсонизмге қарсы (леводопа) дәрілік заттардың, нитраттардың әсерін күшейтеді.

Медомекси ® этанолдың уыттылық әсерін азайтады.

Айрықша нұсқаулар

Дәрілік заттың автокөлікті немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері.

Ықтимал жағымсыз әсерлерді ескере отырып, автокөлікті немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқаруды тоқтата тұру керек.

Артық дозалануы

Симптомдары: ұйқының бұзылуы (ұйқысыздық, кей жағдайларда - ұйқышылдық), артериялық қысымның (АҚ) көтерілуі мүмкін.

Емі: әдетте, талап етілмейді - симптомдар тәулік ішінде өздігінен жойылады. Ұйқысыздық кезіндегі ауыр жағдайларда - нитразепам 10 мг, оксазепам 10 мг немесе диазепам 5 мг. АҚ шектен тыс көтерілгенде - АҚ бақылай отырып гипотензиялық дәрілік заттар.

Шығарылу түрі және қаптамасы Үлбірлі қабықпен қапталған 125 мг таблеткалар. Поливинилхлоридті үлбірден және баспалық лакталған алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 10 таблеткадан салынған.3 пішінді ұяшықты қаптама медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картоннан жасалған қорапшаға салынған.

Сақтау шарттары

Құрғақ, жарықтан қорғалған жерде, 25 ºС-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!!

Сақтау мерзімі

3 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

«Озон» ЖШҚ

Заңды мекенжайы:

445351, Ресей, Самара обл., Жигулевск қ., Песочная к-сі 11.

ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД тапсырысы бойынша өндірілген

Тіркеу куәлігін ұстаушы

ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД

Фемистокли Дерви, 15, МАРГАРИТА ХАУС, 5-қабат, 502, 1066 кеңсе, Никосия, Кипр

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттардың сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы

«Decalog» ЖШС, 050050, Алматы қ., Глазунов к-сі, 41А - 4

Тел. 8-727-294-42-21

E-mail: pr@promo-med.ru

Қазақстан Республикасы аумағында дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері

«Decalog» ЖШС, 050050, Алматы қ., Глазунов к-сі, 41А - 4

Тел. 8-727-294-42-21

E-mail: pr@promo-med.ru

Прикрепленные файлы

507500321477975716_ru.doc 132.5 кб
476168421477977428_kz.doc 80.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники