Левемир® Пенфилл®

МНН: Инсулин детемир
Производитель: Ново Нордиск А/С
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Insulin detemir
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№002177
Информация о регистрации в РК: 08.12.2020 - 08.12.2030
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Включено в Список бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения
АЛО (Включено в Список бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения)
Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора
ЕД (Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора)
Предельная цена закупа в РК: 3 113.5 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Левемир® Пенфилл®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Инсулин детемир

Дәрілік түрі

Тері астына енгізуге арналған 100 ӘБ/мл ерітінді

Құрамы

1 мл ерітіндінің құрамында

белсенді зат – 100 ӘБ инсулин детемир (2400 нмоль=14.2000 мг),

қосымша заттар: мырыш, глицерол, фенол, метакрезол, натрий гидрофосфатының дигидраты, натрий хлориді, 2 М хлорсутек қышқылы немесе натрий гидроксиді (2 М ерітінді) (рН реттеуге арналған), инъекцияға арналған су.

Бір картридж ішінде 300 ӘБ баламалы 3 мл ерітінді бар.

Бір инсулин детемир бірлігінің құрамында 0,142 мг тұзсыз инсулин детемир бар. Бір инсулин детемир бірлігі (ӘБ) бір адам инсулині бірлігіне (ХБ) сәйкес келеді.

Сипаттамасы

Мөлдір, түссіз сұйықтық. Сақтау кезінде шөгіндінің өте жұқа іздері түзілуі мүмкін.

Фармакотерапиялық тобы

Қант диабетін емдеуге арналған дәрілер. Инсулиндер. Инсулиндер және ұзақ әсер ететін аналогтары. Инсулин детемир.

АТХ коды А10AE05

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сіңірілуі

Қан сарысуындағы ең жоғары концентрациясына енгізгеннен кейін 6-8 сағаттан соң жетеді.

Күнделікті екі реттік енгізу режимінде қан сарысуындағы препарат тұрақты концентрациясына 2-3 енгізуден кейін жетеді.

Басқа базальді инсулин препараттарымен салыстырғанда, Левемир® Пенфилл® препаратында жекеше ішкі сіңу ауытқымалылығы төмен. Левемир® Пенфилл® препаратының фармакокинетикасында клиникалық мәні бар жынысаралық айырмашылықтар анықталмаған.

Таралуы

Левемир® Пенфилл® препаратының орташа таралу көлемі (шамамен 0,1 л/кг) қан айналымында инсулин детемир үлесінің жоғары екенін көрсетеді.

Метаболизмі

Левемир® Пенфилл® препараты белсенділігінің жойылуы адам инсулині препараттарындағы жойылуға ұқсас; түзілетін метаболиттердің бәрі белсенді емес.

In vitro және іn vivo ақуыздарының байланысуын зерттеу нәтижелері инсулин детемир мен май қышқылдары немесе ақуыздармен байланысатын басқа препараттар арасында клиникалық мәнді өзара әрекеттесулер болмайтынын көрсетеді.

Шығарылуы

Теріастылық инъекциядан кейінгі терминалдық жартылай шығарылу кезеңі тері астындағы тіннен сіңу дәрежесімен анықталады және дозаға тәуелділікте 5-7 сағат құрайды.

Дозаға байланысы

Тері астына енгізгенде қан сарысуындағы концентрациялары енгізілген дозаға пропорционал болды (ең жоғары концентрациясы, сіңу дәрежесі).

2 типті қант диабеті бар емделушілерге бір реттік 0,5 ӘБ/кг дозадағы Левемир® Пенфилл® препараты мен 1,8 мг лираглутид бір мезгілде енгізілгенде тепе-тең жағдайда лираглутид пен Левемир® Пенфилл® препаратының арасында болған фармакокинетикалық немесе фармакодинамикалық өзара әрекеттесулер анықталмаған.

Емделушілердің ерекше топтары

Левемир® Пенфилл® препаратының фармакокинетикалық қасиеттері балаларда (6-12 жас) және жасөспірімдерде (13-17 жас) зерттеліп, 1 типті қант диабеті бар ересектердегі фармакокинетикалық қасиеттерімен салыстырылды. Фармакокинетикалық қасиеттеріндегі айырмашылықтар анықталмаған.

Егде және жас емделушілер арасындағы немесе бүйрек пен бауыр функциясы бұзылған емделушілер мен сау емделушілер арасындағы Левемир® Пенфилл® препаратының фармакокинетикасында клиникалық мәнді айырмашылықтар анықталмаған.

Клиникаға дейінгі қауіпсіздікті зерттеу деректері

ИӨФ-1 (инсулинге ұқсас өсу факторы) мен инсулин рецепторларымен байланысуы жөніндегі зерттеулерді қоса, адамның жасуша желісіндегі in vitro зерттеулері инсулин детемирдің екі рецептормен де тектестігінің төмен екенін, әрі адам инсулинімен салыстырғанда, жасушалардың өсуіне аз ықпал ететінін көрсетті. Фармакологиялық қауіпсіздігінің, қайталама дозалар уыттылығының, гендік уыттылығының, канцерогендік потенциалының, ұрпақ өрбіту функциясына уытты әсер етуінің әдеттегі зерттеулеріне негізделген клиникаға дейінгі деректерде адам үшін қандай да бір қауіптілік анықталмаған.

Фармакодинамикасы

Левемир® Пенфилл® препараты Saccharomyces cerevisiae штаммы пайдаланылатын рекомбинантты ДНҚ биотехнологиясы әдісімен өндіріледі. Әсер ету бейінінің тегістігімен ұзақ әсер ететін адам инсулинінің ерітілетін базальді аналогы болып табылады.

Левемир® Пенфилл® препаратының әсер ету бейіні, ХБП-инсулинмен (Хагедорн бейтарап протамині) және инсулин гларгинмен салыстырғанда, едәуір аз ауытқымалы.

Левемир® Пенфилл® препаратының ұзаққа созылатын әсері инъекция орнындағы инсулин детемир молекулаларының өздігінен айқын қауымдасуымен және препарат молекулаларының альбуминмен бүйірлік май-қышқыл тізбегімен қосылуы арқылы байланысуымен жүзеге асады. Инсулин детемир, ХБП-инсулинмен салыстырғанда, шеткергі нысана-тіндерге баяу түседі. Баяу таралудың осы біріккен механизмдері Левемир® Пенфилл® препаратының, ХБП-инсулинмен салыстырғанда, көп жаңартылған және әсер ету бейінімен қамтамасыз етеді.

0,2-0,4 ӘБ/кг 50% дозалары үшін препараттың ең жоғарғы әсері енгізілген соң 3-4 сағаттан 14 сағатқа дейінгі аралықта басталады. Әсер ету ұзақтығы дозаға байланысты 24 сағатқа дейін құрайды, бұл күн сайын бір немесе екі рет енгізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Екі рет енгізген кезде препарат тепе-тең концентрациясына препараттың 2-3 дозасын енгізгеннен кейін жетеді.

Тері астына енгізгеннен кейін енгізілген дозаға пропорционал фармакологиялық жауап байқалды (ең жоғары әсер, әсер ету ұзақтығы, жалпы әсер).

Ұзақ жүргізілген зерттеулерде Левемир® Пенфилл® препаратымен емделушілерді емдегенде, ХБП-инсулинге қарағанда, ашқарындағы плазмадағы глюкоза концентрациясының тәуліктік ауытқуларының төмен құбылу көрсеткіштері көріністелді. Ұзақ жүргізілген зерттеулерде ішуге арналған гипогликемиялық препараттармен біріктірілген базальді инсулинмен ем алған 2 типті қант диабеті бар емделушілерде Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу аясындағы гликемиялық бақылаудың (гликозилирленген гемоглобин – HbA1c көрсеткіші бойынша) ХБП-инсулинмен және инсулин гларгинмен емдеген кезде дене салмағының артуының төмен осындай көрсеткішімен салыстырмалы болғаны көріністелді (1 кестені қараңыз).

1 кесте. Инсулинмен емдеу кезінде дене салмағының өзгеруі

Зерттеу ұзақтығы

Инсулин детемир

бір рет

Инсулин детемир

екі рет

ХБП-инсулин

Инсулин гларгин

20 апта

+ 0.7 кг

 

+ 1.6 кг

 

26 апта

 

+ 1.2 кг

+ 2.8 кг

 

52 апта

+ 2.3 кг

+ 3.7 кг

 

+ 4.0 кг

Зерттеулерде Левемир® Пенфилл® препараты мен ішуге арналған гипогликемиялық препараттардың біріктірілген емін қолдану, ХБП-инсулинге қарағанда, түнгі жеңіл гипогликемияның даму қаупінің 61-65% төмендеуіне алып келді.

Ішуге арналған гипогликемиялық препараттармен емдеу аясында гликемияның нысаналы көрсеткіштеріне жетпеген 2 типті қант диабеті бар емделушілердің қатысуымен ашық рандомизацияланған клиникалық зерттеу жүргізілді. Зерттеу 12 апталық даярлық кезеңінен басталды, осы уақытта емделушілер метформинмен үйлестірілген лираглутидпен біріктірілген ем алып, емдеу аясында 61% емделуші HbA1c < 7% көрсеткішіне жетті. Метформинмен үйлестірілген лираглутидпен біріктірілген ем жүргізу аясында гликемияның нысаналы мәндеріне жетпеген 39% емделуші әріқарай ем алу үшін екі емдік топқа рандомизацияланды. Емдік топтардың біріндегі емделушілерге, метформинмен қосылған лираглутид еміне қосымша күнделікті бір реттік дозадағы Левемир® Пенфилл® препараты тағайындалды; екінші топтағы емделушілер кейінгі 52 апта бойы метформинмен біріктірілген лираглутид алуды жалғастырды. Осы кезең бойына метформинмен қосылған лираглутид еміне қосымша Левемир® Пенфилл® препаратының күнделікті бір реттік инъекциясын алған емдік топ, ауыр гипогликемия көріністерінсіз, 52-апталық кезең соңында әріқарай HbA1c көрсеткішінің бастапқы 7,6%-дан 7,1% деңгейіне төмендеуін жария етті. Левемир® Пенфилл® препаратының дозасын лираглутид еміне қосқан кезде емделушілерде дене салмағының статистикалық мәнді азаюына қатысты артықшылығы сақталды (2 кестені қараңыз).

2 кесте. Метформин қосылған лираглутидпен емінің біріктірілген сызбасына қосымша тағайындалған Левемир® препаратымен емдеу – клиникалық зерттеулер деректері

 

Емдеу апталары

Лираглутид+ метформин еміне қосымша Левемир® препаратымен ем алу үшін рандомизацияланған емделушілер

N=160

Лираглутид+ метформин емін алу үшін рандомизация-ланған емделушілер

N=149

Өзгерістердің нақтылық коэффици-енті

P-value

Бастапқы сынақ нүктесімен салыстырмалы HbA1c көрсеткіші мәнінің орташа өзгерісі (%)

0-26

-0,51

+0,02

<0,0001

0-52

-0,50

0,01

<0,0001

HbA1c көрсеткішінің < 7% (%) нысаналы мәніне жеткен емделушілер арақатынасы

0-26

43,1

16,8

<0,0001

0-52

51,9

21,5

<0,0001

Емделушілердегі дене салмағының бастапқы сынақ нүктесіндегі көрсеткіштермен салыстырмалы өзгеруі (кг)

0-26

-0,16

-0,95

0,0283

0-52

-0,05

-1,02

0,0416

Жеңіл гипогликемия көріністері (сыналған препарат экспозициясындағы емделуші-жас шамасы)

0-26

0,286

0,029

0,0037

0-52

0,228

0,034

0,0011

1 типті қант диабеті бар емделушілер қатысқан ұзақ мерзімді зерттеулерде (≥ 6 ай) ашқарындағы қан плазмасындағы глюкоза концентрациясының көрсеткіші Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу аясында, базис/болюсті емде тағайындалған ХБП-инсулинмен салыстырғанда, жақсырақ болды. Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу аясындағы гликемиялық бақылау (HbA1c) ХБП-инсулинмен емдеу кезіндегімен салыстырмалы болды, бірақ Левемир® Пенфилл® препаратын қолдану аясында денеге салмақ қосу болмаған және түнгі гипогликемияның даму қаупі едәуір төмен болған.

Инсулинмен емдеудің базис-болюс режимін бағалау бойынша клиникалық зерттеулер нәтижелері жалпы Левемир® Пенфилл® препаратымен және ХБП-инсулинмен емдеу аясында гипогликемияның даму жиілігінің салыстырмалы екенін айғақтайды. 1 типті қант диабеті бар емделушілердегі түнгі гипогликемияның дамуын талдауда, Левемир® Пенфилл® препаратын қолдану аясындағы түнгі жеңіл гипогликемияның даму жиілігінің ХБП-инсулин қолдану кезіндегі жиілікпен салыстырғанда едәуір төмендеу екені көріністелді (емделуші гипогликемия жағдайын өз бетінше жоюға қабілетті болса және гипогликемия қылтамыр қанындағы 2,8 ммоль/л-ден аз глюкоза концентрациясын өлшеу нәтижесімен немесе қан плазмасындағы 3,1 ммоль/л-ден аз глюкоза концентрациясын өлшеу нәтижесімен расталса); осы орайда зерттеуге алынған екі препарат арасында 2 типті қант диабеті бар емделушілерде түнгі жеңіл гипогликемия көріністерінің басталу жиілігі тұрғысында айырмашылықтар анықталмаған.

Түнгі гликемия бейіні Левемир® Пенфилл® препаратында, ХБП-инсулинмен салыстырғанда, тегіс және біркелкі болады, бұл түнгі гипогликемияның даму қаупінің едәуір төмен түрінде көрсетіледі.

Левемир® Пенфилл® препаратын қолданғанда антиденелердің өндірілуі байқалды. Дегенмен, бұл дәйек гликемиялық бақылауға әсер етпейді.

Жүктілік

1 типті қант диабеті бар 310 жүкті әйел қамтылған бақыланатын рандомизацияланған клиникалық зерттеулер барысында прандиальді инсулин ретінде қолданылатын инсулин аспартатымен біріктірілген ХБП-инсулинмен (158 емделуші әйел) салыстырылған базис-болюсті ем режиміндегі (152 емделуші әйел) Левемир® Пенфилл® препаратының тиімділігі мен қауіпсіздігіне баға берілді.

Зерттеу нәтижелері Левемир® Пенфилл® препаратын алатын емделуші әйелдерде жүктіліктің 36 аптасындағы HbA1c көрсеткішінің төмендеуі ХБП-инсулин алатын топпен салыстырмалы ұқсас болды. Левемир® Пенфилл® препаратымен ем алған емделуші әйелдер тобы және ХБП-инсулинмен ем алған топ жүктіліктің бүкіл кезеңі бойына жалпы HbA1c бейіні бойынша ұқсастығы көріністелді.

Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу тобындағы 41% емделуші әйел және ХБП-инсулинмен емдеу тобындағы 32% емделуші әйел жүктіліктің 24 және 36 аптасында нысаналы HbA1c ≤ 6,0% деңгейіне жетті.

Жүктіліктің 24 және 36 апталық мерзімдеріндегі ашқарындағы глюкоза концентрациясы Левемир® Пенфилл® препаратын қабылдаған әйелдер тобында, ХБП-инсулинмен емделген топпен салыстырғанда, статистикалық тұрғыда едәуір төмен болды.

Жүктіліктің бүкіл кезеңі бойына Левемир® Пенфилл® препаратын және ХБП-инсулин алатын емделуші әйелдер арасында гипогликемия көріністерінің даму жиілігі жағынан статистикалық тұрғыда елеулі айырмашылықтар анықталмаған.

Левемир® Пенфилл® препаратымен және ХБП-инсулинмен емделіп жүрген жүкті әйелдердің екі тобы да жүктіліктің бүкіл кезеңі бойына оларда қолайсыз құбылыстардың басталу жиілігі бойынша ұқсас нәтижелері көріністелді; алайда жүктіліктің бүкіл кезеңі бойына емделуші әйелдерде (49 (31%)-бен салыстырғанда 61 (40%)) және жаңа туған нәрестелерде (32 (20%)-бен салыстырғанда 36 (24%)) күрделі қолайсыз құбылыстардың басталу жиілігі Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу тобында ХБП-инсулинмен емдеу тобымен салыстырғанда саны жағынан көбірек екені анықталды.

Сынаққа алынған препараттардың біреуімен емделу үшін емдік топтарда рандомизацияланғаннан кейін жүкті болған аналарда тірі туған балалар саны Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу тобында 50 (83%) және ХБП-инсулинмен емдеу тобында 55 (89%) болды.

Туа біткен даму ақауларымен туылған балалар саны Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу тобында 4 (5%) және ХБП-инсулинмен емдеу тобында 11 (7%) құрады. Олардың ішінде туа біткен даму ақаулары Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу тобындағы 3 (4%) және ХБП-инсулинмен емдеу тобындағы 3 (2%) балада күрделі сипатта болды.

Балалар мен жасөспірімдер

Балалардағы Левемир® Пенфилл® препаратын қолдану тиімділігі мен қауіпсіздігі 1 типті қант диабетінен зардап шегетін екі жастан асқан балалар мен жасөспірімдердің қатысуымен (барлығы 694 емделуші) 12 айға созылған бақыланатын клиникалық зерттеулер барысында зерттелді; осы зерттеулердің біреуінде жалпы алғанда екіден бес жасқа дейінгі жас санатындағы 1 типті қант диабеті бар 82 бала қамтылды. Осы зерттеулердің нәтижелері Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу аясындағы гликемиялық бақылаудың (HbA1c), олар базис-болюсті емде тағайындалған кезде, ХБП-инсулинмен емдеу кезіндегі бақылаумен салыстырмалы екені көріністелді. Бұдан басқа, ХБП-инсулинмен салыстырғанда, Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу аясында түнгі гипогликемияның даму қаупінің едәуір төмен екені (емделушілер өз бетінше өлшеген плазмадағы глюкоза концентрациясының мәндері негізінде) және денеге салмақ қосудың болмауы (емделушінің жасы және жынысымен сәйкес реттелген дене салмағына тән стандартты ауытқу) анықталды.

Левемир® Пенфилл® препаратымен ұзақ уақыт емдеу аясында емделушілерде антиденелердің түзілуін бағалау үшін толығырақ деректер базасын алу мақсатында клиникалық зерттеулердің біреуі тағы 12 айға ұзартылды (жалпы алғанда 24 айдың клиникалық деректері алынды).

Зерттеу барысында алынған нәтижелер Левемир® Пенфилл® препаратын қабылдау аясында инсулин детемир антиденелері деңгейінің көтерілуі болғанын айғақтады; алайда емдеудің екінші жылының соңына қарай Левемир® Пенфилл® препаратына антиденелер түзілу деңгейі емделушілерде Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу басталған сәттегі бастапқы деңгейден мардымсыз асатын деңгейге дейін төмендеді. Осылайша, Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу аясында қант диабетімен науқастарда антиденелер түзілуі гликемиялық бақылау деңгейіне және инсулин детемир дозасына теріс әсер көрсетпейтіні дәлелденген.

Қолданылуы

- ересектерде, жасөспірімдерде және 2 жастан бастап және одан үлкен балаларда қант диабетін емдеу.

Қолдану тәсілі және дозалары

Левемир® Пенфилл® препаратының дозасы мен қанша рет енгізілетіні әрбір нақты жағдайда әркімге жеке белгіленеді.

Препарат дозасын титрлеудің төмендегі екі сызбасы ұсынылады:

1 типті және 2 типті қант диабетінен зардап шегетін ересек емделушілерде дозаны титрлеу бойынша ұсыныстар:

Таңғы ас алдында өз бетінше өлшенген плазмадағы глюкозаның орташа мәндері

Левемир®

препаратының дозасын реттеу, ӘБ

>10,0 ммоль/л (180 мг/дл)

+8

9,1-10,0 ммоль/л (163-180 мг/дл)

+6

8,1-9,0 ммоль/л (145-162 мг/дл )

+4

7,1-8,0 ммоль/л (127-144 мг/дл)

+2

6,1-7,0 ммоль/л (109-126 мг/дл)

+2

4,1-6,0 ммоль/л

Өзгеріссіз (нысаналы мән)

Егер плазмадағы глюкозаның бір өлшеуі өз бетінше жүргізілсе:

 

3,1-4,0 ммоль/л (56-72 мг/дл)

-2

<3,1 ммоль/л (<56 мг/дл )

-4

2 типті қант диабетінен зардап шегетін ересек емделушілерде өз бетінше дозаны титрлеу бойынша ұсыныстар:

Таңғы ас алдында өз бетінше өлшенген плазмадағы глюкозаның орташа мәндері

Левемир® препаратының дозасын реттеу, ӘБ

> 6.1 ммоль/л (> 110 мг/дл)

+ 3 ЕД

4.4-6.1 ммоль/л (80-110 мг/дл)

Өзгеріссіз (нысаналы мән)

< 4.4 ммоль/л (< 80 мг/дл)

- 3 ЕД

Егер Левемир® Пенфилл® препараты базис-болюс режимінің бөлігі ретінде қолданылса, емделушінің қажеттілігіне қарай, оны тәулігіне 1 немесе 2 рет тағайындау керек. Левемир® Пенфилл® препаратының дозасы әрбір нақты жағдайда әркімге жеке белгіленеді.

Гликемия деңгейін оңтайлы бақылау үшін препаратты күніне екі рет қолдану қажет болатын емделушілерге кешкі дозаны не кешкілік ас кезінде, не ұйықтар алдында енгізуге болады. Емделушінің дене белсенділігі жоғарылағанда, әдеттегі емдәмі өзгергенде немесе қатарлас ауруы болғанда дозаны реттеу қажет болуы мүмкін.

Левемир® Пенфилл® дәрілік препараты монотерапия түрінде де, болюстік инсулинмен біріктіріп те қолданыла алады. Оны ішуге арналған гипогликемиялық препараттармен де, сондай-ақ лираглутидпен бұрынғы емдеуге қосымша қолдануға болады.

Ішуге арналған гипогликемиялық препараттармен біріктіріп немесе лираглутидке қосымша 10 ӘБ немесе 0,1-0,2 ӘБ/кг дозадан бастап күніне бір рет Левемир® Пенфилл® қолдану ұсынылады. Левемир® Пенфилл® дәрілік препаратын тәулік бойына емделушіге қолайлы кез келген уақытта енгізуге болады, алайда, күнделікті инъекция уақытын белгілеп, инъекциялардың белгіленген режимін ұстану керек.

Левемир® Пенфилл® тек тері астына енгізуге арналған.

Левемир® Пенфилл® көктамыр ішіне енгізуге болмайды, өйткені бұл ауыр гипогликемияға алып келеді. Сондай-ақ, препаратты бұлшықет ішіне енгізуден аулақ болу керек. Левемир® Пенфилл® инсулиндік сорғыларда қолдануға арналмаған.

Левемир® Пенфилл® сан, құрсақтың алдыңғы қабырғасы немесе иық аумағы, дельта тәрізді немесе бөксе аумағындағы тері астына енгізіледі. Липодистрофияның даму қаупін азайту үшін анатомиялық аумақ шегінде инъекция орындарын ұдайы ауыстырып отыру керек. Басқа инсулин препараттарын қолданған кездегідей, әсер ету ұзақтығы дозаға, енгізілген жерге, қан ағысының қарқынына, температураға және дененің белсенділік деңгейіне байланысты болады.

Левемир® Пенфилл® картридждері Ново Нордиск компаниясының инсулин енгізуге арналған инъекциялық жүйелерімен және ұзындығы 8 мм дейінгі НовоФайн® немесе НовоТвист® бір реттік инелерімен бірге пайдалану үшін жасап шығарылған.

Емделушілердің ерекше топтары

Басқа инсулин препараттарын қолданған кездегідей, егде емделушілерде және бүйрек немесе бауыр жеткіліксіздігі бар емделушілерде қандағы глюкоза концентрациясын аса мұқият бақылап және әркімге жеке инсулин детемир дозасын реттеп отыру керек.

Балалар мен жасөспірімдер

Жасөспірімдер мен 2 жастан асқан балаларда Левемир® Пенфилл® қолдану тиімділігі мен қауіпсіздігі 12 айға дейін созылған клиникалық зерттеулер барысында расталды.

Балалар мен жасөспірімдерде қандағы глюкоза концентрациясын аса мұқият бақылап, әркімге жеке инсулин детемир дозасын реттеу керек.

Басқа инсулин препараттарынан ауысу

Әсер ету ұзақтығы орташа инсулин препараттарынан және ұзақ әсер ететін инсулин препараттарынан Левемир® Пенфилл® препаратына ауысу дозаны және енгізу уақытын реттеуді талап етеді.

Басқа инсулин препараттарын қолданған кездегідей, ауысу кезінде және жаңа препарат тағайындалған алғашқы апталарда қандағы глюкоза концентрациясын мұқият бақылау ұсынылады.

Қатарлас гипогликемиялық емді реттеу (қысқа әсер ететін инсулин препараттарының дозасы мен енгізу уақыты немесе ішуге арналған гипогликемиялық препараттар дозасы) қажет болуы мүмкін.

Жағымсыз әсерлері

Негізінен дозаға тәуелді болады және инсулиннің фармакологиялық әсер ету салдарынан дамиды.

Өте жиі (≥1/10)

- гипогликемия

Гипогликемия, әдетте, ең көп жиі кездесетін жағымсыз әсер болып саналады. Гипогликемия симптомдары («суық тер», тері жабындарының бозаруы, қатты қажу, күйгелектік немесе тремор, үрейлену сезімі, әдеттен тыс шаршау немесе әлсіздік, бағдардан жаңылу, зейін шоғырландырудың нашарлауы, ұйқышылдық, айқын ашығу сезімі, көрудің нашарлауы, бас ауыру, жүрек айну, жүрек қағу) кенеттен дамиды. Ауыр гипогликемия естен тануға және/немесе құрысуларға, өліммен аяқталуға дейін апаратын ми функциясының уақытша немесе қайтымсыз бұзылуына алып келеді. Гипогликемия организмнің инсулинді қажетсінуімен салыстырмалы препараттың тым жоғары дозасы енгізілген жағдайда дамиды. Левемир® Пенфилл® алатын шамамен 6% емделушілерде үшінші тұлғалардың араласуын талап ететін ауыр гипогликемия дамиды.

Жиі (>1/100, <1/10)

- енгізілген жердегі реакциялар

Жергілікті аса жоғары сезімталдық реакциялары (инъекция орнындағы қызару, қабыну, қанталаулар, ісіп кету және қышыну) инсулинмен емделу кезінде дамуы мүмкін.

Енгізген жердегі реакциялар, адам инсулинін енгізген кездегіден гөрі, Левемир® Пенфилл® препаратымен емдегенде жиірек байқалады. Енгізген жердегі реакциялардың көпшілігі мардымсыз және уақытша сипатта болады, яғни емді жалғастырғанда бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін жоғалып кетеді.

Жиі емес (>1/1000, <1/100)

- липодистрофия (липогипертрофияны, липоатрофияны қоса)

Липодистрофия инъекция салған жерде бір анатомиялық аумақ шегінде инъекция орындарын ауыстырып отыру ережесін сақтамау нәтижесінде дамуы мүмкін.

- ісінулер

Ісінулер инсулинмен емдеудің бастапқы сатысында пайда болады. Бұл симптомдар, әдетте, уақытша сипатта болады.

- аллергиялық реакциялар, есекжем, тері бөртпесі

Жайылған аса жоғары сезімталдықтың басқа да белгілері қышыну, тершеңдік, асқазан-ішектік бұзылыстар, ангионевроздық ісіну, тыныстың тарылуы, жүрек қағу, артериялық қысымның төмендеуі болып табылады, анафилактикалық реакциялар өмірге зор қауіп төндіреді.

- рефракция бұзылулары

Рефракцияның бұзылуы инсулинмен емдеудің бастапқы сатысында пайда болады. Бұл симптомдар әдетте уақытша болады.

- диабеттік ретинопатия

Гликемияны ұзақ уақыт бақылаудың жақсаруы диабеттік ретинопатияның үдеу қаупін төмендетеді. Дегенмен, көмірсу алмасуын бақылауды күрт жақсартумен инсулинмен емдеу қарқынын арттыру диабеттік ретинопатия жағдайының уақытша нашарлауына алып келеді.

Сирек (>1/10000, <1/1000)

- шеткергі нейропатия

Гликемияны бақылауды жылдам жақсарту, әдетте, қайтымды болатын «жедел ауырсыну нейропатиясы» ахуалына алып келеді.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

 • инсулин детемирге немесе препарат компоненттерінің кез келгеніне жекеше жоғары сезімталдық

 • 2 жастан кіші балаларда клиникалық зерттеулер жүргізілмеуіне орай, 2 жасқа дейінгі сәбилерге

 • гипогликемия

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Инсулин қажеттілігіне әсер ететін бірқатар дәрілік заттар бар.

Инсулиннің гипогликемиялық әсерін ішуге арналған гипогликемиялық препараттар, моноаминооксидаза тежегіштері, ангиотензин өзгертуші фермент тежегіштері, карбоангидраза тежегіштері, селективті емес бета-адреноблокаторлар, бромокриптин, сульфонамидтер, анаболиялық стероидтар, тетрациклиндер, клофибрат, кетоконазол, мебендазол, пиридоксин, теофиллин, циклофосфамид, фенфлурамин, литий препараттары, құрамында этанол бар препараттар күшейтеді.

Инсулиннің гипогликемиялық әсерін ішуге арналған контрацептивтер, глюкокортикостероидтар, тиреоидты гормондар, өсу гормоны, тиазидті диуретиктер, гепарин, үш циклды антидепрессанттар, симпатомиметиктер, даназол, клонидин, «баяу» кальций өзектерінің бөгегіштері, диазоксид, морфин, фенитоин, никотин әлсіретеді.

Резерпиннің және салицилаттардың ықпал етуімен препараттың әсері әлсіреуі де, күшеюі де мүмкін.

Октреотид/ланреотид организмдегі инсулин қажеттілігін арттыра да, төмендете де алады.

Бета-адреноблокаторлар гипогликемия симптомдарын бүркемелеп, гипогликемиядан кейінгі қалыпқа келуді кідіртеді.

Алкоголь инсулиннің гипогликемиялық әсерін күшейтуі және ұзартуы ықтимал.

Тиазолидиндион тобының препараттары мен инсулин препараттарын бір мезгілде қолдану

Емделушілерді іркілісті жүрек жеткіліксіздігін емдеуге арналған препараттармен біріктірілген тиазолидиндиондармен емдеген кезде іркілісті жүрек жеткіліксіздігінің даму жағдайлары жөнінде хабарланды. Осы дерек емделушілерге тиазолидиндиондармен және инсулин препараттарымен біріктірілген ем тағайындалғанда, әсіресе осындай емделушілерде қауіпті даму факторлары болғанда ескерілу керек. Осындай біріктірілген ем тағайындалғанда емделушілерді олардағы іркілісті жүрек жеткіліксіздігінің белгілері мен симптомдарын, дене салмағының артуы мен ісінулердің болуын анықтау тұрғысында медициналық тексеруден өткізу қажет. Емделушілерде жүрек жеткіліксіздігі симптоматикасы өршіген жағдайда тиазолидиндиондармен емдеуді тоқтату қажет.

Үйлесімсіздігі

Мысалы, құрамында тиол немесе сульфит бар кейбір дәрілік заттар Левемир® Пенфилл® препаратына қосқан кезде инсулин детемирдің ыдырауын туындатады. Левемир® Пенфилді® инфузиялық ерітінділерге қосуға болмайды.

Айрықша нұсқаулар

Левемир® Пенфилл® - әсер етуі ұзаққа созылатын (24 сағатқа дейін) инсулиннің ерітілетін базальді аналогы.

Басқа инсулин препараттарынан өзгешелігі, Левемир® Пенфилл® препаратымен базис-болюсті емдеу дене салмағының артуын туындатпайды.

Левемир® Пенфилл® дәрілік препаратымен емдеу, ХБП-инсулин және инсулин гларгинмен салыстырғанда, дене салмағының аздап артуын қамтамасыз етеді.

ХБП-инсулинмен салыстырғанда түнгі гипогликемия қаупінің аз болуы базис-болюсті емде қан глюкозасының нысаналы көрсеткішіне жету мақсатында дозаны аса қарқынды титрлеуге мүмкіндік береді.

Басқа инсулиндермен, атап айтқанда, ХБП-инсулинмен салыстырғанда түнгі жеңіл гипогликемия көріністерінің аз қаупі ішуге арналған гипогликемиялық препараттармен біріктірілген Левемир® Пенфилл® препаратымен ем жүргізгенде қан глюкозасының нысаналы көрсеткішіне жету мақсатында дозаны таңдауды аса қарқынды жүргізуге мүмкіндік береді.

Левемир® Пенфилл®, ХБП-инсулин қолданумен салыстырғанда, үздік гликемиялық бақылауды (ашқарындағы плазмадағы глюкоза концентрациясын өлшеу негізінде) қамтамасыз етеді.

Сағат белдеулері ауысуымен байланысты ұзақ сапар алдында емделуші өз емдеуші дәрігерімен кеңесуі тиіс, өйткені сағат белдеуінің ауысуы емделушінің басқаша уақытта тамақтану және инсулин қабылдау керек болатынын білдіреді.

Препараттың жеткіліксіз дозасы немесе емдеуді тоқтату, әсіресе 1 типті қант диабетінде, гипергликемия немесе диабеттік кетоацидоздың дамуына алып келеді. Гипергликемияның алғашқы симптомдары, әдетте, бірнеше сағат немесе күн ішінде біртіндеп білінеді. Бұл симптомдарына шөлдеу, несеп шығарудың жиілеуі, жүрек айну, құсу, ұйқышылдық, терінің қызаруы және құрғауы, ауыздың кеберсуі, тәбет жоғалту, дем шығарғанда ацетон иісінің болуы жатады. 1 типті қант диабетінде тиісінше емделмеген гипергликемия диабеттік кетоацетоздың дамуына апарады, өлімге ұшыратуы да мүмкін.

Егер инсулин дозасы инсулин қажеттілігінен тым жоғары болса, тамақтану уақыты өтіп кетсе немесе жоспарланбаған қарқынды дене жүктемесінде гипогликемия дамуы мүмкін.

Көмірсу алмасу қалпына келген соң, мысалы, инсулинмен қарқынды емдеу кезінде емделушілерде оларға тән болатын гипогликемияның хабаршы- симптомдары өзгеруі мүмкін, бұл жөнінде науқастар хабарланған болуы тиіс. Әдеттегі хабаршы-симптомдар қант диабеті ұзаққа созылғанда жоғалып кетеді.

Қатарлас, әсіресе инфекциялық және қызбамен қатар жүретін аурулар, әдетте, организмдегі инсулин қажеттілігін арттырады.

Емделушіде, сонымен бірге, қатарлас бүйрек, бауыр аурулары немесе бүйрек үсті бездері, гипофиз немесе қалқанша без функциясының бұзылулары болғанда препарат дозасын реттеу талап етіледі.

Науқасты басқа инсулин препараттарынан ауыстыру

Науқасты инсулиннің жаңа типіне немесе басқа өндірушінің препаратына ауыстыру қатаң дәрігерлік бақылаумен жүзеге асуы тиіс. Концентрациясы, өндірушісі, типі, түрі (адамдық, адам инсулинінің аналогы) және/немесе оны өндіріп шығару әдісі өзгергенде дозаны реттеу қажет болады. Левемир® Пенфилл® препаратымен емделуге инсулиннің өзге типінен көшкен емделушілер, бұрын қолданылған инсулин препараттарының дозаларымен салыстырғанда, дозаны өзгертуді қажет етуі мүмкін. Дозаны реттеу бірінші дозаны енгізген кезде немесе емдеудің алғашқы бірнеше апталары немесе айларында жүзеге асырылады.

Енгізген жердегі реакциялар

Басқа инсулин препараттарымен емдеген кездегідей, енгізген жерлерде ауыру, қызару, есекжем, қабыну, гематомалар, ісіп кету және қышынумен көрініс беретін реакциялар дамуы мүмкін. Бір ғана анатомиялық аумақта инъекция орындарын ұдайы ауыстырып отыру симптомдары азайтады, немесе реакциялардың дамуын болдырмайды. Реакциялар, әдетте, бірнеше күннен бірнеше аптаға дейінгі аралықта басылады. Сирек жағдайларда енгізген жердегі реакциялар емнің тоқтатылуын талап етеді.

Левемир® Пенфиллді® көктамыр ішіне енгізуге болмайды, өйткені бұл ауыр гипогликемияға алып келуі мүмкін.

Бұлшықет ішіне енгізген кезде сіңуі, тері астына енгізумен салыстырғанда, жылдам және үлкен дәрежеде жүреді. Препаратты бұлшықет ішіне енгізуге болмайды.

Гипоальбуминемия

Препаратты ауыр гипоальбуминемиясы бар емделушілерде қолдану жөніндегі деректер шектеулі. Мұндай емделушілерге мұқият бақылау жасау ұсынылады.

Егер Левемир® Пенфилл® препараты басқа инсулин препараттарымен араластырылса, компоненттерінің біреуінің немесе екеуінің де әсер ету бейіні өзгереді. Левемир® Пенфилл® препаратын инсулин аспарт сияқты жылдам әсер ететін инсулин аналогымен араластыру, оларды әр бөлек енгізумен салыстырғанда, ең жоғары әсері төмендеген және кешеуілдеген әсер ету бейініне алып келеді.

Левемир® Пенфилл® инсулин сорғыларында пайдалануға арналмаған.

Левемир® ПенФилл® препаратын пиоглитазонмен біріктірілімде қолдану.

Пиоглитазонды инсулин препараттарымен үйлесімде пайдаланғанда жүрек жеткіліксіздігі жағдайлары, әсіресе тиісті қауіп факторы бұрыннан бар емделушілерде байқалды. Бұны емделушілерді емдеу үшін пиоглитазон және Левемир® Пенфилл® препаратын бір уақытта қолдану қаралғанда ескеру керек. Препараттардың көрсетілген біріктірілімінде ем қолданғанда емделушілерге жүрек жеткіліксіздігінің, дене салмағы артуының және ісік симптомдары туындауына бақылау жүргізу керек. Жүрек функциясының бұзылыстарының симптомдары күрделенген жағдайда пиоглитазонмен емді тоқтату керек.

Жүктілік және бала емізу кезеңінде қолдану

Жүктілік

Жүктілік кезінде Левемир® Пенфилл® препаратын қолданған кезде оны қолдану артықшылықтары болжамды қаупінен қаншалықты басым болатынын ескеру қажет.

Инсулин аспартпен Левемир® Пенфилл® препаратын біріктіріп емдеу тиімділігі мен қауіпсіздігі зерттелген 1 типті қант диабеті бар жүкті әйелдер (152 жүкті әйел) қатысқан бақыланатын рандомизацияланған клиникалық зерттеулердің біреуінде, инсулин аспартпен үйлестірілген ХБП-инсулин емімен салыстырғанда (158 жүкті әйел), жүктілік кезіндегі жалпы қауіпсіздік бейінінде, жүктілік нәтижелерінде немесе ұрық пен жаңа туған нәрестенің денсаулығында айырмашылықтар анықталмаған («Фармакологиялық қасиеттері» бөлімін қараңыз).

Алайда қолайсыз құбылыстардың пайда болу жиілігі Левемир® алған топта, ХБП-инсулин алған топпен салыстырғанда, аналарда да (40 (31 %)-бен салыстырғанда 66 (40 %)), жаңа туған нәрестелерде де (32 (20 %)-бен салыстырғанда 36 (24 %)) көбірек болды.

Маркетингтен кейінгі қолдану кезеңінде шамамен 300 жүкті әйелден алынған Левемир® Пенфилл® препаратымен емдеу тиімділігі мен қауіпсіздігі жөніндегі қосымша деректерде туа біткен даму ақауларының пайда болуына және ұрық пен жаңа туған нәрестеге мальформациялық уыттылық әсеріне алып келетін инсулин детемирдің қолайсыз жағымсыз әсерлерінің болмайтыны айғақталды.

Жануарлардағы репродуктивтік функцияны зерттегенде препараттың репродуктивтік жүйеге уытты әсер етуі анықталмаған («Фармакологиялық қасиеттері» бөлімін қараңыз).

Жалпы алғанда, қант диабетіне шалдыққан жүкті әйелдерді жүктіліктің бүкіл мерзімі ішінде, сондай-ақ жүктілікті жоспарлаған кезде мұқият қадағалау қажет. Инсулин қажеттілігі, әдетте, жүктіліктің І триместрінде азайып, сосын ІІ және ІІІ триместрлерінде артады. Босанудан соң көп ұзамай инсулин қажеттілігі жүктілікке дейін болған деңгейіне жылдам оралады.

Бала емізу кезеңі

Инсулин детемирдің емшек сүтімен бөлініп шығуы белгісіз. Инсулин детемир жаңа туған нәрестелер / емшекпен қоректену кезеңіндегі сәбилер организміндегі метаболизмдік реакцияларға әсер етпейді деп жорамалданады, өйткені ол ас қорыту жолында амин қышқылдарына оңай ыдырайтын және организмде қорытылатын пептидтер тобына жатады.

Бала емізетін әйелдерде инсулин дозаларын және емдәмді реттеу қажет болады.

Дәрілік заттың көлік құралдарын басқару және қауіптілігі зор механизмдермен жұмыс істеу қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Гипогликемия салдарынан емделушілердің зейін шоғырландыру қабілеті және реакция жеделдігі нашарлауы мүмкін, бұл осы қабілеттер айрықша қажет болатын жағдайларда (мысалы, көлік құралдарын басқарғанда немесе мәшинелермен және механизмдермен жұмыс істегенде) қауіп төндіреді. Емделушілер көлік құралдарын жүргізгенде және механизмдермен жұмыс істегенде гипогликемияның дамуын болдырмау шараларын қабылдауға кеңес беру қажет. Бұл, әсіресе, даму үстіндегі гипогликемия хабаршы- симптомдарының айқындылығы болмайтын әлде төмендеген немесе гипогликемияның жиі көріністерінен зардап шегетін емделушілер үшін маңызды. Мұндай жағдайларда көлік құралын жүргізудің және аталған жұмыстарды атқарудың мақсатқа сай келуін қарастыру керек.

Артық дозалануы

Инсулиннің артық дозалану үшін қажетті белгілі бір дозасы анықталмаған, алайда, егер нақты бір емделушіге тым жоғары доза енгізілген болса, гипогликемия біртіндеп дамуы мүмкін.

Емі: жеңіл гипогликемияны емделушінің өзі глюкоза, қант немесе көмірсуы мол тағам өнімдерін ішке қабылдаумен жоя алады. Сондықтан қант диабетімен науқастарға өзімен бірге үнемі қант, тәтті тағамдар, тоқаш немесе құрамында қант бар сусындар алып жүруге кеңес беріледі.

Емделуші есінен танып қалатын ауыр гипогликемия жағдайында бұлшықет ішіне немесе тері астына (меңгерген адамның енгізуіне болады) 0,5-тен 1-мг-ге дейін глюкагон, немесе көктамыр ішіне декстроза (глюкоза) ерітіндісін (медицина қызметкері ғана енгізе алады) енгізу керек. Сонымен қатар, глюкагон енгізгеннен кейін 10-15 минуттан соң емделуші есін жимаған жағдайда көктамыр ішіне декстроза енгізу қажет. Гипогликемияның қайталануын болдырмау үшін емделушіге есін жиған соң көмірсуы мол ас ішу ұсынылады.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Тері астына енгізуге арналған 100 ӘБ/мл ерітінді.

3 мл препараттан бір жағынан бромбутил резеңкеден жасалған дискілермен және екінші жағынан бромбутил резеңке поршеньдермен тығындалған гидролитикалық 1 класты шыны картридждерде.

5 картриджден поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салынады.

1 пішінді ұяшықты қаптамадан қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салады.

Сақтау шарттары

2°С-ден 8°С-ге дейінгі температурада (тоңазытқышта) сақтау керек, бірақ мұздатқыш камера қасында сақтауға болмайды. Мұздатып қатыруға болмайды.

Картридждерді жарықтан қорғау үшін картон қорапшада сақтау керек.

Левемир® Пенфилл® жарықтың және шамадан тыс жылудың әсер етуінен сақтау керек.

Бірінші ашылғаннан кейін: 30°C-ден аспайтын температурада сақталған жағдайда 6 апта бойы пайдалануға болады. Тоңазытқышта сақтауға болмайды.

Сақтау мерзімі

30 ай

Инсулинді қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

Ново Нордиск А/C

Ново Алле, DK-2880

Багсваерд, Дания

Тіркеу куәлігінің иесі

Ново Нордиск А/C, Дания

Қаптаушы

Ново Нордиск А/C, Дания

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім сапасына қатысты шағымдар қабылдайтын ұйымның мекенжайы

Ново Нордиск А/С компаниясының Орталық Азия және Қазақстандағы өкілдігі

Алматы, 050022, Сейфуллин д-лы 534, 29 кеңсе.

Телефон нөмірі: +7 (727) 261 56 06

Факс нөмірі: +7 (727) 261 08 04

Электронды пошта: roa-td@novonordisk.com

Левемир®, Пенфилл®, НовоФайн® және НовоТвист® - Ново Нордиск А/С, Дания компаниясының меншігіндегі тіркелген сауда белгілері

© 2015

Ново Нордиск А/С

 

 

Левемир® Пенфилл® пайдалану жөніндегі емделушілерге арналған нұсқаулық

Левемир® Пенфилл® картридждері Ново Нордиск компаниясының инсулин енгізуге арналған инъекциялық жүйелерімен және НовоФайн®, НовоТвист® бір реттік инелерімен бірге пайдалану үшін жасап шығарылған.

Егер емдеу үшін Левемир® Пенфилл® препараты мен Пенфилл® картриджіндегі басқа инсулин бір мезгілде пайдаланылса, Ново Нордиск компаниясының инсулин енгізуге арналған екі инъекциялық жүйесін инсулиннің әр типіне біреуден пайдалану қажет. Левемир® Пенфилл® жекеше пайдалануға ғана арналған. Картриджді инсулинмен қайталап толтырмаңыз.

Левемир® Пенфилл® препаратын пайдаланар алдында

 • Заттаңбадағы таңбасын тексеріп, Сіздің өзіңізге қажетті инсулин типін пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз.

 • Үнемі картриджді, соның ішінде резеңке поршеньді тексеріңіз. Егер картридж бүлінген немесе резеңке поршеньнің көрініп тұрған бөлігінің ені кодтық ақ жолақ енінен артық болса, оны пайдаланбаңыз. Мұндай картриджді жеткізушіге қайтарыңыз.

 • Резеңке жарғақшаны медициналық спиртке шыланған мақта тампонмен зарарсыздандырыңыз.

 • Жұқпа жұқтырмау үшін әр инъекцияға үнемі жаңа ине пайдаланыңыз.

  Левемир® Пенфилл® пайдаланылмайтын жағдайлар:

 • Инсулин сорғыларында

 • Егер картриджді немесе ішінде картридж бар енгізуге арналған құрылғыны түсіріп алса, немесе егер картридж бүлінген немесе жаншылған болса, инсулиннің ағып кету қаупі бар болғандықтан

 • Егер препаратты сақтау шарттары көрсетілген нұсқауларға сай болмаса, немесе препарат мұздап қатқан болса

 • Егер инсулин мөлдір немесе түссіз болмай қалса.

  Бұл инсулинді қалай енгізеді

 • Инсулинді тері астына енгізу керек. Өз дәрігеріңіз ұсынған инъекция техникасын пайдаланыңыз, немесе инсулин енгізуге арналған құрылғыға берілген нұсқауда ұсынылған инсулин енгізу жөніндегі ұсынымдарды қадағалаңыз.

 • Препараттың толық дозасын енгізгеніңізге сенімді болу үшін инені тері астында кемінде 6 секундтай ұстап тұрыңыз.

 • Әр инъекциядан кейін міндетті түрде инені шешіп алып, тастаңыз. Керісінше жағдайда, сұйықтық картриджден ағып кетіп, бұл инсулиннің дұрыс дозаланбауына әкелуі мүмкін.

   

   

Прикрепленные файлы

084129031477976373_ru.doc 143 кб
034535271477977570_kz.doc 180.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники