Ксолар®

МНН: Омализумаб
Производитель: Новартис Фарма Штейн АГ
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Omalizumab
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№121775
Информация о регистрации в РК: 17.07.2020 - бессрочно
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Предельная цена закупа в РК: 113 091 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Ксолар®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Омализумаб

Дәрілік түрі

Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған 150 мг ұнтақ

2 мл еріткішпен жиынтықта

Құрамы

Бір құтының ішінде

белсенді зат - 150 мг омализумаб,

қосымша заттар: L-Гистидин гидрохлорид моногидраты, L-Гистидин, сахароза, полисорбат 20, инъекцияға арналған су

Сипаттамасы

Ақтан ақ дерлік түске дейінгі кесек.

Фармакотерапиялық тобы

Тыныс алу жолдарының обструкциялық ауруларын емдеуге арналған препараттар. Тыныс алу жолдарының обструкциялық ауруларын емдеуге арналған басқа да жүйелі пайдаланылатын препараттар. Омализумаб.

АТХ коды R03DX05

 

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сіңуі

Тері астына енгізуден кейін омализумабтың абсолютті биожетімділігі, орта есеппен, 62% құрайды. Омализумаб фармакокинетикасы 0,5 мг/кг-ден көп дозаларда қолданылғанда дозаға байланысты сипатта болады.

Атопиялық бронх демікпесі бар пациенттер

Бронх демікпесі бар ересектер мен жасөспірімдерге бір рет тері астына енгізген соң омализумаб сіңуі баяу жүреді, қан сарысуындағы препарат концентрациясының жоғары шегіне, орта есеппен, 7-8 күннен соң жетеді.

Омализумаб бірнеше рет енгізілгеннен кейін «концентрация-уақыт» қисығы астындағы ауданы (AUC) тепе-тең жағдайда 0-ден 14 тәулікке дейінгі кезең ішінде бір реттік дозасын енгізуден кейінгіден 6 есе жоғары болды.

Өздігінен болатын (идиопатиялық) созылмалы есекжемі бар пациенттер

Өздігінен болатын (идиопатиялық) созылмалы есекжемі бар ересектер мен жасөспірімдерге бір рет тері астына енгізуден кейін омализумаб сіңуі баяу жүреді, қан сарысуында препарат концентрациясының жоғары шегіне, орта есеппен, 6-8 күннен соң жетеді. Созылмалы идиопатиялық есекжемі бар пациенттерде омализумаб бір реттік теріастылық инъекция түріндегі 75 мг-ден 600 мг дейінгі дозалар диапазонында қолданылғанда фармакокинетикасы дозаға байланысты сипатта болады. Қан сарысуындағы омализумабтың ең төменгі концентрациясы әр 4 аптада 75 мг, 150 мг немесе 300 мг енгізілгенде дозаның жоғарылауына пропорционал артады.

Таралуы

In vitro омализумаб белгілі бір өлшемдегі IgE-мен кешен түзеді. In vitro немесе in vivo преципитациялаушы кешендердің және молекулалық салмағы 1 млн. дальтоннан асып кеткен кешендердің түзілуі байқалмаған.

Тәжірибелік зерттеулерде омализумабтың қандай да бір ағзалар мен тіндерде спецификалық жиналуы анықталмаған.

Атопиялық бронх демікпесі бар пациенттер

Атопиялық бронх демікпесі бар пациенттерде препарат тері астына енгізілгеннен кейін омализумабтың болжамды таралу көлемі 78±32 мл/кг құраған.

Өздігінен болатын (идиопатиялық) созылмалы есекжемі бар пациенттер

Қауымдық фармакокинетикалық модель негізінде созылмалы идиопатиялық есекжемі бар пациенттерде омализумаб таралуы атопиялық бронх демікпесі бар пациенттердегі осындаймен ұқсас болды.

Шығарылуы

Омализумаб клиренсінде өзіндік IgG клиренсі сияқты, спецификалық байланысу және қан сарысуының бос IgЕ – нысана-лигандпен кешендер түзілуі арқылы жүретін клиренсі де қамтылады.

Бауырлық IgG элиминациясы бауырдың ретикулоэндотелийлік жүйесіндегі және бауырдың эндотелий жасушаларындағы деградацияны қамтиды. Сонымен бірге, интактілі IgG өтпен шығарылады.

Атопиялық бронх демікпесі бар пациенттер

Бронх демікпесі бар пациенттерде сарысулық омализумабтың жартылай шығарылу кезеңі, орта есеппен, 26 күн құрады, ал болжамды клиренс, орта есеппен, тәулігіне 2,4 ± 1,1 мл/кг құрады. Бұдан басқа, дене салмағы екі есе артқанда болжамды клиренстің шамамен екі есе ұлғаюы білінді.

Созылмалы идиопатиялық есекжемі бар пациенттер

Қауымдық фармакокинетикалық модель негізінде өздігінен болатын (идиопатиялық) созылмалы есекжемі бар пациенттерде тепе-тең концентрациясында омализумабтың қан сарысуынан жартылай шығарылу кезеңі, орта есеппен, 24 күн құрады, тепе-тең концентрациясында болжамды клиренсі, орта есеппен, тәулігіне 240 мл құрады (бұл дене салмағы 80 кг пациент үшін 3,0 мл/кг/тәулікке сәйкес келеді).

Айрықша клиникалық жағдайлардағы фармакокинетикасы

Жас шамасы, нәсілдік/этникалық тегі, жынысы, дене салмағы, дене салмағы индексі, бастапқы IgE мөлшері, FcεRI-рецепторға аутоиммундық антиденелер, дәрілік заттарды бір мезгілде қолдану

Атопиялық бронх демікпесі бар пациенттер

Бронх демікпесі бар пациенттерде омализумаб дозасын пациенттің жас шамасына (6-76 жас), нәсілдік немесе этникалық тегіне, жынысы мен дене салмағы индексіне қарай түзету қажет емес.

Өздігінен болатын (идиопатиялық) созылмалы есекжемі бар пациенттер

Созылмалы идиопатиялық есекжемі бар пациенттерде омализумаб дозасын пациенттің жас шамасына (12-75 жас), нәсілдік немесе этникалық тегіне, жынысына, дене салмағына, дене салмағы индексіне, бастапқы IgE, FcεRI-рецепторына аутоиммундық антиденелер мөлшеріне немесе H2-гистаминді рецепторлар блокаторлары мен лейкотриенді рецепторлар антагонистерін бір мезгілде қолдануға қарай түзету қажет емес.

Бүйрек және бауыр функциясының бұзылулары

Атопиялық бронх демікпесі немесе созылмалы идиопатиялық есекжемі және бүйрек немесе бауыр функциясының бұзылулары бар пациенттерде омализумабтың фармакокинетикалық және фармакодинамикалық параметрлері зерттелмеген.

Препарат метаболизмі көбінесе ретикулоэндотелийлік жүйеде жүретіндіктен, бауыр және бүйрек функциясының бұзылуы оған ықпалын тигізбейді. Омализумаб дозасын түзету қажет емес екеніне қарамастан, препаратты науқастардың осы санатында сақтықпен қолдану керек.

Фармакодинамикасы

Омализумаб Е иммуноглобулинімен (IgE) селективті байланысатын рекомбинантты ДНҚ-дан алынған гуманизделген моноклональді антидене болып табылады. Құрамында Е иммуноглобулинін (IgE) байланыстыратын тышқан антиденесінің комплементарлықты айқындайтын бөліктері бар адамның құрылымдық негізі болатын каппа-IgG1 антидене болып табылады.

Атопиялық бронх демікпесі бар пациенттер

Омализумаб IgE-мен байланысады және оның жоғары аффинді FcεRI-рецепторымен байланысуын болдырмайды, осылайша аллергиялық реакциялар каскадын іске қосатын фактор болып табылатын бос IgE санының азаюы жүреді.

Препаратпен емделгенде атопиялық бронх демікпесі бар пациенттерде базофильдер беткейіндегі FcεRI-рецепторлар санының байқалатын азаюы білінеді.

Клиникалық зерттеулерде бронх демікпесі бар пациенттерде сарысудағы бос IgE мөлшері Ксолар® препаратының алғашқы дозасын енгізуден кейін 1 сағат ішінде дозаға тәуелді азайған және кейінгі дозаларды енгізулер арасындағы кезеңдерде жеткен деңгейде сақталған. Ұсынылатын дозаларда қолданғанда сарысудағы бос IgE орташа азаюы 96%-дан артық құрады. Қан сарысуындағы жалпы IgE (байланысқан және байланыспаған) деңгейі, бос IgE-мен салыстырғанда, баяуырақ шығарылу жылдамдығымен сипатталатын омализумаб-IgE кешенінің түзілуі салдарынан алғашқы дозаны енгізуден соң жоғарылаған. Препараттың алғашқы дозасын енгізгеннен кейінгі 16 аптада сарысудағы жалпы IgE орташа деңгейі, емдеуге дейінгі осындаймен салыстырғанда, 5 есе жоғары болды. Ксолар® препаратын тоқтатудан кейін оның әсерінен болатын жалпы IgE жоғарылауы және бос IgE азаюы қайтымды болды. Препарат организмнен толық шығарылған соң қан сарысуында IgE концентрациясының ұлғаюы байқалмады. Ксолар® препаратын тоқтатудан кейін 1 жыл бойы жалпы IgE мөлшері жоғары күйде қалды.

Ксолар® препаратын орташа ауыр және ауыр атопиялық бронх демікпесі бар пациенттерде бронх демікпесінің өршу жиілігінің сенімді азаюы (жүйелі глюкокортикостероидтар (ГКС) қолдануды немесе ингаляциялық ГКС бастапқы дозасын екі еселеуді талап ететін бронх демікпесі ағымының нашарлауы ретінде айқындалатын) және, плацебомен салыстырғанда, ингаляциялық ГКС қажеттілігінің төмендеуі білінген. Ксолар® препаратын 16 апта бойы ингаляциялық немесе ішуге арналған ГКС дозасын біртіндеп азайту аясында қолданғанда бронх демікпесінің өршу жиілігінің сенімді азаюы және, плацебомен салыстырғанда, ингаляциялық ГКС қажеттілігінің төмендеуі байқалған.

ГКС емін алған бронх демікпесі мен жыл бойғы аллергиялық риниті бар пациенттерде 28 апта бойы омализумаб қолданылғанда бронх демікпесі және жыл бойғы аллергиялық ринит симптомдары айқындылығының төмендеуі, сондай-ақ өкпе функциясы параметрлерінің жақсаруы білінді. Ксолар® препаратымен ем аясында бронх демікпесінің өршу жиілігінің азаюы және ем аясында пациенттердің өмір сапасының жақсаруы (өмір сапасының сертификатталған сауалнамасы бойынша), плацебомен салыстырғанда, ұзақ уақыт бойы сақталды.

Ксолар® препаратын 6-дан 12 жасқа дейінгі балаларда 52 апта бойы қолданғанда, плацебо алған пациенттер тобымен салыстырғанда, бронх демікпесінің өршу жиілігінің төмендеуі білінген. Басқа зерттеуде Ксолар® препаратын 6-12 жастағы балаларда 28 апта бойы қолдану аясында бронх демікпесінің өршу жиілігі мен айқындылығының азаюы, сондай-ақ плацебо қолданған топпен салыстырғанда, 28 апта емделудің соңына қарай қолданылған ингаляциялық ГКС дозасын төмендету білінген.

Созылмалы идиопатиялық есекжемі бар пациенттер

Созылмалы идиопатиялық есекжемі бар кейбір пациенттерде қан сарысуынани IgE және FcεRI-рецепторына аутоиммундық антиденелер бөлініп шықты. Аталған антиденелер базофильдерді немесе жуан жасушаларды белсенділендіруге қабілетті, бұл гистаминнің босап шығуына алып келеді.

Созылмалы идиопатиялық есекжемі бар пациенттерде омализумабтың әсер ету механизмі болжамдарының бірі қандағы, ал артынша терідегі бос IgE санын төмендету болып табылады. Нәтижесінде FcεRI-рецепторлар арқылы дабылдың берілуі азаяды және, демек, қабыну реакциясына қатысатын жасушалардың белсенділенуі бәсеңдейді. Осылайша, созылмалы идиопатиялық есекжем симптомдарының айқындылығы мен пайда болу жиілігі төмендейді.

Бұдан басқа, айналымдағы IgE деңгейінің төмендеуі теріде болатын жуан жасушалардың жылдам спецификалық емес десенсибилизациясына әкеледі деп саналады, ал осы реакцияға кері теріс байланыс арқылы FcεRI-рецепторлар қолдау көрсетеді.

Клиникалық зерттеулерде созылмалы идиопатиялық есекжемі бар пациенттерде, сондай-ақ атопиялық бронх демікпесі бар пациенттерде омализумаб қолдану бос IgE мөлшерінің дозаға тәуелді төмендеуіне және жалпы IgE мөлшерінің жоғарылауына алып келді. Ксолар® препаратының алғашқы дозасын тері астына енгізгеннен кейін 3 күн өткенде бос IgE мөлшерінің барынша төмендеуі байқалды.

Препаратты әр 4 апта сайын 1 рет қайталап енгізген соң қан сарысуындағы бос IgE мөлшері кезекті дозаны енгізер алдында емделудің 12 және 24 апталары арасындағы кезеңде жеткен деңгейде сақталды. Қан сарысуындағы жалпы IgE мөлшері, бос IgE-мен салыстырғанда, өте баяу шығарылу жылдамдығымен сипатталатын омализумаб-IgE кешенінің түзілуі нәтижесінде алғашқы дозадан кейін жоғарылады. Препаратты әр 4 апта сайын 1 рет 75 мг-ден 300 мг дейінгі дозада қайталап енгізген соң қан сарысуындағы жалпы IgE мөлшері емдеудің басталуынан 12 аптада, емдеуге дейінгі осындаймен салыстырғанда, 2-3 есе жоғары болды және емделудің 12 және 24 апталары арасындағы кезеңде жеткен деңгейде сақталды. Ксолар® препаратын тоқтатудан соң кейіннен қадағаланған 16 аптаның ішінде жалпы IgE мөлшері төмендеген, ал бос IgE мөлшері бастапқы мәндер бағытында жоғарылаған.

Ксолар® препаратын әр 4 апта сайын 150 және 300 мг дозаларда қолданғанда созылмалы идиопатиялық есекжемі бар пациенттерде қышыну ауырлығының азаюына қатысты жаңғыртылатын және статистикалық мәнді емдік әсерлері байқалды. Әсер емделудің 12 аптасына қарай жоғары шегіне жетіп, бүкіл бақылау кезеңі бойына сақталды.

Бұдан басқа, 300 мг дозада қолданылған Ксолар® препараты есекжемнің белсенділік индексіне (UAS), ангионевроздық ісінусіз күндер үлесіне, ұйқы бұзылуының апталық индексіне және Cu-Q2oL сауалнамасы (cозылмалы есекжемі баp пациенттердегі өмір сапасын зерттеуге арналған сауалнама) бойынша, сондай-ақ DLQI индексімен (Өмір сапасының дерматологиялық индексі) бағаланған пациенттердің өмір сапасына қатысты жаңғыртылатын және статистикалық мәнді емдік әсерін көрсетті.

Қолданылуы

Аллергиялық бронх демікпесі

Ксолар® препараты ересектерді, жасөспірімдер мен балаларды (6-дан <12 жасқа дейінгі) емдеуге қолданылады.

Ксолар® препаратымен емдеу расталған IgE (E иммуноглобулині)-оқшауланған демікпесі бар пациенттер үшін ғана қарастырылу керек.

Ересектер мен жасөспірімдер (12 жастан бастап және одан үлкен)

Ксолар® препараты, ұзақ әсер ететін бета 2-агонистерінің ингаляторларымен біріктіріп ингаляциялық кортикостероидтардың күнделікті жоғары дозаларының қолданылуына қарамастан, ауыр персистирленетін аллергиялық бронх демікпесі және оң тері сынамасы немесе өкпе функциясының төмендеуімен (ҚДК1 <80%) жыл бойғы аэроаллергенге in vitro реактивтілігі, сондай-ақ күндізгі жиі симптомдары немесе түнде ояну дағдысы және ауыр демікпенің көп рет құжатталған өршулері бар пациенттерде демікпенің бақылануын жақсартуға арналған қосымша ем ретінде тағайындалады.

Балалар (6-дан <12 жасқа дейін)

Ксолар® препараты, ұзақ әсер ететін бета 2-агонистерінің ингаляторларымен біріктірілген ингаляциялық кортикостероидтардың күнделікті жоғары дозаларына қарамастан, оң тері сынамасымен немесе жыл бойғы аэроаллергенге in vitro реактивтілігімен ауыр персистирленетін аллергиялық бронх демікпесі, күндізгі жиі симптомдары немесе түнде ояну дағдысы, сондай-ақ ауыр демікпенің көп рет құжатталған өршулері бар пациенттерде демікпенің бақылануын жақсартуға арналған қосымша ем ретінде тағайындалады.

Өздігінен болатын созылмалы есекжем (ӨСЕ)

Ксолар® препараты Н1-антигистаминді препараттармен емдеуге жауабы жеткіліксіз ересектер мен жасөспірімдердегі (12 жастағы және одан үлкен) өздігінен болатын созылмалы есекжемді емдеуге қосымша ем ретінде тағайындалады.

Қолдану тәсілі және дозалары

Ксолар® препараты тек тері астына енгізіледі! Препаратты көктамыр ішіне немесе бұлшықет ішіне қолдануға болмайды.

Атопиялық бронх демікпесі

Ксолар® препаратының дозасы мен оны енгізу жиілігі емдеу басталғанша өлшенген бастапқы IgE (ХБ/мл) концентрациясының, сондай-ақ пациенттің дене салмағының (кг) негізінде белгіленеді.

Бастапқы IgE (ХБ/мл) концентрациясына және пациенттің дене салмағына (кг) қарай ұсынылатын препараттың дозасы 2 немесе 4 аптада 1 рет 75-тен 600 мг дейін құрайды (2 және 3 кестені қараңыз).

Ксолар® препаратын бастапқы IgE деңгейі немесе дене салмағы дозалану кестесіндегі мәндер диапазонынан тыс болатын пациенттерге қолдануға болмайды.

Ксолар® препараты ерітіндісінің дозасына байланысты жалпы көлемі мен инъекциялар, құтылар санының белгіленуін 1 кестеден қараңыз.

1 кесте. Құтылар саны, инъекциялар саны және дозаға байланысты препарат ерітіндісінің жалпы көлемі.

Доза (мг)

Құтылар саны

Инъекциялар саны

Ерітіндінің таралу көлемі (мл)

75

1

1

0,6

150

1

1

1,2

225

2

2

1,8

300

2

2

2,4

375

3

3

3,0

450

3

3

3,6

525

3

4

4,2

600

4

4

4,8

Әр дозаға арналған препарат көлемін есептеу

Ксолар® препаратының бір құтысын сұйылтқанда тері астына енгізуге арналған 1,2 мл ерітінді алынады.

75 мг доза үшін: бір инъекция – 0,6 мл омализумаб ерітіндісі.

150 мг доза үшін: бір инъекция – 1,2 мл омализумаб ерітіндісі.

225 мг доза үшін: алғашқы инъекция – 1,2 мл омализумаб ерітіндісі; екінші инъекция – 0,6 мл омализумаб ерітіндісі.

300 мг доза үшін: әрқайсысында 1,2 мл омализумаб ерітіндісі болатын екі инъекция.

375 мг доза үшін: әрқайсысында 1,2 мл омализумаб ерітіндісі болатын бірінші және екінші теріастылық инъекциялар; үшінші теріастылық инъекция – 0,6 мл омализумаб ерітіндісі.

450 мг доза үшін: әрқайсысында 1,2 мл омализумаб ерітіндісі болатын үш инъекция.

525 мг доза үшін: әрқайсысында 1,2 мл омализумаб ерітіндісі болатын бірінші, екінші және үшінші теріастылық инъекциялар; төртінші теріастылық инъекция – 0,6 мл омализумаб ерітіндісі.

600 мг доза үшін: әрқайсысында 1,2 мл омализумаб ерітіндісі болатын төрт инъекция.

Емдеу ұзақтығы, мониторинг және дозаны түзету

Ксолар® препаратының дозасын дене салмағының елеулі өзгерістерінде түзету керек (2,3 кестелерді қараңыз).

Дозаны белгілеу сызбаларын 2 және 3 кестелерден қараңыз.

2 кесте. Әр 4 апта сайын тері астына енгізуге арналған Ксолар® (мг) препаратының дозасын есептеу

 

Дене салмағы (кг)

Бастапқы

IgE деңгейі

(ХБ/мл)

>20-25

>25-30

>30-40

>40-50

>50-60

>60-70

>70-80

>80-90

>90-125

>125-150

≥30-100

75

75

75

150

150

150

150

150

300

300

>100-200

150

150

150

300

300

300

300

300

450

600

>200-300

150

150

225

300

300

450

450

450

600

 

>300-400

225

225

300

450

450

450

600

600

 

>400-500

225

300

450

450

600

600

 

>500-600

300

300

450

600

600

2 аптада 1 рет қолданылады

3 кестені қараңыз

>600-700

300

 

450

600

 

3 кесте. Әр 2 аптада тері астына енгізуге арналған Ксолар® (мг) препаратының дозасын есептеу

 

Дене салмағы (кг)

Бастапқы

IgE деңгейі

(ХБ/мл)

>20-25

>25-30

>30-40

>40-50

>50-60

>60-70

>70-80

>80-90

>90-125

>125-150

>150-200

≥30-100

 

4 аптада 1 рет қолданылады

2 кестені қараңыз

 

225

>100-200

   

375

>200-300

     

 

     

375

525

>300-400

     

 

 

450

525

 

>400-500

     

 

375

375

525

600

>500-600

     

375

450

450

600

 

>600-700

225

   

375

450

450

525

 

>700-800

225

225

300

375

450

450

525

600

 

>800-900

225

225

300

375

450

525

600

 

>900-1000

225

300

375

450

525

600

Қолданылмайды

>1000-1100

225

300

375

450

600

 

>1100-1200

300

300

450

525

600

 

>1200-1300

300

375

450

525

 

>1300-1500

300

375

525

600

 

Ксолар® препараты клиникалық зерттеулер барысында алғашқы 16 апта ішінде қолданылғанда бронх демікпесі өршуінің даму жиілігінің азаюы, шұғыл ем қолданылатын жағдайлар санының төмендеуі, сондай-ақ ауру симптомдарының жақсаруы байқалды. Ксолар® препаратымен емдеу тиімділігін, кем дегенде, препаратпен емделген 12 аптадан соң бағалау керек.

Ксолар® препараты ұзақ уақыттық емге арналған. Препаратты тоқтату, әдетте, бос IgE жоғары деңгейінің оралуына және сәйкесті симптомдардың дамуына алып келеді.

Жалпы IgE деңгейі емдеу барысында артады және емді тоқтатқаннан кейін бір жыл бойы жоғары күйде қалады. Осылайша, Ксолар® препаратымен ем аясында қайталап анықтағанда IgE деңгейі препарат дозасын таңдауға нысана бола алмайды. Емдеуді тоқтатудан кейін 1 жылдан аз кезеңге препарат дозасын белгілеу үшін препараттың бастапқы дозасы енгізілгенше айқындалған қан сарысуындағы IgE деңгейін нысанаға алу керек.

Егер Ксолар® препаратымен емдеу 1 жылға немесе одан көп уақытқа тоқтатылса, препарат дозасын белгілеу үшін қан сарысуындағы IgE деңгейін қайта айқындау керек.

Созылмалы идиопатиялық есекжем

Ксолар® препаратының ұсынылатын дозасы әр 4 аптада теріастылық инъекция түрінде 300 мг құрайды.

Емдеуші дәрігердің емді жалғастыру қажеттілігін мезгіл-мезгіл бағалауы ұсынылады.

Созылмалы идиопатиялық есекжемі бар пациенттердегі клиникалық зерттеулерде омализумабты ұзақ уақыт қолдану тәжірибесі шектеулі.

Балалар мен жасөспірімдерде қолдану

Ксолар® препараты, тиімділігі мен қауіпсіздігіне қатысты деректердің болмауына байланысты, атопиялық бронх демікпесі бар 6 жасқа дейінгі пациенттерде және созылмалы идиопатиялық есекжемі бар 12 жасқа дейінгі пациенттерде қолдануға ұсынылмайды.

Егде жастағы пациенттерде қолдану

Ксолар® препаратын 65 жастан асқан пациенттерде қолданудың шектеулі тәжірибесі бар. Алайда, осы жастағы пациенттерде препарат дозасын түзету қажеттілігін айғақтайтын деректер жоқ.

Ерітіндіні дайындау және енгізу ережелері

Ксолар® препаратын тері астына енгізу үшін ерітінді дайындағанда төменде берілген нұсқаулықтарды қадағалаңыз.

18 калибрлі инесі бар еккіш көмегімен ампуладан ерітінді дайындау үшін инъекцияға арналған 1,4 мл су жинап алады.

Препараты бар құтыны тігінен ұстатып, оны асептика ережелеріне сәйкес инемен теседі және инъекцияға арналған суды тура препараттың құрғақ затына енгізеді.

Құтыны тік қалыпта ұстап тұрып, құрғақ затқа инъекцияға арналған су біркелкі сіңу үшін құтыны 1 минут бойы абайлап (сілкімей) айналдырады.

Құрғақ зат толық еріп кету үшін 20 минуттан артық уақыт қажет болуы мүмкін. Осы уақыт ішінде еруін жеңілдету үшін, барлық қатты бөлшектері толық еріп кеткенше құтыны шамамен әр 5 минутта 5-10 секундтай айналдырады. Препарат толық ерігенде, ерітіндіде көрінетін гель тәрізді бөлшектері болмауы тиіс. Құтының қабырғасында аздаған көпіршіктер немесе көбіктің болуына жол беріледі. Алынған ерітінді мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз немесе ашық-сарғыш түсті болуы тиіс. Ерітіндіде бөгде бөлшектер болса, препарат қолдануға жарамайды.

Инені шығарып алған соң ерітіндінің тығынға қарай бағыттала ағуына мүмкіндік беру үшін құтыны 15 секундқа төңкеріңіз. Саңылауы кең 18 калибрлі инемен жабдықталған сыйымдылығы 3 см3 жаңа еккішті пайдаланып, инені төңкерілген құтыға енгізіңіз. Иненің ұшын құты тығынындағы ерітіндінің ең түбіне тіреп, ерітіндіні еккішке жинап алыңыз. Инені шығарар алдында, төңкерілген құтыдан бүкіл ерітіндіні шығару үшін еккіш цилиндрінің ұшына дейін поршеньді толық кері тартыңыз.

18 калибрлі инені тері астына енгізуге арналған 25 калибрлі инеге ауыстырыңыз.

Қажетті дозаны алу үшін (көлемі 1,2 мл) ауаны, ірі көпіршіктерді және ерітіндінің артық мөлшерін шығарыңыз. Аздаған көпіршіктердің жұқа қабаты еккіштегі ерітіндінің үстінде қала береді.

Ксолар® препаратын қандай да бір дәрілік препараттармен немесе инъекцияға арналған судан басқа еріткіштермен араластыруға болмайды.

Өйткені, ерітіндінің белгілі бір тұтқырлығы болады, инъекция ұзақтығы 5-10 секунд құрауы тиіс.

Инъекциялар, есекжем кезіндегі бөрту аумағына жоламай, дельта тәрізді бұлшықет аумағы немесе санның алдыңғы латеральді аумағындағы тері астына жасалады.

Препарат құрамында бактерияға қарсы консерванттар болмағандықтан, ерітіндіні дайындаған соң бірден пайдалану керек.

Қажет болған жағдайда, ерітіндіні 2°С-ден 8°С-ге дейінгі температурада 8 сағат бойы және 30°C кезінде 4 сағат бойы сақтауға болады.

Препараттың пайдаланылмаған қалдықтары және қаптама қалдықтары жалпы қабылданған тәсілмен жойылады.

Жағымсыз әсерлері

Атопиялық бронх демікпесі

Ксолар® препаратын қолдану кезіндегі ең көп жиі жағымсыз құбылыстары инъекция енгізген жердегі реакциялар және препарат енгізген жердегі ауыру, ісіну, эритема және қышынуды қоса, бас ауыру болып табылады. Жағымсыз құбылыстардың көпшілігі жеңіл немесе орташа дәрежелі ауырлықта болды. Препараттың клиникалық зерттеулері барысында анықталған жағымсыз реакциялар жиілігін айқындау үшін келесі критерийлер пайдаланылды: өте жиі (>1/10), жиі (>1/100, <1/10), жиі емес (>1/1000, <1/100), сирек (>1/10000, 1/1000), өте сирек (<1/10000).

Жиі > 1/100 және <1/10

- бас ауыру

- ауыру, эритема, қышыну, ісінуге бейімділік сияқты инъекцияны енгізген жердегі реакциялар

Жиі емес >1/1000 және <1/100

- фарингит

- бас айналу, ұйқышылдық, парестезиялар, синкопальді жай-күйлер

- постуральді гипотензия, «қан кернеулер»

- жөтел, аллергиялық бронх түйілуі

- жүрек айну, диарея, диспепсиялық құбылыстар

- есекжем, бөртпе, қышыну, фотосенсибилизация

- дене салмағының артуы, шаршау сезімі, қолдардың ісінгіштігі, тұмау тәрізді жағдай

Сирек <1/1000

- гельминттік инфекциялар

- анафилактикалық реакциялар және басқа да аллергиялық жағдайлар, ангионевроздық ісінуді қоса, дәрілік препаратқа антиденелердің пайда болуы

- көмейдің ісінуі

Клиникалық тәжірибеде Ксолар® препаратымен емдеу аясында мынадай жағымсыз құбылыстар атап өтілген (жекелеген хабарламалар):

- анафилаксия және анафилактоидтық реакциялар (препаратты алғаш рет те, қайталап та қолдану кезінде білінді; көпшілік жағдайларда – теріастылық инъекциядан кейін 2 сағат ішінде, кейбір науқастарда – Ксолар® препаратын енгізуден кейін 2 сағат өткен соң), сарысу құю ауруы.

- алопеция.

- ауыр идиопатиялық тромбоцитопения.

- аллергиялық гранулематозды ангиит (Чарг-Стросс синдромы).

- артралгия, миалгия, буындардың ісіп кетуі

Клиникалық зерттеулерде 6-12 жастағы балаларда келесі жағымсыз құбылыстар білінді:

Өте жиі >1/10

- бас ауыру

- дене температурасының көтерілуі

Жиі > 1/100 және <1/10

- іштің жоғарғы бөлігінің ауыруы

Ксолар® препаратын 12 жастағы және одан үлкен пациенттерде қолдану кезіндегі ең көп жиі жағымсыз құбылыстар бас ауыру және назофарингит болып табылады.

Төменде аталған жағымсыз құбылыстар (препарат қолданумен байланысты болуы мүмкін) барлық емдеу топтарындағы пациенттердің ≥1%-да және ұсынылған дозаларында (150 мг және 300 мг) Ксолар® препаратын алған пациенттерде, плацебо қолданылған топпен салыстырғанда, кемінде 2% жиірек білінген.

Өте жиі >1/10

- бас ауыру

Жиі > 1/100 және <1/10

- назофарингит, синусит, жоғарғы тыныс алу жолдарының инфекциялары, вирустық этиологиясын қоса, несеп шығару жолдарының инфекциялары

- мұрынның қосалқы қойнаулары аумағындағы бас ауыру

- артралгия, миалгия, аяқ-қолдың ауыруы, сүйек-бұлшықет ауыруы

- дене температурасының көтерілуі, инъекция енгізген жердегі ісіну, эритема, ауыру, гематома, қышыну, қан кету, есекжем сияқты реакциялар

Анафилаксия

Пост-маркетингтік есептерде, Ксолар® препаратын қолданған пациенттердегі анафилаксия жиілігі жылына 500000-нан астам пациентті бағалау кезінде байқалған барлық анафилаксиялық реакциялардан 0,2% құрады. Бұрын болған омализумабпен байланысты емес анафилаксия жағдайлары Ксолар® препаратын қолдану кезіндегі анафилаксияның қауіп факторы болуы мүмкін.

Малигнизация

Клиникалық зерттеулерде Ксолар® препаратын қолдану кезінде жаңа түзілімдердің жалпы даму жиілігі жалпы қауымдағы осындаймен ұқсас болды. Ксолар® препаратын алған пациенттер тобында және бақылау тобында қатерлі жаңа түзілімдердің даму жиілігі <1/100 бағаланды. Бақылау зерттеуінде Ксолар® препаратымен ем алған пациенттер мен 5 жылға дейін созылатын өзгеше ем алған пациенттерді салыстырғанда, қатерлі жаңа түзілімдер қаупінің артуы анықталмаған.

Ксолар® препаратын алған пациенттер тобындағы 6-12 жастағы балаларда қатерлі жаңа түзілімдер дамыған жағдайлар тіркелмеген.

Тромбоэмболиялық асқынулар

Бақыланатын клиникалық зерттеулерде Ксолар® препаратымен ем алған пациенттерде, инсульт, транзиторлық ишемиялық шабуылдар, миокард инфарктісі, тұрақсыз стенокардия, жүрек-қантамырлық себептерден болатын өлімді (соның ішінде, анықталмаған себептер бойынша өліммен аяқталу) қоса, тромбоэмболиялық асқынулардың (ТЭА) дамуы білінді.

Жүрек-қантамырлық қауіптің негізгі факторларын талдағанда қауіптер арақатынасы 1,32 құрады.

Гельминттік инфекциялар

Гельминттік инфекциялар дамығанда иммундық жауапқа IgE қатысуы мүмкін. Плацебо-бақыланатын зерттеулерде аллергиялық аурулары мен гельминттік инфекциялардың даму қаупі бар пациенттерде Ксолар® препаратын қолдану кезінде гельминтоздардың пайда болу жиілігінің аздап жоғарылауы білінді (алайда, аурудың ағымы, ауырлығы және емдеуге жауап өзгермеген). Барлық клиникалық зерттеулердегі гельминттік инфекциялардың жалпы даму жиілігі 1000-нан 1 аз болды (зерттеу дизайнында гельминттік аурулар жиілігін арнайы зерттеу қамтылмаған).

Қан тромбоциттері санының өзгеруі

Клиникалық зерттеулер барысында Ксолар® препаратын қолданғанда бірнеше пациенттерде тромбоциттер санының қалыпты мөлшерден төмен азаюы байқалды, бұл қан кетумен немесе гемоглобиннің азаюымен қатар жүрмеген.

Клиникалық зерттеулер барысында тромбоциттер санының тұрақты азаюы анықталмаған.

Басқа да зертханалық зерттеулер деректері

Клиникалық зерттеулер барысында зертханалық зерттеулердің елеулі өзгерістері анықталмаған.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

  • омализумабқа немесе қосымша заттардың кез келгеніне жоғары сезімталдық

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

P450 цитохромының ферменттері, энергетикалық лықсу жүйесінің механизмдері (эффлюксті сорғылар) және ақуыздармен байланысу омализумаб клиренсінде рөл атқармайтындықтан, Ксолар® препараты басқа препараттармен дәрілік өзара әрекеттесу қуатына аз иелік етеді. Ксолар® препаратының, вакцинаны қоса, дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуіне арнайы зерттеулер жүргізілмеген. Ксолар® препаратының бронх демікпесін немесе созылмалы идиопатиялық есекжемді емдеуге пайдаланылатын дәрілік препараттармен өзара әрекеттесу ықтималдығы аз.

Атопиялық бронх демікпесі

Клиникалық зерттеулерде Ксолар® препараты ингаляциялық және ішуге арналған ГКС, қысқа және ұзақ әсер ететін ингаляциялық бета-агонистермен, лейкотриендер антагонистерімен, теофиллинмен және ішуге арналған антигистаминді дәрілермен біріктіріліп кеңінен қолданылды. Жоғарыда аталған препараттар Ксолар® препаратын қолдану қауіпсіздігіне ықпал етпейді.

Қазіргі уақытта Ксолар® препаратын спецификалық иммунотерапиямен (гипосенсибилизациялаушы еммен) біріктіріп қолдану деректері шектеулі.

Өздігінен болатын (идиопатиялық) созылмалы есекжем

Клиникалық зерттеулерде Ксолар® препараты антигистаминді дәрілермен (Н1- және H2-гистаминді рецепторлар блокаторларымен), лейкотриенді рецепторлар антагонистерімен біріктіріп қолданылған. Жоғарыда атап көрсетілген препараттардың Ксолар® препаратының қауіпсіздік бейініне ықпалы анықталмаған. Қауымдық фармакокинетикалық талдау нәтижесінде омализумаб фармакокинетикасына H2-гистаминді рецепторлар блокаторларының және лейкотриенді рецепторлар антагонистерінің ықпалы анықталмаған. Ксолар® препаратын иммунодепрессиялық дәрілермен қолдану зерттелмеген.

Ксолар® препаратын қандай да бір дәрілік препараттармен немесе инъекцияға арналған судан басқа еріткіштермен араластыруға болмайды.

Айрықша нұсқаулар

Ксолар® препаратын бауыр және/ бүйрек функциясының бұзылуларымен, аутоиммундық аурулармен немесе иммундық кешендер жиналуымен байланысты аурулармен науқастарда абайлап қолдану керек.

I типті аллергиялық реакциялар

Омализумаб қабылдағанда, сондай-ақ ұзақ уақыт емделу кезеңінен кейінгі аурудың манифестациясында, анафилаксия мен анафилактикалық шокты қоса, I типті жүйелі немесе жергілікті аллергиялық реакциялар білінуі мүмкін. Осындай реакциялардың көпшілігі Ксолар® препаратының алғашқы және кейінгі инъекцияларынан кейін 2 сағат ішінде туындайды, бірақ кейбір реакциялар инъекциядан соң 2 сағат өткенде және тіпті 24 сағат өткен соң туындады. Осыған орай, Ксолар® препаратын енгізгеннен кейін дереу пайдалану мүмкін болу үшін анафилактикалық реакцияларды емдеуге арналған дәрілік заттарды үнемі қолда ұстау қажет. Пациенттер ондай реакциялар болуы мүмкін екенінен, сондай-ақ аллергиялық реакциялар туындағанда қазіргі замандық медициналық жәрдем қажеттілігінен хабарланған болуы тиіс.

Анафилактикалық реакциялар клиникалық сынақтар кезінде сирек анықталған.

Омализумабқа антиденелер клиникалық сынақтарда пациенттердің шағын санынан табылды. Ксолар® препаратына антиденелердің клиникалық мәні жеткілікті дәрежеде зерттелмеген.

Ксолар® препаратын қолданғанда, құрамында протеин бар кез келген басқа препараттар пайдалану кезіндегідей, анафилактикалық реакцияларды қоса, жергілікті немесе жүйелі аллергиялық реакциялар пайда болуы мүмкін. Сондықтан Ксолар® препаратын енгізер алдында тиісті реанимациялық құрылғыны және аса жоғары сезімталдық реакциясын басуға қажетті дәрілік заттарды алдын ала дайындау қажет. Пациенттерді анафилактикалық реакциялардың даму мүмкіндігінен хабарландырып, науқастарды тиісті медициналық қадағалаумен қамтамасыз ету керек.

Чердж-Стросс синдромы және гиперэозинофильді синдром

Жекелеген жағдайларда демікпенің ауыр түріне шалдыққан пациенттерде, әдетте, жүйелі кортикостероидтармен емдеуді талап ететін жүйелі гиперэозинофильді синдром немесе аллергиялық эозинофильді гранулематозды васкулит (Чердж-Стросс синдромы) болуы мүмкін.

Сирек жағдайларда демікпеге қарсы препараттармен, соның ішінде омализумабпен ем алатын пациенттерден жүйелі эозинофилия немесе васкулит табылуы мүмкін. Бұл жағдайлар, әдетте, кортикостероидтармен ішуге арналған ем дозаларын төмендетуге байланысты.

Осындай науқастарды емдегенде дәрігерлер айқын эозинофилия, васкулитті бөртпе, өкпе симптомдарының нашарлауы, мұрын маңы қойнауларының аномалиялары, жүрек-қантамырлық асқынулар және/немесе нейропатияның дамуына дайын болуы тиіс.

Жоғарыда атап көрсетілген иммундық жүйе тарапынан болатын ауыр жағдайлардың бәрінде омализумабпен емдеуді тоқтату шешімі қабылданады.

Паразиттік (гельминттік) инфекциялар

IgE кейбір гельминтоздарға деген иммундық жауапқа тартылуы мүмкін. Гельминттерді жұқтырудың созылмалы қаупі жоғары науқастарда плацебо-бақыланатын зерттеуде, инфекцияның ауырлығы мен емдеуге жауабы өзгеріссіз болса да, омализумабпен емдеу кезінде инфекцияларға шалдығу деңгейінің аздап жоғарылауы расталды. Осындай инфекцияларды табуға арналмаған жалпы клиникалық бағдарламада гельминтоздарға шалдығу деңгейі 1000 пациентке 1 жағдайдан аз болды. Дегенмен де, гельминттерді жұқтыру қаупі жоғары науқастар үшін, атап айтқанда, гельминтоздар эндемиялық болып табылатын аудандарға саяхаттау кезінде белгілі бір сақтану мақсатқа сай болады. Егер пациенттер гельминтозды емдеуге ұсынылатын сызбаға реакция бермесе, Ксолар® препаратымен емделуді тоқтату қарастырылуы тиіс.

Гельминттік инфекциялардың даму қаупі жоғары пациенттерге препарат сақтықпен тағайындалу қажет (әсіресе, гельминттік аурулар бойынша эндемиялық аумақтарда). Егер гельминтозды емдеу тиімсіз болса, Ксолар® препаратымен емді уақытша тоқтату ұсынылады.

Барлық гуманизделген моноклональді антиденелерді - рекомбинантты ДНҚ туындыларын қолдану кезіндегідей, сирек жағдайларда омализумабқа антиденелер түзілуі мүмкін.

Препаратты бронх демікпесінің жедел ұстамаларын, жедел бронх түйілуін немесе демікпе статусын емдеуге қолдануға болмайды.

Бронх демікпесінен тыс, басқа аллергиялық аурулары бар пациенттерде препараттың қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталмаған.

E иммуноглобулині мөлшерінің жоғарылау синдромы, аллергиялық бронх-өкпе аспергиллезі бар пациенттерде анафилактикалық реакциялар профилактикасы үшін, атопиялық дерматитте, аллергиялық ринитте немесе тағамдық аллергияда Ксолар® препаратын қолдану зерттелмеген.

Гуманизделген моноклональді антиденелер, соның ішінде омализумаб қабылдайтын пациенттерде сарысу құю ауруының және соған ұқсас 3 типті аллергиялық реакциялардың кеш білінетін көрінісі болып табылатын жағдайлардың дамуы сирек байқалған. Осы жай-күйлердің көрінісі, әдетте, алғашқы немесе келесі инъекциялардан кейінгі 1-5 күні, сондай-ақ ұзаққа созылатын ем кезінде басталған. Сарысу құю ауруы сияқты симптомдар өзінде: артрит/ артралгия, бөртпе (есекжем немесе басқа түрлері), қызба және лимфоденопатияны қамтиды. Антигистаминді препараттар мен кортикостероидтарды профилактика ретінде де, осы патологияны емдеу үшін де пайдалануға болады. Пациенттер көрсетілген симптомдардың біліну мүмкіндігі және олар дамыған барлық жағдайларда хабарлау қажеттілігі жөнінде ескертілуі тиіс.

Ксолар® препаратымен емдеу басталған соң жүйелі немесе ингаляциялық глюкокортикостероидтарды күрт тоқтату ұсынылмайды. Ксолар® препаратымен бір мезгілде қолданылатын глюкокортикостероидтар дозасы дәрігер қадағалауымен біртіндеп азайтылады.

Жүктілік және бала емізу кезеңі

Жүкті әйелдерде омализумаб қолдануға қатысты арнайы зерттеулер жүргізілмеген. Тәжірибелік зерттеулерде препараттың жүктілік ағымына, эмбрион мен ұрықтың дамуына, босану барысына және жаңа туған нәрестелердің дамуына тікелей немесе тікелей емес теріс ықпалы анықталмаған. IgG молекулаларының плацентарлық бөгет арқылы өтетіні белгілі. Ксолар® препаратын жүктілік кезінде пайдалануға болмайды.

Адам IgG ана сүтімен бөлініп шығады. Омализумабтың адамдағы емшек сүтімен бөлінуі белгісіз. Препараттың емшек сүтімен бөліну мүмкіндігін және омализумабтың сәбиге теріс әсерінің болуы мүмкін екенін ескеріп, бала емізетін әйелдерге Ксолар® препаратын тағайындауға болмайды.

Фертильділікке ықпалы

Омализумабтың адамдағы фертильділікке ықпал ету деректері жоқ. Жануарларда жүргізілген зерттеулерде препарат 75 мг/кг-ден асып кететін дозаларда қайталап тағайындалғанда ерлер мен әйелдердің фертильділік бұзылуының болмауы көріністелген.

Автокөлікпен немесе басқа да қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Ксолар® препаратын қолдану аясында бас айналу, қатты қажу, синкопальді жай-күйлер немесе ұйқышылдық туындайтын пациенттерге автокөлік басқарудан немесе механизмдермен жұмыс істеуден бас тарту керек.

Артық дозалануы

Қазіргі уақытқа дейін Ксолар® препаратының артық дозалану жағдайлары жөнінде хабарланбаған. Қазіргі уақытқа дейін Ксолар® препаратының ең жоғары көтерімді дозасы белгіленбеген. Пациенттерге 20 апта ішінде препараттың 44 000 мг ең жоғары жинақтаулы дозасы енгізілгенде қандай да бір ауыр жедел жағымсыз құбылыстардың дамуы білінбеген.

Емі: жалпы демеуші шаралар артық дозаланған барлық жағдайларда жасалуы тиіс.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Ұнтақ «flip-off» типті пластик қақпақтары бар алюминий қалпақшалармен қаусырылған және резеңке тығындармен тығындалған сыйымдылығы 6 мл I типті түссіз шыны құтыларға салады.

Инъекцияға арналған 2 мл су I типті түссіз ампулаларда.

Медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге 1 құтыдан және еріткіші бар 1 ампуладан картон қорапшаға салынады.

Сақтау шарттары

2 С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек. Мұздатып қатыруға болмайды.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

4 жыл.

Жаңғыртылған ерітінді – 2 С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада 8 сағат.

Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

Новартис Фарма Штейн АГ, Штейн, Швейцария

Тіркеу куәлігінің иесі

Новартис Фарма АГ, Базель, Швейцария

Қазақстан Республикасы аумағында дәрілік зат қауіпсіздігін тіркеуден кейін бақылауға жауапты және тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдар қабылдайтын ұйымның мекенжайы

Қазақстандағы Новартис Фарма Сервисэз АГ филиалы

050051 Алматы қ., Луганский к-сі, 96

тел.: (727) 258-24-47 

факс: (727) 244-26-51

e-mail: drugsafety.cis@novartis.com

 

2015-PSB/GLC-0739-s от 22.07.2015

Прикрепленные файлы

923502771477976410_ru.doc 181.5 кб
421924531477977622_kz.doc 237.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники