Ко-Диован® (160/12,5мг)

МНН: Валсартан, Гидрохлоротиазид
Производитель: Новартис Фарма С.п.А
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Валсартан в комбинации с диуретиками
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№013720
Информация о регистрации в РК: 23.11.2017 - 23.11.2022
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Предельная цена закупа в РК: 54.74 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Ко-Диован®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Жоқ

Дәрілік түрі

Қабықпен қапталған 160 мг/12,5 мг таблеткалар

Құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді заттар: 160 мг валсартан, 12,5 мг микрондалған гидрохлоротиазид

қосымша заттар: микрокристалды целлюлоза, кросповидон, магний стеараты, сусыз коллоидты кремнийдің қостотығы,

қабықтың құрамы: ақ пигментті суспензия*, қызыл пигментті суспензия**, гипромеллоза, тальк, макрогол 8000 / полиэтиленгликоль 8000

* гипромеллоза, титанның қостотығы (Е 171)

** гипромеллоза, темірдің қызыл тотығы (Е 172)

Сипаттамасы

Сопақша пішінді, сәл дөңес беткеймен, күңгірт қызыл түсті қабықпен қапталған, бір жағында «HНH» және басқа жағында «CG» өрнегі бар таблеткалар

Фармакотерапиялық тобы

Ренин-ангиотензин жүйесіне әсер ететін препараттар. Ангиотензин II антагонистері басқа препараттармен біріктірілімде. Ангиотензин II антагонистері диуретиктермен біріктірілімде. Валсартан диуретиктермен біріктірілімде

ATХ коды C09 DA03

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Валсартан

Сіңуі

Препаратты ішке жеке қабылдағаннан кейін валсартан плазмадағы шыңдық концентрациясына 2-4 сағат ішінде жетеді. Биожетімділігінің орташа шамасы - 23. Валсартанды аспен бірге тағайындаған кезде “концентрация- уақыт” - қисығы астындағы аудан (АUС) 48-ға азаяды, препаратты қабылдағаннан кейін шамамен 8-ші сағаттан бастап, валсартанның плазмадағы концентрациясы, оны ашқарынға қабылдаған жағдайда да, сондай-ақ аспен бірге қабылдаған жағдайда да, бірдей болады. «Концентрация-уақыт» қисығы астындағы ауданның азаюы емдік әсердің клиникалық тұрғыдан маңызды төмендеуімен қатар жүрмейді, тиісінше тамақпен бірге де, онсыз да қабылдауға болады.

Таралуы

Валсартан қан сарысуының ақуыздарымен, көбінесе альбуминдермен, 94-97-ға байланысады. Таралуының тепе-тең көлемі төмен (17 литрге жуық).

Биотрансформация/метаболизм

Валсартан биотрансформациясы елеулі емес, өйткені дозаның тек 20% шамасы ғана метаболиттер түрінде шығарылады. Гидроксиметаболит қан плазмасында төмен концентрацияларда анықталды (валсартанның AUC 10% аз). Бұл метаболит фармакологиялық түрде белсенді емес.

Шығарылуы

Валсартанның фармакокинетикалық қисығы төменге бағытталған мультиэкспоненциальді сипатта болады (t1/2  1 сағат және t1/2 9 сағатқа жуық). Валсартанның нәжіспен бірге шығарылуы 83% (ішке қабылданған дозаның шамасына қарай) құрайды. Несеппен бірге 13-ға жуығы, көбінесе өзгермеген күйінде шығарылады. Көктамыр ішіне енгізуден кейін валсартанның плазмалық клиренсі 2 л/сағ жуықты құрайды, бүйрек клиренсі 0,62 л/сағ (жалпы клиренстің 30% шамасы) құрайды. Валсартанның жартылай шығарылу кезеңі 6 сағатты құрайды.

Валсартанның кинетикасы дозаға байланысты. Препаратты қайталап қолданған кезде кинетикалық көрсеткіштерінде өзгерістер білінбейді. Препаратты күніне бір рет қабылдаған кезде жинақталуы елеусіз. Қан плазмасындағы концентрациясы әйелдер мен ерлерде бірдей.

Гидрохлоротиазид

Сіңуі

Гидрохлоротиазид тез сіңеді (tmах – 2 сағатқа жуық). Дозалардың емдік диапазонында орташа АUС шамасы дозаның артуына тікелей пропорционалды түрде өседі. Ашқарынға қабылдаумен салыстырғанда тамақпен бірге үйлестіре қабылдағанда гидрохлоротиазидтің жүйелік қол жетімділігінің артуы да, сондай-ақ төмендеуі де анықталды. Бұл әсердің шамасы елеусіз және клиникалық маңызы аз. Препаратты пероральді қабылдаудан соң гидрохлоротиазидтің биожетімділігі – 70 құрайды.

Таралуы

Таралуы мен шығарылуының динамикасы негізінен екі фазалы ыдырау функциясы ретінде сипатталады. Болжамды таралу көлемі 4-8 л/кг құрайды. Айналымдағы гидрохлоротиазид сарысу ақуыздарымен (40-70%), көбіне сарысу альбуминдерімен байланысады. Гидрохлоротиазид сондай-ақ плазмадағы деңгейінен шамамен 3 есе аса отырып, эритроциттерде жинақталады.

Биотрансформация

Гидрохлоротиазид көбіне өзгермеген зат түрінде шығарылады.

Шығарылуы

Соңғы фазаның жартылай шығарылу кезеңі 6-15 сағатты құрайды.

Қайта тағайындауларда гидрохлоротиазид фармакокинетикасы өзгермейді; тәулігіне бір рет тағайындағанда жинақталуы елеусіз. Несеппен бірге шығарылады: дозаның 95-дан астамы өзгермеген күйінде және 4-ға жуығы гидролизат-2-амино-4-хлоро-m-бензенедисульфонамид түрінде.

Валсартан/гидрохлоротиазид

Валсартанмен бір мезгілде қолданған кезде гидрохлоротиазидтің жүйелік биожетімділігі шамамен 30-ға азаяды. Гидрохлоротиазидті бір мезгілде тағайындау, өз тарапынан, валсартанның кинетикасына елеулі ықпалын тигізбейді. Байқалған өзара әрекеттесу валсартан мен гидрохлоротиазидті біріктіріп қолданудың тиімділігіне ықпалын тигізбейді. Осы біріктірудің гипертензияға қарсы айқын әсері білінді, ол әрбір компоненттің жекелей әсерінен асып кетеді.

Науқастардың жекелей тобындағы фармакокинетикасы

Егде жастағы науқастар

Жас емделушілермен салыстырғанда егде жастағы кейбір емделушілерде валсартанның жүйелік әсері жоғарырақ болды; алайда бұл нәтиженің қандай да бір клиникалық маңызы жоқ.

Шектеулі деректер дені сау жас еріктілермен салыстырғанда дені сау егде субъектілерде және артериялық гипертензиясы бар егде емделушілерде гидрохлоротиазидтің жалпы клиренсі төмендегенін көрсетеді.

Бүйрек функциясы бұзылған науқастар

Креатинин клиренсі минутына 30-70 мл болатын науқастарда доза түзету талап етілмейді.

Ко-Диован® препаратын бүйректің ауыр жеткіліксіздігі бар науқастарға (креатинин клиренсі минутына 30 мл-ден аз) және гемодиализ жасатып жүрген науқастарға қолдану жөнінде деректер күні бүгінге дейін жоқ. Валсартанның плазма ақуыздарымен байланысу дәрежесі жоғары және гемодиализ кезінде шығарылмайды. Гидрохлоротиазид, керісінше, организмнен гемодиализ кезінде шығарылады.

Бүйрек жеткіліксіздігі болғанда гидрохлоротиазид үшін орташа ең жоғары плазмалық деңгей және AUC мәні жоғарылайды, ал несеппен шығарылу жылдамдығы төмендейді. Жеңіл және орташа бүйрек жеткіліксіздігі бар емделушілерде орташа жартылай шығарылу кезеңі екі есе дерлік артады. Сондай-ақ гидрохлоротиазидтің бүйректік клиренсі бүйрек функциясы қалыпты бүйрек клиренсі 300 мл/мин болатын емделушілермен салыстырғанда елеулі дәрежеде төмендейді. Тиісінше, Ко-Диован® препаратын ауыр бүйрек жеткіліксіздігі (шумақтық сүзіліс жылдамдығы<30 мл/мин) бар емделушілерде сақтықпен қолдану керек.

Бауыр функциясы бұзылған науқастар

Валсартанның бауыр функциясының бұзылуы әлсіз және орташа болатын науқастарда жүйелі әсер етуі дені сау адамдардікімен салыстырғанда 2 есе жоғары. Қазіргі таңда валсартанды бауыр функциясының бұзылуы ауыр болатын науқастарға қолдану жөнінде деректер жоқ.

Бауыр аурулары гидрохлоротиазидтің фармакокинетикасына елеулі ықпалын тигізбейді, сондықтан оның дозасын төмендету қажет емес.

Алайда, Ко-Диован® препараты билиарлық обструктциялық бұзылулары және ауыр бауыр жеткіліксіздігі бар емделушілерде ерекше сақтықпен пайдаланылуы керек.

Фармакодинамикасы

Ко-Диован® препараты – гипертензияға қарсы препарат, оның құрамына ангиотензин ІІ рецепторларының антагонисі және тиазидтік диуретик кіреді.

Ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесінің (РААЖ) белсенді гормоны –ангиотензин ІІ, ол АӨФ-ң қатысуымен ангиотензин І-ден пайда болады. Ангиотензин ІІ әртүрлі тіндердегі жасушалық жарғақшаларда орналасқан ерекше рецепторлармен байланысады. Оның артериялық қысымды, ең алдымен, тікелей де, сондай-ақ аралық қатысу арқылы да реттейтін физиологиялық әсерлерінің өрісі ауқымды. Қан тамырын тарылтатын күшті зат болғандықтан, ангиотензин ІІ тікелей прессорлы жауап береді. Бұдан басқа, ол альдостеронның секрециясын стимуляциялайды және натрийдің іркілуіне мүмкіндік береді.

Валсартан – ішке қабылдауға арналған ангиотензин ІІ рецепторларының белсенді және спецификалық антагонисі. Ол АТ1 қосалқы типінің рецепторларына іріктеп әсер етеді, олар ангиотензин ІІ белгілі әсерлеріне жауапты. Ангиотензин ІІ арттырылған сарысулық деңгейлері АТ1 рецепторларының валсартанмен бөгелуі салдарынан бос АТ2-рецепторларды стимуляциялауы мүмкін, ол АТ1-рецепторлардың әсерін теңгереді. Валсартан АТ1 қосалқы типінің рецепторларына қандай да бір айқын агонистік белсенділік көрсетпейді. Валсартанның АТ1 қосалқы типінің рецепторларына ұқсастығы АТ2 қосалқы типінің рецепторларына қарағанда 20 000 есе жоғары.

Валсартан сондай-ақ ангиотензин І-ді ангиотензин ІІ- ге айналдыратын және брадикининді бұзатын кининаза ІІ атауымен белгілі АӨФ-ні тежемейді. Брадикинин себеп болатын қандай да болсын жағымсыз әсерлер байқалмайды. Құрғақ жөтелдің даму жиілігі валсартан қабылдап жүрген науқастарда АӨФ тежегіштерін қабылдап жүрген науқастарға қарағанда төмен. Валсартан өзара әрекеттесуге түспейді және басқа гормондардың рецепторларын немесе ион өзекшелерін бөгемейді, жүрек-қантамыр жүйесінің функциясын реттеуде аса маңызды мәнге ие.

Валсартанмен емдеген кезде артериялық гипертониясы бар науқастарда артериялық қысымның төмендегені байқалады, бірақ ол тамырдың соғу жиілігін өзгертпейді.

Препараттың бір реттік дозасын ішке тағайындағаннан кейін көптеген науқастарда гипертензияға қарсы әсердің басталуы 2 сағат шегінде білінеді, ал артериялық қысымның (АҚ) ең жоғары төмендеуіне 4-6 сағаттың шамасында жетеді. Препаратты қабылдағаннан кейін гипертензияға қарсы әсері 24 сағаттан астам уақыт бойы сақталады. Препаратты қайталап тағайындаған кезде АҚ ең жоғары төмендеу шегіне, қабылдаған дозаға қарамай, әдетте 2-4 апта шамасында жетеді және ұзақ емдеу барысында жеткілікті деңгейде сақталады. Гидрохлоротиазидпен біріктірген кезде АҚ сенімді түрде қосымша төмендейді.

Тиазидтік диуретиктердің әсер етуінің нүктесі дистальді иілген бүйрек өзекшелерінің қыртысты бөлігі болып табылады, онда диуретиктердің әсеріне сезімталдығы жоғары рецепторлар орналасқан, және де онда Nа және С1 иондарының тасымалдануы басылады. Тиазидтердің әсер ету механизмі Nа+С1 сорғысының басылуына байланысты, бұл, сірә, С1- тасымалдау орнына бәсекелесуі есебінен жүреді. Осының нәтижесінде натрий және хлор иондарының шығарылуы шамамен бірдей дәрежеде артады. Диуретиктік әсердің нәтижесінде айналымдағы плазманың көлемінің азайғаны байқалады, соның салдарынан рениннің белсенділігі, альдостеронның секрециясы, калийдің несеппен бірге шығарылуы артады, демек, калийдің сарысудағы концентрациясы төмендейді. Ренин мен альдостерон арасындағы өзара әрекеттесу ангиотензин ІІ арқылы болады, сондықтан ангиотензин ІІ рецепторларының антагонисін тағайындау тиазидтік диуретиктерді қолдануға байланысты калийдің жоғалуын азайтады.

Қолданылуы

  • артериялық гипертензияда

  • монотерапия кезінде артериялық қысымды талапқа сай бақылау мүмкін болмайтын, артериялық гипертензиясы бар науқастарды емдеу үшін

  • мақсатты артериялық қысымға жету үшін бірнеше препаратты қолдануды қажет ететін, артериялық гипертензиясы бар науқастарды емдеу үшін (бастапқы ем ретінде). Ко-Диован® препараты бірінші желідегі препарат ретінде қаупі мен пайдасын бағалау негізінде таңдалуы тиіс.

Қолдану тәсілі және дозалары

Дозалануы

Ко-Диован® препаратының ұсынылатын дозасы – күн сайын 1 таблетка тәулігіне бір рет. Қажет болған кезде доза 160 мг валсартанға дейін және 25 мг гидрохлоротиазидке немесе 320 мг валсартан және 25 мг гидрохлоротиазидке дейін арттырылуы мүмкін.

Ко-Диован® препаратымен бастапқы ем, әдетте, тәулігіне бір рет 160/12,5мг дозада басталады. Препарат дозасы 1-2 апта емнен кейін ең жоғары дозаға дейін ұлғайтылуы мүмкін, бұл артериялық қысымды бақылау қажеттігіне қарай тәулігіне бір рет 320/25мг дозаны қабылдаудан тұрады.

Ко-Диован® препараты айналымдағы қан көлемі тапшылығы бар емделушілерде бастапқы ем ретінде ұсынылмайды.

Ең жоғары тәуліктік доза 320 мг/25 мг құрайды.

Ең жоғары антигипертензиялық әсер емдеудің алғашқы 2-4 аптасында байқалады.

Бүйрек функциясының бұзылуы

Бүйрек функциясының бұзылу айқындылығы әлсіз немесе орташа болатын науқастарда (ШСЖ  30 мл/мин) препарат дозасын өзгерту талап етілмейді. Құрамында гидрохлоротиазид болуына байланысты, Ко-Диован® препаратын ануриясы бар емделушілерге қолдануға болмайды және ауыр бүйрек жеткіліксіздігі бар емделушілерде (ШСЖ < 30 мл/мин ) сақтықпен қолданылуы тиіс.

Тиазидті диуретиктер ауыр бүйрек жеткіліксіздігінде (ШСЖ < 30 мл/мин) монотерапия ретінде тиімсіз, бірақ ілмектік диуретиктермен біріктірілімде абайлап қолдануда тіпті ШСЖ < 30 мл/мин емделушілерде пайдалы әсер етуі мүмкін.

Бауыр жеткіліксіздігі

Сондай-ақ препарат дозасын айқындығы әлсіз немесе орташа бауыр жеткіліксіздігі бар науқастарда өзгерту талап етілмейді. Құрамында гидрохлоротиазид болуына байланысты, Ко-Диован® препараты ауыр бауыр жеткіліксіздігі бар емделушілерде ерекше сақтықпен қолданылуы тиіс. Құрамында валсартан болуына байланысты, Ко-Диован® препараты билиарлық обструкциялық бұзылулары бар емделушілерде ерекше сақтықпен қолданылуы тиіс.

Балаларда қолданылуы

Ко-Диован® препаратын 18 жасқа толмаған балаларға қолданудың қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталған жоқ.

Жағымсыз әсерлері

Ко-Диован® препаратын қолданған кездегі жағымсыз әсерлердің жиілігі

Жиі емес ( >1/1000-нан - < 1/100 дейін)

- дегидратация

- парестезия

- көрудің анық болмауы

- құлақтың шуылдауы

- гипотензия

- жөтел

- миалгия

- шаршағыштық

Өте сирек (< 1/10000)

- бас айналу

- диарея

- артралгия

Белгісіз жиілікпен

- нейтропения

- гипокалиемия, гипонатриемия

- есінен тану

- өкпенің кардиогендік емес ісінуі

- бүйрек функциясының бұзылуы

- қанда несеп қышқылы, билирубин және креатинин деңгейлерінің артуы, қанда мочевина деңгейінің жоғарылауы

Келесі жағымсыз құбылыстар гипертензиясы бар науқастарда, препаратты қабылдаумен байланыстан тыс, клиникалық зерттеулер кезінде байқалды: абдоминальді ауыру, іштің жоғарғы жақ бөлігінің ауыруы, мазасыздық, артрит, астения, арқаның ауыруы, бронхит, жедел бронхит, кеуденің ауыруы, постуральді бас айналу, диспепсия, диспноэ, ауыз ішінің құрғауы, мұрыннан қан кету, эректильді дисфункция, гастроэнтерит, бас ауыру, гипергидроз, гипестезия, тұмау, ұйқысыздық, байламдардың созылуы, бұлшықет түйілулері, бұлшықеттердің созылуы, мұрынға шырыштың жиналып қалуы, назофарингит, жүрек айнуы, мойынның ауыруы, ісіну, шеткергі ісіну, ортаңғы құлақ отиті, аяқ-қолдың ауыруы, жүрек соғысының жиілеуі, тамақтың, көмекейдің ауыруы, поллакиурия, гипертермия, синусит, синустық қойнаулардағы ісінулер, ұйқышылдық, тахикардия, жоғарғы тыныс жолдарының жұқпалары, несеп шығару жолдарының жұқпалары, вертиго, вирус жұқпалары, көрудің бұзылуы.

Препараттың жекелеген компоненттері бойынша қосымша ақпарат

Препарат компоненттерінің бірін қабылдаған кезде мәлімделген жағымсыз әсерлер, олардың клиникалық сынаулар немесе постмаркетингтік кезеңдегі уақытта болмауына қарамастан, Ко-Диован® препаратын қабылдаған кезде де байқалуы мүмкін.

Валсартанды қолданған кездегі жағымсыз әсерлер жиілігі

Жиі емес (>1/1000-нан - < 1/100 дейін)

- вертиго

- абдоминальді ауыру

Белгісіз жиілікпен

- гемоглобин, гематокрит деңгейлерінің төмендеуі, тромбоцитопения

- өте жоғары сезімталдықтың реакциялары, сарысу құю ауруын қоса

- қандағы калий деңгейінің артуы

- васкулит

- бауыр функционалдық сынамалары көрсеткіштерінің бұзылуы

- ангионевротикалық ісіну, қышу, бөртпе, буллезді дерматит

- бүйрек жеткіліксіздігі

Келесі жағымсыз құбылыстар гипертензиясы бар науқастарда, препаратты қабылдаумен байланыстан тыс, клиникалық зерттеулер кезінде байқалды: артралгия, астения, арқаның ауыруы, диарея, бас айналу, бас ауыру, ұйқысыздық, либидоның төмендеуі, жүрек айнуы, ісіну, фарингит, ринит, синусит, жоғарғы тыныс жолдарының жұқпалары, вирус жұқпалары.

Гидрохлоротиазидті қолданған кездегі жағымсыз әсерлер жиілігі

Өте жиі (> 1/10)

- қандағы липидтер деңгейінің артуы (негізінен жоғары дозаларда қабылдаған кезде)

Жиі (>1/100-ден - <1/10 дейін)

- гипомагниемия, гиперурикемия, тәбеттің нашарлауы

-алкогольдің, анестетиктердің немесе тыныштандыратын дәрілердің әсерінен күшеюі мүмкін ортостатикалық гипотензия

- жүректің орташа айнуы және құсу

- есекжем және бөртпенің басқа да түрлері

- эректильді дисфункция

Сирек ( >1/10000-ден - 1/1000 дейін)

- тромбоцитопения кейде пурпурамен бірге

- гиперкальциемия, гипергликемия, глюкозурия және диабеттік метаболизмдік статустың нашарлауы

- ұйқының бұзылуы

- бас ауыру, бас айналу, депрессия және парестезия

- көрудің бұзылуы, әсіресе емнің алғашқы бірнеше аптасында

- аритмия

- іштегі жайсыздық, іш қату, диарея

- холестаз немесе сарғаю

- фотосезімталдық реакциялары

Өте сирек (< 1/10000)

- лейкопения, агранулоцитоз, сүйек кемігі функциясының бұзылуы, гемолитикалық анемия

- некроздаушы васкулит, аса жоғары сезімталдық реакциялары пневмонияны және өкпе ісінуін қоса, респираторлы дистресс синдромы

- гипохлоремиялық алкалоз

- панкреатит

-уытты эпидермальді некролиз, жүйелік қызыл жегіге ұқсас тері реакциялары, жүйелік қызыл жегінің терілік біліністерінің өршуі

Белгісіз жиілікпен

- апластикалық анемия

- жабықбұрышты жедел глаукома

- мультиформалы эритема

- бұлшықет түйілулері

- бүйрек жедел жеткіліксіздігі, бүйрек функциясы бұзылуы

- гипертермия, астения

Қолдануға болмайтын жағдайлар

  • валсартанға, гидрохлоротиазидке, басқа сульфонамидтерге немесе Ко-Диован® препаратының басқа да қосымша заттарына жоғары сезімталдық

  • жүктілік және бала емізу кезеңі

  • бауыр функциясының ауыр бұзылулары, билиарлы цирроз және холестаз

  • анурия, бүйрек функциясының ауыр бұзылулары (ШСЖ < 30 мл/мин).

  • 2 типті қант диабеті бар емделушілерде ангиотензин рецепторларының антагонистерін валсартанды, немесе АӨФ тежегіштерін алискиренмен қоса бір уақытта қолдану

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Валсартан-гидрохлоротиазид

Төмендегі дәрілік заттар Ко-Диован® препаратының екі компонентімен де (валсартан және гидрохлоротиазид) өзара әрекеттесуі мүмкін.

Литий препараттары

Литий препараттарын АӨФ тежегіштерімен, ангиотензин ІІ рецепторларының антагонистерімен немесе тиазидтік диуретиктермен бір мезгілде тағайындаған кезде литий концентрациясының сарысуда қайтымды жоғарылағаны және күшеюі, осыған байланысты, уыттық біліністер байқалды. Литийдің бүйректік клиренсі тиазидтермен төмендейтіндіктен Ко-Диован® препаратын одан әрі қолдануда литий уыттылығы қаупі ұлғаюы мүмкіндігі болжанады. Осылайша, бір мезгілде қолданғанда қан сарысуындағы литий концентрациясына мұқият мониторинг ұсынылады.

Валсартан

Ренин-ангиотензин жүйесінің (РАЖ) ангиотензин рецепторлары тежегіштерімен, АӨФ тежегіштерімен немесе алискиренмен қосарлы блокадасы

Монотерапиямен салыстырғанда валсартанды қоса алғанда, ангиотензин рецепторлары тежегіштерін РАЖ әсер ететін басқа да препараттарымен бір уақытта қолдану гипотензия, гиперкалиемия жиілігі ұлғаюына және бүйрек функциясы өзгерістеріне байланысты. РАЖ әсер ететін валсартан және басқа да препараттар қабылдайтын науқастарда артериялық қысымды, бүйрек функциясын және электролиттерді бақылау ұсынылады.

Калий

Калий тұздарын, калий жинақтаушы диуретиктерді, құрамында калий бар ас тұзының алмастырғыштарын немесе қанда калийдің концентрациясын арттыратын кез келген дәрілік препараттарды (мысалы, гепаринді) бір мезгілде қолдану сақтықты, атап айтқанда калийдің қандағы концентрациясын жиі анықтап отыруды, талап етеді.

ҚҚСД және ЦОГ-2 селективті тежегіштері

Ангиотензин II антагонистерін қабынуға қарсы стероидты емес дәрілермен (ҚҚСД) бір мезгілде қолданғанда гипертензияға қарсы әсерінің төмендеуі болуы мүмкін. Оның үстіне, дегидратациясы бар егде жастағы (оның ішінде диуретиктер қабылдайтын) немесе бүйрек функциясы бұзылуы бар емделушілерде ангиотензин II антагонистерін және ҚҚСД бір мезгілде қолдану бүйрек функциясы нашарлау қаупінің артуына алып келуі мүмкін. Сондықтан валсартан мен ҚҚСД бір мезгілде қолдана отырып қабылдайтын емделушілерде емге бастама жасағанда немесе оны өзгерткенде бүйрек функциясын мониторингтеу ұсынылады.

Транспортерлер

Адам бауыры тіндерін in vitro зерттеу нәтижелері валсартанның OATP1B1 бауырмен қармау транспортерінің субстраты және MRP2 бауырдан ағып шығу транспортерінің субстраты болып табылатындығын айғақтайды. Қармап қалу транспортерінің тежегіштерін (рифампицин, циклоспорин) немесе ағып шығу транспортерін (ритонавир) бір мезгілде тағайындау валсартанның жүйелік әсерін арттыруы мүмкін.

Басқа да препараттар

Дәрілік заттардың валсартанмен өзара әрекеттесуіне жүргізілген зерттеулерде валсартанның келесі заттардың кез келгенімен клиникалық тұрғыдан маңызды өзара әрекеттесуі байқалған жоқ: циметидин, варфарин, фуросемид, дигоксин, атенолол, индометацин, гидрохлоротиазид, амлодипин, глибенкламид.

Гидрохлоротиазид

Ко-Диован® препаратының құрамына тиазидтік диуретик кіретін болғандықтан, келесі дәрілік өзара әрекеттесулер болуы мүмкін.

Гипертензияға қарсы басқа да дәрілер

Гипертензияға қарсы басқа препараттармен (гуанитидин, метилдопа, бета-бөгегіштер, вазодилятаторлар, кальций өзекшелерінің бөгегіштері, АӨФ тежегіштері, ангиотензин рецепторларының блокаторлары және рениннің тікелей тежегіштері) бірге қолданған кезде гипертензияға қарсы әсері күшеюі мүмкін.

Бұлшықет релаксанттары

Тиазидтер курареге ұқсас миорелаксанттардың әсерін потенциялайды.

Қандағы калий деңгейіне ықпал ететін препараттар

Салуретиктерді, кортикостероидтарды, адренокортикотроптық гормонды (АКТГ), амфотерицинді, карбеноксолонды, пенициллин G және салицил қышқылының туындыларын бір мезгілде тағайындаған кезде гипокалиемияның пайда болу қаупі артады.

Қандағы натрий деңгейіне ықпал ететін препараттар

Диуретиктердің гипонатриемиялық әсері антидепрессанттармен, антипсихотиктермен, эпилепсияға қарсы дәрілермен және т.б. бірге қолданған кезде күшеюі мүмкін. Осы препараттарды ұзақ уақыт қолданған кезде сақ болу қажет.

Диабетке қарсы препараттар

Тиазидтер глюкозаға төзімділігін өзгертуі мүмкін. Инсулиннің немесе қантты төмендететін ішу арқылы қабылданатын препараттың дозасын түзету қажет болуы мүмкін.

Жүрек гликозидтері

Тиазидтік диуретиктер гипокалиемия немесе гипомагниемия сияқты жағымсыз әсерлерді тудыруы мүмкін, өз кезегінде, олар гликозидтік уыттану кезінде аритмияның пайда болу қаупін арттырады.

ҚҚСП және ЦОГ-2 селективтік тежегіштері

Қабынуға қарсы стероидтық емес дәрілермен (ҚҚСД), мысалы, салицил қышқылының туындылары, индометацинмен бір мезгілде қолданған кезде Ко-Диован® препаратының тиазидтік компонентінің диуретикалық және гипертензияға қарсы әсері азаюы мүмкін. Қатарласатын гиповолемия бүйрек функциясының жедел жеткіліксіздігіне әкеп соғуы мүмкін.

Аллопуринол. Тиазидтік диуретиктермен (гидрохлоротиазидті қоса) бірге қолдану аллопуринолдың өте жоғары сезімталдық реакцияларын арттыруы мүмкін.

Амантадин. Тиазидтік диуретиктермен (гидрохлоротиазидті қоса) бірге қолдану амантадиннің жағымсыз әсерлері қаупін арттыруы мүмкін.

Антихолинергиялық препараттар. Тиазидтік диуретиктің биожетімділігінің жоғарылауы холиноблокаторларды (мысалы, атропинді, бипериденді) бір мезгілде тағайындаған кезде байқалады, бұл, сірә, асқазан-ішек жолының қозғалу белсенділігінің төмендеуімен және асқазан босауының баяулауымен байланысты. Цизаприд тиазидтік диуретиктердің биожетімділігін азайтуы мүмкін.

Ісікке қарсы препараттар (циклофосфамид, метотрексат). Тиазидтік диуретиктермен бірге қолдану цитоуытты агенттердің шығарылуын төмендетуі және оның миелосупрессорлық әсерін өршітуі мүмкін.

Құрамында ион алмастыратын шайыр кешені бар препараттар.

Холестираминмен және колестиполмен қоса қолданғанда тиазидті диуретиктердің сіңуі (гидрохлоротиазидті қоса) төмендейді. Алайда, гидрохлоротиазидті және құрамында ион алмастыратын шайыр бар препараттарды бірге тағайындау бұл өзара әрекеттесуді потенциалды түрде төмендетеді. Гидрохлоротиазидті осы препараттардан 4 сағат бұрын немесе қабылдағаннан кейін 4-6 сағаттан соң қабылдау осы өзара әрекеттесуді потенциалді түрде барынша азайтуы мүмкін.

Д витамині. Кальций тұздары

Тиазидтік диуретиктерді Д витаминімен немесе кальций тұздарымен бірге қолданған кезде кальцийдің түтікшелік қайта сіңуін арттыратын гиперкальциемияның дамуымен сарысудағы кальций концентрациясының жоғарылауы күшеюі мүмкін.

Циклоспорин

Циклоспоринді бір мезгілде тағайындағанда гиперурикемияның дамуы және подаграның өршуіне ұқсас симптомдардың пайда болу қаупін арттыруы мүмкін.

Метилдопа

Тиазидтік диуретикті және метилдопаны бір мезгілде қолданған кезде гемолитикалық анемияның пайда болу жағдайлары мәлімделген.

Диазоксид

Тиазидтік диуретиктер диазоксидтің гипогликемиялық әсерін күшейтуі мүмкін.

Алкоголь, барбитураттар немесе есірткілер

Тиазидтік диуретиктерді алкогольмен, барбитураттармен немесе есірткілермен бір мезгілде қолдану ортостатикалық гипотензияны потенциялауы мүмкін.

Прессорлық аминдер. Гидрохлоротиазид норадреналин сияқты прессорлық аминдердің әсерін төмендетуі мүмкін. Бұл әсердің клиникалық білінуі анықталмаған.

Айрықша нұсқаулар

Сарысу электролиттері теңгерімінің өзгеруі

Ко-Диован® препаратын калий тұздарымен, калий жинақтаушы диуретиктермен, ас тұзының құрамында калий бар алмастырғыштармен, сондай-ақ қанда калийдің концентрациясын арттыруы мүмкін дәрілік препараттармен (мысалы, гепаринді) бір мезгілде қолданған кезде сақ болған жөн.

Тиазидті диуретиктермен емдегенде гипокалиемия дамитыны немесе бұрыннан бар гипокалиемияның асқынатыны туралы мәлімдемелер бар.

Тиазидті диуретиктерді калийдің күшті жойылуымен қатарлас жүретін төмендегі жай-күйлері, мысалы нефропатиямен, тұз жоғалтумен қатар жүретін және преренальді (кардиогенді) бүйрек функциясы бұзылуы бар емделушілер сақтықпен қолдану керек. Егер гипокалиемия төмендегі клиникалық белгілермен қатарлас жүрсе (мысалы, бұлшықет әлсіздігі, парез немесе ЭКГ өзгерістері) Ко-Диован® препаратын қолдану тоқтатылуы тиіс. Қандай да бір гипокалиемия және гипомагниемия болған жағдайда оны түзетуді тиазидті препараттармен ем бастағанға дейін жүргізу ұсынылады.

Қандағы калий мен магнийдің концентрациясын жиі бақылау ұсынылады. Тиазидті диуретиктерді қабылдаушы барлық емделушілерде электролиттер деңгейін, әсіресе калий деңгейін бақылауды қамтамасыз ету керек.

Тиазидті диуретиктерді қолдануда гипонатриемия және гипохлоремиялық алкалоз дамуы немесе бұрыннан бар гипонатриемия асқынуы мүмкін. Жекелеген жағдайларда неврологиялық симптомдармен (жүрек айнуы, үдемелі бағдар жоғалту, апатия) қатар жүретін гипонатриемия байқалады. Натрийдің сарысулық концентрациясына ұдайы мониторингпен қамтамасыз ету ұсынылады.

Натрий және/немесе жасуша аралық сұйықтық деңгейі төмен емделушілер

Натрий және/немесе жасуша аралық сұйықтық деңгейінің айқын төмендеуі бар, мысалы диуретиктердің жоғары дозасын қабылдап жүрген науқастарда Ко-Диован® препаратымен емдеуді бастаған кезде сирек жағдайларда симптоматиялық гипотензия пайда болуы мүмкін. Ко-Диован® препаратымен емдеуді бастар алдында натрийдің организмдегі мөлшерін және/немесе жасуша аралық сұйықтығының мөлшеріне түзету жүргізеді, болмаса мұқият медициналық бақылау жүргізу керек.

Гипотензия пайда болған жағдайда емделушіні жатқызған жөн, қажет болған кезде физиологиялық ерітіндімен көктамырішілік инфузия жүргізу керек. Артериялық қысым тұрақталғаннан кейін Ко-Диован® препаратымен емдеу жалғастырылуы мүмкін.

Бүйрек артериясының стенозы

Ко-Диован® препараты бүйрек артериясының бір жақты немесе екі жақты стенозы немесе жалғыз бүйрек артериясы стенозы бар емделушілерде сақтықпен қолданылуы тиіс, өйткені бұл емделушілерде қандағы мочевина немесе сарысулық креатинин жоғарылауы мүмкін.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Бүйрек функциясының елеусіз немесе орташа бұзылуы бар науқастарда, креатинин клиренсі 30 мл/мин аса шаманы құрағанда, препарат дозасын түзету талап етілмейді. Ко-Диован® препараты гидрохлоротиазид бар болғандықтан ауыр бүйрек жеткіліксіздігі бар (ШСЖ< 30 мл/мин) емделушілерде сақтықпен қолданылуы тиіс. Тиазидтік диуретиктер бүйректің созылмалы аурулары бар емделушілерде азотемияны тудыруы мүмкін. Олар бүйректің ауыр жеткіліксіздігі (ШСЖ < 30 мл/мин) кезінде монотерапия ретінде тиімсіз, бірақ ШСЖ минутына < 30 мл болатын емделушілердің өзінде ілмектік диуретиктермен біріктірілімде сақтықпен қолданған кезде пайдалы да болуы мүмкін.

Бүйрек жеткіліксіздігі (ШСЖ < 30 мл/мин) ауыр емделушілерде валсартанды қоса, ангиотензин рецепторлары тежегіштерін және АӨФ тежегіштерін алискиренмен бірге бір уақытта қолданудан бас тарту керек.

Бауыр жеткіліксіздігі

Айқындығы әлсіз немесе орташа бауыр жеткіліксіздігі бар науқастарда Ко-Диован® препаратының дозасын өзгерту талап етілмейді. Ко-Диован® препараты билиарлық обструкциялық бұзылуы және ауыр бауыр жеткіліксіздігі бар емделушілерде ерекше сақтықпен қолданылуы тиіс.

Ангионевротикалық ісіну

Валсартан қабылдап жүрген емделушілерде тыныс жолдарының тарылуына және/немесе беттің, еріннің, жұтқыншақтың және/немесе тілдің ісінуіне әкелетін, көмейдің және дыбыс саңылауының ісінуін қамтитын ангионевротикалық ісіну жөнінде мәлімдемелер бар. Осы емделушілердің кейбіреулеріндегі сыртартқыда басқа да препараттарға, соның ішінде АӨФ тежегіштеріне де ангионевротикалық ісінудің пайда болғаны көрсетілген. Ко-Диованды® ангионевротикалық ісіну пайда болатын емделушілерде дереу тоқтатқан және препаратты қайтадан тағайындамаған жөн.

Ренин-ангиотензинді жүйесінің (РАЖ) қосарлы блокадасы

Валсартанды қоса, ангиотензин рецепторлары тежегіштерін, АӨФ тежегіштері немесе алискирен сияқты РАЖ бөгейтін басқа препараттармен

бір уақытта қолданғанда сақтық жасалуы тиіс.

Жүйелік қызыл жегі

Тиазидтік диуретиктердің жүйелік қызыл жегіні өршітетіні туралы мәлімдемелер бар.

Басқа метаболизмдік бұзылулар

Тиазидтік диуретиктер глюкозаға төзімділікті өзгертуі, сондай-ақ қан сарысуында холестериннің және триглицеридтердің концентрацияларын арттыруы мүмкін.

Басқа да диуретиктер сияқты, гидрохлоротиазид, несеп қышқылы клиренсінің төмендеуіне байланысты, қан сарысуында несеп қышқылының деңгейін арттыруы және гиперурикемияны тудырып немесе күшейтіп, бейім науқастарда подаграны өршітуі мүмкін.

Тиазидтік диуретиктер кальцийдің несептен шығарылуын азайтады және кальций метаболизмінің бұзылуы жоқ болған кезде қан сарысуында кальций деңгейін арттыруы мүмкін. Гидрохлоротиазид қан сарысуында кальций концентрациясын арттыруы мүмкін болғандықтан, гиперкальциемиясы бар емделушілерге абайлап қолдану қажет. Тиазидті диуретиктерді тоқтатқанға жауап бермеген немесе ≥12 мг/дл айқын гиперкальцемия тиазидтерге байланыссыз, қатарлас жүретін гиперкальцемияны айғақтауы мүмкін.

Тиазидтерді ұзақ уақыт қолданған кезде гиперкальциемиясы және гипофосфатемиясы бар емделушілерде қалқанша жанындағы бездің патологиялық өзгеруі байқалды. Егер емделушілерде гиперкальциемия кездессе, әрі қарай диагностикалық бақылау жасау қажет.

Жалпы

Аллергиясы және демікпесі бар емделушілерде гидрохлоротиазидке аса жоғары сезімталдық реакциялары болуы мүмкін.

Жедел жабық бұрышты глаукома

Гидрохлоротиазид, сульфонамид бола отырып, өткінші жедел миопияға және жабық бұрышты жедел глаукомаға әкеп соғатын идиосинкразиялық реакция туғызуы мүмкін. Симптомдарға көру жітілігінің азаюы немесе көздің ауыруы жатады және препаратты қабылдағаннан кейін бірнеше сағаттан бір аптаға дейін созылады. Емделмеген жабық бұрышты жедел глаукома көздің қалпына келмейтіндей көрмей қалуына әкелуі мүмкін.

Алғашқы ем гидрохлоротиазидті қабылдауды кідіртпей тоқтатуды қамтиды. Егер көзішілік қысым бақыланбайтын болса, медициналық немесе хирургиялық ем жүргізу мүмкіндігін қарастыру қажет. Жабық бұрышты жедел глаукоманың пайда болуының қауіпті факторы сыртартқыда сульфонамидтерге немесе пенициллиндерге аллергияның болуы мүмкін.

Жүрек жеткіліксіздігі/Инфарктен кейінгі жағдай

Жүрек жеткіліксіздігі ауыр, бүйрек функциясы ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесінің белсенділігіне байланысты науқастарды АӨФ тежегіштерімен және ангиотензин рецепторларының антагонистерімен емдеу олигуриямен және/немесе азотемияның өсуімен және (сирек) бүйректің жедел жеткіліксіздігімен және/немесе өліммен қатар жүруі мүмкін. Жүрек жеткіліксіздігі бар немесе инфарктен кейінгі жағдайдағы емделушілердің жай-күйіне баға беруге бүйрек функциясының жағдайына баға беру қамтылуы тиіс.

Ұрпақ өрбіту жасындағы әйелдер

РААЖ тікелей әсер етуші барлық дәрілік препараттар сияқты, Ко-Диован® препараты да жүктілікті жоспарлаушы емделушілерде қолданылмауы тиіс. РААЖ әсер етуші дәрілік препараттарды тағайындаушы дәрігерлер ұрпақ өрбіту жасындағы әйелдерге бұл дәрінің жүктілік кезінде потенциалды қаупі бары туралы кеңес беруі тиіс.

Жүктілік

РААЖ тікелей әсер етуші барлық дәрілік препараттар сияқты, Ко-Диован® препараты да жүктілік кезінде қолданылмауы тиіс. Ангиотензин II антагонистерінің әсер ету механизмінен ұрыққа төнетін қауіпті жоққа шығаруға болмайды. Мәлімдеулерге сәйкес, екінші және үшінші триместр кезіндегі АӨФ тежегіштерінің (РААЖ әсер етуші препараттардың ерекше класы) жатырішілік әсері дамып келе жатқан ұрықтың зақымдануына және өліммен аяқталуына алып келді. Бұдан басқа, ретроспективті деректерге сәйкес, бірінші триместр ішінде АӨФ тежегіштерін пайдалану даму ақауларының пайда болу қаупінің туындауымен астасады. Валсартанды жоспарланбаған қабылдауда өздігінен болған аборт жағдайлары, олигогидрамнион және жаңа туғандарда бүйрек дисфункциясы анықталған.

Тиазидті диуретиктердің жатырішілік әсері, гидрохлоротиазидті қоса, фетальді немесе неонатальді сарғаюмен немесе тромбоцитопениямен астасады, сондай-ақ ересектерде бақыланатын басқа да жағымсыз әсерлермен астасуы мүмкін.

Ем уақытында жүктілік анықталған жағдайда Ко-Диован® препаратын қысқа мерзім ішінде тоқтату керек.

Лактация

Валсартанның ана сүтіне бөлінетіні белгісіз. Валсартанның лактациядағы егеуқұйрық сүтіне бөлінетіні анықталған. Гидрохлортиазид плацента арқылы өтеді және ана сүтіне бөлінеді. Сондықтан бала емізуші аналарға Ко-Диован® препаратын қабылдау ұсынылмайды.

Фертильділік

Валсартанның немесе гидрохлоротиазидтің адам фертильділігіне әсері туралы ақпарат жоқ. Егеуқұйрықтарға жасалған зерттеу валсартанның немесе гидрохлоротиазидтің фертильділігіне әсерін көрсетпеген.

Дәрілік заттың көлік құралдарын немесе қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері

Ко-Диован®препаратының автомобиль басқаруға және механизмдермен жұмыс істеуге әсерін бағалау бойынша зерттеулер жүргізілмеген. Көлік құралдарын басқарғанда немесе механизмдермен жұмыс істегенде бас айналуы және әлсіздік туындауы мүмкіндігін ескеру керек. Басқа да антигипертензиялық дәрілерді тағайындағандағы сияқты автомобиль басқаруда және қозғалыстағы механизмдермен жұмыс істегенде сақ болу қажет.

Артық дозалануы

Симптомдары: валсартанмен артық дозалану айқын гипотензия туындатуы мүмкін, ол өз кезегінде сананың бәсеңдеуіне, жүрек жеткіліксіздігі және/немесе гиповолемиялық шок дамуына алып келуі мүмкін.

Гидрохлоротиазидпен артық дозалануда мынадай белгілер мен симптомдар туындауы мүмкін: жүрек айнуы, ұйқышылдық, гиповолемия, электролиттер теңгерімінің бұзылуы, және соның салдары ретінде аритмия және бұлшықет түйілулері.

Емі: емдік шаралар артық дозаны қабылдаудың қашан болғанына байланысты, сондай-ақ симптомдарының түріне және ауырлығына байланысты, бұл арада бірінші кезектегі шара гемодинамиканы қалыпқа келтіру болып табылады.

Артық дозалануда препарат қабылдаған уақыттан бері қанша уақыт өткеніне қарай қолданылатын шараларға құстыруды стимуляциялау, асқазанды шаю және/немесе белсендірілген көмір қабылдау кіруі тиіс.

Гипотензия кезінде емделушіні көлденең қалыпта жатқызып, шұғыл түрде изотониялық тұзды ерітіндіні енгізу жолымен су-тұз теңгерімін қалпына келтіруді қамтамасыз ету керек.

Валсартанды плазма ақуыздарымен байланысуы себепті организмнен гемодиализ көмегімен шығаруға болмайды, бірақ гидрохлоротиазидті организмнен шығару үшін гемодиализ тиімді.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Поливинилхлоридті/поливинилиденхлоридті үлбірден және баспалы лакталған алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 14 таблеткадан салынған.

1 немесе 2 пішінді қаптамадан медицинада қолданылуы жөнінде мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.

Сақтау шарттары

30оС-ден аспайтын температурада ылғалдың әсерінен қорғау үшін түпнұсқалық қаптамасында сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

3 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханадан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

Новартис Фарма С.п. А., Италия

Виа Провинциале Скито 131,

800058 Торре Аннунциата

Италия

Тіркеу куәлігі иесінің атауы мен елі

Новартис Фарма АГ, Швейцария

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы

Қазақстандағы Новартис Фарма Сервисэз АГ филиалы

050051 Алматы қ., Луганский к-сі, 96

тел.: (727) 258-24-47 

факс: (727) 244-26-51

e-mail: drugsafety.cis@novartis.com

 

Прикрепленные файлы

458409411477976712_ru.doc 139.5 кб
045637551477977853_kz.doc 143.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники