Доцетаксел-Келун-Казфарм (80 мг/4 мл)

МНН: Доцетаксел
Производитель: Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм) ТОО
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Docetaxel
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-3№121654
Информация о регистрации в РК: 23.05.2018 - 23.05.2023
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Предельная цена закупа в РК: 58 731.53 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Доцетаксел-Келун-Казфарм

Халықаралық патенттелмеген атауы

Доцетаксел

Дәрілік түрі

Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған 20 мг/1 мл немесе 80 мг/4 мл концентрат

Құрамы

1 мл концентрат (бір құтының) ішінде:

белсенді зат сусыз доцетаксел 20 мг (20 мг/1 мл)

қосымша заттар: сусыз лимон қышқылы, сусыз этанол, полисорбат 80

4 мл концентрат (бір құтының) ішінде:

белсенді зат сусыз доцетаксел 80 мг (80 мг/4 мл)

қосымша заттар: сусыз лимон қышқылы, сусыз этанол, полисорбат 80

Сипаттамасы

Түссіз немесе бозғылт-сары түсті сұйықтық

Фармакотерапиялық тобы

Ісікке қарсы препараттар және иммуномодуляторлар. Ісікке қарсы препараттар. Таксандар. Доцетаксел.

АТХ коды L01CD02

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сіңуі

Доцетакселдің кинетикасы дозаға байланысты емес және жартылай шығарылу кезеңі, сәйкесінше, 4 мин., 36 мин. және 11,1 сағатқа тең α, β және γ фазаларындағы үшкомпартаментті фармакокинетикалық үлгіге сәйкес келеді. Соңғы фазасы, бір жағынан, доцетакселдің шеткергі компартаменттен біршама баяу шығарылуымен жүзеге асады.

Тарауы

100 мг/м2 дозаны бір сағаттық инфузиямен енгізгеннен кейін плазмада, 4,6 сағ.мкг/мл-ге тең қисық астындағы сәйкес келетін ауданмен (АUС), 3,7 мкг/мл-ге тең орташа ең жоғары концентрацияға жетті. Қанығу сатысындағы жалпы клиренстің және таралу көлемінің орташа көрсеткіштері, сәйкесінше, 21 л/сағ./м2 және 113 л болды. Жалпы клиренс көрсеткішінде жекелей аралық ауытқушылық 50%-ға жуықты құрады. Доцетакселдің 95%-дан астамы плазма ақуыздарымен байланысқа түседі.

Шығарылуы

Р450 цитохромы арқылы терт-бутил-эфир тобының тотығуынан кейін доцетаксел 7 күн ішінде несеппен және нәжіс массаларымен бірге шығарылды, олардан енгізілген радиоактивтіліктің (14С-доцетаксел), сәйкесінше, 6%-ы және 75%-ы табылды. Нәжіс массаларынан табылған радиоактивтіліктің 80%-ы алғашқы 48 сағат ішінде белсенді емес негізгі бір метаболит және белсенді емес қосымша 3 метаболит түрінде, сондай-ақ өзгеріске ұшырамаған дәрілік заттың өте аз мөлшері түрінде бөлініп шықты.

Ерекше қауым

Жасы мен жынысы

Доцетакселдің фармакокинетикасы пациенттің жасына және жынысына байланысты емес.

Бауыр функциясының бұзылуы

Бауыр функциясының жеңіл немесе орташа дәрежедегі бұзылуын (қалыптың жоғарғы шегі ≥ 2,5 болатын сілтілік фосфатаза деңгейі кезінде АЛТ, АСТ қалыптың жоғарғы шегі ≥ 1,5) көрсететін клиникалық зертханалық талдау көрсеткіштерімен науқастардың аздаған санында жалпы клиренсі орта есеппен 27%-ға төмендеді. Доцетакселдің клиренсі ауырлығы жеңіл немесе орташа дәрежедегі сұйықтық іркілісінде өзгерген жоқ, іркілістің ауыр түрі бар науқастар жөнінде деректер жоқ.

Біріктіріп тағайындағанда доцетаксел доксорубициннің клиренсіне және доксорубицинолдың (доксорубициннің метаболиті) плазмалық деңгейіне ықпалын тигізбейді. Доцетакселдің, доксорубициннің және циклофосфамидтің фармакокинетикалық параметрлері оларды бір мезгілде тағайындаған кезде өзгерген жоқ.

Капецитабин доцетакселдің фармакокинетикасына (Сmах және АUС) әсер еткен жоқ және доцетаксел капецитабиннің маңызды метаболиті 5`-ДФУР (5`-DFUR) фармакокинетикасына әсер еткен жоқ.

Цисплатинмен біріктірілген емді қолданғанда доцетакселдің клиренсі монотерапияда байқалған клиренске ұқсас болды. Доцетаксел инфузиясынан кейін көп ұзамай енгізілген цисплатиннің фармакокинетикалық бейіні цисплатинмен монотерапияда байқалған бейінге ұқсас болды.

Ауқымды ісіктері бар науқастарға доцетакселді, цисплатинді және 5-фторурацилді біріктіріп тағайындау осы дәрілік заттардың бірде-біреуінің фармакокинетикасына ықпалын тигізбейді.

Преднизонның дексаметазонмен стандартты премедикациямен бірге тағайындалатын доцетакселдің фармакокинетикасына ықпалы байқалған жоқ.

Фармакодинамикасы

Доцетаксел тубулиннің тұрақты микротүтікшелерге бірігуіне мүмкіндік бере отырып, әсер ететін және олардың ажырауына кедергі жасайтын ісікке қарсы препарат болып табылады, ол бос тубулин мөлшерінің айқын төмендеуіне әкеледі. Доцетакселдің микротүтікшелерге бірігуі протофиламенттер мөлшерін өзгертпейді.

Жасушаларда доцетаксел жасушалардың функциясы үшін өмірлік маңызды митозда және интерфазада таптырмайтын микротүтікшелік тізбекті үзеді.

Доцетаксел ісік жасушаларының әртүрлі желілеріне қатысты, ал клоногенділік тестілерінде ісіктің жаңа белсенділенген жасушаларына қатысты цитоуытты. Доцетаксел жасушаларда ұзақ уақыт болатын жасушаішілік жоғары концентрацияларға жетеді. Бұдан басқа, доцетакселдің, дәрілік полирезистенттілік генімен реттелетін экспрессиялайтын р-глюкопротеиннің шамадан тыс дәрежесінде, жасушалардың жекелеген (бәрінің емес) желілеріне қатысты белсенділік танытатыны анықталды. Доцетаксел тәуелді емес және адамдағы өршіген трансплантацияланған ісіктерге қатысты кең ауқымда ісікке қарсы белсенділігі бар.Қолданылуы

- сүт безінің обыры

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының доксорубицинмен және циклофосфамидпен біріктірілімі лимфалық түйіндері зақымданған және зақымданбаған, сүт безінің операбельді обыры бар науқастарды адъювантты емдеуге арналған.

Лимфалық түйіндері зақымданбаған сүт безінің операбельді обыры бар науқастарды тек сүт безінің обыры ерте сатыдағы алғашқы емді халықаралық критерийге сай химиятерапияны алатындарға ғана адъювантты емді жүргізу керек.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының доксорубицинмен біріктірілімі бұрын осындай жағдайға қатысты цитоуытты ем қабылдамаған, сүт безінің - жергілікті таралған немесе метастаздық обыры бар науқастарды емдеуге арналған.

Доцетаксел-Келун-Казфарм монотерапия ретінде тиімді емес цитоуытты емнен кейін сүт безінің - жергілікті таралған немесе метастаздық обыры бар науқастарды емдеуге арналған. Бұдан бұрынғы химиялық емдеуге антрациклин немесе алкилденген препарат қамтылуы тиіс.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының трастузумабпен біріктірілімі бұдан бұрын метастаздарға қатысты химиялық ем қабылдамаған, НЕR-2 экспрессиясы жоғары, сүт безінің обыры бар науқастарды емдеуге арналған.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының капецитабинмен біріктірілімі тиімді емес цитоуытты емнен кейін сүт безінің жергілікті - таралған немесе метастаздық обыры бар науқастарды емдеуге арналған. Бұдан бұрынғы химиялық емдеуге антрациклин қамтылуы тиіс.

- өкпенің ұсақ жасушалы емес обыры

Доцетаксел-Келун-Казфарм бұдан бұрынғы тиімді емес химиялық емнен кейін өкпенің жергілікті таралған немесе метастаздық ұсақ жасушалы обыры бар науқастарды емдеуге арналған.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының цисплатинмен біріктірілімі бұрын осындай жағдайға қатысты химиялық ем жүргізілмеген, өкпенің операбельді емес жергілікті - таралған немесе метастаздық ұсақ жасушалы обыры бар науқастарды емдеуге арналған.

- қуық асты безінің обыры

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының преднизонмен немесе преднизолонмен біріктірілімі қуық асты безінің метастаздық гормонға төзімді обыры бар науқастарды емдеуге арналған.

- асқазанның аденокарциномасы

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының цисплатинмен және 5-фторурацилмен біріктірілімі метастаздарға қатысты алдын ала химиялық ем қабылдамаған, асқазанның метастаздық аденокарциномасы, соның ішінде гастро-эзофагеальді бөлімінің аденокарциномасы бар науқастарды емдеуге арналған.

- бас пен мойын обыры

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының цисплатинмен және 5-фторурацилмен біріктірілімі бас пен мойынның жергілікті - таралған жайпақжасушалы обыры бар науқастарды бастапқы емдеуге арналған.

Қолдану тәсілі және дозалары

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын қолдану цитоуытты химиялық емдеумен мамандандырылған бөлімдермен шектелуі тиіс.

Доцетаксел-Келун-Казфарм цитоуытты химиялық емді пациентке жете білетін білікті дәрігердің бақылауымен ғана енгізілуі тиіс.

Ұсынылатын дозасы

Сүт безінің обырында, өкпенің ұсақ жасушалы емес обырында, асқазанның обырында, бас пен мойын обырында премедикация 3 күн бойы күніне 16 мг доза (яғни 8 мг-ден күніне 2 рет) дексаметазон сияқты пероральді кортикостероидты препаратты тағайындау болып табылады, егер қарсы көрсетілімдері жоқ болса, премедикацияға Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын енгізуден 1 күн бұрын кіріседі. Профилактика мақсатында гематологиялық уыттылықтың даму қаупін ең төменге жеткізу үшін гранулоцитарлы колониястимуляциялаушы факторды (Г-КСФ) қолдануға болады.

Простата обырында преднизонды немесе преднизолонды бір мезгілде қолданатын болғандықтан, премедикацияның ұсынылатын режимі Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен инфузиядан 12 сағат, 3 сағат және 1 сағат бұрын ішілетін 8 мг дексаметазонды құрайды.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын әрбір 3 апта сайын бір сағаттық инфузиямен енгізеді.

Сүт безінің обыры

Зақымданған және зақымданбаған лимфалық түйіндері бар сүт безінің операбельді обырын адъювантты емдеу үшін Доцетаксел-Тева препаратының ұсынылатын дозасы 75 мг/м2 құрайды, 50 мг/м2 доксорубициннен және 500 мг/м2 циклофосфамидтен кейін 1 сағаттан соң, әрбір 3 апта сайын, 6 цикл бойы (ДДЦ режимі) енгізіледі (Емдеу кезінде дозаны түзетуді қараңыз).

Сүт безінің жергілікті таралған немесе метастаздық обыры бар науқастарды емдеу үшін монотерапия ретінде Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының ұсынылатын дозасы 100 мг/м2 құрайды. Алғашқы желілік емді жүргізу үшін, 75 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын доксорубицинмен (50 мг/м2) біріктіріп енгізеді.

Трастузумабпен біріктірілімінде Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының ұсынылатын дозасы әрбір 3 апта сайын 100 мг/м2 құрайды, мұндайда трастузумаб апта сайын енгізіледі. Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының алғашқы инфузиясы трастузумабтың алғашқы дозасынан кейін келесі күні тағайындалады. Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының кейінгі дозаларын, егер бұдан бұрын трастузумаб дозасының жағымдылығы жақсы болса, трастузумабпен инфузия аяқталысымен енгізеді. Трастузумабтың дозаларын және енгізу тәсілін трастузумабтың медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.

Капецитабинмен біріктірілімінде Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының әрбір 3 апта сайын ұсынылатын дозасы 75 мг/м2 құрайды, капецитабинмен біріктірілімінде 2 апта бойы, әрі қарай апталық үзіліспен, күніне екі рет 1250 мг/м2 (тамақтанудан кейін 30 минут ішінде) құрайды. Капецитабиннің дозасын дене бетінің ауданын есепке ала отырып есептеуді капецитабиннің медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.

Өкпенің ұсақ жасушалы емес обыры

Бұрын химиялық ем қабылдамаған және өкпенің ұсақ жасушалы емес обырына қатысты емделіп жүрген науқастар үшін ұсынылатын дозалау режимі 75 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарм болып табылады, осыдан кейін тікелей 30-60 минут ішінде 75 мг/м2 цисплатин қолданылады. Платинаға негізделген, тиімді емес, алдын ала жүргізілетін химиялық емдеуден кейін монотерапия ретінде емдеу үшін ұсынылатын доза 75 мг/м2-ге тең.

Қуық асты безінің обыры

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының ұсынылатын дозасы әрбір 3 апта сайын бір сағаттық инфузиямен 75 мг/м2 құрайды. Преднизон немесе преднизолон пероральді түрде, күніне 2 рет, үздіксіз 5 мг-ден тағайындалады.

Асқазанның аденокарциномасы

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының ұсынылатын дозасы бір сағаттық инфузиямен 75 мг/м2 құрайды, әрі қарай 75 мг/м2 цисплатинмен 1-3 сағаттық инфузияға ұласады (екі инфузия да тек бірінші күні), содан кейін цисплатинмен инфузия аяқталған сәттен бастап 5 күн бойы үздіксіз 24 сағаттық инфузиямен күніне 750 мг/м2 5-фторурацил қолданылады. Емдеуді әрбір 3 апта сайын қайталайды. Цисплатинді енгізумен байланысты антиэметикалық дәрілермен премедикация және тиісті гидратация жүргізу қажет. Профилактика мақсатында гематологиялық уыттылықтың даму қаупін төмендету үшін Г-КСФ қолданған жөн (сондай-ақ емдеу кезінде дозаны Түзетуді де қараңыз).

Бас пен мойын обыры

Антиэметикалық препараттармен премедикация және тиісті гидратация (цисплатинді енгізгенге дейін және кейін) жүргізген жөн. Г-КСФ профилактикасын гематологиялық уыттылық қаупін азайту үшін пайдалануға болады.

- Әрі қарай бастапқы химия терапияға ұласатын сәулелі химиялық емдеу:

Бас пен мойынның операбельді емес, жергілікті таралған - жайпақжасушалы обырын (БМЖЖО) бастапқы ем үшін Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының ұсынылатын дозасы бір сағаттық инфузияда 75 мг/м2 құрайды, одан кейін алғашқы күні 1 сағат бойы 75 мг/м2 цисплатинді енгізеді, содан кейін үздіксіз инфузиямен 5 күн бойы күніне 750 мг/м2 доза 5-фторурацилді енгізеді. Бұл сызбаны әрбір 3 апта сайын 4 цикл ішінде қайталайды. Химиялық емнен кейін сәуле емін жүргізген жөн.

- Әрі қарай бастапқы химиятерапияға ұласатын сәулелі химиялық емдеу:

Бас пен мойынның жергілікті таралған (техникалық тұрғыдан резектабельді емес, хирургиялық емдеу ықтималдығы болмашы және ағзаны сақтау мақсатында) жайпақжасушалы обырын (БМЖЖО) бастапқы ем үшін Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының ұсынылатын дозасы алғашқы күні бір сағаттық көктамырішілік инфузияда 75 мг/м2 құрайды, оның ізінше 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін 100 мг/м2 цисплатинді енгізеді, содан кейін бірінші күннен төртінші күнді қоса үздіксіз инфузиямен күніне 1000 мг/м2 доза 5-фторурацил енгізеді. Осы сызбаны әрбір 3 апта сайын 3 цикл бойы қайталайды. Химиялық емдеуден кейін ізінше химиялық-сәуле емі тағайындалуы тиіс.

Цисплатиннің және 5-фторурацилдің дозаларын өзгертуді препараттардың медициналық қолдану жөніндегі тиісті нұсқаулықтардан қараңыз.

Емдеу кезінде дозаны түзету:

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын нейтрофилдер саны ≥ 1.500 жасуша/мм3 болған кезде қолдану керек.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен емделу кезінде 1 аптадан астам бойы нейтрофилдер саны < 500 жасуша/мм3 болатын фебрильді нейтропения, ауыр немесе жинақталған тері реакциялары немесе ауыр шеткергі невропатия дамыған жағдайда Доцетаксел-Келун-Казфарм дозасы 100 мг/м2-ден 75 мг/м2-ге дейін және/немесе 75 мг/м2-ден 60 мг/м2-ге дейін төмендетілуі тиіс. Егер 60 мг/м2 дозада жоғарыда аталған реакциялар қайтпаса, емдеуді тоқтатқан жөн.

Сүт безі обырының адъювантты емі

Сүт безінің обырына қатысты Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен, доксорубицинмен және циклофосфамидпен (ДДЦ) адъювантты ем қабылдаған науқастар жағдайында Г-КСФ жәрдемімен алғашқы профилактика қажеттілігін екшеген жөн. Фебрильді нейтропениясы және/немесе нейтропениялық инфекциясы бар науқастар үшін Доцетаксел-Келун-Казфарм дозасын барлық келесі циклдерде 60 мг/м2-ге дейін төмендеткен жөн.

3 немесе 4 дәрежедегі стоматит жағдайында дозаны 60 мг/м2-ге дейін төмендету керек.

Цисплатинмен біріктіріп

Бұдан бұрынғы емдеу курсы кезінде Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының бастапқы дозасы 75 мг/м2 тең болатын, цисплатинмен біріктірілген және тромбоциттер саны 25.000 жасуша/мм3-ден азды құрайтын науқастар үшін, сондай-ақ фебрильді нейтропениясы немесе ауыр гематологиялық емес уыттылығы бар науқастар үшін Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының дозасын кейінгі циклдерде 65 мг/м2-ге дейін төмендеткен жөн. Цисплатиннің дозасын түзетуді препараттың медициналық қолдану жөніндегі тиісті нұсқаулығынан қараңыз.

Капецитабинмен біріктіріп

- капецитабиннің дозасын өзгертуді капецитабиннің медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.

- капецитабинмен біріктірілген Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен келесі емдеу сәтінде персистирлейтін, 2 дәрежедегі уыттылықтың алғашқы белгілерінде, емдеуді уыттылық 0-1 дәрежеге дейін төмендегенше кейінге қалдыра тұрған жөн; емдеуді бастапқы дозаның 100%-ын қолдана отырып қайта жаңғыртады.

- емдеудің кез келген сатысында 2 дәрежедегі уыттылық қайталап дамығанда немесе 3 дәрежедегі уыттылық алғаш пайда болғанда, емдеуді уыттылық 0-1 дәрежеге дейін төмендегенше кейінге қалдыра тұрған жөн, содан кейін Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен емдеуді 55 мг/м2 дозаны қолдана отырып қайта жаңғыртады.

- уыттылықтың кез келген кейінгі көріністерінде немесе уыттылықтың 4 дәрежесінде Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын енгізуді тоқтатқан жөн.

Трастузумабтың дозасын өзгертуді препараттың медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.

Цисплатинмен және 5-фторурацилмен біріктіріп

Егер Г-КСФ қолданылуына қарамастан, фебрильді нейтропения, ұзаққа созылған нейтропении немесе нейтропениямен байланысты инфекциялар орын алса, Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының дозасын 75 мг/м2-ден 60 мг/м2-ге дейін төмендеткен жөн. Егер асқынған нейтропения көріністері жалғасса, Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының дозасын 60-тан 45 мг/м2-ға дейін төмендету керек. 4 дәрежедегі тромбоцитопения жағдайында Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының дозасын 75-тен 60 мг/м2-ге дейін төмендеткен жөн. Емдеуді Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының келесі циклдерімен жалғастыру нейтрофилдер саны > 1.500 жасуша/мм3 дейгейі қалпына келгенше, ал тромбоциттер саны > 100.000 жасуша/мм3 деңгейі қалпына келгеннен кейін бастау керек. Егер уыттылықтың бұл симптомдары сақталса, емдеуді тоқтатқан жөн.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын цисплатинмен және 5-фторурацилмен (5-ФУ) біріктіріп қабылдап жүрген науқастардағы уыттылық жағдайында ұсынылатын дозаларды өзгерту:

Уыттылығы

Дозаны түзету

3 дәрежедегі диарея

Алғашқы көрініс: 5-ФУ дозасын 20%-ға төмендету керек.

Екінші көрініс: содан кейін доцетаксел дозасын 20%-ға төмендету керек.

4 дәрежедегі диарея

Алғашқы көрініс: Доцетаксел-Келун-Казфарм және 5-ФУ дозасын 20%-ға төмендету керек.

Екінші көрініс: емдеуді тоқтату керек.

3 дәрежедегі стоматит (мукозит)

Алғашқы көрініс: 5-ФУ дозасын 20%-ға төмендету керек.

Екінші көрініс: кейінгі циклдердің бәрінен тек 5-ФУ-ді ғана алып тастау керек.

Үшінші көрініс: Доцетаксел-Келун-Казфарм дозасын 20%-ға төмендету керек

4 дәрежедегі стоматит (мукозит)

Алғашқы көрініс: кейінгі циклдердің бәрінен тек 5-ФУ-ді ғана алып тастау керек.

Екінші көрініс: Доцетаксел-Келун-Казфарм дозасын 20 %-ға төмендету керек.

Цисплатин мен 5-фторурацил дозасын түзетуді препараттардың медициналық қолданыу жөніндегі тиісті нұсқаулықтан қараңыз.

БМЖЖО және асқынған нейтропениясы (ұзаққа созылған нейтропенияны, фебрильді нейтропенияны немесе барлық кейінгі циклдердегі инфекцияны қоса) бар науқастарға профилактикалық қорғанышты (мысалы, 6-15 күндері) қамтамасыз ету үшін барлық кейінгі циклдерде Г-КСФ қолдану ұсынылады.

Айрықша популяциялар:

Бауыр функциясының бұзылуы бар науқастар

Трансаминазалар [АСТ және/немесе АЛТ] белсенділігі қалыптың жоғарғы шегінен (ҚЖШ) 1,5 еседен астамға немесе сілтілік фосфатаза белсенділігі ҚЖШ-ден 2,5 еседен астамға жоғарылаған науқастар үшін бірден-бір жалғыз препарат ретінде Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының 100 мг/м2 дозасынан алынған фармакокинетикалық деректер негізінде Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының ұсынылатын дозасы 75 мг/м2 құрайды. Сарысудағы билирубин деңгейі ҚЖШ-ден жоғары болғанда және/немесе АСТ және АЛТ деңгейлері ҚЖШ-ден 3,5 еседен астам болғанда, ҚЖШ-ден 6 есе жоғары сілтілік фосфатаза деңгейімен үйлескенде дозаны төмендету ұсынылмайды – Доцетаксел препаратын қатаң көрсетілімдер болмаған жағдайда қолданбаған жөн.

Асқазанның аденокарциномасын емдеу үшін цисплатинмен және 5-фторурацилмен біріктірген жағдайда, АЛТ және/немесе АСТ деңгейлері ҚЖШ-ден 1,5 есе астам болатын, ҚЖШ-ден 2,5 есе жоғары сілтілік фосфатаза деңгейімен бірге және билирубин деңгейі ҚЖШ-ден жоғары болатын науқастар үшін дозаны төмендету ұсынылмайды – Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын, егер қатаң көрсетілімдері жоқ болса, қолданбаған жөн. Басқа көрсетілімдері бойынша доцетакселдің біріктірілімімен емделген, бауыр функциясы бұзылған науқастарды емдеу жөнінде деректер жоқ.

Педиатриялық популяция

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының қауіпсіздігі және тиімділігі назофарингеальді карцинома кезінде 1 айдан < 18 жасқа дейінгі балаларда анықталған жоқ.

ІІ және ІІІ типті дифференцациясы төмен назофарингеальді карциноманы қоспағанда, бас және мойын обыры және асқазан карциномасы, простата обыры, өкпенің ұсақ жасушалы емес обыры, сүт безі обыры педиатриялық популяция көрсетілімінде Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын қолдану қажет емес.

Егде жастағы науқастар

Популяцияға жасалған фармакокинетикалық талдау деректеріне сәйкес, препаратты егде жастағы науқастарға қолдану жөнінде арнайы нұсқаулар жоқ.

Капецитабинмен біріктірген жағдайда 60 жастағы және одан үлкен науқастар үшін капецитабиннің бастапқы дозасын 75% дозаға дейін төмендету ұсынылады (капецитабиннің медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты қараңыз).

Қолданылуы жөніндегі айрықша сақтандырулар

Доцетаксел-Келун-Казфарм ісікке қарсы дәрі болып табылады, сондықтан басқа да уытты заттармен болған жағдайлардағы сияқты олармен жұмыс жасағанда және Доцетаксел-Келун-Казфарм ерітінділерін дайындау кезінде сақтық танытқан жөн. Қолғапты пайдалану ұсынылады.

Теріге Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының концентратын, алдын ала араластырылған ерітіндісін немесе инфузиялық ерітіндісін тигізіп алғанда, теріні дереу сабындап, сумен мұқият жуған жөн. Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының концентраты, алдын ала араластырылған ерітіндісі немесе инфузиялық ерітіндісі шырышты қабыққа түскенде, оларды дереу сумен жуып-шаю керек.

Көктамыр ішіне енгізуге дайындау

а) Алдын ала жасалған Доцетаксел-Келун-Казфарм (10 мг доцетаксел /мл) қоспасының ерітіндісін дайындау

Егер құтылар тоңазытқышта сақталса, Доцетаксел-Келун-Казфарм қораптарының қажетті санын бөлме температурасында (25ºС-ден төмен) 5 минутқа қалдырыңыз.

Инемен жабдықталған еккішті пайдаланып, және құтыны ақырына дейін төңкермей қисайтып, асептика ережесін сақтай отырып, Доцетаксел препараты бар құтыдан еріткіштің барлық мөлшерін құйып алыңыз.

Еккіштің ішіндегісінің бәрін Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының тиісті құтысына енгізіңіз.

Инесі бар еккішті алып тастаңыз және құтының ішіндегісін, оны қолмен кем дегенде 45 секунд бойы көп рет аударып-төңкеріп араластырыңыз. Сілкілемеңіз.

Алдын ала араластырылған ерітіндісі бар құтыны бөлме температурасында (25ºС-ден төмен) 5 минутқа қалдырып қойыңыз, содан кейін ерітіндінің біртектілігін және мөлдірлігін тексеріңіз (5 минут өткенде көбіктің болуықұрамында полисорбат-80 бар болуынан қалыпты құбылыс).

Алдын ала жасалған қоспа ерітіндісінде 10 мг/мл доцетаксел бар, дайындалғаннан кейін ол дереу пайдаланылуы тиіс. Алайда, алдын ала жасалған қоспа ерітіндісінің химиялық және физикалық тұрақтылығы 2ºС және 8ºС арасындағы температурада немесе бөлме температурасында (25ºС-ден төмен) 8 сағат бойы сақталады.

б) Инфузиялық ерітіндіні дайындау

Науқас үшін қажетті дозаны алу үшін алдын ала дай ындалған ерітіндісі бар бір құтыдан көбірек қажет болуы мүмкін. Науқас үшін қажетті мг-мен берілген дозаға сәйкес, асептика ережелерін сақтағанда, инемен жабдықталған градуирленген еккіштің жәрдемімен күні бұрын дайындалған құтылардың тиісті санынан құрамында 10 мг/мл доцетаксел бар алдын ала дайындалған ерітіндінің өзіне тиісті көлемін аласыз. Мысалы, құрамында алдын ала араластырылған 14 мл доцетаксел ерітіндісінде 140 мг доза доцетаксел бар. Алдын ала араластырылған ерітіндінің қажетті көлемін ішінде не 5% глюкоза ерітіндісі, не 9 мг/мл (0,9%) натрий хлоридінің ерітіндісі бар 250 мл инфузиялық қалтаға немесе инфузиялық бөтелкеге енгізіңіз.

Егер 200 мг-ден көбірек доцетаксел қажет болса, доцетакселдің концентрациясын 0,74 мг/мл-ден асырмау үшін еріткіштің үлкен көлемін пайдаланыңыз.

Инфузиялық қалтаның немесе бөтелкенің ішіндегісін қолмен шайқай отырып араластырыңыз.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының инфузиялық ерітіндісі 4 сағат ішінде пайдаланылуы тиіс, асептика ережесін сақтай отырып, оны бөлме температурасы (25ºС-ден төмен) және қалыпты жарық жағдайында 1 сағаттық инфузиямен енгізген жөн.

Парентеральді түрде қолдануға арналған барлық басқа препараттарға ұқсас, Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының алдын ала араластырылған ерітіндісін және инфузиялық ерітіндісін пайдаланар алдында көзбен тексеріп көру керек. Құрамында шөгіндісі бар ерітінділер жарамсыз деп саналуы тиіс.

Кез келген пайдаланылмаған препарат немесе артық материал жергілікті талаптарға сәйкес жойылуы тиіс.

Жағымсыз әсерлері

Монотерапия ретінде тағайындалған доцетакселге анағұрлым жиі білінген жағымсыз реакциялар нейтропения [(қайтымды және жинақталмайтын) 7 күнге орташа алғандағы жасушалар саны аз, ауыр нейтропенияның орташа ұзақтығы (нейтрофилдер саны < 500 жасуша/м3 7 күнді құраған)], анемия, алопеция, жүрек айнуы, құсу, стоматит, диарея және астения болып табылады. Оны трастузумабпен біріктіріп тағайындаған кезде тіркелген жағымсыз реакциялар (барлық дәрежедегі) ≥10% жағдайда туындаған. Доцетакселмен монотерапиямен салыстырғанда, оны трастузумабпен біріктіріп тағайындағанда күрделі жағымсыз реакциялар (31%-бен салыстырғанда 40%) мен 4 дәрежелі жағымсыз реакциялардың жиілігі артқаны (23%-бен салыстырғанда 34%) байқалды. Капецитабинмен біріктіріліміне қатысты анағұрлым жиі кездескен, емдеумен байланысты жағымсыз реакциялар келтірілген, олар сүт безінің обырын емдеу кезінде антрациклинмен емдеу сәтсіз болған кездері (≥ 5%) білініп отырған.

Келесі жағымсыз реакциялар көбінесе доцетакселді қолданғанда байқалады:

Жиі

- жоғары сезімталдық реакциялары, әдетте, доцетаксел инфузиясы басталғаннан кейін бірнеше минуттан соң және әдетте, ауырлық дәрежесі жеңіл немесе орташа болып келеді. Анағұрлым жиі кездесетін симптомдары гиперемия, қышынумен немесе онсыз жүретін бөртпе, кеуденің қысылу сезімі, арқаның ауыруы, ентігу, жоғары температура немесе қалтырау болып табылады. Ауыр реакциялар гипотензиямен және/немесе бронх түйілуімен немесе жайылған бөртпемен (эритемамен) жүрген.

- жүйке сезімталдығының парестезиямен, дизестезиямен және ауырулармен, соның ішінде күйдіріп ашытатын ауырулармен сипатталатын ауырлығы жеңіл және орташа дәрежелі бұзылуы белгілері. Нейромоторика бұзылулары негізінен, әлсіздікпен білінеді. Ауыр шеткергі нейроуыттылық дамыған жағдайда дозасын төмендету қажет. Симптомдардың қайтымдылығы туралы мәліметтер 100 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарммен монотерапия ретінде емдеуден кейін нейроуыттылық білінген науқастардың 35,3%-ына қатысты. Симптомдары 3 ай ішінде өздігінен басылады.

- әдетте жеңіл немесе айқындығы орташа деп саналатын қайтымды тері реакциялары. Реакциялар бөртпемен, соның ішінде, негізінен, аяқтар мен қолдардағы (соның ішінде алақан-табан эритродизестезиясы синдромының ауыр түрі), сондай-ақ білектегі, бет пен кеудедегі, көбіне қышынумен қатар жүретін жергілікті бөртулермен сипатталып отырған. Әдетте, бөртпелер доцетаксел инфузиясынан кейінгі апта ішінде пайда болып отырған. Ауыр симптомдар сирек тіркеліп отырған: кейіннен десквамациямен жүретін, сирек жағдайларда доцетакселмен емдеуді үзе тұруға немесе тоқтатуға мәжбүр еткен бөртпелер. Тырнақтардың ауыр өзгерістері гипопигментациямен немесе гиперпигментациямен және кейде ауырумен және онихолизиспен сипатталған.

- инфузия енгізілген жерде реакциялар, әдетте, жеңіл түрде болады және терінің гиперпигментациясы, қабынуы, қызаруы немесе құрғауы, флебит немесе көктамырлардың қанталаулары және ісінуі болып табылады.

Сұйықтық іркілісі шеткергі ісінулер түрінде және сирек плевральді жалқық, перикардиальді жалқық, асцит және дене салмағының артуы түрінде байқалған. Шеткергі ісінулер, әдетте, аяқтардан басталады, дене салмағының 3 және одан астам кг артуымен жайылған түрге айналуы мүмкін. Сұйықтық іркілісінің жиілігі және ауырлық дәрежесі жинақталу сипатында болады. Емдеуді тоқтатқан кездегі орташа жинақталу дозасы 1000 мг/м2-ден асып кетті, ал сұйықтық іркілісі қайтымдылығының орташа уақыты 16,4 аптаны (0-ден 42 аптаға дейін) құрады. Сұйықтықтың ауырлығы орташа және ауыр дәрежедегі іркілісі премедикациясы бар науқастарда (орташа жинақталу дозасы: 818,9 мг/м2) премедикациясыз (орташа жинақталу дозасы: 489,7 мг/м2) науқастамен салыстырғанда кеш басталды; алайда, кейбір науқастарда ол емнің ерте курстарында байқалды.

Доцетаксел-Келун-Казфарм 100 мг/м2 дозада монотерапия ретінде

Өте жиі (≥ 1/10)

- инфекциялар (соның ішінде сепсис және пневмония, 1,7% өліммен аяқталды)

- нейтропения, соның ішінде фебрильді, анемия

- жоғары сезімталдық

- анорексия

- шеткергі сенсорлы және моторлы нейропатия, дисгевзия

- ентігу

- стоматит, диарея, жүректің айнуы, құсу

- алопеция, тері реакциялары, тырнақтардың бұзылуы

- миалгия

- сұйықтық іркілісі, астения, ауыру

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- нейтропениямен байланысты инфекциялар

- тромбоцитопения

- аритмия

- гипотензия, гипертензия, геморрагия

- іштің қатуы, іштің ауыруы, асқазан-ішектік қан кету

- артралгия

- инфузия енгізілген жерде реакциялар, кеудедегі жүректік емес ауыру

- қанда жоғары билирубин, қанда сілтілік фосфатаза деңгейінің жоғарылауы, АСТ және АЛТ жоғарылауы

Жиі емес (≥ 1/1.000-<1/100)

- жүрек функциясының жеткіліксіздігі

- эзофагит

Сирек (≥ 1/10.000-<1/1.000)

- тромбоцитопениямен қатар жүретін қан кету көріністері

Өте сирек (<1/10.000)

- қайтымсыз алопеция

73% тері реакциялары 21 күн ішінде қайтады

Доцетаксел-Келун-Казфарм 75 мг/м2 дозада монотерапия ретінде

Өте жиі (≥ 1/10)

- инфекциялар

- нейтропения, анемия, тромбоцитопения

- анорексия

- шеткергі сенсорлы нейропатия

- жүректің айнуы, стоматит, құсу, диарея

- алопеция, тері реакциялары

- астения

- сұйықтық іркілісі, ауыру

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- фебрильді нейтропения

- жоғары сезімталдық (ауыр емес)

- шеткергі моторлы нейропатия

- аритмия (ауыр емес)

- гипотензия

- іш қату

- тырнақтардың бұзылуы

- миалгия

- қанда билирубиннің жоғарылауы

Доксорубицинмен біріктірілген 75 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарм

Өте жиі (≥ 1/10)

- инфекциялар

- нейтропения, соның ішінде фебрильді, анемия, тромбоцитопения

- шеткергі сенсорлы нейропатия

- жүректің айнуы, стоматит, диарея, құсу, іш қату

- алопеция, тырнақтардың бұзылуы, тері реакциялары (ауыр емес)

- астения, сұйықтықтың іркілуі, ауыру

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- жоғары сезімталдық

- анорексия

- шеткергі моторлы нейропатия

- жүрек жеткіліксіздігі, аритмия (ауыр емес)

- миалгия

- енгізілген жерде реакциялар

- қанда билирубиннің және сілтілік фосфатазаның жоғарылауы

Жиі емес (≥ 1/1.000-<1/100)

- гипотензия

- АСТ және АЛТ жоғарылауы

Цисплатинмен біріктірілген 75 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарм

Өте жиі (≥ 1/10)

- инфекциялар

- нейтропения, анемия, тромбоцитопения

- жоғары сезімталдық

- анорексия

- шеткергі сенсорлы және шеткергі моторлы нейропатия

- жүректі айнуы, құсу, диарея, стоматит

- алопеция, тырнақтардың бұзылуы, тері реакциялары

- миалгия

- астения, сұйықтық іркілісі, қызба

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- фебрильді нейтропения

- аритмия

- гипотензия

- іш қату

- енгізілген жерде реакциялар, ауыру

- қанда билирубиннің жоғарылауы, АЛТ жоғарылауы

Жиі емес (≥ 1/1.000-<1/100)

- жүрек жеткіліксіздігі

- қанда АСТ және сілтілік фосфатазаның жоғарылауы

Трастузумабпен біріктірілген 100 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарм

Өте жиі (≥ 1/10)

- гематологиялық уыттылық: нейтропения, фебрильді нейтропения (соның ішінде антибиотиктер аясында қызбамен өтетін нейтропения) немесе нейтропениялық сепсис

- анорексия

- ұйқысыздық

- парестезия, бас ауыру, дисгевзия, гиперестезия

- көзден жас шығудың күшеюі, конъюнктивит

- лимфалық ісінуі

- эпистаксис, фаринголарингеальді ауыру, назофарингит, ентігу, жөтел, ринорея

- жүректің айнуы, құсу, диарея, іш қату, стоматит, диспепсия, іштің ауыруы

- алопеция, эритема, бөртпе, тырнақтардың бұзылуы

- миалгия, артралгия, аяқ-қолдың ауыруы, сүйектердің ауыруы, арқаның ауыруы

- астения, шеткергі ісіну, пирексия, шаршау, шырышты қабықтардың қабынуы, ауыру, тұмауға ұқсас жағдай, кеуде қуысының ауыруы, қалтырау

- дене салмағының артуы

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- жүрек жеткіліксіздігі

- летаргия

Капецитабинмен біріктірілген 75 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарм

Өте жиі (≥ 1/10)

- нейтропения, анемия

- анорексия, тәбеттің төмендеуі

- дисгевзия, парестезия

- көзден жас шығудың күшеюі

- фаринголарингеальді ауыру

- жүректің айнуы, құсу, стоматит, диарея, іш қату, іштің ауыруы, диспепсия

- алақан-табан эритродизестезиясының синдромы, алопеция, тырнақтардың бұзылуы

- миалгия, артралгия

- астения, пирексия, шаршау/әлсіздік, шеткергі ісінулер

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- ауыз қуысының кандидозы

- тромбоцитопения

- дегидратация

- бас айналу, бас ауыру, шеткергі нейропатия

- ентігу, жөтел, эпистаксис

- іштің жоғарғы бөлігінің ауыруы, ауыз ішінің құрғауы

- дерматит, эритематозды бөртпе, тырнақтардың түссізденуі, онихолизис

- аяқ-қолдың және арқаның ауыруы

- летаргия, ауыру

- дене салмағының төмендеуі, қанда билирубиннің жоғарылауы

Преднизонмен немесе преднизолонмен біріктірілген 75 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарм

Өте жиі (≥ 1/10)

- инфекциялар

- нейтропения, анемия

- анорексия

- шеткергі сенсорлы нейропатия, дисгевзия

- жүректің айнуы, құсу, стоматит/фарингит, диарея

- алопеция, тырнақтардың бұзылуы (ауыр емес)

- шаршау, сұйықтық іркілісі

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- тромбоцитопения, фебрильді нейтропения

- жоғары сезімталдық

- шеткергі моторлы нейропатия

- көзден жас шығудың күшеюі

- сол жақ қарыншаның функциональді қабілетінің төмендеуі

- эпистаксис, ентігу, жөтел

- экфолиативті бөртпе

- артралгия, миалгия

Лимфа түйіндері зақымдануымен және зақымдануынсыз сүт безі обыры бар науқастарда доксорубицинмен және циклофосфамидпен біріктірілген 75 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен аъювантты ем, жиынтық деректер

Өте жиі (≥ 1/10)

- инфекциялар, нейтропениялық инфекция

- анемия, нейтропения, соның ішінде фебрильді, тромбоцитопения

- анорексия

- дисгевзия, шеткергі сенсорлы нейропатия

- конъюнктивит

- ысыну кернеулері

- жүректің айнуы, құсу, стоматит, диарея, іш қату

- алопеция, терінің бұзылулары, тырнақтардың бұзылуы

- миалгия, артралгия

- аменорея

- астения, пирексия, шеткергі ісінулер

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- жоғары сезімталдық

- шеткергі моторлы нейропатия

- көзден жас шығудың күшеюі

- аритмия

- гипотензия, флебит

- жөтел

- іштің ауыруы

- дене салмағының артуы немесе төмендеуі

Жиі емес (≥ 1/1.000-<1/100)

- синкопе, нейроуыттылық, ұйқышылдық

- лимфалық ісінуі

Сирек (≥ 1/10.000-<1/1.000)

- жүректің іркілген жеткіліксіздігі

Асқазанның аденокарциномасында цисплатинмен және 5-фторурацилмен біріктірілген 75 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарм

Өте жиі (≥ 1/10)

- инфекциялар, соның ішінде нейтропениялық

- анемия, нейтропения, соның ішінде фебрильді, тромбоцитопения

- жоғары сезімталдық

- анорексия

- шеткергі сенсорлы нейропатия

- диарея, жүректің айнуы, стоматит, құсу

- алопеция

- летаргия, қызба, сұйықтық іркілісі (ауыр/өмірге қауіп төндіретін 1%)

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- бас айналу, шеткергі моторлы нейропатия

- көзден жас шығудың күшеюі

- естудің төмендеуі

- аритмия

- іш қату, асқазан-ішек ауырулары, эзофагит/дисфагия/одинофагия

- бөртпесі бар қышыну, тырнақтардың бұзылуы, терінің түлеуі

Бас пен мойынның обырында цисплатинмен және 5-фторурацилмен біріктірілген 75 мг/м2 Доцетаксел-Келун-Казфарм

Әрі қарай радиотерапияға ұласатын бастапқы химиялық емдеу

Өте жиі (≥ 1/10)

- инфекциялар, соның ішінде нейтропениялық

- нейтропения, анемия, тромбоцитопения

- анорексия

- дизгевзия/паросмия, шеткергі сенсорлы нейропатия

- жүректің айнуы, стоматит, диарея, құсу

- алопеция

- летаргия, гипертермия, сұйықтық іркілісі, ісінулер

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- обырлық ауырулар

- фебрильді нейтропения

- жоғары сезімталдық (ауыр емес)

- бас айналу

- көзден жас шығудың күшеюі, конъюнктивит

- естудің төмендеуі

- миокард ишемиясы

- көктамырлық өзгерулер

- іш қату, эзофагит/дисфагия/одинофагия, іштің ауыруы, диспепсия, асқазан-ішектік қан кету

- қышитын бөртпе, терінің құрғауы, терінің түлеуі

- миалгия

- дене салмағының артуы

Жиі емес (≥ 1/1.000-<1/100)

- аритмия

Әрі қарай химиорадиотерапияға ұласатын алғашқы химиялық емдеу

Өте жиі (≥ 1/10)

- инфекциялар

- нейтропения, соның ішінде фебрильді, анемия, тромбоцитопения

- анорексия

- дизгевзия/паросмия, шеткергі сенсорлы нейропатия

- естудің төмендеуі

- жүректің айнуы, стоматит, құсу, диарея, эзофагит/дисфагия/одинофагия, іш қату

- алопеция, қышитын бөртпе

- летаргия, пирексия, сұйықтық іркілісі, ісінулер

- дене салмағының төмендеуі

Жиі (≥ 1/100-<1/10)

- нейтропениялық инфекция

- обырлық ауырулар

- бас айналу, шеткергі моторлы нейропатия

- көзден жас шығудың күшеюі

- аритмия

- диспепсия, асқазан-ішектік ауырулар, асқазан-ішектік қан кету

- терінің құрғауы және түлеуі

- миалгия

Жиі емес (≥ 1/1.000-<1/100)

- жоғары сезімталдық

- конъюнктивит

- миокард ишемиясы

- көктамырлық өзгерулер

- дене салмағының артуы

Постмаркетингтік кезеңдегі тәжірибе

- сүйек кемігі функциясының бәсеңдеуі және басқа да жағымсыз гематологиялық реакциялар. Көбіне сепсиспен немесе мультиағзалық жеткіліксіздікпен байланысты диссеминацияланған тамырішілік коагуляция (ДТК)

- доцетакселмен байланысты, оны басқа химиялық емдеу дәрілерімен және/немесе сәуле емімен біріктіріп қолданғанда, жедел миелоидты лейкемия және миелодиспластикалық синдром

- кейде өліммен аяқталатын анафилактикалық шок

- персистирлейтін алопеция

- бүйрек жеткіліксіздігі; осы жағдайдың шамамен 20% нефроуытты дәрілік препараттар және асқазан-ішек бұзылулары қатар жүретін сияқты жедел бүйрек жеткілксіздігінің даму қаупінің факторы болмаған.

Сирек

- доцетакселді қолданумен байланысты конвульсиялар немесе уақытша есінен айырылу. Кейде бұл реакциялар дәрілік препаратпен инфузия кезінде дамыды

- отоуыттылық, естудің төмендеуі және/немесе естуден айырылу

- көктамырлық тромбоэмболия

- миокард инфарктісі

- жедел респираторлы дистресс, интерстициальді пневмониялар және өкпе фиброзы синдромы; сәуле емін бір мезгілде қабылдап жүрген науқастарда радиациялық пневмонит

- гастроинтестинальді өзгерулер, тесілулер, ишемиялық колит, колит және нейтропениялық энтероколит нәтижесінде сусыздану, ішектің түйнелуі және ішек бітелісі

- сәулеленуге ретроспективті реакция, жедел олигурия немесе гипотензия көріністерімен қатар жүрмейтін сұйықтық іркілісі, сусыздану және өкпенің ісінуі

Өте сирек

- дәрілік препаратпен инфузия кезінде пайда болуға тән және жоғары сезімталдық реакциясымен бірге көрудің уақытша бұзылуы (жарықтың жарқ етуі, жарықтық дақ, скотома). Олар инфузияны тоқтатқанда қайтымды сипатқа ие. Көзден жас шығудың күшеюі, соның ішінде көз жасының шамадан тыс түзілуіне әкелетін көз жасы өзегінің обструкциясы нәтижесінде конъюнктивитпен бірге тіркелген жағдайлар болған.

- кейде өліммен аяқталатын гепатит, әсіресе бұрын бауыр аурулары болған науқастарда.

- терілік қызыл жегі және көп формалы эритема, Стивенс-Джонсон синдромы, уытты эпидермальді некролиз сияқты буллёзді бөртпелер. Кейбір жағдайларда осы әсерлердің дамуында басқа да қатар жүретін факторлар рөл атқара алады. Доцетакселді қолданумен байланысты склеродермаға ұқсас өзгерулер, бұдан бұрын шеткергі лимфа ісінулері болған.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препараттың әсер етуші затына немесе қосымша заттарының кез келгеніне жоғары сезімталдық

- нейтрофилдердің бастапқы деңгейі < 1.500 жасуша/мм3

- деректердің жоқ болуына байланысты бауыр функциясының ауыр бұзылуы

- біріктіріп тағайындалған жағдайда басқа дәрілік препараттардың қарсы көрсетілімдерін ескерген жөн

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Іn vitro сынақтар Доцетаксел-Келун-Казфарм метаболизмі бір мезгілде қабылданатын P450-3A цитохромын индукциялайтын, тежейтін немесе циклоспорин, терфенадин, кетоконазол, эритромицин және тролеандомицин сияқты P450-3A цитохромы арқылы метаболизденетін (сондықтан бұл энзимді компететивті жолмен бәсеңдетуге қабілетті) қосылыстардың әсерімен өзгеруі мүмкін. Осының салдарынан бұл препараттармен бір мезгілде емделгенде сақтық танытқан жөн, өйткені олардың арасында елеулі өзара әрекеттесулер болуы мүмкін.

Доцетаксел-Келун-Казфарм ақуыздармен жақсы байланысады (>95%). Доцетакселдің бір мезгілде тағайындалатын in vivo дәрілік заттармен өзара әрекеттесулеріне ресми зерттеулердің жоқ екендігіне қарамастан, ақуыздармен мықты байланыс түзетін препараттармен (эритромицин, дифенгидрамин, пропранолол, пропафенон, фенитоин, салицилат, сульфаметоксазол және натрий вальпроаты сияқты) in vitro өзара әрекеттесулері Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратының ақуыздармен байланысына ықпалын тигізген жоқ. Бұдан басқа, дексаметазон доцетакселдің ақуыздармен байланысына да ықпалын тигізбейді. Доцетаксел-Келун-Казфарм дигитоксиннің байланысуына ықпал етпейді.

Доцетаксел-Келун-Казфарм, доксорубицин және циклофосфамид фармакокинетикасы оларды бір мезгілде тағайындағанда өзгермейді. Бақыланбайтын жалғыз ғана зерттеуден алынған шектеулі деректер Доцетаксел-Келун-Казфарм мен карбоплатин арасында өзара әрекеттесудің болатынын көрсетеді. Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен біріктіріп тағайындағанда карбоплатин клиренсі карбоплатинмен монотерапияда бұрын тіркелген клиренстен 50%-ға жоғары болды.

Доцетаксел-Келун-Казфарм фармакокинетикасын преднизонның қатысуымен қуық асты бездерінің метастаздық обыры бар науқастарда зерттелді. Доцетаксел-Келун-Казфарм СУР3А4 арқылы метаболизденеді; преднизон, белгілі болғандай, СУР3А4-ті индукциялайды. Доцетаксел-Келун-Казфарм фармакокинетикасына преднизонның статистикалық тұрғыдан маңызды әсерлері байқалған жоқ.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын СУР3А4 күшті тежегіштерін (яғни ритонавирге ұқсас протеазалар тежегіштерін, зеңге қарсы кетоконазолға немесе итраконазолға ұқсас азольді дәрілерді) бір мезгілде қабылдап жүрген науқастарға абайлап енгізген жөн. Кетоконазол мен доцетаксел қабылдаған науқастардың қатысуымен дәрілік өзара әрекеттесулерге жүргізілген зерттеулер доцетаксел клиренсін едәуір, жартысына төмендеткенін көрсетті, өйткені доцетакселдің метаболизміне СУР3А4, шамасы, метаболизмнің негізгі (жалғыз) жолы ретінде қатысуы мүмкін. Тіпті төмен дозада да доцетакселдің толеранттылығы төмендеуі мүмкін.

Айрықша нұсқаулар

Сүт безінің обыры және өкпенің ұсақ жасушалы емес обыры жағдайында пероральді кортикостероидты гормонды, мысалы, дексаметазонды күніне 16 мг-ден (яғни күніне екі рет 8 мг-ден) 3 күн бойы, доцетакселді қолданудан 1 күн бұрын бастай отырып (егер қарсы көрсетілімдері жоқ болса) қолданылатын премедикация организмде сұйықтық іркілісінің дәрежесін және даму жиілігін, сондай-ақ жоғары сезімталдық реакциясының айқындылығын төмендете алады. Простата обыры жағдайында премедикация 8 мг дозада пероральді дексаметазонды доцетаксел инфузиясынан 12 сағат, 3 сағат және 1 сағат бұрын қабылдаудан тұрады.

Гематология

Нейтропения доцетакселдің ең жиі жағымсыз реакциясы болып табылады. Нейтрофилдер саны ең төмен деңгейге орта есеппен 7 күні жетеді, бірақ бұл мерзімі қайталанған циклмен емделген науқастарда қысқа болуы мүмкін. Қанның толық көрінісін жиі бақылауды доцетаксел қабылдап жүрген барлық пациенттерде жүргізген жөн. Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен емдеуді нейтрофилдер саны ≥ 1.500 жасуша/мм3 деңгейіне дейін қалпына келген кезде қайта жаңғыртқан жөн.

Ауыр нейтропения (7 күн ішінде және одан ұзағырақ < 500 жасуша/мм3) жағдайында Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен емдеу курсы кезінде, кейінгі емдеу курстарында дозаны төмендету, немесе тиісті симптоматикалық емді қолдану ұсынылады.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын цисплатинмен және 5-фторурацилмен (ДЦФ) біріктіріп емделген науқастарда, фебрильді нейтропения және нейтропениялық инфекциялар, егер науқастар профилактика мақсатында Г-КСФ қабылдағанда, сирек дамыды. ДЦФ қабылдап жүрген науқастарға асқынған нейтропенияның (фебрильді нейтропения, ұзаққа созылған нейтропения немесе нейтропениялық инфекция) даму қаупін төмендету үшін Г-КСФ профилактикасын жүргізген жөн. ДЦФ емделіп жүрген науқастарға қатаң мониторинг жүргізу керек.

Доцетакселді доксорубицинмен және циклофосфамидпен (ДДЦ) біріктіріп емделген науқастарда фебрильді нейтропения және нейтропениялық инфекциялар, науқасқа Г-КСФ жәрдемімен бастапқы профилактика жүргізген кезде сирек кездесті. Г-КСФ жәрдемімен бастапқы профилактиканың қажеттілігі жөніндегі мәселені асқынған нейтропениялар (фебрильді нейтропения, әсері ұзаққа созылатын нейтропения немесе нейтропениялық инфекция) қаупін төмендету үшін сүт безінің обырына қатысты ДДЦ адъювантты емін қабылдап жүрген науқастар жағдайында қарастырған жөн. ДДЦ қабылдап жүрген науқастарға мұқият бақылау жүргізген жөн.

Жоғары сезімталдық реакциялары

Науқастар, әсіресе бірінші және екінші инфузия кезінде жоғары сезімталдық реакцияларын анықтау үшін қатаң бақылануы тиіс. Жоғары сезімталдық реакциялары доцетакселмен инфузияның алғашқы минуттарында пайда болуы мүмкін, сондықтан гипотензия мен бронхтың түйілуін емдеу үшін қажетті барлық дәрілер дайын тұруы тиіс. Жоғары сезімталдық реакциялары дамыған жағдайда гиперемия немесе жергілікті тері реакциялары сияқты әлсіз білінетін симптомдар емдеуді тоқтатуды қажет етпейді, ал ауыр реакциялар ретінде, мысалы, ауыр гипотензия, бронхтың түйілуі немесе жайылған бөртпе (эритема) доцетакселді енгізуді дереу тоқтатуды және тиісті ем жүргізуді қажет етеді. Жоғары сезімталдықтың ауыр реакциясы орын алған науқастарда Доцетаксел препаратымен қайтадан емдеуге болмайды.

Тері реакциялары

Аяқ-қолдарға (қол алақаны және табан өкшесі) орныққан, әрі қарай десквамацияға ұласқан және ісінген тері эритемасы байқалды. Десквамацияға ұласатын бөртпе сияқты ауыр симптомдар пайда болған кезде доцетакселді қолдануды тоқтату керек.

Сұйықтық іркілісі

Сұйықтық іркілісінің ауыр түрі, мысалы, плевралық жалқығы, перикардиальді жалқығы және асциті бар науқастарға қатаң бақылау жүргізген жөн.

Респираторлық бұзылулар

Мыналар тіркелген – жедел респираторлы дистресс-синдромы, интерстициальді пневмонит, өкпенің интерстициальді ауруы, өкпе фиброзы және тыныс алудың жеткіліксіздігі, және өлімге әкелуі мүмкін.Өкпе симптомдарының жаңадан дамыған немесе нашарлаған жағдайда, пациенттер жедел тексеруден, мұқият қадағалаудан өтулері тиіс және тиісті ем алулары керек. Доцетакселмен емді диагнозды анықтағанға дейін тоқтату ұсынылады. Демеу күтім шараларын ерте пайдалану жағдайын жақсартуға көмектесуі мүмкін. Доцетакселмен емдеуді қайта бастау артықшылығын мұқият қарастырған жөн .

Бауыр функциясы бұзылған пациенттер

Доцетакселдің 100 мг/м2 дозасын монотерапия ретінде қабылдап жүрген және қандағы трансаминазалар [АЛТ және/немесе АСТ] деңгейі қалыптың жоғарғы шегінен (ҚЖШ) 1,5 есе астам, сілтілік фосфатаза деңгейімен үйлестіргенде қалыптың жоғарғы шегінен (ҚЖШ) 2,5 еседен астам болған науқастарда өліммен аяқталуы мүмкін сепсисті және гастроинтестинальді қан кетулерді, фебрильді нейтропенияны, инфекцияларды, тромбоцитопенияны, стоматитті және астенияны қоса, уыттылық нәтижесінде өлімге алып келетін ауыр жағымсыз реакциялардың даму қаупі жоғары. Сондықтан бауыр функциясының көрсеткіштері (БФК) жоғарылаған науқастар үшін доцетакселдің ұсынылатын дозасы 75 мг/м2 құрайды. БФК-ні бастапқы сатыда және әрбір кезекті цикл алдында өлшеген жөн.

Қандағы билирубин деңгейі қалыптан жоғары болғанда және/немесе, сілтілік фосфатаза деңгейі ҚЖШ-ден 6 есе жоғары болуымен қатар, АЛС мен АСТ ҚЖШ-ден 3,5 есе жоғары болғанда дозаны түзету ұсынылмайды – егер қатаң көрсетілімдері болмаса, доцетакселді қолдануға болмайды.

Асқазанның аденокарциномасын емдеу үшін цисплатинмен және 5-фторурацилмен біріктіріп: негізгі клиникалық зерттеулерден АЛТ және/немесе АСТ ҚЖШ-ден 1,5 есе жоғары және сілтілік фосфатаза ҚЖШ-ден 2,5 есе жоғарылауы қатар жүретін және билирубин деңгейі қалыптан жоғары болатын науқастар шығарылды. Мұндай науқастар үшін дозаны түзету ұсынылмады – қатаң көрсетілімдері жоқ болғанда доцетакселді тағайындамайды. Доцетаксел-Келун-Казфарм біріктірілімімен емделген, басқа көрсетілімдері бойынша бауыр функциясы төмендеген науқастар жөнінде деректер жоқ.

Бүйрек функциясы бұзылған пациенттер

Бүйрек функциясының ауыр бұзылуы бар науқастарды Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен емдеу жөнінде деректер жоқ.

Жүйке жүйесі

Ауыр шеткергі нейроуыттылық дамыған кезде дозаны төмендету қажет.

Жүрек жеткіліксіздігі

Жүрек жеткіліксіздігі Доцетаксел препаратын трастузумабпен біріктіріп қабылдап жүрген науқастарда, әсіресе, құрамында антрациклин (доксорубицин немесе эпирубицин) бар химиялық емдеуден кейін байқалды. Жеткіліксіздік орташа немесе ауыр дәрежеде болуы және өліммен аяқталуға әкеп соғуы мүмкін.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын трастузумабпен біріктіріп емдеу жоспарланғанда жүрек қызметінің бастапқы жағдайын бағалаған жөн. Әрі қарай, емделу кезінде жүрек дисфункциясының дамуы мүмкін болатын науқастарды анықтау мақсатында жүрек функциясын (мысалы, әрбір 3 ай сайын) бақылау қажет. Нақтысын трастузумабтың медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.

Басқалар

Еркектер де және әйелдер де емделу кезінде контрацепцияны қолдануы тиіс, ал еркектер үшін ол емдеуді тоқтатқаннан кейін тағы да, ең кемінде, 6 ай бойы қажет.

Сүт безінің адъювантты емі жағдайында қосымша сақтандырулар

Асқынған нейтропения

Асқынған нейтропения жағдайында (ұзаққа созылған нейтропения, фебрильді нейтропения немесе инфекция) жағдайында Г-КСФ қолдану және доцетаксел дозасын төмендету қажет болуы мүмкін.

Асқазан-ішек жолы тарапынан реакциялар

Басқан кезде іштің тез басталатын ауыруы және сезімталдық, жоғары температура, нейтропениямен немесе онсыз диарея сияқты симптомдар асқазан-ішектік уыттанудың ерте көріністері болуы мүмкін, оларды тексеру және кідіртпей емдеу керек.

Жүректің іркілген жеткіліксіздігі

Емдеу кезінде және одан кейін әрі қарайғы кезеңде жүректің іркілген жеткіліксіздігі симптомдарын анықтау мақсатында бақылау жүргізген жөн.

Лейкемия

Доцетаксел-Келун-Казфарм, доксорубицин және циклофосфамид (ДДЦ) қабылдаған науқастарда баяу миелодисплазияның немесе миелоидты лейкемияның даму қаупінің салдарынан гематологиялық көрсеткіштеріне бақылау жүргізу қажет болады.

4 және одан көп зақымданған лимфа түйіндері бар науқастар

Аралық талдау барысында 4 және одан көп зақымданған лимфа түйіндері бар науқастарда ДДЦ сызбасының пайда/қаупінің арақатынасы дәл анықталған жоқ.

Егде жастағы науқастар

70 жастан асқан науқастарда Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын доксорубицинмен және циклофосфамидпен біріктіріп қолдану жөнінде деректер шектеулі.

ДЦФ қолданғанда егде жастағы науқастарды қатаң бақылауды қамтамасыз еткен жөн.

Жүктілік және лактация

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын жүкті әйелдерге қолдану жөнінде ақпараттар жоқ. Егер жүкті әйелдерге енгізілсе, басқа да цитоуытты дәрілік препараттар сияқты, доцетаксел де ұрыққа зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратын анық көрсетілімдері болмаса, жүктілік кезінде қолдануға болмайды.

Бала көтере алатын жастағы әйелдер/контрацепция

Доцетаксел-Келун-Казфарм қабылдап жүрген, бала көтере алатын жастағы әйелдерге жүктілікке жол бермеуге, ал жүкті болып қалған жағдайда емдеуші дәрігерді бұдан дереу хабардар етуге кеңес берген жөн.

Емдеу кезінде контрацепцияның тиімді тәсілін пайдалану керек.

Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен емделіп жүрген еркектерге емделу кезінде және одан кейінгі 6 ай ішінде ұрықтандыруды тоқтата тұру және емделуге дейін спермасын консервациялауға кеңес алу ұсынылады.

Лактация

Доцетаксел-Келун-Казфарм липофильді зат болып табылады, бірақ оның емшек сүтімен бірге бөлініп шығатын-шықпайтыны белгісіз. Демек, емшек еметін балаларда жағымсыз реакциялардың дамуы мүмкін болғандықтан, Доцетаксел-Келун-Казфарм препаратымен емделудің бүкіл кезеңінде бала емізуді тоқтатқан жөн.

Көлік құралын немесе қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне дәрілік заттың ықпал ету ерекшеліктері

Автомобильді және жұмыс механизмдерін басқару қабілетіне ықпал етуіне зерттеулер жүргізілген жоқ.

Бұл дәрілік препараттағы алкоголь мөлшері науқастың автомобильді немесе жұмыс механизмдерін басқару қабілетін төмендетуі мүмкін.

Артық дозалануы

Симптомдары: Артық дозалануы туралы хабарлар аз болды. Артық дозаланған кезде жағымсыз реакциялары күшеюі мүмкін. Артық дозаланудың мүмкін болатын алғашқы асқынуы сүйек кемігі функциясының, шеткергі нейроуыттылықтың және мукозиттің бәсеңдеуі болып табылады.

Емі: Доцетаксел-Келун-Казфарм артық дозаланғанда у қайтарғысы жоқ. Артық дозаланған жағдайда науқасты мамандандырылған бөлімде бақылайды және организмнің өмірлік маңызы бар функцияларына мұқият мониторинг жүргізеді. Артық дозалану констатациясынан кейін мүмкіндігінше ертерек Г-КСФ тағайындаған жөн. Басқа симптоматикалық шаралар қажет болғанда қолданылады.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Көкшіл түсті алмалы-салмалы пластмасса қақпағы бар алюминий қалпақшаның көмегімен қаусырылған, резеңкі тығыны бар І типті түссіз шыныдан жасалған құтыда концентрат 1 мл-ден (20 мг/1 мл доза үшін) немесе 4 мл (80 мг/4 мл доза үшін).

1 құтыдан (20 мг/1 мл доза үшін немесе 80 мг/4 мл доза үшін) пішінді ұяшықты қаптамаға салады.

1 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салады немесе 1 құтыдан (20 мг/1 мл доза үшін немесе 80 мг/4 мл доза үшін) медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салады.

Сақтау шарттары

Жарықтан қорғалған жерде, 2°С-ден 25°С-ге дейінгі температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сұйытылған ерітінді дайындалған бойда пайдаланылуы тиіс, инфузияға арналған ерітінді бөлме температурасында және әдеттегідей жарық жағдайында 4 сағат ішінде (сағаттық инфузияны қоса) пайдаланылуы тиіс.

Сақтау мерзімі

2 жыл.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші-ұйым

«Kelun-Kazpharm» ЖШС (Келун-Казфарм), Алматы облысы, Қарасай ауданы, Елтай а/о, Көкөзек ауылы.

Тіркеу куәлігінің иесі

«Kelun-Kazpharm» ЖШС (Келун-Казфарм), Алматы облысы, Қарасай ауданы, Елтай а/о, Көкөзек ауылы.

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттың сапасы жөніндегі шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері

«Kelun-Kazpharm» ЖШС (Келун-Казфарм), Алматы облысы, Қарасай ауданы, Елтай а/о, Көкөзек ауылы, тел/факс: 8 (727) 312-14-01

e-mail: kelun-kazpharm@mail.ru

Дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйым

«Kelun-Kazpharm» ЖШС (Келун-Казфарм), Алматы облысы, Қарасай ауданы, Елтай а/о, Көкөзек ауылы.

тел/факс: 8 (727) 312-14-01

e-mail: kelun-kazpharm@mail.ru

Прикрепленные файлы

445255611477976399_ru.doc 201 кб
322846551477977597_kz.doc 241.5 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники