Ареплекс

МНН: Клопидогрел
Производитель: Пабяницкий фармацевтический завод Польфа АО
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Clopidogrel
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№020601
Информация о регистрации в РК: 03.06.2014 - 03.06.2019
Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Включено в Список бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения
АЛО (Включено в Список бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения)
Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора
ЕД (Включено в Список ЛС в рамках ГОБМП, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора)
Предельная цена закупа в РК: 114 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Ареплекс

Халықаралық патенттелмеген атауы

Клопидогрел

Дәрілік түрі

Қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг

Құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат: 97.857 мг Клопидогрел гидросульфаты (75 мг клопидогрел негізіне баламалы)

қосымша заттар:

маннитол (E421), сусыз коллоиды кремнийдің қостотығымен микрокристалды целлюлоза (тип 90 HD), төмен орын басқан гидроксипропилцеллюлоза (тип LH-11), желатинделген крахмал, гидрогенизделген майсана майы,

қабық құрамы Опадрай II қызғылт 31K 24015 (лактоза моногидраты, гипромеллоза (тип 2910) (Е464), титанның қостотығы (E171), триацетин, темірдің (III) қызыл тотығы (E172), темірдің (III) сары тотығы (E172), темірдің (III) қара тотығы (E172).

Сипаттамасы

Диаметрі 9 мм, қызғылт түсті қабықпен қапталған, екі беті дөңес, дөңгелек пішінді таблеткалар.

Фармакотерапиялық тобы

Антикоагулянттар. Тромбоциттер агрегациясын тежегіштер. Клопидогрел

АТХ код В01АС04

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сіңуі. Тәулігіне 75 мг дозада ішке бір рет және курстық қабылдағанда, Клопидогрел жылдам сіңеді.

Клопидогрелдің қан плазмасындағы өзгермеген концентрациясының орташа шыңы (бір реттік 75 мг дозасын ішке қабылдағаннан кейін шамамен 2,2-2,5 нг/мл) қабылдағаннан кейін шамамен 45 минут өткен соң жетеді. Клопидогрел метаболиттерінің несеппен экскрециялануы мәліметтері бойынша, оның сіңірілуі шамамен 50%-ды құрайды.

Таралуы. Клопидогрел мен негізгі метаболитінің қан плазмасы ақуыздарымен байланысуы сәйкесінше 98% және 94%-ды құрайды.

Метаболизмі. Клопидогрел бауырда қарқынды метаболизденеді. Клопидогрел екі жолмен метаболизденеді: біріншісі – эстеразалар арқылы және карбоксил қышқылының белсенді емес туындысын түзе отырып ары қарай гидролиздену (айналымдағы метаболиттерінің 85%-ы), ал екінші жолы – P450 цитохромы изоэнзимдері жүйесі арқылы. Оның белсенді метаболиті, тиол туындысы, клопидогрелдің 2-оксо-клопидогрелге тотығуы және ары қарай гидролизденуі арқылы түзіледі. Тотығу сатысы СYР2В6 және CYP3А4, азғантай дәрежеде CYP1A1, CYP1A2, CYP2C19 изоферменттерімен реттеліп отырады. Белсенді тиолдық метаболиті тромбоциттер рецепторларымен жылдам және қайтымсыз байланысады, сол арқылы олардың агрегациясын бөгейді.

Шығарылуы. 120 сағат ішінде қабылданған дозасының 50%-ға жуығы несеппен және шамамен 46%-ы нәжіс массаларымен бөлініп шығады. 75 мг дозасын бір рет ішке қабылдағаннан кейін, дәрілік препараттың жартылай шығарылу кезеңі шамамен 6 сағатты құрайды. Бір рет қабылдағаннан және қайталанған дозаларын қабылдағаннан кейін, қан айналымындағы негізгі белсенді емес метаболитінің жартылай шығарылу кезеңі 8 сағатты құрайды.

Фармакодинамикасы

Клопидогрел тромбоциттер агрегациясының тежегіші болып табылады. Клопидогрел CYP2С19 энзимдері арқылы метаболизмге ұшырайды, соның нәтижесінде белсенді метаболиті түзіледі, ол тромбоциттер агрегациясын бәсеңдетеді. Клопидогрелдің белсенді метаболиті аденозиндифосфаттың (АДФ) оның тромбоцитарлық Р2Y12 рецепторымен байланысын және келесі, гликопротеиндік GPIIb/IIIa кешенінің АДФ белсенділенуіне негізделген байланысын іріктеп тежейді, сол арқылы тромбоциттер агрегациясына кедергі болады. Байланысуының қайтымсыздығы салдарынан, әсерге ұшыраған тромбоциттер тіршілігінің қалған барлық мерзіміне (шамамен 7-10 күн) зақымданады, ал тромбоциттердің қалыпты функциясының қалпына келуі, тромбоцитарлық циклға сәйкес келетін жылдамдықпен жүзеге асады. АДФ-тан өзгеше агонистерден туындаған тромбоциттер агрегациясы да, босап шығатын АДФ әсерінен жүзеге асырылатын тромбоциттердің белсенділенуінің күшеюін бөгеу арқылы бәсеңдетіледі.

Кейбіреуі полиморфты немесе басқа дәрілік қосылыстармен бәсеңдетілетін белсенді метаболиті CYP450 энзимдерінің көмегімен түзілетіндіктен, науқастардың барлығында бірдей тромбоциттердің бәсеңдетілу дәрежесі жеткілікті болмайды.

Клопидогрелді 75 мг дозада күн сайын қабылдағанда, қабылдаудың алғашқы күнінен-ақ АДФ-индукциялайтын тромбоциттер агрегациясының едәуір бәсеңдегені білінеді, ол 3-7 күн ішінде біртіндеп жоғарылайды және содан кейін тұрақты деңгейіне шығады (тепе-теңдік жағдайына жеткенде). Тепе-теңдік жағдайында тромбоциттер агрегациясы орташа алғанда 40-60%-ға бәсеңдейді. Клопидогрелді қабылдау тоқтатылғаннан кейін, тромбоциттер агрегациясы мен қан кету уақыты біртіндеп, орташа алғанда 5 күн ішінде бастапқы деңгейіне қайтып келеді.

Қолданылуы

Клопидогрелді төмендегі емделушілерде атеротромбоздық бұзылулары бар профилактикалық дәрі ретінде қолданады:

 • миокард инфарктісін (бірнеше күннен кемінде 35 күнге дейін), ишемиялық инсультті (7 күннен кемінде 6 айға дейін) немесе шеткергі артериялардың диагностикаланған ауруларын бастан өткерген емделушілерге;

 • ST сегментінің жоғарылауынсыз жедел коронарлық синдромда (тұрақсыз стенокардия немесе патологиялық Q тісшесінсіз миокард инфарктісі), тері арқылы коронарлық араласу кезінде стенттеу жүргізілген емделушілерді қоса, ацетилсалицил қышқылымен бірге;

 • ST сегментінің жоғарылауымен жүретін жедел миокард инфарктісінде, ацетилсалицил қышқылымен бірге, консервативті емдеуде және тромболитикалық ем жүргізу мүмкін болғанда.

Қолдану тәсілі және дозалары

Ересектер мен егде жастағы емделушілерге:

клопидогрелді тәулігіне 1 рет 75 мг дозада ас ішуге байланыссыз тағайындайды.

ST сегментінің жоғарылауынсыз коронарлық синдромы бар емделушілерге (тұрақсыз стенокардия немесе Q тісшесінсіз миокард инфарктісі): клопидогрелмен емдеуді бір реттік жүктемелік 300 мг дозасымен бастайды, содан кейін тәулігіне 75 мг дозасымен тәулігіне 75-325 мг дозадағы ацетилсалицил қышқылымен бірге жалғастырады. АСҚ жоғарырақ дозалары қан кетудің жоғары қаупімен астасқандықтан, АСҚ дозасын 100 мг асырмау ұсынылады. ST сегментінің жоғарылауымен жедел миокард инфарктісі: клопидогрелмен емдеуді бір реттік жүктемелік 300 мг дозасымен бастайды, содан кейін тәулігіне 75 мг дозасымен ацетилсалицил қышқылымен және тромболитиктермен біріктіріп (немесе тромболитиктерсіз) жалғастырады. 75 жастан асқан емделушілер үшін клопидогрелмен емдеу жүктемелік дозасын пайдаланусыз жүзеге асырылуы тиіс. Біріктірілген емді симптомдары пайда болғаннан кейін мүмкіндігінше ертерек бастайды және, кемінде 4 апта бойы жалғастырады. Бұл емдеу сызбасы бойынша емдеу ұзақтығы 4 аптадан асатын клопидогрел мен ацетилсалицил қышқылын бір мезгілде қолданудың оң әсері зерттелмеген.

Бүйрек функциясының бұзылуы

Бүйрек функциясының бұзылуы бар науқастарды емдеу тәжірибесі шектеулі («Айрықша нұсқауларды» қараңыз).

Жағымсыз әсерлері

Олар мынадай жиілікте анықталады: жиі (≥1/100-ден <1/10-ға дейін); жиі емес (≥1/1000-нан <1/100-ге дейін); сирек (≥1/10 000-нан <1/1000-ға дейін), өте сирек (<1/10 000). Жүйелер мен органдардың әр тобы аясында жағымсыз әсерлерінің жиілігі ауырлығының азаюы тәртібімен келтірілген.

жиі (≥1/100-ден <1/10-ға дейін)

 • гематомалар

 • мұрыннан қан кетулер

 • асқазан-ішектен қан кетулер, диарея, абдоминальді ауырулар, диспепсия

 • пункция орнында қан кету

жиі емес (≥1/1000-нан <1/100-ге дейін)

 • тромбоцитопения, лейкопения, эозинофилия

 • бассүйекішілік қан кету (өлім жағдайлар туралы бірнеше хабарлар бар), бас ауыруы, парестезия, бас айналуы

 • көздің қанталауы (конъюнктивальді, көз тіндерінде және тор қабығында)

 • есту мүшесі тарапынан бұзылулар және лабиринтті бұзылулар

 • асқазанның және он екі елі ішектің ойық жара ауруы, гастрит, құсу, жүрек айнуы, іш қатуы, метеоризм

 • бөртпе, қышыну, терінің қанталауы (пурпура)

 • гематурия

 • қан кету уақытының ұзаруы, нейтрофилдер санының төмендеуі, тромбоциттер санының төмендеуі

сирек (≥1/10 000-нан <1/1000-ға дейін)

 • нейтропения, оның ішінде ауыр нейтропения

 • ішкі құлақ лабиринті ауруларымен байланысты вертиго

 • ретроперитонеальді қан кетулер

өте сирек (<1/10 000)

 • тромбоцитопениялық тромбогемолитикалық пурпура, апластикалық анемия, панцитопения, агранулоцитоз, ауыр тромбоцитопения, гранулоцитопения, анемия

 • сарысу құю ауруы, анафилактоидты реакциялар

 • елестеулер, сананың шатасуы

 • дәм сезудің бұзылуы

 • қатты қан кетулер, операциялық жаралардан қан кетулер, васкулит, гипотензия

 • тыныс алу мүшесінен қан кету (қанды қақырық тастау, өкпеден қан кетулер), бронх түйілуі, интерстициальді пневмония

 • асқазан-ішек жолынан қан кетулер, өліммен жалғасатын ретроперитонеальді қан кетулер, панкреатит, колит (оның ішінде ойық жаралы немесе лимфоцитарлы), стоматит

 • жедел бауыр жеткіліксіздігі, гепатит, бауыр функциясының зертханалық тест көрсеткіштерінде өзгерістер

 • буллёзді дерматит (уытты эпидермальді некролиз, Стивенс-Джонсон синдромы, көп формалы эритема), ангиоэдема, эритематозды бөртпе, есекжем, экзема және жалпақ теміреткі

 • қаңқа-бұлшықеттерден қан кету (гемартроз, артрит, артралгия, миалгия)

 • гломерулонефрит, қанда креатинин деңгейінің жоғарылауы

 • қызба

Қолдануға болмайтын жағдайлар

 • препараттың әсер етуші затына немесе басқа да компоненттеріне жоғары сезімталдық

 • бауыр функциясының ауыр бұзылулары

 • жедел қан кетулер, оның ішінде асқазанның ойық жаралы аурулары немесе бассүйек ішіне қан құйылу

 • галактозаны көтере алмаушылық, Лаппа лактаза тапшылығы және глюкоза-галактоза мальабсорбциясы синдромы

 • 18 жасқа дейінгі балаларға

 • жүктілік және лактация кезеңі

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Пероральді антитромболитикалық препараттар: пероральді антитромболитикалық препараттарды клопидогрелмен бірге бір мезгілде қабылдау қан кетулердің қарқындылығын арттыруы мүмкін, сондықтан бұл біріктірілімді қолдану ұсынылмайды.

IIb/IIIa гликопротеин тежегіштері: IIb/IIIa гликопротеин тежегіштерін клопидогрелмен бірге тағайындау жарақаттар, хирургиялық араласулар немесе басқа патологиялық жағдайлар кезінде қан кетулердің даму қаупі жоғары емделушілерде сақтықты қажет етеді.

Ацетилсалицил қышқылы: ацетилсалицил қышқылы клопидогрелдің АДФ-индукцияланатын тромбоциттер, агрегациясын тежейтін әсерін өзгертпейді, бірақ Клопидогрел ацетилсалицил қышқылының коллаген-индукциялайтын тромбоциттер агрегациясына әсерін әлеуеттендіреді. Дегенмен, 500 мг ацетилсалицил қышқылын бір күн бойы тәулігіне екі рет клопидогрелмен бір мезгілде қабылдау клопидогрелді қабылдаудан туындаған қан кету уақытының айтарлықтай ұзаруын туғызбаған. Клопидогрел мен ацетилсалицил қышқылы арасында фармакодинамикалқ өзара әрекеттесу болуы мүмкін, ол қан кету қаупінің жоғарылауына алып келеді. Сондықтан оларды бір мезгілде қолданғанда емделушілер, клопидогрелмен және ацетилсалицил қышқылымен бір жылға дейін біріктіріп ем қабылдаған болса да, сақ болуы керек.

Гепарин: дені сау адамдардың қатысуымен жүргізілген клиникалық сынақ мәліметтері бойынша, клопидогрелді қабылдағанда гепариннің дозасын өзгерту қажет болмаған және оның антикоагулянттық әсері өзгермеген. Гепаринді бір мезгілде қолдану клопидогрелдің антиагреганттық әсерін өзгерткен жоқ. Клопидогрел мен гепариннің арасында қан кетулердің даму қаупін арттыруы мүмкін фармакодинамикалық өзара әрекеттесу болуы ықтимал, сондықтан бұл препараттарды бір мезгілде қолдану сақтықты қажет етеді.

Тромболитиктер: клопидогрелді, фибринспецификалық немесе фибринспецификалық емес тромболитикалық препараттар мен гепаринді бір мезгілде қолданудың қауіпсіздігі, жедел миокард инфарктісі бар науқастарда зерттелген. Клиникалық елеулі қан кетулердің жиілігі, тромболитикалық дәрілер мен гепаринді ацетилсалицил қышқылымен бірге қолданған жағдайда байқалғандағыға ұқсас болған.

Қабынуға қарсы стероидты емес препараттар (ҚҚСП): клопидогрелдің басқа ҚҚСП-мен өзара әрекеттесуі зерттелмегендіктен, қазіргі кезде, клопидогрелді басқа ҚҚСП-мен бірге қабылдағанда асқазан-ішектік қан кетулердің жоғары қаупі бар-жоқтығы белгісіз. Сондықтан ҚҚСП, соның ішінде ЦОГ-2 тежегіштерін клопидогрелмен бірге тағайындауды сақтықпен жүргізу керек.

Басқа біріктірілген ем: Клопидогрел, өзінің белсенді метаболиті түзілгенге дейін CYP2C19 жүйесінің көмегімен ішінара метаболизденетіндіктен, бұл жүйені тежейтін препараттарды бір мезгілде пайдалану, клопидогрелдің белсенді метаболиті деңгейінің төмендеуіне және оның клиникалық тиімділігінің азаюына алып келуі мүмкін. CYP2C19 жүйесін тежейтін препараттарды бір мезгілде қабылдау ұсынылмайды.

Протондық помпа тежегіштері: протондық помпа тежегіштері тобына жататын препараттар CYP2C19 цитохромының белсенділігін тежеуі мүмкін екендігін көрсететін түрлі мәліметтердің болғанына қарамастан, зерттеулер мәліметтері клопидогрел мен осы топ препараттарының барлығының дерлік өзара әрекеттесу мүмкіндігін көрсетеді. Сондықтан аса қажет жағдайларды қоспағанда, клопидогрелді протондық помпа тежегіштерімен бір мезгілде тағайындалуын болдырмау керек.

Асқазан сөлінің өндірілуін бәсеңдететін басқа препараттардың, мысалы, H2-рецепторлары блокаторларының немесе антацидтік препараттардың клопидогрелдің тромбоцитке қарсы әсеріне ықпал ететінін көрсететін мәліметтер анықталмаған.

Клопидогрелді атенололмен, нифедипинмен бірге немесе екі препаратпен бір мезгілде қолданғанда клиникалық тұрғыдан маңызды фармакодинамикалық өзара әрекеттесу байқалмаған. Бұдан өзге, фенобарбиталды, циметидин мен эстрогендерді бір мезгілде қолдану клопидогрел фармакодинамикасына айтарлықтай әсер етпеген.

Дигоксин мен теофиллиннің фармакокинетикалық көрсеткіштері оларды клопидогрелмен бірге қолданғанда өзгермеген. Антацидтік препараттар клопидогрелдің сіңірілуін азайтпаған.

Клопидогрелдің карбоксилдік метаболиті Р4502C9 цитохромының белсенділігін тежеуі мүмкін, бұл кейбір дәрілік заттардың, мысалы, фенитоиннің, толбутамидтің және Р4502C9 цитохромының көмегімен метаболизденетін кейбір ҚҚСП плазмадағы концентрацияларының жоғарылауына алып келуі мүмкін. CYP2С9 арқылы метаболизденетін фенитоин мен толбутамидті клопидогрелмен бір мезгілде қолдану қауіпсіз.

Айрықша нұсқаулар

Емдеу кезіндегі қан кетулер мен гематологиялық жағымсыз реакциялар қаупіне байланысты, қан кетуді білдіретін клиникалық симптомдар пайда болса, бірден қан талдауын және/немесе басқа тиісінше талдауларды жүргізу керек.

Басқа тромболитикалық препараттармен емдеудегі сияқты, клопидогрелді жарақатпен, хирургиялық араласулармен немесе басқа патологиялық жағдайлармен байланысты қан кету қаупінің жоғарылығына бейім емделушілерде, сондай-ақ ацетилсалицил қышқылын, гепарин, IIb/IIIа гликопротеин тежегіштерін, сондай-ақ қабынуға қарсы стероидты емес препараттарды, соның ішінде ЦОГ-2 (циклооксигеназа-2) тежегіштерін қабылдап жүрген емделушілерде қолданғанда сақ болу керек. Емделушілерде қан кету белгілерінің, соның ішінде жасырын белгілерінің болуын, әсіресе емдеудің алғашқы аптасы ішінде және (немесе) инвазивтік кардиологиялық емшаралардан немесе басқа хирургиялық араласулардан кейін мұқият қадағалау жүргізу қажет. Клопидогрел мен пероральді антикоагулянттарды бір мезгілде қабылдау ұсынылмайды, өйткені бұл қан кету қарқындылығының артуына алып келуі мүмкін.

Тромбоцитке қарсы әсері аса жағымды болмайтын жоспарлы хирургиялық араласулар кезінде, клопидогрелмен емдеу курсын хирургиялық араласудан 7 күн бұрын тоқтату керек. Емделушілер кез-келген жоспарлы операция алдында клопидогрелді қабылдағаны туралы және кез-келген жаңа дәрілік препаратты қабылдауды бастар алдында дәрігерге (стоматолог дәрігерді қоса) хабарлауы тиіс.

Клопидогрел қан кету уақытын ұзартады және қан кетулердің дамуына (әсіресе, асқазан-ішектік және көзішілік) бейім аурулары бар емделушілерде сақтықпен қолданылуы тиіс.

Емделушілерге клопидогрелді қабылдау кезінде (соның ішінде ацетилсалицил қышқылымен біріктіріп) қан кетуді тоқтату үшін көп уақыт қажет болуы мүмкін екендігі, сондай-ақ, оларда әдеттен тыс (орналасуы немесе ұзақтығы) қан кету туындаған жағдайда, олар бұл туралы өзінің емдеуші дәрігеріне хабарлауы керектігі жөнінде ескертілуі тиіс.

Дәрігер емделушіге кез-келген жоспарлы операция алдында клопидогрелді қабылдап жүргенін және кез-келген жаңа дәрілік препаратты қабылдауды бастар алдында дәрігерге (стоматолог дәрігерді қоса) хабарлау қажеттігі туралы ескертуі тиіс.

Өте сирек, соның ішінде клопидогрелді азғантай уақыт қабылдағанда, тромбоцитопениялық тромбогемолитикалық пурпура (TTП) дамыған жағдайлар байқалған, ол тромбоцитопениямен және неврологиялық бұзылыстармен немесе бүйрек функциясының бұзылуымен немесе қызбамен қатар жүретін микроангиопатиялық гемолитикалық анемиямен сипатталады. ТТП өмірге қауіп төндіруі мүмкін, плазмаферезді қоса дереу емдеуді қажет ететін жағдай болып табылады.

Ұзақтығы кемінде 7 күнге созылған жедел ишемиялық инсульт кезінде клопидогрелді қабылдау ұсынылмайды, өйткені оны мұндай жағдайда қолданылғаны жөнінде мәліметтер жоқ.

Клопидогрел өзінің белсенді метаболиті түзілгенге дейін ішінара CYP2C19 жүйесінің көмегімен метаболизденетіндіктен, бұл жүйені тежейтін препараттарды пайдалану клопидогрелдің белсенді метаболиті деңгейінің төмендеуіне және оның клиникалық тиімділігінің азаюына алып келуі мүмкін. CYP2C19 жүйесін тежейтін препараттарды бір мезгілде қабылдау ұсынылмайды.

Препаратты бүйрек функциясының бұзылулары бар емделушілерде қолданудың терапиялық тәжірибесі шектеулі, сондықтан Клопидогрелді мұндай емделушілерде сақтықпен қолдану керек.

Препаратты бауыр функциясының қан кетуге түрткі болуы мүмкін орташа дәрежелі бұзылулары бар емделушілерде қолданудың терапиялық тәжірибесі шектеулі, сондықтан Клопидогрелді бұл популяцияда сақтықпен қолдану керек.

Өнімнің құрамында гидрогенделген майсана майы бар, ол диспепсия және диарея туғызуы мүмкін.

Жүктілік және лактация кезеңі. Оны жүкті әйелдердің қабылдаған жөнінде клиникалық мәліметтер болмағандықтан, сақтық шарасы ретінде, клопидогрелді жүктілік кезінде қабылдау ұсынылмайды.

Адамда емшек сүтіне өтетін-өтпейтіндігі - белгісіз. Сақтық шарасы ретінде, Ареплекс дәрілік препаратымен емдеу кезінде бала емізуді тоқтата тұру керек.

Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Қабылдаған кезде бас айналуы мен бас ауыруы пайда болуы мүмкін, оны көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару кезінде ескеру қажет.

Артық дозалануы

 • Симптомдары. Клопидогрелмен артық дозалану қан кетудің дамуы түрінде, ары қарай асқынуымен қан кету уақытының артуына әкелуі мүмкін.

 • Емі. Қан кету пайда болған кезде тиісті ем шараларын жүргізу талап етіледі.

  Клопидогрелдің у қайтарғысы анықталмаған. Егер қан кетудің ұзарған уақытын жылдам түзету үшін тромбоцитарлы массаны құю жүргізу ұсынылады.

  Шығарылу түрі және қаптамасы

  Поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадагн жасалған пішінді ұяшықты қаптамада 14 таблеткадан.

  1 немесе 2 пішінді ұяшықты қаптама медицинада қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдерінде нұсқаулықпен бірге картоннан жасалған пәшкеге салынған.

Сақтау шарттары

25°С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

2 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы.

Өндіруші

Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint Stock Company,

5, marsz. J. Piłsudskiego Str., 95-200 Pabianice, Польша

Тіркеу куәлігінің иесі

Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company,

33, Szkolna Str., 95-054 Ksawerów, Польша

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы

«Польфа Пабьяницкий фармацевтикалық зауыты» АҚ ҚР өкілдігі

059000, Алматы қ., Абай көшесі, 109В үй, «Глобус» бизнес-орталығы, 13 қабат, 13-2 кеңсе. Тел/факс: +7(727) 2776977. E-mail: info.kz@adamed.com.pl

Прикрепленные файлы

033123951477976689_ru.doc 101.5 кб
307622191477977822_kz.doc 120 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники