Актемра

МНН: Тоцилизумаб
Производитель: Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Tocilizumab
Номер регистрации в РК: № РК-ЛС-5№022414
Информация о регистрации в РК: 26.10.2021 - 26.10.2031
Номер регистрации в РБ: 10327/15/17/20
Информация о регистрации в РБ: 13.04.2020 - бессрочно
Включено в Список бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения
АЛО (Включено в Список бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения)

Инструкция

Саудалық атауы

Актемра

Халықаралық патенттелмеген атауы

Тоцилизумаб

Дәрілік түрі

Тері астына инъекцияға арналған ерітінді 162 мг/0,9 мл

Құрамы

Бір шприц-түбек ішінде

белсенді зат –162 мг тоцилизумаб бар

қосымша заттар: полисорбат 80, L-аргинин, L-аргинин гидрохлорид, L-метионин, L-гистидин, L-гистидин гидрохлоридінің моногидраты, инъекцияға арналған су

Сипаттамасы

Түссізден ашық-сары түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық

Фармакотерапиялық тобы

Иммунодепрессанттар. Интерлейкин тежегіштері. Тоцилизумаб.

АТХ коды L04AC07

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Тоцилизумабтың фармакокинетикалық параметрлері препаратты тері астына (162 мг аптасына 1 рет және 2 аптада 162 мг бір рет) және вена ішіне (24 апта бойында 4 аптада бір рет 8 мг/кг) қабылдаған ревматоидты артриті бар 1759 науқастарда популяциялық фармакокинетикалық талдау деректерін пайдаланумен бағаланды.

Тоцилизумабтың фармакокинетикалық параметрлері уақыт өте келе өзгермейді. Тоцилизумабтың тепе-теңдік күйінде есептік орташа AUC1апт. (± стандартты ауытқу), Cmin және Cmax 162 мг апталық дозасы үшін тиісінше 8200 ± 3600 мкг × сағат/мл, 44.6 ± 20.6 мкг/мл және 50.9 ± 21.8 мкг/мл құрады. AUC, Cmin, және Cmax үшін жинақталу коэффициенті тиісінше

6.83, 6.37 және 5.47 құрады. AUC, Cmin, және Cmax үшін тепе-теңдік күйіне 12 аптадан кейін қол жеткен.

Тоцилизумабтың 2 аптада бір рет 162 мг дозалау үшін тепе-теңдік күйінде есептік орташа AUC2апт. (± стандартты ауытқу), Cmin және Cmax тиісінше3200 ± 2700 мкг × сағат/мл, 5.6 ± 7.0 мкг/мл және 12.3 ± 8.7 мкг/мл құрады. AUC, Cmin, және Cmax үшін жинақталу коэффициенті тиісінше 2.67, 5.6 және 2.12 құрады. AUC және Cmin үшін тепе-теңдік күйіне 12 аптадан кейін қол жеткен, ал Cmax - 10 аптадан кейін қол жеткен.

Сіңірілуі

Тері астына инъекциядан кейін ревматоидты артриті бар пациенттерде жартылай сіңу кезеңі шамамен 4 күнді құрайды. Тері астына енгізуге арналған тоцилизумаб дәрілік түрінің биожетімділігі 0.8 құрады.

Таралуы

Тоцилизумабты вена ішіне енгізуден кейін қан жүйесінен екі фазалы шығарылуы жүреді. Ревматоидты артриті бар пациенттерде орталық камерадағы V(таралу көлемі) 3.5 л құрады, шеткері камерада – 2.9 л, ал тепе-теңдік күйінде Vd - 6.4 л құрады.

Орталықтық таралу көлемі пЮИА бар балаларда 1.98 л, шеткері таралу көлемі – 2.1 л, тепе-теңдік күйіндегі таралу көлемі – 4.08 л құрады.

Орталықтық таралу көлемі жЮИА бар балаларда 0.94 л, шеткері таралу көлемі –1.60 л, тепе-теңдік күйіндегі таралу көлемі – 2.54 л құрады.

Шығарылуы

Тоцилизумабтың жалпы клиренсі концентрациясына тәуелді және желілік және желілік емес клиренстің жалпы қосындысын көрсетеді. Желілік клиренс популяциялық фармакокинетикалық талдауда параметр ретінде бағаланды және ревматоидты артриті бар пациенттерде 12.5 мл/сағат, полиартикулярлық ювенильді идиопатиялық артриті бар балаларда 5.8 мл/сағ және жүйелік ювенильдік идиопатиялық артриті бар балаларда 7.1 мл/сағ. Концентрацияға байланысты болатын жүйелік емес клиренс тоцилизумабтың төмен концентрациясында жоғарырақ мәнге ие. Тоцилизумаб жоғарырақ концентрациясында жүйелік емес клиренс жолының қанығуына байланысты жүйелік клиренс басымырақ.

Ревматоидты артритте тоцилизумабтың T1/2  концентрациясына байланысты.

Ревматоидты артритте концентрациясына тәуелді 4 аптада бір рет 4 мг/кг дозадағы тоцилизумабтың Т1/2 – 11 күнді, ал 4 аптада бір рет 8 мг/кг дозадағы тоцилизумабтың Т1/2 - 13 күнді құрайды. Тепе-теңдік күйіндегі РА бар пациенттерге препаратты тері астына енгізгенде тоцилизумабтың аптасына 1 рет 162 мг дозасы үшін концентрациясына тәуелді болжамды Т1/2 – 13 күнге дейін, ал 2 аптада бір рет 162 мг доза үшін – 5 күнге дейін құрайды.

пЮИА бар балалардағы тоцилизумабтың Т1/2 көрсеткіші тепе-теңдік күйіндегі доза қабылдау аралығындағы кезеңде салмақтың екі санаты үшін 16 күнге дейінді (дене салмағы ≥ 30 кг пациенттер үшін 8 мг/кг және дене салмағы < 30 кг пациенттер үшін 10 мг/кг) құрайды.

жЮИА бар балаларда 12-ші аптада тоцилизумабтың Т1/2 көрсеткіші салмақтың екі санаты үшін 23 күнге дейінді құрайды (дене салмағы ≥ 30 кг пациенттер үшін 8 мг/кг және дене салмағы < 30 кг пациенттер үшін 10 мг/кг).

Тұрғындардың ерекше топтарындағы фармакокинетикасы

Бауыр жеткіліксіздігі

Тоцилизумабтың фармакокинетикалық параметрлеріне бауыр жеткіліксіздігінің көрсететін әсерінің арнайы зерттеулері жүргізілген жоқ.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде тоцилизумаб фармакокинетикасына арнайы зерттеулер жүргізілген жоқ. Популяциялық фармакокинетикалық талдауда ескерілген, ревматоидты артриті бар пациенттердің көпшілігінде

бүйрек функциясы қалыпты немесе бүйрек функциясы бұзылуының ауырлығы жеңіл дәрежелі (креатинин клиренсі Кокрофт-Голт формуласы бойынша < 80 мл/мин және ≥ 50 мл/мин) болды, бұл тоцилизумабтың фармакокинетикасына әсер етпеді.

Бүйрек функциясының ауырлығы жеңіл дәрежелі бұзылуы бар пациенттерге тоцилизумаб дозасын түзету талап етілмейді.

Тұрғындардың басқа да ерекше топтары

Ревматоидты артриті бар ересек пациенттердегі популяциялық фармакокинетикалық талдау жасы, жынысы және нәсілі тоцилизумаб фармакокинетикасына әсер етпейтіндігін көрсетті. Тоцилизумабтың дозасын тиісінше түзету талап етілмейді.

Фармакодинамикасы

Тоцилизумаб IgG1иммуноглобулинінің қосалқы класының интерлейкин-6 (ИЛ-6) адам рецепторына рекомбинантты гуманизацияланған моноклональді антидене. Тоцилизумаб селективті байланысады және еритін, сондай-ақ және жарғақшалық рецепторларды ИЛ-6 (sIL-6R және mIL-6R) бәсеңдетеді, және sIL 6R және mIL 6R- арқылы болатын дабыл жолына тежегіш әсер етеді. ИЛ-6 әртүрлі жасуша типтерімен өндірілетін көп функциональді цитокин болып табылады, және Ig секрециясының стимуляциясы, Т-жасушаның белсенділенуіне, бауырдағы жедел фаза ақуыздарының өндірілуін стимуляциялау және гемопоэз стимуляциялау сияқты паракринді реттеу, жүйелік физиологиялық және патологиялық үдерістерге қатысады. ИЛ-6 әртүрлі ауру патогенезінде, оның ішінде қабыну ауруларында, остеопорозда және жаңа түзілімдерде болады. Тоцилизумабтың ісікке қарсы және инфекцияға қарсы организм қорғанысына теріс әсерінің ықтималдығын жоққа шығаруға болмайды. Ісік дамығанда ИЛ-6 рецепторларын тежейтін рөлі белгісіз.

Қолданылуы

 • ауру - модификациялайтын ревматизмге қарсы препараттармен немесе ісік некрозының антагонистік факторларымен жүргізілген алдындағы емдеу тиімсіз болған, немесе берілген емге жауап ретінде көтере алмайтындай уыттылық дамуы, оның ішінде буынның рентгенологиялық дәлелденген деструкциясының үдеуін болдырмау үшін пациенттердегі белсенділігі орташа немесе жоғары дәрежедегі ревматоидты артрит монотерапиясында немесе кешенді ем құрамында (метотрексат, қабынуға қарсы базистік препараттар)

Қолдану тәсілі және дозалары

Тері астына енгізуге арналған дәрілік түрі бір реттік алдын ала толтырылған қорғаныс клипсы бар шприц немесе алдын ала толтырылған шприц-қалам көмегімен енгізіледі. Бірінші инъекцияны біліктілігі бар дәрігер бақылауымен жүргізу керек. Инъекция енгізуге ұсынылатын орындарды (іш, сан, иық) алмастырып отыру керек; инъекцияны меңге, тыртықтарға, қызаруы, зақымдануы, тығыздалуы, гематомалары бар тері бөліктеріне енгізуге болмайды.

Ересек пациенттер үшін тоцилизумабтың ұсынылған дозасы тері астына инъекция түрінде аптасына 1 рет 162 мг құрайды. Тоцилизумабты монтерапия ретінде немесе МТ және/немесе басқа РҚБП біріктірілімде пайдалануға болады.

Препараттың вена ішіне инфузиясынан тері астына енгізуге ауысқан пациенттерге бірінші тері астына инъекция келесі вена ішіне инфузия жүргізілетін күні енгізіледі. Бірінші инъекция енгізу біліктілігі бар қызметкер бақылауымен жүргізу керек

Тоцилизумабтың тері астына енгізуге арналған дәрілік түрін вена ішіне енгізуге болмайды.

Үй жағдайында пациенттің тері астына инъекция жасауының мүмкіндігін бағалау және келесі дозаны енгізер алдында аллергиялық реакциялар симптомдары пайда болу жағдайында дәрігерге бұны хабарлау керектігі туралы оған мәлімдеу керек. Күрделі аллергиялық реакциялар симптомдары дамығанда пациенттер дереу медициналық көмекке жүгінуі тиіс.

Доза модификациялау бойынша ұсыныстар:

 • Бауыр ферменттері белсенділігінің өзгерістері

  Көрсеткіш мәні

  Әрекет

  > 1 ЖҚШ 3 есе жоғарылауы

  Қажет болғанда бір мезгілде тағайындалатын РҚБП дозасын түзету керек.

  Тоцилизуматты тері астына қабылдайтын пациенттер: осы диапазонда трансаминазалардың тұрақты жоғарылауында инъекцияны енгізу жиілігін 2 аптада 1 ретке дейін қысқарту керек немесе АЛТ немесе АСТ көрсеткіштері қалыпқа келгенше препаратпен емдеуде үзіліс керек.

  Препаратты клиникалық қажеттілікке сәйкес аптасына 1 рет немесе 2 аптада 1 рет мерзіммен енгізуді жаңғырту керек.

  > 3 ЖҚШ 5 есе жоғарылауы

  Тоцилизумабпен емді ЖҚШ көрсеткішінен 3 еседен кем асатын деңгейіне дейін төмендегенше дейін тоқтату; одан әрі ЖҚШ 1-3 есе астам болуы үшін ұсыныстарды ұстану керек.

  ЖҚШ 3 еседен астам жоғары көрсеткіш тұрақты жоғарылағанда (қайта зерттелгенде расталған) препарат қабылдауды тоқтату керек

  ЖҚШ 5 еседен астам жоғарылауы

  Тоцилизумаб қабылдауды тоқтату

 • Нейтрофилдердің төмен абсолюттік саны (НАС)

  Көрсеткіш мәні (жасушалар саны x 109/л)

  Әрекет

  НАС > 1

  Препарат дозасын өзгертуге болмайды

  НАС 0.5 1

  Емдеуде үзіліс керек

  Тоцилизумабты тері астына қабылдайтын пациенттер: клиникалық қажеттілікке сәйкес НАС көрсеткіші > 1 x 109дейін ұлғаюында екі аптада 1 рет жиілікпен тері астына иньекция енгізуді жаңғырту және жиілігін әр аптада 1 ретке дейін ұлғайту.

  НАС < 0.5

  Тоцилизумабты қабылдауды тоқтату керек

 • Тромбоциттердің төмен саны

  Көрсеткіш мәні (жасушалар саны x 103/мкл)

  Әрекет

  50 100

  Препаратпен емдеуді тоқтата тұру керек

  Тоцилизумабты тері астына қабылдайтын пациенттер: көрсеткіші > 100 x 103/мкл дейін ұлғаюында тері астына иньекция енгізуді клиникалық қажеттілікке сәйкес екі аптада 1 рет жиілікпен жаңғырту және жиілігін әр аптада 1 ретке дейін ұлғайту.

  < 50

  Тоцилизумабты қабылдауды тоқтату керек

  Дозалау бойынша ерекше нұсқаулар

  Егде адамдар

  Егде жастағы адамдарға доза түзету талап етілмейді (65 жас және одан үлкен).

  Бүйрек жеткіліксіздігі

  Ауырлық дәрежесі жеңіл бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде доза түзету талап етілмейді. Ауырлық дәрежесі орташа және ауыр бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде тоцилизумаб қолдану зерттелмеген.

  Бауыр жеткіліксіздігі

  Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде тоцилизумаб қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелмеген.

  Шприц-түбекті пайдалану бойынша нұсқаулық

  Құрылғы тек бір рет пайдалануға арналған.

  Шприц-түбекті қолданар алдында нұсқаулықпен мұқият танысу керек.

 • Прикрепленные файлы

  351302671477975722_ru.doc 355 кб
  954171201477977434_kz.doc 335.5 кб

  Отправить прикрепленные файлы на почту

  Источники

  Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» МЗ РБ