Войти

Джес® Дроспиренон, Этинилэстрадиол

Республиканский центр развития здравоохранения
КНФ (ЛС включено в Казахстанский национальный формуляр лекарственных средств)
Производитель: Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Дроспиренон и эстроген
Номер регистрации: № РК-ЛС-5№011639
Дата регистрации: 13.11.2017 - 13.11.2022
Предельная цена: 174 KZT

Инструкция

Саудалық атауы

Джес®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Жоқ

Дәрілік түрі

Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар

Құрамы

Бір белсенді таблетканың құрамында

белсенді заттар: 0,02 мг этинилэстрадиол, 3 мг дроспиренон,

қосымша заттар: лактоза моногидраты, жүгері крахмалы, магний стеараты,

үлбірлі қабықтың құрамы: гипромеллоза, тальк, титанның қостотығы (E171), темірдің (III) қызыл тотығы (E172).

Бір плацебо таблетканың құрамында

қосымша заттар: микрокристалды целлюлоза, лактоза моногидраты, магний стеараты,

үлбірлі қабықтың құрамы: гипромеллоза, тальк, титанның қостотығы (E171).

Сипаттамасы

Үлбірлі қабықпен қапталған белсенді таблеткалар:

дөңгелек пішінді, екі беті дөңес, ақшыл-қызғылт түсті үлбірлі қабықпен қапталған, бір жақ бетінде дұрыс пішінді алтыбұрышта нақышталған «DS» жазуы бар таблеткалар.

Үлбірлі қабықпен қапталған плацебо таблеткалар:

дөңгелек пішінді, екі жағы дөңес, ақ түсті үлбірлі қабықпен қапталған, бір жақ бетінде дұрыс пішінді алтыбұрышта нақышталған «DР» жазуы бар таблеткалар.

Фармакотерапиялық тобы

Жыныс гормондары және жыныс жүйесінің модуляторлары. Жүйелік қабылданатын гормональдік контрацептивтер. Прогестагендер және эстрогендер (бекітілген біріктірілімдер). Дроспиренон және эстрогендер.

АТХ коды G03AA12

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Дроспиренон

Сіңуі

Дроспиренон ішу арқылы қабылданғаннан кейін тез және толық сіңеді. Ішке бір реттік қабылдаудан кейін сарысудағы 35 нг/мл-ге жуыққа тең ең жоғары концентрацияға 1-2 сағаттан соң жетеді. Биожетімділігі 76-дан 85%-ға дейін өзгеріп отырады. Ас қабылдау, затты ашқарынға қабылдаумен салыстырғанда, дроспиренонның биожетімділігіне ықпалын тигізбейді.

Таралуы

Ішу арқылы қабылданғаннан кейін сарысудағы дроспиренон деңгейінің, жартылай шығарылу кезеңі 1,6±0,7 сағаттық және 27,0±7,5 сағаттық, екі сатылы төмендегені байқалады. Дроспиренон қан сарысуының альбуминдерімен байланысады, жыныс стероидтарымен байланыстыратын глобулинмен (ЖСБГ) немесе кортикостероид байланыстыратын глобулинмен (КБГ) байланыспайды. Сарысудағы заттардың жалпы концентрациясының тек 3-5%-ы ғана бос стероид түрінде болады. Этинилэстрадиолмен ЖСБГ артуының индукциялануы дроспиренонның сарысу ақуыздарымен байланысуына ықпал етпейді.

Таралуының шамамен алғандағы орташа көлемі 3,7±1,2 л/кг құрайды.

Метаболизмі

Дроспиренон ішке қабылданғаннан кейін экстенсивті метаболизмге ұшырайды.

Плазмадағы негізгі метаболиттер лактонды сақина ашылған кезде түзілетін дроспиренонның қышқылдық түрлері, ол ашық және 4,5-дигидро-дросперинон-3-сульфат болып табылады. Екі метаболит те Р450 цитохром жүйесінің қатысуынсыз түзіледі. Дроспиренон Р450 цитохром жүйесінің 3А4 ферментінің жәрдемімен өте аз дәрежеде метаболизденеді және 1А1, 2С9 және 2С19 ферменттері сияқты, аталған ферментті тежей алатын қабілет көрсетеді.

Организмнен шығарылуы

Дроспиренонның сарысудағы метаболизмдік клиренсінің жылдамдығы 1,5±0,2 мл/мин/кг құрайды. Дроспиренон өзгермеген күйінде тек болар-болмас мөлшерде ғана шығарылады. Дроспиренон метаболиттері нәжіспен және несеппен 1,2:1,4 арақатынаста шығарылады. Метаболиттердің несеппен және нәжіспен бірге шығарылған кездегі жартылай шығарылу кезеңі – шамамен 40 сағат.

Тепе-теңдік концентрация

Циклдық емделу кезінде дроспиренон сарысуда ең жоғары концентрацияға емдеудің 7 және 14 күндері арасында жетеді және шамамен 60 нг/мл құрайды. Сарысуда дроспиренон концентрациясының шамамен 2-3 есе артқаны (жиналу есебінен) байқалады, ол терминальді сатыдағы жартылай шығарылу кезеңі мен дозалау аралығының арақатынасымен жүзеге асырылады. Дроспиренонның сарысулық концентрациясының әрі қарай артуы 1 және 6 циклдарының арасында білінеді, содан кейін концентрацияның артуы байқалмайды.

Емделушілердің ерекше топтары

Бүйрек қызметінің жеткіліксіздігіне ықпалы

Дроспиренонның бүйрек қызметінің жеткіліксіздігі жеңіл (креатинин клиренсі = минутына 50-80 мл) болатын әйелдердегі тепе-теңдік концентрациялары бүйрек қызметінің жеткіліксіздігі қалыпты (креатинин клиренсі минутына  80 мл) болатын әйелдердегі тиісті көрсеткіштерге ұқсас болды. Бүйрек қызметінің жеткіліксіздігі орташа болатын әйелдерде дроспиренонның сарысулық деңгейі, бүйрек қызметі қалыпты болатын әйелдерге қарағанда, орта есеппен 37%-ға жоғары болды. Дроспиренонмен емдеудің барлық топтарға жағымдылығы жақсы болды. Дроспиренонды қабылдау сарысудағы калий концентрациясына клиникалық тұрғыдан елеулі ықпалын тигізген жоқ.

Бауыр қызметінің жеткіліксіздігіне ықпалы

Бауыр қызметінің бұзылуы орташа (Чайлд-Пью бойынша В тобы) болатын әйелдерде дроспиренонның сарысудағы орташа концентрациясының уақытқа тәуелділігі ең жоғары концентрацияның мәндері ұқсас сіңу/таралу сатылары ішінде бауыр қызметі қалыпты болатын әйелдердегі осы көрсеткіштермен ұқсас болды.Таралудың терминальді сатысы кезінде қан сарысуындағы дроспиренон концентрациясының төмендеуі бауыр қызметінің жеткіліксіздігі дәрежесі орташа әйелдерде, бауыр қызметі қалыпты әйелдерге қарағанда, 1,8 есе дерлік жоғары болды, мұндайда ішу арқылы қолданған кезде шамаланған клиренсінің, бауыр қызметі қалыпты әйелдердегі осындаймен салыстырғанда, шамамен 50%-ға төмен болатындығы байқалды. Клиренсінің көрсетілгендей төмендеуі екі топқа жататын әйелдер арасында қандағы калий концентрацияларында қандай да бір айырмашылықтарды тудырған жоқ. Тіпті қант диабеті болғанның және спиронолактонмен бір мезгілде жүргізілген емнің өзінде (гиперкалиемияға әкеп соқтыратын екі фактор) қан сарысуында калийдің қалыпты жоғары шектен асып кететін концентрациядан әрі жоғарылағаны байқалған жоқ. Бауыр қызметінің жеңіл немесе орташа жеткіліксіздігіне шалдыққан (Чайлд-Пью бойынша В тобы) емделушілерге дроспиренонның жағымдылығы жақсы деп қорытынды жасауға болады.

Этникалық топтар

Этникалық факторлардың дроспиренон және этинилэстрадиолдың фармакокинетикасына клиникалық тұрғыдан ықпал ететіні анықталған жоқ.

Этинилэстрадиол

Сіңуі

Этинилэстрадиол ішке қабылданғаннан кейін тез және толық сіңеді. Бір рет ішке қабылданғаннан кейін сарысуда концентрацияның жоғары шегіне 1-2 сағаттан соң жетеді және 33 пг/мл құрайды. Жүйеалды конъюгациялану және алғашқы пассаж метаболизмі нәтижесінде толық биожетімділігі шамамен 60% құрайды. Зерттеуге алынғандардың 25%-да аспен қоса қабылдау этинилэстрадиолдың биожетімділігін төмендетеді, ал басқа субъекттерде мұндай өзгерулер байқалған жоқ.

Таралуы

Этинилэстрадиолдың сарысудағы концентрациясы екі сатыда төмендейді, терминальді сатысы шамамен 24 сағатты құрайтын жартылай шығарылу кезеңімен сипатталады. Этинилэстрадиол елеулі дәрежеде, бірақ ерекше түрде емес, сарысулық альбуминмен (шамамен 98,5%) байланысады және сарысуда ЖСБГ концентрациясын арттырады. Шамамен алғандағы таралу көлемі 5 л/кг-ға жуықты құрайды.

Метаболизмі

Этинилэстрадиол аш ішектің шырышында және бауырда жүйеалды конъюгациясына ұшырайды. Этинилэстрадиол алдымен ароматтық гидроксилдену арқылы метаболизденеді, мұндайда бос метаболиттер түрінде де, сонымен қатар глюкурон және күкірт қышқылдарымен байланысқан конъюгаттар түрінде болатын әртүрлі гидроксилденген және метилденген метаболиттер түзеді. Этинилэстрадиол толық метаболизденеді. Этинилэстрадиолдың метаболизмдік клиренсінің жылдамдығы минутына 5 мл/кг-ға жуықты құрайды.  

Организмнен шығарылуы

Этинилэстрадиол өзгермеген күйінде тіпті шығарылмайды. Этинилэстрадиол метаболиттері несеппен және өтпен бірге 4:6 арақатынаста шығарылады. Метаболиттерді шығару үшін жартылай шығарылу кезеңі 1 тәулікті құрайды. Тепе-теңдік концентрациясыТепе-теңдік концентрация жағдайына емдеу циклының екінші жартысында жетеді, әрі этинилэстрадиолдың сарысулық деңгейі шамамен 1,4-2,1 есе артады.

Фармакодинамикасы

«Әдістің сәтсіздігін» бағалау үшін Перль индексі 0,41-ді құрайды (жоғарғы екіжақты 95 % сенім интервалы: 0,85).

Жалпы Перль индексі («әдістің сәтсіздігі» + емделуші жағынан қателіктер): 0,80 (жоғарғы екіжақты 95 % сенім интервалы: 1,30).

Джес®-тің контрецептивтік әсері түрлі факторлардың әрекеттесуіне негізделеді, олардың ең маңыздыларына овуляцияның тежелуі және эндометрийдегі өзгерулер жатады.

3 цикл ішінде овуляцияны тежеу зерттеулерінде 3 мг дроспиренон/0,02 мг этинилэстрадиол 24-күндік қабылдау күнтізбесін және 21-күндік қабылдау күнтізбесін салыстырды, 24-күндік қабылдау күнтізбесі фолликулдардың дамуын қатты тежеумен байланысты болды. Емнің үшінші циклында препараттың дозасын қабылдауда әдейлеп жасаған қателіктерден кейін 21-күндік қабылдау күнтізбесіндегі әйелдердің көбі 24-күндік қабылдау күнтізбесіндегі әйелдермен салыстырғанда аналық бездер белсенділігін көрсетті. «Емнен кейін» циклында аналық бездер белсенділігі 24-күндік қабылдау күнтізбесіндегі 91,8 % әйелдерде «емге дейін» мәндерге қайта келді.

Джес® этинилэстрадиол және прогестаген, дроспиреноны бар ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептив болып табылады. Емдік дозада дроспиренон сондай-ақ, минералокортикоидтарға және андрогендерге қарсы әсері бар. Ол эстрогендік, глюкокортикоидтық және глюкокортикоидтарға қарсы әсерлерін көрсетпейді. Бұл дроспиренонға табиғи гормон прогестеронға өте жақын фармакологиялық пішінді қамтамасыз етеді.

Клиникалық зерттеудер Джестің® минералокортикоидтарға қарсы орташа сипаты минералокортикоидтарға қарсы орташа әсеріне әкелетінін көрсетті.

Джестің® тиімділігі мен қауіпзідігін бағалау мақсатында орташа акнесі бар әйелдерде көпорталық, қос соқыр, рандомизирленген, плацебо-бақыланатын екі зерттеу жүргізілді.

Плацебомен салыстыру емінің алты айынан соң Джес® 15,6 % -ға (49,3 % 33,7 %-ға қарсы) қабынған бұзылуларды, 18,5 % -ға (40,6 % 22,1 %-ға қарсы) қабынбаған бұзылуларды және 16,5 % -ға (44,6 % 28,1 %-ға қарсы) жалпы қабыну санының статистикалық маңызы бар көп азайтылғанын көрсетті. Бұдан басқа, 11,8 % -ға көп субъект үлесі (18,6 % 6,8 %-ға қарсы) Зерттеушінің сатистикалық ғаламдық баға (ISGA) шкаласы бойынша «таза» немесе «таза дерлік» деген бағаға жетті.

Қолданылуы

- ішке қабылдауға арналған контрацепция

Қолдану тәсілдері және дозасы

Джес® таблеткаларын қаптамада көрсетілген ретімен, күнде белгілі бір уақытта, азғантай сумен қабылдау керек. 28 күн бойы үзіліссіз тәулігіне бір таблеткадан қабылдайды. Алдыңғы қаптамадағы соңғы таблетканы қабылдаудан кейінгі келесі күні әрбір келесі қаптаманы қабылдау басталады. Әдетте етеккір тәрізді қан кету белсенді емес таблетканы қабылдағаннан кейінгі 2-3-ші күндері басталып, жаңа қаптаманы қабылдағанға дейін аяқталмауы мүмкін.

Қабылдауды қалай бастау керек

- Алдыңғы айда ешқандай гормональді дәрі қабылданбаған жағдайда

Қабылдау етеккір оралымының алғашқы күні (яғни етеккірлік қан келудің бірінші күні) басталады. Қабылдауды етеккір оралымының 2-5 күнінде бастауға болады, бірақ бұл жағдайда таблетканы бірінші қаптамадан қабылдаудың алғашқы 7 күні ішінде контрацепцияның қосымша бөгеу әдісін қолдану қажет.

- Біріктірілген гормональді контрацептивтерден (ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтен, қынаптық сақинадан, трансдермальді бұласырдан) ауысқанда

Қабылдауды алдыңғы қаптамадан құрамында гормоны бар соңғы таблетканы қабылдағаннан кейінгі келесі күні бастаған дұрыс, бірақ қалай болғанда да әдеттегі 7 күндік үзілістен кейінгі келесі күннен кешіктірмей (21 таблеткалық препараттар үшін) немесе құрамында гормоны жоқ соңғы таблетканы қабылдағаннан кейін (қаптамадағы 28 таблеткалық препараттар) бастаған жөн. Қынаптық сақинадан, немесе трансдермальді бұласырдан ауысқанда қабылдауды сақинаны немесе бұласырды алған күннен бастау керек, бірақ ешқашан сақинаны немесе бұласырды қайта қоятын күннен кейін қолданылмауы тиіс.

- Құрамында тек гестагендер («мини-пили», инъекциялық түрлер, имплантант) ғана бар контрацептивтерден немесе гестаген босап шығатын жатырішілік жүйеден (ЖІЖ) ауысқанда

Әйел Джеске® мини-пилиден кез келген күні (үзіліссіз), имплантанттан немесе гестаген босап шығатын ЖІЖ-ден – оны алып тастаған күні, инъекциялық түрден – келесі инъекция жасалуы керек болған күннен бастап ауысуға болады. Барлық жағдайларда да таблетка қабылдаудың алғашқы 7 күні ішінде контрацепцияның қосымша бөгеу әдісін қолдану қажет.

- Жүктіліктің алғашқы триместрі кезіндегі аборттан кейін

Әйел препаратты қабылдауды дереу бастай алады. Осы шарт сақталған жағдайда әйелге қосымша контрацепциялық қорғану қажет емес.

- Жүктіліктің екінші триместріндегі аборттан кейін немесе босанғаннан кейін

Әйел препарат қабылдауды жүктіліктің екінші триместріндегі аборттан немесе босанғаннан кейінгі 21-28-ші күні бастауы тиіс. Егер қабылдау кеш басталған болса, таблетка қабылдаудың алғашқы 7 күні ішінде контрацепцияның қосымша бөгеу әдісін қолдану қажет. Алайда егер әйел жыныстық қатынаста болған болса, препаратты қабылдаудан бұрын жүктіліктің бар-жоғын анықтау немесе етеккірдің алғашқы келуін күту керек.

Ұмытылып, жіберіп алған таблеткаларды қабылдау

Ұмытылған плацебо таблеткаларды есепке алмауға да болады. Сонда да, белсенді емес таблеткаларды қабылдау кезеңін байқамай ұзартып алмау үшін, оларды құртқан жөн. Келесі кеңестер белсенді ұмытылған таблеткаларға ғана қатысты.

Егер белсенді таблетка қабылдаудағы кешігу 24 сағаттан аспаса, контрацепциялық қорғау төмендемейді. Әйел бұл таблетканы мүмкіндігінше тезірек қабылдауы тиіс, келесі таблетка әдеттегі уақытында қабылданады.

Егер таблетка қабылдаудағы кешігу 24 сағаттан асып кетсе, контрацепциялық қорғау төмендеуі мүмкін. Осы ретте екі мынандай негізгі ережені басшылыққа алуға болады:

 • Препаратты қабылдау 7 күннен артыққа үзілмеуі тиіс (белсенді емес таблеткаларды қабылдау аралығы 4 күн болатынын ескеру керек).

 • Таблетканы 7 күн бойы үзіліссіз қабылдау гипоталамо-гипофизарлық-аналық без жүйесінің талапқа сай төмендеуіне қол жеткізу үшін қажет етіледі.

Осыған сәйкес, егер таблетка қабылдаудағы кешігу 12 сағаттан асқан болса (соңғы таблетка қабылданған сәттен басталған аралық 36 сағаттан асса), мынандай кеңестер берілуі мүмкін:

1 – 7-ші күні:

Әйел қабылданбаған соңғы таблетканы тез арада қабылдауы керек (тіпті, егер бұл екі таблетканы бір мезгілде қабылдауды керек еткен күннің өзінде). Келесі таблетка әдеттегі уақытта қабылданады. Келесі 7 күн ішінде контрацепцияның қосымша бөгеу әдісін (мысалы, мүшеқапты) қолдану керек. Егер қабылданбаған таблетка алдындағы бір апта ішінде жыныстық қатынас орын алған болса, жүктілік пайда болуы мүмкін екендігін ескеру қажет.

Ұмытылып, жіберіп алған таблеткалардың саны неғұрлым көп болса, және плацебо таблетканы қабылдау сатысына жақын болса, жүктіліктің пайда болуы мүмкін екендігі соғұрлым жоғары.

8 – 14-күні:

Әйел ұмытылған соңғы таблетканы тез арада қабылдауы тиіс (тіпті, егер бұл екі таблетканы бір мезгілде қабылдауды керек еткен күннің өзінде). Келесі таблетка әдеттегі уақытта қабылданады.

Егер әйел алғашқы ұмытылған таблетканың алдындағы 7 күн бойы таблеткаларды дұрыс қабылдаған болса, қосымша контрацептивтік әдістерді қолдануының қажеті жоқ. Керісінше жағдайда, сондай-ақ бір таблеткадан көп ұмытылған болса, контрацепцияның қосымша бөгеу әдістерін (мысалы, мүшеқап) 7 күн бойы қолдану қажет.

15 – 24-күні:

Плацебо таблеткаларды қабылдау кезеңінің жақындауына байланысты, контрацептивтік сенімділіктің төмендеу қаупінен құтылу мүмкін емес. Соған қарамастан, таблеткаларды қабылдау кестесін реттеу арқылы контрацептивтік қорғаныстың әлсіреуіне жол бермеуге болады. Демек, төменде көрсетілген екі үлгінің біреуін ұстана отырып, таблетканың алғаш ұмытылғанға дейінгі 7 күні бойы әйел барлық таблеткаларды дұрыс қабылдағанда ғана сақтанудың қосымша шараларын қолданбауына да болады. Керісінше жағдайда, ол төменде келтірілген үлгілердің біріншісін және онымен қатар контрацепцияның қосымша әдістерін 7 күн бойы қолдануы керек.

1. Әйел ұмытылған соңғы таблетканы тез арада қабылдауы тиіс, тіпті, егер бұл екі таблетканы бір мезгілде қабылдауды керек еткен күннің өзінде. Содан кейін ол таблеткаларды белсенді таблеткалар біткенге дейін әдеттегі мерзімде қабылдауды жалғастырады. Төрт плацебо таблетканы тастап, келесі қаптамадан таблеткаларды кідіртпей қабылдай бастауы керек. Дәріні тоқтатуға байланысты қан кетулер екінші қаптамадағы белсенді таблеткалар біткенге дейін басталу ықтималдығы төмен, бірақ таблеткаларды қабылдау кезінде жағынды түріндегі бөлінулер немесе лақылдаған қан кетулер де болуы мүмкін.

2. Әйел ағымдағы қаптамадан белсенді таблеткаларды қабылдауды тоқтатуына да болады. Содан кейін ол 4 күндік, таблетка ұмытылған күнді де қоса есептегенде, үзіліс жасауы тиіс және жаңа қаптаманы бастауы керек.

Егер әйел таблетканы қабылдауды ұмытып кетіп, плацебо таблеткаларды қабылдау кезеңінде қан кету болмаса, жүктіліктің болуы мүмкін деп қараған жөн.

Асқазан-ішек бұзылулары жағдайында берілетін кеңестер

Асқазан-ішектің ауыр бұзылулары кезінде препараттың сіңуі толық болмауы мүмкін. Мұндай жағдайда контрацепцияның қосымша бөгеу әдістерін қолданған жөн.

Егер әйелде белсенді таблетканы қабылдағаннан кейін 3-4 сағат ішінде құсу байқалса, онда ұмытылған таблеткаға қатысты кеңестерге сай әрекет жасау керек. Егер әйел препаратты қабылдаудың қалыпты тәртібін өзгертуді қаламаса, ол қажет болған жағдайда басқа қаптамадан қосымша таблетка (бірнеше таблетка) қабылдауы тиіс.

Етеккір оралымы басталатын күнді өзгерту

Етеккірдің басталуын ары жылжыту үшін әйел қабылдап жүрген қаптамасындағы плацебо таблеткаларды ішпей-ақ, таблеткаларды Джестің® келесі қаптамасынан алып, қабылдауды жалғастыруы керек. Осылайша, екінші қаптамадағы белсенді таблеткалар біткенше, әйелдің қалауынша, етеккір оралымын кез келген мерзімге дейін ұзартуға болады. Екінші қаптамадағы препаратты қабылдау аясында әйелде жағынды түріндегі бөлінулер немесе жатырдан лақылдаған қан кетулер орын алуы мүмкін. Таблеткаларды жүйелі қабылдау плацебо таблеткаларды қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейін қайта басталады.

Етеккірдің басталуын ағымдағы үлгі бойынша әдетте қан кетулер басталатын қандай да бір басқа күнге ауыстыру үшін плацебо таблеткаларды қабылдаудың келесі кезеңін қалаған күн санына қысқартуға кеңес беріледі. Бұл аралық неғұрлым қысқа болса, әйелде қан кетулер болмау қаупі жоғары болады, ал екінші қаптамадағы таблеткаларды қабылдау кезінде лақылдап қан кету немесе жағынды түріндегі бөлінулер орын алуы мүмкін (етеккірдің басталуын шегеру кезіндегідей).

Жағымсыз әсерлер

Төменде келтірілген жағымсыз реакциялар MedDRA, SOSc реттеу қызметіне арналған медициналық сөздікке сәйкес топталған. Жиілік клиникалық зерттеулерге негізделген. Ең лайықты MedDRA термині белгілі бір реакцияны, оның симптомдарын және онымен байланысты ауруларын сипаттауға қолданылды.

Жиі (≥ 1/100, 1/10)

 • көңіл-күйдің тұрақсыздығы

 • бас ауыруы

 • жүректің айнуы

 • бас сақинасы

 • сүт бездерінің ауыруы, метроррагия*, аменорея

Жиі емес (≥1/1000, 1/100)

 • депрессия, күйгелектік, ұйқышылдық

 • бас айналуы, парестезия

 • бас сақинасы, көктамырдың варикозды кеңеюі, артериялық гипертензия

 • іштің ауыруы, құсу, диспепсия, метеоризм, гастрит, диарея

 • акне, қышыну, тері бөртпесі

 • арқаның ауыруы, аяқ-қол ауыруы, бұлшықет құрысулары

 • қынаптық кандидоз, жамбас ауыруы, сүт бездері көлемінің ұлғаюы, сүт бездерінің фиброздық-кистоздық ауыруы, жатырлық/қынаптық қан кетулер*, жыныс мүшелік бөліністер, ысынулар, вагинит, етеккір циклының бұзылуы, дисменорея, гипоменорея, меноррагия, қынаптың құрғақтығы, Папаниколау бойынша жағындыдағы өзгерістер, либидоның төмендеуі

 • астения, қатты терлеу, ісінулер (жайылған ісінулер, шеткергі ісінулер, бет ісінуі)

 • дене салмағының жоғарлауы

Сирек (≥1/10 000, 1/1000)

 • кандидоз

 • анемия, тромбоцитопения

 • аллергиялық реакциялар

 • эндокриндік бұзылулар

 • тәбеттің жоғарлауы, анорексия, гиперкалиемия, гипонатриемия

 • аноргазмия, ұйқысыздық

 • бас айналу, тремор

 • конъюнктивит, көздің құрғауы, көз тарапынан бұзылулар

 • тахикардия

 • флебит, қан тамырлық бұзылулар, мұрыннан қан кету, естен тану, көктамырлық тромбоэмболия, артериялық тромбоэмболия

 • іш қату, ауыз құрғауы, іштің ұлғаюы, гастроинтестинальді бұзылулар, асқазан-ішек жолдарының толу сезімі, өңеш тесігінің жарығы, ауыз кандидозы

 • өт қалтасының ауыруы, холецистит

 • хлоазма, экзема, алопеция, акнеформды дерматит, терінің құрғақтығы, түйінді эритема, гипертрихоз, тері бұзылулары, терідегі созылулар, жанаспалы дерматит, фотосезімталды дерматит, тері папулалары

 • диспареуния, вульвовагинит, жыныстық қатынастан кейінгі қан кету, тоқтату қан кетуі, сүт бездерінің кисталары, сүт бездерінің гиперплазиясы, сүт бездерінің жаңатүзілімдері, қынап мойының полипі, эндометрий атрофиясы, аналыз безінің кисталары, жатырдың ұлғаюы

 • дімкәстік

 • дене салмағының төмендеуі

Жиілігі белгісіз ( постмаркетингтік бақылау барысында анықталған)

 • жоғары сезімталдық реакциялары

 • мультиформалы эритема

* жүйесіз қан кетулер әдетте емді жалғастырғанда тоқтайды

Бөлек жағымсыз әсерлердің сипаттамасы

Біріктірілген гормональді контрацептивтерді қабылдайтын әйелдерде инфаркт миокардісі, инсульт, транзиторлық ишемиялық шабуылдар, көктамырлық тромбоз және өкпе артериясының тромбоэмболиясын қоса артериялық және көктамырлық тромбоздық және тромбоэмболиялық бұзылулар туралы хабарланған, олар жайлы «Айрықша нұсқаулар» тарауында толық жете сипатталған.

Келесі жағымсыз әсерлер ішу арқылы қабылдайтын біріктірілген контрацептивтерді қабылдайтын әйелдерде тіркелген, олар да «Айрықша нұсқаулар» тарауында сипатталған.

– көктамырлық тромбоэмболиялық бұзылулар

– артериялық тромбоэмболиялық бұзылулар

– артериялық гипертензия

– бауыр ісіктері

– өзара байланысы дәлелденбеген ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдаған кезде пайда болатын немесе нашарлайтын жағдайлар: Крон ауыруы, жаралы колит, эпилепсия, жатыр фиброидтары, порфирия, жүйелік қызыл жегі, гестациалық герпесі, Сиденгам хореясы, гемолитикалық-уремиялық синдром, холестазға байланысты сарғаю

– хлоазма

– бауырдың жедел немесе созылмалы қызметінің бұзылуы ішу арқылы қабылдайтын контрацептивті қабылдауын тоқтатуды талап етуі мүмкін, бауырдың функционалдық сынамалары қалыпқа келгенше

– тұқым қуалайтын ангионевротикалық ісігі бар әйелдерде экзогенді эстрогендер осы ауру симптомдарының пайда болуына немесе асқынуына әкелуі мүмкін

– ішу арқылы қабылданатын контрацептивтерді қабылдаған әйелдер арасында сүт безінің қатерлі ісігі диагнозының жиілігі аздап жоғары. Сүт безінің қатерлі ісігінің 40 жасқа толмаған әйелдерде сирек кездесуіне байланысты, сүт безі қатерлі ісігінің диагноз санының артуы осы аурудың дамуының жалпы қаупіне қатынасы мардымсыз. Оның ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацевтивтермен байланысы дәлелденген жоқ. Қосымша ақпаратты «Қолдануға болмайтын жағдайлар» және «Айрықша нұсқаулар» тарауынан қараңыз.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

Төменде көрсетілген жағдайлардың кез келгені орын алған жағдайда ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтер қолданылмауы тиіс. Егер қабылдау аясында осы жағдайлардың қандай да болсын біреуі алғаш рет дамитын болса, онда препаратты қолдануды дереу тоқтату керек.

- көктамырішілік тромбоэмболияның бар болуы немесе қаупі

 • қазіргі уақыттағы көктамырлық тромбоэмболия (антикоагулянттық емде) немесе сыртартқысындағы (мысалы, тереңдегі көктамырлардың тромбозы, немесе өкпе артериясының тромбоэмболиясы)

 • көктамырлық тромбоэмболияға тұқым қуалаумен байланысты немесе жүре пайда болған бейімделу (мысалы, белсенді С протеинге (V Лейден факторына қоса) тұрақтылық, антитромбин ІІІ, протеин С немесе протеин S тапшылығы

 • ұзақ иммобилизациясымен үлкен хирургиялық кірісулер

 • көптеген қауіп факторларының салдарынан көктамырлық тромбоэмболия дамуының жоғары қаупі

- артериялық тромбоэмболияның бар болуы немесе қаупі

 • қазіргі уақыттағы немесе сыртартқысындағы (мысалы, миокард инфарктісі) артериялық тромбоэмболия немесе артериялық тромбоэмболия алдындағы жағдайлар (мысалы, стенокардия)

 • цереброваскулярлық бұзылулар - қазіргі уақыттағы немесе сыртартқысындағы инсульт немесе цереброваскулярлық бұзылулар алдындағы жағдайлар (мысалы, транзиторлы ишемиялық шабуылдар)

 • артериялық тромбоэмболияға тұқым қуалаумен байланысты немесе жүре пайда болған бейімделу (мысалы, гипергомоцистеинемия және антифосфолипидтік антиденелер (кардиолипинге антиденелер және қызыл жегілік антикоагулянт))

 • сыртартқысында ошақтық неврологиялық симптомдары бар бас сақинасы

 • келесі көптеген қауіп факторларының салдарынан артериялық тромбоэмболия дамуының жоғары қаупі:

- қантамыр асқынулары бар қант диабеті

- айқын артериялық гипертензия

- айқын дислипопротеинемия

 • қазіргі уақытта немесе сыртартқысында бауырдың күшті аурулары (бауыр тестері қалыпқа келгенше)

 • бүйректің ауыр жеткіліксіздігі немесе бүйректің жедел ағымды жеткіліксіздігі

 • қазіргі уақытта немесе сыртартқысында бауырдың (қатерсіз немесе қатерлі) ісігі бар болса

 • гормонға тәуелді (мысалы, жыныс мүшелерінің немесе сүт бездерінің) анықталған қатерлі ауруларында немесе оларға күдіктену

 • генезі белгісіз қынаптық қан кету

 • препарат компоненттерінің кез келгеніне асқын сезімталдылық

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Басқа препараттардың Джеске әсері.

Бауыр ферменттерін индукциялайтын препараттармен жыныстық гормондар клиренсінің ұлғаюына және лақылдап қан кетулерге және/немесе препараттың контрацептивтік әсерінің төмендеуіне әкелетін өзара әрекеттесу болуы мүмкін.

Мұндай препараттарды қолдану кезінде әйел Джеске қосымша барьерлік контрацепция әдісін қолдануы тиіс немесе қонтрацепцияның басқа әдісін тандауы тиіс. Бұл кезде контрацепцияның барьерлік әдісін препараттарды қолдану кезінде қатар және оларды қабылдауды тоқтатқаннан кейін 28 күн ішінде қолдану керек. Егер қаламаған жүктіліктен сақтанудың бөгеу әдісін қолдану кезеңі қаптамадағы құрамында гормоны бар (ақшыл-қызғылт) таблетка таусылғаннан кейін аяқталатын болса, белсенді емес ақ таблеткаларды қолдануды тоқтатып, Джестің® келесі қаптамасын бастаған жөн.

Жыныс гормондарының клиренсін жоғарылататын заттар (бауыр ферменттерін индукциялау нәтижесінде біріктірілген гормональді контрацептивтердің тиімділігін төмендететіндер), мысалы:

фенитоин, барбитураттар, примидон, карбамазепин және рифампицин; сонымен қатар окскарбазепинге, топирамат, фелбамат, гризеофульвин және құрамында шайқурай бар препараттарға қатысты болжау бар.

Біріктірілген ішуге арналған контрацептивтердің клиренсіне әр түрлі әсер ететін заттар.

Біріктірілген ішуге арналған контрацептивтермен бірге қолдану кезінде АИВ/HCV-протеаза тежегіштерінің көбісі және кері транскриптазаның нуклеозидті емес тежегіштері қан плазмасында эстрогендердің және прогестиндердің концентрациясын жоғарлатуы немесе төмендетуі мүмкін. Көрсетілген өзгерістердің кей жағдайларда релевантты мағынасы болуы мүмкін.

Біріктірілген ішуге арналған контрацептивтер клиренсін төмендететін заттар (ферменттер тежегіштері)

Зеңге қарсы препараттар (мысалы, итраконазол, вориконазол, флуконазол), верапамил, макролидтер (мысалы, кларитромицин, эритромицин), дилтиазем және грейпфрут шырыны сияқты белсенді және орташа CYP3A4 тежегіштері эстроген немесе прогестин немесе екеуінің концентрацияларын қан плазмасында жоғарлатуы мүмкін

Эторикоксибтің күніне 60-тан 120 мг-ға дейнгі дозасы этинилэстрадиолдың плазмадағы концентрациясын 1,4-тен 1,6 есеге дейін жоғарлатуы мүмкін, тиісінше 0,035 мг этинилэстрадиолы бар біріккен гормональді контрацептивпен бір мезгілде қолданғанда.

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтердің басқа препараттарға ықпалы

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтер кейбір басқа препараттардың метаболизміне ықпалын тигізуі мүмкін, бұл олардың қан плазмасындағы және тіндердегі концентрацияларының (мысалы, циклоспориннің) жоғарылауына немесе (мысалы, ламотриджиннің) төмендеуіне әкеледі.

Маркерлі субстраттар ретінде омепразол, симвастатин немесе мидазолам қолданған ерікті қатысушаларда in vivo өзара әрекеттесулерін зерттеудің нәтижелеріне қарай отырып, клиникалық маңызды әсері дозасы 3 мг дроспиренонның басқа дәрілік заттрадың цитохром Р450 жүйесі арқылы метаболизміне әсер ету мүмкіндігі аз.

Клиникалық зерттеулерде этинилэстрадиолы бар гормональді контрацептивтерді тағайындау қан плазмасында CYP3A4 (мысалы, мидазолам) концентрацияларының жоғарлауына немесе тіпті шамалы жоғарлауына әкелген жоқ, ал сол жағдайда қан плазмасында CYP1A2 концентрациялары нашар деңгейде (мысалы, теофиллин) немесе орташа (мысалы, мелатонин және тизанидин) жоғарлауы мүмкін.

Өзара әрекеттесудің басқа да түрлері

Калийдің сарысулық деңгейін көтеруі мүмкіндігі бар басқа препараттармен гормоны бар Джес® таблеткаларын (ақшыл-қызғылт) бір мезгілде қабылдаған әйелдерде калийдің сарысулық деңгейі теориялық тұрғыдан көтерілуі мүмкін. Бұл препараттарға ІІ ангиотензин рецепторларының антагонистері, калий жинақтаушы диуретиктер мен альдостерон антагонистері жатады. Алайда (эстрадиолмен біріктірілген) дроспиренон мен АӨФ тежегіштері немесе индометациннің арасындағы өзара әрекеттесуді зерттеген кезде қан сарысуындағы калий деңгейінің қандай да бір статистикалық тұрғыдан маңызды өзгерістері анықталған жоқ.

Жоғарыда көрсетілгендерден басқа, қосымша ем тағайындалғанда, әрбір препараттың басқа дәрілік заттармен әрекеттесуі тарауымен танысып шығу қажет.

Айрықша нұсқаулар

Джесті® тағайындау шешімін, басқа ішке қабылдауға арналған контрацептивтермен салыстырғанда Джесті® қабылдау аясындағы әйелдердегі пайда болатын қауіп факторларды, оның ішінде көктамырлық тромбоэмболияның пайда болуы және көктамырлық тромбоэмболияның пайда болу қаупін бағалауды ескере отырып жеке түрде қабылдау керек.

Сақтық шаралары және ескерту

Егер төменде көрсетілген қауіп жағдайларының/факторларының қандай да болмасын біреуі қазіргі жағдайда орын алған болса, әйелмен Джесті® қабылдау керектігін талқылаған жөн.

Осы жағдайлардың немесе қауіп факторлардың кез келгені күшейген немесе алғаш рет көрініс берген жағдайда әйел өз дәрігерінен кеңес ала отырып, препаратты қолдануды тоқтату қажет деп шешім қабылдауы тиіс.

Көктамырлық тромбоэмболия (КТЭ) немесе артериялық тромбоэмболияға (АТЭ) күдіктенсе немесе расталса ішу арқылы қабылдайтын контрацептивтерді (ІАҚК) қолданбау керек. Егер әйелге коагулянтқа қарсы ем тағайындалса, коагулянтқа қарсы емнің (кумариндармен) тератогендік әсерін ескере отырып, контрацепцияның сәйкес тәсілін қамтамасыз ету керек.

 • Циркуляторлы бұзылулар

Көктамырлық тромбоэмболия қаупі

Кез келген ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді емделушілерде пайдалану, оларды пайдаланбайтын әйелдермен салыстырғанда КТЭ пайда болу қаупін жоғарлатады.

Левоноргестрел, норгестимат және норэтистероны бар препараттарда КТЭ пайда болу қаупі ең төмен.

Джес® сияқты препараттар қауіп деңгейін 2 есе жоғарлатуы мүмкін. Осындай препараттарды басқа кез келген КТЭ пайда болу қаупі төмен препараттарды пайдалану шешімі әйелмен бірге талқыланғаннан кейін қабылдану керек. Бұл әйелдің Джес® аясында КТЭ пайда болу қауіптерінің және әйелдегі бар факторлардың айтылған қауіпке қалай әсерін тигізетінін, және де КТЭ қаупі ІАҚК қолдану бірінші жылы жоғары екенін білетініне кепілдеме беру үшін қажет.

Бұдан басқа, ІАҚК 4 апта бойы немесе одан көп үзіліс жасап қайта қабылдаған кезде қауіптің жоғарлау мүмкіндігінің дәлелдері бар.

КТЭ 1 жыл ішінде 10 000 жағдайға 2 жиілікпен біріктірілген гормонды контрацептивтерді қабылдамайтын немесе жүктілігі жоқ әйелдерде пайда болады. Алайда, бұл қауіп әр әйелдің жеке қауіп факторларына байланысты едәуір жоғарлауы мүмкін (төменде қараңыз).

Дроспиреноны бар біріктірілген горманальді контрацептивті қабылдайтын 10 000 әйелдерден 9-12 жағдайларда, салыстыра келсек, левоноргестрел бар біріктірілген горманальді контрацептивті қабылдайтын 10 000 әйелдерден 6 жағдайда КТЭ 1 жыл ішінде пайда болуы болжанады.

Екі жағдайда да КТЭ пайда болу жиілігі жүктілік кезеңі мен босанған кезеңіндегі болжамды жиілік төмен.

Көктамырлық тромбоэмболия 1-2% жағдайларда өлім-жітімге әкеп соқтыруы мүмкін.

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдап жүрген әйелдерде басқа қантамырлардың, мысалы бауырдағы, мезентериальдық, бүйректегі, церебральдық артериялардың және көктамырлардың, сондай-ақ торқабық қантамырларының тромбозы жағдайлары өте сирек болады.

Көктамырлық тромбоэмболия даму қаупінің факторлары

Егер әйелде қосымша, әсіресе көптеген қауіп факторлары бар болса, ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдау аясында көктамырлық тромбоэмболия пайда болу қаупі едәуір жоғарлауы мүмкін. Егер әйелде көктамырлық тромбоздың пайда болу қаупін жоғарлататын көптеген факторлары бар болса, Джесті® тағайындауға болмайды.

Бірнеше қауіп факторлардың біріктірілімі немесе бір қауіп факторының едәуір жоғары болатын жағдайы бар әйелдерде тромбоздың синергиялық қауіпі жоғары екендігін ескеру қажет. Көрсетілген жоғары қауіп факторларының біріккен қаупіне қарағанда айқынырақ білінуі мүмкін. Ауыз арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қауіп/пайда қатынасының теріс бағалануы кезінде тағайындауға болмайды (“Қолдануға болмайтын жағдайлар” бөлімін қараңыз).

Көктамырлық тромбоэмболия симптомдары

Тереңдегі көктамыр тромбоздарының симптомдарына мыналар жатады: аяқтың бір жағының немесе аяқтағы көктамыр бойының ісінуі; тек тік тұрған кезде немесе жүрген кезде аяқтың ауыруы немесе жайсыздануы, зақымданған аяқтарда температураның жергілікті көтерілуі, аяқ терісінің қызаруы немесе түсінің өзгеруі.

Өкпе артериясы тромбоэмболиясының симптомдарына мыналар жатады: кенеттен түсініксіз ентігудің басталуы немесе тыныстың жиілеуі, кенеттен пайда болған жөтел, ол қан түкірумен қоса қабаттасуы мүмкін, кеуде қуысындағы қатты ауыру, ол терең дем алған кезде күшеюі мүмкін, үрейлену сезімі, бас айналудың күшеюі; жүректің жиі немесе ретсіз соғуы. Спецификалық емес (мысалы, «ентікпе» және «жөтел») кейбір симптомдардың болуына байланысты ол өте жиі және ауыр емес бұзылулардың (мысалы, тыныс жолдарының жұқпалары) белгілері ретінде қате түсіндірілуі мүмкін.

Қан тамырлардың окклюзиясына мына басқа белгілер жатады:

аяқ-қолдардың кенеттен ауыруы, ісінуі және аздап көгеруі.

Көз қан тамырларының окклюзиясында бұлыңғыр көру, көздің мүлдем көрмеуіне әкелуі мүмкін. Кейбір жағдайларда кенеттен көрмей қалу пайда болуы мүммкін.

Артериялық тромбоэмболия қаупі

Эпидемиологиялық зерттеулердің мәліметтері бойынша АТЭ (миокард инфарктісі) немесе цереброваскулярлық бұзылулар (мысалы, транзиторлы ишемиялық шабуылдар, инсульт) даму қаупі жоғары.

Артериялық тромбоэмболиялық үдерістер өмірге қауіпті болуы мүмкін немесе өлім-жітімге әкеп соқтыруы мүмкін.

АТЭ даму қауіпі факторлары

Әйелде қауіп факторлары бар болған жағдайда, ауыз арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдау аясында артериялық тромбоэмболиялық асқынулар немесе цереброваскулярлық бұзылулар даму қаупі жоғары.

Егер әйелде аретриялық тромбоздың даму қаупін жоғарылататын бір күрделі немесе көптеген қауіп факторлары бар болса, Джесті® тағайындауға болмайды.

Бірнеше қауіп факторлардың біріктірілімі немесе бір қауіп факторының едәуір жоғары болатын жағдайы бар әйелдерде тромбоздың синергиялық қауіпі жоғары екендігін ескеру қажет. Көрсетілген жоғары қауіп факторларының біріккен қаупіне қарағанда айқынырақ білінуі мүмкін. Ауыз арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қауіп/пайда қатынасының теріс бағалануы кезінде тағайындауға болмайды (“Қолдануға болмайтын жағдайлар” бөлімін қараңыз).

Артериялық тромбоэмболия симптомдары

Цереброваскулярлық бұзылу симптомдарына кенеттен болатын әлсіздік немесе беттің, аяқ-қолдардың, әсіресе дененің бір жағының ұюы, сананың кенеттен шатасуы, сөйлеудің бұзылуы немесе сезінудің қиындауы; бір көздің немесе екі көздің көруінің кенеттен нашарлауы, жүріс мәнерінің кенеттен бұзылуы, бас айналу, тепе-теңдіктің немесе қимыл үйлесімінің жоғалуы, бастың кенеттен себепсіз қатты немесе ұзақ ауыруы, есінен адасу немесе талып немесе талмай-ақ естен тану болуы мүмкін. Окклюзияның басқа белгілеріне сонымен қатар аяқ-қолдардың кенеттен ауыруы, ісінуі немесе аздап көгеруі, «іштеспе» симптомдары жатуы мүмкін.

Миокард инфаркті симптомдарына мыналар жатады: кеуденің, қолдың немесе төс артындағы ауыру, жайсыздық, қысымдық сезімінің пайда болуы, ауырлауы, қысылуы немесе кернеуі, арқаға, бет сүйегіне, көмейге, қолға, асқазанға жайылған жайсыздық сезімі, асқазанда толу немесе кернеу сезімі, тұншығу сезімі, суық тер, жүректің айнуы, құсу немесе бас айналу, қатты әлсіздік, үрейлену сезімі, ентігу, жүректің жиі немесе ретсіз соғуы.

Мына жағдайларда (көктамырлық және/немесе артериялық) тромбоз, тромбоэмболиялық және цереброваскулярлық бұзылулардың даму қаупі жоғарылайды:

  • жас үлкейген сайын (35 жастан асқан);

  • темекі шегетіндерде (шылым саны ұлғайған сайын немесе жас өскен сайын қауіптілік әрі қарай жоғарылай береді, әсіресе жасы 35-тен асқан әйелдерде, шылым шегуді жалғастырған 35-тен асқан әйелдерге контрацепцияның басқа тәсілдері ұсынылған);

  • отбасылық сыртартқыда (бір кезде яғни жақын туыстарда немесе ата-анада жас кезінде болған көктамыр немесе артериялық тромбоэмболиясы) бар болғанда. Егер тұқым қуалауға бейімділігі белгілі болса немесе солай деп шамаланса, әйел ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдау жөніндегі мәселені шешу үшін дәрігерден кеңес алуы қажет.

  • семіздікте (дене салмағының индексі дене салмағының әр кг-на шаққанда 30 м2 –ден көп). Әсіресе басқа қауіп факторлары болғанын есептеу керек;

  • дислипопротеинемияда;

  • артериялық гипертензияда;

  • бас сақинасында;

  • жүрек клапандарының ауруларында;

  • жүрекшелердің фибрилляциясында;

  • ұзақ уақыт иммобилизацияда, күрделі хирургиялық араласымда, аяққа жасалған кез келген операцияда немесе ауқымды жарақат алғанда. Бұл жағдайларда ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолдануды тоқтатқан (жоспарлаған операциядан кем дегенде төрт апта бұрын), иммобилизация аяқталғаннан кейін екі апта бойы препаратты қабылдауды қайта бастамаған жөн. Уақытша иммобилизация, ұшақпен 4 сағаттан астам уақыт ұшуды қоса, КТЭ даму қаупін жоғарлатуы мүмкін, әсіресе басқа қауіп факторлары бар әйелдерде.

Жоспарланбаған жүктіліктің алдын алу үшін басқа контрацепция әдісін қолдану керек.

Егер Джес® препаратын қолдану алдын ала тоқтатылмаса, тромбқа қарсы емді тағайындауды қарастыру қажет.

Көктамырдың варикозды кеңеюінің және беткейлік тромбофлебиттің көктамырлық тромбоэмболияны дамытудағы алатын орны жөнінде мәселе даулы күйінде қалып отыр. Жүктілік кезеңінде және, әсіресе босанудан кейінгі 6 апта мерзім ішінде тромбоэмболияның дамуы жоғары болатынын ескерген жөн.

Циркуляторлық бұзылыстар қант диабеті, жүйелі қызыл жегі кезінде, гемолитикалық уремиялық синдромда, ішектің созылмалы қабыну ауруларында (Крон ауруы немесе спецификалық емес, ойық жаралы колит) және орақ-жасушалық анемияда байқалуы мүмкін.

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолдану барысында бас сақинасының жиілігі мен ауырлығының артуы (бұл цереброваскулярлық бұзылулардың алды болуы мүмкін) осы препараттарды дереу тоқтатуға негіз бола алады.

Көктамырлық және артериялық тромбозға тұқым қуалаған немесе жүре пайда болған бейімділік көрсеткіштері болып табылатын биохимиялық параметрлерге белсендірілген С протеинге төзімділік, гипергомоцистеинемия, ІІІ антитромбин тапшылығы, С протеині тапшылығы, S протеині тапшылығы, антифосфолипидті антиденелер (кардиолипинге деген антиденелер, қызыл жегі антикоагулянты) жатады.

Қаупі/артықшылығы арақатынасына баға берген кезде дәрігер тиісті жағдайды талапқа сай емдеудің онымен байланысты болатын тромбоздың даму қаупін азайта алатындығын ескерген жөн. Сондай-ақ жүктілік кезіндегі тромбоз және тромбоэмболия қаупі, ішу арқылы қабылданатын біріктірілген төмен дозалы контрацептивтерді (0,05мг этинилэстрадиолдан аз) қабылдаған кездегіге қарағанда, жоғары болатындығын да ескерген жөн.

Ісіктер

Жатыр мойны қатерлі ісігінің даму қаупінің өте елеулі факторы вирус жұқпасы – адамның персистерлеуші папилломасы (НРV) болып табылады. Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді ұзақ уақыт бойы қолданғанда, жатыр мойны қатерлі ісігінің даму қаупінің біршама артатыны жөнінде мәліметтер бар, алайда олардың басқа да факторлармен, оның ішінде мұның жатыр мойнының скринингіне және жыныстық байланыстың ерекшеліктерімен, контрацептивті бөгеу әдістерін қолдануды қоса есептегенде, қандай дәрежеде байланыстылығы туралы деректер қарама-қайшы күйінде қалып тұр.

Эпидемиологиялық 54 зерттеу барысында жасалған мета-талдамалар зерттеу барысында ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолданған әйелдерде анықталған сүт безі қатерлі ісігі дамуының салыстырмалы қаупінің (RR=1.24) біршама жоғары болатындығын көрсетті. Жоғары қауіп осы препараттарды қабылдауды тоқтатқаннан кейін 10 жыл ішінде біртіндеп жоғалады. Сүт безінің қатерлі ісігінің 40 жасқа толмаған әйелдерде сирек кездесуіне байланысты, ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қазіргі таңда немесе жуық арада қабылдаған әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің табылу санының артуы осы аурудың дамуының жалпы қаупіне қатынасы мардымсыз. Оның ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолданумен байланысы дәлелденген жоқ. Байқалған қауіптіліктің жоғарылығы ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолданып жүрген әйелдерде сүт безінің қатерлі ісігінің өте ерте диагностикасына, ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтердің биологиялық әсерлерінің немесе екі фактордың бірігуінің салдары болуы мүмкін. Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді пайдаланған әйелдерде, бұл препараттарды ешқашан қолданбаған әйелдердегіге қарағанда, сүт безі қатерлі ісігінің клиникалық тұрғыдан айқындылығы аздау.

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолдану аясында бауырдың қатерсіз ісігінің дамығаны сирек және бауырдың қатерлі ісігінің дамығаны тағы да өте сирек байқалды. Жекелеген жағдайларда бауыр ісігі өмірге қауіп төндіретін интраабдоминальді қан кетуге әкеп соқтыруы мүмкін. Іштің жоғарғы тұсында күшті ауыру пайда болған, бауыр ұлғайған немесе интраабдоминальді қан кету белгілері пайда болған жағдайда оларды жіктеп анықтау кезінде бауыр ісігін ескерген жөн.

Қатерлі ісіктер өмірге қауіпті болуы мүмкін немесе өлім-жітімге әкеп соқтыруы мүмкін.

Басқа жағдайлар

Бүйрек жеткіліксіздігі бар емделушілерде калийдің шығарылуы төмендеуі мүмкін. Клиникалық зерттеулер бүйрек қызметінің жеңіл және орташа жеткіліксіздігіне шалдыққан науқастардың қан сарысуындағы калий концентрациясына дроспиренонның ықпалының жоқ екендігін көрсетті. Гиперкалиемияның дамуының теориялық қаупі бүйрек қызметі бұзылған науқастарда ғана калийдің бастапқы концентрациясы емдеуге дейін норманың жоғарғы шегінде болған және организмде калийдің кідіруіне әкеп соқтыратын дәрілік заттарды бір мезгілде қабылдап жүрген емделушілерде туындауы мүмкін деп жорамалдауға болады.

Гипертриглицеридемиясы бар әйелдерде (немесе бұл жағдайдың отбасылық сыртартқыда болуы) ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдау кезінде панкреатиттің даму қаупі жоғарылауы мүмкін.

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацевтивтерді қолданып жүрген әйелдердің көбісінде артериялық қысымы аздап артса да, клиникалық тұрғыдан маңызы жоғарылауы сирек байқалды. Соған қарамастан, егер ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдау кезінде артериялық қысымның тұрақты, клиникалық тұрғыдан маңызды жоғарылауы байқалса, осы препараттарды қабылдауды тоқтатып, артериялық гипертензияны емдей бастаған жөн. Егер гипотензиялық емнің жәрдемімен артериялық қысым қалыпты мәніне жетсе, ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдау, жалғастырылуы мүмкін.

Жүктілік кезінде байқалатын келесі жағдайлар ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдаған кезде пайда болуы немесе нашарлауы мүмкін: холестазға байланысты сарғаю және/немесе қышу; өт қалтасында тастардың пайда болуы; порфирия; жүйелік қызыл жегі; гемолитикалық уремиялық синдром; Сиденгам хореясы; жүктілер герпесі; отосклерозбен байланысты естудің жоғалуы. Алайда көрсетілген жағдайлар мен ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдау арасында өзара байланыс дәлелденген жоқ.

Тұқым қуалайтын ангионевротикалық ісінуі бар әйелдерде экзогендік эстрогендер бұл аурудың симптомдарын өршітуі немесе асқындыруы мүмкін.

Бауыр қызметінің жедел немесе созылмалы бұзылуларында бауыр қызметінің көрсеткіштері қалыпқа келгенге дейін ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолдануды тоқтату мәселесін шешу қажет. Жүктілік кезінде немесе бұрын жыныстық гормондарды қабылдаған кезде алғаш дамитын холестатикалық сары ауру қайталанған кезде ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолдануды тоқтатқан жөн.

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтер инсулинге және глюкозаға төзімділікке ықпалын тигізуі мүмкін, әдетте осы препараттардың төмен дозасын (<0,05 мг этинилэстрадиолы) қабылдап жүрген қант диабеті бар науқастарда емдік режимді өзгертудің қажеттілігі жоқ. Соған қарамастан, қант диабеті бар әйелдер ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қабылдау кезінде мұқият бақылауға алынуы тиіс.

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолданғанда Крон ауруы, тоқ ішектің спецификалық емес ерекше қабынуы байқалды.

Хлоазмаға бейім әйелдер ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолдану кезінде күннің астында ұзақ уақыт болмауы және ультракүлгін сәулені қабылдамауы керек.

Медициналық тексерулер

Әйелді Джес® препаратын қолданар алдында, сондай-ақ препаратты қолдану кезінде мезгіл-мезгіл жалпы медициналық және гинекологиялық мұқият тексерулерден (артериялық қысымды өлшеу, сүт бездерін, құрсақ қуысы мен кіші жамбас ағзаларын зерттеу, оның ішінде цервикальдық шырышты қабыққа цитологиялық тексеру жасауды қоса алғанда) өткізу, жүктіліктің бар-жоғын анықтау керек. Жүйелік медициналық тексерулерді өткізіп тұрған дұрыс, өйткені қарсы көрсетілімдер (мысалы, транзиторлы ишемиялық шабуылдар және басқалар) немесе қауіп факторлары (мысалы, көктамырлық немесе артериялық тромбоздарға тұқым қуалаған бейімділік) препаратты қолдану барысында білінуі мүмкін.

Джес® типіндегі препараттар АИВ-жұқпасымен (ЖИТС) немесе жыныстық жолмен жұғатын кез келген басқа аурулардан сақтандырмайтынын әйелдерге ескерту қажет!

Тиімділігінің төмендеуі

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтік препараттардың тиімділігі келесі жағдайларда төмендеуі мүмкін: құрамында гормоны бар (ақшыл-қызғылт) таблеткаларды қабылдауды ұмытқанда, ақшыл-қызғылт таблеткаларды қабылдау кезінде немесе дәрілік өзара әрекеттесулер нәтижесінде құсу және диарея дамығанда.

Лактоза

Джес® препаратының ақшыл-қызғылт түсті бір таблеткасында 46 мг, ал ақ түсті таблеткасында 50 мг лактоза бар.

Сирек тұқым қуалайтын бұзылулар, мысалы, галактозаның жақпаушылығы, Lapp лактаза тапшылығы немесе глюкозо-галактоза мальабсорбциясы бар, лактозасыз диетада жүрген емделушілер препараттағы лактоза мөлшерін ескергені жөн.

Зертханалық тестілер

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолдану кейбір зертханалық тестілердің нәтижелеріне, оның ішінде бауыр, бүйрек, қалқанша без, бүйрекүсті безі қызметтерінің биохимиялық көрсеткіштерін, плазмадағы тасымалдаушы ақуыздардың деңгейін, көмірсу алмасуының көрсеткіштерін, коагуляция және фибринолиз параметрлерін қоса есептегенде, ықпалын тигізуі мүмкін. Өзгерістер әдетте қалыпты мән шегінен шықпайды. Дроспиренон плазмадағы ренин мен альдостеронның белсенділігін арттырады, ол оның антиминералокортикоидтық әсерімен байланысты.

Етеккір оралымына ықпал етуі

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолдану аясында, әсіресе қолданудың алғашқы айы ішінде, жүйесіз қан кетулер (қан жағындылары немесе лақылдап қан кетулер) байқалуы мүмкін. Сондықтан кез келген жүйесіз қан кетулерге баға беру шамамен үш оралымды құрайтын бейімделу кезеңі аяқталғаннан кейін ғана жүргізуі тиіс.

Егер жүйесіз қан кетуі мұның алдындағы жүйелі оралымдардан кейін қайталанса немесе дамыса, қатерлі жаңа түзілімдерді немесе жүктіліктің бар-жоғын анықтау үшін мұқият тексерулер жүргізген жөн.

Кейбір әйелдерде құрамында гормоны бар (ашық-қызғылт) таблеткаларды қабылдауда үзіліс жасау кезінде тоқтату салдарынан қан кету болмауы мүмкін. Егер ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтер нұсқауларға сәйкес қолданылған болса, әйелдің жүкті болуы мүмкіндігі аз. Сонда да, егер оған дейін ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтер жүйесіз қолданылған болса, немесе егер тоқтатудан болатын қан кету қатарынан екі рет болмаса, препаратты қабылдауды жалғастырудан бұрын жүктіліктің бар-жоғын анықтау тиіс.

Жүктілік және лактация

Жүктілік кезінде Джесті® тағайындауға болмайды. Егер препаратты қолдану кезінде жүктілік анықталса, препарат қабылдауды бірден тоқтату қажет. Алайда ауқымды эпидемиологиялық зерттеулер жүктілікке дейін жыныс стероидтарын (оның ішінде ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді) қабылдаған әйелдерден туылған балаларда ақаудың дамуына ешқандай да жоғары қауіп, немесе жүктіліктің алғашқы мерзімдері ішінде байқаусыз жыныс стероидтарын қабылдап қойғанда тератогендік әсерлер байқалған жоқ.

Жүктілік кезінде Джес® препаратын қабылдау нәтижелері жөнінде деректер шектеулі, ол препараттың жүктілік барысына, ұрықтың және жаңа туған нәрестенің денсаулығына ықпалы жөнінде қандай да болсын қорытынды жасауға мүмкіндік бермейді. Джес® препараты жөнінде қандай да бір маңызды эпидемиологиялық деректер қазір жоқ.

Босанғаннан кейінгі кезеңде Джесті® қабылдау қайта қабылдау КТЭ даму қаупі жоғары екенін ескерген жөн.

Ішу арқылы қабылданатын біріктірілген контрацептивтерді қолдану емшек сүтінің мөлшерін азайтуы және оның құрамын өзгертуі мүмкін, сондықтан оларды емшек емізуді тоқтатқанша қолданбау керек. Жыныс стероидтарының және/немесе олардың метаболиттерінің аздаған мөлшері сүтпен бірге шығарылуы мүмкін.

Емделушілердің ерекше топтарына арналған қосымша мәлімдемелер

Балалар және жасөспірімдер

Джес® препараты менархе басталғаннан кейін ғана қолданылады. Қолда бар деректер емделушілердің осы тобында дозаны түзетудің керектігін шамаламайды.

Егде жастағы емделушілер

Қолданылмайды. Джес® препараты менопауза басталғаннан кейін қолданылмайды.

Бауыр қызметі тарапынан бұзылулары бар емделушілер

Джес® препараты бауырдың ауыр аурулары бар әйелдерге, бауыр қызметінің көрсеткіштері қалыпқа келгенше, қолданылмайды. «Қолдануға болмайтын жағдайлар» және «Фармакологиялық қасиеттері» тарауларын қараңыз.

Бүйрек қызметі тарапынан бұзылулары бар емделушілер

Джес® препараты бүйрек қызметінің ауыр жеткіліксіздігі немесе бүйрек қызметінің жедел ағымды жеткіліксіздігі бар әйелдерге қолданылмайды. «Қолдануға болмайтын жағдайлар» және «Фармакологиялық қасиеттері» тарауларын қараңыз.

Клиникаға дейінгі қауіпсіздігі жөніндегі деректер

Дозаны қайталап енгізген кезде уыттылығына, геноуыттылығына, канцерогендік потенциалына және ұрпақ өрбіту жүйесі үшін уыттылығына жүргізілген стандартты зерттеулер барысында алынған клиникаға дейінгі деректер адамдар үшін ерекше қауіптің бар екендігін көрсеткен жоқ. Соған қарамастан, жыныс стероидтары гормонға тәуелді кейбір ісіктердің және тіндердің өсуін стимуляциялауы мүмкін екендігін ескеру қажет.

Дәрілік заттың көлікті және механизмдерді басқару қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері

Анықталған жоқ.

Артық дозалануы

Джес® препаратының артық дозалануы жөнінде мәлімдеулер болған жоқ.

Симптомдары (біріктірілген ішу арқылы қолданылатын контрацептивтерді қолдану тәжірибесіне негізделген симптомдар, олар белсенді таблеткалармен артық дозаланғанда пайда болуы мүмкін):

жүректің айнуы, құсу және, жас қыздарда қынаптан аздаған қан кету.

Емі: ерекше у қайтарғысы жоқ, симптоматикалық ем жүргізген жөн.

Шығарылу түрі және қаптамасы

28 таблеткадан (ашық-қызғылт түсті 24 белсенді таблетка және ақ түсті 4 плацебо таблетка) поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салады.

1 пішінді қаптама картоннан жасалған жиналмалы кітапшаға желімденген. 1 жиналмалы кітапшадан өздігінен жабысатын күнтізбемен және медицинада қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге мөлдір үлбірмен баспаланған.

Сақтау шарттары

300 С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

5 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

Байер Веймар ГмбХ және Ко. КГ, Германия

Доберейнерштрассе 20, 99427 Веймар, Германия

Тіркеу куәлігінің иесі

Байер Фарма АГ, Берлин, Германия

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы

«Байер КАЗ» ЖШС

Тимирязев к-сі, 42, «Экспо-Сити» бизнес орталығы, 15 павильон

050057, Алматы, Қазақстан Республикасы, тел.: +7 727 258 80 40,

факс: +7 727 258 80 39

e-mail: kz.claims@bayer.com

 

Прикрепленные файлы

238138521477976956_ru.doc 190.5 кб
935054771477978140_kz.doc 224 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники