Войти

Арзерра® (1000 мг, 50 мл) Офатумумаб

Производитель: Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лтд. Глаксо Веллком Оперэйшенс
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация: Ofatumumab
Номер регистрации: № РК-ЛС-5№020278
Дата регистрации: 31.12.2013 - 31.12.2018

Инструкция

Саудалық атауы

Арзерра®

Халықаралық патенттелмеген атауы

Офатумумаб

Дәрілік түрі

Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған 100 мг және 1000 мг

концентрат

Құрамы

Препараттың 1 мл құрамында

белсенді зат - 20.0 мг офатумумаб,

қосымша заттар: натрий ацетат тригидраты, динатрий эдетаты,

полисорбат 80, аргинин, натрий хлориді, хлорсутек қышқылы, инъекцияға арналған су

Сипаттамасы

Көрінетін бөлшектерден бос дерлік мөлдір немесе сәл бозаңданатын түссіз немесе бозғылт-сары түсті сұйықтық.

Фармакотерапиялық тобы

Ісікке қарсы басқа да препараттар. Моноклональді антиденелер. Офатумумаб

АТХ коды L01XC10

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Сіңуі

Офатумумаб көктамырішілік инфузиялар түрінде енгізіледі, осыған орай, сіңірілуі бойынша деректер ұсынылмайды. Сарысудағы офатумумабтың ең жоғары концентрациялары, әдетте, енгізудің соңына қарай немесе одан кейін бірден байқалды. Препарат фармакокинетикасы бойынша деректер созылмалы лимфоцитарлық лейкозға (СЛЛ) шалдыққан, бұрын жүргізілген емге төзімді 215 пациенттен алынды. Cmax үшін геометриялық орташа мән (қан плазмасындағы ең жоғары концентрациясы) алғашқы енгізуден кейін (300 мг) 61 мкг/мл құрады; апта сайынғы сегізінші енгізуден кейін (2000 мг дозада жетінші енгізу) Cmax үшін геометриялық орташа мән 1391 мкг/мл тең болды, ал AUC(0-∞) үшін геометриялық орташа мән («концентрация-уақытқа» тәуелді қисық астындағы аудан) 463,418 мкг∙сағ./мл құрады; он екінші енгізуден кейін (2000 мг дозадағы ай сайынғы төртінші енгізу) Cmax үшін геометриялық орташа мән 827 мкг/мл тең болды, ал AUC(0-∞) үшін геометриялық орташа мән 203,536 мкг∙сағ./мл құрады. CЛЛ бұрын емделмеген, офатумумаб пен хлорамбуцил алған пациенттерде бірінші инфузиядан (300 мг), 8-ші күні 1000 мг инфузиясынан және ай сайынғы төртінші циклда 1000 мг инфузиясынан кейінгі Сmax геометриялық орташа мәндері, тиісінше, 52 мкг/мл, 241 мкг/мл және 285 мкг/мл құрады; төртінші циклда AUC(0-∞) геометриялық орташа мәні 65,100 мкгсағ./мл құрады.

Таралуы

Офатумумабтың таралу көлемі үлкен емес. Стационарлық жағдайда таралу көлемінің орташа мәні (ОРсс) дозасына, енгізу нөміріне қарай және әртүрлі зерттеулерде 1,7-ден 8,1 л дейін ауытқыды.

Метаболизмі

Офатумумаб – бұл әдеттегі метаболизм жолы протеолиздік ферменттер арқылы пептидтер мен жекелеген амин қышқылдарына дейін ыдыраумен жүзеге асатын ақуыз. Сондықтан препарат биотрансформациясының әдетте қабылданған зерттеулері жүргізілмеген.

Шығарылуы

Офатумумаб организмнен, басқа да барлық IgG молекулалары сияқты, нысанамен байланыссыз және нысанамен өзара әрекеттесумен, атап айтқанда, В-жасушалармен байланысумен жүзеге асатын екі жолмен шығарылады. Офатумумаб алғаш енгізілгеннен кейін-ақ В-жасушалардың CD20+ санының жылдам және тұрақты төмендеуі байқалады, сондықтан препарат әріқарай енгізілген кездері ол CD20+ жасушалардың едәуір аз санымен байланысатын болады. Нәтижесінде офатумумабтың кейінгі енгізулерінде оның клиренс мәндері төмен, ал жартылай шығарылу кезеңінің (Т1/2) шамасы оның алғашқы енгізілуінен едәуір жоғары болады; апта сайын қайталанған енгізулерінде AUC және Сmax мәндері алғашқы енгізу кезінде алынған деректер негізінде есептелген офатумумабтың болжанған жиналуына тән күтілуінен едәуір жоғары дәрежеде артты.

СЛЛ бар науқастарда жүргізілген зерттеулерде клиренс пен Т1/2 орташа мәндері бірінші енгізуден кейін 64 мл/сағ. (диапазон: 4,3-1 122 мл/сағ.) және 1,3 күн (диапазон: 0,2-6,0 күн), төртінші енгізуден кейін 8,5 мл/сағ. (диапазон: 1,3-41,5 мл/сағ.) және 11,5 күн (диапазон: 2,3-30,6 күн), сегізінші енгізуден кейін 9,5 мл/сағ. (диапазон: 2,2-23,7 мл/сағ.) және 15,8 күн (диапазон: 8,8-61,5 күн) және он екінші енгізуден кейін 10,1 мл/сағ. (диапазон: 3,3-23,6 мл/сағ.) және 13,9 күн (диапазон: 9,0-29,2 күн) құрады.

Бұрын офатумумабпен және хлорамбуцилмен ем алмаған СЛЛ бар науқастарда орташа клиренс пен Т1/2 мәндері төртінші енгізуден кейін 15,4 мл/сағ. (диапазон: 4,1-146 мл/сағ.) және 18,5 күн (диапазон: 2,7-82,6 күн) құрады.

Пациенттердің жекелеген топтары

Егде жастағылар (65 жас және одан асқан)

Әртүрлі зерттеулерде 21-ден 87 жасқа дейінгі науқастардағы фармакокинетикасының айқаспалы қауымдық талдауында көрсетілгендей, жас шамасы офатумумаб фармакокинетикасына айтарлықтай ықпалын тигізбеген.

Балалар және жасөспірімдер (18 жасқа дейінгілер)

Осы жас тобындағы офатумумаб фармакокинетикасына қатысты деректер жоқ.

Жыныстық тегі

Айқаспалы талдауда жыныс ерекшелігінің офатумумаб фармакокинетикасына орташа ықпал етуі (12%) көрсетілген  – әйелдердегі Cmax және AUC біршама жоғары болды (талдау тобында науқастардың 48%-ы ерлер және 52%-ы әйелдер болды). Бұл айырмашылықтардың клиникалық мәні жоқ, сондықтан дозаны пациенттің жыныстық тегіне қарай түзету ұсынылмайды.

Бүйрек функциясының бұзылуы

Айқаспалы қауымдық талдауда креатинин клиренсінің көрсеткіштері 26-дан 287 мл/минутқа дейінгі диапазонда ауытқитын науқастарда офатумумаб енгізілгенше анықталған креатинин клиренсінің мәні мен соңғысының фармакокинетикасы арасында клиникалық маңызды өзара байланыс бары көрсетілген. Ауырлығы әлсіз немесе орташа дәрежедегі (креатинин клиренсі > 30 мл/мин) бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастар үшін препарат дозасына қандай бір түзету ұсынылмайды. Бүйрек функциясының бұзылуы ауыр (креатинин клиренсі < 30 мл/мин) науқастарға тән офатумумаб фармакокинетикасы бойынша деректер жоқ.

Бауыр функциясының бұзылуы

Бауыр функциясы бұзылған науқастарда препарат фармакокинетикасы бойынша деректер жоқ. Дегенмен де, басқа да барлық IgG1 молекулалары сияқты, офатумумаб таралуы тек бауыр тіндерімен ғана шектелмейтін ең әдеттегі протеолиздік ферменттер арқылы катаболизденетіндіктен, бауыр функциясы бұзылуының организмнен офатумумабтың шығарылу жылдамдығына қандай да бір ықпалын көрсетуі екіталай.

Фармакодинамикасы

Әсер ету механизмі

Арзерра® CD20 молекуласының әрі кіші, әрі үлкен жасушадан тыс ілмектерін қамтитын эпитоппен спецификалық байланысатын адамның моноклональді антиденесі (IgG1 изотипі) түрінде болады. CD20 молекуласы – алғы шектегі В жасушаларынан бастап жетілген В-лимфоциттерге дейінгі В-лимфоциттерде, сондай-ақ В-жасушалық ісіктер жасушаларында экспрессияланатын жарғақша аралық фосфопротеин. В-жасушалық ісіктеріне созылмалы лимфоцитарлық лейкоз (ХЛЛ) (әдетте, CD20 экспрессиясының төменірек дәрежесімен қатар жүретін) және ходжкиндік емес лимфомалар ( > 90 % ісікте CD20 экспрессия деңгейі жоғары) жатады. Антиденемен байланысқанда CD20 молекуласы жасуша жарғақшасында қалады, оның беткейінен ажыратылмайды (шеддинг) және жасуша ішіне түспейді (интернализация).

Офатумумабтың жарғақшаға жақын орналасқан CD20 молекуласының спецификалық эпитопымен байланысуы жарғақша беткейіндегі комплементтің байланысуы мен белсенділенуін туындатады, бұл комплементке тәуелді цитоуытты реакцияның дамуына және ісік жасушасының лизисіне алып келеді. Арзерраның® комплемент қорғағыш ақуыздарының жоғары деңгейде экспрессиялануымен қатар жүретін жасушалардың айқын лизисін тудыратыны көрсетілген. Арзерраның® CD20 экспрессиясы әрі жоғары, әрі төмен жасушалардың, сондай-ақ ритуксимабқа төзімді жасушалардың лизисін тудыратыны көрсетілген. Бұдан басқа, офатумумаб байланысуы табиғи киллер-жасушалардың жиналуын туғызып, антиденеге тәуелді жасушалық цитоуыттылық механизмі бойынша жасушалардың қырылуын индукциялауға мүмкіндік береді.

Фармакодинамикалық әсерлері

Гематологиялық ісік ауруларына шалдыққан науқастарда Арзерра® препаратының алғаш енгізілуінен кейін-ақ қандағы В-жасушалар мөлшері төмендеген. СЛЛ еміне берілмейтін (рефрактерлі) пациенттерде қандағы В-жасушалар мөлшерінің орташа төмендеуі бірінші енгізуден кейін 22%, ал сегізінші енгізуден кейін 92% құрады. Емге жауабы байқалған пациенттерде қандағы В-жасушалар мөлшері соңғы дозасын енгізуден кейін 15 айға дейін бастапқы мәнінен төмен күйде қалды.

CЛЛ бұрын емделмеген пациенттерде В-жасушалар санының орташа азаюы алғашқы циклдан соң және ай сайынғы алтыншы циклдың алдында хлорамбуцилмен біріктірілген офатумумаб үшін, тиісінше, 94% және >99% және хлорамбуцилдің бір өзі үшін, тиісінше, 73% және 97% құрады. Соңғы дозасынан кейінгі 6 айда В-жасушалар санының орташа қысқаруы хлорамбуцилмен біріктірілген офатумумаб үшін >99% және хлорамбуцилдің бір өзі үшін 94% құрады.

Иммуногенділігі

Арзерра® препараты сияқты, ақуыз препараттары иммундық жауапты туындата алады, алайда офатумумабқа қарсы антиденелердің түзілу қарқыны әдеттегіден аз болуы мүмкін, өйткені офатумумаб, біріншіден, адам антиденесі болып табылады, екіншіден, В-жасушалардың қырылуын туғызады.

Клиникалық СЛЛ емдеу бағдарламасына қатысқан 440-тан астам пациенттердің сарысу үлгілері 4-тен 45 аптаға дейінгі диапазонда емделу кезінде және одан кейін офатумумабқа қарсы антиденелерге тестілерден (ферментпен байланысқан иммуносорбентті талдау арқылы немесе электрохемолюминесценция әдісімен) өткізілді. Нәтижесінде – Арзерра® препаратына антиденелер анықталмады; бұдан басқа, қандағы офатумумаб концентрациясы өте төмен болды, бұл орайда осындай антиденелердің анықталу ықтималдығы аз болды.

Клиникалық тиімділігі және қауіпсіздігі

Арзерра® препаратының тиімділігі флударабинмен емге сай емес деп саналған, СЛЛ бұрын емделмеген пациенттердегі екі клиникалық зерттеуде (ОМВ110911 және ОМВ115991) және СЛЛ қайталанатын және еміне берілмейтін пациенттерде жүргізілген екі клиникалық зерттеуде (Нx-CD20-406 және Hx-CD20-402) бағаланды.

Бұрын емделмеген СЛЛ

ОМВ110911 зерттеуінде (рандомизацияланған, ашық, қатар топтардағы, көп орталықтық) хлорамбуцилмен біріктірілген Арзерра® препаратының тиімділігі флударабинмен емге сай емес деп саналған (мысалы, егде жас немесе қатарлас аурулардың болуы себепті), белсенді ауруы мен емдеуге көрсетілімі бар, СЛЛ бұрын емделмеген 447 пациенттегі хлорамбуцилдің бір өзімен салыстырмалы бағаланды.

Бастапқы тиімділік критерийі Ұлттық Обыр Институтының жұмысшы тобының (ҰОИ-ЖТ) [2008] қатысуымен әзірленген СЛЛ емдеу бойынша Халықаралық Кеңесінің (СЛЛЕХК) нұсқаулығын пайдаланумен Тәуелсіз Бақылау Комитеті (ТБК) болжамды бағалаған үдеусіз орташа тіршілік қабілеті (ҮТҚ) болды.

Хлорамбуцилмен біріктірілген Арзерра® статистикалық тұрғыда мәнді 71% жақсаруды көрсетті (95% СА: 0,45; 0,72). Арзерраны® қосудың пайдасы, биологиялық сипаттамалары сенімсіз пациенттерді қоса, барлық пациенттерде (17р немесе 11q делециясы, мутацияланбаған IGHV, β2М> 3500 мкг/л және ZAP-70 экспрессиясы сияқты) байқалды.

ОМВ115991 зерттеуінде флударабинмен емге сай емес деп саналған, СЛЛ бұрын емделмеген 44 пациентте бендамустинмен біріктірілген Арзерраның® тиімділігі бағаланды.

Бастапқы тиімділік критерийі 2008 жылғы СЛЛЕХК нұсқаулығына сай зерттеуші бағалаған жалпы жауап жиілігі (ЖЖЖ – Overall Response Rate) болды.

Осы зерттеудің нәтижелері бендамустинмен біріктірілген Арзерраның® ЖЖЖ 95% (95% СА: 85, 99) және толық жауабы (ТЖ) 43% тиімді ем болатынын көрсетті. ТЖ бар пациенттердің жартысынан көбінде (56%) ем аяқталған соң ең төмен қалдық аурудың (ТҚА) теріс көрсеткіші болды.

Емге берілмейтін (рефрактерлі) СЛЛ

Арзерра® СЛЛ еміне берілмейтін 223 пациентте монотерапия түрінде енгізілді (Hx-CD20-406 зерттеуі). 223 пациенттен 95 пациент флударабинмен және алемтузумабпен емдеуге берілмеген. 36 пациентте қалыпты кариотип болды, ал хромосомалық аберрациялар 174 пациенттен табылды; бірден-бір аберрация ретіндегі 17р делециясымен 47 пациент, 11q делециясымен 73 пациент, 12q трисомиясымен 23 пациент, ал 13q делециясымен 31 пациент болды. Флударабинмен және алемтузумабпен емдеуге берілмейтін пациенттерде ЖЖЖ 49% құрады. Осының алдында монотерапия түрінде де, басқа дәрілік заттармен біріктіріп те ритуксимабпен ем алған пациенттер, ритуксимабпен алдын ала емделмегендер сияқты, офатумумабпен емдеуге ұқсас деңгейде жауап берді. Жақсарулар ҰОИ-ЖТ бойынша жауап критерийлерінің компоненттерінде де көрсетілді. Олар жүйелі симптомдармен, лимфаденопатиямен, органомегалиямен немесе цитопениямен байланысты жақсаруларды қамтыды.

Арзерраны® қолдану флударабинмен емдеуге берілмеген ауқымды лимфаденопатиясы (кем дегенде, көлемі >5 см 1 лимфа түйіні) бар пациенттерде де зерттелді (n=112). Осы топтағы ЖЖЖ 43% тең болды (95,3% СА: 33, 53). Үдеусіз орташа тіршілік қабілеті 5,5 айға тең болды (95% СА: 4,6; 6,4), ал жалпы орташа тіршілік қабілеті 17,4 ай (95% СА: 15,0; 24,0) құрады. Осының алдында ритуксимабпен емделген пациенттердегі жауап жиілігі 38% құрады (95% СА: 23, 61). Осы пациенттерде жоғарыда сипатталған тиімділік критерийлері мен гематологиялық параметрлерге қатысты флударабинмен де, алемтузумабпен де емге берілмейтін пациенттермен салыстырмалы клиникалық жақсару да болды.

Бұдан басқа, флударабинді немесе алемтузумабты көтере алмайтын немесе флударабинмен емдеуге сай келмейтін пациенттер тобы (n=16) Арзерра® препаратымен ем алды. Осы топтағы жалпы жауап жиілігі 63% құрады (95,3% СА: 35, 85).

Балалар

Еуропалық Дәрілік Заттар Агенттігі СЛЛ бар балалардың барлық қосалқы топтарында жүргізілген Арзерра® препараты зерттеулерінің нәтижелерін ұсынуға қатысты міндеттемелерден бас тартты.

Қолданылуы

- бұрын емделмеген созылмалы лимфоцитарлық лейкозда (СЛЛ). Арзерра® хлорамбуцилмен немесе бендамустинмен біріктірілімде алдын ала ем алмаған және флударабин негізіндегі емге сай келмейтін СЛЛ бар пациенттерді емдеуге көрсетілімді.

- флударабин және/немесе алемтузумаб қамтылған емге берілмейтін созылмалы лимфоцитарлық лейкозда («рефрактерлі СЛЛ»)

Қолдану тәсілі және дозалары

Арзерра® препаратын ісікке қарсы препараттар қолдану тәжірибесі бар дәрігердің қадағалауымен енгізу қажет. Анафилактоидтық реакциялардың даму мүмкіндігінің зор екеніне байланысты, осындай жағдайларда жедел жәрдем көрсетуге қажетті аппаратура мен дәрі-дәрмектердің шұғыл қолжетімді болу шартымен Арзерра® препаратының инфузиясын жүргізуге болады.

МониторингАрзерра® препаратын енгізу кезінде пациенттерді, әсіресе, бірінші инфузия кезінде, цитокиндердің босап шығу синдромын қоса, инфузиялық реакцияларды анықтау үшін мұқият бақылау керек.

Премедикация

Арзерра® препаратын енгізуден 30 минут – 2 сағат бұрын науқастарға мына дозалау сызбасына сәйкес премедикация жасау қажет:

Бұрын емделмеген СЛЛ:

+ ішке 1000 мг парацетамол (ацетаминофен) немесе баламасы

+ ішке немесе к/і антигистаминді препарат (50 мг дифенгидрамин немесе 10 мг цетиризин немесе баламасы)

+ к/і глюкокортикостероид (50 мг преднизолон немесе баламасы)

Егер бірінші және екінші енгізу күрделі жағымсыз реакциялар дамуынсыз аяқталса, дәрігердің қалауынша, кортикостероид дозасын азайтуға немесе тоқтатуға болады.

Рефрактерлі СЛЛ:

+ ішке 1000 мг парацетамол (ацетаминофен) немесе баламасы

+ ішке немесе к/і антигистаминді препарат (50 мг дифенгидрамин немесе 10 мг цетиризин немесе баламасы)

+ к/і глюкокортикостероид (100 мг преднизолон немесе баламасы)

Егер екінші енгізу күрделі жағымсыз реакциялар дамуынсыз аяқталса, дәрігердің қалауынша, кортикостероид дозасын азайтуға болады.

Егер тоғызыншы енгізу күрделі жағымсыз реакциялар дамуынсыз аяқталса, дәрігердің қалауынша, кортикостероид дозасын баламалы 50 мг преднизолонға дейін азайтуға болады.

Дозалар

Бұрын емделмеген СЛЛ:

Арзерра® препаратының алғашқы енгізуге ұсынылатын дозасы 300 мг және кейінгі енгізулер үшін ең үздік жауап берілгенше ең кемі 3 цикл немесе ең көбі 12 цикл (әр 28 күн сайын) бойы 1000 мг құрайды. Ең үздік жауап қосымша 3 емдеу циклында жақсармайтын клиникалық жауап болып табылады.

Бірінші және екінші енгізу

Бірінші және екінші енгізу кезінде препаратты енгізудің бастапқы жылдамдығы 12 мл/сағат құрауы тиіс. Енгізу кезінде оның жылдамдығын ол әр 30 минут сайын еселеніп, 400 мл/сағатқа тең ең жоғарысына дейін ұлғаятындай біртіндеп арттыру керек.

Кейінгі енгізулер

Егер екінші енгізу енгізумен байланысты күрделі жағымсыз реакциялардың дамуынсыз аяқталса, қалған енгізулердің бәрін 25 мл/ сағат бастапқы жылдамдықпен атқаруға болады, ал ол әр 30 минут сайын 400 мл/сағатқа тең ең жоғарысына дейін еселенумен біртіндеп арттырылуы тиіс.

Рефрактерлі СЛЛ:

Арзерра® препаратының алғашқы енгізуге ұсынылатын дозасы 300 мг және барлық кейінгі енгізулер үшін 2000 мг құрайды. Енгізу сызбасында апта сайын 8 бірізді енгізу, ал 4-5 апта өткенде ай сайын 4 бірізді енгізу (яғни, әр 4 апта сайын) қарастырылады.

Бірінші және екінші енгізу

Бірінші және екінші енгізу кезінде препаратты енгізудің бастапқы жылдамдығы 12 мл/сағат құрауы тиіс. Енгізу кезінде оның жылдамдығын ол әр 30 минут сайын еселеніп, 200 мл/сағатқа тең ең жоғарысына дейін ұлғаятындай біртіндеп арттыру керек.

Кейінгі енгізулер

Егер екінші енгізу енгізумен байланысты күрделі жағымсыз реакциялардың дамуынсыз аяқталса, қалған енгізулердің бәрін 25 мл/сағат бастапқы жылдамдықпен атқаруға болады, ал ол әр 30 минут сайын 400 мл/сағатқа тең ең жоғарысына дейін еселенумен біртіндеп арттырылуы тиіс.

Бұрын емделмеген СЛЛ және рефрактерлі СЛЛ бар пациенттерде дозаны өзгерту және емді жаңғырту

Арзерра® препаратын енгізумен байланысты жағымсыз реакциялардың дамуы енгізу жылдамдығын азайту қажеттілігін туындатуы мүмкін:

- әлсіз немесе орташа айқын жағымсыз реакциялар дамыған жағдайда енгізуді тоқтатып, ал егер науқас жағдайы тұрақты күйде қалса, енгізу үзіліп қалған жартысына тең жылдамдықпен қайта жаңғыртқан жөн. Егер Арзерра® препаратын енгізу тоқтатылатын сәтке қарай жағымсыз реакциялар дамуы салдарынан жылдамдық 12 мл/сағатқа тең бастапқысынан артып үлгермесе, енгізу жаңғыртылғанда оны 12 мл/сағатқа тең стандартты бастапқы жылдамдықпен жүргізген жөн. Әріқарай енгізу жылдамдығын, науқастың препаратты көтере алуын ескеріп және дәрігердің шешімі бойынша, стандартты сызба бойынша (жылдамдық әр 30 минут сайынғыдан баяу еселенетіндей) арттыруға болады.

- күрделі жағымсыз реакциялар дамыған жағдайда енгізуді тоқтатып, егер науқас жағдайы тұрақты күйде қалса, сағатына 12 мл жылдамдықпен қайта жаңғыртқан жөн. Әріқарай енгізу жылдамдығын, науқастың препаратты көтере алуын ескеріп және дәрігердің қалауы бойынша, стандартты сызба бойынша (жылдамдық әр 30 минут сайынғыдан баяу еселенетіндей) арттыруға болады.

Қолдану жөніндегі нұсқау

Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған Арзерра® препараты концентратының құрамында консерванттар жоқ, сондықтан оны сұйылтуды асептикалық жағдайларда атқарған жөн. Инфузия үшін дайындалған ерітіндіні 25 °С-ден аспайтын температурада сақтап, әзірлегеннен кейін 24 сағат ішінде пайдалану қажет. Осы мерзім өткенде ерітінді қалдығын жою керек.

Препарат көктамырішілік инфузиялар түрінде енгізіледі және пайдалану алдында сұйылтылуы тиіс. Концентрацияланған ерітіндіні асептикалық жағдайларда көктамыр ішіне енгізуге арналған 0,9% натрий хлориді ерітіндісімен ғана араластыру керек.

Арзерра® препаратын енгізуге арналған ыдыста басқа препараттармен араластыруға болмайды.

 • Арзерра® препаратын сұйылтар алдында

  Сұйылтар алдында Арзерра® препараты концентратын бөлшектері мен түс өзгерісінің бар-жоғы тұрғысынан тексеріңіз. Түсі өзгерген болса, препаратты пайдаланбаңыз. Концентрат құрамында офатумумабтың аздаған мөлшерде көрінетін (мөлдір немесе ақшыл) аморфты бөлшектері болуы мүмкін.

  Аталған тексеруді өткізер алдында Арзерра® препараты бар құтыны сілкімеңіз.

 • Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді қалай әзірленеді

  Арзерра® препаратының концентратын енгізер алдында асептикалық жағдайларда к/і енгізуге арналған натрий хлоридінің 0,9% ерітіндісінде сұйылту қажет.

  300 мг доза – 3 құтыны пайдаланыңыз (жиынтығы - 15 мл, әр құтыда 5 мл):

  • көлемі 1000 мл көктамыр ішіне енгізуге арналған натрий хлоридінің 0,9% ерітіндісі бар ыдыстан 15 мл жинап, алып тастаңыз;

  • Арзерра® препараты бар 3 құтының әрқайсысынан 5 мл концентрат (барлығы 15 мл) жинап алып, оларды көлемі 1000 мл ыдысқа қосыңыз;

  • ыдысты сілкімеңіз – ішіндегісін абайлап шайқаумен араластырыңыз.

  1000 мг доза

  1000 мг доза алу үшін 50 мл 1 құты пайдаланыңыз:

  • көлемі 1000 мл көктамыр ішіне енгізуге арналған натрий хлоридінің 0,9% ерітіндісі бар ыдыстан 50 мл жинап, алып тастаңыз;

  • препараты бар 1 құтыдан 50 мл жинап алып, оны көлемі 1000 мл ыдысқа қосыңыз;

  • ыдысты сілкімеңіз – ішіндегісін абайлап шайқаумен араластырыңыз.

  2000 мг доза

  2000 мг доза алу үшін 50 мл 2 құты (жиынтығы - 100 мл) пайдаланыңыз:

  • көлемі 1000 мл көктамыр ішіне енгізуге арналған натрий хлоридінің 0,9% ерітіндісі бар ыдыстан 100 мл жинап, алып тастаңыз;

  • препараты бар 2 құтының әрқайсысынан 50 мл концентрат (барлығы - 100 мл) жинап алып, оларды көлемі 1000 мл ыдысқа қосыңыз;

  • ыдысты сілкімеңіз – ішіндегісін абайлап шайқаумен араластырыңыз.

 • Енгізу

  Арзерра® препаратын көктамыр ішіне жылдам немесе болюсті енгізуге болмайды!

  Көктамыр ішіне енгізу үшін инфузиялық жүйелер пайдаланылады.

  Арзерра® препаратын басқа препараттармен немесе көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінділермен араластыруға немесе бір мезгілде енгізуге болмайды.

  Бұған жол бермеу үшін Арзерра® препаратын енгізер алдында және одан кейін енгізуге арналған жүйені 0,9% натрий хлориді ерітіндісімен жуып-шаю қажет.

  Бірінші енгізу кезінде препаратты инфузиялық жүйе арқылы немесе тұрақты катетер арқылы 4,5 сағат бойы мына сызбаға сәйкес енгізген жөн.

  Бұрын емделмеген СЛЛ:

  1-ші инфузияны енгізу сызбасы

  Уақыт, мин

  Инфузия жылдамдығы, мл/сағ.

  0-30

  12

  31-60

  25

  61-90

  50

  91-120

  100

  121-150

  200

  151-180

  300

  180+

  400

  Егер екінші енгізу күрделі жағымсыз реакциялардың дамуынсыз өтсе, қалған енгізулерді (2-13) инфузиялық жүйе арқылы немесе тұрақты катетер арқылы 4 сағат бойы мына сызбаға сәйкес атқару керек.

  2-ден 13-ке дейін офатумумаб инфузияларын енгізу сызбасы

  Уақыт, мин

  Инфузия жылдамдығы, мл/сағ.

  0-30

  25

  31-60

  50

  61-90

  100

  91-120

  200

  121-ден аса

  400

   

  Рефрактерлі СЛЛ:

  Бірінші және екінші енгізу кезінде препаратты инфузиялық жүйе арқылы немесе тұрақты катетер арқылы 6,5 сағат бойы мына сызбаға сәйкес енгізген жөн.

  1-ші және 2-ші инфузияны енгізу сызбасы

  Уақыт, мин

  Инфузия жылдамдығы, мл/сағ.

  0-30

  12

  31-60

  25

  61-90

  50

  91-120

  100

  121+

  200

  Егер екінші енгізу күрделі жағымсыз реакциялардың дамуынсыз өтсе, қалған енгізулерді (3-12) инфузиялық жүйе арқылы немесе тұрақты катетер арқылы 4 сағат бойы мына сызбаға сәйкес атқару керек.

  Уақыт, мин

  Инфузия жылдамдығы, мл/сағ.

  0-30

  25

  31-60

  50

  61-90

  100

  91-120

  200

  121-ден аса

  400

  Кез келген жағымсыз реакциялар дамығанда препаратты енгізу жылдамдығы азайтылуы тиіс.

  Препараттың пайдаланылмаған қалдықтары және материалдар жергілікті талаптарға сәйкес жойылуы тиіс.

Жағымсыз әсерлері

Төменде берілген жағымсыз реакциялар анатомиялық-физиологиялық жіктелуіне және кездесу жиілігіне қарай тізбеленген.

Кездесу жиілігі былайша белгіленеді: өте жиі (≥1/10), жиі (≥1/100 және <1/10), жиі емес (≥1/1 000 және <1/100), сирек (≥1/10 000 және <1/1 000), өте сирек (<1/10 000, жекелеген жағдайларды қоса), белгісіз (қолда бар деректер негізінде жиілігін анықтау мүмкін емес). Жиілік санаттары препараттың клиникалық зерттеулері негізінде қалыптасқан.

Өте жиі

- нейтропения, анемия

- бөртпе

- жүрек айну

- қызба

- төменгі тыныс алу жолдарының инфекциялары, пневмонияны қоса

- жоғарғы тыныс алу жолдарының инфекциялары

Жиі

- фебрильді нейтропения, тромбоцитопения, лейкопения

- аса жоғары сезімталдық реакциялары және анафилактоидтық реакциялар

- тахикардия, артериялық гипертензия, артериялық гипотензия

- көмей-жұтқыншақ аумағындағы ауыру, ентігу, жөтел, бронх түйілуі, кеуде қуысы аумағының жайсыздануы, мұрын бітелісі, гипоксия

- ішектің жіңішке бөлігінің бітелуі, диарея

- қышыну, есекжем, «қан кернеулер»

- шаршау, қалтырау, діріл, суық тию симптомдары, гипергидроз, цитокиндерді лықсыту синдромы, гипертермия, арқаның ауыруы

- сепсис, нейтропениялық сепсисті қоса; сепсистік шок

- Herpes zoster инфекциясы

- несеп шығару жолдарының инфекциялары

Жиі емес

- агранулоцитоз, коагулопатия, лимфопения, эритроцитарлық өскін аплазиясы, лимфопения

- анафилаксиялық реакциялар, анафилаксиялық шокты қоса

- ісік лизисі синдромы

- брадикардия

- өкпе ісінуі

- жіңішке ішектің бітелуі

Сирек

- инфекция және В гепатитінің қайта белсенділенуі

Белгісіз

- үдемелі көп ошақты лейкоэнцефалопатия

Медициналық қызметкерлерге кез келген болжамды жағымсыз реакциялар жөнінде өкілетті ұйымға хабарлау ұсынылады (ҚР аумағында тұтынушылардан шағымдар қабылдайтын ұйымның байланыс деректерін нұсқаулықтың соңынан қараңыз).

сипаттамасы

Инфузиялық реакциялар

Клиникалық зерттеулерде офатумумаб алған пациенттерде ең жиі байқалған жағымсыз реакциялар емдеу барысында кез келген уақытта пациенттердің 68%-да (348/511) реакциялар туындатқан инфузиялармен байланысты болды. Инфузиялық реакциялардың көпшілігі 1-ші немесе 2-ші ауырлық дәрежесінде болды. Пациенттердің сегіз пайызы емдеу барысында кез келген уақытта туындаған ≥3 ауырлық дәрежесіндегі инфузиялық реакцияларды өткерді. Инфузиялық реакциялардың екі пайызы емді тоқтатуға алып келді. Өлімге ұшырататын инфузиялық реакциялар болмаған.

Инфекциялар

Клиникалық зерттеулерде офатумумаб алған 511пациенттен 300 пациент (59%) инфекцияларды өткерген. Оларға бактериялық, вирустық немесе зеңдік инфекциялар жатады. 511 пациенттің жүз төрті (20%) ≥3 ауырлық дәрежесінде инфекциялар жұқтырған. 511 пациенттің жиырма сегізінде (5%) өлімге ұшыратқан инфекциялар болды.

Нейтропения

Клиникалық зерттеулерде офатумумаб алған 511пациенттен 139 пациентте (27%) нейтрофилдер санының төмендеуімен байланысты жағымсыз реакция дамыды; 511 пациенттің 118-де (23%) ≥3 ауырлық дәрежесіндегі нейтрофилдер санының азаюымен байланысты жағымсыз реакциялар туындады. Қырық екі пациентте (8%) нейтрофилдер санының азаюымен байланысты күрделі жағымсыз реакция дамыды.

Ем алмаған, созылмалы лимфоцитарлық лейкозы (СЛЛ) бар пациенттер қатысқан базалық зерттеуде (OMB110911) ұзаққа созылатын нейтропения туралы (препараттың соңғы енгізілуінен кейін 24 – 42 күн ішінде басылмаған 3 немесе 4 дәрежелі нейтропения ретінде анықталған) 41 пациентте (офатумумаб пен хлорамбуцил алған 23 пациентте, хлорамбуцил алған 18 пациентте) хабарланған. Офатумумаб пен хлорамбуцил алған тоғыз пациентте және тек хлорамбуцил алған үш пациентте препараттың соңғы енгізілуінен кейін кем дегенде 42 күннен соң басталған 3 немесе 4 ауырлық дәрежесіндегі нейтропения ретінде анықталған кеш басталатын нейтропения орын алды.

Жүрек-қантамыр аурулары

Арзерра® препаратын көп рет енгізудің QTc аралығына ықпалы СЛЛ бар пациенттерде жүргізілген үш ашық зерттеудің жиынтық талдауында бағаланды (N=85). Жиынтық талдауда медиана/орташа QT аралығы/QTc аралығының 5 миллисекундтан артық ұзаруы анықталған. Орташа QTc аралығының елеулі өзгерістері (яғни, > 20 миллисекунд) анықталмаған. Пациенттердің бірде-бірінде >500 миллисекундқа дейін QTc ұзаруы анықталмаған. QTc ұзаруының концентрацияға тәуелділігі анықталмаған.

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- офатумумабқа немесе препараттың басқа компоненттеріне аса жоғары сезімталдық

- 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге

- бүйрек функциясының ауыр бұзылулары (креатинин клиренсі 30 мл/мин аз)

- жүктілік және лактация кезеңі

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Басқа дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі және өзара әрекеттесудің басқа түрлері

Офатумумабтың дәрілік өзара әрекеттесулері туралы шектеулі ресми деректер бар болса да, басқа дәрілік заттармен ешбір клиникалық мәнді өзара әрекеттесулері белгісіз. Офатумумаб хлорамбуцилдің немесе оның белсенді метаболиті – фенилсірке қышқылы ипритінің фармакокинетикасына клиникалық мәнді ықпалын тигізбеген.

Арзерра® препаратымен бірге қолданғанда тірі аттенуирленген және белсенділігі жойылған вакциналар тиімділігі әлсіреуі мүмкін, осыған орай, оларды бірге тағайындау ұсынылмайды. Бірге қолданбау мүмкін болмайтын жағдайда, Арзерра® препаратымен ем кезінде пациенттер вакцинациясының пайда және қауіп арақатынасын мұқият бағалау қажет.

Айрықша нұсқаулар

Енгізуге реакциялар

Арзерра® препаратын пайдаланғанда емді уақытша үзуді немесе оны тоқтатуды талап ететін енгізуге реакцияларды байқауға болады. Енгізуге реакцияны премедикациямен әлсіретуге болады, алайда тіпті осы жағдайда да реакциялар, негізінен, алғашқы енгізу кезінде дамуы мүмкін. Енгізуге реакциялар анафилаксиялық реакциялар, бронх түйілуі, жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан жағымсыз құбылыстар (миакардиальді ишемия, инфаркт, брадикардия), қалтырау, дірілдеу, жөтел, цитокиндерді лықсыту синдромы, диарея, ентігу, шаршау, «ысынулар», артериялық қысымның көтерілуі немесе төмендеуі, жүрек айну, ауыру, өкпе ісінуі, температураның көтерілуі, қышыну, қызба, бөртпе және есекжемді қамтып, бұлармен де шектелмеуі мүмкін. Сирек жағдайларда аталған реакциялар өліммен аяқталуға соқтыруы мүмкін. Арзерра® препаратын енгізуге күрделі реакциялардың даму жағдайлары, цитокиндерді лықсыту синдромын қоса, тіпті премедикация пайдалану кезінде де сипатталған. Енгізуге күрделі реакциялар дамыған жағдайда препаратты енгізуді дереу тоқтата тұрып, симптоматикалық ем жүргізген жөн.

Енгізуге реакциялар көбінесе алғашқы енгізген күні дамиды, ал кейінгі енгізулерде олардың айқындылығы азаяды. Сыртартқысында өкпе функциясының бұзылуы бар науқастарда енгізуге күрделі реакциялардың дамуынан болатын тыныс алу жүйесі тарапынан асқынулардың даму қаупі артуы мүмкін, сондықтан Арзерра® препаратын енгізу кезінде тыныс алу функциясын мұқият қадағалау қажет.

Ісік лизисі синдромы

СЛЛ бар науқастарда Арзерра® препаратын енгізгенде ісік лизисі синдромы (ІЛС) дамуы мүмкін. ІЛС дамуының қауіп факторлары – ісік үдерісінің елеулі әсері, айналымдағы жасушалардың (≥25000/мм3) жоғары концентрациялары, гиповолемия, бүйрек жеткіліксіздігі, емдеуді бастар алдында несеп қышқылы мен лактатдегидрогеназа көрсеткіштерінің жоғарылауы. ІЛС тұсындағы емдеу шараларында электролит теңгерімін түзету, бүйрек функциясын бақылау, су теңгерімін сақтау және симптоматикалық емдеу қамтылады.

Үдемелі көп ошақты лейкоэнцефалопатия

Цитоуытты препараттармен ем алатын СЛЛ бар науқастарда, үдемелі көп ошақты лейкоэнцефалопатия (ҮКЛ), соның ішінде өліммен аяқталуға әкелетін түрі дамуы мүмкін. Өздерінде неврологиялық симптоматиканың дамуы немесе бұрын болған неврологиялық симптомдар сипатының өзгеруі жөнінде хабарлайтын науқастардың бәрінде ҮКЛ диагнозын жоққа шығару керек. ҮКЛ күдік тудырғанда Арзерра® препаратымен емдеуді тоқтатып, невролог кеңесіне жүгінген жөн.

Иммунизация

Арзерра® препаратымен емделу кезінде тірі әлсіретілген немесе белсенділігі жойылған вакциналармен вакцинациялау қауіпсіздігі немесе оларға берілетін бастапқы немесе екіншілік иммундық жауапты дамыту қабілеттілігі зерттелмеген. В-жасушалардың сандық мөлшері кемитіндіктен, вакцинацияға жауап әлсіреуі мүмкін. Арзерра® препаратымен емдеу курсынан өтетін науқастарды вакцинациялау алдында осы науқастар вакцинациясының қауіп пен пайда арақатынасын бағалау қажет. Инфекцияның даму қаупінің болуына байланысты, Арзерра® препаратымен емделу барысында немесе ем аяқталған соң В-лимфоциттер саны қалпына түскенше тірі әлсіретілген вакциналарды енгізбеген дұрыс.

В гепатиті

Арзерра® препаратын алатын науқастарда емнің иммуносупрессиялық әсері салдарынан B гепатиті вирусы (HBV) инфекциясын жұқтырудың және оның қайта белсенділенуінің, соның ішінде, өліммен аяқталуға әкелуі мүмкін қаупі жоғары болады.

В гепатитінің беткейлік антигенінің (HBsAg) оң талдауы бар, сондай-ақ В гепатиті вирусының ядролық антигеніне (анти-HBc) антиденелерге талдауы оң, бірақ HBsAg талдауы теріс болған пациенттердегі жағдайлар баяндалған. Осындай қайта белсенділену В гепатиті инфекциясының жойылуы жорамалданған (яғни, В гепатитінің беткейлік антигеніне [анти-HB] HBsAg-теріс, анти-HBc-оң және оң) пациенттерде болды.

HBV қайта белсенділенуі бұрын HBsAg талдауы теріс және анти-HBc талдауы оң болған адамда қан сарысуындағы HBV ДНҚ деңгейінің күрт артуы немесе HBsAg айқындалуы түрінде көрініс беретін HBV репликациясының кенеттен жоғарылауы ретінде анықталады. HBV репликациясының қайта белсенділенуімен гепатит, яғни трансаминаза деңгейінің жоғарылауы, ал ауыр жағдайларда, билирубин деңгейінің жоғарылауы, бауыр жеткіліксіздігі және өліммен аяқталу жиі қатар жүреді.

Барлық пациенттер Арзерра® препаратымен емделуді бастар алдында HBsAg және анти-HBc өлшеу арқылы HBV инфекциясына скринингтен өтуі тиіс. Өткен уақытта В гепатиті инфекциясы белгілерінің (HBsAg-теріс, анти-HBc-оң) көрінісі болған пациенттер мониторинг жасау және HBV вирусына қарсы емді бастауға қатысты В гепатитін емдеу тәжірибесі бар дәрігермен кеңесуі тиіс. Ағымдағы сәтте В гепатитінің белгілері (HBsAg-оң) бар пациенттерде инфекцияға талапқа сай ем жүргізілгенше Арзерра® препаратымен емдеуді бастауға болмайды.

Арзерра® препаратымен емдеуді бастар алдында HBV туғызған аурудың даму қаупі жоғары науқастарды анықтау керек. HBV тасымалдаушыларында Арзерра® препаратымен емделу кезінде және ол аяқталған соң 6-12 ай бойы HBV белсенді инфекциясы дамуының зертханалық және клиникалық белгілерін мұқият қадағалау қажет. HBV қайта белсенділенуінің ем аяқталған соң 12 айға дейінгі кезеңде туындағаны хабарланған. HBV вирусына қарсы емді тоқтату жайын В гепатитін емдеу тәжірибесі бар дәрігерлермен талқылау керек.

Вирустық гепатит дамитын науқастарды Арзерра® препаратымен емдеуді тоқтатып, оларға вирусқа қарсы тиісті ем жүргізген жөн. Белсенді гепатитпен науқастарда Арзерра® препаратын қолдану қауіпсіздігі жөніндегі деректер белгілі бір қорытынды жасауға жеткіліксіз. HBV қайта белсенділенуі басылған пациенттерде Арзерра® препаратымен емдеуді жаңғыртуды В гепатитін емдеу тәжірибесі бар дәрігерлермен талқылау керек.

Жүрек-қантамыр аурулары

Сыртартқысында жүрек аурулары бар науқастардың жағдайын мұқият қадағалау керек. Егер науқастарда күрделі немесе өмірге қатерлі жүрек ырғағының бұзылулары дамыса, Арзерра® препаратымен емделуді тоқтату керек.

Арзерра® препаратын көп рет енгізудің QTc аралығына ықпалы СЛЛ бар пациенттерде жүргізілген үш ашық зерттеудің жиынтық талдауында бағаланды (N=85). Жиынтық талдауда медиана/орташа QT аралығы/QTc аралығының 5 миллисекундтан артық ұзаруы анықталған. Орташа QTc аралығының елеулі өзгерістері (яғни, > 20 миллисекунд) анықталмаған. Пациенттердің бірде-бірінде >500 миллисекундқа дейін QTc ұзаруы анықталмаған. QTc ұзаруының концентрацияға тәуелділігі анықталмаған.

Пациенттерге офатумумаб енгізер алдында және енгізу кезінде калий мен магний сияқты электролиттерді өлшеу ұсынылады. Электролиттік аномалияларды түзету керек. Офатумумабтың QT аралығының ұзаруы (мысалы, жүре пайда болған немесе туа біткен) бар пациенттерге ықпалы белгісіз.

Ішек бітелісі

Анти-CD20 моноклональді антиденелермен, атап айтқанда, офатумумабпен ем алған науқастарда кейде ішек бітелісінің дамуы болды. Әсіресе, Арзерра® препаратымен емдеу курсының басында дамитын іштің ауыруына шағымданған науқастарды тексеруден өткізіп, оларға тиісті ем тағайындау қажет.

Зертханалық тексеру

Офатумумаб барлық CD20-оң лимфоциттермен (әрі ісіктік, әрі қалыпты) байланысатындықтан, Арзерра® препаратымен емделу кезінде жүйелі уақыт аралықтары сайын гемограммаға бақылау жасау қажет; егер науқастарда цитопения дамыса, жиірек зерттеу жүргізген жөн. Цитопения дамығанда тиісті ем жүргізу қажет.

Балалар

Офатумумабтың осы жас санатындағы қауіпсіздігі мен тиімділігі бойынша зерттеулер болмауына байланысты, балалар мен 18 жасқа толмаған жасөспірімдерде қолдану ұсынылмайды.

Егде жастағы пациенттер

Жас шамасының препарат тиімділігі мен қауіпсіздігіне қандай да бір байқалатын ықпалы болмаған. Егде тұлғалардағы препарат тиімділігі мен қауіпсіздігіне қатысты қолда бар деректерге сүйенсек, осы топта дозаға ешқандай түзету қажет емес.

Бүйрек функциясы бұзылған пациенттер

Бүйрек функциясы бұзылған науқастарда офатумумаб фармакокинетикасына қандай да бір арнайы зерттеулер жүргізілмеген. Креатинин клиренсі 30 мл/минуттан көп пациенттерде дозаны түзету қажет емес.

Бауыр функциясы бұзылған пациенттер

Бауыр функциясы бұзылған науқастарда офатумумаб фармакокинетикасына қандай да бір арнайы зерттеулер жүргізілмеген. Дегенмен, бауыр функциясы бұзылған науқастар үшін препарат дозасын түзетудің қажет болу ықтималдығы аз.

Натрий мөлшері

300 мг Арзерра® препаратында 34.8 мг натрий, 1000 мг дозасында 116 мг, 2000 мг дозасында 232 мг натрий бар, бұл натрий қабылдау бақыланатын диетада жүрген пациенттерде ескерілу керек.

Бала туу жасындағы әйелдер емделу кезінде және офатумумабты соңғы енгізуден кейін 12 ай бойы тиімді контрацепцияны пайдалануы тиіс.

Жүктілік және лактация кезеңі

Жүкті әйелдерде офатумумаб қолдану жөнінде деректер жоқ. Жануарларға жүргізілген зерттеулер репродуктивтік уыттылығымен байланысты тікелей және жанама зиянды әсері барын көрсетпейді. Егер әлеуетті пайдасы ұрыққа төнуі мүмкін қауіптен артық болмаса, жүкті әйелдерге офатумумаб енгізуге болмайды. Офатумумабтың адамның емшек сүтіне экскрециялануы белгісіз, алайда адамдағы IgG адамның емшек сүтінде секрецияланады. Лактация кезінде адамдарда офатумумаб қолдану қауіпсіздігі анықталмаған. Жануарларда офатумумабтың сүтке экскрециялануы зерттелмеген. Жарияланған деректерде жаңа туған нәрестелер мен емшектегі сәбилердің сүт емуінің қан айналымы жүйесінде аталған ана антиденелерінің елеулі сіңуіне әкелмейтіні көрсетілген. Жаңа туған нәрестелер/емшектегі сәбилер үшін қаупін жоққа шығаруға болмайды. Офатумумабпен емделу кезінде және емнен кейін 12 ай бойы емшекпен қоректендіруді тоқтату керек.

Бала туу жасындағы әйелдер емделу кезінде және офатумумабты соңғы енгізуден кейін 12 ай бойы тиімді контрацепцияны пайдалануы тиіс.

Фертильділік

Офатумумабтың адамдардағы фертильділікке ықпалы туралы деректер жоқ. Жануарларға жүргізілген зерттеулерде еркек және ұрғашы дарақтардағы фертильділікке ықпалы бағаланбаған.

Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Арзерра® препаратының автокөлік басқару немесе автоматты құрылғыда жұмыс істеу қабілетіне әсер етуіне зерттеулер жүргізілмеген. Офатумумаб фармакологиясы бойынша, препараттың осы белсенділік түрлеріне жайсыз әсер етуінен күдіктенуге негіздер жоқ. Науқастың жоғары зейін шоғырландыру мен психомоторлық реакциялар шапшаңдығын талап ететін әрекеттерді орындау мүмкіндігін қарастырғанда, оның клиникалық жағдайын және Арзерра® препаратының жағымсыз реакциялар бейінін назарға алу керек.

Артық дозалануы

Арзерра® препаратымен артық дозалану жағдайлары жөнінде деректер жоқ.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 20 мг/мл; 100 мг немесе 1000 мг. Бромбутил резеңке тығынмен, алюминий қаусырмамен және флипп-оф типті полипропилен қалпақшамен тығындалған I типті мөлдір шыны құтыға 5 мл немесе 50 мл концентраттан салынады.

5 мл концентраты бар 3 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен картон қорапшаға салады.

50 мл концентраты бар 1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салады.

Сақтау шарттары

Жарықтан қорғалған жерде, 2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек.

Мұздатып қатыруға болмайды.

Микробиологиялық тұрғыдан сұйылтылған препарат дайындалғаннан кейін дереу пайдаланылу керек; дереу пайдалану мүмкін болмаса, оның асептикалық жағдайларда әзірлену шартымен дайын ерітіндіні 2 °С-ден

8 °С-ге дейінгі температурада 24 сағаттан асырмай сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Тасымалдау шарттары

2 °С-ден 8 °С-ге дейінгі температурада тасымалдау керек.

Мұздатып қатыруға болмайды.

Сақтау мерзімі

3 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

Glaxo Operations UK Ltd. Glaxo Wellcome Operations, Ұлыбритания

(Harmire Road, Barnard Castle, Durham, DL12 8DT, UK)

Қаптаушы

Glaxo Operations UK Ltd. Glaxo Wellcome Operations, Ұлыбритания

(Harmire Road, Barnard Castle, Durham, DL12 8DT, UK)

Тіркеу куәлігінің иесі

Новартис Фарма АГ, Базель, Швейцария

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдар қабылдайтын және дәрілік зат қауіпсіздігінің тіркеуден кейінгі қадағалануына жауапты ұйымның мекенжайы

Қазақстандағы Новартис Фарма Сервисэз АГ филиалы

050051 Алматы қ., Луганский к-сі, 96

тел.: (727) 258-24-47 

факс: (727) 244-26-51

e-mail: drugsafety.cis@novartis.com

Прикрепленные файлы

344666391477976795_ru.doc 153 кб
096578921477977949_kz.doc 244 кб

Отправить прикрепленные файлы на почту

Источники

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники